of 32 /32
GODIšTE XLIII. BOžIć, 2016. BROJ 3 Glasilo svetišta i Župe Gospe sinjske Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. godina

Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

Embed Size (px)

Text of Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce...

Page 1: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

GOdište XLiii. BOžić, 2016. BROJ 3

Glasilo svetišta i Župe Gospe sinjske

Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. godina

Page 2: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

Glasnik „Gospa Sinjska”, Glasilo Svetišta i Župe Gospe Sinjske Izlazi povremeno s dopuštenjem crkvenih i redovničkih poglavara

Izdavač: Franjevački samostan Sinj Fratarski prolaz 4, 21 230 Sinj Tel. 021/707 010 ili 825 019 - Fax: 021/ 707 020 www.gospa-sinjska.hr e-mail: [email protected]

Glavni i odgovorni urednik: fra Petar Klapež

Uredništvo: fra Gabrijel Jurišić, fra Petar Klapež, fra Perica Maslać, fra Antonio Mravak, fra Lukica Vojković

Naslovna stranica: Isusovo rođenje, slika u crkvi „Gloria in excelsis“ (Palestina)

Posljednja stranica: Svečano zavjetovanje fratara u godini 300. obljetnice krunjenja Slike Čudotvorne Gospe Sinjske

Grafičko oblikovanje: Silvio Družeić

Tisak: Jafra-print d.o.o., Solin

Žiro račun: Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja - Franjevački samostan Sinj 2330003-1100061215 - Splitska Banka - Sinj

Devizni račun: 34400-620-21-7031-1035142 - Splitska Banka - Sinj

Cijena: 10 kn

Isusovo rođenje budi nadu izmorenom čovječanstvu .............................................................1

Deset misli o Božjem milosrđu ..................................................................................................3

Prvi štovatelji Gospe Sinjske .......................................................................................................6

300. obljetnica krunjenja slike Gospe Sinjske .........................................................................10

Ljetopis svetišta i župe ...............................................................................................................14

Sinjski „Mirakul“ u zagrebačkom „Lisinskom” ......................................................................22

Predstavljanje prvopričesnika ...................................................................................................23

Zdravo Okrunjena ......................................................................................................................24

Pošli su u Nebesku domovinu ...................................................................................................26† Fra Vladimir Tadić ............................................................................................................26† Fra Mate Markota ..............................................................................................................27

Raspored svetih misa u božićnom vremenu u crkvi Gospe Sinjske ....................................27

Raspored Božićnoga blagoslova obitelji ..................................................................................28

Nove knjige ..................................................................................................................................29

Štovatelji svojoj Gospi ................................................................................................................29

Sadržaj

Page 3: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

GOSPA SINJSKAGlasilo svetišta i Župe Gospe sinjskeGodište XLIII. Božić, 2016. Broj 3

ISuSovo rođenje budI nadu Izmorenom čovječanStvu

Dragi štovatelji Čudotvorne Gospe Sinjske! Toliki ljudi u današ-njem svijetu osjećaju da ne mogu sami prebroditi teškoće i opasno-sti. Treba im netko veći i snažniji u čiju će ruku staviti svoju ruku, trebaju ruku koja se s Neba pruža prema njima da im pruži nadu i da ih spasi. Ta ruka je Isus novorođe-ni u Betlehemu, ruka koju je Bog pružio ljudskom rodu da ga izvuče iz živog pijeska beznađa i postavi na stijeg svoje Ljubavi i da ga spasi od dubokog zla ukorijenjenog u povijesti čovječanstva.

Najjednostavnije i najdragocjenije u božićnoj noći je upravo obnova nade, mira i ljubavi. Svetko-vina Božića zanosnom svetopisamskom porukom ponovno budi nadu na događaj koji zauzima središ-nje mjesto u ljudskome životu, da je jedini događaj koji je doista nov i otkupljuje čovjeka.

Mi kršćani koji svetkujemo Božić narod smo mira, pravde i ljubavi. U čovječanstvu koje gubi te vrijednosti gubi se osjećaj za životom redanjem sva-kodnevnih događaja, koji su samim time i prolazni, kratkotrajni i bez ozbiljne budućnosti.

Upravo zato mi, koji slavimo Božić, imamo zahtjevno poslanje spašavanja svojih suvremenika od beznađa - svojim svjedočenjem, svojim naviješta-njem, svojom radošću, svojim životom, jer društvo bez nade, bez života gubi vlastite korijene i vlastitu povijest i upada u otuđenje i očaj.

Božić ulijeva neizmjernu hrabrost svima onima koji se barem malo prepuste njegovu vječnom iznenađenju i radosti.

Zato ovoga Božića nemoj-mo se obeshrabriti. Pronađimo mir u novorođenom Isusu, ako ne očekujemo da će moćnici da-našnjeg svijeta našem strastve-nom i nesigurnom traženju dati svjetlo, jer to nije put kojim nas Gospodin spašava. Novorođeni Bog nas oslobođa od zla i budi nadu u novi život.

Bez Boga ljudi danas žive zbijeni i stiješnjeni, opskrbljeni raznim informaci-jama kao nikada prije, no uza sve to su tako često stranci jedni drugima, bez potpore iskrenoga zajed-ništva i razmjene misli i života.

Od onog trenutka kada je Sin Božji postao čovjekom i nastanio se među ljudima, nijedan se čovjek ne treba osjećati samim i napuštenim. Svaki čovjek koji vjeruje i prihvaća puninu božićne istine preporođen je, jer sigurno može ustvrditi: Bog je sa mnom.

Iako je svjetlo Kristovo zapaljeno prije dvije tisuće godina, i ovog Božića postavlja se pitanje nije li možda danas još puno više beznađa, tame i mra-ka i nije li možda danas jača tmina za čovjeka, nego ona u božićnoj noći? A zašto je to tako? Zašto je čovjek današnjice upao u beznađe? Sebi je dozvolio dugotrajnu odijeljenost od Boga. Zar već dugo ne pokušava da se natječe s Bogom i postavi na njegovo mjesto, da odlučuje što je dobro a što zlo, da bude

1

Page 4: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

gospodar života i smrti. Odgovor koji je Bog dao u novorođenom Isusu na čovjekov vapaj za mirom beskrajno nadilazi naše ljudsko očekivanje. Sam Bog u novorođenom Djetetu vinuo se do solidarnosti koja nije samo ljudska, već i božanska. Samo Bog koji je ljubav i ljubav koja je Bog mogao je izabrati da nas na taj način spasi i izbavi iz svakog beznađa.

Rođenjem Isusovim Bog je zapalio u svijetu veliko svjetlo milosti, radosti, slobode i mira, prav-de i ljubavi, ali još uvijek djeluje i tama grijeha, žalosti, ropstva i boli. Naša vjera tapka u tami, naša je nada napastovana malodušjem, naša se ljubav gubi u potocima svakidašnje boli. Stoga tajna Božića daje odgovora - ne samo svjetlost, nego i noć, ne samo noć, već i svjetlost. Na ovom je svijetu istinita svjetlost, istinita je i noć. Božić je svjetlo u noći koje obasjava svaku tamu života.

Dragi štovatelji Čudotvorne Gospe Sinjske, ovoga Božića obratimo se svetoj Nazaretskoj Obitelji Isusu, Mariji i Josipu u betlehemskoj štalici.

O sveta Nazaretska Obitelji, koja poznaješ go-ruće probleme današnjega čovječanstva, koja pozna-ješ teškoće naše domovine Hrvatske, koja poznaješ

slabosti naših gradova i mjesta, naših hrvatskih obitelji, naše mladeži, naše djece, nas odraslih, na-ših starih naučite nas vjerovati da mir Božji može izmiriti sve, zacijeliti naše rane i uništiti naše gri-jehe. Naučite nas da jedino ljubav Božja naš život može učiniti novim, ljepšim i boljim u ovom svijetu beznađa.

Marijo i Josipe, pomozite nam da ovoga Božića poput vas otvorimo svoja srca velikom Bogu koji je postao malo Dijete u vašoj obitelji.

O novorođeni Isuse, sveti Josipe i Marijo, po-mozite nam da svatko od nas bolje shvati svoj po-ziv i osobnu odgovornost u svjetlu božićnog doga-đaja. Pomozite našim očevima i majkama da im na prvom mjestu bude brak i obitelj. Pomozite nam da u ovom svijetu beznađa gradimo civilizaciju mira, zajedništva i ljubavi.

Vama, dragi štovatelji Čudotvorne Gospe Sinj-ske, kao i svima vama, ljudi dobre volje, neka je blagoslovljen blagdan Isusova rođenja.

Svima sretan Božić!

Fra Petar Klapež, gvardijan i upravitelj Svetišta

Jaslice u crkvi Gospe Sinjske

2

Page 5: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

deSet mISlI o božjem mIloSrđu

na početku: Da tebe nije...Da tebe Bože nije, ničega ne bi bilo...

Ali kad sve već jest, i kad ti jesi, kako je uopće moguće postaviti ovakvo pita-nje, pa makar bilo i samo retoričko... Možda je moguće zato što je zlo tako jako, da zamračuje tebe i tvoj sjaj u ovoj dolini suza, i da se već čini - da si ti odustao... No, mi znamo i vjerujemo: Da tebe, Bože, nije, vode bi nas potopile, bujice bi nas odnijele! Da tebe, Bože, nije - zlo bi nas nadvladalo. Ali ne će i ne može: jer ti si milosrdan i dobrota je tvoja od koljena do koljena nad onima koji se u tebe uzdaju!

1. Milosrđe je Milost“Dosta ti je moja milost” - svjedoči sveti Pa-

vao o tvojoj riječi koja nije rečena samo njemu, nego i svakom od nas. Tvoje nam je milosrđe, Bože, donijelo milost, okupalo nas milošću, nadahnulo nas milošću, osvijetlilo nas milošću, osnažilo nas milošću, blagoslovilo nas milošću... I zato potpisuje-mo onu: “Sve je milost Božja”, a jednako tako i onu: “Milost je sve što nam treba, da bismo s ove zemlje dosegli radost neba.”

Ako je tako i ako je milosrđe milost, kako da ne budemo radosni što smo “upali u milost” i kako da nas ne boli svaka ljudska “ne-milost”, jer je ona nemilosrdnost i opreka tvojoj milosti. Ne-milost ruši i pogrđuje sliku Božju u čovjeku, koji je stvoren na sliku tvojega milosrđa, i milošću i milosrđem se uzdiže k tebi.

Stoga i molimo svakoga dana: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista Sina tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća privedeni budemo.

2. Milosrđe je srceMilosrdno srce - suobličeno Mi-

losrdnomu. Ne srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce

koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca. Od zakrčenja krvnih žila, na koje je legla masnoća. Natalo-žilo se ono beznačajno, obični kamenac. Sve ono što moljac grize i rđa rastače. Sklerokardia. Okamenjeno srce. Sobom zabav-

ljeno. Srce koje se služi drugima, a ne služi drugome, srce koje se slu-

ži zakonom, a ne dobru po zakonu, koje se poziva na pravo da zaboravlja

pravednost, srce koje je zaboravilo vlastitu dušu pa više ništa ne osjeća za dušu bližnjega.

Milosrđe je “omekšivač srca”. Iskazati milosrđe sebi i bližnjemu znači omekšati srce svoje i srce bli-žnjega. A za to je nužno uzeti omekšivač: Isusovu riječ u Evanđelju. Njegovu prisutnost u zajednici. Njegovu neizrecivu blizinu u otajstvu. I zatim svako-ga dana ili barem kad nas oko srca stegne, skrušena srca prizvati u pomoć: Isuse blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svome! I još k tome: Slatko srce Marijino, budi naše spasenje!

3. Milosrđe je blagoKraljevstvo je Božje kao zakopani biser i malo

ga tko prepoznaje među kamenjem na njivi svoga života, uz put i među trnjem... A taj Božji biser naj-veće je blago što ga čovjek na novome svijetu može imati. Blago darovano ne da ga sakrijemo, nego da ga svima pokažemo, da mu se svi iskreno uzraduju. Blago radosti koje nitko ne može ukrasti!

Gdje si? Toliko smo puta čuli to pitanje! Gdje sam? Pa valjda tamo gdje je srce moje. Isus veli: “Gdje ti je blago tamo je srce tvoje.” Blago moje,

3

Page 6: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

srce moje - gdje si, kod koga si? Jesi li na svome mjestu ili si negdje gdje ti mjesto nije i gdje ne ćeš naći sreću!

O da onoga dana bez straha čujemo utješne riječi: “Dođite blagoslovljeni Oca mojega, jer oglad-njeh i dadoste mi jesti, ožednjeh i napojiste me, stranac bijah i primiste me, gol i zaogrnuste me, oboljeh i pohodiste me, u tamnici bijah i dođoste k meni.”

4. Milosrđe je Mjera

Život nam se sveo na računicu. Htjeli bismo da ona bude zbrajanje i množenje, a ne dijelje-nje i oduzimanje. Božja računica, međutim, posve je drugačija: U njoj se dobiva dijeleći i zaslužuje gubeći. Na Veliki Petak očitovala se mjera Božjega milosrđa. Na završetku liturgijskih obreda, u nas se pjeva, psalam 135: “Ispovjedajte se Gospodinu jer je dobar”, a odgovor iza svakog zaziva uvijek je isti: “Jer je preveliko milosrđe njegovo!” Bez mjere, iznad svake mjere, milosrđe je njegovo. I upravo je to bezmjerje mjera Božjeg milosrđa.

Pa kad nas Isus poziva da se uskladimo s mje-rom njegova božanskoga milosrđa, onda je dosta da se sjetimo one prispodobe o dužniku kojemu je oprošteno 10.000 talenata i naloga da opraštamo ne 7, nego 70x7 puta svome bližnjemu koji nas je uvijedio i kojega smo isto toliko puta uvrijedili. Jer, mjerom kojom mjerimo i nama će se mjeriti.

U zahvalnici “Tebe Boga hvalimo”, na kraju uvijek molimo: “Bože, tvome milosrđu nema mje-re i tvoje je dobrote beskrajno blago. Premilostivome tvome Veličanstvu zahvaljujemo na svim udijeljenim dobročinstvima i molimo: ne uskrati svoga milosrđa onima koje si svojom smrću i ukrsnućem otkupio.”

5. Milosrđe je put

Isus reče da je on put. Put u Život. Istiniti put u život. Put milosrđa. Put oproštenja, put spasenja, put pomirenja. Isus nikome nije naredio da podiže spomenike, nabavlja umjetnička djela ili gradi ve-lebna zdanja. Nije ni zabranio, ali to za njega nije presudno. Prije bi se moglo reći da je beznačajno. Svatko tko je to učinio i ime svoje zabilježio, primio je svoju plaću, već ovdje, od ljudi. I gotovo. Ali je zato pozvao da se pođe za njim, njegovim putom. Putom otvorene, istinite riječi, dobroga djela, za-jedništva i nadasve milosrđa. Jer njegov je put: biti blagovjesnikom siromasima, proglasiti sužnjima

oslobođenje, vratiti vid slijepima, na slobodu pu-stiti potlačene - i tako proglasiti “Godinu milosti Gospodnje”.

On je prošao zemljom upravo tim putem, navješćujući radosnu vijest o kraljevstu Božjem, izgoneći zloduhe i ozdravljajući bolesne u duši i ti-jelu, te svi bijahu zaneseni njegovim naukom i dje-lima. I pozvao je one koji mu vjeruju da pođu istim putem... A naši puti - njegov su put ili su stramputice. I nije li vrijeme da se opet vratimo molitvi i pjesmi: “Život Božji duše naše puni na-dom vječnog sjaja, ni smrt nije od nas jača, kad nas ljubav s Bogom spaja. Putom kojim Krist je prošo cesta nek tvoja vodi, tad će sreća bit bez kraja, cilj tvoj bit će rajski dvori.”

6. Milosrđe je s/Milovanje

Milosrđe je dragost. Dragost je milina. A mili-na je milovanje riječima i djelima. Tko zaboravi na milovanje zaboravio je i na smilovanje i milosrđe je daleko od njega... Jer milosrđe nije odmicanje u daljinu, ono je primicanje, prigibanje i podizanje, milosrđe je zagrljaj milosrdnog oca kojemu se izgu-bljeni i nađeni sin ponovo prepušta kao u ona doba kad je bio maleno dijete u naručju očevu.

Milovanje nam je prijeko potrebno kao i milina kojom kruh svagdašnji miriše, kojoj otisak ostaje na jastuku, kojoj odjek traje dugo... dugo... Da bi-smo ponovo naučili biti ljudi, mi nemilosrdni jedni drugima u ludosti svojih nagnuća. I zato se uvijek nanovo treba vratiti molitvi Davidovoj (Ps 51): “Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome i po velikom smilovanju svome izbriši moje bezakonje... Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim!”

