15
IPA Komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala Završna konferencija projekta Radne sposobnosti - izvor znanja Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije Martina Vitić, stručna savjetnica za provođenje projekata Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Slavonski Brod i ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije i Upravljačkog tijela programa.

Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije

  • Upload
    perrin

  • View
    34

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IPA Komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala Završna konferencija projekta Radne sposobnosti - izvor znanja. Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije Martina Vitić, stručna savjetnica za provođenje projekata - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije

IPA Komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala

Završna konferencija projekta Radne sposobnosti - izvor znanja

Slavonski Brod, 24. siječanj 2012.Velika vijećnica Brodsko-posavske županijeMartina Vitić, stručna savjetnica za provođenje projekata

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Slavonski Brod i ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije i Upravljačkog tijela programa.

Page 2: Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije

• Projekt je odabran u sklopuIPA IV komponente Razvojljudskih potencijala kojufinancira Europska unija

• Natječaj “Lokalna partnerstva zazapošljavanje – faza 3”

• Jedan je od 26 odabranihprojekata

• Ugovor o sufinanciranjupotpisan 26. siječnja 2011.godine

IPA Komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala

Page 3: Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije

Radne sposobnosti-izvor znanja

Nositelj projekta:Nositelj projekta:

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Slavonski BrodSlavonski Brod

Partneri na projektu:Partneri na projektu:

Brodsko-posavska županija

Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Slavonski Brod

Page 4: Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije

Radne sposobnosti-izvor znanja

Opći cilj ovog projekta je pridonijeti smanjenju nezaposlenosti i smanjenju opasnosti od nove nezaposlenosti kako na području Brodsko-posavske županije tako i na području

Republike Hrvatske.Specifični cilj je odgovoriti na potrebe lokalnog tržišta rada za kvalificiranom radnom snagom u strojarstvu i graditeljstvu kroz učinkovito partnerstvo između ključnih dionika na tržištu rada

Brodsko-posavske županije.

Trajanje projekta:12 mjeseciod 27. siječnja 2011. do 26. siječnja 2012. godine

Ukupan iznos proračuna: 804.980,00 kn Doprinos aplikanta: 165. 510,00 knDoprinos partnera: 62. 370,00 kn

Page 5: Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije

Radne sposobnosti-izvor znanja

Ciljana skupina:

institucije koje se bave kreiranjem i provedbom aktivnosti razvoja ljudskih potencijala u Brodsko-posavskoj županiji,

obrazovni sustav na koji je utjecalo Partnerstvo za razvoj ljudskih potencijala kako bi se prilagodio potrebama tržišta rada

poslodavci čije je interese u Partnerstvu zastupala Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Slavonski Brod te Hrvatska obrtnička komora – obrtnička komora Brodsko-posavske županije

HZZ Područna služba Slavonski Brod kao član Partnerstva unaprijedio je svoju ulogu posrednika na tržištu rada,

Page 6: Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije

Radne sposobnosti-izvor znanja

Ciljana skupina:

poslodavci koji imaju potrebu za unaprjeđenjem znanja svojih zaposlenika – poslodavci čiji su zaposlenici (15 osoba) kroz ovaj projekt prošli program usavršavanja za zanimanja industrijski poslovođa u strojarstvu i građevinski poslovođa,

nezaposlene osobe (15) – osobe koje su kroz ovaj projekt prošle program usavršavanja za zanimanja industrijski poslovođa u strojarstvu i građevinski poslovođa,

14 članova Partnerstva koji će se osposobiti za  PCM (Project Management Cycle) te monitoring i evaluaciju EU projekata.

Page 7: Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije

Krajnji korisnici:

sve zaposlene i nezaposlene osobe, njihove obitelji kao i cjelokupna zajednica na lokalnom i regionalnom području koje će imati  koristi od rezultata ovog projekta – nastanka Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala, nastanka novih projekata, certificiranog programa usavršavanja industrijski poslovođa u strojarstvu i građevinski poslovođa

Radne sposobnosti-izvor znanja

Page 8: Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije

Rezultati projekta:Rezultati projekta:

unaprijeđen mehanizam multi-institucionalne unaprijeđen mehanizam multi-institucionalne suradnje između ključnih dionika na tržištu radasuradnje između ključnih dionika na tržištu rada

Partnerstvo za razvoj ljudskih potencijala donijelo Partnerstvo za razvoj ljudskih potencijala donijelo Odluku o financiranju programa usavršavanjaOdluku o financiranju programa usavršavanja

nezaposlene i zaposlene osobe osposobljene za nezaposlene i zaposlene osobe osposobljene za poslove nižeg menadžmentaposlove nižeg menadžmenta

- Industrijski poslovođa u strojarstvu (16)- Industrijski poslovođa u strojarstvu (16) - G- Građevinskirađevinski poslovođa (14) poslovođa (14)

Radne sposobnosti-izvor znanja

Page 9: Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije

PARTNERSTVO ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA:

Ključni dionici s područja Brodsko-posavske županije- Poslodavci (13)- Predstavnici poslodavaca (HGK, HOK)- Obrazovne institucije - Predstavnici regionalne/lokalne uprave/samouprave- Razvojne agencije- Predstavnici javne vlasti- Nevladine organizacije

Radne sposobnosti-izvor znanja

Page 10: Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije

Radne sposobnosti-izvor znanja

Ciljevi Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala- Uspostava učinkovitog mehanizma suradnje- Donošenje Sporazuma o Partnerstvu- Donošenje Godišnjeg akcijskog plana Partnerstva- Edukacija za 15 nezaposlenih i 15 zaposlenih osoba za

poslove nižeg menadžmenta- Uspostava funkcionalne Radne skupine Partnerstva

Page 11: Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije

Rezultati:- Uspostava među-institucionalne suradnje- Potpisan sporazum među ključnim dionicima- Nezaposlene i zaposlene osobe prošle program

usavršavanja za industrijskog poslovođu u strojarstvu i građevinskog poslovođu

- Članovi Radne skupine partnerstva educirani za PCM- Studijsko putovanje za članove Radne skupine

Partnerstva u Austriju s ciljem upoznavanja s primjerima prakse u EU

Radne sposobnosti-izvor znanja

Page 12: Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije

Radne sposobnosti-izvor znanja

Održivost:

- Radna skupina Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala nastavlja djelovati kao radna skupina u okviru Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

- Educirani članovi radne skupine Partnerstva za PCM aktivno sudjeluju u prijavi projekata (razvijene 2 projektne ideje)

- Program usavršavanja nastavlja se kroz Mjere aktivne politike zapošljavanja (10 nezaposlenih)-NAPZ + 5 zaposlenih osoba (Brodsko-posavska županija)

Page 13: Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije

Kontakti:Kontakti:

Pročelnik: Marko NeretljakPročelnik: Marko Neretljak e-mail:e-mail:[email protected]@hzz.hrr

Odjel za provođenje projekata: Martina VitićOdjel za provođenje projekata: Martina Vitić e-mail: [email protected]: [email protected] tel: 035/405-986tel: 035/405-986

www.hzz.hrwww.hzz.hr

Radne sposobnosti-izvor znanja

Page 14: Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije

Pitanja?

Page 15: Slavonski Brod, 24. siječanj 2012. Velika vijećnica Brodsko-posavske županije

Hvala na pažnji!