SP1202, Spanska, fortsättningskurs i språk, litteratur ?· 1. Fastställande Kursplanen är fastställd…

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. FaststllandeKursplanen r faststlld av Humanistiska fakultetsnmnden 2006-11-20 och senast reviderad 2011-03-25.

  Den reviderade kursplanen gller frn och med 2011-09-01.

  Utbildningsomrde: Humanistiskt 100 %

  Ansvarig institution: Institutionen fr sprk och litteraturer

  2. InplaceringKursen SP1202, Fortsttningskurs i sprk, litteratur och samhlle (15 hp) ges som fristende kurs p

  grundniv och kan ing i kandidatexamen med spanska som huvudomrde.

  3. FrkunskapskravFr tilltrde till kursen krvs minst 22,5 hp frn grundkurs i spanska (SP1102, SP1103 eller SP1300), varav

  minst 10 hp i Text, kultur och samhlle, eller motsvarande.

  4. InnehllKursen ger grundlggande kunskap i det spanska sprkets framvxt med representativa textexempel frn

  medeltid och guldlder. I kursen ges en versikt av sprkliga varieteter samt frdjupar kunskapen om olika

  spansksprkiga kulturyttringar och komplexiteten i relationen mellan sprk, litteratur och kultur.

  Olika genrer och repertoarer studeras och olika lsarter (stt att lsa texter) analyseras.

  Grundlggande knnedom om ngra vsentliga textuella och sprkliga vetenskapliga teorier ingr, framfrallt

  HUMANISTISKA FAKULTETSNMNDEN

  SP1202, Spanska, fortsttningskurs i sprk, litteratur och samhlle,15,0 hgskolepong

  Spanish: Intermediate Course on Language, Literature and Society, 15.0higher education credits

  Grundniv/First Cycle

  Huvudomrde FrdjupningSpanska G1F, Grundniv, har mindre n 60 hp kurs/er p

  grundniv som frkunskapskrav

 • fr att studenten ska kunna tillmpa olika analyser p texterna. Ett representativt urval av spansksprkiga

  nutida texter, samt viss orientering i ldre texter bidrar till att stimulera och underltta framtida lsning.

  5. MlEfter avslutad kurs frvntas studenten kunna:

  Kunskap och frstelse

  - frklara och ge exempel p spanska sprkets framvxt samt karakteristiska drag i spanskans sprkliga

  varieteter;

  - redogra fr spansksprkiga kulturstrmningar genom historien;

  Frdighet och frmga

  - ha uppntt B2-C1 i hrfrstelse, textfrstelse, samtal/muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig

  frdighet i spanska enligt den europeiska referensramen fr sprk;

  - tillmpa textuella (litterra, lingvistiska och andra) analysmetoder p det studerade materialet samt kunna

  redogra och argumentera fr den egna analysen;

  - visa frmga att knna igen olika diskursiva genrer och relatera dem till sina historiska, kulturella och

  litterra sammanhang;

  Vrderingsfrmga och frhllningsstt

  - problematisera relationen mellan litteratur, sprk och kultur;

  - visa frmga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

  6. LitteraturSe bilaga.

  7. Former fr bedmningKursen examineras genom inlmningsuppgifter och en hemtentamen i Sprk, historia och samhlle (7,5 hp)

  samt genom projektarbete och en hemtentamen i Litteratur och samhlle (7,5 hp).

  Student som blivit underknd i ett delmoment ges mjlighet till frnyat prov. Den som godknts i ett delprov

  fr inte underg frnyat prov fr hgre betyg. Den studerande har inte heller rtt att terkalla inlmnat prov

  och p s stt undg att betygsttas. Student ger rtt till byte av examinator efter att ha underknts tv gnger

  p samma examination, om det r praktiskt mjligt. En sdan begran stlls till institutionen och skall vara

  skriftlig. I det fall kursen upphr eller genomgr strre frndringar garanteras studenten tillgng till tre

  provtillfllen (inklusive ordinarie provtillflle) under en tid av ett r med utgngspunkt av kursens tidigare

  upplggning.

  8. BetygBetygsskalan omfattar betygsgraderna Underknd (U), Godknd (G), Vl godknd (VG).

  Resultaten av de prov som ligger till grund fr bedmningen sammanfattas i ett slutbetyg. Fr slutbetyget Vl

  godknd krvs detta betyg p minst hlften av kursens totala antal hgskolepong, dvs sammanlagt minst 7,5

  hgskolepong.

  32/

 • 9. KursvrderingInstitutionen ansvarar fr att studenternas synpunkter p kursen systematiskt och regelbundet inhmtas.

  Kursvrderingen ligger till grund fr kursens fortsatta utformning. Resultatet av kursvrderingen och

  eventuella frndringar i kursens upplgg franledda av kursvrderingen frmedlas bde till de studenter som

  genomfrde kursvrderingen och till andra genom digital publicering.

  10. vrigtUndervisningssprk: svenska och spanska.

  Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehll, litteratur, undervisning och utvrdering. Drutver skall

  kursen, i den mn det r relevant, medvetandegra kring och problematisera ekologiskt, ekonomiskt,

  kulturellt och socialt hllbar utveckling.

