9
BAHAGIAN A PILIH DAN HITAMKAN JAWAPAN YANG BETUL PADA KERTAS JAWAPAN YANG DISEDIAKAN. 1. Sistem pergerakan kit model menggunakan sumber elektrik dikenali sebagai sistem pergerakan __________________. A. elektrik B. elektronik C. elektromekanikal D. mekanikal 2. Apakah fungsi alat kawalan jauh? A. Untuk memasang kit model menggunakan sistem elektromekanikal. B. Untuk mengawal pergerakan kit model tanpa menggunakan wayar. C. Untuk menggabungkan komponen mekanikal kit model. D. Untuk menyambungkan litar eletrik pada kit model. 3. Fungsi alatan di dalam rajah dibawah A. Mengetatkan dan melonggarkan skru Phillip. B. Mengetatkan dan melonggarkan skru alur. C. Mencengkam bahan atau komponen kecil. D. Memasang kit model menggunakan sistem elektromekanikal. 4. Apakah nama alatan di dalam rajah diatas? A. Sepana hujung terbuka. B. Sepana boleh laras. C. Pemutar skru mata rata. D. Pemutar skru Philip. 5. Apakah fungsi playar muncung tirus? 1

Soalan Rbt Mac Sumatif 1 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rbt

Citation preview

Page 1: Soalan Rbt Mac Sumatif 1 2015

BAHAGIAN A

PILIH DAN HITAMKAN JAWAPAN YANG BETUL PADA KERTAS JAWAPAN YANG DISEDIAKAN.

1. Sistem pergerakan kit model menggunakan sumber elektrik dikenali sebagai sistem pergerakan __________________.A. elektrikB. elektronikC. elektromekanikalD. mekanikal

2. Apakah fungsi alat kawalan jauh?A. Untuk memasang kit model menggunakan sistem

elektromekanikal.B. Untuk mengawal pergerakan kit model tanpa menggunakan

wayar.C. Untuk menggabungkan komponen mekanikal kit model.D. Untuk menyambungkan litar eletrik pada kit model.

3. Fungsi alatan di dalam rajah dibawah

A. Mengetatkan dan melonggarkan skru Phillip.B. Mengetatkan dan melonggarkan skru alur.C. Mencengkam bahan atau komponen kecil.D. Memasang kit model menggunakan sistem elektromekanikal.

4. Apakah nama alatan di dalam rajah diatas?A. Sepana hujung terbuka.B. Sepana boleh laras.C. Pemutar skru mata rata.D. Pemutar skru Philip.

5. Apakah fungsi playar muncung tirus?A. Digunakan untuk menanda garisan pada permukaan logam.B. Digunakan untuk menanda pusat lubang yang hendak digerudi.C. Digunakan untuk memegang benda kecil dan memotong dawai.

1

Page 2: Soalan Rbt Mac Sumatif 1 2015

D. Digunakan untuk memegang serta membentuk benda kecil dan nipis.

6. Di bawah ialah senarai komponen yang digunakan untuk memudahkan menggerakkan kit model KECUALI.A. BateriB. GearC. Roda dan gandarD. Takal dan tali sawat

7. Apakah yang menghubungkan antara gegancu dipacu dengan gegancu pemacu?A. GandarB. Tali sawatC. RantaiD. Sensor

8.

Tapak ini digunakan untuk memasang beberapa komponen KECUALI

A. suisB. motorC. pemegang bateri D. alat kawalan jauh

9. Apakah fungsi sensor?A. Menggerakkan gear.B. Mengawal pergerakan kit model.C. Membekalkan tenaga elektrik pada kit model.D. Mengesan cahaya, haba, bunyi, sentuhan dan sebagainya.

2

Page 3: Soalan Rbt Mac Sumatif 1 2015

10. Bagaimanakah gear berfungsi dan bergerak?

A. Motor akan menggerakkan gear.B. Bateri akan menggerakkan gear.C. Sensor akan menggerakkan gear.D. Alat kawalan jauh akan menggerakkan gear.

11. Nyatakan langkah pertama sebelum pemasangan kit model kereta.A. Mengenalpasti komponen dalam kit model kereta.B. Membaca dan memahami manual pemasangan.C. Mengenalpasti alatan yang ingin digunakan.D. Mengenalpasti jenis bateri yang boleh digunakan.

12. Nyatakan langkah seterusnya selepas pemasangan papan litar pada kerangka kit model.A. Pasangkan suis pada kerangka kit model.B. Sambungkan wayar dengan betul supaya litar berfungsi.C. Pasangkan kotak gear pada bahagian hadapan kerangka kit

model.D. Pasangkan badan kit model pada kerangka dengan

menggunakan skru.

13. Berikut adalah cara untuk mengesan kit model yang tidak berfungsi.A. Memeriksa penyambungan wayar, kekutuban bateri dan

penyambungan pada sistem elektromekanikal.B. Memeriksa alat kawalan jauh, bateri dan sistem

elektromekanikal.C. Memeriksa wayar, suis dan penyambungan pada sistem

elektromekanikal.D. Memeriksa kerangka, kekutuban bateri dan penyambungan pada

papan litar.

