of 29 /29
PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA 2012.-2013. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U GRADITELJSTVU, STRATEŠKO PLANIRANJE I MEĐUNARODNU SURADNJU 29.ožujka 2012. Zagreb

PROGRAM OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA...ZAŠTO ZGRADARSTVO ? Zgrade građene prije 1987. godine imaju prosječnu potrošnju toplinske energije za grijanje od 200 -250 kwh / m2 - veliki

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA...ZAŠTO ZGRADARSTVO ? Zgrade građene prije 1987. godine imaju...

 • PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE

  ZGRADA JAVNOG SEKTORA

  2012.-2013.

  MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

  UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U GRADITELJSTVU,

  STRATEŠKO PLANIRANJE I MEĐUNARODNU SURADNJU

  29.ožujka 2012. Zagreb

 • Zgrade su najveći pojedinačni potrošači

  energije te bitan izvor emisije štetnih

  plinova (posebno CO2)

  2010. godine finalna potrošnja energije u

  zgradama iznosila je 42,3 %

  ukupne energetske potrošnje RH

  ZAŠTO ZGRADARSTVO ?

 • UDIO POTROŠNJE FINALNE ENERGIJE ZGRADARSTVU U

  UKUPNOJ POTROŠNJI FINALNE ENERGIJE RH U 2010.

  INDUSTRIJA

  19%

  PROMET

  33%

  0%

  0%

  STAMBENE I

  NESTAMBENE

  ZGRADE

  42%

  0%

  POLJOPRIVREDA

  4%

  GRAĐEVINARSTVO

  2%

 • Energija se u zgradama koristi za :

  grijanje i pripremu tople vode

  80 -90 % ukupnih energetskih potreba zgrade

  rasvjetu i druge potrebe (npr. računala)

  10 - 20 % ukupne potrošnje energije

  hlađenje zasad predstavlja manji dio ukupne

  godišnje energetske potrošnje, ali očekuje se stalan rast potrošnje energije u ovom sektoru

  ZAŠTO ZGRADARSTVO ?

 • Zgrade građene prije 1987. godine imaju

  prosječnu potrošnju toplinske energije za

  grijanje od 200 -250 kwh / m2 - veliki

  neracionalni potrošači

  Mogućnost velikih energetskih , ekonomskih i

  ekoloških ušteda

  ZAŠTO ZGRADARSTVO ?

 • ŠTO ŽELIMO POSTIĆI ?

  Na razini EU postavljeni su ciljevi poznati kao

  3x20% do 2020. godine:

  1) smanjenje emisija stakleničkih plinova za 20%

  2) povećanje udjela OIE od 20% u neposrednoj

  potrošnji energije

  3) poboljšanje energetske učinkovitosti za 20%

  u odnosu na današnje stanje

  (Program 20:20:20 do 2020)

  ŠTO ŽELIMO POSTIĆI ?

 • Poticanje investicijskog ciklusa u 2012.

  Razvijanje tržišta energetskih usluga

  Uvođenje principa energetske učinkovitosti u

  javnu nabavu

  Razvijanje informacijskog sustava

  SVRHA PROGRAMA

  OBNOVE

  ZGRADA JAVNOG SEKTORA

  ŠTO ŽELIMO POSTIĆI ?

 • Informiranje tržišta o mogućnostima

  energetske učinkovitosti

  Postizanje mjerljivih učinaka na gospodarstvo

  i okoliš

  Smanjenje ovisnosti RH o uvozu energenata

  Doprinos održivom razvoju

  (smanjenje emisije CO2 )

  ŠTO ŽELIMO POSTIĆI ?

  SVRHA PROGRAMA

 • Podizanjem energetske učinkovitosti zgrada

  u javnom vlasništvu za 30-60%

  POBOLJŠANJE ENERGETSKIH

  SVOJSTAVA ZGRADA

  UGRADNJA UČINKOVITIJIH

  SUSTAVA OPSKRBE

  ENERGIJOM

  KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH

  IZVORA ENERGIJE

  SMANJENJE

  UKUPNE

  POTROŠNJE

  ENERGIJE

  SMANJENJE TROŠKOVA

  ENERGENATA

  I TROŠKOVA

  ODRŽAVANJA

  ENERGETSKOG SUSTAVA

  KAKO ĆEMO TO POSTIĆI ?

 • Implementacijom

  naprednih sustava

  mjerenja potrošnje

  Sustavom kontinuiranog

  praćenja potrošnje po

  energentima

  Centraliziranom

  analizom troškova

  energije

  KAKO ĆEMO TO POSTIĆI ?

 • Osiguranje otplate investicije kroz

  uštede za razdoblje financiranja

  ( maksimalno 14 godina)

  u troškovima energenata

  u troškovima održavanje

  objekta i opreme

  UŠTEDE

  KAKO ĆEMO TO POSTIĆI ?

