46
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 2007 TINGKATAN 4 KECERGASAN 1. Sistem kardiovaskular terdiri daripada … A jantung dan salur darah B jantung dan bekalan oksigen C pengaliran darah dalam badan D keupayaan jantung mengepam oksigen 2. Berikut adalah jenis latihan untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular kecuali A LSD B Fartlek C Half Squat D Senamrobik 3. Keupayaan otot melakukan kerja secara berterusan dalam jangka masa yang panjang dikenali sebagai … A kekuatan B koordinasi C daya tahan otot D daya tahan kardiovaskular 4. Latihan yang boleh meningkatkan daya tahan otot ialah A tekan tubi B senamrobik C duduk jangkau 1

Soalan Pjpk Tingkatan 4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SOALAN PJPK

Citation preview

1

KECERGASAN

1. Sistem kardiovaskular terdiri daripada A jantung dan salur darah B jantung dan bekalan oksigenC pengaliran darah dalam badanD keupayaan jantung mengepam oksigen

2.Berikut adalah jenis latihan untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular kecuali A LSDB FartlekC Half SquatD Senamrobik

3. Keupayaan otot melakukan kerja secara berterusan dalam jangka masa yang panjang dikenali sebagai A kekuatanB koordinasiC daya tahan ototD daya tahan kardiovaskular

4. Latihan yang boleh meningkatkan daya tahan otot ialah A tekan tubiB senamrobikC duduk jangkau D berjalan pantas 2 km hingga 3 km

5. Isometrik didefinisikan sebagai A regangan otot semasa menaikkan bebanB regangan otot semasa menurunkan bebanC bergerak dan mengatasi sesuatu rintangan D kedudukan otot tidak berubah atau sama panjang

6. ________ ialah kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan atau mengangkat beban pada suatu masa tertentu.A KuasaB KelenturanC Kekuatan ototD Daya tahan otot

7. Latihan yang manakah paling sesuai untuk membentuk kekuatan otot bahagian bawah badan?A Half SquatB Bench PressC Overhead PressD Lateral Pull Down

8. Aktiviti bench press dan bicep curl adalah untuk membina A kelenturanB kekuatan ototC masa tindak balasD daya tahan kardiovaskular

Soalan 9 hingga 11Pilih jawapan yang tepat. A Latihan isotonikB Latihan isokinetik CLatihan isometrikD Latihan kekuatan otot 9. Latihan yang melibatkan kontraksi fiber otot memendek dengan ketegangan berbeza. 10. Latihan yang melibatkan kontraksi statik dengan fiber otot tidak memendek atau memanjang.11. Latihan yang menggunakan 3 hingga 5 repetisi, 1 hingga 3 set dan intensiti kerja 80 hingga 90% daripada 1 Repetisi Maksimum (RM).

KEMAHIRAN

Hoki

Hitamkan (A) bagi pernyataan yang benar dan (B) bagi pernyataan yang salah.

1 Pasukan Asia pertama yang menyertai Persekutuan HokiAntarabangsa (FIH) ialah pasukan India.A / B

2 Berat bola hoki yang biasa digunakan untuk tujuan pertandingan adalah antara 166 gram hingga 173 gram. A / B

3 Setiap pasukan menurunkan 11 orang pemain dalam sesuatu perlawanan. A / B

4 Dalam permainan hoki, pemain dibenarkan membuat pukulan dengan menggunakan bahagian hadapan dan belakang kayu hoki. A / B

5 Penjaga gol dibenarkan menendang bola di mana-mana kawasan permainan. A / B 6 Latihan menggelecek bola hoki adalah untuk melatih koordinasi mata-tangan dan kemahiran memegang kayu hoki. A / B 7 Mengikut undang-undang hoki FIH 2006, pertandingan hoki peringkat antarabangsa dimulakan dengan bully off. A / B 8 Dalam permainan hoki, sistem bentuk piramid terdiri daripada 5 pemain forward, 3 pemain hafbek, 2 pemain bek dan seorang penjaga gol. A / B

9 Sekiranya faul dilakukan oleh pasukan pertahanan dalam kawasan D, pasukan penyerang akan mendapat pukulan sudut penalti. A / B 10 Memainkan bola melebihi paras bahu merupakan satu faul dalam permainan hoki. A / B

TenisSoalan 1 hingga 7 berdasarkan Rajah 1 XL K YG M

N Rajah 1

Soalan 1 hingga 4 Pilih jawapan yang sesuai.

