of 56 /56
SIGURNOST CESTOVNOG I GRADSKOG PROMETA II 1.2 PREDAVANJE Prof. dr. sc Ljupko Šimunović, dipl. ing. Fakultet prometnih znanosti, Zagreb Zavod za gradski promet

SIGURNOST CESTOVNOG I GRADSKOG PROMETA IIe-student.fpz.hr/Predmeti/S/Sigurnost_cestovnog_i_grads... · 2016-01-13 · Odredite prosječnu brzinu kretanja motoriste. ... Zakon održanja/očuvanja

 • Author
  others

 • View
  17

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of SIGURNOST CESTOVNOG I GRADSKOG PROMETA...

 • SIGURNOST CESTOVNOG I

  GRADSKOG PROMETA II

  1.2 PREDAVANJE

  Prof. dr. sc Ljupko Šimunović, dipl. ing.

  Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

  Zavod za gradski promet

  http://static.sportbikez.net/bikepics/1124999786.jpghttp://static.sportbikez.net/bikepics/1124999786.jpg

 • Ako su sile u ravnoteži

  Stacionarni objekt

  će ostati nepokretan

  Objekt u pokretu će se

  kretati konstantnom brzinom

  npr. v=10 m/s

  Malo fizike…..

  Tijelo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog gibanja ako na njega ne djeluje

  vanjska sila

 • • 1. Newton-ov zakon (zakon inercije)

  A.

  B.

  Kočenje

 • • 1. Newton-ov zakon

 • • 2. Newton-ov zakon (F= m x a)

  Ako sile koje djeluju na objekt nisu u ravnoteži javlja se akceleracija

  Promjena momenta proporcionalna je primijenjenoj sili i njenom smjeru

 • 2. Newton-ov zakon (F= m x a)

 • Razlika u silama izaziva akceleraciju

 • • 3. Newton-ov zakon (sila akcije = sili reakcije;

  zakon momenta)

 • • 3. Newton-ov zakon (sila akcije = sili reakcije)

 • MOMENT (KOLIČINA GIBANJA)

 • IMPULS

  • Za bržu loptu treba veća sila

  da je zaustavi

 • VEZA II NEWTON-ova ZAKONA I IMPULSA

 • PR.

 • PR.

  • Koje vozilo ima veći moment: vozilo mase 2000 kg koje se

  kreće brzinom 54 km/h (15 m/s) ili vozilo mase 1200 kg koje

  se kreće brzinom 108 km/h (30 m/s).

  skgmmvP /30000152000

  skgmmvP /36000301200

  • Izračunajte kinetičku energiju vozila

  kJmvE 22522520002

  1

  2

  1 2

  kJmvE 54090012002

  1

  2

  1 2

 • • Vozilo mase 2240 kg koje vozi u pravcu zapada jednoliko

  usporava sa 20 km/h na 5 km/h. Koliko traje usporavanje ako na

  vozilo djeluje sila od 8410 N u smjeru istoka. Koliki je put vozilo

  prešlo za vrijeme usporavanja?

 • Zakon o održanju količine gibanja

  (održanju momenata)

 • • Primjer neelastičnog (plastičnog) sraza

  • Moment (količina gibanja) prije = moment (količina gibanja) poslije

  Moment

 • Plastični (potpuno neelastični) sudar

  fii vmmvmvm )( 21,22,11

 • PUT, BRZINA, UBRZANJE

  Srednja brzina = put (duljina)

  vrijeme

  Put = prosječna brzina x vrijeme

  vsr = (v0 + vf) = s

  2 t

  s = (v0 + vf) x t

  2

  v

 • Put, brzina, ubrzanje

  Trenutna i prosječna brzina

  Nejednoliko gibanje

  Prosječna brzina –ukupno pređeni put:

  ukup.vrijeme Trenutna brzina

  t

  s

  tv

  0

  limt

  svsr

  Jednoliko gibanje

  )/( smt

  sv

  0t

 • Računanje prosječne brzine

  • Motorist je za 1 sat prešao 40 km na autocesti. Zatim je

  sišao na lokalnu cestu gdje je za 2 sata prešao 20 km.

  Odredite prosječnu brzinu kretanja motoriste.

  • Ukupan put:

  – 40 km + 20 km = 60 km

  • Ukupno vrijeme:

  – 1 h + 2 h = 3 hr

  • Prosječna brzina:

  – Ukupan put/ukupno vrijeme = 60 km/3 h = 20 km/h

  vrijemeukup

  putukupbrzprosj

  .

  ...

 • Ubrzanje (akceleracija)

  • Ubrzanje-promjena brzine tijela (točke) u određenom vremenu

  • Ako prirast brzine u jedinici vremena nije stalan računamo

  srednje ubrzanje

  • Stvarno ubrzanje u danom trenutku

  )/( 2smt

  va

  t

  vasr

  t

  v

  ta

  0

  lim

 • Graf brzina – vrijeme

  računanje ubrzanjaB

  rzin

  a

  Vrijeme

  Ubrzanje = ∆y/∆x

 • PR. Računanje ubrzanja iz grafa brzina - vrijeme

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  0 1 2 3 4 5 6

  vrijeme (s)

  brz

  ina

  (m

  /s)

  Ubrzanje (akceleracija) = ∆y/∆x

  = 4 m/s ÷ 2 s = 2 m/s2

  ∆x = 2 s

  ∆y = 4 m/s

 • Akceleracija

  0 s 1 s 2 s 3 s 4 s

  0 m/s 4 m/s 8 m/s 12 m/s 16 m/s

  2/4

  4

  /0/16

  _._

  sm

  s

  smsm

  vrijeme

  brzinapočbrzinakonačjaAkceleraci

 • Vodoravna crta = nema promjene puta

  Objekt se ne giba, brzina je 0 m/s

  GRAFOVI PUT – VRIJEME

  Tip 1 (objekt stoji)P

  ut

  Vrijeme

 • GRAFOVI PUT – VRIJEME

  Tip 2 (jednoliko gibanje)

