of 10 /10
computer betting company gmbh | 4060 Leonding | Fuechselbachstrasse 7 | Austria phone: +43.732.681.666 - 0 | fax: -20 | [email protected] | www.cbc-x.com Sportsko klađenje i klađenje uživo - Made in Austria

Sportsko klađenje i klađenje uživo - Made in Austria

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sportsko klađenje i klađenje uživo - Made in Austria

computer betting company gmbh | 4060 Leonding | Fuechselbachstrasse 7 | Austria phone: +43.732.681.666 - 0 | fax: -20 | [email protected] | www.cbc-x.com
Sportsko klaenje i klaenje uivo - Made in Austria
Klijent kartica
White Label
Android (Google Play Store) Veb
Administracija na više platformi
CSV preuzimanje svih finansijskih izveštaja
Finansijski izveštaji: Izveštaj o dobiti Izveštaj o prodaji Izveštaj o gotovini
Kartica klijenta
- Administrativna i tehnika podrška
- Otkrivanje lanih praksi
- Izbegavanje finansiranja terorizma
Upravljanje rizikom
sajtovi
na samoposluge
XLive – Cross-platforma rješenje Uz Xlive, CBCX prua vodei softver za klaenje uivo i sportsko klaenje na trištu. Napravljen u partnerstvu sa bwin-om, XLive vam nudi vrhunsku aplikaciju za sportsko klaenje i klaenje uivo! Pored najvee ponude za klaenje uivo, XLive nudi i kompletan asortiman klaenja pre mea - XLive u jednoj aplikaciji kombinuje celokupni program klaenja na sport i uivo!
Mnogobrojne mogunosti podešavanja i prilagoavanja ine XLive prilagoenim proizvodom za sportsko klaenje koji omoguuje kupcima da se registriraju na mestu prijema - na primer, pomou njihove personalizirane korisnike kartice - i da na jednostavan i brz nain pošalju njihove tipove. Osim toga, igrai mogu definirati svoje omiljene lige i timove tako da se uvek prikazuju na vrhu - vaši kupci nikada nee propustiti igru svoje omiljene ekipe!
Uz najopseniji asortiman sportskih opklada svih vrsta sa najnovijim kvotama, brojnim specijalnim opkladama, najveom moguom sigurnošu zahvaljujui opsenim alatima za upravljanje rizikom i nadgledanjem, kupcima nudite jedinstveno sportsko klaenje i klaenje uivo za vašu maloprodaju i veb/ mobilno poslovanje!
Svi sportovi
Sve platforme
XLive Uz XLive , CBCX nudi ne samo najopseniji program klaenja u igri, ve i ceo raspon klaenja pre utakmica za terminale, POS sisteme i veb/mobilne operacije u jednoj aplikaciji!
Karakteristike XLive-a • Sportsko klaenje i klaenje uivo na do 35 000 sportskih dogaaja meseno • Do 300 podruja za klaenje uivo po dogaaju • eTournaments (Fudbal, Košarka, Hokej na ledu, ...) • Dostupno na svim platformama - terminalima, poslovnicama, veb/mobilnim klijentima • Opsena statistika lige i momadi • Sveobuhvatno upravljanje rizikom i nadzor kladioniara CBCX-a koristei najnovije alate za analizu i
procjenu • Potpuna podrška za korisniku karticu, ukljuujui jednostavne prijave • Prilagodljivi listovi kvota • Konfiguracije lige • Banke, multi-sistemi • Multi-station mod • Otkup tiketa • Prikaz dostupnosti u igri • Lista tiketa i izvod rauna u meniju klijent kartice
Najopsenija ponuda sportskih klaenja - svi sportovi, sve lige, sve momadi, sva statistika, sve kvote!
