SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  1/151

  Latih Tubi PMR

  1

  AYAT KEFAHAMAN: TINGKATAN SATU.

  +YQPnsGjU!jn\B$

  ZEU,[Bdn

  0S$UdWTjUU[^,)

  pTWQS1UsY2^4QNOWTlZ

  .)256(

  1. .- kesesatan- simpulan yang teguh

  2. -syaitan, berhala, kejahatan, orang yang zalim dan apa sahaja bentuk kejahatan.

  3. - berpegang teguh kepada ajaran Islam.- memperlengkapkan diri dengan ilmu agama.- sentiasa mentaati perintah Allah SWT dan menjauhi laranganNya.

  - sentiasa berdoa memohon petunjuk Allah SWT.

  4. .

  .- supaya manusia memeluk Islam dengan hati yang ikhlas.- supaya Islam tidak menjadi bahan persendaan.- membuktikan keadilan Islam.- supaya umat Islam dapat menunaikan kewajipan dengan sempurna.

  5. - menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.- satu-satunya agama yang benar di sisi Allah SWT.- mementingkan persamaan taraf.- agama fitrah dan adil kepada semua manusia.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  2/151

  Latih Tubi PMR

  2

  6. - sentiasa iltizam dalam menegakkan agama Allah SWT.- sentiasa menjauhkan diri daripada sifat dan amalan thaghut.- sentiasa beristiqamah dalam beribadat.- setiap muslim wajib berdakwah menyebarkan kebenaran Islam.

  7. Terangkan maksud taghut beserta contoh.- Maksud taghut ialah syaitan, berhala dan apa sahaja kepercayaan dan amalan

  yang menyesatkan.- Contoh taghut ialah;- menyengutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain.- mengamalkan perkara khurafat- menentang dan mempersendakan hukum Allah SWT- menyembah berhala dan melakukan amalan memuja syaitan- melakukan perbuatan mungkar dan keji.

  8. Terangkan kewajipan berdakwah.- Tugas berdakwah adalah tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh individuIslam.

  9. Terangkan cara berdakwah./ pendekatan dakwah.ySecara hikmah (bijaksana);-berdasarkan ilmu pengetahuan- mengikut kesesuaian orang yang didakwah- mempunyai perancangan yang tersusun dan rapi- menyampaikan secara beransur-ansur.yPengajaran yang baik ( contoh teladan dan nasihat );- menunjukkan contoh teladan yang baik spt tingkahlaku, berpakaian,percakapan,pergaulan dan lain-lain.- memberi nasihat dengan cara yang baik kea rah kebaikan.yPerbahasan yang baik;-perbincangan secara ilmiah (tentang Islam)-pandai mengawal emosi- tidak meninggikan suara- menggunakan komunikasi yang berkesan

  10. Jelaskan sebab Islam tidak memaksa orang lain memeluk Islam.- bertentangan dengan konsep dakwah Islamiah

  - memelihara hak kebebasan beragama manusia- keimanan yang dipaksa mudah menjadi luntur- agar seseorang itu memeluk Islam dengan ikhlas dan rela.

  11. Rumuskan kesan buruk amalan taghut.- Kesan kepada individu;

  - memesongkan akidah- mendorong seseorang melakukan kejahatan

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  3/151

  Latih Tubi PMR

  3

  - dibenci oleh masyarakat.- terdedah kepada perbuatan maksiat.

  - Kesan kepada masyarakat;- jenayah berleluasa dalam masyarakat- masyarakat berpecah belah

  - menyesatkan akidah masyarakat- maruah masyarakat Islam tercemar

  12. Senaraikan hikmah berpegang teguh kepada agama Allah dan kesan burukmembelakangi ajaran Islam.- Hikmah berpegang teguh kepada agama Allah SWT;

  -selamat di dunia dan di akhirat.-dikasihi dan diredhai oleh Allah SWT- terhindar daripada maksiat dan kejahatan-dikurniakan ketenangan dan ketenteraman jiwa- tabah melalui liku-liku hidup.

  - Keburukan membelakangi ajaran Islam ;-mendapat azab di akhirat-dimurkai Allah SWT- terdedah untuk melakukan kejahatan dan maksiat-diri sentiasa gelisah-hidayah Allah SWT sukar untuk diperolehi.

  13. Rumuskan pengajaran dari ayat.- Islam melarang penganutnya memaksa orang lain memeluk Islam- Seruan dakwah Islam hendaklah dilaksanakan dengan terancang.- Kita wajib berpegang teguh kepada ajaran Islam dan menjauhi kepercayaan

  serta amalan taghut.

  [IdTd

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  4/151

  Latih Tubi PMR

  4

  - binatang yang tidak disembelih mengikut hukum syarak.- bangkai binatang.- binatang yang telah jelas haramnya di dalam al-Quran iaitu anjing dan babi.

  3.. .- memudaratkan kesihatan.

  - melemahkan daya berfikir.- menjadikan seseorang malas.- menyebabkan mengantuk.- malai melakukan ibadat.

  4. . Ciri makanan yang halal;

  - berkhasiat untuk pertumbuhan jasmani dan rohani.- makanan itu segar dan bersih.- makanan yang tidak tercemar oleh toksid, racun dan bakteria.- disembelih menurut Islam.

  Ciri makanan yang haram;- makanan yang telah ditentukan haramnya di dalam al-Quran dan Hadis.- makanan yang beracun dan memudaratkan.- binatang yang tidak disembelih mengikut syarak.- makanan yang mengandungi najis.

  5. .- badan akan sihat dan bertenaga.- terhindar daripada penyakit yang merbahaya.- otak cergas dan pintar.- memelihara kebersihan rohani.

  6. - syaitan amat suka mengajak manusia ke arah kesesatan.- syaitan suka mengajak manusia ke arah pembaziran.- syaitan selalu mewaswaskan hati manusia supaya lalai sebagai muslim yangsejati.

  - syaitan suka mendorong manusia melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsu.

  .7 - .- membaca basmallah sebelum makan.- berdoa sebelum dan sesudah makan.- menggunakan tangan kanan.- hendaklah duduk dengan sopan.- mengambil makanan yang terdekat dengannya.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  5/151

  Latih Tubi PMR

  5

  8. Terangkan maksud makanan yang halal dan haram dimakan.- Maksud makanan yang halal dimakan ialah makanan yang baik untuk kesihatanjasmani dan rohani menurut Islam.- Maksud makanan yang haram dimakan ialah makanan yang memudaratkan

  kesihatan jasmani dan rohani.9. Nyatakan ciri-ciri makanan yang halal dan haram dimakan.Ciri makanan yang halal dimakan ialah;- Makanan yang tidak diharamkan di dalam al-Quran atau Hadis-Makanan yang bersih dan tidak memudaratkan kesihatan / akal- Binatang yang disembelih dengan nama Allah SWTCiri makanan yang haram dimakan ialah;-Makanan yang dinyatakan haramnya di dalam al-Quran atau Hadis- Makanan yang boleh memudaratkan kesihatan dan akal- Binatang yang disembelih bukan kerana Allah SWT

  10. Nyatakan ciri-ciri tipu daya syaitan.- menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal- meninggalkan perkara yang difardhukan Allah SWT- hidup bermusuh-musuhan- bertindak mengikut hawa nafsu- lalai daripada mengingati Allah SWT

  11. Bezakan makanan yang halal dan haram dimakan.- Makanan yang halal tidak mendapat dosa apabila dimakan sedangkan makanan

  yang haram berdosa apabila dimakan.- Makanan yang halal memberikan kesihatan yang baik tetapi makanan haram

  boleh menjejaskan kesihatan.

  12. Terangkan keburukan mengambil makanan yang terlalu banyak.- badan akan menjadi gemuk.- menjadikan malas untuk beribadat- mendatangkan penyakit kronik- menyerupai perbuatan syaitan- satu amalan yang sia-sia

  13. Huraikan akibat memakan benda yang haram.- hati tertutup dari menerima hidayah Allah- susah mendapat ilmu pengetahuan- memudaratkan kesihatan badan dan kewarasan akal serta mengotorkan hati- mudah dihasut atau diperdaya oleh syaitan untuk melakukan maksiat

  14. Terangkan hikmah memakan makanan yang halal.- mendapat hidayah dan rahmat dari Allah- mudah menerima ilmu pengetahuan

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  6/151

  Latih Tubi PMR

  6

  - sihat jasmani, bersih rohani & akal cerdas- kehidupan diberkati dan diredhai Allah- membentuk akhlak & tingkahlaku yangbaik

  15. Terangkan pengajaran yang boleh diambil dari ayat.

  - setiap mukmin dituntut memilih makanan yang halal dan elakkan makanan yangharam- berwaspada dengan perangkap syaitan yang mendorong memakan makanan

  yang haram.

  .

  1I;$WTB$#SdQ;WrQ;!Ws

  jr4lWO[^

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  7/151

  Latih Tubi PMR

  7

  . 5 - .-makan minum dari benda yang haram-tidak ikhlas ketika berdoa-sentiasa melakukan dosa dan maksiat

  -tidak beradab ketikaberdoa

  6. .- dapat dekatkan diri kepada Allah SWT

  - didak mudah putus asa- menjadi orang yang sentiasa bersyukur- menjadi orang yang tidak sombong

  7. Terangkan maksud doa.- Memohon daripada Allah SWT sesuatu yang diharuskan oleh syarak

  8. Senaraikan waktu yang mustajab untuk berdoa- selepas solat fardhu- hari Jumaat- bulan Ramadhan- tengah malam- lailutul Qadar- hari Arafah ( 9 Zulhijjah )- antara dua khutbah- antara azan dan iqamah

  9. Terangkan tujuan berdoa- Untuk kebaikan di dunia iaitu;

  - dikurniakan kesihatan yang baik- memperolehi rezeki yang mencukupi- dilindungi dari musibah dan bencana- dikurniakan anak yang soleh dan solehah- dikurnikan fikiran yang cerdas- dijauhi dari tipudaya dan fitnah manusia

  - Untuk kebaikan di akhirat iaitu;- diampunkan dosa-dosa- dimasukkan ke dalam syurga

  - dikurniakan syafaat di akhirat nanti- dimasukkan ke dalam kumpulan orang yang soleh

  10. Terangkan adab berdoa- suci dan ikhlas hati ketika berdoa- memilih waktu yang baik dan sesuai- suci dari hadas- menghadap kiblat

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  8/151

  Latih Tubi PMR

  8

  - mengangkat dan menadah kedua belah tangan- memulakan dengan memuji Allah- berselawat ke atas nabi di awal dan akhir doa- merendahkan suara ketika berdoa- berdoa dengan perasaan rendah diri, khusyuk, bersungguh-sungguh dan penuh

  pengharapan.11. Jelaskan tuntutan berdoa untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat beserta

  contoh.- Orang mukmin hendaklah berdoa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat

  seperti berdoa memohon dikurniakan kesihatan atau diampunkan dosa dandimasukkan ke syurga.

  12. Rumuskan pengajaran yang boleh diambil dari ayat di atas.- hanya Allah SWT sahaja yang layak kita memohon doa dan pertolongan- kita hendaklah sentiasa berdoa untuk kebaikan di dunia dan di akhirat.

  13. Terangkan hikmah berdoa- supaya Allah SWT memakbulkan segala usaha dan cita-cita yang baik- mendidik jiwa supaya sentiasa mengingati Allah SWT- melatih diri supaya sentiasa sabar, redha dan bersyukur dengan ketentuan Allah

  SWT- dikasihi dan diredhai Allah SWT.

  mWT4lU]TU8l$A

  "dWoYDTjU! YTWSWO^4

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  9/151

  Latih Tubi PMR

  9

  10!USWk(1YUkZ9- ) ( .

  $nSE-

  1. .2. - .

  - berbuat baik kepada ibu bapa- berbuat baik kepada kaum kerabat- berbuat baik kepada anak yatim- berbuat baik kepada orang miskin- mendirikan solat- mengeluarkan zakat

  3. .- akan diazab diakhirat- tidak mendapat keberkatan hidup di dunia- akan disempitkan pintu rezeki- berdosa besar

  4. - .- memberi sumbangan derma- menyediakan kemudahan pelajaran- memberi sumbangan pakaian- menyediakan tempat perlindungan

  5. .- menghormati dan menziarahi mereka- membantu mereka- mendoakan kesejahteraan mereka- menjaga perasaan

  6. .- hilang kepercayaan orang ramai- dipandang hina oleh masyarakat- mewarisi sifat-sifat munafik

  7. Cerita secara ringkas kisah Bani Israil.- Israel adalah gelaran kepada Nabi Yaakub a.s.- Bani Israel ialah keturunan Nabi Yaakub yang dikenali sebagai bangsa Yahudi.- Berpegang kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada nabi Musa.- Walaupun begitu merekalah yang mula-mula menentang Islam di Madinah

  kerana menolak petunjuk Allah yang terkandung di dalam al-Quran dan mereka

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  10/151

  Latih Tubi PMR

  10

  tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jesteru itu mereka adalah kufur.