7. Milosrđe je pogleD

Bog te vidio! - toliko puta čuh. I vjerujem da me vidi. Poput Mateja, kojega “pogleda, smilova mu se i zavoli ga”. Pogled je silno moćan. Milo-srdan pogled oslobađa i podiže. Božji milosrdni pogled spašava. Naši pogledi, često nemilosrdni, zarobljavaju i ponizuju. A onaj koji je milosrdna pogleda i srca veli: “Ne sudite da ne budete suđeni!” Ne sudite ni mislima, ni riječima, ni djelima, ni pogledima.

Što ja to vidim? Što mi to vidimo? Hvalimo se da vidimo odozgor, i odozdol i sa strane. I nešto malo u vremenu. Ali ne vidimo iznutra, ne vidimo iz sutra, ne vidimo iz duše, ako kroz nas ne gleda

4

Page 7: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

onaj koji jedini vidi. Iz svake zamislive dimenzije. Stoga je na mjestu molitva podsjećanja: “Na koga Gospodin pogled svoj svraća? Na siromaha i čovjeka duha ponizna” (Iz 66,2) kao i molitva blagoslova: “Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti po-dari” (Br 6,26).

8. Milosrđe je žrtva

Na žrtvu smo zaboravili, jer je neugodna, jer boli, jer zbunjuje. A žrtva nije tek obično odricanje, nego je dar koji uključuje samoga sebe. Žrtva je samo i jedino dar sebe u svemu što se daje i daruje. Milosrđe je žrtva jer je sebedarje. Bog se u žrtvi daje, da bi se njemu suobličili pa darovali sebe kao žrtvu živu, žrtvu duhovnu, svetu, savršenu. Pavao, koji reče: “A ja, Bože sačuvaj, da bih se ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista” - dobro je shvatio bit žrtve, pa veli da svoje poslanje ispunja tako da se svednevice žrtvuje, daruje, da se trajno prinosi Gospodinu.

Da je milosrđe žrtva najočitije je u sakramentu pomirenja, u kojemu se Božje sebedarje nastavlja u otajstvu služenja Crkve, koja u molitvi odrješenja ovako moli: “Bog, Otac milosrđa, pomirio je sa sobom svijet smrću i uskrsnućem svoga Sina i izlio Duha Svetoga na otpuštenje grijeha, neka ti po služenju Crkve On podari oproštenje i mir...”

9. Milosrđe je otkriće

Milosrđe je otkrivanje. Radost otkrića da is-pod svakovrsnog naličja postoji lice. Otkrivanje lica otkrivanje je tajne, one koju je sam Stvoritelj utkao u svoju sliku, sliku koja je zamračena, iz-grebana, začađena, ali nije uništena. Milosrđe je svjetiljka koja razgrće tamu, pročišćivač koji skida prljavštinu, odvijač koji odvija okove... Milosrđe je dihalica koja dovodi zrak i daje da se ponovo diše punim plućima.

Milosrđe ostavlja otisak i utisak, pečat koji se nosi čitavoga života. A zar ne bi bilo lijepo ostaviti otisak i utisak milosrđa Božjega u životu onih koji će od toga živjeti? Stoga i svakodnevna molitva iznenađenja i otkrića: “O Bože, zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime...” I odgovor hrabrosti povjerenja: “Svoju lađu sada ostavljam žalu, odsad idem kamo šalješ me ti!”

10. Milosrđe je Majčinstvo

Milosrđe je majčinsko lice Boga, lice Boga Stvoritelja i Spasitelja, majčinsko lice Boga ljuba-vi. Majka rađa život. Ali ne bez oca. Onaj koji za sebe reče da je Život i Jedinorođeni Sin Očev htio je imati i majku, osjetiti nježnost, blizinu, i snagu majčinske ljubavi i dobrote, majčinskoga primanja u krilo, od dolaska na svijet u betlehemskoj štali, do odlaska s ovoga svijeta na Kalvariji. Zaista, nitko ne može tako kao majka iskusiti otajstvo majčinskoga lica Božjega i povjerovati mu u potpunom preda-nju. Nitko kao Majka Jedinorođenoga, koja se sama preobrazila u milosrđe.

Stoga je, sa svetim Bernardom, zazivamo: “Zdravo Marijo, Majko milosrđa, živote, slasti i ufa-nje naše. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, Zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nas poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo!”

I na kraju: jer ti si MilosrDan

Da ti, Bože, nisi milosrdan, kako bih ti vjero-vao? Kako bih podnio sve zlo što me okružuje, kako bih izašao na kraj sa svijetom i sa samim sobom? Ali, ti si nam u Isusu pokazao svoje milosrđe i uzdamo se, po prevelikom milosrđu tvojemu, da se ne ćeš sam po raju šetati... Pa kad se dovrši moje putova-nje i kada me u obredu oproštaja s ovim svijetom tvoj svećenik s vjerom preporuči: “U tvoje ruke, blagi Oče, izručujemo dušu svoga brata...” - nadam se da ću smjeti dodati ono što u ovoj “Godini milosrđa” pjevam:

Pred lice tvoje pristupam, tebi se, Oče, obraćam: ljubavlju zaogrni me, ko sina svoga primi me!

Na putu grijeha izgubljen, tebi se, Kriste, utječem: spasenjem razveseli me, na rame svoje digni me!

U tmini laži zarobljen, tebi se, Duše, predajem: Istinom oslobodi me, u radost svoju vodi me!

U vjeri s braćom sjedinjen, skrušeno, Bože, vapijem: milošću blagoslovi me i kruhom živim krijepi me!

Jer ti si milosrdan - u svojoj ljubavi!

Ante Mateljan

5

Page 8: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

ČUDOTVORNA GOSPA SINJSKA I „ALKA“ (VI.)

prvI štovateljI GoSpe SInjSke

neke povIjeSne čInjenICeVeličanstvena pobjeda hrabrih branitelja Sinja

1715. godine bila je izvanredan događaj ne samo za branitelje i žitelje Cetinske krajine, nego je odje-knula po svim hrvatskim krajevima, i brzo stigla s jedne strane do Budima i Beča, a s druge do Mleta-ka i Rima. Da je to bila samo pobjeda oružja i vojni-ka, možda bi se zaboravila kao i mnogo veće bitke u povijesti čovječanstva. No, sami su hrabri branitelji tako jasno i učinkovito posvjedočili koji je pravi razlog pobjede nad nadmoćnijim neprijateljem. Rado su darovali 80 zlatnih cekina i dali kovati zlatnu krunu kao znak duboke zahvalnosti Majci od Milosti za darovanu pobjedu. Već tri stoljeća ta zlatna kruna svima svjedoči o čvrstoj vjeri davnih junaka i branitelja. Uskoro su ostavili još jedno snaž-no svjedočanstvo. Mnogi će reći da nije lijepo,ali je svakako ozbiljno i važno. O čemu se radi?

Poslije sv. Mise zahvalnice i svečanoga „Te Deum“ na Gradu fratri su htjeli vratiti Sliku Majke od Milosti u njezinu crkvu pod Kamičkom. Misli su da je to sasvim normalno. Prije malo vremena Sliku su donijeli u Grad i poslije pobjede treba ju vratiti u njezinu crkvu. No, branitelji su mislili da je Gospina Slika njima darovala pobjedu i zato mora ostati s njima u Gradu. Nisu pomogli ni razgovori, ni uvje-ravanja, ni molbe, ni tužbe do crkvenih i građanskih vlasti u Splitu, Zadru i Mlecima. Ta je „borba“ trajala šest godina… Nevjerojatno!

Svi su mislili da imaju pravo: i fratri koji žele Sliku vratiti u njezinu crkvu i vojska koja ju je že-ljela imati uza se, jer im je darovala pobjedu. Ne ćemo pravdati ni jedne ni druge. Možemo se ne složiti sa stavom vojnika, ali taj stav zavrjeđuje po-zornost i poštovanje. I ne samo to. Njihov je stav izvanredno veliko svjedočenje. Zašto poštovanje? Oni nisu Sliku prisvojili, nisu ju ukrali da bi ju pro-dali (to rade današnji kradljivci slika).Oni su bili duboko uvjereni da ih je molitva pred tom Slikom spasila. Zato su htjeli da Slika ostane s njima. Svo-jim stavom oni su očitovali svoju duboku vjeru da je pobjeda dar Neba. Njima koji su se borili, koji su

svaki dan gledali smrti u oči, koji nisu znali hoće li sutra biti živi, njima treba vjerovati kad tako zdušno svjedoče o božanskom daru pobjede. Danas imamo pravo reći da je istinito svjedočanstvo njihovo (usp. Iv 19,35).Stoga razumijem njihov stav. I zahvalan sam im. Sv. Grgur Veliki napisa da je kršćanima više vrijedila nevjera Tome, nego vjera ostalih apostola. Divim se braniteljima što su i na taj način potvrdili svoju vjeru u Gospinu pomoć i zaštitu.

Takav stav branitelja ne znači prvotno posvojiti Sliku, nego ljubiti Sliku Bogorodice, koja im je dala pobjedu. Dakle, u njihovu je srcu bila žarka ljubav, koja je htjela imati Sliku što bliže sebi, tj. da ostane s njima na Gradu. Treba poštivati tu ljubav i tu želju branitelja. Time su samo pokazali da su osobiti što-vatelji Gospine Slike i apostoli njezine slave.

I još nešto. U protekla tri stoljeća povjesničari su spominjali oko 70.000 turskih vojnika. Činilo se da je to previše, pa su neki pisali 60 ili čak 50 tisuća. Svima je bilo čudno da nema službenoga izvješća Zorzija Balbija, glavnoga zapovjednika. Sačuvan je samo „Dnevnik“, kratki zapis nepoznatog časnika.

U pripremama za slavlje 300. obljetnice obrane Sinja zbio se izvanredno važan događaj: u Držav-nom arhivu u Mlecima pronađeno je originalno izvješće (23 stranice) što ga je napisao Z. Balbi, zapovjednik obrane. Taj je rukopis potvrdio neke već poznate podatke, ali nas je obogatio i nekim novim i vrlo važnim. Uz druge činjenice, tu je i de-taljan popis turske vojske, koji je prvi put objavljen u knjizi „Opsada Sinjskoga Grada 1715.“ (2015.). Donosimo neke podatke iz toga popisa:

12.000 Tatara koje vidi sultan Kauga; 8.000 Tu-raka Turudija; 10.000 Turaka s pašom od Rumelije; 1.000 s pašom Maras Ekonjom; 1.000 sa Selimom pašom (Albanci i Crnogorci); 4.000 albanskih Tu-raka s M. Begovićem; 2.000 hercegovačkih Turaka; 3.000 turskih janjičara; 6.000 janjičara sa Sely agom Ćurčićem; 1.000 kliških Turaka; 12.000 bosanskih Turaka. Svega: 60.000.

Osim toga: 13.000 kirijaša s 15.000 tovarnih ži-votinja; i 3.000 ljudi (radnika za sječu šuma i čišćenje

6

Page 9: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

putova; zatim: mlinara, pekara, mesara, kovača, sto-lara, sedlara i drugih raznovrsnih zanatlija). Svega skupa: 76.000 ljudi. Dakle, ogromna vojska s po-moćnim osobljem.

Z. Balbi svjedoči da je te podatke dobio od svojih uhoda i zarobljenih turskih vojnika. Na kraju je popisao sve vojnike i časnike koji su novčano na-građeni ili odlikovani raznim državnim odličjima.

Ovo je prvi put da naš list „Gospa Sinjska“ donosi te podatke.

I prije nego se je znalo za te podatke, neki ateisti, agnostici i liberali nastojali su tvrditi da je ta situacija oko obrane Sinja previše zaodjevena mitološkom tradicijom i da tu nema ni Gospina zagovora ni Božje pomoći. Pokušavaju (i danas!) neutemeljenim petpostavkama i jeftinim smica-licama „dokazati“ neku svoju „istinu“ nadajući se da će netko povjerovati. Prema tome, oni bi htjeli da njihovim nedokazanim pretpostavkama treba vjerovati, a ne časnicima i braniteljima koji su u znoju i krvi obranili Grad.

Ostaje ipak pitanje: kako su malobrojni bra-nitelji uspjeli pobijediti tako silnu neprijateljsku vojsku? Na to pitanje odgovara i Stari i Novi zavjet. Evo samo jednoga odgovora. Kad su vojnici rekli svomu vođi Judi Makabejeviću da je neprijateljska vojska mnogobrojna, Juda uskliknu: „Nebu je sve-jedno izvojevati pobjedu s mnogima, ili sa šačicom. Pobjeda u borbi ne zavisi od jačine vojske, jer nama od Neba dolazi jakost“ (1 Mak 3,19).

Sinjski su branitelji imali vjeru Jude Makabeje-vića. To je prava kršćanska vjera u Božju Providnost. To ateisti i slični ne mogu shvatiti.

S druge strane kršćani vjeruju svomu Bogu. Tako je bilo od početka kršćanstva do danas, a tako će biti do Sudnjega dana.

kratkI žIvotopISI nekIh GoSpInIh štovatelja

U Gospinu Samostanu, Svetištu i Župi u Si-nju djelovali su mnogi fratri (gvardijani, župnici, pomoćnici, profesori Gimnazije i drugi članovi samostanske obitelji), osobito kao propovjedni-ci i ispovjednici. Svi su oni štovali Sliku Majke od Milosti, kasnije nazvanu Čudotvornom Gospom Sinjskom. Za mnoge od njih nema pismenih vjero-dostojnih svjedočanstava. No, za neke ipak postoje. Ovdje će pojedini fratri biti navedeni kronološki, tj. prema godini smrti. O svakomu su doneseni osnov-ni podaci,a posebno što su pojedinci učinili kao

štovatelji i apostoli štovanja Gospe Sinjske. O neki-ma od njih postoji obilna literatura.

1. FRA IVAN MIALJIĆ (okolica Rame, XVII. st. - Sinj, 8. XII. 1708.), franjevac, župnik. Još kao dječak želio je postati franjevcem. Školovao se je u Samostanu sv. Petra u Rami. Kad je poslije završeno-ga školovanja trebao stupiti u novicijat (obući habit), zbog niskoga rasta starješine ga nisu mogle primiti u Red. Mladić je ražalošćen noću pošao u crkvu, pred Slikom Majke od Milosti plačući molio da mu udijeli milost i postane franjevcem. Na opće iznenađenje, ubrzo je vrlo narastao i postao franjevcem. Kad su fratri morali napustiti Ramu i fra Ivan je napustio rodni kraj i došao u Sinj.

Prvi je župnik u Sinju bio fra Stipan Vučemi-lović, koji je kasnije poginuo braneći Otok (27. VII. 1715.). Njega je u župničkoj službi u Sinju naslijedio fra Ivan (1699.-1705.). On je nabavio u Mlecima drveni pozlaćeni okvir za Sliku Majke od Milosti, a novi srebreni je izrađen tek 1748. godine. Fra Ivan je bio i definitor, tj. član Uprave Provincije Bosne Srebrene. On je prvi poznati, dokumentarno za-svjedočeni, štovatelj Slike Majke od Milosti, koji je dobio i prvu zapisanu milost.

Za izbjeglice iz Rame sa Slikom Majke od Mi-losti ne bi se moglo reći da su bili hodočasnici u su-vremenom smislu te riječi, iako su svojim napornim hodom ispovijedali svoje pouzdanje i vjeru.

2. FRA ANTUN PLETIKOSIĆ zvani BUČICA (+Sinj, 24. XI. 1727.), župnik. S drugim fratrima iz Rame preko Sinja došao je u Split. Na popisu fra Petra Filipovića nalazi se na 11. mjestu. Gospinu Sliku čuvao je Jure Bubičić u svojoj kući u Velom Varošu u Splitu. Kad su se fratri u Sinju nekako smjestili, na današnjem groblju sv. Frane, fra Ante se je jedne noći (vjerojatno 1697.) zaputio iz Splita bosonog, noseći sv. Sliku i u ranu zoru stigao do sela Radošića. Odakle su je fratri s malom skupinom vjernika dopratili do Crkvice sv. Frane. Bila je to prva, najstarija, najdulja (30-ak km), najskromnija (nitko za nju nije znao) i brojčano najmanja (sam fra Ante) procesija u povijesti štovanja Sv. Slike. Za fra Antu to je bila vrlo naporna, ali i sveta noć, u kojoj je hodočastio, molio i duboko u srcu proživ-ljavao svoj susret s Majkom Božjom. Sve to svjedoči fra Petar Filipović, prvi pisac povijesti Gospe Sinj-ske. Fra Ante je bio je župnik u Turjacima i Košu-tama (1697.), Perušiću (1708.) i član samostanske obitelji u Sinju (1724.).