Svi sportovi
Sve lige
Svi timovi
Sve kvote
Sva statistika
Sve platforme
CBCX Terminal za klaenje NT3HD kladioniki terminal omoguava, posebno u vezi sa samoplativaima - klijent karticama, nesmetan i efikasan rad vaše kladionice - Vaši kupci mogu obavljati sve transakcije direktno na terminalu, od polaganja na korisniki raun do postavljanja opklada i isplate dobitaka ili kredita, bez da to optereuje vaše osoblje!
Terminali za klaenje sa aktiviranim klijent karticama i potrebnim hardverom za uplate/isplate (npr. NV200) nude vašim klijentima mogunost deponovanja gotovine i podizanje novca direktno na terminalu, bez ukljuivanja osoblja na licu mesta: • Gotovinski depoziti na terminalu knjie se izravno na raun klijenta • Isplate se takoe vrše direktno na terminalu - eljeni iznos isplate se tereti sa korisnikog rauna i vrši
se direktno u gotovini na terminalu.
Dobitci od klaenja odmah se pripisuju na stanje rauna na klijent kartici i tako su odmah dostupni za dalje klaenje.
Znaajke proizvoda • 2 FullHD 22“ monitora sa rezolucijom 16:9 (od kojih je jedan touchscreen) • Moderan dizajn, stabilno metalno kuište • Jednostavan pristup bitnim komponentama ureaja • Opciono: Dispensor NV200 • Podrava cjelokupni portfelj ponuda CBCX-a
Prednosti za igraa • Prošireni ekran - poveana jednostavnost upotrebe
zahvaljujui dva 22 "FullHD monitora • Prikaz dodatnih podruja za klaenje • Poboljšani prikaz funkcija Paradise Games • Opciono: Dispensor NV200
Karakteristike NV200 dispensora:
• Obrada neogranienog broja novanica • Prikupljanje, provjera i skladištenje novanica za budue podizanje gotovine • Efikasna i brza obrada isplate • Izvanredno recikliranje novanica • Maksimalna sigurnost zahvaljujui pouzdanosti i zakljuavanju
Tehnike specifikacije: 2 x 22" Monitora, od kojih je jedan ELO Touch Screen | Skener za barkod | Prihvatnik novca RM5 HD ccTalk | ita novanica NV10 ccTalk ili Smart Payout sustav s NV200 | Star TSP-100 USB termalni printer 80mm | Windows 10 IoT | Intel Dual Core CPU | 4 GB RAM-a | SSD od 120 GB | Gigabitni Ethernet | do 4 dodatna vanjska TV-a | RFID sustav pametnih kartica za naplatu | Dimenzije: 170cm x 57cm x 45cm (visina x širina x dubina) | Teina 65kg
quickBET Terminal Inovativno rješenje quickBET terminala omoguava vam pruanje punog spektra CBCX programa u uobiajenom kvalitetu, ak i u najmanjim prostorima. Pomou quickBET-a moete svojim klijentima ponuditi ili našu aplikaciju za sportsko klaenje XLive (pre mea i uivo) i/ili programe virtuelne igrake platforme Games. Vrhunske komponente i jednostavno rukovanje osiguravaju neometan rad vaše kladionice!
Ukljueno u dostavu:
• QuickBET terminal, ukljuujui FullHD 16:9 22“ ELO Touch Screen i integrirani skener
• Beina tastatura • USB ili mreni štampa • Kompatibilan ViFi
CBCX POS sistem Filiala - Karakteristike proizvoda
• Suvremeno upravljanje rizikom, opseni i provjereni sustavi praenja • Iskustvo iz više od 3 decenije uspešne kladionice • Podrava ceo program CBCX-a • Opsene mogunosti aplikacije, brojne mogunosti klaenja, jednostavan rad, brza obrada • Konfiguracija lista kvota • Konfiguracija listia za skeniranje • Savršeno rešenje za još bolju zaradu od vaših klaenja
Tehnike specifikacije: TFT ili ELO Touch Screen | Skener barkoda | Star TSP-100 USB termiki štampa 80mm | Windows 10 IoT | Intel Dual Core CPU | 4GB RAM | 120GB SATA HDD | Gigabit Ethernet | Povezivanje za do 6 dodatnih monitora/televizora
Tehnike specifikacije: 1 x 22" ELO Touch Screen FullHD | Skener za barkod | Star TSP-100 USB termalni printer 80mm | Windows 10 IoT | Intel Dual Core CPU | 4 GB RAM-a | SSD od 120 GB | Gigabitni Ethernet / WLAN | Opcija povezivanja do 3 dodatna televizora | Dimenzije sa postoljem: 44cm x 56,5cm x 29cm (visina x širina x dubina), teina: 17kg | Dimenzije bez postolja: 35.5cm x 56.5cm x 29cm, teina: 12kg
2134 8334 8132 4564
1234 1234 1234 1234
Kartica klijenta Klijent kartica povezuje našu ponudu na svim dostupnim platformama - jedna kartica za potpun uitak klaenja!
Klijent kartica sadri sve relevantne podatke o igrau (podaci o prijavi, trenutno dostupni kredit, povijest transakcija, neobavezno: Ime i/ili fotografija igraa) i omoguuje vašim klijentima da koriste svoje jedinstvene i nepogrešive podatke za prijavu kako bi se identificirali na svim dodijeljenim maloprodajnim i veb/mobilnim jedinicama!
Pored toga, klijent kartica omoguava razne dodatne aplikacije: • Kredit se knjii izravno na raun igraa na terminalu (Uplata gotovinom) • Isplata kredita klijent kartice izravno na terminalu (gotovinsko plaanje; preduslov: NV200) • Iskorištenje kredita na CBCX Pre-Paid karticama na raun igraa kao dodatni, bezgotovinski nain
plaanja
myTicket MyTicket aplikaciju moete besplatno preuzeti sa App Store-a i Google Play Store-a!
myTicket omoguava korisnicima naših programa da provere trenutni status njihovih tiketa za klaenje putem interneta na myticket.cc i u okviru besplatne aplikacije myTicket!
Koristite myTicket aplikaciju na pametnim telefonima i tablet raunarima da biste skenirali barkod tiketa za klaenje kako biste dobili sve relevantne detalje i trenutni status tiketa. Pored toga, na raspolaganju je lista nedavno zatraenih tiketa za klaenje - igra dobija istoriju svojih opklada!
myTicket.cc omoguava unos jedinstvenih akreditiva tiketa za klaenje (broj tiketa i veb kod) i prikazuje sve podatke o tiketu.
myTicket omoguava brzu i jednostavnu proveru listia za klaenje - pogledajte status svojih XLive i Games tiketa u bilo koje vreme i na širokom rasponu platformi!
BetStore BetStore je jedno od najpopularnijih rešenja za white-label platforme!
Karakteristike BetStore-a • Jednostavan i brz rad za nadzornika, administratora i igraa • Podrška za klijent kartice • Lako stvaranje prodavnica i igraa • Efikasna konfiguracija bonusa i prelaska • Prilagoene razine prava za sve BetStore korisnike • Igrai ne moraju da daju line podatke prilikom registracije • Individualni raspored i dizajn vašeg BetStore-a prema vašim specifikacijama i eljama • Nije potrebna instalacija na hardveru - dovoljna je veb domena
XLive integracija XLive nije dostupan samo za terminale i prihvatne take. Integracija naših programa na vašu postojeu veb stranicu za sportsko klaenje ili igre odvija se na jednostavan, razumljiv i odriv nain. Programi su jasno vidljivi i lako ih je pronai na vašoj veb lokaciji kako bi registrovanim korisnicima olakšali pristup našim programima i, ako je potrebno, vodili ih do izabranih proizvoda što je bre mogue.
Praktini raunovodstveni alati i moderni programi za praenje omoguavaju vam da na pogodan i jasno vidljiv nain pregledate i analizirate sve prodaje i transakcije koje vrše registrovani igrai na vašoj veb lokaciji sa našim programima. Integracija API-ja na vašu bazu podataka korisnika ne utie!
SpaceBall7 Karakteristike SpaceBall 7 • Bingo mod: Izbor 7 kuglica - što su ranije izabrane kuglice izvuene u narednom
izvlaenju, vei je i dobitak • Super7 mod: Izbor eljenih tipova iz razliitih dostupnih specijalnih podruja klaenja • Atraktivne pobednike kvote • Šarena, lako slijedea sekvenca izvlaenja • Nasumini bonus krugovi za poveanje uzbuenja i šanse za pobedu • Vrste igre: pojedinana opklada, posebne opklade, brzi tip, opklade na budue runde igre • Pojedinane postavke limita, definicija omjera isplate mogu se provesti na razini stanice
5Kicks Karakteristike 5Kicks • Realne snage tima za odrivu i trajnu zabavu • Veliki broj podruja za klaenje i mogunosti klaenja • Razumljiva igra • Animacije i grafiki efekti koji oduzimaju dah • Uzbuenje sportskog klaenja u kombinaciji sa zabavom virtuelnih igara
Games Pregled • 5Kicks, SpaceBall7, Keno, PokerBet, XRaces • Podrška za klijent kartice • Nain rada na više stanica - upit za tikete i isplate na svim dodijeljenim
mjestima prijema • Jackpoti po stanici ili grupama Jackpota - podesivi za pojedinane ili za sve
Games aplikacije • Identino kolo/izvlaenje istovremeno na svim platformama
Keno Karakteristike Kenoa • Vizuelno sveobuhvatni korisniki interfejs • Rad bez napora za sve korisnike, na svim platformama • Brzi tok igre za najvei mogui i trajni uitak u igrama • Generator sluajnih brojeva garantuje fer i odrivu zabavu • Posebne opcije klaenja: Quicktip, kladite se u nekoliko rundi
PokerBet Karakteristike PokerBet-a • Klaenje na ishod virtualnih Texas Hold'Em turnira • 3 razliita poker stola sa promenljivim brojem igraa • Klaenje na pobjednika jednog ili više stolova • Jedinstveno novo podruje klaenja: Pobjedniki list • Pojedinane i kombinovane opklade • Jednostavan i jasan rad za maksimalnu zabavu • Pojedinane postavke limita, definicija omjera isplate mogu se provesti na
razini stanice
XRaces Karakteristike XRaces-a • Trke pasa i konja sa po 6 ili 8 startera • Prave trke za najvei mogui uitak u klaenju • Mnogobrojna podruja klaenja: Pobeda, Ko e biti drugi?, Opklada na mjesto,
Par/nepar, Under/over, Perfecta, Trifecta • Kombinacija nekoliko trka (takoe npr. Utrke pasa i konja) • Moe se kombinovati u do 5 buduih trka
CBCX oznaava visokokvalitetne koncepte sportskog klaenja, klaenja uivo i igara. Mi smo jedna od prvih kompanija u ovom segmentu trišta koja je imala vodeu ulogu u industriji.
CBCX moe da se osvrne na više od 3 decenije iskustva kao dobavlja visoko razvijenih sistema sportskog klaenja i igara. Fokus našeg portfelja ponuda je naša XLive aplikacija za klaenje na sport, koja ukljuuje celokupnu ponudu za klaenje u igri i prije utakmice. Pored toga, CBCX nudi nezavisnu platformu za virtuelno klaenje sa Keno, PokerBet, XRaces, SpaceBall7 i 5Kicks.
Preduzea u više od 40 zemalja na 4 kontinenta profitiraju od kvaliteta naših proizvoda, znanja i usluga i pozicije u industriji. Pomou ove brošure elimo vam dati uvid i utiske o tome kako CBCX i njegovi proizvodi i usluge poboljšavaju vaše poslovanje i klaenje.