  8. Nyatakan perintah kepada Bani Israil berdasarkan ayat.- menyembah Allah yang Esa- berbakti kepada kedua ibubapa

  - berbuat baik kepada kaum kerabat- membantu anak yatim- membantu orang miskin- berkomunikasi sesama manusia dengan baik- mengeluarkan zakat- menunaikan solat (hubungan dengan Allah SWT )

  9. Nyatakan adab berkomunikasi.- bercakap perkara baik dan berfaedah- berbudi bahasa dab bersopan santun dalam percakapan- ikhlas memberi nasihat dan nasihat menasihati ke arah kebaikan

  - mencegah rakan daripada melakukan perkara perkara buruk/maksiat.10. Jelaskan cara berbakti kepada ibubapa

  - taati mereka selagi tidak bertentangan dengan syarak- menghormati dan mengasihi mereka- bersopan dan merendahkan suara ketika bercakap- mendoakan kesejahteraan dan keampunan dosa mereka- menjaga perasaan dan menziarahi mereka jika berjauhan- membantu mereka ketika mereka memerlukan.

  11. Terangkan kenapa perlu berbakti kepada ibubapa.- ia adalah perintah Allah SWT yang wajib ditunaikan.- ia mengandung mereka selama 9 bulan 10 hari dengan segala kesulitan- ibubapa bersusah payah mengasuh, membesar dan mendidik kita- mereka menyediakan segala keperluan asas yang sempurna untuk keselesaan

  kita.

  12. Jelaskan cara berbakti kepada kaum kerabat.- menghormati dan menyayangi mereka- menziarahi mereka di waktu kelapangan- membantu mereka ketika mereka memerlukan bantuan- nasihat menasihati dengan cara yang baik.

  13. Terangkan cara berbakti kepada anak yatim- membantu dari keperluan asas seperti tempat tinggal, makan, minum, pakaian

  dan keperluan sekolah.- menjaga dan mentadbir harta mereka dengan baik dan memulangkannya apabila

  mereka telah mampu untuk menguruskannya- membantu dari segi sokongan moral dan harta jika mampu

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  11/151

  Latih Tubi PMR

  11

  - memberi kasih sayang dan perhatian yang sewajarnya.- menjalinkan hubungan baik dengan mereka dan tidak menzalimi mereka

  14. Jelaskan tuntutan menunaikan salat dan mengeluarkan zakat dalam konteks kasih kepada Allah dan kasih sesama manusia

  - Zakat adalah ibadat yang berkaitan dengan tanggungjawab menjaga hubungansesama manusia. Hasil zakat dapat membantu umat Islam yanag kurangberkemampuan seperti sebagai modal perniagaan , melanjutkan pelajarandan lain-lain. Zakat juga dapat membangunkan negara seperti membina sekolah,masjid dan sebagainya.

  15. Rumuskan pengajaran ayat.- Islam hendaklah sentiasa menjaga hubungan baik dengan Allah SWT sesama

  manusia.- Allah SWT tidak meredhai orang yang derhaka kepada ibubapa.- kita hendaklah prihatian dengan kesusahan saudara seagama.

  1[Um)Y^dWrOl9jF

  \Bk(,LDS

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  12/151

  Latih Tubi PMR

  12

  DS-ldWTPQSP'WT0IW

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  13/151

  Latih Tubi PMR

  13

  6. Nyatakan ciri- orang bertaqwa berdasarkan ayat.- menunaikan solat lima waktu sehari semalam- beriman dengan perkara ghaib- membelanjakan sebahagian rezeki / harta pada jalan Allah SWT- beriman dan beramal dengan ajaran al-Quran

  - beriman dengan kitab-kitab asal yang diturunkan kepada rasul-rasul- beriman dengan Hari Akhirat.

  7. Jelaskan usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk menjadi orang yang bertaqwa.- sentiasa menunaikan solat pada waktunya.- berusaha membaca dan memahami al-Quran.- mengamalkan akhlak mulia- meninggalkan perbuatan yang mendorong kepada maksiat dan perbuatan keji.- rajin mengulangkaji pelajaran- bersifat jatidiri dan berdaya saing

  8. Terangkan kelebihan menjadi orang yang bertaqwa- dikasihi dan diredhai oleh Allah SWT- mendapat kejayaan hidup di dunia dan di akhirat- tidak mudah terpengaruh atau terpedaya dengan anasir negatif- sentiasa redha dan tabah menghadapi ujian hidup.

  9. Rumuskan pengajaran ayat 1 hingga 5 surah al-Baqarah:- Al-Quran memimpin manusia ke jalan yang selamat di dunia dan di akhirat.- solat fardhu wajib ditunaikan dalam keadaan apa sekali pun.- rezeki / harta yang dikurniakan Allah hendaklah digunakan ke jalan yangdiredhai

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  14/151

  Latih Tubi PMR

  14

  .mWTQ;

  RUPW-HjT[-k[2

  Tj[H^U*Y_k TPsTW([oWDZWT\B$nU

  W

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  15/151

  Latih Tubi PMR

  15

  - mengajak manusia melanggar Perintah Allah SWT- menarik manusia ke lembah kehianaan dan kehancuran- menggoda manusia hidup bermusuh-musuhan

  3. .- mentaati perintah Allah SWT dan menjauhi larangan

  - menunaikan solat dengan khusyuk- menjauhkan diri daripada maksiat- sentiasa nasihat menasihati dengan perkara kebaikan- sentiasa mentaati ibu bapa dan guru

  4. - .- benar-benar menyesal dengan dosa atau kesalahan yang dilakukan- berhenti daripada melakukan dosa atau maksiat dengan segera- berazam tidak mengulangi dosa yang telah dilakukan- hendaklah meminta maaf dan memulangkan hak jika melakukan kesalahandengan manusia.

  5. .- untuk memperolehi keampunan Allah SWT- bertaubat daripada dosa sangat dituntut oleh Islam- manusia tidak tahu bila ajal akan tiba.

  6. Terangkan ketaatan malaikat dan kederhakaan iblis berdasarkan ayat 34.Ketaatan malaikat ialah;- mereka tunduk memberi hormat kepada nabi Adam- sentiasa mentaati perintah Allah SWT.- sentiasa menjalankan tugasnya.

  Kederhakaan iblis ialah;- engkar kepada perintah Allah.- tidak mahu tunduk menghormati nabi Adam- sombong, angkuh dan takabbur.

  7. Terangkan cara iblis memperdaya manusia.- mendorong manusia supaya mensyirikkan Allah SWT- menghasut manusia supaya melanggar perintah Allah SWT- melalaikan manusia dari mengingati Allah dan beribadat kepada Allah SWT- membisikkan kepada manusia agar melakukan kerja yang sia-sia- menggoda manusia supaya bermusuhan- mencampakkan dalam hati manusia perasaan was-was dan ragu-ragu.

  8. Senaraikan cara menghindari tipu daya syaitan.- mentaati perintah Allah SWT dan menjauhi laranganNya- menunaikan solat dengan khusyuk- berdoa menghindarkan diri dari tipudaya syaitan- sentiasa nasihat menasihati pada perkara kebaikan

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  16/151

  Latih Tubi PMR

  16

  - membaca, mengahafaz dan memahami al-Quran- banyak melakukan ibadah dan amalan sunat.

  9. Nyatakan syarat-syarat taubat.- menyesali dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan- berhenti dari melakukan dosa dan maksiat dengan segera

  - berazam tidak mengilangi dosa yang telah dilakukan- meminta maaf dan memulangkan hak jika kesalahan dengan manusia

  10. Terangkan faktor manusia terpedaya dengan godaan syaitan.- keimanan yang kurang mantap terhadap Allah SWT- jahil dan cetek pengetahuan agama- terpengaruh dengan kawan-kawan yang suka melakukan maksiat- terpengaruh dengan kemewahan dan keseronokan hidup di dunia- mengabaikan ajaran dan cara hidup Islam dalam kehidupan- suka melakukan perkara mungkar

  11. Jelaskan ciri-ciri orang yang taat perintah Allah SWT.- patuh dan taat kepada perintah Allah SWT- istiqamah dalam melakukan ibadat kepada Allah SWT- mengamalkan akhlak yang mulia- sentiasa mengingati Allah SWT dengan membaca al-Quran, bertasbih,

  bertahmid, beristighfar dan lain-lain- meninggalkan perkara yang sia-sia seperti mengambil dadah, pil khayal

  dan lain-lain- sentiasa menambah dan mendalami ilmu- sentiasa bertaubat- memelihara maruah diri, agama dan keluarga.

  12. Rumuskan pengajaran ayat di atas.- kita hendaklah sentiasa mentaati perintah Allah SWT- kita hendaklah sentiasa berusaha menjauhkan diri dari tipu daya syaitan- orang berjaya mengatasi tipu daya syaitan akan selamat di dunia dan di

  akhirat.- kita hendaklah segera bertaubat dari kesalahan dan dosa yang dilakukan

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  17/151

  Latih Tubi PMR

  17

  .YMUd4Y[I[T[IU$

  /^ZRMoPWT$/^(Q;WrY

  4l]ZU!DW

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  18/151

  Latih Tubi PMR

  18

  - Allah SWT menilai setiap amalan manusia.

  6. Senaraikan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam ayat.- Maha Mengetahui- Maha Pengampun- Maha Pengasih- Maha Penyayang- Maha Berkuasa

  7. Terangkan maksud amalan zahir dan batin- amalan zahir ialah amalan yang boleh dilihat, didengar dan disentuh oleh

  pancaindera.

  - amalan batin ialah amalan yang hanyan dapat dirasa oleh hati dan difikirkan olehakal.

  8. Nyatakan kelebihan berniat untuk melakukan kebaikan.- Niat seseorang yang baik akan diberi balasan pahala manakala niat seseorang

  yang tidak baik belum dikira dosanya sehingga ia melakukannya.

  9. Nyatakan amalan zahir dan amalan batin yang baik dan jahat.

  Amalan zahir yang baik ialah;- Membaca al-Quran- Membantu ibubapa- Rajin belajar

  Amalan zahir yang jahat ialah;- Malas solat- Malas belajar- Suka berbohong- Melepak

  Amalan batin yang baik ialah;- Perasaan takut kepada Allah-Niat menolong orang- Sangka baik- Sabar dan tabah.

  Amalan batin yang jahat ialah;- Perasaan tidak yakin dengan Allah-Niat jahat terhadap orang lain- Buruk sangka- Memikirkan perkara lucah

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  19/151

  Latih Tubi PMR

  19

  10. Senaraikan rukun iman yang terdapat dalam ayat di atas.- beriman kepada Allah SWT- beriman kepada Malaikat- beriman kepada Kitab-kitab- beriman kepada Rasul

  11. Jelaskan hikmah beriman dengan hisab.- melahirkan mukmin yang ikhlas dalam amalan.- menggalakkan seseorang mempertingkatkan amal soleh dan akhlak mulia.- melahirkan perasaan takut untuk melakukan dosa- segera bertaubat pada dosa yang dilakukan.

  12. Terangkan kewajipan mematuhi perintah Allah SWT.- Orang Islam lelaki dan perempuan wajib mematuhi perintah Allah SWT dengan

  melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Orangmukmin juga wajib beriman dan beramal dengan rukun iman, antaranyaberiman kepada rasul yang diutuskan oleh Allah kepada manusia.

  13. Terangkan hikmah beriman dengan Allah yang bersifat Maha Pengampun danMaha Penyayang.- segera bertaubat apabila melakukan kesalahan- mengelakkan manusia mudah berputus asa- menggalakkan diri melakukan amal soleh- menggalakkan manusia mempertingkatkan amal ibadat dan amal soleh- mendidik manusia bersifat pemaaf dan mudah meminta maaf- menginsafi kelemahan dan kekurangan diri.