7

Page 10: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

3. PISAC „DNEVNIKA“, mletački časnik. Za vrijeme opsade Sinja, svaki je dan na talijanskom jeziku kratko zapisao što se je događalo. Nije zapisao svoga imena. Kako mu se ne zna za ime, tako nema ni osnovnih podataka o njegovu životu i djelovanju. No, njegov je „Dnevnik“ sve do naših dana bio je-dinstveno svjedočanstvo prvorazrednoga svjedoka. Posebno treba istaknuti ovu rečenicu: „Navalu je uvijek odbijala naša junačka posada, koju je krije-pila božanska pomoć … i na dan naše Zaštitnice … ostadosmo oslobođeni od opsade.“

4. JURAJ BALBI, sinjski providur (1714.-1718.), vojnički i civilni zapovjednik Grada, bio je najodgovornija osoba za vrijeme turskoga napada na Sinj. Očekujući da će Turci na blagdan Velike Gospe ujutro ponovno jurišati na Grad, bio je silno iznenađen, kad je vidio da se je neprijatelj povukao u Bosnu. Odmah je odredio da se slavi svečana sv. Misa zahvalnica i s časnicima je nosio Gospinu Sliku u procesiji okolo Grada. Istoga je dana predlo-žio časnicima i vojnicima da, kad prime prvu plaću, dadu svoj prilog za zlatnu krunu, kojom treba okru-niti Gospinu Sliku kao čin zahvalnosti za darovanu pobjedu. Svi su prihvatili njegov prijedlog, skupili 80 zlatnih cekina, dali kovati krunu i sljedeće je godine Slika okrunjena.

Vrlo je važno njegovo službeno izvješće, koje je potpisao 30. VIII. 1715. godine i posao generalnom providuru u Zadar i Vladi u Mletke. Uz druge po-datke posebno treba istaknuti da je u obrani Sinja poginulo 75 i ranjeno 50 hrabrih branitelja, koji su darovali svoju krv i svoj život za slobodu svoga gra-da, svoje Domovine i kršćanske vjere. Oni su pravi heroji i mučenici „pro aris et focis - za vjeru i dom“. Treba ipak upozoriti da tu nisu ubrojeni poginu-li i ranjeni u Vrlici i Otoku.

Zapovjednik obrane Sinja J. Balbi u izvješću svjedoči: „Taj smo dan (15. kolovoza) proslavili s veseljem Uznesenje Djevice na nebo i štujući njezi-nu Svetu Sliku, prenesenu iz nove crkve u Varošu u crkvu na ovoj Tvrđavi, predali smo joj naša srca u znak zahvalnosti za njezinu čudotvornu pomoć i za-štitu.“ Na kraju izvješća piše: „…Takav je ishod opsade i oslobođenje ove utvrde, koju je zaštitila velika Djevica Marija…“

5. STJEPAN CUPILLI (Venecija, 19. XI. 1659.-Split, 11. XII. 1719.), redovnik Družbe soma-ska, biskup u Rabu i Trogiru te nadbiskup u Splitu. Bio je profesor teologije i retorike. Kao trogirski biskup sagradio je dvadesetak crkava po župama. Naučio je hrvatski jezik, da bi mogao vjernicama propovijedati Kristovo Evanđelje. Reorganizirao je sjemenišnu školu i osnovao “Ilirsku akademiju“.

Kad su Turci napali Sinj, pohitio je u pomoć, ali nije mogao dalje od Dicma. Odatle je pisao papi Klementu XI. i molio za pomoć ugroženom naro-du. Kad je stigla vijest da je Sinj obranjen, slavio je sutradan (16. VIII.) svečanu sv. Misu i vidio pro-cesiju od Crkve Gospe od Pojišana do Katedrale. Ta se procesija i danas održava. Odmah je pošao u Sinj i na Gradu (18.VIII.) s vojskom i narodom slavio sv. Misu zahvalnicu. Sljedeće je godine 22. rujna okrunio zlatnom krunom Gospinu Sliku, a puno se je zalagao da se Slika s Grada vrati u svoju Crkvu ispod Kamička.

6. ANGELO EMO, general, guverner Dalma-cije i Albanije sa sjedištem u Zadru (1714.-1717.), u izvješću Vladi u Mlecima piše: „Bog je počeo dokazivati svoju svetu zaštitu pokrajini Dalmaciji oslobodivši prošle noći, na dan Uznesenja Djevi-ce Marije (15. VIII. 1715.), veoma važnu tvrđavu Sinj… Treba zahvaliti Božjoj ruci što je ojačala naše

Zorzi Balbi, zapovjednik posade, službeno izvješće potpisao je u Sinju 30. VIII. 1715.

8

Page 11: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

branitelje da spasi pokrajinu Dalmaciju." Ujedno je naredio da se u svim mjestima slave sv. Mise i pjeva himan „Tebe Boga hvalimo", a da vojnici pozdrave pobjedu počasnom paljbom iz topova.

7. KARLO SPAR, barun, ČASNICI i VOJNICI, hrabri branitelji Sinja (Mlečani, Hrvati, Austrijanci, Francuzi i drugi) čvrsto su bili uvjereni da im je Majka Božja pomogla i darovala pobjedu. Stoga su rado prihvatili prijedlog svoga zapovjednika Z. Bal-bija i darovali novčani prilog (80 zlatnih cekina) za Gospinu zlatnu krunu, koja već tri stoljeća svjedoči o njihovoj vjeri i zahvalnosti.

Kad su fratri htjeli s Grada vratiti Gospinu Sliku u njezinu crkvu pod Kamičkom, vojska se je usprotivila. Kratko su obrazložili svoj stav: Gospa je došla k njima, oni su ju usrdno molili, ona im je pomogla, ona je sada njihova i mora ostati s njima na Gradu. (O tomu smo na početku članka pisali.) Kad su branitelji i dalje čvrsto branili svoj stav, presudnu je ulogu odigrao barun Karlo Spar, zapovjednik satnije, koji je rođen u protestantskoj obitelji i kasnije prihvatio katoličku vjeru, kako je sam izjavio. Nastupio je vrlo odrješito, prozvao neke časnike i vojnike, koji su zašutjeli i teška srca pri-hvatili činjenicu da se Slika mora vratiti u Gospinu crkvu. O tomu opširno piše fra Petar Filipović, koji je i sam u svemu tomu sudjelovao i sve to doživio.

8. FRA LOVRE ŠITOVIĆ (Ljubuški, 1682. - Šibenik, 28. II. 1729.), profesor filozofije i teologije, odgojitelj, propovjednik i pisac. Dijete je musli-manskih roditelja. Primio je sakramenat krštenja u Zaostrogu u svojoj 17. godini. Postao je franjevcem i 1707. ređen za svećenika. Predavao je u Makarskoj, Šibeniku i Nadbiskupskoj teologiji u Splitu. Objavio je nekoliko knjiga. Istakao se kao kapelan hrvatskih vojnika u mletačkoj vojsci, posebno u Sinju, Imot-skom i Ulcinju.

Fra Lovre je na poseban način važan za Gospu Sinjsku. Poslije obrane Sinja časnici i vojnici nisu dali da se Slika vrati u njezinu crkvu. Nadbiskup je s fra Lovrom nekoliko godina radio na tome. Poslao je fra Lovru u Sinj da služi sv. Misu, održi prigodnu propovijed i potakne vojnike da vrate Sliku. Konač-no je Slika ipak vraćena u svoju crkvu.

Brončani spomenik fra Lovri podignut je u Ljubuškom (2009.).

9. SLUGA BOŽJI NIKOLA BIJANKOVIĆ (Split, 15. VIII. 1645.-Makarska, 10. VIII. 1730.), biskup makarski. Bio je splitski kanonik i profesor u

Sjemeništu. Od 1695. biskup je u Makarskoj. Doveo je oratorijance sv. Filipa Nerija u svoju biskupi-ju i obilazio dio biskupije pod turskom okupacijom. Čim je čuo za Gospinu pobjedu pod Sinjem, odlučio je sagraditi u Brelima (Soline) crkvu, koja je nazvana „Gospa od slavodobića“ ili „Gospa od pobjede“. To je poslije sinjske pobjede prva crkva sagrađena u čast Gospe od Milosti. Glavno slavlje održava se svake godine na blagdan Gospe Karmelske (16. VII.). Uz Crkvu je podigao i zgradu glagoljaškoga sjemeništa. Biskup je živio asketskim načinom života. Još davno je pokrenut postupak za beatifikaciju.

10. FRA PAVAO VUČKOVIĆ (Duvno, 18. X. 1658.-Sinj, 7. I. 1736.), eksprovincijal honoris causa, utemeljitelj Gospina Svetišta i modernoga grada Sinja. Osim materinskoga hrvatskog jezika znao je: latinski, talijanski i turski. Bio je profesor bo-goslovlja i propovjednik. Predvodio je izbjeglice iz Rame i u Sinju se pobrinuo za zemljište i gradnju Crkve i Samostana.

Bio je u Sinju i župnik i gvardijan. Pozvao je 1698. Ivana Ragužića iz Trogira i dogovorili su se o gradnji Crkve i Samostan. Iste godine su Turci na Čitluku ubili fra Marka Buru i šest fratra, a fra Pavla je paša Daltaban odveo kao roba u Carigrad i Bag-dad. Vršio mu je službu tajnika. Kad je Daltaban ubijen, pobjegao je iz sužanjstva i preko Carigrada, Venecije, Rima i drugih gradova, došao u Sinj i na-stavio gradnju crkve.

Kad su Turci napali Sinj 1715. zajedno s fra-trima (fra Nikola Brčić, fra Mate Budimir, fra Ilija Ećimović, fra Stjepan Bošnjak, fra Brne Gorni-caj i fra Luka Batarelo) sa Slikom Majke od Milosti sklonio se u Tvrđavu. Hrabrili su branitelje i narod da ustrajno mole Bogorodicu da otjera neprijate-lja. Fra Andrija Kačić ubraja fra Pavla Vučkovi-ća i fra Nikolu Brčića među vitezove sinjske koji viteški obraniše Sinj od turske sile i junacima je posvetio jednu pjesmu.

Poslije pobjede nad Turcima puno se je na-mučio da se obnovi Crkva i Samostan. Obišao je Beč i druge gradove (1717.) moleći milostinju za crkvu i puk. Bio je kapelan Sebastijana Moceniga, općega providura za Dalmaciju i Albaniju.

U Sinju je preminuo i pokopan je u kripti Crkve koju je i sam gradio.

Na ulazu u grad Sinj postavljen je brončani spomenik fra Pavla Vučkovića (2005.).

(Nastavit će se)

Fra Gabrijel Jurišić

9

Page 12: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

300. obljetnICa krunjenja SlIke GoSpe SInjSke

(25. iX. 2016.)

Od milodara brojnih Gospinih štovatelja izra-đena je „Zlatna Gospina krunica“, djelo akademskog kipara Kuzme Kovačića, blagoslovljena i postavljena u nišu uz Gospin oltar, kao zahvalni spomen ne samo na Gospinu pobjedu 1715. godine, nego i znak zahvale za pobjedu u Domovinskom ratu i sve mi-losti udijeljene Gospinim štovateljima kroz protekla tri stoljeća.

Održana je trodnevnica i završno sveča-no slavlje u nedjelju, 25. rujna t. g. u kojemu je

sudjelovalo veliko mnoštvo hodočasnika iz raznih krajeva Hrvatske, Bosne, Hercegovine i drugih zemalja. Također su sudjelovali brojni predstavnici državnih, županijskih, gradskih i općinskih vlasti, udruga proizišlih iz Domovinskoga rata, brojnih kulturno-umjetničkih udruga i drugih dijelova društva.

Procesiju s Gospinom Slikom i svečanu sv. Misu s brojnim koncelebrantima predvodio je mons. Marin Barišić, nadbiskup.

10

Page 13: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

nadbISkupova propovIjed

Draga braćo i sestre!

1. Naša je domovina bogata Marijanskim sveti-štima, svjedocima i čuvarima naše povijesti, kultu-re, i duhovnosti. Svetišta su mjesta čitanja povijesnih događaja, nadahnuće naše sadašnjosti i svjetlo bu-dućnosti. Ona su mjesta usmjerenja i povezanosti našega doma i puta života, susret Neba i zemlje koji se ostvaruje po Onoj koju nazivamo „Vrata nebeska“, jer je ona Majka Lica milosrđa Božjega. U tom svije-tlu doživljavamo i tako slavimo današnji događaj u Svetištu Gospe Sinjske: tristotu obljetnicu krunjenja lika Majke Marije, uz čiju obljetnicu i mi želimo našu Majku okruniti zlatnom krunicom.

2. Dijeleći sa svima vama radost današnjeg slav-lja tristote obljetnice krunjenja Gospe Sinjske, sve vas srdačno pozdravljam. Pozdravljam poštovane oce franjevce, čuvare Gospina svetišta, oca Pro-vincijala, gvardijana, dekana, župnika, sve svećeni-ke, redovnike, redovnice… Pozdravljam gospođu gradonačelnicu grada Sinja, alkare i sve članove Viteškoga alkarskog društva. Upućujem pozdrav svima nazočnim predstavnicima društveno-kul-turnih ustanova na državnoj, županijskoj i gradskoj razini, predstavnicima vojske, policije, braniteljskih udruga, invalidima i obiteljima branitelja koji su za našu slobodu položili svoje živote. Osobit pozdrav svima vama, dragi Sinjani i hodočasnici. Isto tako pozdravljam sve vas koji nas pratite posredstvom Hrvatske radio televizije, naročito starije i nemoćne.

3. Povijesni i današnji događaj slavlja uvode nas dublje u slavno otajstvo „kako je Presveto Troj-stvo Blaženu Djevicu Mariju okrunilo za Kraljicu neba i zemlje“. Ako je Nebo okrunilo Blaženu Dje-vicu Mariju za kraljicu, ona to isto zaslužuje još više od zemlje, od nas ljudi, jer njezin Sin, naš Spasitelj Isus Krist, darovao je svoju Majku svima nama za Majku. Njezina trajna majčinska ljubav, zaštita i po-moć osobito je bila prepoznatljiva i očita u milosnoj obrani grada Sinja od Turske opasnosti 15. kolovoza 1715. godine. Bio je to radostan događaj ne samo za građane Sinja i Cetinske krajine, nego i za sve vjernike Splitske nadbiskupije, domovine i šire.

Ova radosna vijest obrane grada posebno je obradovala tadašnjeg pastira splitske nadbiskupije, nadbiskupa Stjepana Cupillija. Nadbiskup je poto-mak venecijanske plemićke obitelji.

Poštivao je i volio naš narod i naučio naš hrvat-ski jezik. U izvješću Svetoj Stolici s oduševljenjem govori o „Ilirskoj akademiji“ osnovanoj 1703. u Splitu, svojevrsnom početku i temelju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koja je imala nje-govati hrvatski jezik i pročišćavati ga od talijaniz-ma. Nadbiskup Stjepan, čim je čuo radosnu vijest čudesne obrane grada Sinja, odmah je sutradan, sa svojim svećenicima, redovnicima, redovnica-ma i vjernim pukom Božjim u svečanoj procesiji, noseći sliku Gospe od Pojišana u katedralu, svečano slavio euharistijsko slavlje, te radosnim himnom „Tebe Boga hvalimo“ izrazio zahvalnost Gospodi-nu i Majci Mariji na oslobođenju od osmanlijske opasnosti. Nakon svečane liturgije u splitskoj ka-tedrali nadbiskup je krenuo prema Sinju. Želio je što prije podijeliti radost sa svojim vjernicima i biti im blizu u potrebama. Do večeri je došao u Klis. Sutradan je stigao u Sinj. U gradu, u sinjskoj tvrđavi sa svećenicima, redovnicima, braniteljima, vjernim pukom i predstavnicima vlasti slavio je svečanu sv. Misu, zahvaljujući Gospodinu i Majci Mariji, koja je očuvala i oslobodila grad od barbarske opasnosti.