3

Page 4: Soalan Rbt Mac Sumatif 1 2015

14. Komponen berikut dapat membekalkan tenaga elektrik pada kit model.i. Sensorii. Bateriiii. Suisiv. Sel solar

A. i dan iiB. i dan iiiC. ii dan iiiD. ii dan iv

15. Apakah komponen yang akan dipasang pada kit model supaya boleh dikawal oleh alat kawalan jauh?

i. Motorii. Sensoriii. Penderiaiv. Bateri

A. i dan iiB. i dan iiiC. ii dan iiiD. ii dan iv

16. Apakah yang terkandung pada papan litar elektronik?i. Perintangii. Kapasitoriii. Transistoriv. Sel solar

A. i, ii dan iiiB. i, iii dan ivC. i, ii dan ivD. ii, iii dan iv

17. Apakah langkah-langkah dalam pemasangan kit model kereta?i. Memasang motor dan gear.ii. Memasang litar elektronik dan wayar.iii. Menguji kefungsian kit model yang telah dipasang.iv. Memasang badan kit model.

A. i, ii dan iiiB. i, iii dan ivC. i, ii dan ivD. ii, iii dan iv

4

Page 5: Soalan Rbt Mac Sumatif 1 2015

18. Gabungan komponen yang digunakan dalam pergerakan kit model dan dikenali sebagai sistem elektromekanikal.

i. Mekanikalii. Kit modeliii. Elektrikiv. Elektronik

A. i, ii dan iiiB. i, iii dan ivC. i, ii dan ivD. ii, iii dan iv

19. Apakah langkah untuk menguji kit model kereta ?i. Pasangkan badan kit model pada kerangka.ii. Pasangkan bateri pada pemegang bateri.iii. Hidupkan suis kit model.iv. Gunakan alat kawalan jauh untuk menguji pergerakan kit.

A. i, ii dan iiiB. i, iii dan ivC. i, ii dan ivD. ii, iii dan iv

20. Apakah langkah terakhir yang perlu dilakukan setelah kit model dipasang dan diuji?

i. Membuka komponen dengan berhati-hati.ii. Memastikan bilangan komponen dan pengikat mencukupiiii. Membaca dan memahami manual pemasangan.iv. Masukkan kedalam bekas penyimpanan untuk disimpan,

A. i, ii dan iiiB. i, iii dan ivC. i, ii dan ivD. ii, iii dan iv

5

Page 6: Soalan Rbt Mac Sumatif 1 2015

BAHAGIAN B

JAWAB SOALAN PADA RUANGAN YANG DISEDIAKAN

1. Suaikan nama dan fungsi bagi setiap alatan yang berikut.

Pemutar skru mata Philips

Memutar skru kecil dan menguji kehadiran arus elektrik

Pemutar skru mata rata

Memotong, mengetat dan melonggarkan nat malah rahangnya boleh dilaraskan.

Pena Ujian

Memutar skru mata belah dan melonggarkan serta mengetatkan.

Sepana hujung terbuka

Memutar skru mata Philips dan melonggarkan serta mengetatkan.

Sepana boleh laras

Memotong, mengetat dan melonggarkan nat dan bol.

(10 markah)

6

Page 7: Soalan Rbt Mac Sumatif 1 2015

2. Namakan komponen di bawah dan padankan dengan fungsinya.

Untuk menyambung danmenggerakan roda

Sebagai tapak untuk meletakanbateri kit model pada kerangka

Untuk menggerakkan gearpada kit model

Untuk menukar kelajuanatau arah pergerakan

Untuk mengurangkan dayageseran dan memudahkanpergerakan kit model

(10 markah)

7

Page 8: Soalan Rbt Mac Sumatif 1 2015

3. Tandakan (√) pada yang betul (×) pada yang salah.

BETUL

SALAH

Suis dan pemegang bateri tidak diperlukan dalm kit model.

Motor arus terus dan gear dipasangkan pada bahagian hadapan badan model robot.

Skru diketatkan untuk menyambung bahagian tangan dan kaki model robot.

Bahagian tangan dan kaki model robot dicantumkan pada badannya.

Pengujian dilakukan untuk melihat kelancaran pergerakan robot.

Gear yang dipasangkan pada syaf motor dikenali sebagai gear pemacu.

Manual pemasangan harus difahami dengan betul sebelum pemasangan kit model dilakukan.

Gear pada kit model bertindak sebagai penghantar kuasa untuk menggerakkan bahagian-bahagian pada kit model.

Tenaga kinetik dipindahkan dari satu syaf ke syaf yang lain dengan menggunakan takal dan tali sawat.

Komponen kit model disimpan di dalam bekas penyimpanan yang disediakan.

(10 markah)

8