A Alley B Back courtC Gelanggang advantageD Gelanggang dius (deuce)

1Kawasan yang bertanda K dinamakan 2Kawasan yang bertanda L dinamakan 3Kawasan yang bertanda M dinamakan 4Kawasan yang bertanda N dinamakan

Soalan 5 hingga 6Pilih jawapan yang sesuai.A10.97 meter B12.94 meterC 21.64 meter D 23.77 meter

5 Apakah ukuran panjang bagi garisan X gelanggang tenis? 6 Apakah ukuran panjang bagi garisan Y gelanggang tenis?

Soalan 7 berdasarkan Rajah 1

7Namakan garisan yang ditandakan dengan GA Garis besB Garis servis C Garis tengahD Garis servis tengah

8Berikut adalah contoh kiraan mata dalam permainan tenis kecuali A 15B 30C 40D 45

9 Rod Laver merupakan pemain tenis professional yang berjaya memenangi Kejohanan I Tenis Terbuka Amerika Syarikat II Tenis Terbuka Perancis III Tenis Wimbledon IV Tenis Terbuka Australia

A I dan IIB II dan III C I, III dan IVD I, II, III dan IV

10Dalam perlawanan tenis pihak lawan akan memperoleh mata apabila I bola terkena badan atau pakaian pemain II bola terkena bahagian leher raket pemain III membuat voli sebelum bola melantun dalam kawasan permainan sendiriIV memukul bola yang sudah melantun dua kali dalam kawasan permainan sendiri

A I dan II BI dan IVC II dan III D III dan IV

11Dalam permainan tenis, cekak berjabat tangan merujuk kepada jenis A cekak kilas B cekak baratC cekak timuranD cekak kontinental

12 Memukul bola di udara dengan cepat ke gelanggang lawan bagi mematikan bola tanpa fasa ayunan belakang. Penerangan ini merujuk kepada kemahiran A pukulan lob B pukulan voli C pukulan kilas D pukulan pepat

13 Semasa servis, bola yang dipukul terkena jaring dan jatuh di kawasan servis lawan. Keadaan ini dinamakan A foul (batal) B let (semula)C point (mata)D service over (tukar servis)14Seseorang pemain tenis dikira menang dalam sesuatu set perlawanan dengan skor berikut kecuali A 6 3 B 6 5 C 8 6 D 9 7

Sepak Takraw.

1 Setiap ________ bagi permainan sepak takraw terdiri daripada tiga orang pemain.A regu B berguC kuadronD pasukan

2 Nama sepak takraw dibentuk daripada gabungan bahasa. Sepak bermakna tendang dalam bahasa Melayu manakala takraw bermaksud bola dalam bahasa A Filipina B ThailandC MyanmarD Indonesia

3 Permainan sepak takraw bermula dengan sepakan bola daripada pemain tertentu. Posisi pemain tersebut ialah A tekong B apit kiriC apit kananD apit tengah

4 Servis menggunakan kekura kaki mempunyai kelebihan dari segi halaju, kesukaran jangkaan penerima dan kesukaran membuat hantaran balik. Servis yang dimaksudkan ialah Aservis sila Bservis kudaCservis telapakDservis cangkuk

5 Sepak sila digunakan dalam kemahiran ________ untuk membolehkan killer membuat rejaman.Aservis BmenandukCmengumpanDmenghadang

6 Merejam bola ialah sepakan kencang yang dibuat bagi mematikan bola. Berikut adalah jenis rejaman yang biasa dalam permainan sepak takraw kecuali Arejaman sisiBrejaman guntingCrejaman lambung Drejaman menapakSoalan 7 hingga 9

Tandakan posisi pemain sepak takraw mengikut kedudukan dengan betul.

X YZC Rajah 2 ATekong BApit Kiri CApit Kanan DApit Tengah7Apakah posisi bagi pemain di petak X?8 Apakah posisi bagi pemain di petak Y?9Apakah posisi bagi pemain di petak Z?

