Click here to load reader

SINDIKAT ŽELEZNIČ portne igre/Športne igre SŽS 2014... · PDF fileizvajanju prostega strela in avta sodnik določi razdaljo pet metrov. Sodnik ... Igra se na 11 dobljenih točk

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of SINDIKAT ŽELEZNIČ portne igre/Športne igre SŽS 2014... · PDF fileizvajanju...

 • SINDIKAT ELEZNIARJEV

  SLOVENIJE

  PORTNE IGRE

  GANANI, 6. SEPTEMBER 2014

 • PRAVILA PORTNIH DISCIPLIN IN SISTEM TEKMOVANJA: PRAVICO UDELEBE NA PORTNIH IGRAH SS IMAJO IZKLJUNO LE LANI SINDIKATA ELEZNIARJEV SLOVENIJE (SS). V PRIMERU UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTI SE EKIPA IZLOI IZ NADALJNJEGA TEKMOVANJA (NE PRIZNA SE DOSEEN REZULTAT). PODLAGA ZA UGOTAVLJANJE LANOV SS SO LANSKE IZKAZNICE IN SEZNAM LANOV. PRAV TAKO OBVEAMO PREDSEDNIKE SE SS, DA POSKRBIJO ZA PRISOTNOST EKIP OB ZAETKU TEKME POSAMEZNIH PANOG (NAJVEJA DOVOLJENA ZAMUDA JE PET MINUT), V NASPROTNEM PRIMERU SE TEKMA REGISTRIRA ZA NASPROTNO EKIPO. REBANJE SKUPIN SE OPRAVI NA SEDEU SS. ORGANIZACIJSKI ODBOR PREDHODNO DOLOI NOSILCE POSAMEZNIH SKUPIN V SKUPINSKEM DELU TEKMOVANJ, KI SO PRAVILOMA DOBITNIKI POKALOV. V PRIMERU, DA IMA SINDIKALNA ENOTA PRIJAVLJENI DVE EKIPI V POSAMEZNEM TEKMOVANJU, LE TI SMETA TEKMOVATI V ISTI PREDSKUPINI. 1. MALI NOGOMET Ekipo sestavljajo 4 + 1 igralec v polju (3 rezerve). Igralni as posamezne tekme je 2 X 10 minut brez odmora med polasom (finale 2 X 15 minut brez odmora med polasom). Predtekmovanje se odvija po skupinah. V skupinah se tekmuje po sistemu vsak z vsakim. Ekipa ki zmaga prejme 3 (tri) toke, v primeru neodloenega izida ekipi prejmeta vsaka po eno toko, v primeru poraza ekipa ne prejme nobene toke. Skupni vrstni red v skupini se doloi na osnovi osvojenih tok. V primeru, da imata dve ali ve ekip, enako tevilo tok se vrstni red doloi na osnovi naslednjih zaporednih izloilnih kriterijih:

  rezultat/i iz medsebojnega sreanja,

  gol razlik/e v medsebojnem sreanju, (krog 3 in ve ekip na pr. 3:3 je bolje kot 2:2).

  kazenskih strelov. Izvajanje avta je z vzdolne rte igria ali izza rte z nogo, na zahtevo izvajalca pri izvajanju prostega strela in avta sodnik doloi razdaljo pet metrov. Sodnik ima

  pravico sankcioniranja eventualnega zavlaevanja. Svojemu vratarju se oga lahko poda vendar jo pri podaji z nogo njegov vratar ne sme prejeti z roko. Prav tako vratarja lahko podajata ogo ez sredino igria. Udarec od vrat (gol-avt) vratar izvaja z roko. Menjave so letee na vzdolni rti sredine igria. Kazenski udarec se izvaja z razdalje 6 m. e pride do kazenski strelov se izvajajo po trije streli. e pa tudi takrat ni zmagovalca se odredi po eden izvajalec do konne odloitve. Za vse ostale nejasnosti je merodajen sodnik tekme. Sodnik po lastni presoji kritelje kaznuje z opominom (rumeni karton) kar pomeni 2 minuti poitka oz. izkljuitve do konca tekme (rdei karton) kar pomeni, da po petih minutah lahko namesto izkljuenega igralca pride drugi igralec v igro. Predskupine se kriajo po sistemu prvo-plasirani iz prve skupine s prvo-plasiranim iz tretje skupine ter prvo-plasirani iz druge skupine s prvo-plasiranim iz etrte skupine. Zmagovalci predskupin se pomerijo v polfinalu, malem finalu in finalu.