4. Godinu dana poslije, 1716., vjerni puk, bra-nitelji i predstavnici vlasti na spomen milosnoga

11

Page 14: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

oslobođenja grada Sinja dali su izraditi krunu od zlata kojom su željeli okruniti Sliku Gospe od milosti koju su oci franjevci donijeli sa sobom iz Rame. U arhivima splitskih nadbiskupa piše da je nadbiskup Stjepan godinu dana poslije oslobođenja Sinja, 20. rujna 1716., pošao iz Splita prema Sinju, a 22. rujna bilo je svečano misno slavlje krunjenje Gospina lika. Nadbiskup S. Cupilli je radosno in-tonirao „Magnificat-Veliča duša moja Gospodina“, potom stavio zlatnu krunu na Gospin lik i zapjevao „Salve Regina- Zdravo Kraljice“. Na kraju je bila sve-čana procesija s Presvetim sakramentom i blagoslov puka. Dan poslije, uvijek gore na tvrđavi, slavljena je sv. Misa za sve branitelje koji su položili život u obrani grada. Zapisano je da je toga dana, 23. rujna 1716., jedna turska obitelj zatražila krštenje.

Povijest nam svjedoči o važnosti svih tih do-gađaja. Ne smijemo zaboraviti našu povijest u kojoj nas je pratila Božja i Majčinska zaštita, prisutna na svim postajama našega životnog puta: osobno-ga, obiteljskog i nacionalnog. Majka Marija, naša odvjetnica i odgojiteljica, svjedoči da je Božje ime milosrđe, te da se ono proteže na sve vjekove, od koljena do koljena. Možemo reći kako za povijest, tako i za budućnost hrvatskog naroda, vrijede one riječi koje je za izraelski narod zapisao povjesničar Josip Flavije: „Niti smo braneći se samo oružjem pobjeđivali, niti smo bez oružja gubili, jer naša je snaga bio Gospodin!“ A naša je snaga u tolikim ne-voljama bila i Majka Marija. Na našem povijesnom hodu susreli smo mnoge nevolje. Sjetimo se samo 20. stoljeća, svih njegovih ratova, drama i tragedija čije su posljedice bile vidljive u tolikim našim mje-stima u pokoljima nevinoga domaćeg stanovniš-tva. U sjećanje nam dolaze nevine žrtve: Gata, Doca, Rude, Voštana, Roža, Graba, mnoge jame i križni putevi. A tko bi mogao zaboraviti Domovinski rat, u kojem smo osobno i zajedno, osjetili težinu pat-nje i stradavanja, ali još i više snagu utjehe i zaštite nebeske Majke Marije.

5. Braćo i sestre, zašto mi danas krunimo Gospin lik upravo zlatnom krunicom? Otkuda nam uopće ideja da dar Majci bude zlatna krunica? I tko je umjetnik ovog ostvarenja? Umjetnik je baka, djed, otac, majka, zaručnik, zaručnica, obitelj, svećenici, redovnici, prosvjetni djelatnici, studenti, znanstve-nici, zdravstveni djelatnici, sportaši, političari, me-dijski djelatnici, iseljenici i prognanici. A kako ne spomenuti branitelje kojima je krunica kao zaštitni znak bila oko vrata kao simbol, pomoć i zaštita Maj-ke Marije. Doista, umjetnik je svatko tko zajedno s

Majkom Marijom razmatra radosna, žalosna, svje-tlosna i slavna otajstva Kristova života. U krunici otkrivamo svoj identitet i po krunici nas drugi pre-poznaju. Zlatna krunica simbol je naše ustrajnosti za krst časni i slobodu zlatnu.

6. Zlatnom krunicom želimo danas okruniti našu Majku Mariju. Prošli tjedan imali smo nadbiskupsko hodočašće u Rim i svetišta južne Italije. Posjetili smo i jedno vrlo staro Marijansko svetište koje je dugi niz godina bilo zapušteno i zaboravljeno, a sada obnovljeno, snažno je duhovno središte. Sve-tište nosi naziv Majka Božje Okrunjena („Madre di Dio Incoronata“). A što ili tko je zapravo „svetište“? Svetište je osoba – hram Duha Svetoga; „Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi“ podsjeća nas sveti Pavao (1 Kor 3, 16-17). Svetište je obitelj – Crkva u malom. Svetište je društvo – katedrala Božja. Sveti-šte je ubogi Lazar iz današnjeg evanđelja – bližnji u potrebi. Bližnji ima ime, ima dostojanstvo. „Bližnji“ su sinovi i kćeri Majke Marije, Njezina kruna. Po-mažući potrebnima u nevolji postajemo umjetnici zlatne krunice kojom danas krunimo našu Gospu Sinjsku. Postajemo umjetnici božanskoga, svjedoci milosrđa Božjega. Sva bogatstva, krune i slava onoga anonimnog i sebičnog bogataša prolazi, ostavlja prazninu i poraz, dok Lazar, nezaboravljen od Gos-podina, biva ovjenčan krunom života. Danas naš dar Majci Mariji, kruna ove Zlatne krunice, želi biti znak zahvalnosti Majci i početak obnove spo-menutih svetišta: osobe, obitelji, društva a posebno „Lazara“ koji se nalaze uz naše domove i na našim životnim putovima.

7. Majku najbolje častimo u njezinoj djeci, jer djeca su majčina kruna i sve njezino bogatstvo. Štoviše, u njezinoj djeci, našoj braći i sestrama, susrećemo i častimo Njega – samo Lice Božjeg mi-losrđa, Isusa Krista, Gospodina našega. Njegove su riječi: „Zaista kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće meni učiniste!“ (Mt 25, 40). Krunjenje Blažene Djevice Marije zlatnom kru-nicom izraz je naše zahvalnosti i ljubavi prema Majci Mariji, kao i obnova saveza vjernosti Bogu i milo-srdne ljubavi prema bližnjemu. Ako bi ostali samo na izvanjskoj stvarnosti hladnoga metala ukorila bi nas ne samo Majka Marija već i njezin Sin.

Na tu površnost upozorava nas i sveti Ivan Zlatousti koji u jednoj svojoj homiliji govori: „Koja

12

Page 15: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

korist, ako je Kristov stol prepun zlatnih čaša, a On sam umire od gladi? Najprije gladnoga nahrani, a tek onda od suviška ukrasi njegov stol. Činiš zlatnu čašu, a čašu vode ne daš? Zašto treba pripravljati zlatom vezene pokrivače za stol, ako Njemu ne damo niti potrebno odijelo?... Dok uresuješ zgradu, ne preziri bijednoga brata. On je dragocijeniji hram od bilo koje zidane zgrade.“ (Iz Homilija o Matejevu Evanđelju)

Dakle, jesmo li mi učinili pogrješnu gestu, kruneći zlatnom krunicom lik Majke Marije? Ne, braćo i sestre! Jer naš dar Majka Marija prima kao znak saveza i obnove naših svetišta – „Lazara“, oso-be, obitelji, društva! Ova svetišta ne izgrađujemo samo hladnim materijalima, već ih želimo obnav-ljati i posvećivati toplinom duše i žarom svoga srca, osobno i zajedno: mirom, pomirenjem, prašta-njem, poštenjem, dijalogom, zajedništvom u razli-čitosti, odgovornošću, pravednošću, solidarnošću,

milosrđem… Braćo i sestre, na mnoštvo načina i mi sami možemo ukrasiti krunu Majke Marije.

8. Djevice Marijo, Gospe Sinjska, dajemo Ti na-slov po tolikim našim svetištima. Majka si svih naših svetišta. Mi, Tvoja djeca, Tvoja kruna, danas smo okupljeni oko Tebe. Ti znadeš najbolje sve naše radosti i nevolje. Poznaješ nemire i poteškoće naših obitelji, zabrinutost očeva i majka za svoju djecu, oduševljenje i beznađa mladih, rane bolesnika, ne-volje i poteškoće naših branitelja, tjeskobu patnika kao i nemoć i nadu umirućih. Danas, mi Tvoja duhovna djeca, kao i što je to pred tristo godina učinio nadbiskup S. Cupilli u zajedništvu s ocima franjevcima i vjernim pukom Cetinskoga kraja, kli-čemo Tebi – „Zdravo kraljice!“ Budi Majka i Kraljica naših domova i domovine. Moli za nas, sveta Bogo-rodice, da i mi budemo okrunjeni krunom Kristova uskrsnuća! Da budemo dostojni Kristovih obećanja ostvarenih u tvome Uznesenju! Amen.

Vjernici u slavlju 2016.

13

Page 16: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

ljetopIS SvetIšta I župe

kolovoz

21. blagoslov djece

U godini 300. obljetnice krunjenja Gospine Slike, u Svetište u Sinju došli su brojni vjernici i do-veli svoju djecu na blagoslov, koji se svake godine obavlja u nedjelju poslije svetkovine Velike Gospe. Sv Misu su slavili fra Antonio Mravak i fra Perica Maslać, a pjevao je Zbor djece. Za roditelje i djecu to poseban doživljaj i pobožna molitva da ih u životu prati blagoslov Čudotvorne Gospe Sinjske.

rujan

3. husina jama

Već 17 godina uz „Husinu jamu“ na Kameš-nici slavljena je sv. Misa za sve nevine žrtve, koje su komunistički vlastodršci mučili, ubili i bacili u jamu u Drugomu svjetskom ratu i poslije rata. Misno slavlje predvodio je dr. don Ante Mateljan, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, u koncelebraciji 25 svećenika Cetinskoga i Livanjskog dekanata. Sudjelovalo je oko 2 000 vjernika, među

kojima su bili potpredsjednik Hrvatskog sabora Ante Sanader, dožupan Luka Brčić, načelnik općine Livno Luka Čelan, dogradonačelnik Sinja Zlatko Ugrin, saborski zastupnik Miro Bulj, gradonačelnik Tri-lja i saborski zastupnik Ivan Šipić, izaslanstva Vrlike, Otoka i Hrvaca predvodili su Jure Plazanić, Branko Samardžić i Jakov Titlić, Viteškoga alkarskog druš-tva Dražen Šabić i Ivo Vukasović Parin, predstav-nici političkih stranaka, koordinacija braniteljskih udruga Cetinskog kraja, te potomci nevinih žrtava. Mješoviti zbor iz više župa Cetinske krajine pjevao je na sv. misi pod ravnanjem s. Vjere Gulić. Fra Bože Norac Kljajo, organizator komemoracija, na kraju zahvalio je svima koji su na bilo koji način pomogli u organizirati to slavlje. Vijence su položili izaslanstvo Hrvatskog sabora i Splitsko-dalmatinske županije, gradova i općina: Sinja, Trilja, Vrlike, Otokai Hrvaca, Viteškoga alkarskog društva, sinjskog i livanjskog HDZ-a, kaštelanskog HSP-a, Nezavisne liste Mira Bu-lja, braniteljskih udruga iz Livna i Otoka, udruga Va-ganj-Prolog-Livno, mještani Orguza, članovi obitelji nevinih žrtava i brojni sudionici komemoracije.

7. Sprovod fra vladimira tadića

(v. „Pošli su u Nebesku domovinu“, str. 26)

(KOLOVOZ - PROSiNAC 2016.)

14

Page 17: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

hodočašća u vepric, Solin i ramu

Svake godine uoči blagdana Male Gospe ho-dočasnici iz različitih dijelova Splitsko-makarske nadbiskupije hodočaste u Svetište Gospe Lurske u Vepric. Ove se je godine okupilo više od 10.000 vjernika a među njima i 60 vjernika iz Sinja i Brnaza, koje je vodio fra Antonio Mravak.

U 22 sata iz Svetišta Gospe Sinjske krenulo je hodočašće mladih u prasvetište Gospe od Otoka u Solinu, koje je vodio fra Lukica Vojković, župni vikar.

Vjernici iz Sinja hodočastili su u Ramu u tri autobusa, a pratili su ih fra Perica Maslać, župnik, fra Filip Budić i fra Šimun Markulin

11. početak nove školske godine

Sv. Misom i zazivom Duha Svetoga u crkvi Gos-pe Sinjske i Sv. Nikole Tavelića u Brnazama počela nova školska i vjeronaučna godina 2016/2017. pod geslom "S Isusom i Marijom u novu školsku godinu." Djeca su upaljene svijeće stavila pred Sliku Gospe Sinjske. Članovi Dječjega zbora izveli su recital "Ti me blagoslovi“ (tekst Ankice Svirač). Preko Mise djeca su čitala i pjevala pod vodstvom s. Jelene Mi-jić i fra Jure Župića.

U crkvi Sv. Nikole Tavelića u Brnazama također je obilježen početak nove školske godine. Posebnu pozornost su privukli prvašići koji su bili uz ol-tar. U Brnazama u prvi razred krenulo je devetnaest učenika.

Sv. Misu je predvodio fra Antonio Mravak. Dje-ca su prinosila darove i čitala, a posebno je zapažen Dječji zbor s voditeljicom Jelenom Mihaljević.

16. jubilej pučkoga kazališta

Sinjsko pučko kazalište ove godine slavi 60. obljetnicu osnutka i djelovanja. U godini jubileja bilo je više manifestacija. Uprava kazališta na čelu s gosp. Željkom Viculinom, ravnateljem, glumci stariji i mlađi, prijatelji i suradnici sudjelovali su u sv. Misi, koju je u crkvi Gospe Sinjske prikazao fra Gabrijel Jurišić za sve pokojne i žive članove kazališta, kao i za Gospin zagovor u budućem radu. Poslije sv. Mise u hotelu „Alkar“ na zajedničkoj ve-čeri podijeljene su nagrade i priznanja glumcima, prijateljima i suradnicima Kazališta.

16.-18. zaručnički tečaj

U Sinju je održan zaručnički tečaj, koji je poha-đalo 28 parova. Održano je 6 predavanja u "Dvorani Gospe Sinjske".

Priprava za slavlje sakramenta ženidbe obuhva-ća nekoliko razina, među kojima značajno mjesto zauzima Zaručnički tečaj koji je dio bogatijega pro-grama. Pripremljen je za vjernike koji uskoro žele sakramentom ženidbe posvetiti svoj bračni život. Predavanja predstavljaju kršćanski vid ženidbe, bra-ka i obitelji, a sastoje se od šest cjelina: 1. Teologija ženidbe (don Ante Mateljan), 2. Sakrament ženidbe u "Zakoniku kanonskog prava" (don Ante Rako), 3. Moral braka i obitelji (fra Šimun Markulin); 4. Psi-hologija braka (Maja Jakšić), 5. Svjedočanstvo Božje blizine (Ivica Ursić), 6. Pastoralne upute (fra Perica Maslać).

Predavanja traju po 45 minuta. Sudjelovanje na Tečaju je obvezno za sve zaručnike, a organizirao ga je fra Perica Maslać, župnik.

21. prezentacija II. sveska

„tradicijsko crkveno pučko pjevanje…“U prigodi proslave 300. obljetnice krunjenja

Slike Gospe Sinjske (1716.-2016.) u Franjevačkom samostanu u Sinju, predstavljeno je izdanje „Tra-dicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj pro-vinciji Presvetog Otkupitelja“ (svezak II.). Nazočne je pozdravio fra Joško Kodžoman, provincijal, a knjigu su predstavili: dr. Hana Breko-Kustura, dr. Joško Ćaleta i fra Stipica Grgat, urednik. U pred-stavljanju su sudjelovali crkveni pučki pjevači iz

15

Page 18: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

nekoliko naših župa: Brista, Radošića i Rupa. Kroz program je vodio fra Šimun Markulin, a svima je zahvalio fra Ante Akrap.

Predstavljeno izdanje muzikološkoga blaga pjevane baštine Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja (Split), objavljeno u Glazbenom nizu „Nova et vetera“, (svezak VIII.) Zbornika „Kačić“. Knjiga je stručni prikaz tradicijskoga crkvenog puč-kog pjevanja kao sastavnoga dijela liturgijskih slavlja u samostanima i župama koje opslužuju franjevci Splitske provincije.

22.-25. Slavlje 300. obljetnice

krunjenja Gospine SlikeSinj i Cetinska krajina svečano su proslavili

300. obljetnicu krunjenja Slike Gospe Sinjske (1716. - 22. IX. - 2016.), koja je prepoznatljiva po svojoj zlatnoj kruni. Darovali su ju hrabri branitelji, a okrunio ju je Stjepan Cupilli, nadbiskup. Na kruni je natpis In perpetuum coronata triumphat anno MDCCXV - Zauvijek okrunjena slavi slavlje 1715.