Olahraga

1Fasa pertama dalam acara lompat jauh ialah fasa A lonjakanBlayanganClari landasDpendaratan

2Dalam acara lompat jauh, lompatan seseorang atlet itu batal jika Aatlet melonjak sebelum papan lonjak Batlet terduduk di atas pasir dalam kawasan pendaratan Csemasa mendarat tangannya tersentuh pasir dalam kawasan pendaratanDtapak kakinya terlajak ke depan dari papan lonjakan semasa membuat lonjakan

3 Berikut adalah acara-acara padang dalam olahraga kecuali Alontar peluruBlari berpagar Clompat kijangDmerejam lembing

4Fasa ketiga dalam acara lompat jauh dan lompat kijang ialah Afasa lonjakan Bfasa layanganCfasa lari landasDfasa pendaratan

5Berapakah bilangan pagar untuk acara lari berpagar 110 meter bagi lelaki bawah umur 15 tahun ?A8 B9 C10 D11

6Fasa kedua acara lari berpagar ialah Afasa layanganBfasa lonjakanCfasa mendaratDfasa penamat

7Terdapat ________ fasa dalam acara lari berpagar.A 3B 4C 5D 6

8________ amat sesuai untuk meningkatkan kuasa eksplosif dalam acara lompat kijang. ALatihan jeda BLatihan Fartlek CLatihan rintangan DLatihan plyometric

9Sekuen lakuan lompat kijang yang sah mengikut peraturan ialah A kaki kanan - kaki kiri (hop), kaki kiri (step), mendarat B kaki kanan - kaki kanan (hop), kaki kiri (step), mendarat C kaki kiri - kaki kanan (hop), kaki kanan (step), mendarat D kaki kanan - kaki kiri (hop), kaki kanan (step), mendarat

Pendidikan Pergerakan

1Tempat yang sesuai untuk latihan gimrama mempunyai ciri-ciri berikut kecuali A di dalam dewan yang terbuka Bpermukaan lantai mestilah bersih Cpermukaan lantai tidak terlalu licin Dtempat yang tiada pencemaran bunyi

2Pendidikan pergerakan merupakan aktiviti yang menggunakan pelbagai gabungan pergerakan. Pendidikan pergerakan terbahagi kepada beberapa bahagian I gimnastik irama IIgimnastik artistik IIIpergerakan kreatif IVgimnastik pendidikan

AI dan II BI, II dan III CI, II dan IV DI, II, III dan IV

3Dua orang pelopor gimnastik yang digelar Great-grandfather of Gymnastics dan Father of Gymnastics ialah AGuts Muths (1759-1839) dan Friedrich Jahn (1778-1852) BBernard Cornwell (1772-1848) dan Luanne Rice (1769-1835) CJack Reacher (1776-1843) dan Mary Higgins (1781-1847) DAntonio Pacino (1764-1842) dan John Holt (1773-1858)

4Gimnastik artistik ialah aktiviti yang berkait rapat dengan kecergasan fizikal. Semasa melakukan aktiviti gimnastik artistik penekanan tertumpu kepada Akekuatan otot, daya tahan otot dan konsentrasi Bdaya tahan otot dan daya tahan kardiovaskular Ckepantasan, ketangkasan dan daya tahan kardiovaskular Dkekuatan otot, daya tahan otot, fleksibiliti, imbangan dan ketangkasan

5Gimnastik irama atau gimrama adalah sukan yang istimewa dan menarik. Gimnastik irama terdiri daripada kombinasi Atarian dan pergerakan gimnastik Btarian dan penggunaan peralatan Cpenggunaan peralatan dan pergerakan gimnastik Dtarian, pergerakan gimnastik dan penggunaan peralatan

6Pola-pola pergerakan yang penting dalam gimnastik artistik termasuk I larian IIpendaratan IIIputaran dan hamburan IVayunan dan gerak edar AI dan II BIII dan IV CII, III dan IV DI, II, III dan IV

7Apakah yang dimaksudkan dengan Rangkaian Pergerakan Aliran Bebas dalam gimnastik pendidikan?APergerakan yang tangkas dan memerlukan bantuan daripada rakan-rakan.BPergerakan terkawal, boleh berhenti seketika pada tempat-tempat tertentu dalam rangkaian pergerakan.CPergerakan yang dilakukan berpasangan, meniru, memadan dan lakuan cermin.DPercantuman beberapa pergerakan yang dilakukan secara kemas, lancar dan berterusan tanpa tersekat-sekat.