  14. Rumuskan hikmah diutuskan rasul.- untuk membetulkan akidah manusia- membimbing manusia cara melakukan ibadah- menunjuk dan mendidik manusia cara berakhlak mulia- menujukkan manusia peraturan dan cara hidup yang sempurna.

  15. Huraikan dengan ringkas tanggungjawab seorang mukallaf melaksanakanperintah Allah SWT.- Manusia bertanggungjawab terhadap setiap amalan yang dilakukan

  semasa di dunia samada baik atau buruk. Amalan baik akan dibalasdengan kebaikan (pahala) manakala amalan jahat akan dibalas dengankejahatan (dosa).

  16. Buktikan Allah Maha Adil dan Maha Penyayang.- tidak memberatkan manusia untuk melakukan sesuatu perkara yang di luar

  kemampuannya.- Allah tidak menghukum seseorang mukallaf yang melakukan kesalahan kerana

  terlupa atau tidak sengaja kerana bersesuaian dengan sifat manusia yang lemahdan tidak sunyi dari melakukan kesalahan.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  20/151

  Latih Tubi PMR

  20

  17. Jelaskan pengajaran yang dapat diambil dari ayat di atas.- kita wajib meyakini Alah bersifat maha Berkuasa, Maha Mengetahui,

  Maha Pengampun dan Maha Penyayang.- kita hendaklah menjaga setiap amalan samada amalan zahir atau batin- orang Islam hendaklah sentiasa berdoa memohon keampunan daripada dosa

  +YOUYWSFq[2SlUY

  Pl]U!RW

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  21/151

  Latih Tubi PMR

  21

  - kejadian siang dan malam- kejadian manusia.

  5. .- melindunginya daripada kerosakan dan kemusnahan

  - memanfaatkan sumber alam ke arah kebaikan.

  6. .- Allah berhak disembah dan kekal hidup selamanya- Allah mencipta, mentadbir dan mengatur perjalanan semua makhluknya.- Allah mengetahui semua perkara belum, sedang dann akan berlaku.

  7. Senaraikan tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah berdasarkan ayat.- hanya Allah, Tuhan yang layak dan berhak disembah.- Allah bersifat al- hayyu ( yang hidup) dan al-Qayyum ( yang kekal).- Allah tidak lalai dan mengantuk

  - Allah berkuasa ke atas segala yang ada di bumi dan di langit- Allah maha Mengetahui segala sesuatu.- Allah memberi ilmu kepada sesiapa yang dikehendakiNya- ilmu dan kerajaan Allah SWT meliputi seluruh alam- Allah yang mengatur dan mengurus alam- Allah Maha Tinggi dan Maha Agung.

  8. Berikan contoh faedah ciptaan Allah kepada manusia seperti kejadianlangit, bumi, siang dan malam.yPenciptaan langit & bumi;

  - hujan yang turun dari langit menyuburkan bumi dan mengawal

  cuaca panas di bumi- bumi dilengkapi dengan tumbuhan,punca air (sungai dan laut) dan

  binatang untuk memudahkan kehidupan manusia.yPenciptaan kejadian malam dan siang;

  - manusia boleh mencari rezeki pada siang hari dan berehat padawaktu malam.

  - pertukaran siang dan malam membolehkan manusia membahagikanmasa untuk beribadat dan menguruskan hal-hal kehidupan.

  9. Jelaskan kelebihan mengamalkan ayat Kursi.- melembutkan hati dan memberi ketenangan jiwa

  - menghindarkan diri dari gangguan syaitan, jin dan niat jahat manusia- selamat dari bala, bahaya & bencana.- pahala membacanya melebihi pahala membaca ayat lain.

  10.Rumuskan pengajaran yang boleh diambil dari ayat.- Allah SWT, Tuhan yang berhak disembah dan kekal hidup selama-lamanya.- Allah SWT mengetahui semua perkara yang belum, sedang dan akan berlaku- Orang yang beriman sentiasa yakin dengan kekuasaan & keagungan Allah

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  22/151

  Latih Tubi PMR

  22

  SWT.

  [4SQec[,nTW,[po

  "[,Ik01onQ;$WT

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  23/151

  Latih Tubi PMR

  23

  diri ke arah perjudian- elakkan berkunjung ke tempat perjudian

  .5 .- kurang didikan agama

  - lemah iman- pengaruh rakan dan media massa

  6. .- tidak mengeluarkan lesen judi dengan sewenang-wenangnya.- menguatkuasakan undang-undang- menutup premis-premis perjudian

  7. Terangkan pengertian arak dan judi.

  - Arak ialah semua jenis minuman yang mengandungi alkohol, memabukkan danmenghilangkan kewarasan fikiran.

  - judi ialah sejenis permainan yang menggunkan wang,harta atau sebagainyadengan tujuan pertaruhan (untuk mendapat keuntungan yang banyak tanpa perluberusaha.

  8.Nyatakan faktor yang mendorong seseorang terlibat dengan arak dan judi.- jahil atau cetek ilmu agama- iman tidak mantap- terpengaruh dengan hawa nafsu dan tipu daya syaitan- keinginan cepat kaya tanpa perlu berusaha

  - terpengaruh dengan budaya hidup barat yang negatif

  9. Terangkan hukuman ke atas peminum arak dan judi.- Hukum arak adalah haram dan berdosa besar sementara pelakunya dikenakan

  40 sebatan di zaman Rasulullah dan 80 sebatan di zaman SaidinaUmar al-Khattab.

  - Hukum judi adalah haram dan berdosa besar sementara pelakunya di dendadan dirampas harta yang diperolehinya dari hasil perjudian.

  10. Kemukakan hikmah pengharaman arak dan judi.- melahirkan individu yang berdisiplin dan bertanggungjawab

  - terhindar dari perkara maksiat dan mungkar- mewujudkan keluarga yang bahagia- kebajikan keluarga terjamin- masyarakat hidup harmoni- hubungan antara anggota masyarakat terjalin baik dan mesra- negara aman makmur dan disegani oleh masyarakat luat- ekonomi negara akan berkembangpesat.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  24/151

  Latih Tubi PMR

  24

  11. Huraikan keburukan minum arak dan judi kepada diri,keluarga, masyarakatdan negara.yKesan pada diri ialah;

  -melalaikan dari mengingati Allah SWT-menghilangkan kewarasan akal

  yKesan kepada keluarga;- tanggungjawab terhadap keluarga akan terabai-kasih sayang terhadap anak-anak tidak sempurna

  yKesan kepada masyarakat;-mencetuskan perpecahan dalam masyarakat-kegiatan jenayah berleluasa dalam masyarakat

  yKesan kepada negara;-negara akan mundur-negara akan dipandang serong oleh negara luar

  12. Jelaskan usaha yang boleh dilakukan oleh seseorang pelajar untuk menghindaridiri daripada arak dan judi.ysentiasa mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah SWT.yjangan berkawan atau bergaul dengan peminum arak dan penjudiyselalu berdoa agar dihindarkan dari terlibat dengan arak dan judi.ysentiasa mengingati diri tentang bahaya arak dan judi, dosa dan azab Allah

  SWT.ytidak pergi ke tempat hiburan yang menyediakan arak dan judi.

  13. Terangkan pengajaran yang boleh diambil dari ayat.

  - arak dan judi wajib dijauhi oleh orang Islam- arak dan judi memporak perandakan keluarga, masyarakat dan negara.

  04WSQ;UWT[\BK$SUdSHWT

  4WT\BK$#WS$(]4(]WT0n[,9WTnGQWTo

  Um0I(W^TRk$SU4

  4WTOlUDSAWr 155-156

  SUdSHWT-

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  25/151

  Latih Tubi PMR

  25

  4WT\BK$#WS$(]4(]WT0n[,9WT-

  o-

  T^W(I0$kR- rWASD-

  1. "

  "nGQWTo

  2. .- tidak mempunyai keimanan yang teguh- cepat kecewa dengan ujian Allah

  3. .- sabar menerima ujian- tidak putus asa dengan ujian- sentiasa berdoa

  4. . .- kelaparan- kematian

  5. .- memperolehi kejayaan- mendapat keredhaan Allah SWT- memperolehi ketengan jiwa- meningkatkan keimanan dan ketakwaan

  6. Nyatakan jenis-jenis ujian Allah yang terkandung dalam ayat 156- perasaan takut dan gerun kepada pihak musuh- kelaparan atau kebuluran (kerana kurang bahan makanan)- kekurangan harta (disebabkan kerugian dalam perniagaan dll)- kematian atau kehilangan orang yang disayangi- kekurangan hasil tanaman (kerana kemarau,bencana alam dll)

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  26/151

  Latih Tubi PMR

  26

  7. Senaraikan bentuk-bentuk ujian Allah SWT dari segi kenikmatan.- pangkat dan darjat- harta kekayaan / kemewahan- tubuh badan yang sihat- keluarga bahagia dan hidup aman sejahtera- kaya dengan ilmu pengetahuan- kecantikan / ketampanan.

  8. Senaraikan bentuk ujian Allah SWT dari segi musibah/bencana/kesusahan- kecacatan anggota badan- bankrup dalam perniagaan

  - bencana alam / kebakaran- kemiskinan- penyakit

  9. Jelaskan hikmah di sebalik ujian yang diturunkan Allah kepada manusia.- untuk menunjukkan bahawa AllahSWT berkuasa secara mutlak ke atas

  hambaNya.- meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT- membentuk jiwa tabah, sabar dan reda menghadapi cabaran hidup- sebagai pengajaran kepada manusia untuk memuhasabah diri dan berusaha

  memperbaiki kelemahan diri.- supaya manusia lebih berhati-hati dalam tindakan di masa akan datang.

  10. Terangkan konsep Innalillahi wa inna ilaihi rajiun - apabila mendapat sesuatu musibah, bencana kecelakaan, hadapilah dengan

  sabar serta menyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun- tujuan Allah SWT menguji dengan bencana dsbnya itu adalah untuk memberi

  kesedaran dan keinsafan kepada manusia mengenai kelemahan dan kekurangandiri,kekuasaan Allah, ujian merupakan ukuran keimanan manusia serta semuamanusia tidak terkecuali daripada menerima ujian Allah SWT.

  11. Kemukakan pengajaran yang dapat dipetik daripada ayat.- manusia hendaklah redha menerima ujian dari Allah- mukmin bertaqwa tidak akan tergugat imannya apabila menerima musibah

  malah keimanannya semakin mantap.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  27/151

  Latih Tubi PMR

  27

  TINGKATAN 2: AYAT KEFAHAMAN.

  Q;WrY!Q;S[jmQ;Q-d[j[F[FWTW

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  28/151

  Latih Tubi PMR

  28

  - melaksanankan ibadah dengan sempurna.- suci daripada segala dosa.- mendapat hidayah Allah SWT.

  6. .- rajin beribadah.- sabar dan tabah menghadapi cabaran.- suka membuat kebajikan.- sentiasa menjauhi kemungkaran.

  7. .Mendapat Hidayah Tidak Mendapat Hidayah

  - Sentiasa beramal soleh.- Memikirkan soal-soal akhirat.- Hidup tenang dan aman.- Berhati-hati dalam tindakan.

  - Sentiasa melakukan kemungkaran.- Memikirkan keduniaan.- Hidup resah dan gelisah.- Bertindak tanpa berfikir baik atau

  buruk.

  8. -.

  - Allah SWT tidak akan makbulkan doanya.- sentiasa dalam kemunduran.

  - tergolong dalam golongan orang-orang yang malas.

  .9 - Hidayah adalah milik Allah yang dikurniakan kepada hambanya yang dikehendaki.- Orang yang beriman dan bertakwa sentiasa istiqamah dalam melakukan suruhan

  Allah SWT dan mengharapkan hidayahnya.- Kita hendaklah sentiasa berdoa supaya terhindar daripada perkara-perkara yang

  dimurkai Allah SWT.- Umat Islam hendaklah yakin bahawa pintu rahmat Allah dan keampunanNya

  sentiasa terbuka luas kepada semua hambanya yang beriman, bertakwa danberamal soleh.

  10. Terangkan pengertian hidayah dan rahmah.- Dari segi bahasa hidayah ialah : Petunjuk.- Dari segi istilah hidayah ialah : Petunjuk Allah SWT ke arah kebenaran.- Dari segi bahasa rahmah ialah : Belas kasihan.- Dari segi istilah rahmah ialah : Segala kebaikan yang Allah kurniakan kepada

  manusia. seperti : tubuh badan yang sihat, minda yang cerdas dan jiwa yangbersih.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  29/151

  Latih Tubi PMR

  29

  11. Terangkan cara memperolehi dan mengekalkan hidayah.- mensyukuri nikmat Allah SWT.- yakin kepada kebenaran aqidah.- berakhlak mulia dalam kehidupan.