Prvoga dana trodnevnice slavlja 300. obljet-nice krunjenja Slike Gospe Sinjske (1716.-2016.) svečanu sv. Misu slavio je fra Joško Kodžoman, provincijal, pred kojim su položili svečane zavjete osmorica studenata teologije: fra Ivan Marija Đuzel (Imotski), fra Ivan Grubišić (Trilj), fra Jerko Kolo-vrat (Imotski), fra Mario Lemo (Nevest), fra Dejan Međugorac (Knin), fra Ante Prološčić (Klis), fra Kri-stian Radas (Vodice), fra Toni Šimunović Erpušina (Otok). U slavlju su sudjelovali fra Petar Klapež,

gvardijan, više profesora i odgojitelja mladih fra-njevaca i preko 80 svećenika i redovnika, roditelji, braća i sestre zavjetovanika kao i brojni vjernici.

Pjevanje je predvodio Zbor mladih župe Gospe od Zdravlja pod ravnanjem fra Stipice Grgata.

Drugi dan trodnevnice proslavljen je sv. Mi-som, koju je predvodio je don Ante Mateljan, a pje-vao je Mješoviti zbor sv. Frane iz Čitluka i Jasenskog pod vodstvom Josipa Grčića. Zatim je predstavljena monografija „Križni put na Gradu u Sinju“ koju je priredio don Ante. Poslije predstavljana održana je pobožnost Križnoga puta iz crkve prema Gospi-nu Gradu, na kojemu je postavljeno 14 brončanih postaja Križnoga puta, koje je izradilo 14 priznatih hrvatskih umjetnika. Križni put je blagoslovljen u Korizmi ove godine.

Treći dan trodnevnice sv. Misu u Gospinoj crkvi na Gradu slavio je fra Ante Vučković, koji je poslije sv. Mise predvodio molitveno bdjenje.

22. Fra duje oslikao „pjesmu stvorenja“

Veliki stakleni prostor u samostanskom klau-stru oslikao je fra Duje Botteri, akademski kipar, nadahnut „Pjesmom stvorenja“ sv. oca Franje Asiš-koga. Fra Joško Kodžoman, provincijal, blagoslovio je to djelo mladoga umjetnika. O djelu su prigodno govorili: akademski kipar Kuzma Kovačić i umjetnik fra Duje. Zbor bogoslova izvevo je „Pjesmu stvore-nja“ Asiškoga Sveca.

U toj prigodi izdan je i katalog s prigodnim tekstom prof. Ive Šimata Banova.

Fra Duje Botteri, „Pjesma stvorenja“ (detalj)

16

Page 19: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

blagoslov „Gospine zlatne krunice“Štovatelji Čudotvorne Gospe Sinjske, u prigodi

jubileja krunjenja Gospine Slike, prikupili su zlat-ne i novčane priloge. To je omogućilo da je akad. kipar Kuzma Kovačić izradio „Gospinu zlatnu kru-nicu“, o kojoj se u našemu listu dosta pisalo. Krunica je postavljena u posebnu staklenu nišu uz Gospin oltar u Sinju. Blagoslovio ju je fra Joško Kodžoman, provincijal.

Mnogi su željeli imati tu „Gospinu zlatnu kru-nicu.“ Stoga je Svetište izdalo male zlatne i srebrene krunice (replike), koje vjernici mogu nabaviti. Vrlo su prikladne za dar prvopričesnicima, krizmanici-ma i drugima dragim osobama.

25. završno slavlje jubileja krunjenja

Svečani zvuci zvona i fanfare u 9,45 sati najavili su skidanje Gospine Slike s oltara, koju su nosili alkari, a nadbiskup Marin Barišić je predvodio pro-cesiju, koja je krenula Trgom kralja Tomislava i Gla-vičkom ulicom do samostanskog dvorišta.

Za barjakom Gospe Sinjske išli su barjaci okolnih župa, „žudije“, članovi KUD-ova u na-rodnim nošnjama, alkari, predstavnici državne, županijske i gradske vlasti, svećenici, Gospina

Slika i veliko mnoštvo naroda iz svih krajeva Hr-vatske, Bosne i Hercegovine.

U koncelebriranoj sv. Misi sudjelovalo je pre-ko 30 svećenika, a pjevanje je animirao Zbor Župe Gospe Sinjske pod vodstvom fra Jure Župića.

(Nadbiskupova propovijed, str. 11)

26. „knjiga mediterana“ i sv. Franjo asiškiVeć gotovo tri desetljeća u Splitu se organizira

međunarodna kulturna manifestacija „Knjiga Me-diterana“, na kojoj sudjeluju brojni znanstvenici, književnici i pisci i raznih sredozemnih država.

Ove je godine na toj manifestaciji predstav-ljen Zbornik „Kačić“, koji donosi predavanja sa znanstvenog skupa „Sveti Franjo Asiški u Hrvatskoj 1212. godine“. Obrađena su mnoga crkvena, kul-turna i društvena pitanja. Govorili su dr. Marko Trogrlić i dr. Josip Vrandečić, profesori Filozofskoga fakulteta u Splitu, i fra Gabijel Jurišić, urednik.

29. zbornik o dr. fra jeronimu šetki

U Metkoviću je održan simpozij o Ivanu Sla-mingu, književniku, rođenom Metkovcu. Po do-brom običaju na početku simpozija prezentiran je Zbornik s predavanjima sa skupa koji je održan prošle godine, a bio je posvećen dr. fra Jeronimu Šet-ki, dugogodišnjem ravnatelju Franjevačke klasične gimnazije u Sinju, leksikografu i piscu. Obrađena je njegova „Hrvatska kršćanska terminologija“, druge knjige i spisi. Priložena su njegova tri važna članka: o terminologiji, pjesništvu fra Andrije Kačića i Bo-gorodici Mariji u narodnim pjesmama.

lIStopad

1. hodočašće makarskoga primorja

Vjernici župa Makarskoga primorja za svojim župnicima hodočastili su u Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske. Mnogi su pristupili sakramentu sv. ispovijedi obavili svoje zavjete i sudjelovali u koncelebriranoj sv. Misi koju je predvodio i pro-povijedao fra Petar Vrljičak, župnik Basta-Baške Vode. Hodočasnike je pozdravio fra Petar Klapež, gvardijan, i pozvao ih da uvijek ostanu vjerni sino-vi i kćeri Nebeske Majke.

17

Page 20: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

2. Sv. Franjo u Ćitluku i jasenskom

Čitluk i Jasensko svečano su 2. listopada pro-slavili blagdan sv. Franje Asiškoga, svoga zaštitnika, a vjernici su se za svečanost pripremali trodnevni-com. Na dan proslave održana je procesija s kipom sv. Franje a zatim je predvodio sv. misu fra Perica Maslać, župnik, a koncelebrirali su: fra Eugen Po-ljak, fra Ante Grčića i fra Stjepan Matić. Pjevanje je animirao zbor pod ravnanjem Josipa Grčića, koji je s don Antom Mateljanom napisao pjesmu, koja je toga dana prvi put izvedena.

5. prezentacija knjige „glavice, gospin perivoj“

U Crkvi sv. Ivana Krstitelja u Glavicama pred-stavljena je monografija „Glavice Gospin perivoj“ koju je napisao dr. fra Miroslava Modrić, a izdao zbornik „Kačić“. Prezentaciju je priredio fra Lukica Vojković, župski vikar.

Najprije je slavljena sv. Misa za sve pokojne iz dva svjetska i Domovinskoga rata, koju je pred-vodio fra Joško Kodžoman, provincijal, a s njim je koncelebriralo 12 svećenika. Predstavljanje knjige vodio je fra Perica Maslać, župnik. O monografiji su govorili: s. Natanaela Radinović, dr. Josip Vrandečić, fra Gabrijel Jurišić i fra Miroslav Modrić, pisac.

9. dani kruha i zahvalnosti

U crkvi Gospe Sinjske članovi Dječjeg zbo-ra za „Dane kruha“ pripremili su sa s. Jelenom

Mijić i fra Jurom Župić recital „Kruh za druge“ autorice Marine Šimić. Djevojčice obučene u na-rodne nošnje držale su u rukama kruh s natpisom: „Kruh utjehe“, „Kruh nade“, „Kruh obitelji“, „Kruh starih i nemoćnih“, „Kruh vjere“. Recital poručuje svakom čovjeku da može biti kruh utjehe, ako zna utješiti druge, ako se zna nadati i biti kruhom nade. Svatko može biti kruh za svoga bližnjega, jer tko blaguje Isusovo tijelo ne može ostati sam, nego se poput kruha treba lomiti.

Vjernici Brnaza u crkvi sv. Nikole Tavelića također su zahvalili za Božje darove kruha i Božja dobročinstva. Djeca su sa svojim nastavnicama pri-premila recitale i pjesme. Pjevao je Dječji zbor uz glasovirsku pratnju Jelene Mihaljević i flautsku Ene Delije. Sve je pozdravila učenica Anđela Mihaljević. Prostor ispred oltara ispunjen je bio kruhom i plo-dovima zemlje.

13.-16. volonterska akcija „72 sata bez kompromisa“

Međunarodna volonterska akcija „72 sata bez kompromisa“ ove godine se je prvi put održala u Sinju. Sudjelovalo je preko 100 volontera iz Si-nja i Cetinske krajine. Cilj je poticanje volontira-nja, solidarnosti, zajedništva i kreativnosti među

18

Page 21: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

srednjoškolcima, studentima i mladim radnicima, da bi se pokazalo da se zajedničkim radom može pomoći ljudima. Akciju su podržali Grad Sinj, Sa-mostan i Svetište Gospe Sinjske.

25. molitve za ubijene fratre u ratu i poraću

Braća Samostana Gospe Sinjske slavila su sv. Misu za fratre koje su u Drugom svjetskom ratu i po-slije rata (1942.-1948.) ubili komunističke i fašističke vlasti. U cijeloj Provinciji Presvetoga Otkupitelja ubijena su 44 fratra, a od njih 20 u Cetinskoj krajini. Sv. Misu predvodio je fra Prica Maslać, župnik, sa 16-oricom svećenika. Pjevao je Mješoviti zbor pod vodstvom fra Jure Župića i s. Jelene Mijić.

Poslije sv. Mise fratri su se s narodom okupili u klaustru ispred reljefa s likovima ubijenih fratara, a molitvu je predvodio fra Petar Klapež.

26. kardinal raymond leo burke

posjetio SvetišteU programu posjeta Hrvatskoj američki kardi-

nal Raymond Leo Burke poslije Zagreba i Splita po-sjetio je i Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske. Pratio ga je fra Domagoja Runje, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Kad je ušao u crkvu Kardinal je najprije molio pred Gospinom Slikom, a onda ga je fra Petar Klapež, gvardijan, upoznao s poviješću Svetišta i pastoralnim i kulturnim dje-lovanjem franjevaca. Kardinal je posjetio i Muzej Sinjske Alke.

Istog dana u Samostanu je održan dekanatski susret svećenika. Kardinal se je zadržao sa sve-ćenicima i zaželio im puno Božjeg blagoslova u pastoralnom radu. Zahvalio je braći franjevcima na bratskom susretu i naglasio je da je zadivljen

spojem vjere i bogate povijesne baštine, koju čuva Svetište i narod Cetinske krajine

StudenI

13. 11. završetak „ Godine milosrđa“

Papa Franjo zaključio je „Godinu milosrđa“ na svetkovinu Krista Kralja zatvaranjem „Svetih vrata“ na bazilici sv. Petra u Vatikanu, a u svim drugim crkvama svijeta završna svečanost Jubileja bila je 13. studenoga t. g.

U Svetištu u Sinju slavlje je predvodio mons. Miroslav Vidović, generalni vikar Nadbiskujpije. Koncelebrirali su s njim fra Petar Klapež, gvardi-jan, i fra Perica Maslać, župnik. Propovjednik je naglasio da završetkom „Jubileja milosrđa“ nikako ne završava kršćansko življenje Božjega milosr-đa i da se svi trebamo neprestano otvarati velikom Božjem milosrđu.

13. dani sv. nikole tavelića u brnazama

Brnaze su proslavile blagdan sv. Nikole Tave-lića, svoga zaštitnika. Euharistijsko slavlje predvo-dio je fra Ante Akrap, profesor na Bogoslovnom fakultetu u Splitu, a koncelebrirali su fra Boris Ča-rić i fra Antonio Mravak. Slavlje su uveličali članovi

19

Page 22: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

mješovitoga i dječjeg zbora. U procesiji su kip sv. Nikole nosili krizmanici, a svi su se za blagdan pri-premali trodnevnicom.

Dan prije Hrvatsko katoličko društvo medicin-skih sestara i tehničara iz Sinja priredilo je akciju mjerenja tlaka i šećera u krvi. U Brnazama su sudje-lovali i mladići iz komune Cenacolo na Ugljanima. Vjernici su ih obdarili prigodnim darovima.

16. pokrajinski susret fratara

Redoviti jesenski susret franjevaca održan je u Samostanu u Sinju, na kojem je sudjelovalo preko 30 franjevaca. Slični su sastanci održani i u drugim dijelovima Provincije. Fra Ivica Udovičić, mode-rator, predstavio predavača dr. fra Ivicu Jurića, s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu. Održao je predavanje „Izazovi i perspektive pastorala obi-telji prema novim crkvenim dokumentima Amoris laetitiae i Relatio finalis“. Poslije predavanja razvila se je vrlo živa i učinkovita rasprava.

17. obilježena 25. obljetnica pada vukovara

Dan sjećanja na žrtve Vukovara i 25. obljetnicu pada Vukovara obilježen je u Sinju sv. Misom koju je slavio fra Petar Klapež s 11-oricom svećenika. Sudje-lovali su: hrvatski branitelji, sjemeništarci, učenici srednjih i osnovnih škola Sinja sa ravnateljima i na-stavnicima i brojni vjernici. Poslije sv. Mise vjernici su s upaljenim svijećama krenuli iz crkve preko Trga kralja Tomislava, Glavičke ulice do Vukovarske. Na čelu su stupali hrvatski branitelji s trobojnicom, za-stavama braniteljskih udruga i postrojbi proizašlih iz Domovinskog rata. Sudionici su lampione postavili duž Vukovarske ulice, a o. Gvardijan je na kraju izmolio molitve sa sve poginule.

27. početak došašća

Na prvu nedjelju došašća, na početak nove crkvene godine, na sv. Misi za djecu izveden je adventski igrokaz „Isus će doći“ autorice Ankice Svirač. U razgovoru i pjesmi prikazana je svetost vremena došašća. Djevojčice koje su predstavljale četiri adventske svijeće poslale su poruku da njihova svjetlost želi ući u svaki dom i da po njima svako srce pripremi mjesto malom Isusu koji ima doći u bo-žićnoj noći. Igrokaz je pjesmom pratio Dječji zbor.

Sve su pripremili s. Jelena Mijić i fra Jure Župić. I u ostalim dijelovima Župe obilježen je početak nove liturgijske godine.

proslavljena sv. kata u lučanimaSvetkovina sv. Kate u Lučanima proslavljena

je procesijom s kipom sv. Kate. Sv. Misu slavio je fra Perica Maslać s fra Filipom Budićem. U propovi-jedi fra Perica je naglasio da smo svi pozvani hoditi po primjeru sv. Katarine za Isusom Kristom i unositi svjetlo u tamu ovoga svijeta. Misno slavlje svojim pjevanjem uljepšao je zbor „Sv. Kate“. Crkva je bila pretijesna da bi primila sve vjernike koji su sudje-lovali u procesiji, pa je dobar broj sudjelovao u bogoslužju iz crkvenog dvorišta.

30. biblijske večeri kroz vrijeme došašćaU prvom tjednu došašća i „Godini očinstva“

započele su „Biblijske večeri“ u Župi Gospe Sinjske. Večeri već desetu godinu vodi fra Domagoj Runje, profesor na Bogoslovnom fakultetu u Splitu. Temu susreta „Očinstvo u Bibliji“. U ovogodišnjem doša-šću obrađivat će se biblijski likovi iz Starog zavjeta, a u korizmi iz Novog zavjeta

20

Page 23: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

proSInaC

3. Spomenik don Ivanu Filipoviću GrčićuBrončani spomenik, koji je izradio domaći sin,

kipar Marko Gugić, podignut je u Sinju u čast sve-ćeniku, pjesniku, sudioniku u mnogim bitkama za slobodu svoga hrvatskog naroda, koji se je posebno istakao u obrani Sinja 1715. godine. Za zasluge u borbi mletačke su ga vlasti odlikovale velikim pri-znanjem „Kavalir sv. Marka“.

Treba istaknuti da je uza sve brige i bitke za slobodu Domovine, našao vremena i 1704. godine objavio novo izdanje katehetskoga i prosvjetiteljs- kog djela fra Matije Divkovića „Beside.“

Predavanje o don Ivanu održao je u Alkarskim dvorima dr. don Josip Dukić, profesor na Bogoslov-nom fakultetu u Splitu. Spomenik uz Alkarske dvore otkrili su alkari iz plemena Filipovića. Mons. Marin Barišić, nadbiskup, predvodio je molitvu. U slavlju su sudjelovali: Provincijal s brojnim svećenicima, Župan, saborski zastupnici, Gradonačelnica Si-nja i nekih gradova i općina, hrvatski branitelji, predstavnici raznih udruga i kulturno-umjetničkih društava.