8Apakah perbezaan antara Rangkaian Aliran Bebas dan Pergerakan Aliran Terikat?ARangkaian Aliran Bebas bergerak secara bervariasi manakala Aliran Terikat tidak bergerak secara bervariasi.BPergerakan Aliran Terikat bergerak secara bervariasi manakala Aliran Bebas tidak bergerak secara bervariasi.CPergerakan Aliran Bebas bergerak berterusan manakala Aliran Terikat boleh berhenti seketika.DPergerakan Aliran Terikat bergerak berterusan manakala Aliran Bebas boleh berhenti seketika. 9Dalam pergerakan kreatif, banyak nilai positif yang boleh diterapkan agar boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kecuali Akeyakinan diri Bmementingkan diri Ckeseronokan dan kepuasan Dkebebasan luahkan perasaan, idea dan emosi

Perkhemahan

1Apakah tujuan menaburkan belerang di sekeliling khemah semasa perkhemahan?AMenghalau nyamuk daripada menghampiri khemah tersebut. BMenghalang makhluk-makhluk halus daripada mengganggu.CMenghalang ular dan binatang berbisa menghampiri khemah. DMemberi haba yang diperlukan kepada penghuni khemah tersebut.

2Perkhemahan adalah salah satu aktiviti bagi memenuhi masa lapang dan merehatkan fikiran. Susun lima peringkat persediaan mengikut urutan yang betul. IBelanjawan IISurat kebenaran III Kenal pasti kawasan IVAlatan perkhemahan VPembentukan jawatankuasa

AI, II, III, IV, V BIII, IV, II, V, I CV, IV. III, II, I DV, III, II, I , IV 3Ciri-ciri khemah adalah seperti berikut kecualiAmurahBringanCmudah disimpanDmudah dipasang

4Antara perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam menentukan tempat perkhemahan ialah Ikemudahan asasIIkesesuaian tempatIIImempunyai ciri-ciri keselamatanIVmudah berhubung dengan pihak polis dan hospital

AI, II dan IIIBI, II dan IVCII, III dan IVDI, II, III dan IV

5Perkara-perkara yang perlu diambil perhatian semasa perkhemahan ialah Ikedudukan khemahIIalatan perkhemahanIIIperaturan keselamatanIVpembentukan jawatankuasa

AI dan IIBI dan IIICII dan IIIDII dan IV

6Belanjawan perkhemahan hendaklah termasuk kos IinsuransIImakananIIIperubatanIVpengangkutan

AI, II dan IIIBI, II dan IVCII, III dan IVDI, II, III dan IV

KESUKANAN

1Dasar Sukan Negara diwujudkan untuk membudayakan sukan dan membangunkan sukan di kalangan rakyat Malaysia. Dasar ini menggariskan tiga konsep berikut kecuali ASukan Massa BSukan untuk Semua CSukan untuk Kesihatan DSukan untuk Kecemerlangan

2Malaysia Cergas merupakan salah satu program dalam Dasar Sukan Negara. Berikut adalah konsep Malaysia Cergas kecuali Asatu proses pendidikan seumur hidup Bsatu alternatif penyelesaian masalah sosial Csatu pendekatan melahirkan atlet taraf dunia Dsatu seruan ke arah hidup yang lebih tinggi mutunya

3Sukan SEAP ditukar kepada Sukan SEA setelah penyertaan negara Filipina dan AIndonesia BMalaysia CSingapura DThailand

4Berikut adalah contoh kerjaya dalam sukan kecuali Apemain amatur Bpemain profesional Ceksekutif kelab golf Djurulatih kecergasan

5Apakah kriteria yang membezakan pemain badminton profesional dengan pemain badminton amatur? ABerpengalaman dalam badmintonBTerima gaji daripada permainan badminton CBerbakat dan berkemahiran dalam badminton DTerima wang bonus bukan gaji daripada kerajaan negeri

Soalan 6 berdasarkan Rajah 3

Carta Organisasi Lembaga Pengurusan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM)