  - bersungguh-sungguh menimba ilmu.- berdoa memohon pertolongan Allah SWT.- memelihara hubungan baik antara makhluk.- melaksanakan tanggungjawab amar makruf nahi munkar.- mempertingkatkan ibadah seperti solat dan membaca al-Quran.

  12. Senaraikan ciri-ciri orang yang mendapat hidayah.- tabah dan sabar menghadapi cabaran hidup.- berfikiran terbuka dan berpandangan jauh.- senang menerima kebenaran.- hidup dalam keadaan tenang dan gembira.

  - mudah melakukan kebaikan.13. Jelaskan akibat tidak mendapat hidayah.

  - mudah kecewa apabila menghadapi kegagalan.- berfikiran sempit dan bertindak melulu.- susah menerima kebenaran.- hidup dalam keadaan keluh kesah.- sukar melakukan kebaikan.

  14. Terangkan perkara yang boleh menghalang hidayah Allah SWT- meninggalkan ibadah-ibadah wajib spt : solat fardhu dan puasa Ramadhan.- melakukan maksiat spt : berzina, minum arak, berjudi, derhaka kepada ibu

  bapa.- memiliki sifat-sifat mazmumah spt : takbur, tamak, riak, sumah dan ujub.- tidak menghormati ibu bapa dan guru.

  15. Terangkan pengajaran yang boleh diambil dari ayat di atas.- hidayah ialah kurniaan Allah SWT kpd hamba-hamba-Nya.- pintu hidayah dan rahmat Allah sentiasa terbuka luas kpd orang yang berusaha

  dan bersedia menerima kebenaran.- doa ialah senjata penting umat Islam utk memperolehi hidayah Allah SWT.- orang yang tidak mendapat hidayah Allah hidupnya tidak akan bahagia di

  dunia dan di akhirat.- dosa boleh menghalang hidayah Allah SWT.

  16. Terangkan maksud riak, sumah dan ujub.- Riak : ialah melakukan amalan untuk menunjuk-nunjuk.- Sumah : ialah membuat kebajikan supaya dipuji dan disebut oleh orang ramai.- Ujub: ialah bangga dan megah dengan diri sendiri.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  30/151

  Latih Tubi PMR

  30

  [jIZO4T+YOUYWSFRUP[,WT

  TWTS1U,,+YOUY

  FSW[d[k1 18

  1. .- orang-orang yang berilmu- Maha Bijaksana.

  2 .- Para malaikat dan orang-orang yang berilmu.

  3. .- Allah SWT mengangkat darjatnya.- Allah SWT merahmati dan memberkati hidupnya.

  - masyarakat menyanjung dan memandang mulia.- menjadi tempat rujukan masyarakat.

  4. .. - mengajar ilmu kepada orang ramai.

  - menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran.- mendidik manusia mentaati Allah dan rasulNya.- mengajak manusia beriman dengan Allah.- mengajak manusia memerangi amalan syirik.

  5. .- menanam minat suka membaca sejak kecil lagi.

  - memperbanyakkan pusat-pusat sumber.- mengadakan kempen kesedaran membaca.- menerangkan kelebihan dan kebaikan membaca.

  6. .-Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  31/151

  Latih Tubi PMR

  31

  7. .- ilmu pengetahuan asas terpenting untuk mengenal Allah.- orang berilmu tinggi kedudukannya di sisi Allah dan masyarakat.- membentuk akhlak yang mulia.- meningkatan iman dan ketakwaan kepada Allah.

  8. Apakah maksud ilmu.- Dari segi bahasa ialah :Pengetahuan- Dari segi istilah ialah : Pengetahuan sebenar terhadap sesuatu perkara.

  9. Apakah hukum menuntut ilmu.- Wajib / Fardhu Ain

  10. Terangkan martabat dan kelebihan orang yang berilmu.- ditinggikan darjah di sisi Allah SWT.- dihormati oleh masyarakat.

  - dapat mengelakkan diri dari melakukan perkara yang tidak baik.- boleh membezakan perkara buruk dan baik.- bahagia di dunia dan di akhirat.- mendapat kedudukan yang baik dalam masyarakat.

  11. Senaraikan ciri-ciri orang yang berilmu.- ikhlas.- tawaduk.- beramal dengan ilmu.- berkeyakinan diri.- menyebarkan ilmu.

  - menyelesaikan masalah.

  12. Jelaskan akibat tidak berilmu.- berfikiran sempit dan bertindak melulu.- sukar mengurus kehidupan.- hidup dalam keadaan susah- tidak dapat membezakan buruk dan baik.- tidak dihormati oleh masyarakat.- rugi di dunia dan di akhirat.

  13. Terangkan peranan ilmu dalam kehidupan.

  Peranan ilmu kepada individu:- dapat menyedarkan kita tentang keesaan, kekuatan dan kebijaksanaanAllah SWT melalui ciptaanNya yang unik dan menarik.

  - dapat melaksanakan ibadah kepada Allah bertetapan dengan kehendak syarak.- dapat menguasai kemahiran dalam pelbagai bidang seperti perubatan, arkitek,

  usahawan, teknologi, komputer dan lain-lain.Peranan ilmu kepada masyarakat:ymelahirkan masyarakat yang bertanggungjawab dan perihatin.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  32/151

  Latih Tubi PMR

  32

  ymemudahkan interaksi dalam kehidupan.Peranan ilmu kepada negara:ymembina kemajuan negara.ydisegani dan dihormati oleh dunia luar.

  14. Jelaskan pengajaran yang boleh diambil dari ayat di atas.yilmu pengetahuan amat penting kepada setiap individu muslim untuk mengenal

  Allah SWT.ykewajipan menuntut ilmu berterusan sepanjang hayat.ymasyarakat dapat mencapai kemakmuran hidup di dunia dan di akhirat dengan

  menguasai ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah.ymasyarakat bukan Islam memandang tinggi kepada umat Islam yang berilmu.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  33/151

  Latih Tubi PMR

  33

  - mudah menyampaikan dakwah kepada manusia.- dapat menangani cabaran dan persoalan masyarakat dengan baik.- boleh mempertahankan imej dan maruah Islam dan umat Islam.- menjadi contoh dan ikutan kepada manusia.

  5. .- menyuruh berbuat makruf.- melarang membuat kemungkaran.- beriman kepada Allah SWT.

  6. .- hidup dalam keadaan huru hara.- kemungkaran dan kejahatan terus berleluasa.- pergaduhan dan permusuhan sering berlaku.

  - Allah menurunkan bala.

  7. -

  .- Islam menghapuskan amalan tradisi menyembah berhala yang diwarisi daripada

  nenek moyang mereka.- Islam menghapuskan mata pencarian mereka yang berbentuk penindasan dan

  maksiat seperti amalan riba dan penjualan patung berhala.- Kaum Quraisy bimbang Rasulullah saw akan mengambil alih kepimpinanan

  Mekah dan menggugat kedudukan pembesar Mekah.- Islam menekankan persamaan sedangkan mereka mengamalkan hidupberpuak-puak dan menindas kaum yang lemah.

  8. .- umat Islam yang terbaik sentiasa melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar.- dakwah adalah tanggungjawab semua orang Islam.- setiap pendakwah memerlukan kekuatan rohani, jasmani, emosi dan mental.- dakwah yang berkesan memerlukan strategi terancang, berhemah dan bijaksana.- mengabaikan tanggungjawab berdakwah menyebabkan masyarakat mundurdan porak peranda.

  9. .

  - menunjukkan contoh teladan yang baik- memberi nasihat,teguran dan ingatan- mengajak melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  34/151

  Latih Tubi PMR

  34

  10. .- contoh teladan yang baik dengan mematuhi peraturan sekolah- saling memberi nasihat- hormat menghormati

  11. Apakah maksud dakwah.- Dakwah dari segi bahasa ialah seru atau ajak.- Dakwah dari istilah ialah menyeru atau mengajak manusia beriman dan

  beribadah kepada Allah SWT dengan melakukan perkara yang disuruh sertameninggalkan perkara yang dilarang.

  - Dakwah juga ialah satu usaha atau perjuangan yang murni untuk menegakkanagama Allah SWT.

  - Tugas pendakwah ialah menyuruh kepada perkara makruf dan mencegahkemungkaran.

  12. Apakah hubungan dakwah dan khairu ummah - umat yang berdakwah adalah "Khairu Ummah" atau sebaik-baik ummah.- sebab dikatakan "Khairu Ummah kerana mereka beriman kepada Allah,

  menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.- umat Islam hendaklah menjadi umat yang berguna dan berbakti kepada

  manusia.- umat Islam membimbing manusia ke arah kebahagian hidup di dunia

  dan di akhirat.

  13.Apakah ciri-ciri khairu ummah.- Berdaya saing :- Kita mesti memiliki kekuatan atau kemampuan untuk berlumba-lumba

  mengejar kemajuan & sentiasa meningkatkan kualiti hidup.- Sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan.- Jati diri :- Kita mesti mempunyai keperibadian berdasarkan ajaran Islam.

  14. Senaraikan cara berdakwah.- dengan hikmah atau bijaksana.- memberi pengajaran yang baik.- perdebatan atau perbahasan yang baik dan berkesan.

  15. Terangkan peranan pendakwah.- menyeru melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran.- menyampaikan ajaran Islam sebenar.- mengajar masyarakat mempertingkatkan kualiti beragama.- membimbing masyarakat menjadi umat yang maju dan cemerlang.- memelihara masyarakat daripada melakukan perbuatan bidaah dan

  syirik

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  35/151

  Latih Tubi PMR

  35

  16. Terangkan ciri-ciri orang mukmin dan ciri orang fasikCiri- ciri orang mukmin ialah ;- sering melakukan amal ibadah dan kebaikan.

  - kuat beribadah dan sentiasa menjaga hubungan dengan Allah SWT.- mentaati segala perintah Allah SWT.- berilmu pengetahuan dlm bidang ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah.- mempunyai aqidah yang mantap dan keyakinan yang tinggi terhadap Allah

  SWT.- bertindak berpandukan syariat Islamiah dan akal fikiran yang waras.- mencari kebahagian dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.- berakhlak mulia.

  Ciri-ciri orang fasik ialah;- sering melakukan maksiat kpd Allah SWT.

  - tidak melakukan ibadah fardhu dgn sempurna.- tidak mentaati perintah Allah SWT.- tidak memiliki ilmu pengetahuan Islam yang sempurna. (Jahil)- ragu-ragu dan kurang yakin kpd janji Allah SWT.- suka bertindak mengikut hawa nafsu.- mementingkan kehidupan dunia dan lupa kepada akhirat..- berakhlak buruk.

  17. Terangkan pengajaran yang boleh diambil dari ayat.- dakwah adalah tanggungjawab bersama setiap umat Islam.- umat Islam ialah umat yg terbaik sekiranya mereka menunaikan tanggungjawab

  amar makruf dan nahi mungkar.- dakwah memerlukan pendekatan yang sesuai dengan strategi yang terancang,

  penuh hikmah dan bijaksana.- masyarakat yang melaksanakan tuntutan dakwah akan hidup dalam suasana

  tenteram dan harmoni.- umat Islam adalah peneraju kemajuan dan pembina tamadun.

  Sr[WTsPQn$BK$0Pr

  R;[AWT[Ip0WS[,r(]WT

  0j),DS

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  36/151

  Latih Tubi PMR

  36

  WTp

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  37/151

  Latih Tubi PMR

  37

  - orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain adalah mulia di sisi Allah SWT.- segera memohon keampunan Allah SWT sekiranya kita melakukan kesalahanatau dosa.

  8. - dibenci oleh masyarakat- mempunyai ramai musuh- tidak mendapat kepercayaan orang ramai

  18. Senaraikan sifat orang yang bertakwa di dalam ayat di atas.- membelanjakan harta di jalan Allah SWT.- mengawal diri ketika marah.- memaafkan kesalahan orang lain.- megera bertaubat apabila melakukan dosa.

  19. Bagaimanakah cara untuk menghilangkan kemaharahan.

  - membaca - mengambil wuduk.- duduk jika sedang berdiri.- berbaring jika sedang duduk.

