Spoljna memorija Hard disk · PDF filePostoje različite vrste diskova, ali se uglavnom koriste EIDE ... mr еžu mini sijalica napunjnih gasom ... domеt im jе do 7 m

 • Author
  hakhanh

 • View
  224

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Spoljna memorija Hard disk · PDF filePostoje različite vrste diskova, ali se uglavnom...

 • 1

  Spoljna memorija

  hard (tvrdi) disk

  optiki diskovi

  Fle memorije

  SSD memorije

  Memorijske kartice

  Hard disk

  hard disk tvrdi disk fiksni disk

  Na njemu su smeteni operativni sistem i ostali sistemski

  softveri, korisniki (aplikativni) programi i podaci.

  Postoje razliite vrste diskova, ali se uglavnom koriste

  EIDE, SATA i SCSI diskovi. EIDE i SATA diskovi koriste

  se za PC raunare, dok se SCSI diskovi nalaze primenu

  na serverima i raunarima kojima se pristupa preko

  mree.

  nalazi se u tvrdoj metalnoj kutiji

  glavni delovi:

  krune ploe (platters) premazane slojem magnetnog materijala; vei broj tih ploa povezan je na istu osovinu oko koje rotiraju

  glave za itanje i pisanje fiksirane na pokretnim ruicama

  Hard disk Hard disk

  upisivanje podataka:

  putem elektrinog signala koji prolazi kroz glavu za pisanje i itanje bitovi se pretvaraju u male magnetie (magnetne bitove) u magnetnom sloju na povrini ploe diska (diskete)

  itanje podataka:

  glava za itanje i pisanje registruje promene u orijentaciji magnetnih bitova, usled ega se indukuje elektrini signal, koji se pretvara u bitove

 • 2

  Spoljanji izgled hard diska Unutranjost hard diska

  Svaka ploa ima dve glave za pisanje i itanje

  po jednu sa obe strane ploe

  Podaci se upisuju po krunim stazama

  na svakoj strani svake ploe diska

 • 3

  Podaci se uvaju na povrini ploe u sektorima (eng. sectors) i stazama (eng. tracks).

  Na ilustraciji su crvenom bojom obelezen izgled staza, a plavom izgled sektora. Sektor sadri nepromenljiv broj bajtova (npr. 256 ili 512).

  Sektori su esto grupisani u klastere (eng. cluster), ili na nivou samog diska ili na nivou operativnog sistema.

  ploe neprekidno se okreu oko osovine

  savremeni diskovi okreu se brzinom od 7200 rpm (obrtaja u minuti) i vie (do 15000)

  rotacija ploa stvara vazduni jastuk izmeu ploe i glave za itanje i pisanje

  glava za itanje i pisanje lebdi na vazdunom jastuku iznad povrine ploe

  ukoliko bi glava pala na plou, unitila bi magnetni premaz ploe

  prilikom iskljuenja raunara, treba saekati par minuta pre ponovnog iskljuenja, da bi se ploe zaustavile (da ne bi dolo do oteenja diska)

  Okretanje ploe i pokretanje glave za

  itanje i pisanje (pogled odozgo)

 • 4

  Okretanje ploe i pokretanje glave za

  itanje i pisanje (pogled sa strane)

  Proizvoai hard diskova

  Western Digital Transcend Toshiba Seagate Hitachi Samsung Maxtor

  Optike memorije

  optiki diskovi mali plastini diskovi presvueni tankim reflektujuim filmom (obino aluminijumom)

  upisivanje podataka:

  jaki laserski zraci svojom toplotom kreiraju zareze na disku (spaljena mikroskopski velika ulegnua)

  Izgled staze:

  kod magnetnih diskova

  staze su krune

  kod optikih diskova

  staze su spiralne

 • 5

  Kompakt diskovi

  audio disk to je kompakt disk koji je prvi uao u upotrebu slui za reprodukciju muzike

  CD-ROM disk koji se moe samo itati slian je audio disku, razlikuju se samo po nainu organizacije podataka