Pengerusi Bersama (Ketua Setiausaha dan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia)

Setiausaha Agong Bendahari(Pengarah Bahagian Sukan KPM) (Setiausaha Bahagian Kewangan KPM)

Ahli Jawatankuasa(Dua orang Ketua Jabatan dari KPM,Tiga orang wakil MSSM Negeri,Seorang ahli dari Kementerian Belia dan Sukan,Seorang ahli dari MSN danSeorang ahli dari Majlis Olimpik Malaysia)

Rajah 3

6Berdasarkan carta organisasi di atas, apakah nama penuh bagi KPM dan MSN? AKementerian Pelajaran Malaysia dan Majlis Sukan Negeri BKementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Sukan Negeri CKementerian Pelajaran Malaysia dan Majlis Sukan Negara DKementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Sukan Sekolah- sekolah Negara

7Amalan ini adalah dilarang dalam bidang kesukanan. Ia berpunca daripada sikap yang tidak setia, tidak jujur dan tidak amanah kepada pasukan. Amalan yang dimaksudkan adalah A malasB rasuahC kaki bangkuD menyebar fitnah

8Politik dalam sukan menjelaskan wujudnya campur tangan kuasa politik dan kerajaan dalam pengurusan dan pentadbiran sesuatu badan sukan. Isu-isu politik dalam sukan sering terjadi kerana Iperebutan kuasa dalam badan sukan IIperbezaan pendapat berkaitan pembayaran gaji dan elaunIIIperbezaan ideologi tentang sistem pembangunan dan perkembangan sukan IVperbezaan pendapat tentang pemilihan penyertaan atlet dalam pertandingan

AI dan IV BI, II dan III CII, III dan IV DI, II, III dan IV

9Antara kebaikan politik yang sihat dalam bidang sukan ialah A meningkatnya kes lobi-melobi dan publisiti murahanB perebutan jawatan tertinggi dalam sesuatu badan sukanC wujudnya perbezaan pendapat antara pegawai-pegawai sukan D mendapatkan sokongan rakyat dan faedah penganjuran daripada pelbagai pihak untuk sesuatu pertandingan

10Semangat patriotisme adalah semangat cinta akan negara. Dengan adanya semangat ini, seseorang jurulatih sukan akan Idibayar gaji yang tinggi IImempunyai jati diri yang mantap IIIsanggup berkorban untuk negara IVmempunyai semangat daya juang yang tinggi

AI dan IV BI, II dan III CII, III dan IV DI, II, III dan IV

11Dalam bidang sukan, disiplin diri adalah aspek yang penting dalam diri seseorang atlet. Antara yang perlu diamalkan oleh seseorang atlet adalah I menghormati rakan sepasukan.II mematuhi arahan ketua dan jurulatih.IIImengikut jadual latihan yang ditetapkan.IV melepaskan emosi dalam perlawanan dan pertandingan.

A I, II dan III B II, III dan IV C I, III dan IV D I, II, III dan IV

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

1Berikut adalah perubahan fisiologi seseorang semasa tidur kecuali Aotot kurang tegangBtekanan darah menurunCkadar metabolisme menurunDkadar denyutan nadi bertambah

2Insomnia ialah masalah kesihatan yang menyebabkan seseorang Asukar untuk tidur Bhilang selera makan Cmudah dijangkiti penyakitDbengkak-bengkak pada badan

3Gelombang theta yang dihasilkan oleh otak dengan menggunakan EEG menunjukkan seseorang itu sedang Ajaga (mata tertutup)BtidurCtidur nyenyakDjaga (mata terbuka)

4EEG menunjukkan gelombang________ apabila seseorang itu dalam keadaan jaga dengan mata tertutup. AbetaBalphaCthetaDdelta

Soalan 5 hingga 8 berdasarkan Rajah 6

Otak menghasilkan pola aktiviti elektrik yang berbeza semasa sedar dan semasa tidur. Aktiviti otak boleh diukur dengan menggunakan alat yang dinamakan elektroensefalogram (EEG) dengan pelbagai corak gelombang.

Padankan aktiviti otak berdasarkan corak gelombang EEG dengan betul.ATidur BJaga (mata tertutup) CTidur nyenyak DJaga (mata terbuka)

GELOMBANGAKTIVITI

5.