3. Susret s roditeljima prvopričesnika i

krizmanikaFra Perica Maslać, župnik, susreo se je s rodi-

teljima kandidata koji će ove školske godine primiti sakramente sv. ispovijedi, pričesti i krizme. Župnik ih je obavijestio o „Godini očinstva“, koju je mons. Marin Barišić, nadbiskup, posvetio očevima. Posije čitanja Proglasa župnik je roditeljima držao preda-vanje o odgovornom roditeljstvu, i posebno upozo-rio na ulogu oca u obitelji i zajedničkoj brizi roditelja da svoju djecu odgajaju za zrele kršćane i poštene građane svoje Domovine

7. blagdan zaštitnice Gimnazije i Sjemeništa

Bogorodica Marija bez grijeha začeta već je go-tovo dva stoljeća zaštitnica Franjevačkoga sjemeni-šta i Gimnazije u Sinju. Tradicionalno se taj blagdan svake godine svečano slavi. Ove godine slavljena je sv. Misa, u kojoj je sudjelovalo 20 svećenika, a pred-sjedao je fra Joško Kodžoman, provincijal.

Poslije sv. Mise učenici su izveli dramski komad „Krađa Marijina kipa“, iz povijesti Svetišta u Mariji Bistrici. Bila su na sceni: Martin Bogdan, biskup, Katarina Zrinska, kneginja, grof Emerik Jastrebar-ski i druga povijesna lica.

Svi su se gosti našli u samostanskim prosto-rijama na druženju, večeri i razgovoru ugodnom.

9. Sv. misa za dr. Franju tuđmana

Gospino Svetište u Sinju svake godine na obljet-nicu smrti dr. Franje Tuđmana, prvoga predsjedni-ka Republike Hrvatske, slavi sv. Misu za njegovu plemenitu dušu i duše svih branitelja i stradalih u Domovinskom ratu.

Ove je godine sudjelovalo u sv. Misi 20 sveće-nika, a predvodio je i propovijedao fra Petar Klapež, gvardijan. Mješoviti zbor Svetišta pod ravnanjem fra Jure Župića svojim pjevanjem uzveličao slavlje.

21

Page 24: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

SInjSkI „mIrakul“ u zaGrebačkom „lISInSkom”

(Zagreb , 4. Xii. 2016.)

Zahvalno slavlje 300. obljetnice milosne po-bjede pod Sinjem održano je na nacionalnoj razini na blagdan Velike Gospe 2015. koje je predvodio izaslanik pape Franje uzoriti kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup, i drugo zahvalno slavlje 300. obljetnice krunjenja Gospine Slike, proslavljeno ove godine. Oba su bila izvrsni vjerski i kulturni događaji.

Još jedan kulturni događaj zbio se je u dvorani „Lisinski“ koja je bila dupkom ispunjena. Bila je praizvedba mjuzikla „Mirakul”, pod pokrovitelj-stvom gđe. Kolinde Grabar Kitarović, predsjednice Republike Hrvatske.

Spektakl su pripremili: Dražen Žanko, Ivica Krajač, a sudjelovalo je preko 150 glumaca i glazbe-nika. „Mirakul“ je zapravo scenski prikaz povijesne milosne pobjede hrabrih branitelja Sinja 1715. go-dine, kada su Sinj i Cetinska krajina oslobođeni od Turaka. Mjuzikl je pokazao čvrstu vjeru branitelja da im je pobjedu darovala Bogorodica Marija, koju su štovali i zazivali u Slici Majke od milosti. Istaknuta je uloga franjevaca i svih drugih sudionika obrane. Može se reći da je mjuzikl suvremeni glazbeno-scen-ski spomenik velikoj pobjedi i znak osobite zahval-nosti Nebeskoj Zaštitnici Sinja i Cetinske krajine.

„Mirakul“ je uprisutnjena povijest za najširu pub liku. Priređivači su na scenu doveli istaknute glumce i glazbenike, među kojima su bili: i Ervin Baučić, Lidija Horvat-Dunjko, Zlatko Kauzlarić Atač, Ivica Krajač, Boris Pavlenić, Joško Ševo, Ra-dojka Šverko i brojni drugi. Među izvođačima su bili članovi udruga i zborova: “Ivan Goran Kovačić”, „Ivan pl. Zajc“, ili sinjskih udruga: „Peruća” iz Hrva-ca, sinjske mažoretkinje „Alkaruše”, alkari i njihovi momci i pjevači „Rere“ iz Dicma.

Libretist i redatelj Ivica Krajač je s „Miraku-lom”, prema sinopsisu fra Mirka Marića, svoj na-dasve uspješni povijesni pogled, u kojemu „Gu-bec-beg” i „Grička vještica” pripadaju antologijskim

stranicama hrvatskoga glazbenog kazališta, dok je glazbeniku Draženu Žanku to djelo prvi veliki kazališni projekt. Spojio je gotovo nespojivo: gu-slarski pjev s operom, pop glazbu s folklorom, reru s plesom mažoretkinja... i sve je na kraju savršeno uspjelo s osobito snažnom energijom pjeva i igre Radojke Šverko, a nadasve slikovitim finalom kru-njenja Gospine Slike.

Majstorstvo Atačeve scenografije preobrazilo je, u njegovoj i koredateljskoj zadaći, inače scenski posve neprikladan podij “Lisinskog” u primjeren prostor. Kostimi Elvire Ulip likovno su korespondi-rali, dok se koreografija Branke Kolar osobito u se-kvencama kora fratara s maskama najviše približila ideji starog prikazivanja. Ukombinirana je i “turska” scena s haremskim plesačicama.

Sve manjkavosti je nadomjestio entuzijazam toga istinitog povjesnog događaja “s pjevanjem i pu-canjem” kao i uznositost alkara i njihovih momaka, izvornost etno plesova. Mirakul je životopis baštine koja ispisuje povijest i postaje dio hrvatske buduć-nosti, što je i temeljna nakana “Mirakula”. Autor je spojio gotovo nespojivo i u potpunosti je uspio!

Svi Cetinjani su kroz izvedbu „Mirakula“ lako doživjeli osjećaje kojima su njihovi pređi bili ispu-njeni u toj slavnoj pobjedi koja je dar Neba. Kroz

22

Page 25: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

cijelu scenu mjuzikla bujaju osjećaji od nadanja preko razočaranja i strepnje do ushita i ponosa.

No, kroz ova tri stoljeća stasali su novi naraštaji. Tolikima danas u vremenskome odmaku zacijelo nije lako dohvatiti osjećaje starijih, razumjeti do kraja značenje koje je taj događaj imao u trenut-cima s obilježjima rađanja i mučeništva. Zato je važno spominjati i obnavljati istinu, prenositi ju djeci i mladima. Ali, ona nije samo neka vrsta pouke za mlađe, ona je i učvršćivanje vrijednosti, jačanje vlastitoga identiteta i prepoznatljivosti. Zato novi naraštaj mora biti Bogu i Gospi zahvalan za taj glazbeno-scenski zapis koji potvrđuje povijesnu istinu i prenosi ju novim naraštajima.

U teškim vremenima našim pređima je bilo stalo dati do znanja drugima da želimo slobodu, da želimo živjeti mir, da želimo ono na što imaju pravo ostali slobodni narodi na svijetu. No, ljepota slobode Hrvatima bila je stoljećima uskraćena i osporavana. Težak je bio put do slobode.

Sinj je jedan od onih hrvatskih gradova u ko-jima je branjena istina, promicana hrabrost i svje-dočena nesebičnost. Sve se to potvrđivalo kroz po-vijest tolikih hrvatskih generacija, dok nije zasjala s „Bljeskom“ i “Olujom“. U stvaranju hrvatske slobode dogodilo se čudo, kako je često govorio kardinal Franjo Kuharić. A čudo se događa kada se spoje tri stvarnosti koje narod željan slobode nikada ne smije zaboraviti: žarko ljubiti istinu, hrabro se pouzdati u Boga i vjerovati milosrdnom Gospinu majčinskom srcu.

Stoga uime svih fratara Samostana, u svoje osobno ime, i uime svih štovatelja Čudotvorne Gospe Sinjske posebno zahvaljujem gosp. Draženu Žanku, Sinjaninu, koji je svoju umjetničku i glaz-benu dušu sa svojim prijateljima utkao u veličan-stveni spomen-trenutak, u svoj i naš „Mirakul“. Isto tako gosp. Ivanu Ivici Krajaču i svim izvođačima srdačno zahvaljujem. „Mirakul“ kao scensko-glaz-beno djelo ući će u povijest Gospina Svetišta i ostat

će kao kruna 300. obljetnice slavlja Čudotvorne Gospe Sinjske.

Majčinskom zagovoru Čudotvorne Gospu Sinj-ske preporučujem sve sudionike „Mirakula“ da ih prati svojim blagoslovom, da i dalje budu prepoznat-ljivi po dobru i po istini, koje svjedoče i šire svojim glasom po lijepoj našoj Domovini i cijelomu svijetu.

Tako neka bude! Amen!

Fra Petar Klapež, gvardijan

predStavljanje prvoprIčeSnIka

Kandidati za Svetu pričest iz Župe Gospe Sinjske, njih oko 200, kroz sedam nedjelja predstavljali su se zajednici uz pjesmu i recital. Prvopričesnike iz Sinja vodila je i pripremala s. Jelena Mijić, s Planice fra Lukica Vojković i s Radošića župnik fra Perica Maslać. Uz djecu u slavlju su sudjelovali i njihovi roditelji.

23

Page 26: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

Moderato q= 86

Moderato q= 86

(Za dvoglasno pučko pjevanje)stihovi: fra Domagoj Runje

glazba: don Š. Marović (2016.)

ZDRAVO OKRUNJENA

Svi

Org.

rit.

rit.

a tempo

a tempo

2. Mi1. Od

3. Lik

milotvoj

-losr

sve

--

stiđeti

---

MajBore

ko,žjesi

---

Goposjaj

tena

spe-

-

nabi

kru-

šasena

-

-

Sinjdijezlat

ska,li,na

--

3. u

1. mi2. Bo

lostžjegko

--

namSijoj-

isnasu

-proMajsr

- siko,ca

---

kodrasvi

svoneju

--

jenamnas

- gaisut

- Sincijeka

--

ka.li.na.

--

-

1. Ti

3. Pu2. Bla

sigimtem-

-snaliSi

gacemna

---

nasvosvo

šajimga

---

upukpo

žisvojmo-

votmizi

-

-

nojlo

nam

--

borgleho

bi,daš,dit,

---

zdravo okrunjena

24

Page 27: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

1. u2. u3. Du

tjeduha

-

-

hašmanSve

--

isketog

--

naruda

dakere

---

unasod

svapreO

kojdaca

---

tjetiiz

-skonemo

-

-

bi.daš.lit.

---

ZDRA

PRIPJEV:

VO,- O KRU- NJE- NA,-

PO BJE- DNI- CE- SLAV NA,-

O BRA- NA- SI NA ŠA-

I PO MOĆ- O DAV- NA.-

25

Page 28: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

pošlI Su u nebeSku domovInu

† FRA VLAdimiR tAdić(udovičići, 16. vI. 1938. - Split, 5. IX. 2016.)

U ponedjeljak, 5. rujna 2016. u 79. godini života, 61. redovništva i 52. svećeništva , okrijepljen svetim sa-kramentima blago u Gospodinu pre-minuo je fra Vladimir Tadiću u KBC Križine u Splitu. U srijedu 7. rujna 2016. u crkvi Gospe Sinjske u Sinju fra Joško Kodžoman, provincijal slu-žio je sv. Misu zadušnicu. U koncele-braciji je bilo 90 svećenika. Rodbina, vjernici, časne sestre, bogoslovi, no-vaci, sjemeništarci i i prijatelji došli su se oprostiti od fra Vladimira. Spro-vodne obrede, nakon završetka sv. Mise zadušnice, na groblju sv. Frane prevodio je fra Petar Klapež, gvardijan.

„Kroz duge godine s crnim zimama, na udar-nim vjetrovima, čekamo svi ono što će doći (…) znam da ni svemirskim letom ne možemo pobjeći sestrici smrti našega svetog Franje, pa sve ako o njoj i ne mislimo (…) svi odlazimo, ko brodovi na nemirne oceane, odlazimo da se nikad ne povrati-mo, upravo da okončamo putanju životnog nemira (…) činimo sve da bismo produžili boravak na oblacima, koji nas nose, ne misleći da samo molitve otvaraju tajne i brave prolaznosti k vlastitoj i vječ-noj punini i sreći (…) a ja cvatem pod zrakama Suca i bezbrižno čekam posljednji zov“. Tako je pjevao naš pokojni fra Vlado.

Fra Vladimir Tadić rođen je 18. lipnja 1938. od oca Ivana i majke Luce u mjestu Udovičići, župe Otok. Osnovno školovanje završio je u rodnim Udo-vičićima i Sinju. Nakon toga Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju. U međuvremenu je 6. srpnja 1956. stupio i u franjevački novicijat na Visovcu. Fi-lozofsko-teološki studij pohađao je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj. Svečane redovničke

zavjete položio je u Makarskoj 8. prosinca 1962. Svete redove đakona-ta i svećeništva primio je u Makarskoj 14. i 15. srpnja 1965. Mladu misu je proslavio u rodnim Udovičićima na blagdan sv. Roka, zaštitnika mjesta, 16. kolovoza iste godine.

Kao mladomisniku Uprava Provincije fra Vladimiru je povje-rila službu župnog vikara u Vrlici. Godinu poslije premješten je u Sinj na službu tri godine župni vikar, i tri

godine kao župnik. Kroz to mu je vrijeme posebno preporučen rad s mladima i nastojanje oko novih svećeničko-redovničkih zvanja. Na vlastitu molbu premještenje za dušobrižnika u Münchenu. Neu-morno se trudio, kod njemačke crkvene i civilne vlasti, oko poboljšanja životnog standarda naših iseljenika i osiguranja prostora za njihovo oku-pljanje. U tim je godinama fra Vladimir već po-čeo osjećati zdravstvene tegobe, što mu je znatno utjecalo na kvalitetu života te ga je na neki na-čin i prisiljavalo na povratak u Domovinu. Uprava Provincije povjerava mu službu župnika u župi Šibenik-Varoš. Zatzim postaje gvardijan Franjevač-kog samostana u Sinju. Tri godine poslije preuzima župe Gradac-Brist i ostaje do 1990. godine. Zatim je imenovan vicepostulatorom u kauzi Sluge Božjega fra Ante Antića. U toj je službi fra Vladimir ostao punih četrnaest godina. Kroz to je vrijeme bio žu-pnik Velikog brda pored Makarske. Radi bolesti 2009. godine biva razriješen službe vicepostulatora. Kratko vrijeme još ostaje u samostanu Majke Božje Lurdske u Zagrebu da bi se 2010. godine nastanio u samostanu u Makarskoj gdje je dočekao kraj svoga ovozemaljskog hodočašća.

26

Page 29: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

† FRA mAte mARKOtA(ramljane, 8. IX. 1937. - knin, 27. X. 2016.)

U četvrtak, 27. listopada 2016. u franjevačjom samostanu Kninu , u 80. godini života, 62. redovništva i 52. svećeništva okrijepljen otajstvi-ma naše vjere preminuo je fra Mate Markota. U crkvi Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu u subotu, 29. listopada 2016., mons. Tomislav Rogić, biskup šibenski, služio je sv. misu zadušnicu za pok fra Matu. U koncelebraciji su bili fra Joško Kodžo-man, provincijal i još 43 svećenika. Rodbina, vjer-nici, časne sestre i prijatelji došli su se oprostiti od fra Mate. Pjevanje je predvodio župni zbor.

Sprovodne obrede na gradskom groblju u Kni-nu, prije sv. Mise zadušnice, predvodio je fra Marko Duran, kninski gvardijan.

Fra Mate je rođen 8. rujna 1937. u Ramljanima od oca Ivana i majke Mare r. Bartulović. Osnovnu je školu završio u Ramljanima, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Makarskoj, Sinju i Zagrebu Filozof-sko-teološki studij pohađao je u Makarskoj.