 • Priprema natječajne dokumentacije

  Ishođenje suglasnosti za energetsku obnovu

  javnih zgrada od vlasnika i korisnika

  Promocija modela energetske obnove

  stručnoj javnosti, provođenje javne kampanje

  Provođenje natječaja (natjecatelji nude rješenja, komisija ocjenjuje ponude)

  GLAVNE AKTIVNOSTI PROGRAMA

 • Prikupljanje i analiza podataka

  o provedenim

  mjerama i ostvarenim uštedama

  Ugovaranje i početak radova

  GLAVNE AKTIVNOSTI PROGRAMA

 • Suglasnost vlasnika zgrade i tijela koje

  financira troškove energenata

  Da se trošak kredita u godinama otplate

  tretira i kao dio troška energenta

  PREDUVJETI PROGRAMA

 • Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

  vodi Registar javnih zgrada i u suradnji sa vlasnikom zgrada predlaže i sastavlja listu zgrada

  koje će obnoviti u sklopu Programa

  MGIPU imenuje stručni tim (6 članova) :

  dipl. ing. elektrotehnike

  dipl. ing. strojarstva

  dipl. ing. građevine

  dipl. ing. arhitekture

  predstavnik vlasnika zgrade

  predstavnik MGIPU/Centra/UNDP-a

  PROVEDBA PROGRAMA

  članovi

  komora

 • Stručni tim izrađuje projektni zadatak za pojedinu

  zgradu, kojima se definiraju ograničenja i

  smjernice za natjecatelje

  Javne natječaje provodi Natječajna komisija

  unutar Centra za praćenje poslovanja

  energetskog sektora i investicija - CEI

  Centar imenuje natječajnu komisiju:

  predstavnika MGIPU/UNDP-a (član stručnog

  tima)

  predstavnika vlasnika zgrade

  predstavnika Centra

  PROVEDBA PROGRAMA

 • Centar raspisuje natječaj za energetsku obnovu

  zgrada temeljem projektnog zadatka dostavljenog

  od strane MGIPU

  Provođenje javnog natječaja za svaku zgradu

  pod istim uvjetima (max. 14 godina uz 1 godinu

  počeka sa kamatnom stopom oko 3%)

  PROVEDBA PROGRAMA

 • Predmet javnog natječaja je postizanje

  VIŠEG ENERGETSKOG SVOJSTVA ZGRADE

  NATJECATELJI

  PREDLAŽU

  SKUP MJERA

  PROVEDBA PROGRAMA

 • UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

  Minimalan uvjet

  projektirana ušteda > rate kredita

  UŠTEDA = referenta potrošnja

  + referentni troškovi

  – projektirana potrošnja

  – projektirani troškovi

  PROVEDBA PROGRAMA

 • UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

  Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude

  • u obzir se uzimaju svi povezani troškovi

  • ušteda emisije CO2

  • Korištenje obnovljivih izvora energije

  PROVEDBA PROGRAMA

 • Potiče se CJELOVITA ENERGETSKA OBNOVA zgrada

  radi postizanja MAKSIMALNIH UŠTEDA

  mijenjaju se fizikalna

  (energetska)

  svojstva zgrade

  optimizira se sustav

  opskrbe i

  proizvodnje energije

  PROVEDBA PROGRAMA

 • CJELOVITA ENERGETSKA OBNOVA zgrada:

  Projektiranje i izvođenje

  radova na ovojnici zgrade

  po arhitektonskom

  projektu

  Projektiranje, ugradnja i

  puštanje u pogon

  opreme prema

  strojarskom projektu

  PROVEDBA PROGRAMA

 • Projektiranje, ugradnja i

  puštanje u rad opreme

  prema elektro projektu

  Projektiranje i

  rekonstrukcija instalacija vode

  i odvodnje

  Postavljanje sustava kontrole i mjerenja

  CJELOVITA ENERGETSKA OBNOVA zgrada:

  PROVEDBA PROGRAMA

 • Projektiranje i izvođenje radova na ovojnici zgrade

  SMANJENE POTROŠNJE ENERGIJE

  ENERGETSKI CERTIFIKAT

  PROVEDBA PROGRAMA

 • NATJECATELJI moraju biti licencirani izvođači

  daju jamstvo uštede kroz policu osiguranja ili bankovna jamstva za

  izvedbu projekta

  PROVEDBA PROGRAMA

 • UGOVOR O ENERGETSKOM UČINKU

  sklapaju

  VLASNIK ZGRADE ODABRANI NATJECATELJ i

  PROVEDBA PROGRAMA

  PRUŽATELJ ENERGETSKE USLUGE

 • UGOVOR O ENERGETSKOM UČINKU

  sadrži jamstvo uštede energije

  obveznik ostvarivanja uštede

  PROJEKTNI TIM solidarno

  PROVEDBA PROGRAMA

 • stvaranje početnog momenta u RH

  za ciklus investicija u zgradarstvu

  primjenom mjera energetske učinkovitosti

  kreiranje novih radnih mjesta u javnom i privatnom sektoru u više

  grupa djelatnosti

  smanjenje fiksnih troškova energije u

  javnom sektoru

  povećanje udjela obnovljivih izvora

  energije

  OČEKIVANI REZULTATI

 • HVALA NA POZORNOSTI !