6.

7.

8.

Gelombang alpha

Gelombang beta

Gelombang theta

Gelombang delta

Rajah 6

9.Emosi adalah perasaan yang terbit daripada jiwa dalaman seseorang. Emosi dapat dilihat daripada Inada suara IIekspresi wajah IIItahap kesihatan IVposisi dan gerak badan AII dan IV BI, II dan IIICI, II dan IVDI, III dan IV

10.Dengan memiliki emosi yang baik, seseorang remaja akan Imempunyai kesedaran diri IIberfikiran positif terhadap diri sendiri IIImempunyai hubungan baik dengan orang lain IVberupaya mengawal dan menguasai tingkah laku sendiri AII dan IV BI, II dan IIICI, II dan IVDI, II, III dan IV 11.Remaja ialah golongan yang berumur A11 tahun hingga 17 tahun B12 tahun hingga 21 tahun C13 tahun hingga 19 tahun D14 tahun hingga 20 tahun

GAYA HIDUP SIHAT

1.Kekurangan Vitamin A boleh menyebabkan Atiroid BanemiaCsakit jantungDrabun malam

2.Kekurangan ________ boleh dikaitkan dengan penyakit tiroid / beguk.Aiodin BkalsiumCvitamin ADvitamin D

3.Apakah penyakit yang disebabkan oleh kandungan glukosa yang berlebihan dalam darah?A Hepatitis A B OsteoporosisC Diabetes melitusD Penyakit jantung

4.Kekurangan iodin boleh menyebabkan penyakit Aobesiti Bosteoporosis Cdiabetes melitus D goiter ( kelenjar )

5.Pengambilan makanan yang mengandungi kolesterol berlebihan mungkin menyebabkan I osteoporosis II kencing manis III tekanan darah tinggi IV penyakit jantung koronari

A I dan II B I dan IV C II dan IIID III dan IV

6 . Pada tahun 1996, kerajaan telah meluluskan Dasar Dadah Negara yang menggariskan empat strategi untuk memerangi dadah kecuali Apemulihan Bpenglibatan Cpencegahan Dpenguatkuasaan

7. Manakah yang tidak benar tentang tanda-tanda stres?A Reaksi pernafasanB Perubahan perlakuan C Sukar membuat keputusanD Mengharungi kehidupan normal

8 . Tiga agensi yang terbabit secara langsung membanteras dadah telah ditubuhkan kecuali A ADK B PEKERTIC PEMADAMD Pusat Serenti

AKTA DAN UNDANG-UNDANG

1 Berikut adalah aktiviti-aktiviti tidak bermoral yang mengganggu keselamatan orang ramai kecuali A penderaanB pergaduhanC perkahwinan D pembuangan anak

2 Agensi yang terlibat dalam Akta Perlindungan Wanita dan Gadis ialah A Jabatan Pelajaran Negeri B Jabatan Pendaftaran NegaraC Jabatan Kebajikan MasyarakatD Jabatan Kemajuan Masyarakat

3 Wanita atau gadis yang dimasukkan ke Taman Seri Puteri akan diberikan I latihanII seliaan III perlindunganIV bimbingan kaunselingA I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D I, II, III dan IV

4Berikut adalah cara-cara untuk mengelakkan diri kita dan rakan-rakan daripada terjebak dalam aktiviti yang tidak bermoral kecuali A beriadah dan bersukan bersama kawan-kawanB berbincang dengan kaunselor apabila ada masalah dan kemusykilan C memberitahu ibu bapa atau ahli keluarga terdekat tentang aktiviti harian D menjinakkan diri dengan disko dan minuman keras apabila ditimpa masalah

5Seorang lelaki didapati menjadi dalang dalam kegiatan pelacuran dan memperdayakan beberapa orang gadis di bawah umur untuk dilacurkan.Mengikut Akta Perlindungan Wanita dan Gadis, lelaki berkenaan boleh dijatuhi A hukuman matiB hukuman penjara seumur hidupC hukuman denda RM20,000 tanpa hukuman penjaraD hukuman penjara selama tempoh tidak lebih 5 tahun atau denda tidak lebih RM10,000.00 atau kedua-duanya sekali