U novicijat je stupio 5. srpnja 1955. na Visov-cu i položio prve zavjete 6. srpnja 1956. godine. Svečane zavjete položio je 8. prosinca 1961. u Ma-karskoj. Za đakona je ređen 16. prosinca 1964. tako-đer u Makarskoj, gdje je primio i red prezbiterata 28.

veljače 1965. Mladu misu je prosla-vio u rodnim Ramljanima 2. svibnja 1965. godine.

Vršio je sljedeće pastoralne i re-dovničke službe: Od 1965. do 1971. godine bio je župnik Pline. Godine 1971. imenovan je ekonomom i de-finitorom Provincije.

Na toj je službi ostao šest go-dina, te je ujedno od 1973. do 1976.

bio i definitor Provincije.Potom sijede puna tri desetljeća života i rada

u Kaliforniji i Kanadi. Godine 1976. fra Mate je imenovan dušobrižnikom u misiji San José do 1985. godinei postaje voditelj HKM u Edmontonu, 1989. godine Victoriji i 1992. u Vancouveru.

Godine 1996. fra Mate se vraća u Domovinu, u grad Knin, gdje će ostati do konca svoga života i do 2009. godine fra Mate je vršio službu bolničkog kapelana u Kninu.

Pokojni fra Mate nosio je svoj križ života i ustra-jao do kraja. Život je posvetio Bogu u svom svećenič-kom i redovničkom pozivu. Darove koje je od Boga primio stavio je njemu u službu i svome narodu na pomoć. Dobri Bog neka mu svaku molitvu usliši u nebeskoj vječnosti. Neka ga pridruži svojim izabrani-ma i voljenima u radosti i gledanju Božjeg lica i neka ga nagradi za svako strpljivo podneseno trpljenje.

raSpored SvetIh mISa u božIĆnom vremenu u CrkvI GoSpe SInjSke

Blagdan Nadnevak SatBožić - Polnoćka subota, 24. prosinca 2016. 20 i 24 sBožić - Dnevne mise nedjelja, 25. prosinca 2016. 7, 8, 9, 10, 11.30 i 18 sSv. Stjepan ponedjeljak, 26. prosinca 2016. 7, 8, 9,10 i 18 sSv. Ivan utorak, 27. prosinca 2016. 7, 8, 9 i 18 sSveta Obitelj petak, 30. prosinca 2016. 7, 7.30, 8, 8.30 i 18 sSv. Silvestar subota, 31. prosinca 2016. 7, 7.30, 8 i 9.00 sSveta Marija Bogorodica nedjelja, 1. siječnja 2017. 8, 10 i 18 sBogojavljenje - Tri kralja petak, 6. siječnja 2017. 7, 8, 9, 10 i 18 sKrštenje Gospodinovo nedjelja, 8. siječnja 2017. 6.30, 7, 8, 9, 10, 11.30 i 18 s

27

Page 30: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

raSpored božIĆnoGa blaGoSlova obIteljI

Ponedjeljak, 26. prosinca 2016. od 14 sati: ● Od Brnaškoga groblja do Elektrodalmacije (do-

nja strana)

Utorak, 27. prosinca 2016. od 9 sati: ● Od Brnaškoga groblja do Pazara (gornja strana)

Srijeda, 28. prosinca 2016. od 9 sati: ● Bazana (sve zgrade)

Četvrtak, 29. prosinca 2016. od 9 sati: ● Splitska ulica, Franjevačke klasične gimnazije,

Don Frane Bulića ● Oko Pazara (Šimuna Milinovića, Put pazara, Put

Radošića, 126. brigade HV) ● Put Župića, Župići, Kokoti, Živalji, Put Ruduše

Petak, 30. prosinca 2016. od 9 sati: ● Luka, Kneza Branimira ● Tripalov Voćnjak, Put Ferate

Subota, 31. prosinca 2016. od 9 sati: ● Put Piketa, M. Buljana, Put šumarije

Ponedjeljak, 2. siječnja 2017. od 9 sati: ● Alkarsko trkalište, Stuparića obor ● Šetalište bl. Alojzija Stepinca, Žankova glavica,

Fratarski prolaz ● Trg Kralja Tomislava, Brnaška ● Dragašev prolaz, Matićeva, Zečev prolaz ● Kralja Zvonimira, Serdara Vučkovića ● Fra Andrije Kačića Miošića, Borićevac, Bregovita ● Fra Ivana Markovića, Hrvoja V. Hrvatinića,

Domaldova ● Put Petrovca, Kvartiri, Istarska ● Lovrića obor, Glavička, Žrtava rata ● Grabovčev prolaz, Vujanovićev prolaz ● Knežev prolaz, Vrcanov obor ● Ivana Nelipića, Šilanovac, Ivana Frankopana

Utorak, 3. siječnja 2017. od 9 sati: ● Domovinskog rata, Lubinov most ● Ćurlini ● Karajkova lokva - Fra Rafe Kalinića, Put Kuka ● Trg Gojka Šuška ● Vlahe Bukovca

Srijeda, 4. siječnja 2017. od 9 sati: ● Ivana Meštrovića - Vukovići, Jurja Dalmatinca ● Trg dr. Franje Tuđmana, Stjepana Gunjače ● Vrlička, Litrin obor, Dinka Šimunovića, Ćosin

potok ● Suhač (od Karaguše do spomenika)

Četvrtak, 5. siječnja 2017. od 9 sati: ● Zagrebačka, Ivana Gundulića, Čugurina glavica ● Vladimira Nazora, Ante Stračevića, Antuna K.

Matasa ● Put odrine, Odrina ● Braće Radića, Put Pavića ● Suhač (od spomenika do kraja), Put brižina

Petak, 6. siječnja 2017. od 13 sati: ● Jadranska, Imotska, Drniška ● Don Ivana Filipovića Grčića, Put Medinjaka

Subota, 7. siječnja 2017. od 9 sati: ● Ćosin potok, Ruđera Boškovića ● Fra Filipa Grabovca, Omiška, Solinska ● Oko Boke ● Radošić

Nedjelja, 8. siječnja 2017. od 13 sati: ● Brekin put, Put Šimaca ● Kneza Mislava, Batonova, Miletin ● Ćemer, Pelimovac ● Put Međina, Ramska

Ponedjeljak, 9. siječnja 2017. ● Odsutne obitelji i naknadno prijavljeni ● Napomena: Obitelji koje su bile odsutne

mogu se naknadno prijaviti za blagoslov: Župni ured tel. (021)707-041 e-mail: zupa.sinj@gmail.com Facebook stranica “Gospa Sinjska” (poruke - messages)

Čestit Božić i blagoslovljenu

Novu 2017. godinu želi vam župsko osoblje!

2016.-2017.

28

Page 31: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca

NAKLADNIK: SVETIŠTE ČUDOTVORNE GOSPE SINJSKE, Fratarski prolaz 4, Tel. 021/ 70 70 10 - SINJ www.gospa-sinjska.hr

SIJEČANJ 1 N Nova godina - Marija Bogorodica 2 P Bazilije Vel., Grgur Nazijanski 3 U Ime Isusovo, Genoveva, Mladenka 4 S Anđela F., Fereol, Gvozden 5 Č Telesfor, Gaudencije, Emilijana 6 P BOGOJAVLJENJE - SV. TRI KRALJA 7 S Rajmund P., Rajko, Lucijan, Zorislav 8 N KRŠTENJE GOSPODINOVO 9 P Julijan, Živko, Marcelin 10 U Agaton, Dobroslav, Aldo 11 S Honorat, Neven, Higin, Zvonko 12 Č Tatjana, Ernest, Bernard 13 P Hilarije, Veseljko, Hermilo 14 S Feliks, Srećko, Rajko 15 N 2. kroz god., Anastazija 16 P Marcel, Oton, Mislav 17 U Antun opat, Lavoslav, Cvjetko 18 S Margareta, Priska, Liberata 19 Č Ivan Oglivio, Mario, Marta 20 P Fabijan i Sebastijan, Tihana 21 S Agneza, Janja, Nježna 22 N 3. kroz god., Vinko 23 P Ema, Ildefons, Emerencijana 24 U Franjo Saleški, Felicijan 25 S Obraćenje Sv. Pavla, Eleuterij 26 Č Timotej i Tit, Paula, Pavica 27 P Anđela M., Anđelka, Pribislav 28 S Toma Akvinski, Tomislav 29 N 4. kroz god., Valerij 30 P Martina, Tina, Grozdana 31 U Ivan Bosco, Vanja

VELJAČA 1 S Brigita, Sever, Miroslav 2 Č Svijećnica, Marijan 3 P Blaž, Vlaho, Tripun 4 S Andrija C., Veronika 5 N 5. kroz god., Agata 6 P Pavao Miki i dr., Doroteja 7 U Rikard, Koleta, Držislav 8 S Jeronim Emilijani, Juvenal 9 Č Apolonija, Sunčica, Skolastika 10 P Alojzije Stepinac 11 S Gospa Lurdska - Dan bolesnika 12 N 6. kroz god., Damjan 13 P Katarina R., Kristina S. 14 U Valentin, Zdravko 15 S Klaudije Col., Vito, Faustina 16 Č Julijana, Onezim, Filipa 17 P Donat, Darko, Sedam Utemeljitelja 18 S Bernardica, Šimun, Flavijan 19 N 7. kroz god., Konrad 20 P Ivan Hrvat, Leon, Lav, Lea 21 U Petar D., Eleonora 22 S Katedra Sv. Petra, Tvrtko 23 Č Polikarp, Grozdan 24 P Montan, Modest, Goran 25 S Donat Zadarski, Darko 26 N 8. kroz god., Aleksandar 27 P Gabrijel od Prežalosne 28 U Roman, Bogoljub, Vikica

OŽUJAK 1 S PEPELNICA, post i nemrs 2 Č Lucije, Janja Praška 3 P Marin, Anzelmo, Kamilo 4 S Kazimir, Eugen, Natko 5 N 1. KORIZMENA - Čista 6 P Marcijan, Viktor, Mirko 7 U Perpetua i Felecita, Teofil 8 S Ivan od Boga, Boško, kvatre 9 Č Dominik Savio, Franciska Rimska 10 P Emilijan, Dionizije, kvatre 11 S Firmin, Tvrtko, kvatre 12 N 2. KORIZMENA - Pačista 13 P Kristina, Krišto, Sabin 14 U Matilda, Eutihije, Borislava 15 S Longin, Veljko, Luiza M. 16 Č Herbert, Smiljan, Hilarij 17 P Patrik, Hrvoje, Domagoj 18 S Ćiril Jeruzalemski, Eduard 19 N 3. KORIZMENA - Bezimena, SV. JOSIP 20 P Vladislav, Niceta, Klaudija 21 U Serapion, Kristijan, Vesna 22 S Lea, Oktavijan, Jaroslav 23 Č Turibije, Pelagije, Dražen 24 P Romul i Agapit, Drago 25 S BLAGOVIJEST 26 N 4. KORIZMENA - Sredoposna 27 P Lidija, Filet, Leonardo 28 U Siksto III. papa, Sonja, Nada 29 S Bertold, Jona, Eustazije 30 Č Kvirin, Zozim, Petar Reg. 31 P Benjamin, Amos, Ljubomir

TRAVANJ 1 S Hugo, Božica, Venancije 2 N 5. KORIZMENA - Gluha 3 P Rikard, Radojko, Robert 4 U Izidor, Benedikt N., Sigmund 5 S Vinko Fererski, Julijana 6 Č Vilim, Rajko, Petar Veronski 7 P Herman, Epitaf, Ivan Saleški 8 S Dionizije, Valter, Januarij 9 N CVJETNICA - Ned. muke Gospodnje 10 P Ezekijel, Telij, Paulinijan, Antiohijan 11 U Stanislav, Gema, Bruno 12 S Julije, Viktor, Sofija 13 Č VELIKI ČETVRTAK 14 P VELIKI PETAK, post i nemrs 15 S VELIKA SUBOTA 16 N USKRS 17 P Uskrsni ponedjeljak 18 U Apolonije, Agija, Eleuterije 19 S Konrad, Lav, Antija 20 Č Teotim, Bogoslov, Anicet 21 P Anzelmo, Silvio, Konrad 22 S Kajo, Soter, Spaso 23 N 2. USKRSNA - Bijela, Juraj 24 P Fidelis, Vjera, Vjeran 25 U Marko Ev., Maroje, Franka 26 S Jakov Zadranin, Kleto, Višnja 27 Č Ozana Kotorska, Teodor 28 P Petar Ch., Euzebije i Polion 29 S Katarina Sijenska, Robert 30 N 3. USKRSNA, Pijo V.

SVIBANJ 1 P Josip Radnik, Jeremija 2 U Anastazije, Eugen, Boris 3 S Filip i Jakov ap., Juvenal 4 Č Florijan, Julijan iz Bala, Cvjetko 5 P Maksim, Anđelko, Pelegrin 6 S Irenej Srijemski, Petar N. 7 N 4. USKRSNA, Sv. Duje 8 P Marija Posrednica, Marica 9 U Katarina B., Beata, Herma 10 S Gospa Trsatska, Ivan Merz 11 Č Franjo, Ignacije 12 P Leopold Bogdan Mandić 13 S Gospa Fatimska, Leonardo 14 N 5. USKRSNA, Matija ap. 15 P Solinski mučenici 16 U Ivan Nepomuk, Andrija P. 17 S Paškal, Paško, Gizela 18 Č Feliks, Srećko, Ivan I. 19 P Celestin V., Rajko, Teofil 20 S Bernardin, Zvjezdan, Akvila 21 N 6. USKRSNA, Dubravka 22 P Jelena, Renata, Rita 23 U Deziderije, Želimir, Pelegrin 24 S Marija Pomoćnica, Vicenco 25 Č SPASOVO - UZAŠAŠĆE 26 P Filip Neri, Gospa od Karavaja, Filko 27 S Augustin Kant., Vojtjeh 28 N 7. USKRSNA, Dominik 29 P Euzebij, Polion, Većeslav, Ervin 30 U Ferdinand, German 31 S Pohod BDM, Petronila

LIPANJ 1 Č Justin, Gaudencij Osorski, Pamfilije 2 P Marcelin i Petar, Mladen 3 S Karlo Lwanga i dr., Dragan 4 N DUHOVI - PEDESETNICA 5 P Marija Majka Crkve, Bonifacije 6 U Norbert, Neda, Berto 7 S Robert, Radoslav, kvatre 8 Č Medardo, Fortunat, Srećko 9 P Efrem, Rikard, kvatre 10 S Margareta, Greta, Biserka, kvatre 11 N PRESVETO TROJSTVO - Barnaba ap. 12 P Ivan F., Bosiljko, Florida 13 U Ante Padovanski, Tonći 14 S Rufin, Zlatko, Elizej 15 Č TIJELOVO 16 P Franjo R., Gvido, Terezija 17 S Laura, Nevenka, Inocent 18 N 11. kroz god., Marko i Marcelijan 19 P Romuald, Rajka, Smiljan 20 U Naum Ohridski, Silverij 21 S Alojzije Gonzaga, Vjekoslav 22 Č Toma Mor, Paulin Nolanski 23 P Srce Isusovo 24 S Srce Marijino, Rođ. I. Krstitelja 25 N 12 kroz god. - Dan hrv. državnosti 26 P Ivan i Pavao, Vigilij, Zoran 27 U Ćiril Aleksandrijski, Ladislav 28 S Irenej, Miroslav, Miro 29 Č PETAR I PAVAO, Krešimir 30 P Rimski prvomučenici, Rajmund

SRPANJ 1 S Estera, Zvjezdan, Predrag 2 N 13. kroz god., Krešo 3 P Toma ap., Tomislav 4 U Elizabeta Port., Elza 5 S Ćiril i Metod, Ćiro 6 Č Marija Goretti, Meri, Suzana 7 P Vilibald, Vilko, Klaudije 8 S Akvila i Priscila, Hadrijan 9 N 14. kroz god., Marija Petković 10 P Amalija, Ljubica, Veronika 11 U Benedikt, Benko, Olga 12 S Hermagora, Mohor, Mislav, Tanja 13 Č M. B. Bistrička, Hinko 14 P Kamilo, Miroslav, Franjo S. 15 S Bonaventura, Dobroslav 16 N 15. kroz god., Gospa Karmelska 17 P Branko, Hedviga, Aleksij 18 U Fridrik, Dalibor, Natko 19 S Aurelija, Zora, Agripin 20 Č Ilija, Ilinka, Apolinar 21 P Danijel, Lovro Brin., Danica 22 S Marija Magdalena, Manda 23 N 16. kroz god., Brigita 24 P Kristina, Petronila, Mirjana 25 U Jakov ap., Kristofor, Krsto 26 S Joakim i Ana, Anka, Anica 27 Č Klement Ohridski i dr., Rudolf 28 P Nazarije i Celzo, Inocent 29 S Marta, Blaženka, Mirta 30 N 17. kroz god., Petar Krizolog 31 P Ignacije, Ognjen, Vatroslav

