of 13 /13

Click here to load reader

Srce (cor)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predavanje o anatomiji i fiziologiji srca za srednju medicinsku

Text of Srce (cor)

Page 1: Srce (cor)

SRCE (COR)ANTONIO KOBAŠ, DR.MED.

preuzimanje na www.slideshare.net/kobas

Page 2: Srce (cor)

• dvostruka mišićna pumpa koja tjera krv u krvne žile

• desno i lijevo srce

• krvne žile:

• Arterije – odvode krv iz srca• aorta

• Vene – dovode krv u srce• v. cava sup. et inf.

• srčani rad – 2 faze:

• sistola• dijastola

Slika 1. Mali (plućni) i veliki (sistemni) krvni optok

Page 3: Srce (cor)

OSRČJE (PERICARDIUM)• vezivna vreća koja obavija srce i početne djelove velikih

krvnih žila

• 2 lista:

• vanjski - pericardium fibrosum – učvršćen za stijenku prsnog koša

• unutarnji - pericardium serosum između - cavitas pericardiaca s tankim slojem serozne

tekućine perikarditis, tamponada• krvna opskrba ide od ogranaka a. thoracicae internae i

aa. coronariae, inervacija od n. vagusa i simpatičkog spleta

Page 4: Srce (cor)

VANJSKI IZGLED SRCA

• oblik trostrane piramide

• baza, vrh i 3 strane• facies anterior• f. inferior• f. pulmonalis

• margo acutus (dexter) et obtusus (sinister)

• sulcus coronarius

• odvaja klijetke od pretklijetki i sadrži koronarne žile

• auricula dex. et sin.

• srčane uške obuhvaćaju krvne žile

Page 5: Srce (cor)
Page 6: Srce (cor)

UNUTARNJI IZGLED SRCA• 2 pretklijetke:

• atrium dextrum (D.A.)• s gornje strane ulazi v. cava superior• s donje strane ulazi v. cava inferior• na prijelazu D.A. u D.V. – ušće, ostium atrioventriculare dextrum koje zatvara

zalistak s 3 lista – valva tricuspidalis septum interatriale – udubljenje fossa ovalis (fetalni foramen ovale)• atrium sinistrum (L.A.)

• ulazi 4-5 plućnih vena, vv. pulmonales• na donjoj strani – ušće u lijevi ventrikul, ostium atrioventriculare sinistrum, koje

zatvara zalistak s 2 lista – valva mitralis

• 2 klijetke:

• ventriculus dexter (D.V.)• iz prednjeg dijela (conus arteriosus) polazi plućna arterija, truncus pulmonalis,

čije je ušće zatvoreno zaliskom s 3 lista - valvula semilunaris septum interventriculare – pars muscularis et pars membranacea • ventriculus sinister (L.V.)

• stijenka L.V. je znatno deblja od stijenke D.V.• prema nazad i desno, iz svoga ušća izlazi aorta, kojeg zatvara zalistak s 3 lista –

valva aorte semilunaris (polumjesečasti zalistak)

Page 7: Srce (cor)
Page 8: Srce (cor)

• Zalisci

• glavna funkcija im je da spriječavaju povratak krvi• listovi su im jednim krajem pričvršćeni uz stijenku srca, a

slobodni su krajevi vezani za tetivne niti (chordae tendineae) papilarnih mišića (mm. papilares), koje služe za pravilno otvaranje i zatvaranje

• mitralno ušće (zalistak) obolijeva češće od svih drugih• stenoze, prolapsi zalistala

Page 9: Srce (cor)

GRAĐA SRCA• razlikujemo 3 sloja:

• endocardium - endokard• oblaže unutarnju stranu srca

• myocardium – miokard• srčani mišić je pod nadzorom autonomnog živčanog sustava – ne može se voljno kontrolirati• 2 tipa srčanog mišićja – radno (A i V) i provodno (provodi el. podražaj)

• epicardium - epikard• oblaže površinu srca

• srčani kostur – skup vezivnih tvorbi i fibroznih prstenova koje služe kao polazište radnom srčanom mišićju – daje oblik i čvrstinu srcu

Page 10: Srce (cor)

• sustav provodnog srčanog mišićja

• ima ulogu započinjanja srčane kontrakcije, provođenja živčanih podražaja i usklađivanja pokreta pojedinih djelova srca (prvo se kontrahiraju oba atrija, a potom ventrikuli)

• čine ga 2 sustava:• sinuatrijski sustav – nodus sinuatrialis (SA čvor), internodalni putevi

(impuls SAAV)• SA čvor – predvodnik srčanog ritma, nakupina posebnog

srčanog mišićnog tkiva koja ima sposobnost samopodraživanja, tj. u kojemu se spontano stvara normalni ritmični impuls (akcijski potencijal), frekvencijom oko 70x/min, smješten u stijenci desnog atrija

• SA čvor je pod utjecajem simpatičkog i parasimpatičkog AŽS• atrioventrikularni sustav - obuhvaća nodus atrioventricularis (AV

čvor, smješten u međuatrijskoj pregradi u desnom atriju), AV-snop (provodi impuls iz atrija u ventrikule) te lijevi i desni snop Purkinjeovih vlakana (provode impuls u sve djelove ventrikula)• usklađuje djelatnost klijetki i pretklijetki, tako što se u AV čvoru

uspori prijenos impulsa iz atrija u ventrikul

Page 11: Srce (cor)
Page 12: Srce (cor)

• arterijska opskrba srca:

• krv koja prolazi srčanim komorama ne može prehraniti debelu, energetski zahtijevnu srčanu stijenku – postoji posebni hranidbeni krvotok

• srce prehranjuju 2 srčane arterije: • desna koronarna arterija (a. coronaria dextra)

• usmjerena desno, dolazi na stražnju stranu srca• opskrbljuje desnu pretklijetku, desnu klijetku,

interventrikularni septum, SA čvor i AV čvor• lijeva koronarna arterija (a. coronaria sinistra)

• usmjerena lijevo i straga• 2 veća ogranka – r. interventricularis anterior i r.

circumflexus• opskrbljuje veći dio lijevog srca, prednju polovicu

septuma, AV snop • obje polaze od uzlaznog dijela aorte, idu koronarnim

žlijebom te se u njemu granaju• česte su varijacije koronarnih arterija

Page 13: Srce (cor)