  20. Terangkan keadaan orang yang pemarah.- lambat Marah, Cepat Hilang Kemarahannya.- cepat Marah, Cepat Hilang Kemarahannya.- lambat Marah, Lambat Hilang Kemarahannya.- cepat Marah, Lambat Hilang Kemarahannya.

  - yang terbaik ialah lambat marah dan cepat hilang kemarahannya.- yang paling buruk ialah cepat marah dan lambat hilang kemarahannya.

  21. Terangkan cara bertaubat.Niat :

  - menyesal atas perbuatan yang dilakukan.- berazam tidak akan mengulangi dosa yang dilakukan.Ucapan :

  - beristighfar dgn menyebut Astghfirullah Al-'Azim.- memohon maaf atas kesalahan terhadap manusiaTindakan / perbuatan :

  - meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukan.- mengembalikan hak orang lain yang diambil seperti harta yang dicuri, dirampasatau ditipu.

  - meningkatkan amalan soleh dan kebajikan.

  22. Jelaskan kesan orang yang bertaubat.Individu :

  - mendapat ketenangan jiwa dan hati.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  38/151

  Latih Tubi PMR

  38

  - bertambah iman dan amal soleh.- akan bersikap bertanggungjawab.Masyarakat :- hak masyarakat terpelihara dan terjamin.- gejala sosial berkurang.

  - tidak mementingkan diri sendiri.- akan wujud masyarakat harmoni dan aman.

  Negara :- pembangunan negara lebih pesat.- pengurusan dan pentadbiran yang telus, adil, jujur dan amanah.

  23. Terangkan ganjaran yang akan diterima oleh orang yang bertaubat.- mendapat ganjaran syurga- mendapat keampunan dan keredaan Allah SWT- dimurahkan rezeki dan mendapat pertolongan Allah SWT

  - disayangi dan dihormati oleh masyarakat.24. Jelaskan pengajaran dari ayat di atas.

  - manusia wajib bertaubat atas kesalahan dan dosa yang dilakukan.- orang yang bertaqwa membelanjakan harta ke arah yang bermanfaat ketika

  susah atau senang.- mengawal diri ketika marah adalah sifat yang terpuji.- sifat pemaaf membentuk peribadi yang tenang dan berketrampilan.- mengingati Allah SWT dapat mencetuskan rasa insaf dan kesedaran diri.- ganjaran orang yang bertaubat ialah keampunan dan dimasukkan ke syurga

  yang penuh kenikmatan.

  "1I[$,s#U!b,B$P"

  >U!WTb,B,$P"!WTB$P"

  r#l!WTB$P"ZjWkon[c[4sP!G"

  ZndjU 26

  .1 "

  "

  [4sP!G"ZndjU

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  39/151

  Latih Tubi PMR

  39

  .2 . -memberi kerajaan ( kekuasaan )

  -menjatuhkan kerajaan-memberi kemuliaan kepada seseorang

  -menghina seseorang

  .3 .

  -berlaku gejala sosial-berlaku bencana alam-dimurkai oleh Allah SWT

  4 .Kekuasaan Allah Kekusaan manusia1. Tiada tandingan 1. Boleh ditandingi2. Kekal 2. Tidak Kekal

  3. Tidak terhad meliputi langitdan bumi

  3. Terhad

  5. Apakah yang dimaksudkan dengan kuasa pemerintahan - KUASA PEMERINTAHAN bermaksud : Kerajaan- TUHAN YANG MEMPUNYAI KUASA PEMERINTAHANbermaksud : Yang

  memiliki kekuasaan sepenuhnya.

  6. Terangkan sebab-sebab kemuliaan.- beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.- berdoa dan bertawakal di samping berusaha.- berbuat baik sesama manusia.- berusaha bersungguh-sungguh ke arah kebaikan.

  7. Terangkan sebab-sebab kehinaan.- tidak melaksanakan perintah Allah SWT.- melanggar larangan Allah SWT.- tidak menjaga hubungan baik sesama manusia.

  - malas berusaha dan tidak mahu berubah.

  8. Terangkan cara menghargai nikmat.- menggunakan nikmat dengan cara yang betul mengikut syariat Islam.- melakukan kebaikan dengan nikmat yang diperolehi dan dimiliki.- menghargai dan memanfaatkan alam sekitar dengan sebaik-baiknya.- memelihara alam semulajadi dengan sebaik-baiknya.- memulihara alam sekitar yang rosak supaya tidak musnah dan pupus.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  40/151

  Latih Tubi PMR

  40

  - berusaha mempertingkatkan kemajuan diri, keluarga, masyarakat dan negara.

  9. Jelaskan akibat tidak menghargai nikmat Allah SWTyKepada individu;

  - kehidupan menjadi sia-sia

  - dibenci oleh masyarakat- dimurkai Allah SWT- tidak dapat merasai nikmat dengan lebih lama

  yKepada masyarakat dan negara;- masyarakat hidup dalam porak peranda- pembangunan Negara terbantut, hancur dan musnah.

  yKepada alam sekitar;- berlaku pencemaran alam sekitar yang akan membahayakan kesihatan- berlaku kepupusan flora dan fauna.

  10. Terangkan pengajaran dari ayat di atas.

  - menginsafi bahawa Allah SWT berkuasa ke atas semua makhluk di alam ini- menghargai nikmat yang dianugerahkan Allah SWT dengan menggunakannyadi jalan kebaikan

  - menghindari sikap sombong dan takabur dengan kuasa yang diberikanAllah SWT kerana kuasa itu adalah pinjaman dan sementara sahaja

  - berusaha untuk membangunkan diri sendiri , keluarga, masyarakat dan negarake arah kemuliaan dan kecemerlangan.

  TW),SR"

  ;l,[AYWTSnZU! TnmWT^/[,40lPm.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  41/151

  Latih Tubi PMR

  41

  .2 .

  - berdasarkan akidah Islamiah

  - hubungan baik sesama muslim .3 .

  - umat Islam menjadi lemah dan tidak dihormati- musuh mudah mengambil kesempatan- negara mundur dan pembangunan terjejas- bercakaran dan bertekagah sesama sendiri.

  .4 - - bersangka baik terhadap orang lain- menyayangi orang lain- berkerjasama dan bantu membantu- perihatin terhadap jiran tetangga.

  .5 .- Islam agama persaudaraan dan perpaduan- akidah ialah asas perpaduan Islam tanpa mengira perbezaan- perpecahan dan permusuhan merugikan masyarakat, bangsa dan negara.- perpaduan kukuh pemangkin kecemerlangan negara

  6. Apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan.- Islam adalah agama perpaduan. Semua umat Islam tidak kira bangsa, kaum,

  warna kulit, keturunan dan budaya adalah bersaudara.yPerpaduan bererti bergabung, bersatu padu, saling mengasihi dan menyayangi

  di antara satu sama lain dengan berasaskan keimanan dan aqidah yang sama,iaitu Islam.

  yperpaduan dalam Islam tidak terhad sesama Islam sahaja, bahkan mereka hendaklahmenjalin hubungan baik dengan bukan Islam yang hidup di sekitar mereka.

  yperpaduan amat penting dalam membentuk masyarakat yang kuat, maju, aman,digeruni dan dihormati. Perpecahan akan membawa kepada kehinaan dankelemahan.

  7. Terangkan hak dan ciri-ciri persaudaraan menurut Islam.

  - berkenalan dan beramah mesra spt bermanis muka, mengucapkan salam,mengembirakan hati saudaranya dan bertanya khabar.- bersangka baik terhadap saudaranya dan jangan berfikiran negatif atau

  bersangka buruk.- pemaaf iaitu memaafkan kesilapan yang dilakukan oleh saudaranya di samping

  berusaha memberi teguran dan nasihat dengan carab yang berhikmah.- ikhlas iaitu sering mendoakan kesejahteraan walaupun berjauhan dan sentiasa

  mengutamakan saudaranya dalam pelbagai perkara.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  42/151

  Latih Tubi PMR

  42

  - menyumbang tenaga dengan memberi bantuan tenaga apabila diperlukan sepertimembawa saudaranya ke hospital apabila mereka sakit.

  - memelihara lidah iaitu tidak menyebarkan keburukan atau mengumpat keaibansaudaranya dan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan.

  - menderma harta iaitu membantu saudaranya dalam kehidupan seperti

  bersedekah, tidak kedekut atau bakhil apabila mereka meminta bantuankewangan.

  8. Jelaskan keburukan perpecahan.- umat Islam menjadi lemah.- umat dan agama Islam dipandang rendah.- musuh Islam mengambil kesempatan menindas, menzalimi dan mempengaruhi

  umat Islam.- umat Islam akan mundur dan memberi kesan negatif kepada pembangunan umat

  dan negara Islam.- negara huru-hara dan kacau bilau.- Allah akan murka dan menurunkan azab.

  9. Bincangkan cara mengukuhkan persaudaraan sesama individu dan masyarakatyIndividu;yBersangka baik terhadap orang lain.yMenyayangi orang lain.yMemberi hadiah dan ucapan penghargaan atas kebaikan mereka.yBertanya khabar dan menghantar surat atau e-mail.yMenjauhkan diri dari budaya fitnah atau mengumpat.

  yMasyarakat ;yBekerjasama dan bantu membantu dalam urusan hidup seperti kenduri kahwin.yPerihatin masalah jiran tetangga.yMengamalkan budaya ziarah-menziarahi.yBersama-sama mengimarahkan masjid.yMelakukan aktiviti riadah bersama-sama.

  10. Terangkan hikmah perpaduan.yMendapat keberkatan daripada Allah SWT.yMengukuh hubungan silatulrahim.yMeningkatkan produktiviti.yMeringankan beban kerja berat.yKeamanan dan kemakmuran dalam Negara dapat dikekalkan.yMasyarakat menjadi kuat serta dapat menikmati kehidupan yang bahagia dan

  harmoni.yMartabat agama Islam dapat dipertingkatkan serta disanjung oleh masyarakat

  antarabangsa.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  43/151

  Latih Tubi PMR

  43

  11. Senaraikan pengajaran yang boleh diambil dari ayat di atas.yIslam adalah agama persaudaraan dan perpaduan.yAqidah adalah asas perpaduan Islam tanpa mengira perbezaan kaum, bangsa,

  pangkat dan keturunan.yPerpecahan dan permusuhan merugikan masyarakat, bangsa dan negara.yPerpaduan yang kukuh pemangkin kepada kecemerlangan dan kegemilangannegara serta tamadun Islam.ySetiap umat Islam hendaklah mengsyukuri nikmat persaudaraan dan berusaha

  memeliharanya.

  [,UR[,OWr\BK$

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  44/151

  Latih Tubi PMR

  44

  - Lahir masyarakat bermusuh-musuhan

  6. Terangkan cara Rasulullah saw berdakwah seperti dalam ayat di atas.- Lemah lembut:yRasulullah saw lemah lembut dlm pertuturan, pergaulan dan tindakan.ySifat mulia Rasulullah saw menyebabkan ramai orang tertarik memeluk Islam.yOrg yang keras hati akan lembut hatinya apabila melihat keluhuran peribadi

  Rasulullah saw

  - Pemaaf :yRasulullah saw selalu memaafkan kesalahan orang lain dan tidak pernah

  berdendam.yBaginda mendoakan agar orang yang menentangnya dikurniakan hidayah.- Mesyuarat :yRasulullah saw sentiasa bermesyuarat dgn para sahabat ketika hendak membuat

  keputusan yang penting.yContohnya Rasulullah menerima pandangan Salman Al-Farisi dalam Perang

  Khandak.- Memohon keampunan untuk orang lain:y Rasulullah saw amat perihatin terhadap masa depan umatnya.y Ketika Rasulullah saw luka dibaling batu oleh kafir Quraisy, Baginda tidak

  marah malah mendoakan keampunan ke atas mereka.y Baginda juga sentiasa mendoakan kesejahteraan umatnya.

  - Bertawakal dalam pelaksanaan:yDalam peristiwa Badar, walaupun Rasulullah saw dan para sahabat kekurangan

  jumlah tentera dan senjata, mereka sanggup menghadapi tentera musyrikin yang

  tiga kali ganda lebih besar dan lengkap dengan senjata.yMereka bertawakal kpd Allah setelah mencari tempat yang strategik untuk

  peperangan tersebut. Akhirnya mencapai kemenangan.

