Soalan Topikal Pqs t5

 • Upload
  sapiju

 • View
  354

 • Download
  3

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  1/26

  Nama Pelajar : __________________________________

  Tingkatan :__________________________________

  BAHAGIAN KURIKULUM

  JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  SOALAN TOPIKAL

  PENDIDIKAN AL-QURAN & AL-SUNNAH

  TINGKATAN LIMA

  Bahagian A : Soalan Objektif

  Bahagian B : Soalan Subjektif

  Skema Jawapan

  ULUM AL-QURAN

  PELAJARAN 11 : MAKKIYYAH DAN MADANIYYAH

  PELAJARAN 12 : SEJARAH AL-QURAN PADA ZAMAN RASULULLAH SAW,

  KHULAFA AR-RASYIDIN DAN BANI UMAYYAH

  PELAJARAN 13 : ILMU TAFSIR DAN KITAB-KITAB TAFSIR

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  2/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia2

  1

  i

  ii

  iii iv Aiiiiii

  Biiiiv

  Ciiiiiv

  Diiiiiiv

  2

  A

  B

  C

  D

  11:

  A:

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  3/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia3

  3

  A

  B C

  D

  4

  A

  B

  C

  D

  1 ]2[

  2

  ]4[

  3

  ]4[

  4 ]4[

  5

  B

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  4/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia4

  ]6[

  6

  ]4[

  7 ]6[

  8

  ]2[

  9

  ]4[

  10

  ]4[

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  5/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia5

  1

  i

  ii iii

  iv Aii i

  Biii i

  Civ ii

  Div iii

  2

  i

  ii

  iii

  iv

  12 A:

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  6/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia6

  Aiiiiii

  Biiiiv

  Ciiiiiv

  Diiiiiiv

  3

  A B

  C

  D

  4

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  7/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia7

  A

  B

  C D

  5

  A

  B

  CD

  6

  A

  B C D

  7

  A

  B

  o o o

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  8/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia8

  C

  D

  8

  A B

  C D

  8

  A6666

  B6228

  C6636D6218

  9

  A B C D

  10

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  9/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia9

  A B C D

  1 ]4[

  2 ]6[

  3

  ]4[

  4

  ]2[

  5

  ]4[

  6 ]4[

  7

  ]4[

  8

  B

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  10/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia10

  ]2[

  1 i ii iii iv

  Aiiiiii

  Biiiiv

  Ciiiiiv

  3 A:

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  11/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia11

  Diiiiiiv

  2

  A B C D

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  12/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia12

  3 x

  A

  B

  C

  D

  4

  A B C D

  5

  A B

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  13/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia13

  C D

  6 i

  ii

  iii

  iv

  Aiiiiii

  Biiiiv

  Ciiiiiv

  Diiiiiiv

  7

  A B

  C

  D

  8

  i ii

  iii

  iv

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  14/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia14

  Aiiiiii

  Biiiiv

  Ciiiiiv

  Diiiiiiv

  9 A

  B

  C

  D

  10

  A

  B

  C

  D

  11

  i ii

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  15/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia15

  iii

  iv Aiiiiii

  Biiiiv

  Ciiiiiv

  Diiiiiiv

  12

  i

  ii

  iii iv

  Aiiiiii

  Biiiiv

  Ci

  iii

  iv

  Diiiiiiv

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  16/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia16

  X

  13X

  A B C D

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  17/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia17

  14

  A

  B

  C

  D

  15

  A

  B

  C

  D

  16

  A B C D

  B

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  18/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia18

  1

  2 ] [

  2 22 ] [

  3

  6] [

  4

  6] [

  5

  4 ] [

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  19/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia19

  11:

  A:

  B: 1

  [ 2x1=2M ]

  2

  -

  [ 2x2=4M ]

  4 3 2 1

  C C A B

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  20/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia20

  3

  -

  -

  -

  - [ 2x2=4M ]

  4

  -

  -

  -

  -

  - [ 2x2=4M ]

  5 -

  -

  -

  -

  [ 3x2=6M ]

  6 -

  -

  -

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  21/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia21

  -

  - [ 2x2=4M ]

  7

  - -

  -

  -

  [ 3x2=6M ]8

  -

  -

  [ 2x1=2M ]

  9

  -

  -

  -

  - -

  - [ 2x2=4M ]

  10

  -

  -

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  22/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia22

  -

  - [ 2x2=4M ]

  12

  A:

  B: 1

  [ 2x2=4M ]

  2

  -

  -

  -

  -

  - [ 3x2=6M ]

  3

  11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  C D B B D D D D C A C

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  23/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia23

  -

  -

  --

  [ 2x2=4M ]

  4

  -

  -

  - -

  - [ 1x2=2M ]

  5 -

  -

  [ 2x2=4M ]

  6 -

  - -

  [ 2x2=4M ]

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  24/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia24

  7

  -

  - [ 2x2=4M ]

  8

  -

  [ 1x2=4M ]

  13

  A:

  B:

  1

  [ 2x1=2M ]

  2 -

  16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  C B A B D C C C D A C C A A C A

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  25/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

  Kementerian Pelajaran Malaysia25

  - [ 2x1=2M ]

  3 :- - - - - - - -

  [ 2x3=6M ]4 :

  - - - -

  [ 2x3=6M ]

  5

 • 7/22/2019 Soalan Topikal Pqs t5

  26/26

  Latih Tubi Topikal Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah

  Ulum Al-Quran Tingkatan Lima

  [ 2x2=4M ]