Seminari ei fecc_public

  • View
    268

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Seminari ei fecc_public

  • 1. Recursos i estratgies TIC per alEducaci InfantilBarcelona, 28 de Febrer de 2013

2. PDI / SPI 3. Pe r Pe re M rq u s aCo m p a ra tiv a XTEC 4. 1 .0 0 1 Re c u rs o s p e r a fe r la PDI m s e fic a 5. EINES 2.0... 6. EINES 2.0... SNAQUELLES QUECARACTERITZEN LA WEB 2.0... 7. WEB 1.0Pe r L. Fis c h e r 8. WEB 2.0 9. WEB 2.0 10. FILOSOFIA 2.0... 11. AULA 2.0... 12. EDUCACI 2.0... ROLS!METODOLOGIA! 13. ELS BLOCS Blocs descola:http://blocs.xtec.cat/blocrosercapdevilapolinya/ 14. ELS BLOCS Blocs de cicle: http://infantilpauromeva.blogspot.com/ 15. ELS BLOCS Qui gestiona el bloc? http://noticiucas.blogspot.com/ 16. ELS BLOCSTeresa Valls: http://p-3informatica-12-13.blogspot.com.es/ 17. ELS BLOCS 18. ELS BLOCS 19. ELS BLOCS Com podem fer blocs? 20. ELS BLOCS Com podem fer blocs? 21. ELS BLOCS Com podem fer blocs? 22. LES WIKIS 23. LES WIKIS Wiki dels insectes 24. LES WIKIS 25. COM FER WIKIS? 26. PROJECTES COLLABORATIUS 27. ELS MARCADORS SOCIALS 28. ESPAIS IRECURSOS EN LNIA 29. IMATGES 30. Banco deimgenes ysonidos 31. VDEOS 32. PODCAST 33. ACTIVITATS 34. PROGRAMARIGRATUT 35. DUBID 36. TUX PAINT 37. ABC PINT 38. ABC PINTIdentificar cada lletra amb el seu so i amb una imatge que comenciper aquesta lletra.Cerca una lletra a partir del seu so.Ordenar lletres per a construir el nom duna imatge o duna paraulaque sacaba de dictar.Identificar cada lletra amb el seu so. 39. 123 PINT 40. 123 PINTSeleccionar un nmero i veure com apareix el nombre delementsindicat.Comptar elements i seleccionar el nmero que representa laquantitat.Seleccionar la quantitat delements que ens indica un nmero.Ordenar els nmeros.Escoltar el nom dun nmero i seleccionar-lo. 41. GCOMPRIS 42. NAVEGADORS INFANTILS 43. Algunespropostes... 44. En e d uc a c i , m illo r s um a r 45. WebQuest 46. Creaci de contes 47. Creaci de contes 48. Creaci dun canal de TV h ttp ://a n itu ri.w o rd p re s s .c o m / 49. Creaci dun programa de rdio Ra d io So lid a ria Am ig a 50. AuTIC Ja um e Villa rre a l, Sa le s ia n s d e M ta r a 51. El nostre grup 52. El nostre gruph ttp s ://g ro u p s .g o o g le .c o m /g ro u p /tic _a _in fa n ti 53. El nostre grup 54. El nostre grup 55. El nostre grup 56. El nostre grup 57. El nostre grupa zu v a zg u t@ g m a il.c o m 58. Moltesgrcies!!!!a zu v a zg u t@ g m a il.c o mAzu c e n a V zq u e z Gu ti rre zAm b la c o lla b o ra c i d e @ p e p h e rn a n d e z @ m a p p o @ d s o b rin o