  CD-R (CD-Recordable) disk koji se nabavlja prazan na koji se CD-rezaem mogu samo jednom zapisati podaci

  CD-RW (CD-ReWritable) disk kod koga se vie puta moe zapisati na istu povrinu mogu ih itati samo noviji ureaji viestruki itai (multiread)

  kapacitet CD-a: 650MB

  CD-ureaji

  CD-ROM ita

  CD-pisa ili CD-reza

  (CD-Recorder, CD-Writer, CD-Burner)

  viestruki CD-ita

  (CD-RW ita)

 • 6

  DVD diskovi

  Digital Versatile Disk digitalni mnogostrani disk

  Digital Video Disk zbog prvobitne njihove namene snimanja filmova

  laseri DVD-ureaja rade na manjoj frekvenciji nego kod CD-ROM ureaja to daje mogunost pravljenja manjih zareza poveava kapacitet

  sloj sa podacima je duplo tanji nego kod CD-a, pa je mogue pisati u vie slojeva

  spoljni sloj je poluproziran, pa laserski zrak, podeen na dva intenziteta, ita i sa donjeg sloja poreenje gustine zapisa kod CD-a i DVD-a

  Vrste DVD-a

  DVD-ROM

  jednostrani, jednoslojni 4.7GB

  jednostrani, dvoslojni 8.5GB (4.7+3.8GB)

  dvostrani, jednoslojni 9.4GB (2x4.7GB)

  dvostrani, dvoslojni 17GB (2x8.5GB)

  DVD-R (Recordable) narezuje se samo jednom, kao i CD-R kapacitet mu je 3.9GB po strani

  DVD-RW (ReWritable) kao CD-RW

  DVD-RAM moe biti zapisivan i itan kao i hard disk (neogranien broj puta) najnovija generacija ima

  kapacitet 4.7GB

  DVD Video Disk diskovi koji se koriste za snimanje filmova u digitalnom formatu

 • 7

  USB flash ureaj (USB fle) je memorijski ureaj

  koji u sebi ima flash memoriju. USB flash koristi

  USB 1.1 ili noviji 2.0 interfejs za komunikaciju sa

  raunarom koji je veoma praktian jer ne zahteva

  nikakve dodatne drajvere za rad (za Windows XP i

  novije). Trenutno se kapaciteti memorije kreu od

  128 MB do 128 GB.

  Zahvaljujui USB 3.0 interfejsu, prenos podataka je

  do deset puta bri u odnosu na ureaje koji

  podravaju samo USB 2.0, to ga ini pogodnijim za

  kopiranje i uvanje velikih datoteka bilo koje vrste.

  USB 3.0 kompatibilan je sa standardom USB 2.0.

  USB flash ureaj USB flash ureaj

  USB flash ureaj se sastoji od male tampane

  ploe, na kojoj se nalazi flash memorija, zatvorene u

  neko plastino ili metalno kuite. USB flash ureaj

  je jedino aktivan kada je ukljuen u USB port koji

  obezbjeuje i napajanje strujom.

  Fle (flash) disk se sastoji od memorijskih modula (flash memorija) iji se sadraj ne brie kada ostanu bez napajanja strujom. Ovaj disk se esto naziva i USB disk poto se prikljuuje na USB prikljuak na raunaru.

  1 USB utika

  2

  Upravlja pohranjivakog ureaja

  3 Testne take

  4 ip flash memorije

  5 Kristalni oscilator

  6 LED

  7 Prekida za zatitu od zapisivanja

  8

  Neiskoriteni prostor za dodatni ip, koji bi eventualno poveao kapacitet

  Unutranjost USB flash ureaja

  Koriste se umesto diskova u prenosim raunarima, kao i umesto prenosnih eksternih diskova

  Otporni su na potrese i bezbednije je ugraivati ih u prenosne ureaje

  SSD ureaji

 • 8

  U digitalnim aparatima

  Pametnim telefonima

  Tabletima

  SD kartice

  Ostali periferijski ureaji

  Monitor j izlazni uraj koji slui za prikaz podataka na kranu. Razlikujmo ih po: vliini krana:

  kran s mri duinom njgov dijagonal

  duinu izraavamo u inima (1 in =1=25,4 mm)

  najd s korist monitori od 17, 19 ili 21 ina

  thnologiji izrad: monitori sa katodnom cvi i monitori sa ravnim kranima

  MONITORI

  Glomazni su, tki, zauzimaju vdi prostor.

