Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. .Ne srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca. Od zakrčenja

 • View
  229

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. .Ne srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce...

 • GOdite XLiii. BOi, 2016. BROJ 3

  Glasilo svetita i upe Gospe sinjske

  Sretan Boi i blagoslovljena Nova 2017. godina

 • Glasnik Gospa Sinjska, Glasilo Svetita i upe Gospe Sinjske Izlazi povremeno s doputenjem crkvenih i redovnikih poglavara

  Izdava: Franjevaki samostan Sinj Fratarski prolaz 4, 21 230 Sinj Tel. 021/707 010 ili 825 019 - Fax: 021/ 707 020 www.gospa-sinjska.hr e-mail: gospa.sinjska.svetiste@gmail.com

  Glavni i odgovorni urednik: fra Petar Klape

  Urednitvo: fraGabrijel Jurii, fraPetar Klape, fra Perica Masla, fraAntonio Mravak, fra Lukica Vojkovi

  Naslovna stranica: Isusovo roenje, slika u crkvi Gloria in excelsis (Palestina)

  Posljednja stranica: Sveano zavjetovanje fratara u godini 300. obljetnice krunjenja Slike udotvorne Gospe Sinjske

  Grafiko oblikovanje: Silvio Druei

  Tisak: Jafra-print d.o.o., Solin

  iro raun: Franjevaka provincija Presvetog Otkupitelja - Franjevaki samostan Sinj 2330003-1100061215 - Splitska Banka - Sinj

  Devizni raun: 34400-620-21-7031-1035142 - Splitska Banka - Sinj

  Cijena: 10 kn

  Isusovo roenje budi nadu izmorenom ovjeanstvu .............................................................1

  Deset misli o Bojem milosru ..................................................................................................3

  Prvi tovatelji Gospe Sinjske .......................................................................................................6

  300. obljetnica krunjenjaslikeGospeSinjske .........................................................................10

  Ljetopis svetita i upe ...............................................................................................................14

  Sinjski Mirakul uzagrebakomLisinskom ......................................................................22

  Predstavljanje prvopriesnika ...................................................................................................23

  Zdravo Okrunjena ......................................................................................................................24

  Poli su u Nebesku domovinu ...................................................................................................26 Fra Vladimir Tadi ............................................................................................................26 Fra Mate Markota ..............................................................................................................27

  Raspored svetih misa u boinomvremenu u crkvi Gospe Sinjske ....................................27

  Raspored Boinoga blagoslova obitelji ..................................................................................28

  Nove knjige ..................................................................................................................................29

  tovatelji svojoj Gospi ................................................................................................................29

  Sadraj

 • GOSPA SINJSKAGlasilo svetita i upe Gospe sinjskeGodite XLIII. Boi, 2016. Broj 3

  ISuSovo roenje budI nadu Izmorenom ovjeanStvu

  Dragi tovatelji udotvorne Gospe Sinjske! Toliki ljudi u dana-njem svijetu osjeaju da ne mogu sami prebroditi tekoe i opasno-sti. Treba im netko vei i snaniji u iju e ruku staviti svoju ruku, trebaju ruku koja se s Neba prua prema njima da im prui nadu i da ih spasi. Ta ruka je Isus novoroe-ni u Betlehemu, ruka koju je Bog pruio ljudskom rodu da ga izvue iz ivog pijeska beznaa i postavi na stijeg svoje Ljubavi i da ga spasi od dubokog zla ukorijenjenog u povijesti ovjeanstva.

  Najjednostavnije i najdragocjenije u boinoj noi je upravo obnova nade, mira i ljubavi. Svetko-vina Boia zanosnom svetopisamskom porukom ponovno budi nadu na dogaaj koji zauzima sredi-nje mjesto u ljudskome ivotu, da je jedini dogaaj koji je doista nov i otkupljuje ovjeka.

  Mi krani koji svetkujemo Boi narod smo mira, pravde i ljubavi. U ovjeanstvu koje gubi te vrijednosti gubi se osjeaj za ivotom redanjem sva-kodnevnih dogaaja, koji su samim time i prolazni, kratkotrajni i bez ozbiljne budunosti.

  Upravo zato mi, koji slavimo Boi, imamo zahtjevno poslanje spaavanja svojih suvremenika od beznaa - svojim svjedoenjem, svojim navijeta-njem, svojom radou, svojim ivotom, jer drutvo bez nade, bez ivota gubi vlastite korijene i vlastitu povijest i upada u otuenje i oaj.

  Boi ulijeva neizmjernu hrabrost svima onima koji se barem malo prepuste njegovu vjenom iznenaenju i radosti.

  Zato ovoga Boia nemoj-mo se obeshrabriti. Pronaimo mir u novoroenom Isusu, ako ne oekujemo da e monici da-nanjeg svijeta naem strastve-nom i nesigurnom traenju dati svjetlo, jer to nije put kojim nas Gospodin spaava. Novoroeni Bog nas osloboa od zla i budi nadu u novi ivot.

  Bez Boga ljudi danas ive zbijeni i stijenjeni, opskrbljeni raznim informaci-jama kao nikada prije, no uza sve to su tako esto stranci jedni drugima, bez potpore iskrenoga zajed-nitva i razmjene misli i ivota.

  Od onog trenutka kada je Sin Boji postao ovjekom i nastanio se meu ljudima, nijedan se ovjek ne treba osjeati samim i naputenim. Svaki ovjek koji vjeruje i prihvaa puninu boine istine preporoen je, jer sigurno moe ustvrditi: Bog je sa mnom.