  7. Senaraikan sifat mulia yang perlu dimiliki oleh seorang pendakwah.yLemah lembutyPemaafyRajinyBersungguh-sungguhyPenyabar

  8. Terangkan kepentingan mesyuarat dalam menentukan sesuatu keputusan.yDapat menghasilkan keputusan yang baik secara bersama.ySegala keputusan akan dilaksanakan secara bersama.yKita akan tenang menerima apa saja keputusan tanpa menyalahkan orang lain.

  9. Terangkan akibat perbutan tidak bersifat pemaaf dalam berdakwah.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  45/151

  Latih Tubi PMR

  45

  yDakwah tidak akan diterimayOrang akan benci kepada kita

  10. Huraikan hikmah bertawakal dalam melaksanakan sesuatu keputusanmesyuarat.

  yKita akan sabar menghadapi kesulitan dalam sesuatu keputusan mesyuarat,dan sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah SWT.yKita akan tenang dan tabah menerima kegagalan tanpa menyalahkan orang lain,

  sebaliknya mengadakan muhasabah bersama untuk mengetahui kelemahandalam pelaksanaan.

  yKita akan berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja supaya mencapaikejayaan yang lebih cemerlang.

  yKita akan bersifat tawaduk iaitu merendah diri ketika menerima sesuatukejayaan bersama.

  11. Jelaskan pengajaran dari ayat di atas.ySifat pemaaf dan memohon keampunan adalah asas penting dalam menentukankejayaan dakwah.yMesyuarat dan perbincangan dengan cara yang sistematik amat penting untuk

  membuat sesuatu keputusan.ySetiap umat Islam wajib berdakwah mengikut kemampuan masing-masing.yTawakal kepada Allah SWT adalah keistimewaan umat Islam.

  MS!"ksr[I;MS!WT

  Wr[I;s"kNnc!WTr[$/Jl[,Nnc!WT^/Jl[,\B$Er[

  nU!WTB$P"on^O 27

  .1 " "

  Nnc!WTr[$/Jl[,

  .2 .

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  46/151

  Latih Tubi PMR

  46

  - Segala perkara yang berlaku di alam ini mengikut cara dan peraturan Allah.Tiada sesiapa yang dapat menghalang dan mengubah peraturan serta ketetapanAllah .Contoh : Kejadian siang dan malam berlaku disebabkan fenomena bumiberputar di atas paksinya.

  .3 .- Percantuman sperma dan ovum- Terbentuk segumpal darah- Menjadi seketul daging- Membentuk tulang- Tulang dibalut daging- Lembaga yang lengkap dan ditiupkan roh

  .4 .

  - Kehidupan manusia tidak hanya berakhir di dunia kerana manusia akan

  dihidupkan kembali di akhirat setelah mereka mati. Oleh yang demikian manusiaperlu bijak menghargai nikmat Allah, mengisi masa hidup dengan beramal soleh.

  .5 .- Supaya manusia sentiasa bersyukur- Bukti Allah maha pemurah- Untuk menguji sejauhmana tahap keimanan manusia.

  6. Senaraikan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT di dalam ayat di atasyKejadian siang dan malam.y

  Menghidup dan mematikan makhlukyMemeberi rezki dan nikmat.

  7. Apakah maksud sunnahtullah.ySemua kejadian alam mengikut sunnah Allah iaitu cara dan peraturan yang

  ditetapkan oleh Allah SWT. Tiada siapa yang dapat menghalang atau mengubahperaturan dan ketetapan Allah SWT.

  8. Terangkan proses kejadian siang dan malam.yMalam dan siang berlaku disebabkan fenomena bumi yang berputar pada paksinya

  selama dua puluh empat jam untuk sekali putaran.

  ySemasa berputar, kawasan yang terkena cahaya matahari menjadi siang manakalakawasan yang tidak mendapat cahaya menjadi malam.9. Terangkan proses kejadian manusia seperti yang digambarkan di dalam al-QuranySperma Ovum ( air mani ) Nutfah.yZigot ( segumpal darah ) AlaqahyEmbrio ( seketul daging ) MudghahyTulang - Izomun

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  47/151

  Latih Tubi PMR

  47

  yFetus ( tulang dibaluti daging )yLembaga yang lengkap dan ditiupkan ruh.

  10. Apakah yang dimaksudkan dunia jambatan akhiratyAllah menjadikan kehidupan di dunia ini berpasangan, siang & malam, lelaki

  dan wanita, dunia dan akhirat.yKehidupan dunia umpama tempat bercucuk tanam dan akhirattempat menuai

  hasil.yUmat Islam tidak boleh mengabaikan urusan di dunia dan akhirat.yMengejar dunia semata-mata tanpa tanpa mengaitkan dengan akhirat adalah satu

  kerugian.yMengejar akhirat dengan meninggalkan terus urusan dunia adalah lari dari

  ajaran Islam.yDunia ini adalah tempat kita mencari amalan kebaikan untuk bekalan di akhirat.

  11. Apakah yang dimaksudkan pemberian Allah SWT amat luas.yAllah Maha Pemurah dalam mengurniakan rezeki kepada semua makhlukNya.yKita perlu berusaha mencari rezeki dengan sebaik-baiknya.yAllah telah menetapkan ajal, rezeki dan jodoh kita sejak azali. Tetapi kita tidak

  mengetahuinya. Tujuan ini adalah supaya kita sentiasa berusaha mencarinyademi kebaikan diri.

  yAllah Maha Adil, tidak akan mengecewakan hamba-Nya yang sentiasaberusaha, bertawakal dan yakin dengan ketentuan Allah.

  yDalam usaha mencari rezeki dunia, jangan pula kita lupa mencari bekalan untukke akhirat.

  12. Terangkan hikmah kejadian siang dan malam- Kejadian siang;

  -Bekerja mencari rezki-Menjalankan aktivitim kemasyarakatan-Berjuang membina negara dan tamaddun.

  - Kejadian malam;-Qiamullail-Berehat daripada kepenatan bekerja-Aktiviti bersama keluarga.

  13. Senaraikan pengajaran yang dapat diambil dari ayat di atas.ySemua makhluk terikat dengan sunnahtullah.ySemua kejadian mahkluk bukti kekuasaan Allah.yRezeki telah dijamin oleh Allah, maka kita perlu berusaha mencarinya.yMatlamat hidup kita ialah mencari kesejahteraan hidup di dunia dan

  kebahagiaan di akhirat.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  48/151

  Latih Tubi PMR

  48

  TINGKATAN 3

  AYAT KEFAHAMAN.

  SOALAN 1.CONTOH JAWAPAN.

  .YUW

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  49/151

  Latih Tubi PMR

  49

  .5. - Kehinaan dan kebencian.

  - Dipulau atau disisih.- Azab pedih di akhirat / Allah melaknati mereka.

  - Allah tidak mengurniakan hidayah dan pertolongan.

  .6- Menjalinkan hubungan baik sesama manusia.- Bersifat belas kasihan dan kasih sayang.- Kesedaran keburukan sifat zalim.- Berlaku adil sesama manusia.

  .7 .

  - Kurang didikan agama.- Tamak.- Irihati.- Tidak takut kepada Allah / balasan siksa di akhirat.

  . . 8 -Berhenti melakukan kezaliman

  - Menyesali perbuatan maksiat yan dilakukan- Berazam tidak akan mengulanginya- Meminta maaf kepada orang yang dizalimi.

  .9 .

  - Allah SWT tidak suka kepada kezaliman- Allah SWT membalas perbuatan zalim di dunia dan akhirat- Sesiapa yang melakukan kezaliman hendaklah segera bertaubat kepada Allah- Umat Islam tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah- Umat Islam hendaklah sentiasa memohon keampunan daripada Allah

  .10 - .

  - Nabi Adam dn Hawa menyesal kerana melanggar larangan Allah denganmemakan buah khuldi di syurga

  - .11

  - hilang keyakinan diri- sentiasa merasa takut dan cemas- sentiasa mengasingkan diri

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  50/151

  Latih Tubi PMR

  50

  - timbul rasa dendam

  12. Ceritakan dengan ringkas latar belakang ayat ini.- Allah mencipta Nabi Adam dari tanah dan Hawa dari tulang rusuk kiri Nabi

  Adam, kemudian dimasukkan keduanya ke dalam syurga.- dalam syurga Allah melarang mereka mendekati sepohon pokok. Iblis

  memperdaya keduanya supaya memakan buah dari pokok larangan itudengan memberi alasan sesiapa yang memakannya akan bertukar menjadimalaikat dan tinggal selamanya dalam syurga.

  - Allah menghukum keduanya keluar dari syurga dan turun ke dunia. NabiAdam menyesal atas perbuatannya lalu memohon keampunan Allahdengan lafaz yang disebut dalam ayat surah al-Araf ayat 23.

  13. Apakah maksud zalim- zalim bermaksud melakukan suatu perkara yang melanggar hukum syarak

  dan mendedahkan diri kepada kemurkaan dan azab Allah. Contohnyameninggalkan solat, mencuri dll.

  14. Apakah maksud keampunan Allah SWT- ialah penghapusan dosa oleh Allah kepada hamba yang berdosa, yangbertaubat kepadaNya.

  15. Apakah maksud rahmat Allah SWT

  - ialah kesihan belas yang diberikan oleh Allah kepada orang yangdikehendakiNya.

  16. Terangkan cara untuk mendapatkan rahmat Allah SWT- bertaubat dengan ikhlas dan berazam tidak akan mengulangi dosa.- melaksanakan ibadat dengan ikhlas dan sempurna- berlaku adil terhadap orang lain.- membelanjakan harta pada jalan Allah ketika senang atau susah.- berkasih sayang sesama masyarkat dan keluarga.

  17. Jelaskan cara mendapat keampunan Allah SWT

  - mengaku kesalahan.- menyesali kesalahan yang dilakukan.- menempelak diri sendiri di atas dosa / kesalahan yang dilakukan.- bertaubat.- tidak putus asa dari rahmat Allah.

  18. Huraikan pengajaran dari ayat di atas.- mengakui kesalahan dan menyesali dosa yang dilakukan adalah sifat

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  51/151

  Latih Tubi PMR

  51

  terpuji.- orang yang beriman hendaklah berwaspada dengan godaan syaitan.- kita hendaklah bersegera bertaubat jika melakukan kesalahan atau dosa

  supaya mendapat keampuanan Allah.

  SOALAN 2.

  CONTOH JAWAPAN.

  .jUUWT4WrUm

  \1;[I[H

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  52/151

  Latih Tubi PMR

  52

  - mata, melihat dan memerhati kejadian alam sebagai bukti kekuasaan Allah.- telinga, mendengar dan mengambil faedah daripada ajaran-ajaran Allah.- mulut, bercakap perkara yang hak dan benar.

  .6 ,

  - manusia diberi petunjuk dalam kehidupan.- akal untuk berfikir.- manusia dilantik sebagai khalifah di bumi.- lalai mematuhi perintah Allah.

  7 .

  suka menuruti kehendak hawa nafsu- kurang didikan agama

  - kurangnya iman dan taqwa- hasutan dan bisikan syaitan

  . 8 .

  - akal, penglihatan dan pendengaran hendaklah digunakan untuk mengenal Allahdan kekuasaannya

  - orang yang mengenali Allah dan mentaatinya beroleh kejayaan dan kemuliaan didunia dan akhirat.

  - Penyalahgunaan akal, penglihatan dan pendengaran membawa kepada kesesatandan kehinaan

  - Allah memberi balasan neraka kepada orang yang lalai

  9. Nyatakan nikmat Allah SWT dalam ayat di atas serta fungsinya untukmemperolehi hidayah.Mata untuk melihat bukti kekuasaan Allah SWT

  Telinga untuk mendengar ajaran dan nasihat yang baik.Akal untuk berfikir rahsia dan keunikan ciptaan Allah SWTHati untuk memahami ayat-ayat Allah SWT

  10 . Terangkan contoh penyalahgunaan nikmat mata, telinga, akal dan hati.- contoh penyalahgunaan nikmat;

  MataTeling

  aAk

  al H

  ati

  * Melihatperkara yangdiharamkan.Contohnya:Melihat gambarlucah,auratlelaki atau

  * Mendengarperkara yangharam didengarseperti umpatandan fitnah.

  * Berfikir inginmelakukankerosakan dankemungkaran.

  * LalaimengingatiAllah dantidak sukamuhasabahdiri.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  53/151

  Latih Tubi PMR

  53

  perempuan.