 • V primeru, da se tekmuje v treh skupinah se v nadaljnje (finalno) tekmovanje uvrstijo prvouvrene ekipe iz vsake skupine. Te za konnega zmagovalca tekmujejo po sistemu vsaka z vsako. 2. NAMIZNI TENIS Ekipo sestavljata dva tekmovalca. Predtekmovanje se odvija po skupinah. Tekmuje se po sistemu vsak z vsakim na dve zmagi. V primeru neodloenega rezultata se odigra tretja odloilna tekma dvojic. Igra se na 11 dobljenih tok. Za zmago ekipa prejme dve toki, v primeru poraza ekipa ne prejme nobene toke. Skupni vrstni red se doloi na osnovi osvojenih tok. V primeru istega tevila tok odloa medsebojna tekma. Zmagovalci skupin se pomerijo v polfinalu, malem finalu in finalu. V primeru tekmovanja v treh skupinah zmagovalci skupin za konnega zmagovalca tekmujejo po sistemu vsak z vsakim. 3. AH Ekipo sestavljata dva tekmovalca. Tekmuje se po sistemu vsak z vsakim. Tempo igranja je 2 krat po 5 minut. Za zmago tekmovalec dobi eno toko, za remi pa pol toke. Skupni vrstni red se doloi na osnovi osvojenih tok. V primeru delitve mest odloajo naslednji izloilni kriteriji:

  medsebojni rezultat,

  veje tevilo match,

  neodloen rezultat eno toko, poraz ni tok),

  bolji rezultat na prvi deski.

  4. KOARKA TROJKE

  Ekipo sestavljajo 3 igralci (1 rezerva). Igra se na en ko, po prilagojenih pravilih uline koarke. Igralci sami priznajo storjene prekrke. Izvajajo se ob robu igria. Igra se zane z vigom vodje tekmovanja in kona, ko ena ekipa dosee 11 tok. Doseen ko velja 1 toko oz. 2 toki, e je doseen izza rte 6,25 metra (trojka). Po vsakem doseenem kou dobi ogo ekipa, ki dosee ko. Vsaki, ko si ogo prilasti nasprotna ekipa (in je bila oga metana na ko), mora biti ta podana izven rakete. Namerno storjeni prekrek se sankcionira s prostim metom ter posestvom oge v nadaljevanju tekme. Vsako zahtevo po namernem prekrku razsodi vodja tekmovanja. Na njegovo odloitev ni pritob. Predtekmovanje se odvija po skupinah. Tekmuje se po sistemu vsak z vsakim. Zmaga prinaa 2 toki. V primeru enakega tevila tok se doloijo naslednji izloilni kriteriji:

  medsebojno sreanje

  razlika v koih. Drugo uvreni ekipi iz skupin se pomerita v tekmi za tretje mesto. Zmagovalca skupin se pomerita v tekmi za zmagovalca turnirja. V primeru tekmovanja v treh skupinah zmagovalci skupin za konnega zmagovalca tekmujejo po sistemu vsak z vsakim.

 • 5. STRELJANJE Z ZRANO PUKO STRELJA SE IZKLJUNO S PUKAMI ORGANIZATORJA IN BREZ DODATNE OPREME. Ekipo sestavljata dva tekmovalca. Vsak tekmovalec izvede 13 strelov 3 poskusne + 2 X 5 strelov. Zmagovalec je ekipa, ki dosee najveje skupno tevilo zadetih krogov. Skupni vrstni red se doloi na osnovi osvojenih tok. V primeru neodloenega rezultata odloa veje tevilo boljih zadetih krogov (10, 9.). 6. PIKADO (ENSKE) Ekipo sestavljajo 2 tekmovalki in 1 rezerva. Igra je 301 navadna. Igralke prinejo pri rezultatu 301 in konajo tono na 0. Predtekmovanje se odvija po skupinah. Ekipe igrajo vsako sreanje na 2 dobljeni igri (igralke meejo izmenino na en tevec). Zmagovalke skupin se pomerijo v polfinalu, malem finalu in finalu. 7. VLEENJE VRVI

  Ekipo sestavlja osem tekmovalcev. Vlee se na dve dobljeni zmagi in izloilni sistem do konnega zmagovalca. 8. SISTEM SKUPNEGA TOKOVANJA Vsaka ekipa prejme tevilo tok odvisno od uvrstitve. V posamezni disciplini ekipa prejme

  za osvojeno prvo mesto ekipa prejme 3 toke;

  za osvojeno drugo mesto ekipa prejme 2 toke;

  za osvojeno tretje mesto ekipa prejme 1 toko;