  Iako je svjetlo Kristovo zapaljeno prije dvije tisue godina, i ovog Boia postavlja se pitanje nije li moda danas jo puno vie beznaa, tame i mra-ka i nije li moda danas jaa tmina za ovjeka, nego ona u boinoj noi? A zato je to tako? Zato je ovjek dananjice upao u beznae? Sebi je dozvolio dugotrajnu odijeljenost od Boga. Zar ve dugo ne pokuava da se natjee s Bogom i postavi na njegovo mjesto, da odluuje to je dobro a to zlo, da bude

  1

 • gospodar ivota i smrti. Odgovor koji je Bog dao u novoroenom Isusu na ovjekov vapaj za mirom beskrajno nadilazi nae ljudsko oekivanje. Sam Bog u novoroenom Djetetu vinuo se do solidarnosti koja nije samo ljudska, ve i boanska. Samo Bog koji je ljubav i ljubav koja je Bog mogao je izabrati da nas na taj nain spasi i izbavi iz svakog beznaa.

  Roenjem Isusovim Bog je zapalio u svijetu veliko svjetlo milosti, radosti, slobode i mira, prav-de i ljubavi, ali jo uvijek djeluje i tama grijeha, alosti, ropstva i boli. Naa vjera tapka u tami, naa je nada napastovana malodujem, naa se ljubav gubi u potocima svakidanje boli. Stoga tajna Boia daje odgovora - ne samo svjetlost, nego i no, ne samo no, ve i svjetlost. Na ovom je svijetu istinita svjetlost, istinita je i no. Boi je svjetlo u noi koje obasjava svaku tamu ivota.

  Dragi tovatelji udotvorne Gospe Sinjske, ovoga Boia obratimo se svetoj Nazaretskoj Obitelji Isusu, Mariji i Josipu u betlehemskoj talici.

  O sveta Nazaretska Obitelji, koja poznaje go-rue probleme dananjega ovjeanstva, koja pozna-je tekoe nae domovine Hrvatske, koja poznaje

  slabosti naih gradova i mjesta, naih hrvatskih obitelji, nae mladei, nae djece, nas odraslih, na-ih starih nauite nas vjerovati da mir Boji moe izmiriti sve, zacijeliti nae rane i unititi nae gri-jehe. Nauite nas da jedino ljubav Boja na ivot moe uiniti novim, ljepim i boljim u ovom svijetu beznaa.

  Marijo i Josipe, pomozite nam da ovoga Boia poput vas otvorimo svoja srca velikom Bogu koji je postao malo Dijete u vaoj obitelji.

  O novoroeni Isuse, sveti Josipe i Marijo, po-mozite nam da svatko od nas bolje shvati svoj po-ziv i osobnu odgovornost u svjetlu boinog doga-aja. Pomozite naim oevima i majkama da im na prvom mjestu bude brak i obitelj. Pomozite nam da u ovom svijetu beznaa gradimo civilizaciju mira, zajednitva i ljubavi.

  Vama, dragi tovatelji udotvorne Gospe Sinj-ske, kao i svima vama, ljudi dobre volje, neka je blagoslovljen blagdan Isusova roenja.

  Svima sretan Boi!

  Fra Petar Klape, gvardijan i upravitelj Svetita

  Jaslice u crkvi Gospe Sinjske

  2

 • deSet mISlI o bojem mIloSru

  na poetku: Da tebe nije...Da tebe Boe nije, niega ne bi bilo...

  Ali kad sve ve jest, i kad ti jesi, kako je uope mogue postaviti ovakvo pita-nje, pa makar bilo i samo retoriko... Moda je mogue zato to je zlo tako jako, da zamrauje tebe i tvoj sjaj u ovoj dolini suza, i da se ve ini - da si ti odustao... No, mi znamo i vjerujemo: Da tebe, Boe, nije, vode bi nas potopile, bujice bi nas odnijele! Da tebe, Boe, nije - zlo bi nas nadvladalo. Ali ne e i ne moe: jer ti si milosrdan i dobrota je tvoja od koljena do koljena nad onima koji se u tebe uzdaju!

  1. Milosre je MilostDosta ti je moja milost - svjedoi sveti Pa-

  vao o tvojoj rijei koja nije reena samo njemu, nego i svakom od nas. Tvoje nam je milosre, Boe, donijelo milost, okupalo nas milou, nadahnulo nas milou, osvijetlilo nas milou, osnailo nas milou, blagoslovilo nas milou... I zato potpisuje-mo onu: Sve je milost Boja, a jednako tako i onu: Milost je sve to nam treba, da bismo s ove zemlje dosegli radost neba.

  Ako je tako i ako je milosre milost, kako da ne budemo radosni to smo upali u milost i kako da nas ne boli svaka ljudska ne-milost, jer je ona nemilosrdnost i opreka tvojoj milosti. Ne-milost rui i pogruje sliku Boju u ovjeku, koji je stvoren na sliku tvojega milosra, i milou i milosrem se uzdie k tebi.

  Stoga i molimo svakoga dana: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u due nae, da mi, koji smo po anelovu navjetenju spoznali utjelovljenje Krista Sina tvoga, po muci njegovoj i kriu, k slavi uskrsnua privedeni budemo.

  2. Milosre je srceMilosrdno srce - suoblieno Mi-

  losrdnomu. Ne srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce

  koje jo kuca, srce ivo. Najvei broj ljudi umire od bolesti srca. Od zakrenja krvnih ila, na koje je legla masnoa. Natalo-ilo se ono beznaajno, obini kamenac. Sve ono to moljac grize i ra rastae. Sklerokardia. Okamenjeno srce. Sobom zabav-

  ljeno. Srce koje se slui drugima, a ne slui drugome, srce