KOLOVOZ 1 U Alfons Liguori, Leon R., Nada 2 S Gospa od Anđela, Arnir 3 Č Augustin Kažotić, Stjepan 4 P Ivan Vianney, Tertulijan, Ivica 5 S Gospa Snježna, Dan Dom. Zahv. 6 N 18. kroz god., Preobraženje Gosp. 7 P Siksto, Kajetan 8 U Dominik, Nedo, Nedjeljko 9 S Edita Stein, Benedikta, Terezija 10 Č Lovro, Laura, Zvonko 11 P Klara, Jasna, Jasminka 12 S Ivana Fr. Chantal, Hilarija, Veselka 13 N 19. kroz god., Poncijan i Hipolit 14 P Maksimilijan Kolbe, Euzebije 15 U VELIKA GOSPA - Uznesenje BDM 16 S Roko, Stjepan, Krunoslav 17 Č Hijacint, Miron, Urzicin 18 P Jelena Križarica, Jelica 19 S Ivan Eudes, Ljudevit 20 N 20. kroz god., Bernard 21 P Pijo X., Donat, Darko 22 U B. D. Marija Kraljica, Vladislava 23 S Ruža Limska, Ružica, Zdenko 24 Č Bartolomej ap., Miroslav Bulešić 25 P Josip Kal., Ljudevit 26 S Anastazij, Staš, Anselmo 27 N 21. kroz god., Monika 28 P Augustin, Tin, Gustav 29 U Glavosjek Ivana Krstitelja 30 S Gaudencija, Radoslava, Bazila 31 Č Rajmund, Rajko, Nikodem

RUJAN 1 P Pelagij, Egidij, Verena 2 S Kalista, Divna, Zenan 3 N 22. kroz god., Grgur Veliki 4 P Ruža Vit., Ida, Marcel, Marin 5 U Majka Terezija, Lovro Just. 6 S Zaharija, Boris, Eleuterij 7 Č Marko Križevčanin, Stjepan 8 P MALA GOSPA, Marica 9 S Petar Cl., Kamenko, Hijacint 10 N 23. kroz god., Nikola Tol. 11 P Helga, Miljenko, Cvjetko 12 U Ime Marijino, Dubravko 13 S Ivan Zlatousti, Zlatko, Amat 14 Č Uzvišenje Sv. Križa, Križan 15 P Gospa Žalosna, Dolores 16 S Kornelije, Ciprijan, Eufemija 17 N 24. kroz god., Rane Sv. Franje 18 P Josip K., Sonja, Irena 19 U Januarij, Suzana, Emilija 20 S Andrija Kim i dr., kvatre 21 Č Matej ap. i ev. 22 P Toma Vil., Mauricije, kvatre 23 S Lino, Tekla, Sofija, kvatre 24 N 25. kroz god., Mirko 25 P Aurelija, Kleofa, Zlatka 26 U Kuzma i Damjan, Damir 27 S Vinko Paul., Vincencija 28 Č Većeslav, Vjenceslav 29 P Mihovil, Gabrijel, Rafael 30 S Jeronim, Jerko

LISTOPAD 1 N 26. kroz god., Terezija od Dj. Isusa 2 P Anđeli čuvari, Anđelko, Anđela 3 U Kandida, Gerard 4 S FRANJO ASIŠKI, Franka 5 Č Placid, Velimir 6 P Bruno, Fides, Apolinar, Vjera 7 S Gospa od Krunice, Rozarija 8 N 27. kroz god., Jelena 9 P Dionizije i dr., Ivan Leonardi 10 U Franjo Borgia, Danijel 11 S Emilijan, Milan, Mili, Firmin 12 Č Maksimilijan, Serafin, Pacifik 13 P Eduard, Edo, Hugo 14 S Kalist I. p., Divna, Krasna 15 N 28. kroz god., Terezija Avilska 16 P Hedviga, Margareta, Biserka 17 U Ignacije Ant., Vatroslav 18 S Luka ev., Lukša, Amabilis 19 Č Pavao od Križa, Petar Alkantarski 20 P Vendelin, Irena, Miroslava 21 S Uršula, Zvjezdan, Hilarion 22 N 29. kroz god., Misijska nedjelja 23 P Ivan Kapistran, Borislav 24 U Antun M. Claret, Jaroslav 25 S Katarina Kosača, Darija 26 Č Dimitrije Srijemski, Zvonimir 27 P Sabina, Kontardo Fererski 28 S Šimun i Juda Tadej ap. 29 N 30. kroz god., Darko 30 P Marcel, Marojko, Klaudij 31 U Afons Rodrigez, Kristofor

STUDENI 1 S SVI SVETI 2 Č DUŠNI DAN 3 P Hubert, Silvija, Martin Pores 4 S Karlo Borom., Dragutin 5 N 31. kroz god., Emerik 6 P Leonardo, Sever, Vedran 7 U Anđelko, Engelbert, Hijacint 8 S Gracija Kotorski, Ivan Duns Skot 9 Č Teodor, Aurelij 10 P Leon Veliki, Lavoslav 11 S Martin b., Martinka, Davorin 12 N 32. kroz god., Jozafat 13 P Stanislav K., Stanko 14 U Nikola Tavelić, Ivan Trogirski 15 S Albert Veliki, Leopold, Berto 16 Č Getruda, Margareta 17 P Elizabeta Ugar., Igor, Grgur 18 S Posv. bazilike Sv. Petra i Pavla 19 N 33. kroz god., Poncijan 20 P Feliks Valois, Srećko 21 U Gospa od Zdravlja, Mavro 22 S Cecilija, Dimitrij, Julijan 23 Č Klement, Blago, Kolumban 24 P Krizogon, Krševan, Firmin 25 S Katarina Aleksandrijska, Katica 26 N KRIST KRALJ, Leonardo 27 P Virgilije, Severin, Franjo Antun 28 U Jakov Mark., Katarina Laboure 29 S Saturnin, Svjetlana 30 Č Sv. Andrija ap.

PROSINAC 1 P Natalija, Nataša, Božena 2 S Bibijana, Blanka, Živka 3 N 1. DOŠAŠĆA, Franjo Ksaverski 4 P Ivan Damašć., Barbara 5 U Kristina, Kristijan, Sabina 6 S Nikola, Nikša, Dionizije 7 Č Ambrozije, Dobroslav, Sabin 8 P Bezgrješno Začeće BDM 9 S Valerija, Zdravka, Petar F. 10 N 2. DOŠAŠĆA, Gospa Loretska 11 P Damaz, Damir, Sabin 12 U Ivana Franciska Ch., Franjica 13 S Lucija, Jasna, kvatre 14 Č Ivan od Križa, Oton iz Pule 15 P Kristina, Marija Krucifiksa, kvatre 16 S Adela, Albina, Klement, kvatre 17 N 3. DOŠAŠĆA, Modest 18 P Gracijan, Bosiljko, Malahija 19 U Vladimir, Grgur, Urban 20 S Eugen, Patrij, Hrvatin 21 Č Petar Kanizije, Mihej 22 P Honorat, Časlav, Zenon 23 S Ivan Kentski, Viktorija 24 N 4. DOŠAŠĆA - BADNJAK 25 P BOŽIĆ - ROÐENJE ISUSOVO 26 U Stjepan, Krunoslav 27 S Ivan ap. i ev., Janko 28 Č Nevina dječica, Nevena 29 P Toma Becket, David 30 S Sabin, Liberije, Feliks 31 N SVETA OBITELJ, Silvestar

KALENDAR GOSPE SINJSKE 2017.

Gospe Sinjska, moli za nas!

NAKLADNIK: SVETIŠTE ČUDOTVORNE GOSPE SINJSKE, Fratarski prolaz 4, Tel. 021/ 70 70 10 - SINJ www.gospa-sinjska.hr

KALENDAR GOSPE SINJSKE 2017.

Gospe Sinjska, moli za nas!

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja

Siječanj 2017.

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

Bazilije Vel., Grgur Nazijanski

Julijan, Živko, Marcelin

Marcel, Oton,Mislav

Ema, Ildefons, Emerencijana

Martina, Tina,Grozdana

Ime Isusovo, Genoveva, Mladenka

Agaton, Dobroslav, Aldo

Antun opat, Lavoslav, Cvjetko

Franjo Saleški,Felicijan

Ivan Bosco,Vanja

Anđela F., Fereol, Gvozden

Honorat, Neven, Higin, Zvonko

Margareta, Priska, Liberata

Obraćenje Sv. Pavla, Eleuterij

Telesfor, Gaudencije, Emilijana

Tatjana, Ernest, Bernard

Ivan Oglivio, Mario, Marta

Timotej i Tit, Paula, Pavica

BOGOJAVLJENJE - SV. TRI KRALJA

Hilarije, Veseljko, Hermilo

Fabijan i Sebastijan, Tihana

Anđela M., Anđelka, Pribislav

Rajmund P., Rajko, Lucijan, Zorislav

Feliks, Srećko,Rajko

Agneza, Janja,Nježna

Toma Akvinski, Tomislav

Nova godina - Marija Bogorodica

KRŠTENJE GOSPODINOVO

2. kroz god.,Anastazija

3. kroz god.,Vinko

4. kroz god.,Valerij

TRAVANJ 1 S Hugo, Božica 2 N 5. koriz. - Gluha 3 P Rikard, Radojko 4 U Izidor, Benedikt N. 5 S Vinko Fererski, Julijana 6 Č Vilim, Rajko, Petar V. 7 P Herman, Epitaf, Ivan S. 8 S Dionizije, Valter 9 N CVJETNICA 10 P Ezekijel, Telij 11 U Stanislav, Gema, Bruno 12 S Julije, Viktor, Sofija 13 Č VELIKI ČETVRTAK 14 P VELIKI PETAK, post i nemrs 15 S VELIKA SUBOTA 16 N USKRS 17 P Uskrsni ponedjeljak 18 U Apolonije, Agija 19 S Konrad, Lav, Antija 20 Č Teotim, Bogoslov 21 P Anzelmo, Silvio 22 S Kajo, Soter, Spaso 23 N 2. uskrsna - Bijela 24 P Fidelis, Vjera, Vjeran 25 U Marko Ev., Maroje 26 S Jakov Zadranin, Kleto 27 Č Ozana Kotorska 28 P Petar Ch. 29 S Katarina Sijenska 30 N 3. uskrsna, Pijo V.

GOSPA SINJSKA

2017.

SIJEČANJ 1 N Nova godina 2 P Bazilije Vel., Grgur N. 3 U Ime Isusovo 4 S Anđela F., Fereol 5 Č Telesfor, Gaudencije 6 P BOGOJAVLJENJE 7 S Rajmund P., Rajko 8 N KRŠTENJE GOSPOD. 9 P Julijan, Živko, Marcelin 10 U Agaton, Dobroslav 11 S Honorat, Neven, Higin 12 Č Tatjana, Ernest 13 P Hilarije, Veseljko 14 S Feliks, Srećko, Rajko 15 N 2. kroz god., Anastazija 16 P Marcel, Oton, Mislav 17 U Antun opat, Lavoslav 18 S Margareta, Priska 19 Č Ivan Oglivio, Mario 20 P Fabijan i Sebastijan 21 S Agneza, Janja, Nježna 22 N 3. kroz god., Vinko 23 P Ema, Ildefons 24 U Franjo Saleški, Felicijan 25 S Obraćenje Sv. Pavla 26 Č Timotej i Tit, Paula 27 P Anđela M., Anđelka 28 S Toma Akvinski 29 N 4. kroz god., Valerij 30 P Martina, Tina 31 U Ivan Bosco, Vanja

VELJAČA 1 S Brigita, Sever, Miroslav 2 Č Svijećnica, Marijan 3 P Blaž, Vlaho, Tripun 4 S Andrija C., Veronika 5 N 5. kroz god., Agata 6 P Pavao Miki i dr. 7 U Rikard, Koleta, Držislav 8 S Jeronim Emilijani 9 Č Apolonija, Sunčica 10 P Alojzije Stepinac 11 S Gospa Lurdska 12 N 6. kroz god., Damjan 13 P Katarina R., Kristina S. 14 U Valentin, Zdravko 15 S Klaudije Col., Vito 16 Č Julijana, Onezim, Filipa 17 P Donat, Darko. 18 S Bernardica, Šimun 19 N 7. kroz god., Konrad 20 P Ivan Hrvat, Leon, Lea 21 U Petar D., Eleonora 22 S Katedra Sv. Petra 23 Č Polikarp, Grozdan 24 P Montan, Modest 25 S Donat Zadarski, Darko 26 N 8. kroz god. 27 P Gabrijel od Prežalosne 28 U Roman, Bogoljub

OŽUJAK 1 S PEPELNICA, post i nemrs 2 Č Lucije, Janja Praška 3 P Marin, Anzelmo 4 S Kazimir, Eugen, Natko 5 N 1. koriz. - Čista 6 P Marcijan, Viktor, Mirko 7 U Perpetua i Felecita 8 S Ivan od Boga, kvatre 9 Č Dominik Savio 10 P Emilijan, kvatre 11 S Firmin, Tvrtko, kvatre 12 N 2. koriz. - Pačista 13 P Kristina, Krišto, Sabin 14 U Matilda, Eutihije 15 S Longin, Veljko 16 Č Herbert, Smiljan 17 P Patrik, Hrvoje 18 S Ćiril Jeruzalemski 19 N 3. koriz. - Bezimena 20 P Vladislav, Niceta 21 U Serapion, Kristijan 22 S Lea, Oktavijan 23 Č Turibije, Pelagije 24 P Romul i Agapit, Drago 25 S BLAGOVIJEST 26 N 4. koriz. - Sredoposna 27 P Lidija, Filet, Leonardo 28 U Siksto III. papa, Sonja 29 S Bertold, Jona 30 Č Kvirin, Zozim, Petar R. 31 P Benjamin, Amos

SVIBANJ 1 P Josip Radnik, Jeremija 2 U Anastazije, Eugen 3 S Filip i Jakov ap. 4 Č Florijan, Julijan iz Bala 5 P Maksim, Anđelko 6 S Irenej Srijem., Petar N. 7 N 4. uskrsna, Sv. Duje 8 P Marija Posrednica 9 U Katarina B., Beata 10 S Gospa Trsatska, Ivan M. 11 Č Franjo, Ignacije 12 P Leopold Bogdan Mandić 13 S Gospa Fatimska 14 N 5. uskrsna, Matija ap. 15 P Solinski mučenici 16 U Ivan Nepomuk 17 S Paškal, Paško, Gizela 18 Č Feliks, Srećko, Ivan I. 19 P Celestin V., Rajko 20 S Bernardin, Zvjezdan 21 N 6. uskrsna, Dubravka 22 P Jelena, Renata, Rita 23 U Deziderije, Želimir 24 S Marija Pomoćnica 25 Č SPASOVO - UZAŠAŠĆE 26 P Filip Neri 27 S Augustin Kant., Vojtjeh 28 N 7. uskrsna, Dominik 29 P Euzebij, Polion 30 U Ferdinand, German 31 S Pohod BDM, Petronila

Gospe Sinjska, moli za nas!

nove knjIGe• Križni put na Gradu u Sinju, Sinj 2016, str. 132 (prir. Ante Mateljan). Hrvatski umjetnici izradili su 14

postaja Križnoga puta, koje su postavljene na staromu Gradu. Tekstovi dvojezični, tj. hrvatski i engleski.• Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja, svezak II, Kačić,

Split 215, s. 488+CD.• Fra Jeronim Šetka, hrvatski franjevac, svećenik, profesor, jezikoslovac i književnik. Zbornik radova izla-

ganih 24.-26. rujna 2015. u Neumu, Metkoviću, Pločama, Desnama, Opuzenu i Čapljini. Hrvatska kulturna zaklada et alii, Zagreb-Kula Norinska 2016, s. 562.

• Dr. fra Miroslav Modrić, Župa Gospe Sinjske Glavice, Gospin perivoj, Sinj 2016, s. 572.• Žarište, list Franjevačke klasične gimnazije i Franjevačkoga sjemeništa, Sinj, Božić 2016. (osnovan 1973.,

novi niz.). Život, odgoj i obrazovanje u riječi i slici.

G + M + B

MIR KUĆI OVOJ

201

7.

štovateljI Svojoj GoSpI

29

Page 32: Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. · PDF fileNe srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca