of 13 /13
ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA. OSNIVANJE KLUBA Po naputku Ministarstva prosvjete i športa iz 1995. godine, Klub je formalno osnovan u Ugostiteljsko-turističkoj školi, a na inicijativu profesora Miroslava Mikovića počeo je djelovati 1996. godine s tri muške ekipe (nogomet, košarka, odbojka). Godine 1997. razdvajanjem škola na Hotelijersko-turističku i Ugostiteljsko-turističko učilište formiran je klub Hotelijersko-turističke škole koji funkcionira i danas, ali u proširenoj formi s 15-16 muških i ženskih ekipa kolektivnih (košarka, odbojka, rukomet, nogomet, futsal, odbojka i rukomet na pijesku, badminton i stolni tenis) i individualnih športova (atletika, plivanje, streljaštvo). Klub je nastupao pod nazivom HTŠ do svibnja 2002. godine kada je na svečanoj sjednici, pod predsjedanjem učenice Murise Jašarević, izglasano ime KROA. Slijedeće godine učenici su dodali i stari naziv pa je Klub nazvan KROA-HTŠ, a od početka 2015., na prijedlog i učenika i profesora, pod predsjedanjem učenika Matea Divkovića, jednoglasno je prihvaćen naziv Školsko sportsko društvo Miroslava Mikovića. Po preporuci pravnice Vesne Ivanišević-Ševo 2009. godine na Školskom odboru potvrđen je Pravilnik o radu i djelovanju ŠŠK-a KROA-HTŠ. CILJEVI I ZADATCI KLUBA Ciljevi rada Kluba su svestrani razvoj morfoloških, kognitivnih i konativnih karakteristika učenika, ali i pravilan odgoj koji uključuje tolerantno i humano ponašanje. Na treninzima se nastoje, odgovarajućim zadatcima i odgojnim pristupom, rješavati konkretne situacije, a na skupštinama se, odgovornim i savjesnim pristupom, rješavaju problemi upravljanja Klubom. U sustavu natjecanja nastoji se, što boljim rezultatima, afirmirati Klub i Školu u području sporta, ali i u njezinome sveobuhvatnom djelovanju. Ekipe čine učenici koji međusobno požrtvovno i skladno djeluju, uvažavajući stav trenera ili izbornika. Prema protivniku, odnosno suparniku na terenu, izgrađuje se korektan odnos, dok se izvan terena potiče prijateljstvo i njeguje domoljublje, a sukobi ili bilo kakve nepoželjne situacije izbjegavaju. Raduje se pobjedama, a iz poraza izvlače pouke. Realizacija ciljeva i zadataka vezana je uz sustav natjecanja kao i za program koji organizira Savez školskih športskih klubova grada Zagreba u suradnji s Hrvatskim školskim športskim savezom. STRUKTURA I DJELATNOST KLUBA Članovi Kluba, kojih ima preko stotinu, sastaju se svake godine na dvije godišnje skupštine i djeluju kroz športske sekcije kolektivnih športova i individualnim nastupima u pojedinim športskim disciplinama. Djelatnost usmjerava upravno tijelo koje se bira svake godine na završnoj godišnjoj skupštini čiji su predstavnici, predsjednik i troje dopredsjednika isključivo učenici. Osim učenika u upravi je predstavnik nastavnika, roditelja i utemeljitelja Kluba. U proširenom upravnom tijelu sudjeluju i kapetani svih ekipa. Prva godišnja skupština održava se prvoga četvrtka nakon početka školske godine i uz ostalo ima glavni zadatak formirati ili nadopuniti već formirane selekcije novim pridošlim učenicima, odrediti kapetane ekipa i informirati ih o terminima natjecanja i treninga i međusobnoj komunikaciji u radu Kluba. Završna ili svečana sjednica, koja se održava dan prije odlaska maturanata ima na dnevnome redu, uz razno dati osvrt na rezultate rada u protekloj godini,razriješiti staro i izabrati novo upravno tijelo koje dodjeljuje zahvalnice i majice zaslužnim učenicima koji napuštaju školu i dogovoriti športske aktivnosti za slijedeću školsku godinu. U stručnim djelatnostima Kluba djelovali su: od 1998.godine profesorica PAVICA KOTARAC kao izbornik za natjecanja u atletici, pješačenju, krosu i prvoj pomoći; od 2000. godine kao vanjski suradnik DAVOR

ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA.ss-hotelijersko-turisticka-zg.skole.hr/upload/ss-hotelijersko-turi... · ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA. OSNIVANJE KLUBA

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA...

Page 1: ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA.ss-hotelijersko-turisticka-zg.skole.hr/upload/ss-hotelijersko-turi... · ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA. OSNIVANJE KLUBA

ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA. OSNIVANJE KLUBA Po naputku Ministarstva prosvjete i športa iz 1995. godine, Klub je formalno osnovan u Ugostiteljsko-turističkoj školi, a na inicijativu profesora Miroslava Mikovića počeo je djelovati 1996. godine s tri muške ekipe (nogomet, košarka, odbojka). Godine 1997. razdvajanjem škola na Hotelijersko-turističku i Ugostiteljsko-turističko učilište formiran je klub Hotelijersko-turističke škole koji funkcionira i danas, ali u proširenoj formi s 15-16 muških i ženskih ekipa kolektivnih (košarka, odbojka, rukomet, nogomet, futsal, odbojka i rukomet na pijesku, badminton i stolni tenis) i individualnih športova (atletika, plivanje, streljaštvo). Klub je nastupao pod nazivom HTŠ do svibnja 2002. godine kada je na svečanoj sjednici, pod predsjedanjem učenice Murise Jašarević, izglasano ime KROA. Slijedeće godine učenici su dodali i stari naziv pa je Klub nazvan KROA-HTŠ, a od početka 2015., na prijedlog i učenika i profesora, pod predsjedanjem učenika Matea Divkovića, jednoglasno je prihvaćen naziv Školsko sportsko društvo Miroslava Mikovića. Po preporuci pravnice Vesne Ivanišević-Ševo 2009. godine na Školskom odboru potvrđen je Pravilnik o radu i djelovanju ŠŠK-a KROA-HTŠ. CILJEVI I ZADATCI KLUBA Ciljevi rada Kluba su svestrani razvoj morfoloških, kognitivnih i konativnih karakteristika učenika, ali i pravilan odgoj koji uključuje tolerantno i humano ponašanje. Na treninzima se nastoje, odgovarajućim zadatcima i odgojnim pristupom, rješavati konkretne situacije, a na skupštinama se, odgovornim i savjesnim pristupom, rješavaju problemi upravljanja Klubom. U sustavu natjecanja nastoji se, što boljim rezultatima, afirmirati Klub i Školu u području sporta, ali i u njezinome sveobuhvatnom djelovanju. Ekipe čine učenici koji međusobno požrtvovno i skladno djeluju, uvažavajući stav trenera ili izbornika. Prema protivniku, odnosno suparniku na terenu, izgrađuje se korektan odnos, dok se izvan terena potiče prijateljstvo i njeguje domoljublje, a sukobi ili bilo kakve nepoželjne situacije izbjegavaju. Raduje se pobjedama, a iz poraza izvlače pouke. Realizacija ciljeva i zadataka vezana je uz sustav natjecanja kao i za program koji organizira Savez školskih športskih klubova grada Zagreba u suradnji s Hrvatskim školskim športskim savezom. STRUKTURA I DJELATNOST KLUBA Članovi Kluba, kojih ima preko stotinu, sastaju se svake godine na dvije godišnje skupštine i djeluju kroz športske sekcije kolektivnih športova i individualnim nastupima u pojedinim športskim disciplinama. Djelatnost usmjerava upravno tijelo koje se bira svake godine na završnoj godišnjoj skupštini čiji su predstavnici, predsjednik i troje dopredsjednika isključivo učenici. Osim učenika u upravi je predstavnik nastavnika, roditelja i utemeljitelja Kluba. U proširenom upravnom tijelu sudjeluju i kapetani svih ekipa. Prva godišnja skupština održava se prvoga četvrtka nakon početka školske godine i uz ostalo ima glavni zadatak formirati ili nadopuniti već formirane selekcije novim pridošlim učenicima, odrediti kapetane ekipa i informirati ih o terminima natjecanja i treninga i međusobnoj komunikaciji u radu Kluba. Završna ili svečana sjednica, koja se održava dan prije odlaska maturanata ima na dnevnome redu, uz razno dati osvrt na rezultate rada u protekloj godini,razriješiti staro i izabrati novo upravno tijelo koje dodjeljuje zahvalnice i majice zaslužnim učenicima koji napuštaju školu i dogovoriti športske aktivnosti za slijedeću školsku godinu. U stručnim djelatnostima Kluba djelovali su: od 1998.godine profesorica PAVICA KOTARAC kao izbornik za natjecanja u atletici, pješačenju, krosu i prvoj pomoći; od 2000. godine kao vanjski suradnik DAVOR

Page 2: ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA.ss-hotelijersko-turisticka-zg.skole.hr/upload/ss-hotelijersko-turi... · ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA. OSNIVANJE KLUBA

POREDOŠ kao trener muške i ženske košarkaške selekcije. Od osnutka kluba profesor MIROSLAV MIKOVIĆ radi kao izbornik i trener za sve ostale športove te kao organizator svih klupskih aktivnosti.Godine2015. odlazi u mirovinu te djeluje kao vanjski suradnik ŠSD. Od tada za administracijske poslove zadužena je profesorica Iva Moslavac, a uz nju ekipe vode i ostali profesori TZK. UPRAVA KLUBA U prvim godinama djelovanja Kluba predsjednik je bio, inicijator i osnivač Kluba, profesor

Miroslav Miković, a članovi Uprave bili su gospođa ravnateljica mr.sc. Marija Rašan Križanac

kao predstavnica osnivača Kluba, predstavnik profesora, osoba zadužena za administrativne

poslove, predstavnik roditelja i predstavnik učenika. Školske godine 2001./02. Klub

preuzimaju učenici. Naime, svake godine se među učenicima sportašima biraju predsjednik i

tri dopredsjednika. U Upravu Kluba, svake godine, još se bira i predstavnik roditelja,

predstavnik profesora, predstavnik osnivača Kluba te osoba zadužena za administraciju.

školska godina 1998./99. 1999./00. 2000./01.

predsjednik profesor Miroslav Miković profesor Miroslav Miković profesor Miroslav Miković

dopredsjednik profesorica Pavica Kotarac

profesor Marko Vukušić profesor Marko Vukušić

administrator gospođa Slavica Lovrić gospođa Slavica Lovrić gospođa Slavica Lovrić

predst.roditelja gospođa Gordana Lic gospođa Marina Markotić gospodin Davor Poredoš

predst.nastavnika profesorica Pavica

Kotarac profesorica Pavica Kotarac

predst.učenika Goran Vrbanac 3.a Goran Vrbanac 4.a

predst.osnivača Mr.sc.Marija Rašan Križanac Mr. sc. Marija Rašan Križanac Mr. Sc. Marija Rašan

Križanac

školska godina 2001./02. 2002./03. 2003./04.

predsjednik Josip Hodak 4.E Murisa Jašarević 4.F Alen Šimag 4.B

dopredsjednik Tomislav Ivanjko 4. A Sanja Anđelić 4.F Marina Barač 3.D

dopredsjednik Murisa Jašarević3.F Boris Nađ 4.A Ema Salopek 3.E.

dopredsjednik Mate Jukić 4.A Darko Bilandžić 3.D Filip Tolić 4.B

administrator gospođa Slavica Lovrić gospođa Slavica Lovrić gospođa Slavica Lovrić

predst.roditelja gospodin Davor Poredoš gospodin Davor Poredoš gospodin Davor Poredoš

predst.nastavnika profesorica Pavica Kotarac profesorica Pavica Kotarac profesorica Pavica Kotarac

predst.osnivača profesor Miroslav Miković profesor Miroslav Miković profesor Miroslav Miković

školska godina 2004./05. 2005./06. 2006./07.

predsjednik Marina Barač 4.D Dino Ališić 4.A Oleg Polanec 4.E

dopredsjednik Dino Ališić 3.A Jelena Pleić 4.A Ivan Lukač 4.C

dopredsjednik Ema Salopek 4.E Saša Gašljević 4.B Marko Bukvić 4.C

dopredsjednik Bruno Konjević 3.F Alen Petrek 4.A Ana Bajan 4.C

administrator gospođa Slavica Lovrić gospođa Slavica Lovrić gospođa Slavica Lovrić

predst.roditelja profesorica Ingrid Đurđević profesorica Gorica Ivezić gospodin Dražen Kerepčić

predst.nastavnika profesorica Pavica Kotarac profesorica Pavica Kotarac profesorica Gabrijela Barbarić

Page 3: ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA.ss-hotelijersko-turisticka-zg.skole.hr/upload/ss-hotelijersko-turi... · ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA. OSNIVANJE KLUBA

predst.osnivača profesor Miroslav Miković profesor Miroslav Miković profesor Miroslav Miković

školska godina 2007./08. 2008./09. 2009./10.

predsjednik Edi Rački 4.C Domagoj Bobinac 4.E Maja Subotić 4.E

dopredsjednik Marijan Šoljić 4.A Maja Subotić 3.E Ivan Majdandžić 4.C

dopredsjednik Vladimir Mustač 4.A Ana Buhin 3.C DaliaLovreković 3.A

dopredsjednik Tamara Bukovec 4.B Dario Maravić 4.C Ivan Štokić 3.C

administrator gospođa Slavica Lovrić gospođa Slavica Lovrić gospođa Slavica Lovrić

predst.roditelja gospodin Branko Rački gospođa Jasna Lovreković gospodin Mladen Pavković

predst.nastavnika profesor Ivica Đukić profesor Tvrtko Beus prof. Maja Kralj Stančec

predst.osnivača profesor Miroslav Miković profesor Miroslav Miković profesor Miroslav Miković

školska godina 2010./11. 2011./12. 2012./13.

predsjednik Anamarija Peternac4.C Hrvoje Škorić 4.D Ivana Čović 4.F

dopredsjednik Duje Aralica 4.B Sebastijan Ivasović 4.C Mateo Mužek 3.B

dopredsjednik Ivan Štokić 4.C Nevena Blanuša 4.C Danijel Starčević 4.B

dopredsjednik Kristina Šipić 4.C Bernard Gečević 4.D Josipa Dragčević 4.B

administrator uč. v.d. Vedran Lednicki gđa. Vesna Ivanišević Ševo Dr.Sc.DubravkaBouša prof.

predst.roditelja gospodin Mladen Pavković gospodin Ivo Šerić gospodin Ivo Šerić

predst.nastavnika profesor Goran Komerički p. Sandra Novaković Mihailica Mr.sc.Gordana Bjelić,prof.

predst.osnivača profesor Miroslav Miković profesor Miroslav Miković profesor Miroslav Miković

školska godina 2013./14. 2014./15. 2015./16.

predsjednik Paula Vajdić 4.B Mateo Divković 4.G Zvonimir Juran 4.A

dopredsjednik Mateo Mužek 4.B Leonarda Šimović 4.G Iva Viduka 3.G

dopredsjednik Matej Pavletić 4.E Luka Petrović 4.A Ines Fijačko 3.G

dopredsjednik Mateo Divković3.G Željko Subotić 4.C Fran Šarić 3.A

administrator profesor Vjeran Švaić profesorica Iva Moslavac profesorica Iva Moslavac

predst.roditelja Gospodin M. Malezija Gospodin Ž.Majhen Gospođa Saša Štimac

predst.nastavnika Profesor Ivica Đukić Profesorica Gabrijela Barbarić profes. Maja Kralj Stančec

predst.osnivača profesor Miroslav Miković profesor Miroslav Miković profesor Miroslav Miković

Zapaženi uspjesi Školskog športskog kluba

EKIPNI SPORTOVI KOŠARKA 2006./07. (M) 8.mjesto Prvenstvo Zagreba i 3.mjestoKošarkaški kup KREŠIMIRA ČOSIĆA Igrali su : MARKO BUKVIĆ 4.C, IVAN LUKAČ 4.C,EDI RAČKI 3.C, DOMAGOJ ČURIĆ 3.D, ANTONIO KALPIĆ 3.D, BORIS DIVKOVIĆ 3.E,FILIP HANIĆ 2.E, MARKO PRPIĆ 4.A, LUKA JANIĆ 1.C, IVAN MAJDANDŽIĆ 1.C, DOMINIK BOBINAC 2.E, IVAN MRAKOVIĆ 4.D, JURAJ KEREPČIĆ 4.D, trener DAVOR POREDOŠ i izbornik MIROSLAV MIKOVIĆ prof. (slika 1 i 4)

Page 4: ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA.ss-hotelijersko-turisticka-zg.skole.hr/upload/ss-hotelijersko-turi... · ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA. OSNIVANJE KLUBA

1. 2

4.mjesto (Ž) 2002./03. i Nastupale su: EMA SALOPEK, ANA SEMREN, IVANA LOVRIĆ, RENATA ĐURAS, ARNELA ALIČAJIĆ, JELENA PLEIĆ, SANJA ANĐELIĆ, MURISA JAŠAREVIĆ, MARTINA GRGAS i MARINA FRANIĆ. Trener: DAVOR PORED OŠ, izbornik: MIROSLAV MIKOVIĆ 4.mjesto (Ž) 2003./04. ANA BAJAN, ARNELA ALIČAJIĆ, ANA SEMREN, IVANA LOVRIĆ, ANA JURKOVIĆ, SANJA MILAŠINČIĆ, EMA SALOPEK,RENATA ĐURAS, VANINA POGAČAR, NIKOLINA BAOTIĆ i VERONIKA IVANOVIĆ. Trener: D. POREDOŠ, izbornik: M. MIKOVIĆ. prof. (sl. 2)

3. 4 . 5. 2001./02.(sl.3) 2002./03 (sl.5) 6. mjesto (Ž) 2005./06. igrale su: ANA SEMREN 4.F, IVANA LOVRIĆ 4.F, ANA BAJAN 3.C, JELENA PLEIĆ 4.A i IVA STILINOVIĆ 1.D.

6. 7- 8. 2002./03.(sL. 6) 1999./00. (sl. 7) 2009./10. (sl. 8)

Page 5: ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA.ss-hotelijersko-turisticka-zg.skole.hr/upload/ss-hotelijersko-turi... · ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA. OSNIVANJE KLUBA

9. 10. 11.

2011./12.(sL. 9) 2008./09. (sl. 10) 2010./11. (sl. 11)

Od osnutka Školskog sportskog kluba za Školu su košarku (M i Ž) igrali: Arnela Aličajić, Lukša

Andrić, Sanja Anđelić, Ana Bajan, Nikolina Baotić, Vedran Bašura-Vlahek, Alvin Baždar, Goran Bigović, Darko Bilandžić, Dominik Bobinac, Kornelija Bosnić, Siniša Božić, Marko Bukvić, Antonija Ciprić, Karlo Cota, Barbara Čidić, Marko Čuljak, Domagoj Ćurić, Ivana Dastlih, Boris Divković, Mateo Divković, Renata Đuras, Antonio Filipović, Sanja Filipović, Marija Franjić, Mile Galić, Ivan Gazdić, Ana Gelemanović, Lazar Glasnović, Matija Grdović, Martina Grgas, Antonio Halužan, Filip Hanić, Matija Hercigonja, Ivona Hibić, Veronika Ivanović, Sebastijan Ivasović, Luka Janjić, Murisa Jašarević, Dario Josipović, Timothei Jukić, Ana Jurković, Antonio Kalpić, Juraj Kerepčić, Luka Kmezić, Bruno Konjević, Vedran Kopačević, Tihomir Korotaj,Josip Kovačević, Mateja Kozina, Domagoj Kožić, Justina Krstić, Kristijan Kristović, Živko Krnjić, Vanja Kulaš, Ante Kulušić, Danijel Kuraja, Antonio Leš, Andrea Lic, Ivana Lovrić, Dino Lujo, Ivan Lukač, Ivan Majdandžić, Mijo Mamić, Ivan Mandić-Kujek, Mario Marić, Karlo Mavračić, Tomislav Matić, Ivo Mijatović, Mislav Mikašek, Kristjan Miličević, Sanja Milašinčić Kristijan Mostarac, Ivan Mraković, Božen Mumić, Stjepan Nađ, Petar Dominik Novak, Petra Obad, Mladen Pađen, Leon Pavković, Nikolina Penđer, Tvrtko Plazanić, Petar Plečaš, Jelena Pleić, Vanina Pogačar, Porin Poredoš, Karlo Premuž, Marko Prpić, Marko Proleta, Edi Rački, Emanuela Salopek, Ana Semren, Ivan Sertić, Mario Skelin, Domagoj Sojčić, Danijel Starčević, Vjekoslav Starjački, Iva Stilinović, Fran Šarić, Ivan Šimić, Mia Šoštarić, Andrea Tominac, Ivan Večerić, Filip Vorša, Borna Živković, Luka Žorić

MALI NOGOMET I FUTSAL 1.mjesto utješne skupine METRONET KUPA SPORTSKIH NOVOSTI 2007./08. Nastupali su: IVAN ŽIVKOVIĆ 4.A, VLADIMIR MUSTAČ 4.A, MARIJAN ŠOLJIĆ 4.A, HRVOJE ŠIKIĆ 4.B, ELDAR KADIĆ 4.B, DUJE ARALICA 1.B, DOMAGOJ RAIČ 1.B, MATEJ DEREŽIĆ 1.B, JOŠKO KINJEROVAC 1.E, DOMAGOJ BOBINAC 3.E, FILIP JOZIĆ 2.D, IVAN HORVAT 2.C, IGOR VUKUŠIĆ 3.C, ANDREJ KAUZLARIĆ 3.D. Nedostaju: JOSIP ČONDIĆ 3.C, FILIP GRGETIĆ 3.A, MARKO ĆORIĆ 3.A, DAVOR MILOŠEVIĆ 1.A, IVAN ŠOLJIĆ 2.C, JAKOV BARIĆ 2.A . Izbornik je MIROSLAV MIKOVIĆ, prof. (sl.12 i 13)

12. 13. 3.mjesto ODMORKO 2010./11. Stoje: profesor MIKOVIĆ ,MATEO MUŽEK, EVRAD MIJATOVIĆ, DOMAGOJ BUDINSKI, KREŠIMIR GORŠA, čuće: ANTE DOGANČIĆ, IVAN VEČERIĆ, AMAR KADIĆ, MIRZA SUBAŠIĆ. Nedostaju MILE ROMČEVIĆ-VLAHOVIĆ i TVRTKO PLAZANIĆ. (sl.16)

Page 6: ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA.ss-hotelijersko-turisticka-zg.skole.hr/upload/ss-hotelijersko-turi... · ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA. OSNIVANJE KLUBA

3.mjesto ODMORKO 2011./12. HRVOJE VUK,MATEJ PAVLETIĆ, IVAN VEČERIĆ, BORNA GRUPKOVIĆ, JOSIP MORIC, profesor MIROSLAV MIKOVIĆ .Nedostaje MATEO MUŽEK .(sl. 14)

14. 15. 16. 2003./04.(sl.15)

LIGA 16 (M) 2014./15.A.SKADARKA 4.B, Ž.SUBOTIĆ 4.C, P.PUNEK 4.D, D.GROZDANOVIĆ 4.F, E.INKRET 4.E, A.ZAKANJ 4.A, D.JANTOLJAK 1.C, F.VAĐON 4.G, B.JAKOVLJEVIĆ 2.D, L.GAŠPARINČIĆ 2.D, N.ŽIŽANOVIĆ 2.D. (sl.17)

17. 18. 19. 2002./03. (sl.18) 2013./14. (sl.19)

4. mjesto (Ž), METRONET KUP, 2008./09. - A.MARIĆ, M.SUBOTIĆ, A.DUMANČIĆ, P.RATKAJEC, T.FILIPOVIĆ, T.ŠERIĆ, prof. MIKOVIĆ. Nedostaju M.KOS-MATIČEVIĆ, S.TONJAC, P.STIPETIĆ, S.DELIĆ, T.KOLIĆ, Đ.JEKIĆ (sl.20)

20. 21. 22. 2009/10. (sl. 21) 2012/13. (sl. 22)

Za Školu nogomet su igrali: Dino Ališić, Sanja Anđelić, Kristjan Antunović, Duje Aralica, Jakov Barić,

Nevena Blanuša, Zlatko Blaškić, Domagoj Bobinac, Žarko Borić, Anamarija Borovac, Damir Botić, Jasna Bratanić, Domagoj Budinski, Petar Bušić, Filip Cik, Antonija Ciprić, Valentina Cvek, Dario Cvetkovski, Marija Čačić, Patricija Čolak, Josip Čondić, Jozo Čosić, Ivana Čović, Marija Čutura, Selma Delić, Matej Derežić, Luka Dežmalj, Ante Dogančić, Marijana Domazet, Antonija Dumančić, Mario Ezgeta,Renato Fazlić Tanja Filipović, Ivan Gagulić, Luka Gašparinčić, Petra Gašparović, Ivana Gizdić, Antonijo Glasnović, Krešimir Gorša, Matea Grabovica, Ana Grden, Filip Grgetić, Suzana Grginec, Dominik Grozdanović, Borna Grupković, Ivan Horvat, Nikolina Horvat-Hribar, Mario Hrestak, Marko Husić, Antonio Ivanetić, Tomislav Ivičević, Sanela Jakobašić, Bruno Jakovljević, Luka Janeš, Elena Janjić, Domagoj Jantoljak, Murisa Jašarević, Đurđica Jekić, Luka Jelovečki, Ana Jerabek, Mateja Jerković, Dario Jovanovski, Dolores Jović, Filip Jozić, Mate Jukić, Matej Jurić, Antonio Jurišan, Amar

Page 7: ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA.ss-hotelijersko-turisticka-zg.skole.hr/upload/ss-hotelijersko-turi... · ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA. OSNIVANJE KLUBA

Kadić, Andrej Kauzlarić, Joško Kinjerovac, Ivan Kokić, Tina Kolić, Marina Kos-Matičević, Kristina Kovačević, Milan Krmpotić, Benjamin Ladan, Dominik Lapec, Marko Legvard,Tihomir Lojna, Filip Lončar, Tena Lončarić, Marko Majdak, Sara Majhen, Toni Marić, Antonela Marić, Hrvoje Marinčić, Ivana Matić, Mia Matijašević, Antonio Matković, Ivan Melkić, Evrad Mijatović, Luka Miholić, Davor Milošević, Josip Moric, Vladimir Mustač, Mateo Mužek, Ivan Oreb, Stipan Ostojić, Ivan Pašalić, Matej Pavletić, Luka Pehar, Mateja Petek, Luka Petrović, Saša Petrović, Domagoj Pilić, Filip Pilić, Ivo Pranjić, Martin Punek, Petar Punek, Lorena Puškarić, Marin Radaš, Atina Radusin, Domagoj Raič, Andrija Skadarka, Saša Slišurić, Domagoj Skeja, Ivan Smok, Neven Smrdelj, Ana Sobota, Igor Sovilj, Sara Stažnik, Marija Stipetić, Mirza Subašić, Maja Subotić, Željko Subotić, Tea Šerić, Luka Šestak, Luka Šimunović, Matija Šimunović, Hrvoje Šikić, Alen Šimag, Vedran Škorić, Matea Škorjanec, Ivan Šoljić, Josip Šoljić, Marijan Šoljić, Tomislav Šprajaček, Ivona Štefan, Luka Štefanac, Ivan Štokić, Ivan Šuk, Sandra Šupica, Barbara Švigač, Lucija Švigač, Josip Tokić, Filip Tolić, Silvija Tonjac, Fran Vađon, Paula Vajdić, Andy Valentić, Ivan Večerić, Vinko Vešligaj, Marko Vidiček, Iva Viduka, Katarina Vujević, Hrvoje Vuk, Mario Vukoja, Igor Vukušić, Lana Vurušić, Marko Žamarija, Ivan Živković, Marko Živković, Nino Žižanović, Helena Žugec.

RUKOMET 1.mjesto (M) RUKOMET NA PIJESKU 2003./04. (zlatna medalja) Igrali su: OLEG POLANEC 1.E, JURAJ KEREPČIĆ 1.D, IVAN MRAKOVIĆ 1.D, MARKO BUKVIĆ 1.C, ALEN PETREK 2.A,BRUNO KONJEVIĆ 2.F, VANJA IVOŠEVIĆ 2.F, trener i izbornik MIROSLAV MIKOVIĆ prof. Nedostaje JOSIP ŠOLJIĆ 2.B razred. ( sl.23)

23. 24. 25. 3.mjesto (Ž) RUKOMET NA PIJESKU 2007./08. brončana med. Nastupale su: PETRA RATKAJEC 3.C, DALIA LOVREKOVIĆ 1.A, ANAMARIJA PETERNAC 1.C, MAJA SUBOTIĆ 2.E, ANA BUHIN 2.C, TAMARA BUKOVEC 4.C, JELENA PETEK 2.B i INES VALENTAKOVIĆ 3.C. Izbornik profesor MIROSLAV MIKOVIĆ.( sl. 25) 4.mjesto RUKOMET NA PIJESKU 2004./05. Nastupili su: JURAJ KEREPČIĆ 2.D, IVAN LUKAČ 2.C, JULIJAN ŠALIĆ 3.F, VANJA IVOŠEVIĆ 3.F.Umjesto ozlijeđenog golmana BRUNE KONJEVIĆA 3.F,branila SAŠA GAŠLJEVIĆ 3B. (sl.

24)

4.mjesto (Ž) 2009/10. Nastupile su: ANAMARIJA PETERNAC 3.C, DALIA LOVREKOVIĆ 3.A, JOSIPA ZRNIĆ 4.E, ANA BUHIN 4.C, MAJA SUBOTIĆ 4.E, LORA MEDVED 2.A, TEA ŠERIĆ 2.C , IVANA ČOVIĆ 1.F DOLORES JOVIĆ 1.F, ĐURĐICA JEKIĆ 3.B, BARBARA JANJEČIĆ 2., MIRNA GRUJOSKI 3.B.(sl. 26)

5. mjesto (M) RUKOMET NA PIJESKU 20002./03. igrali su GORAN NIKOLIĆ 4.A, IVAN VIDOVIĆ 4.A, VANJA IVOŠEVIĆ 1.F i ALEN PETREK 2.A.

Page 8: ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA.ss-hotelijersko-turisticka-zg.skole.hr/upload/ss-hotelijersko-turi... · ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA. OSNIVANJE KLUBA

26. 27. 28.

2004/05(sl..28)

6.mjesto (Ž) 2008. /09. Nastupile su: DALIA LOVREKOVIĆ 2.A, ANAMARIJA PETERNAC 2.C, ANA BUHIN 3.C, JOSIPA ZRNIĆ 3.E, MAJA SUBOTIĆ 3.E, PETRA RATKAJEC 4.B, INES VALENTAKOVIĆ 4.C,LORA MEDVED 1.A, GABRIJELA LESIČAR 1.A, ĐURĐICA JEKIĆ 2.B i MIRNA GRUJOSKI 2.B. Izbornik prof. MIROSLAV MIKOVIĆ. (sl. 27)

6.mjesto(M) 2006./07. Igrali su : OLEG POLANEC 4.E, IVAN MRAKOVIĆ 4.D, JURAJ KEREPČIĆ 4.D, DEAN TOLIĆ 4.C, IVAN LUKAČ 4.C, MARKO BUKVIĆ 4.C, IVO PRANJIĆ 4.C, MARKO PRPIĆ 4.A, MARIO ĐURAS 4.A, ADRIJAN LUMEZI 2.F, ANTONIO GLASNOVIĆ 4.A, MARKO ĆORIĆ 2.A, ELDAR KADIĆ 3.B i izbornik prof. MIROSLAV MIKOVIĆ (sl. 29)

29. 30.

7.mjesto (M) 2005./06. Nastupali su : OLEG POLANEC 3.E, IVAN MRAKOVIĆ 3.D, IVAN LUKAČ 3.C, DEAN TOLIĆ 3.C, JURAJ KEREPČIĆ 3.D, IVO PRANJIĆ 3.C, MARKO BUKVIĆ 3.C, JULIJAN ŠALIĆ 4.F, BRUNO KONJEVIĆ 4.F, ALEN PETREK 4.A, DINO ALIŠIĆ 4.A, MARKO ĆORIĆ 1.A, ADRIJAN LUMEZI 1.F, ELDAR KADIĆ 2.B i MARIO ĐURAS 3.A razred.(sl. 30) LIGA 10 (M ) 2011./12. IVAN MARKOVIĆ 4.D , JURAJ KUKEC 2.F, BERNARD GEČEVIĆ 4.D, HRVOJE BILIĆ 2F, HRVOJE VUK 4.C, MILE ROMČEVIĆ-VLAHOVIĆ 4.F, MARIJAN LESIČAR 3.D, prof. MIROSLAV MIKOVIĆ; čuće: BRUNO VILI ZOBEC 2.C, DOMAGOJ BUDINSKI 4.D, KRISTIJAN KULUŠIĆ 2.C, TOMISLAV NEDIĆ 4.A, nedostaje MARIO LACKOVIĆ. (sl. 32) LIGA 8 (Ž), 2013./14.

Page 9: ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA.ss-hotelijersko-turisticka-zg.skole.hr/upload/ss-hotelijersko-turi... · ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA. OSNIVANJE KLUBA

Stoje: prof. MIROSLAV MIKOVIĆ, ELENA JANJIĆ 4.F, MATEJA ŠKORJANEC 4.A, TENA MALEZIJA 3.D, MARIJA ČUTURA 4.D, SARA MAJHEN 3.B, prof. ROBERT MAGDIĆ, čuće: PAULA VAJDIĆ 4.B, IVA ŠESTAK 2.D, MATEJA JERKOVIĆ 4.C. (sl. 31)

31. 32. 33. 2008./09. (sl. 33)

Rukomet za našu Školu (M i Ž) igrali su : Danijel Abramović, Marko Antonić, Vlatka Barčan, Hrvoje Bilić,

Maja Biuk, Darko Brlečić, Tamara Bukovec,Ana Buhin, Petar Bušić, Tomislav Cukor, Marko Čorić, Ivana Čović, Marija Ćurić, Marija Čutura, Martina Dolanski, Petra Đunđek, Mario Đuras, Saša Gašljević, Bernard Gečević, Antonijo Glasnović, Patrik Golubić, Nikola Herceg, Katarina Horvat, Kristina Ivatek, Vanja Ivošević, Barbara Janječić, Elena Janjić, Đurđica Jekić, Mateja Jerković, Dolores Jović, Timothei Jukić, Eldar Kadić, Juraj Kerepčić, Marija Keser, Marina Kosović, Domagoj Kožić, Gabrijela Kralj, Ana-marija Kramarić, Juraj Kukec, Ante Kulušić, Mario Lacković, Vedran Lednicki, Marijan Lesičar, Dalija Lovreković, Ivan Lukač, Adrijan Lumezi, Sara Majhen, Tomislav Majić, Tena Malezija, Ivan Marković, Filip Maršić, Vedran Mavrlja, Lora Medved, Sanja Milašinčić, Ivan Mraković, Tomislav Nedić, Domagoj Neumann, Goran Nikolić, Ivan Oreb, Ivan Patekar, Nikolina Penđer, Ante Perajica,Andrea Peršin, Jelena Petek,, Anamarija Peternac, Alen Petrek, Luka .Petrović,Erika Pleša, Oleg Polanec, Ivo Pranjić, Ana Putniković, Tanja Radman,Petra Rapaić, Petra Ratkajec, Mile Romčević-Vlahović, Marija Slišković, Domagoj Sojčić, Ivana Šalgaj, Iva Šestak, Matea Škorjanec, Josip Šoljić, Sandra Šupica, Maja Šušnjar,Ivan Štokić, Dean Tolić, Paula Vajdić, Ines Valentaković, Hrvoje Vuk, Josipa Zrnić, Bruno Vili Zobec.

ODBOJKA 5.mjesto (M) 2002./03. šk. god. Nastupali su: ZORAN PROSNEC 4.C, ZORAN BRZOVIĆ 4.A, MATIJA HORVATIĆ 4.C, BENJAMIN KAPETANOVIĆ 4.B, DOMINIK DUBINOVIĆ 4.E, STIPE POLJAK 4.E, SAŠA ĐURĐEVIĆ 1.B, VANJA IVOŠEVIĆ 1.F i BORIS NAĐ 4.A.Voditelj : prof. M. MIKOVIĆ.

34. 35. 36. 2001./02. (sl.34) 2008./09. (sl. 35) 2001./02. (sl.36)

Page 10: ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA.ss-hotelijersko-turisticka-zg.skole.hr/upload/ss-hotelijersko-turi... · ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA. OSNIVANJE KLUBA

37. 38. 39. 2012./13.(sl.38) 2011./12.(sl.39)

LIGA 16, (Ž) šk. god. 2014./15. – KARLA GLASNOVIĆ 4.B, IVANA GELO 2.C, NIKOLINA RODIĆ 3.B, NIKOLINA MANDIĆ 4.B, MAŠA ŠTIMAC 3.A, LEONARDA ŠIMOVIĆ 4.G, nedostaju – INES FIJAČKO 2.G, RIKA SZABO 2.D, MARIJA ČURIĆ 3.B, KATARINA IVA ANTUNOVIĆ 4.G. (sl. 37)

40. 41. 42. 2012./13. (sl. 40) 2014./15. (sl.41) 2009./10 (sl. 42)

Učenici koji su igrali odbojku za školu: Ira Abinum, Dino Ališić, Irena Ančić, Ivica Andričić, Katarina Iva

Antunović, Filip Balen, Marina Barač, Niko Barić, Krešimir Bartoniček, Petra Benčec, Suzana Biberović, Goran Bigović, Elena Bosak, Zoran Brzović, Ana Buhin, Matko Bukovec, Dean Bursač, Lucija Bušić, Marijana Čičak, Josip Čondić, Ana Ćurić, Katarina Ćurić, Marija Čurić, Danijela Dasović, Anja Detelić, Mateo Divković, Ines Doroda, Josipa Dragčević, Tomislav Družanović, Dominik Dubinović, Andrea Duvnjak, Ivan Fabijančić, Sven Fakić, Ines Fijačko, Leonardo Filkas, Karla Glasnović, Lazar Glasnović, Ivana Gelo, Danijela Marija .Genc, Martina Grgičin, Luka Grgić,Ivana Grižić, Dominik Grozdanović, Andrea Hercezi, Josip Hodak, Matija Horvatić, Mario Hrestak, Antonija Hrnić, Tomislav Ivanjko, Vanja Ivošević, Murisa Jašarević, Marija Jelaš, Dario Jovanić, Zvonimir Juran, Benjamin Kapetanović, Juraj Kerepčić, Iva Kirin, Karlo Kolarić, Vedran Kopačević, Tihomir Korotaj, Iva Kovač, Josip Kovačević, Mateja Kozina, Sonja Kuzmić, Patricija Kvaternik, Valentina Latin, Maja Lučić, Toni Lucić, Lorena Makvić, Ivana Mačinković, Maja Makarun, Nikolina Mandić, Ozana Marjanović, Tamara Markotić, Filip Maršić, Zvonimir Medvidović, Maja Mežnarić, Jelena Mijatović, Martina Mijić, Valentina Mijić, Robert Morgans, Renata Mužek, Boris Nađ, Filip Novinc, Sandro Očko, Manuela Orešković, Petra Paulić, Petra Pernar, Saša Petrović, Oleg Polanec, Stipe Poljak, Slavena Pratljačić, Zoran Prosnec, Petra Ratkajec, Monika Robić, Nikolina Rodić, Tin Strelec, Rika Szabo, Julijan Šalić, Sven Šarić, Ivan Šimić, Luka Šimunić, Ella Škorić, Matea Šmitran, Kristijan Šošić, Luka Štefanac, Maša Štimac, Ivana Tadić, Branimir Tolušić, Matej Tolušić, Dean Tolić, Ana Tomić, Mate Tutavac, Ivan Uhoda, Dennis Uremović, Fran Vađon, Tara Vekić, Ana Vujić, Tamara Vukoja, Mirna Vuleta, Josip Zdilar, Milana Zorić, Ivana Žaja.

INDIVIDUALNI SPORTOVI ATLETIKA 7.mjesto (Ž) 2002./03 ANA MIĆIĆ 1.D - skok u dalj 3.mjesto (Ž) 2004./05. ANA MIĆIĆ 3.D - 800. metara 2.mjesto (M)2008./09. HRVOJE ŠKORIĆ 1.D - bacanje kugle (sl. 44 i 45) 3.mjesto (M) 2009./10. HRVOJE ŠKORIĆ 2.D - bacanje kugle (sl. 43)

Page 11: ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA.ss-hotelijersko-turisticka-zg.skole.hr/upload/ss-hotelijersko-turi... · ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA. OSNIVANJE KLUBA

43. 44. 45. BADMINTON

46. 47. 48. 2009./10.(sl.46) 2013./14. (sl.47) 2010./11.(sl.48)

Za Školu badminton su igrali: Manuela Bojko, Ante Čuljak, Tomislav Družanović, Sven Fakić, Martina

Gabud, Blanka Gojak, Adrijana Jelić, Mateja Karamarko, Lucija Luburić, Anđela Marjanović, Ivan Marković, Matea Pribanić, Ivan Uhoda i Franka Vnučec.

STOLNI TENIS 6.mjesto (M) 2003./04. ALEN PETREK 2.A i STIPAN OSTOJIĆ 3.F. Za Školu su još igrali: Filip Cik, Mario Benić, Ante Čuljak, Ante Kulušić,Ivan Večerić, Alen Petrek, Stipan

Ostojić, Ivan Smok ,Karlo Lončarić i Matija Harapin.

49. 50.. 51. F.Cik, profesor Miković, M.Benić A.Čuljak,I.Večerić, F.Cik, profesor M.M. F.Cik, profesor M.M, A.Čuljak

PLIVANJE

7.mjesto (Ž) 2004./05. MAGDALENA CRNARIĆ 1.D - 50 m.slobodno

Page 12: ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA.ss-hotelijersko-turisticka-zg.skole.hr/upload/ss-hotelijersko-turi... · ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA. OSNIVANJE KLUBA

3.mjesto (Ž) 2004./05. MAJA FRANJUL 1.A - 50 m. delfin Plivali su : Duje .Aralica, Tony Marcel Breškić, Magdalena Crnarić, Maja Franjul, Loren Jeričević, Domagoj

Kos, Ivana Maras, Kristijan Matić i Erika Pleša.

52. 53. 54 2005./06.(sl.52) 2003./04. (sl.53) 2005./06.(sl.54)

STRELJAŠTVO najtrofejniji sport

1.mjesto (Ž) 2003./04.SANJA KOVACS 4.E - 189 krug,zračna puška (sl.55)

1.mjesto (Ž) 2007./08.RENATA PERIŠIĆ 2.B - 181 krug,zračni pištolj (sl.57) 3.mjesto (Ž) 2007./08. KRISTINA ŠIPIĆ 1.B - 185 krug, zračna puška (sl.56) ekipno 7.mjesto (Ž) 2003./04. - SANJA KOVACS 4.E, MATEJA KOZINA 1.E i MARIJA ČAČIĆ 2.E. (sl.53)

55. 56. 57. KARATE 2.mjesto (M) 2006./07. DARIO MARAVIĆ 1.B do 72 kg. Rad i važnije aktivnosti ŠŠK-a 2.mjesto (M) 2007./08. DARIO MARAVIĆ 2.B do 72 kg. u razdoblju 1998-2015. godine 2.mjesto (M) 2008./09. DARIO MARAVIĆ 3.B do 72 kg. opisao njegov pokretač profesor Miroslav Miković. Tekst dopunila i sa slikama SKIJANJE uskladila profesorica TZK-e Gordana Bjelić. 10.mjesto (M), 2003./04. JURAJ BENČIĆ 4.E - 8. ALEN PETREK 2.A – 33. Zagreb, rujan 2015. godine

Page 13: ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA.ss-hotelijersko-turisticka-zg.skole.hr/upload/ss-hotelijersko-turi... · ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO MIROSLAVA MIKOVIĆA. OSNIVANJE KLUBA

Napomena : opsežnije podatke i album sa svim slikama mogu se dobiti na uvid u šk.knjižnici!