  11. Terangkan akibat penyalahgunaan nikmat tersebut.- mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif.

  - hati menjadi keras hingga sukar untuk diinsafkan.- kehidupan tidak berdisiplin.- tidak disukai oleh masyarakat.- sukar menerima kebenaran- bertindak mengikut hawa nafsu dan sanggup melakukan kezaliman- menerima azab di akhirat

  12. Terangkan ciri-ciri atau amalan ahli syurga dan ahli neraka.Ahli syurga Ahli neraka

  - melaksanakan rukun Islamdengan sempurna.

  - mengambil syariat Allah SWTsebagai panduan hidup.- mengambil peringatan tentangdosa dan takut azab.

  - yakin terhadap kebesaran dankekuasaan Allah denganmemerhati keunikan alam.

  - sentiasa mengingati Allah SWT- menggunakan kepandaian dan

  kemahiran untuk membinakemajuan berasaskan iman dan

  taqwa.

  - mengabaikan rukun Islam- mengenepikan syariat AllahSWT dalam kehidupan- tidak takut azab Allah SWT

  - tidak mengambil iktibar darikeunikan ciptaan Allah SWT

  - lalai mengingati Allah SWT- menggunakan kepandaian dan

  kemahiran untuk melakukankerosakan.

  SOALAN 3.CONTOH JAWAPAN.

  RMjTdS

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  54/151

  Latih Tubi PMR

  54

  UmWTTTWrQnRI$TTSNOSrZ4

  RMoUZSnU!WT8,U"$[j

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  55/151

  Latih Tubi PMR

  55

  aktiviti keduniaan- Segala urusan yang meenyebabkan seseorang itu lalai tidak mendapat

  keberkatan.

  . .7-segera menyahut seruan Allah untuk menunaikan solat Jumaat dan segera menguruskehidupan dunia mencari rezeki Allah.

  11 . .8-ketika Rasulullah sedang berkhutbah Jumaat datang kafilah perniagaan dari Syam,lalu sebahagian daripada jemaah meninggalkan baginda untuk membeli barangdagangan yang dibawa.Justeru itu Allah menurunkan ayat tersebut untuk menegurperbuatan mereka.

  9. Senaraikan perintah Allah dalam ayat di atas.- Segera menunaikan solat Jumaat

  - Meninggalkan urusan jualbeli setelah masuk waktu solat Jumaat.- berusaha mencari kurniaan Allah SWT di muka bumi.

  10. Terangkan sebab dituntut bersegera menunaikan solat Jumaat.- dapat pahala saf depan.- dapat mendengar nasihat dari khutbah- dapat beriktikaf dalam masjid- dapat berzikir dan lakukan amalan sunat.

  11. Terangkan kepentingan solat Jumaat dalam pembangunan umat- Mendidik umat mencintai masjid dan suka mendampinginya- Mengeratkan silaturrahim di kalangan masyarakat- Para jamaah mendapat teguran dan nasihat- Membentuk umat yang berakhlak dan berdisiplin- Menjadi saluran ilmu dan maklumat terkini kepada umat melalui khutbah

  Jumaat.

  12. Huraikan hubungkait solat dengan urusan seharian- Mendisiplinkan urusan harian- Mendidik diri ikhlas dalam setiap perbuatan dan tindakan- Mendorong seseorang bersungguh-sungguh dalam mencapai kejayaan- Menghasilkan pekerjaan yang berkualiti.

  13. Terangkan hikmah tuntutan bekerja selepas solat Jumaat- Membuktikan Islam tidak mengabaikan urusan dunia- Hari Jumaat bukanlah hari yang dikhususkan untuk beribadat sahaja.- Umat Islam lebih bersemangat bekerja selepas tamat kewajipan terhadap Allah

  SWT- Umat Islam diseru mengimbangi urusan dunia dan akhirat.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  56/151

  Latih Tubi PMR

  56

  14. Huraikan pengajaran ayat di atas.- Muslim yang cukup syarat hendaklah segera menunaikan solat Jumaat dan

  tinggalkan semua- urusan.- Rezeki adalah milik Allah SWT dan Dia berhak memberikan kepada sesiapa

  yang- dikehendakiNya.- Muslim cemerlang dapat mengimbangi urusan dunia dan akhirat- Orang Islam hendaklah sentiasa mengingati Allah dan patuh kepada

  perintahNya.

  SOALAN 4

  CONTOH JAWAPAN

  WSFWT"nd[ZdJn/o

  [jdO)W*SWr.[O

  Um/UT>[U[

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  57/151

  Latih Tubi PMR

  57

  - Redha dan qanaah dengan segala pemberian

  .3 . Membersihkan diri dan pakaian- Sumber minuman

  - Mengairi tanaman- Pengankutan- Menjana kuasa hidro elektrik

  .

  .4 .

  - Allah berkuasa menyuburkan tanah yang gersang- Kejadian Allah menurunkan hujan sebagai bukti kekuasaan allah

  5. Berdasarkan ayat di atas, nyatakan bukti kekuasaan Allah SWT- Allah Maha Berkuasa mencipta angin / udara yang mengandungi beberapa

  jenis gas yang- diperlukan oleh semua kehidupan untuk hidup seperti oksigen, nitrogen,

  karbon dioksida dll.- Allah berkusa menjadikan awan untuk menggerakkan hujan bagi

  membekalkan air kepada- semua hidupan di dunia.- Allah berkuasa menjadikan hujan untuk meyuburkan tanah yang kering

  kontang/ gersang.

  6. Bagaimana Allah menyuburkan tanah yang kering kontang atau gersang.- Tanah yang asalnya kering kontang dan hangus terbakar, apabila dibasahiair hujan ia akan

  - menjadi subur sehingga menumbuhkan biji benih, tumbuhan dan buahanyang boleh dimakan.

  - Perumpamaan ini menunjukkan bahawa Allah amat berkuasamenghidupkan semula manusia

  - walaupun telah meninggal dunia.- Allah telah mencipta manusia dan hidupan lain dari tiada kepada ada,

  sudah tentu amat mudah- bagi Allah menghidupkan semula manusia selepas mati.

  7. Terangkan cara bersyukur kepada Allah SWT- Dengan hati;

  o Reda dan qanaah denga segala pemberian Allaho Bertambah cinta kepada Allah apabila menerima nikmat.

  - Dengan lisan;o Membanyakkan zikir seperti mengucap hamdalaho Menyampaikan dakwah dan memberi nasihat secara hikmah

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  58/151

  Latih Tubi PMR

  58

  - Dengan amalan;o Memelihara ibadat wajib dan meningkatkan ibadat sunat.o Memanafaatkan nikmat ke arah kebaikan diri, masyarakat dan

  negara.

  8. Huraikan perbandingan antara orang yang bersyukur dengan tidak bersyukur.Orang yang bersyukur Orang yangtidak bersyukur

  * Rajin dan ikhlas melakukanibadat

  * malas dan pura-pura beribadat

  * Berusaha meningkat danmemajukan diri, masyarakat

  dannegara.

  * Kurang berusaha ke arahkemajuan

  diri.

  * Bersabar menghadapimusibah

  * Tidak sabar dan mengeluh ketikaditimpa musibah.

  * Reda walaupun menerimanikmat

  yang sedikit.

  * tamak walaupun menerimabanyak

  nikmat

  9 Terangkan pengajaran dari ayat di atas.- Meyakini Allah SWT berkuasa memati dan menghidupkan manusia- Kejadian angin yang membawa awan, hujan yang menyuburkan tanah

  yang kering dan- menghasilkan tumbuhan sebagai bukti kekuasaan Allah SWT.- Bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah SWT dan menggunakannya

  untuk faedah kehidupan manusia.

  SOALAN 5

  CONTOH JAWAPAN

  .nmWTbrsb4;o^P"

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  59/151

  Latih Tubi PMR

  59

  [j

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  60/151

  Latih Tubi PMR

  60

  - Tahlil- Istighfar

  7. Apakah maksud zikir.- Dari segi bahasa ialah ingat.-

  Dari segi istilah syarak ialah mengingati Allah SWT untuk mendekatkan dirikepadaNya.

  8. Senaraikan jenis-jenis zikir.- Basmalah- Tasbih- Tahmid- Takbir- Tahlil-

  Istighfar- Hauqalah9- Terangkan adab berzikir

  - Dilakukan dengan ikhlas- Dilakukan dengan khusyuk- Tidak berzikir dengan lisan di tempat kotor seperti tandas- Nada suara hendaklah sederhana- Merendah diri kepada Allah SWT- Memahami setiap ungkapan zikir.

  10. Jelaskan peranan zikir- Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT- Dapat melembutkan dan menerangkan hati- Melindungi diri dari maksiat dan musibah- Membentuk disiplin diri.

  11. Huraikan faktor penghalang manusia mengingati Allah SWT- Terlalu mengejar kemewahan hidup.- Leka dengan hiburan- Perasaan sombong dengan kelebihan yang dimiliki- Bergaul dengan rakan yang jahil dan sering melakukan maksiat- Terpengaruh dengan godaan dan tipudaya syaitan- Terlibat dengan gejala sosial yang tidak sihat

  12. Terangkan langkah-langkah mendekatkan diri kepada Allah SWT- Menyempurnakan ibadat wajib- Memperbanyakkan amalan sunat- Menghadiri majlis-majlis ilmu- Mendampingi orang-orang soleh

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  61/151

  Latih Tubi PMR

  61

  - Sentiasa berzikir kepada Allah SWT- Memerhati dan mengkaji alam ciptaan Allah SWT

  13. Terangkan perbezaan antara ibadat manusia dengan ibadat malaikat

  Ibadatmanusia Ibadatmalaikat

  * Bertambah dan berkurang * Tidak bertambah dan tidakberkurang

  * Konsentrasi manusia dalam

  beribadatberubah-ubah mengikut tahapkeimanan.

  * Konsentrasi malaikat tetap kepada

  AllahSWT, tidak berubah.

  * Sebagai tanda ketaatan dan ujian * Sebagai tanda ketaatan dankebesaran Allah

  SWT.

  14. Huraikan pengajaran ayat di atas.- Mengingati Allah SWT akan menjadikan jiwa sentiasa tenang.- Zikir boleh menguatkan dan meningkatkan iman.- Zikir dengan lisa hendaklah dilakukan dengan nada suara yang sederhana dan

  khusyuk.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  62/151

  Latih Tubi PMR

  62

  AYAT HAFAZAN

  1. Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

  i.sWTQn\([

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  63/151

  Latih Tubi PMR

  63

  ii.+YQPnsGjU!jn\B$

  EZiii.WTlZ.

  Jawapan : ii, i ,iii.

  4. Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

  i.nWlUB[,QeLl[dWTB$Qe

  ii.DWTTj!$s04TTTPSc!

  0[dOiii.$s0WS[,$WT

  sr(]

  Jawapan : iii, ii ,i.

  5. Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

  i.SUWTW

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  64/151

  Latih Tubi PMR

  64

  ii.[IU$/^ZRMoPWT$/^(

  iii.YMUd4Y[I[T

  Jawapan : iii, ii,i.

  7. Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

  i.RUP[,WTSTWT1

  ,,Uii.+YOUYWSF

  d[1k[iii.[jIZO4T+Y

  OUYWSF Jawapan : iii, i , ii.

  8. Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

  i.nU!WTB$P"on^O

  ii.MS!"ksr[I;MS!WT

  Wr[I;s"k iii.Nnc!WTr[$/Jl[,Nnc!WT^/Jl[,\B$Er[

  Jawapan : ii, iii, i.

  9. Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

  i.DWT1nU!W

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  65/151

  Latih Tubi PMR

  65

  HADIS TINGKATAN 1(1)

  )( :

  ) (

  1. Nyatakan pengertian kalimah yang bergaris=Orang yang mempelajari ilmu pengetahuan

  orang yang suka dan cinta akan ilmu pengetahuan =: golongan kelima

  binasa =

  2. Jelaskan akibat orang yang termasuk dalam golongan kelima- tidak mempunyai matlamat hidup.

  - hidup tidak mendapat keredhaan Allah.- sentiasa mengikut telunjuk hawa nafsu.- dipandang hina oleh masyarakat.

  3. Jelaskan dua ciri ilmu yang berguna- ilmu yang memantapkan iman- ilmu yang membawa pengabdian diri kepada Allah.- ilmu yang mempertingkatkan martabat Islam.- ilmu yang tidak membawa kepada kesesatan.