6 Pihak manakah yang dapat membantu melindungi wanita dan gadis yang bermasalah selain Jabatan Kebajikan Masyarakat?I Jabatan Agama IslamII badan-badan bukan kerajaan (NGO)III Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita MalaysiaIV Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga

A I, II dan III B I, III dan IV C II, III dan IV D I, II, III dan IV

7Antara yang berikut, manakah bukan lokasi Taman Seri Puteri?A Kajang, Selangor Darul EhsanB Batu Gajah, Perak Darul Ridzuan C Gunung Tahan, Pahang Darul MakmurD Rembau, Negeri Sembilan Darul Khusus

8 Mengikut Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 (Akta 106), kategori usia gadis ialah A 13 tahun ke bawah B 18 tahun ke bawahC 21 tahun ke bawahD 25 tahun ke bawah

PERTOLONGAN CEMAS

1 Mangsa kecederaan yang mengalami sesak nafas boleh dibantu dengan prosedur A E.A.RB E.C.GC R.I.C.ED T.O.T.A.P.S

2Semasa memberikan bantuan pernafasan mulut ke mulut (C.P.R), penggunaan pelapik di antara mulut penyelamat dengan mulut mangsa adalah digalakkan untuk A elakkan mulut berbauB elakkan si penyelamat tergigit mulut mangsaC elakkan mangsa daripada tergigit lidahnya sendiriD elakkan sentuhan terus yang boleh mengakibatkan jangkitan penyakit tertentu

3Kecederaan fraktur bermaksud A kecederaan retak tulangB kecederaan terseliuh sendiC kecederaan pundi kencingD kecederaan buah pinggang

4Kecederaan fraktur boleh dibantu dengan melakukan prosedur A E.C.GB E.A.RC C.P.RD R.I.C.E

5Kecederaan tulang yang biasa berlaku di kalangan warga emas adalah disebabkan oleh yang berikut kecuali A sengaja jatuhB osteoporosis C hentakan langsungD hentakan tidak langsung

6Berapakah jumlah tulang manusia dewasa?A 206B 260C 602D 620

7Ais yang digunakan dalam teknik R.I.C.E adalah untuk A memberikan tekananB mengelakkan bengkak C merehatkan bahagian yang cederaD menaikkan bahagian yang bengkak

Soalan 8 hingga 11

Pilih jawapan yang betul.A E.A.RB C.P.RC Fraktur terbukaD Fraktur tertutup

8Mangsa kecederaan yang tersekat pernafasan boleh dibantu dengan prosedur ini. 9Kulit di sekeliling tulang yang patah tidak luka tetapi biasanya bahagian tersebut bengkak.10 Sekiranya denyutan nadi mangsa tidak dapat dikesan, kita harus membantu dengan prosedur11Lapisan kulit terkoyak dan tulang terdedah di permukaan kulit.

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 2007

TINGKATAN 4

24

SKEMA JAWAPANPENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 4

KECERGASAN

1 A2 C

3 C4 A5 D6 C7 A8 B

9 A10 C11 D

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI HOKI

1 A2 B

3 A4 B5 B6 A7 B8 A9 A10 A

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI TENIS

1 D2 C3 B

4 A5 D6 A7 B8 D9 D10 B11 C12 B13 B14 B

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI SEPAK TAKRAW

1 A2 B

3 A4 B5 C6 C7 C8 A9 B

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI OLAHRAGA

1 C2 D

3 B4 B5 C6 B7 C8 D9 B

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI PENDIDIKAN PERGERAKAN

1 A2 D

3 A4 D5 D6 C7 D8 C9 B

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI PERKHEMAHAN

1 C2 D

3 A4 D5 B6 D

KESUKANAN

1 C2 C3 A4 A5 B6 C7 B8 D 9 D10 C11 A

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

1 D2 A

3 B4 B5 B6 D7 A8 C 9 C10 D11 C

GAYA HIDUP SIHAT

1 D2 A3 C4 D5 D6 B7 D8 B

KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN AKTA DAN UNDANG-UNDANG

1 C2 C3 D4 D5 D6 D7 C8 C

KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN PERTOLONGAN CEMAS

1 A2 D3 A4 D5 A6 A7 B8 A 9 D10 B11 C