  V primeru enakega tevila doseenih tok, ima prednost ekipa z vijimi uvrstitvami na tekmovanju (zmaga ekipa, ki ima ve prvih oz. drugih mest). V primeru, da posamezna SE ima prijavljenih ve ekip v posamezni panogi, se upoteva rezultat samo najbolje uvrene ekipe. 9. OSTALO Organizator zagotovi za vsako portno disciplino vodjo tekmovanja. Ta skrbi, da so ekipe in tekmovalci pravoasno pripravljeni za tekmovanje ter sporoa rezultate takoj po konani tekmi. O vseh nepravilnostih odloa organizacijski odbor v sestavi:

  predsednik: Radman Anto

  lan: Antolin Leon

  lan: ili Ibro

  lan: Ornik Benjamin Organizacijski odbor lahko v izjemnih primerih (na primer neparno ali majhno tevilo prijavljenih ekip) doloi drugaen nain igranja oziroma tekmovanja. Odloitev organizacijskega odbora je dokonna.

 • KOPER

  MURSKA SOBOTA

  1

  2

  1

  2

  SKUPINA A

  SINDIKAT ELEZNIARJEV SLOVENIJEPORTNE IGRE - GANANI, 6. september 2014

  VRSTNI RED V SKUPINI AT. TOK GOL

  NOGOMET

  LJUBLJANA 1

  LJUBLJANA 2

  3

  4

  3

  4

 • TEZNO

  POSTOJNA

  1

  2

  1

  2

  SKUPINA B

  SINDIKAT ELEZNIARJEV SLOVENIJEPORTNE IGRE - GANANI, 6. september 2014

  VRSTNI RED V SKUPINI BT. TOK GOL

  NOGOMET

  CELJE

  VLAKOSPREMNA MB

  3

  4

  3

  4

 • ZALOG

  NOVO MESTO

  1

  2

  1

  2

  SKUPINA C

  SINDIKAT ELEZNIARJEV SLOVENIJEPORTNE IGRE - GANANI, 6. september 2014

  VRSTNI RED V SKUPINI CT. TOK GOL

  NOGOMET

  SVO .PS

  GP

  3

  4

  3

  4

 • TEZNO

  10.00

  10.25

  10.50

  ZAETEK TEKME EKIPA IZID TEKME

  POSTOJNA

  EKIPA

  :

  ZALOG

  11.15

  NOVO MESTO :

  1

  3

  5

  7

  SINDIKAT ELEZNIARJEV SLOVENIJEPORTNE IGRE - GANANI, 6. september 2014

  RAZPORED TEKMOVANJA NOGOMET igrie 1

  KOPER MURSKA SOBOTA

  :

  KOPER LJUBLJANA 1 :

  ZALOG

  11.40

  12.05

  12.30

  SVO .PS

  :

  KOPER

  12.55

  LJUBLJANA 2 :

  9

  11

  13

  15

  TEZNO CELJE

  :

  TEZNO VLAKOSPREMNA MB :

  13.20 :17 ZALOG GP

 • CELJE

  10.00

  10.25

  10.50

  ZAETEK TEKME EKIPA IZID TEKME

  VLAKOSPREMNA MB

  EKIPA

  :

  SVO .PS

  11.15

  GP :

  2

  4

  6

  8

  RAZPORED TEKMOVANJA NOGOMET igrie 2

  LJUBLJANA 1 LJUBLJANA 2

  :

  MURSKA SOBOTA LJUBLJANA 2 :

  NOVO MESTO

  11.40

  12.05

  12.30

  GP

  :

  MURSKA SOBOTA

  12.55

  LJUBLJANA 1 :

  10

  12

  14

  16

  POSTOJNA VLAKOSPREMNA MB

  :

  POSTOJNA CELJE :

  13.20 :18 NOVO MESTO SVO .PS

  SINDIKAT ELEZNIARJEV SLOVENIJEPORTNE IGRE - GANANI, 6. september 2014

 • ZA

  ZA

  14.00

  14.30

  ZAETEK TEKME EKIPA IZID TEKME

  ZB

  ZC

  EKIPA

  :

  :

  19

  20

  RAZPORED TEKMOVANJA NOGOMETFINALE

  1

  2

  3

  ZB15.00 ZC :21

  SINDIKAT ELEZNIARJEV SLOVENIJEPORTNE IGRE - GANANI, 6. september 2014

 • SKUPINA A

  SINDIKAT ELEZNIARJEV SLOVENIJEPORTNE IGRE - GANANI, 6. september 2014

  VRSTNI RED V SKUPINI ATEVILO TOK

  NAMIZNI TENIS

  TEZNO

  VPP

  1

  2

  3 POSTOJNA

  1

  2

  3

  4 V