  4. Senaraikan empat ciri orang yang berilmu

  - ikhlas- tawadhuk- menyebarkan ilmu- beramal dengan ilmu- berkeyakinan diri- memyelesaikan masalah

  5. Mengapakah Islam sangat menggalakkan umatnya menuntut ilmu

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  66/151

  Latih Tubi PMR

  66

  - Membangunkan ekonomi umat Islam.- Mengangkat mertabat bangsa dan Negara.- Untuk hidup mulia dan dirahmati- Berdaya maju standing dengan bangsa lain

  6. Apakah yang akan berlaku sekiranya masyarakat mengabaikan tuntutan menuntut ilmu- Negara akan mundur.- Ekonomi Negara akan merosot.- Masyarakat akaan dipandang rendah oleh bangsa lain.- Negara akan mudah dijajah.

  (2 )( :

  : ) (

  1. Tulis potongan hadis yang membawa maksud Tidak akan sesat selama manakamu berpegang dengan keduanya

  .2. Terangkan dua cara yang perlu dilakukan supaya kehidupan sentiasa berpandukan

  kepada al-Quran dan Hadis.- sentiasa membaca al-Quran dan hadis.

  - mengkaji dan memahami erti kandungan al-Quran dan hadis.- mengamalkan isi kandungan al-Quran dan hadis.- sentiasa patuh dengan ajaran al-Quran dan hadis.

  3. Apakah yang dikehendaki dengan dalam hadis di atas.- Al-Quran dan hadis

  4. Jelaskan peranan hadis terhadap al-Quran- menerangkan ayat-ayat al-Quran yang berbentuk umum.- mengkhususkan ayat-ayat yang umum.- menyatakan hukum yang tidak terkandung dalam al-Quran.

  5. Jelaskan dua sebab manusia memerlukan al-Quran dan Hadis- panduan hidup- sumber rujukan utama.

  6. Nyatakan akibat menolak dan mempersendakan ajaran al-Quran dan Hadis.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  67/151

  Latih Tubi PMR

  67

  - terkeluar daripada Islam- tidak memperolehi hidayah Allah.- hilang berkat hidup dan terputus rahmat Allah.- penyakit sosial berleluasa dalam masyarakat.

  Hadis Tingkatan 2

  (1 )(: .

  ) (

  : )(

  : :

  :- .

  1. Tuliskan potongan ayat yang membawa maksud Sesiapa yang melihatkemungkaran hendaklah mengubah dengan tangan

  2. Apakah yang dimaksudkan dengan kemungkaran- Maksud kemungkaran ialah setiap perbuatan yang diharamkan oleh syariat sama

  ada kesalahan terhadap Allah, manusia dan alam sekitar.

  3. Apakah yang anda faham mengenai mencegah mungkar dengan hati- Pencegahan mungkar dalam hati ialah membenci kemungkaran tersebut dan

  berazam tidak akan melakukan perkara mungkar serta berharap agar dapatmencegahnya dengan lisan dan kuasa.

  4.

  Huraikan dua cara untuk mencegah kemungkaran.- Menasihati supaya meninggalkan kemungkaran.- Memperketatkan undang-undang.- Menekankan didikan agama sepenuhnya.- Mengadakan ceramah-ceramah, kempen dan motivasi.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  68/151

  Latih Tubi PMR

  68

  5. Islam membenarkan mencegah kemungkaran dengan menggunakan Jelaskan perkara tersebut beserta contoh- mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan danbidang kuasa masing-masing.

  -contoh : Bapa bertanggungjawab terhadap anakGuru bertanggungjawab terhadap murid

  6. Huraikan kesan buruk mengabaikan tugas mencegah kemungkaran.- maksiat berleluasa.- Keruntuhan moral- berlaku perpecahan dan pergaduhan.- negara tidak aman dan mundur.

  7. Mencegah kemungkaran mendatangkan banyak kebaikan kepada masyarakat dannegara. Jelaskan dua hikmah mencegah kemungkaran.

  - menjamin kesejahteraan hidup- memperbaiki sakhsiah dan tingkat kualiti diri- melahirkan masyarakat yang perihatin.- melahirkan masyarakat yang berakhlak cemerlang.

  8. Sebagai seorang murid, bagaimanakah anda mencegah kemungkaran yang berlakudi sekolah- nasihat menasihati- mengamalkan iklim dini- segera melaporkan kemungkaran kepada guru.- membantu pengawas dan guru menangani masalah displin.

  (2) : )(

  ) .

  (

  : . : .

  : . :

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  69/151

  Latih Tubi PMR

  69

  : - .

  1. Nyatakan pengertian kalimah yang bergaris.-Perkataan yang baik

  2. Terangkan dua amalan sedekah yang terdapat di dalam hadis di atas- membantu orang yang menaiki kenderaan.- mengangakat barang untuknya ke dalam kenderaan.- melakukan keadilan diantara dua orang yang berselisih faham.

  3. Jelaskan dua adab bersedekah seperti yang dianjurkan oleh Islam.

  - ikhlas tanpa mengharapkan balasan- tidak mengungkit-ungkit sedekah yang diberikan.- menunjukkan muka yang manis semasa menghulurkan sedekah.

  - bersedekah daripada sumber yang halal dan terbaik.

  4.Jelaskan kebaikan yang akan diperolehi jika umat Islam beramal dengan potongan

  hadis berikut - mendapat keberkatan daripada Allah- dikasihi dan dihormati masyarakat.- jasa dikenang sepanjang zaman.- membentuk masyarakat penyayang dan bantu membantu.- menyelesaikan masalah ekonomi di kalangan sanak saudara.

  5. Terangkan dua kesan buruk bersifat bakhil

  - tidak mendapat keberkatan daripada Allah.- dibenci dan tidak dihormati masyarakat.- melahirkan individu yang pentingkan diri sendiri.

  6. Berikan 2 contoh sedekah bukan dengan harta dan wang

  - memberikan senyuman- memberikan bantuan tenaga

  7. Nyatakan dua jenis sedekah yang tidak terputus pahalanya hingga hari kiamat

  - sedekah jariah- ilmu yang dimanfaatkan.

  8. Nyatakan dua langkah untuk membasmi peminta sedekah.

  - menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan.- menguatkuasakan undang-undang melarang meminta sedekah.- mengadakan kempen kesedaran tangan yang memberi lebih baik daripada yangmenerima

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  70/151

  Latih Tubi PMR

  70

  Hadis Tingkatan 3

  (1 ):(

  .

  :

  : .

  : .

  1. Tulis potongan hadis yang membawa maksud bersuci itu sebahagian dari iman

  2. Tuliskan potongan hadis yang bermaksud Setiap orang mempertahankan dirinya

  3 .Nyatakan amalan yang menyebabkan al-Quran mendakwanya di akhirat kelak

  - tidak menjadikan ajaran al-Quran sebagai panduan hidup.- tidak berusaha untuk meyakini al-Quran.- tidak mahu menerima maksudnya.- menghina al-Quran sebagai kitab suci.- mengingkari hukum al-Quran.

  4. Nyatakan dua contoh amalan kebajikan yang disebut oleh Rasulullah S.A.W. dalam

  hadis tersebut.- sedekah- bertasbih- berwuduk

  - bersabar- membaca al-Quran

  5. Amalan yang mendapat Pembelaaan al-Quran:- meyakini al-Quran sebagai panduan hidup yang sempurna.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  71/151

  Latih Tubi PMR

  71

  - membaca al-Quran dengan bertajwid dan beradab.- memuliakan al-Quran.

  - memahami maksud pengertian yang dibaca.6. Terangkan keburukan yang akan timbul sekiranya sesebuah masyarakat mengalami

  keruntukan akhlak.- gejala sosial semakin berleluasa.- masyarakat kucar kacir.- negara akan mundur.- musuh mudah menyerang.

  7 Apakah kelebihan amalan berwudhuk.

  - menyucikan hati dari dosa.- bersih anggota zahir dari najis dan kotoran.- dapat mengawal perasaan marah.- anggota wuduk bercahaya pada hari akhirat

  8. Nyatakan dua contoh amalan kebajikan yang disebut oleh Rasulullah S.A.W. dalam

  hadis tersebut.- melakukan amalan fardu dan sunat.- sanggup berkorban harta dan nyawa.- menjaga adab serta melakukan amalan berkualiti.

  9.Terangkan dua faedah membaca al-Quran

  - menjadi penawar dan rahmat terhadap pembacanya.- memberi ketenangan jiwa.- mendapat keberkatan.

  (2 )(:

  : . :

  :

  .

  1 Nyatakan pengertian kalimah yang bergaris

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  72/151

  Latih Tubi PMR

  72

  - ihsan :- sembelihan :

  2.Apakah maksud potongan hadis

  -Jika kamu membunuh berlaku ihsanlah ketika membunuh

  3. Apakah maksud ihsan ketika menyembelih binatang- memberi minum kepada binatang sebelum disembelih- membaringkannya di tempat yang rata.- melakukan sembelihan secara cepat dengan sebaik-baiknya.- menggunakan pisau yang tajam.

  4.Terangkan dua bentuk penginayaan terhadap haiwan

  - memelihara binatang dalam sangkar- menyabung atau melaga binatang.- memusnahkan habitat, memukul dan menyeksa binatang.- mengurung tanpa memberi makan.

  5. Jelaskan dua kepentingan ihsan terhadap binatan- mendapat ganjaran dan rahmat daripada Allah.- menunjukkan rasa hormat dan simpati terhadap binatang.- melahirkan masyarakat penyayang dan penyantun.- memelihara habitat binatang daripada kerosakan dan kemusnahan.

  6. Nyatakan ciri binatang yang harus dibunuh- binatang yang buas dan ganas.- binatang merbahaya, beracun dan berbisa.- burung yang menyambar mangsa dengan kuku.- binatang perosak, kotor dan boleh memudaratkan.

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  73/151

  Latih Tubi PMR

  73

  SOALAN AKIDAH

  AKIDAH TINGKATAN 1

  1. Nyatakan pengertian akidah.-bahasa-kepercayaan yang kukuh di dalam hati-istilah syarak- kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudanAllah SWT. serta sifat-sifat kesempurnaanNya berdasarkan dalil naqli dan Aqli.

  2. Apakah nama-nama lain bagi ilmu akidah.- Ilmu Tauhid- Ilmu Usuluddin- Ilmu Kalam- Ilmu Makrifah

  3. Nyatakan sumber utama ilmu akidah.- Al-Quran dan al-Hadis

  4. Nyatakan kepentingan akidah Islam kepada seseorang Muslim.- membimbing manusia kejalan kebenaran- untuk keselamatan dunia akhirat- mengeluarkan manusia daripada kejahilan

  5. Nyatakan aspek utama dalam perbahasan ilmu akidah Islamiah.- Al-Rububiyyah- Al-Uluhiyyah- Al-Nububiyyah- Al-Samiyyat

  6. Terangkan perkara yang boleh membina kekuatan akidah.- keimanan dan keyakinan yang teguh kepada Allah SWT

 • 8/3/2019 SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 1,2 & 3

  74/151

  Latih Tubi PMR

  74

  - ikhlas dalam beribadat- menuntut ilmu dan mengamalkannya

  7. Jelaskan tujuan penting mempelajari ilmu akidah- yakin kepada kewujudan Allah swt. yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan.

  - akidah yang mantap memberi kesan yang positif untuk mentaati Allah SWT.- menguatkan keimanan dan keyakinan bahawa Allah SWT. menguasai seluruhkehidupan ini.

  8. Jelaskan sebab-sebab kelemahan akidah umat Islam masa kini.- kurang mendapat didikan agama daripada ibubapa- mengabaikan amal ibadat yang difardhukan Allah SWT.- mengabaikan sunnah Rasullah saw dalam kehidupan

  9. Nyatakan cara untuk memperbetulkan akidah

  - belajar ilmu dan ajaran Islam sebenar- mengamalkan segala perintah Allah SWT

  10. Akidah seseorang akan rosak melalui tiga cara, nyatakan.- perkataan- perbuatan- hati

  11. Apakah faktor yang menyebabkan seseorang mengamalkan ajaran sesat atau yangmerosakkan akidah.- lemah pegangan agama/jahil ilmu agama- terpengaruh dengan keseronokan dunia- terlalu mementingkan diri

  12. Terangkan cara untuk mengelakkan diri daripada melakukan amalan yang bolehmembatalkan akidah.- berhati-hati dalam menerima il