10. Soalan Dan Skema Topikal Pendidikan Islam Tingkatan 2

Embed Size (px)

Citation preview

MODUL LATIH TUBI BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM PMR 45/1 Kertas 1 MODUL LATIH TUBI TOPIKAL TINGKATAN DUA _____________________________________________________________________ Kertas Latih Tubi dan Skema ini mengandungi31 halaman bercetak. [Lihat sebelah SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAMTINGKATAN 2 2 BAHAGIAN TILAWAH AL-QURAN. Ilmu Penyuluh Kehidupan. : . ! . Berdasarkan ayat diatas:a)Nyatakan pengertian kalimah bergaris. b)Apakah maksud sunnatullah? c)Nyatakan hikmah kejadian siang dan malam. d)Jelaskan proses kejadian manusia. e)Terangkan hikmah proses kejadian manusia yang unik. f)Huraikan maksud hidup di dunia sebagai jambatan ke akhirat. g)Berikan dua contoh sunnatullah. Segera Bertaubat dan Beristighfar. ! s` | < - , . 6 > s ` . ! 9 . . { ` s . 9 = . ) ! % ` ) 9 . 9 . 9 6 L 9 - 1 9 - ! s 9 ! . 9 >` . ! % | - = > : L = . ' . ,` ,> !.> `,{$#> !- `,> ,#-9 Berdasarkan ayat di atas. a)Berikan pengertian kalimah bergaris.. b)Nyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa. c)Jelaskan maksud taubat. d)Nyatakan cara-cara bertaubat dengan hati dan tindakan. e)Terangkan kesan taubat terhadap individu. f)Mengapakah kita digalakkan segera bertaubat? g)Jelaskan dua kebaikan mengamalkan taubat kepada masyarakat. SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAMTINGKATAN 2 4Mencontohi Dakwah Rasulullah S.A.W. . ! > 9 7 ! s # s ] ` . - , ; : ! { s . . s ?