  Proizvod ttno zranj (ako imaju na sbi oznaku TCO99 znai da zadovoljavaju vdski standard zatit od zranja)

  Otrina slik j dobra Jftiniji su od TFT monitora

  Monitori sa ravnim kranom Postoj tri vrst: LCD (Liquid Crystal Display) monitori - izmu dv ravn stakln povrin imaju tanak sloj tnih kristala. Stakln povrin s sastoj od mnotva tranzistora iji j broj jdnak broju piksla na kranu. Vrsta LCD monitora su TFT monitori. Gas plazma monitori (Gas Plasma

  Display) - izmu staklnih povrina imaju mru mini sijalica napunjnih gasom (non ili ksnon u usijanom stanju plazmi).

  LED (Light emiting

  diode)

  (

  ).

  Osobin TFT monitora

  Mala potronja struj Lagani su i tanki Pogodni su za prnosiv

  raunar koji rad na batrij Lo karaktristik slika nij

  uvk otra i cna im j visoka

  http://www.besplatni-oglasi.net/pictures/04ab394d69a57d.jpghttp://www.panjokutch.com/Education/Computer/monitor.htmhttp://katalog.hgspot.hr/Katalog/25623.JPGhttp://www.google.rs/imgres?imgurl=http://www.mega-science.com/images/crt-monitor.gif&imgrefurl=http://www.vusb.hr/~mmartinovic/informatika-hor/Predavanje 3 - Ulazno-izlazne jedinice.pdf&usg=__NrHEw_FLZodVuQDQdO3fxp5TeIw=&h=391&w=350&sz=58&hl=sr&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=uOUTv2Kq1w4f_M:&tbnh=123&tbnw=110&prev=/images?q=CRT+monitori&hl=sr&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1

 • 9

  tampa j izlazni uraj koji podatk iz raunara prnosi na papir. Glavn osobin tampaa su: Kvalitt otiska rzolucija mri s brojm taaka (po jdnom inu) od kojih s formira otisak na papiru (dpi dots per inch) Brzina tamp mri s brojm odtampanih strana u minuti. Jninica mr je: ppm pages per minute

  TAMPAI

  Prma nainu izrad, thnologiji -

  tampai s dl na:

  Lasrsk tampa

  INK-JET tampa

  Matrin tampa

  HP 1020 tampa lasrski; A4; rzolucija tamp 600dpi; 234 MHz procsor; 2MB; 14ppm;

  Lasrski tampai

  Lasrski tampa daj najkvalittniji otisak. Boja koju koristi za tampu zov s TONER (fini prah crn boj). Graa: Glavni dlovi su mu izvor lasrskih zraka, fotosnzitivni valjak i tonr. Nain rada: Lasrski zrak nalktri valjak tako da s stic boj zalp na njga. stic s rasporuju po valjku na osnovu signala iz kompjutra. Kada papir pro ispod valjka, na njmu ostaj odgovarajudi otisak. Postoj i lasrski tampai u boji, ali s najd korist jdnobojni jr su jftiniji. Rzolucij - 600 ili 1200 dpi Brzina - 10 do 25 ppm.

  Ink - Jt tampai Oni korist mastilo za nanonj otiska na papir. Pomodu vdg broja cvica isputaju tanak mlaz mastila. Ovi tampai mogu da tampaju u crnoj boji i u koloru. Boja s nalazi u spcijalnim boicama koj s zovu krtridi. Ovi tampai imaju 2 krtrida jdan crni i jdan za kolor tampu. Sv karaktristik ovih tampa