  33/

 • HUMANISTISKA FAKULTETSNMNDEN

  SP1202, Spanska, fortsttningskurs i sprk, litteratur och samhlle,15,0

  hgskolepongSpanish: Intermediate Course on Language, Literature and Society,

  15.0 higher education credits

  Grundniv/First Cycle

  1. FaststllandeKursplanen r faststlld av Humanistiska fakultetsnmnden 2006-11-20 och senast reviderad 2011-03-25. Den reviderade kursplanen gller frn och med 2011-09-01.

  Utbildningsomrde: Humanistiskt 100 %Ansvarig institution: Institutionen fr sprk och litteraturer

  2. InplaceringKursen SP1202, Fortsttningskurs i sprk, litteratur och samhlle (15 hp) ges som fristende kurs p

  grundniv och kan ing i kandidatexamen med spanska som huvudomrde.Huvudomrde FrdjupningSpanska G1F, Grundniv, har mindre n 60 hp kurs/er p

  grundniv som frkunskapskrav

  3. FrkunskapskravFr tilltrde till kursen krvs minst 22,5 hp frn grundkurs i spanska (SP1102, SP1103 eller SP1300),

  varav minst 10 hp i Text, kultur och samhlle, eller motsvarande.

  4. InnehllKursen ger grundlggande kunskap i det spanska sprkets framvxt med representativa textexempel frn

  medeltid och guldlder. I kursen ges en versikt av sprkliga varieteter samt frdjupar kunskapen om

  olika spansksprkiga kulturyttringar och komplexiteten i relationen mellan sprk, litteratur och kultur.

 • Olika genrer och repertoarer studeras och olika lsarter (stt att lsa texter) analyseras.

  Grundlggande knnedom om ngra vsentliga textuella och sprkliga vetenskapliga teorier ingr, framfrallt

 • fr att studenten ska kunna tillmpa olika analyser p texterna. Ett representativt urval av spansksprkiga

  nutida texter, samt viss orientering i ldre texter bidrar till att stimulera och underltta framtida lsning.

  5. MlEfter avslutad kurs frvntas studenten kunna:

  Kunskap och frstelse

  - frklara och ge exempel p spanska sprkets framvxt samt karakteristiska drag i spanskans sprkliga

  varieteter;

  - redogra fr spansksprkiga kulturstrmningar genom historien;

  Frdighet och frmga

  - ha uppntt B2-C1 i hrfrstelse, textfrstelse, samtal/muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig

  frdighet i spanska enligt den europeiska referensramen fr sprk;

  - tillmpa textuella (litterra, lingvistiska och andra) analysmetoder p det studerade materialet samt kunna

  redogra och argumentera fr den egna analysen;

  - visa frmga att knna igen olika diskursiva genrer och relatera dem till sina historiska, kulturella och

  litterra sammanhang;

  Vrderingsfrmga och frhllningsstt

  - problematisera relationen mellan litteratur, sprk och kultur;

  - visa frmga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

  6. LitteraturSe bilaga.

  7. Former fr bedmningKursen examineras genom inlmningsuppgifter och en hemtentamen i Sprk, historia och samhlle (7,5 hp)

  samt genom projektarbete och en hemtentamen i Litteratur och samhlle (7,5 hp).

  Student som blivit underknd i ett delmoment ges mjlighet till frnyat prov. Den som godknts i ett delprov fr inte underg frnyat prov fr hgre betyg. Den studerande har inte heller rtt att terkalla inlmnat prov och p s stt undg att betygsttas. Student ger rtt till byte av examinator efter att ha underknts tv gnger p samma examination, om det r praktiskt mjligt. En sdan begran stlls till institutionen och skall vara skriftlig. I det fall kursen upphr eller genomgr strre frndringar garanteras studenten tillgng till tre provtillfllen (inklusive ordinarie provtillflle) under en tid av ett r med utgngspunkt av kursens tidigare upplggning.

  8. BetygBetygsskalan omfattar betygsgraderna Underknd (U), Godknd (G), Vl godknd (VG).

  Resultaten av de prov som ligger till grund fr bedmningen sammanfattas i ett slutbetyg. Fr slutbetyget Vl

  godknd krvs detta betyg p minst hlften av kursens totala antal hgskolepong, dvs sammanlagt minst 7,5

  hgskolepong.

 • 9. KursvrderingInstitutionen ansvarar fr att studenternas synpunkter p kursen systematiskt och regelbundet inhmtas.

  Kursvrderingen ligger till grund fr kursens fortsatta utformning. Resultatet av kursvrderingen och

  eventuella frndringar i kursens upplgg franledda av kursvrderingen frmedlas bde till de studenter som

  genomfrde kursvrderingen och till andra genom digital publicering.

  10. vrigtUndervisningssprk: svenska och spanska.

  Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehll, litteratur, undervisning och utvrdering. Drutver skall

  kursen, i den mn det r relevant, medvetandegra kring och problematisera ekologiskt, ekonomiskt,

  kulturellt och socialt hllbar utveckling.

 • Humanistiska fakultetsnmnden

  SP1202, Spanska, Fortsttningskurs i sprk, litteratur och samhlle,15 hgskolepong

  SP1202, Spanish, Intermediate Course in Language, Literature and Society, 15 HigherEducation Credits

  Grundniv / First Cycle

  LitteraturlistaDenna litteraturlista r faststlld av institutionsstyrelsen vid Institutionen fr sprk och litteraturer2012-12-07 att glla fr.o