  Ravna crta = promjena puta je

  konstantna

  Objekt se kreće konstantnom

  brzinom

  Put

  Vrijeme

 • Jednoliko gibanje

  • a = 0

  • v = v0 - konstantna (ne mijenja se tijekom vremena)

  • x = x0 + v0(t - t0) x = x0 + v0t

  put

  vrijeme

  brzina

  Vrijeme t

  Ravna crta =

  promjena puta

  je konstantna

  Objekt se kreće

  konstantnom brzinom

  put

 • Put

  Vrijeme

  GRAFOVI PUT – VRIJEME

  Tip 3 (jednoliko ubrzano/usporeno gibanje)

 • Jednoliko ubrzano gibanje

 • Jednoliko ubrzano/usporeno gibanje

  (aplikacija na put kočenja)

  a – akceleracija; deakceleracija ima suprotan smjer od akceleracije „-”

  - deakceleracija za vrijeme kočenja

 • Jednoliko ubrzano gibanjeBrzina raste s vremenom

  Akceleracija konstantna (ne mijenja se)

  Jednoliko gibanjeBrzina konstantna (ne mijenja

  se s vremenom

  Akceleracija = 0

  Jednoliko usporeno gibanjeBrzina opada s vremenom

  Akceleracija konstantna (negativna)

  GRAFOVI BRZINA – VRIJEME (PONAVLJANJE)

 • GRAFOVI PUT – VRIJEME

  Tip 3

  Kriva crta = promjena puta je varijabilna

  Objekt se kreće promjenjivom brzinom

  Ovdje brzina raste

  Ovdje brzina pada

  Put

  Vrijeme

 • Jednoliko ubrzano/usporeno gibanje

  (aplikacija na put kočenja)

  a – akceleracija; deakceleracija ima suprotan smjer od akceleracije „-”

  - deakceleracija za vrijeme kočenja

 • PR.

 • PR.

  • Koliko je iznosila brzina vozila, nakon što je vozilo kočeći

  prešlo put od 5 m od početka kočenja?

  v

 • PR.

  19.62

 • Zašto je važna brzina?

  • Mala promjena brzine, velika promjena smrtno stradalih i ranjenih

  osoba

 • Pregled prosječnih brzina ( m/s )

  Light speed 300000000 m/s

  Earth in orbit 29790 m/s

  Earth satellite 7500 m/s

  High speed train 60 m/s

  Concorde648 m/s

  Fast jet833 m/s

  Falcon 97 m/s

  UK motorway31 m/s

  747 jumbo jet270 m/s

  Sound 340 m/s

  UK town 13.4 m/s

  Air molecule500 m/s

  Walking speed 1.7 m/s

  Olympic sprinter10.3 m/s

  Snail 0.006 m/s

 • Ubrzanje, vrijeme

  • Potrebno znati promjenu brzine…

  • Početna (inicijalna) brzina vi

  • Konačna brzina vf

  • i…

  • Vrijeme t

 • Ubrzanje

  x

  a =s

  t

 • Usporenje/Deakceleracija

  • De/akceleracija ima veliki varijabilitet što ovisi o vozaču i

  vozilu

  • Vozač može primijeniti deakceleraciju veću od 5 m/sec2

  • 90ti percentil deceleracije iznosi oko 3,4 m/sec2

  • Prema Traffic Engineering Handbook deceleracija do 3,0

  m/sec2 smatra se razumna i udobna za putnike i vozače, pa

  se može usvojiti kao prihvatljiva

 • Graf akceleracije:

  brzina vs. vrijeme

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  0 1 2 3 4 5 6

  Time (s)

  Sp

  ee

  d (

  m/s

  )

  Akceleracija = Δv/ Δt = 4 m/s ÷ 2 s = 2 m/s2

  Δt = 2 s

  Δv = 4 m/s

  Brz

  ina m

  /s)

  Vrijeme (s)

 • Kinetička energija

  • Ovisi o brzini i masi objekta 21

  2kE mu

 • Impuls

  Zakon održanja/očuvanja količine gibanja (II. i III. Newton-ov zakon)

 • Zaustavni put

 • REZIME

 • Motion with Constant Acceleration

  January 10, 2014 52/20Physics 114A - Lecture 4

 • REZIME

  v-t dijagram

  Jednoliko gibanje Jednoliko ubrzano (usporeno) gibanje

  a-t dijagram

  Jednoliko usporeno gibanje

 • a

  vtv

  tvtvs

  22

  2

  t

  v

  s

  vo

  2

  0tvs

  v

  t

  s = v x t

  a

  vttav

  2

  2........).....( t

  atvtavs

  ZAUSTAVNI PUT (FIZIKA)

  jednoliko gibanje jednoliko usporeno gibanje

  FIZIKA

 • 55

  0 m/s

  12 m/s

  0.75 s 2.5 s

  Stop signal

  Početak kočenja

  Usporavanje

  Zaustavljanje-kraj kočenja

  Vrijeme

  brz

  ina

  • Vrijeme reakcije = 0.75 s

  • Put reakcije = 12 m/s 0.75 s = 9 m

  • Put kočenja = ½ 2.5 s 12 m/s = 15 m

  • Zaustavni put = 9 m + 15 m = 24 m

  Izračun zaustavnog puta (fizika)

 • HVALA NA STRPLJENJU