Seminari Open Innovation

 • View
  986

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Seminari Open Innovation

 • 1. LA GESTI DE LA INNOVACI A LEMPRESA: Innovaci oberta Miquel Barcel, Joan Josep Rotger Barcelona, 22 dabril de 2009
 • 2. Seminari Open Innovation www.innopro.cat www.acc10.cat
 • 3. Nocalcanviar.Sobreviurenos obligatori.W.E.Deming www.innopro.cat www.acc10.cat
 • 4. Darwin www.innopro.cat www.acc10.cat
 • 5. Innovaci oberta OpenInnovation slsintencionatdefluxosdentradaIdesortidadeconeixements per accelerar la innovaci interna, i per a expandir els mercats amb ls extern de la innovaci, respectivament. Aquest paradigma suposa que les empreses poden usar, i han dusar tanidees externescom internes, i vies internes i externes al mercat, quan intentenferavanarlasevatecnologia. (H.Chesbrough2006) www.innopro.cat www.acc10.cat
 • 6. Cicle de vida de les empreses ANYSDEVIDADELESEMPRESESENELS&P500 110 100 90 80 70 Anys 60 50 40 30 20 10 0 1928 1938 1948 1958 1968 1978 1988 1998 2008 2018 Innovation:TheFiveDisciplinesforCreatingWhatCustomersWant(Hardcover)byCurtisR.Carlson,WilliamW.Wilmot www.innopro.cat www.acc10.cat
 • 7. Nous motius per innovar 1. Amesuraqueelritmedelscanvissaccelera,msimsempresesestrobendesobte foradelnegoci. 2. Cadavegadamsempresesestrobensubmergidesencadenesixarxesdevalorde les qualsnomsentenenuncontrolparcial. 3. La xarxa est desequilibrant rpidament el poder de negociaci de productors i consumidors. 4. Elcicle de vida dels productes es vaescurant alhora que s possible bastir un nou negocimsrpidquemai. 5. Lainternacionalitzaci delsmercatsobrelacompetnciaanivellglobal. 6. La globalitzaci i els baixos costos de comunicaci estan obrint els sectors empresarialsanouscompetidordebaixcost. 7. ...itotaix,abansquelacrisiglobalpossenqesti elnostremodeldecreixement econmic. www.innopro.cat www.acc10.cat
 • 8. Evoluci de la visi de la innovaci www.innopro.cat www.acc10.cat
 • 9. Qu voldirinnovaci? www.innopro.cat www.acc10.cat
 • 10. Innovaci no s ... www.innopro.cat www.acc10.cat
 • 11. Innovaci no vol dir ... Oficina Departament R+D Tcnica dinnovaci 1965 1985 2005 www.innopro.cat www.acc10.cat
 • 12. Qu s la innovaci? Laintroducci enelmercatdeunnoub. Laintroducci dunnoumtodedeproducci. Lacreaci dunnoumercatenunpas. Laconquestadunanovafontdesubministramentdeprimeresmatriesodeproductes semielaborats. Laimplantaci dunanovaestructuraenunmercat. JosephSchumpeter(1934): www.innopro.cat www.acc10.cat
 • 13. Qu s la innovaci? selconjuntdactivitatsinscritesenundeterminatperodedetempsilloc,quecondueixena la introducci amb xit en el mercat i per primera vegada, duna idea en forma de nous o millorsproductes,processos,serveisotcniquesdegesti iorganitzaci PavoniGoodman,1981 Sentn per innovaci tecnolgica el producte o procs totalment nous, o substancialment milloratstcnicament,quesofereixenenvendaausuarispotencials E.Braun,1986 ...l'acte o procs consistent a adaptar , a casar per primera vegada, en un pas o mbit espacialprecs,unanovaoportunitattecnolgicaambunanecessitato,siselcas,ambuna demandasolvent J.M.Vegara,1989 Lavisi delprogrstcnic,consistentenlaugmentregulardinnumerablesmilloresmenorsi demodificacionsambnomsmoltinfreqentsinnovacionsprincipals.... N.Rosenberg,1993 www.innopro.cat www.acc10.cat
 • 14. Qu s la innovaci? Lainnovaci slafunci tpicadelemprenedor.sdaquestamaneraquelemprenedoro b creanousrecursosproductorsderiquesaoadoptarecursosexistentsambunpotencial msgranpercrearriquesa...lesfor peracrearuncanvideliberatienfocatenelpotencial econmicosocialdelempresa. P.Drucker,1985 Lainnovaci selprocsquetransforma una idea en valor pel clienti t comaresultat beneficissosteniblesperlempresa CurtisCarlson,2006 Lainnovaci noconsisteixnomsenproduirmilloresincrementalsoenperseguirunaidea trencadoraiespordicasin generantunfluxconstantdinnovacionssignificativesqueamb eltempsconstitueixenlabasedunavantatgecompetitiuslid. PeterSkarzynski,2008 www.innopro.cat www.acc10.cat
 • 15. La mesura de la innovaci EXERCICIPERGRUPS Commesureu,ocommesurareuelvostregraudinnovaci?Segonsaquestcriteri,sou gaireinnovadors? 10minuts www.innopro.cat www.acc10.cat
 • 16. La mesura de la innovaci ManualdOslo(OCDE): %defacturaci enproductesdemenysde3anys. Algunesmesuresalternatives Ingressosperempleatennegocisdemenysdetresanys Ingressosdelsnousnegocisenrelaci ambelsjaestablerts Retorndelainversi eninnovaci. %delvalorafegitpernousproductes/negocis Valorafegitdelsnousproductes/negocisvs.Productes/negocisanteriors www.innopro.cat www.acc10.cat
 • 17. La innovaci no s noms inversi en R+D Desprs destudiar les 1000 empreses que dediquen ms pressupost a R+D del mon, la consultoraBoozAllenHamiltonvaconclouretantal2005i2006que:Nohihaunacorrelaci estadstica significativa entre despesa en R+D i prcticament cap dels indicadors dxit empresarial,incloentaugmentde vendes, marge brut, marge operatiu, beneficis, capitalitzaci demercatorremuneraci delcapital. Iconclouen:GastarmsenR+Dnoajudanecessriament,encaraquegastarpocsperills: smsimportantcomesgastaquequantesgasta www.innopro.cat www.acc10.cat
 • 18. R+D+i ? o R+D I www.innopro.cat www.acc10.cat
 • 19. Tipus dinnovaci (basat en Doblin) Categoria Tipusdinnovaci Descripci Exemple PROCESSOS 1.Gesti deprocessos Comsuportarelsprocessosclaudelempresaielsseus Starbucks treballadors 2.Processosclau Comcreariagregarvaloralasevaoferta Zara,Mango 3.Xarxesialiances Comconcentrarseenelcorebusinessiexternalitzaraltres Philips operacions PRODUCTE 4.Prestacionsdels Comdissenyarlasevaofertaclauiprincipal Apple productes 5.Sistemadeproductes Comestructurarunaplataformademltiplesproductes Microsoft 6.Serveis Comproveirdevaloralsclientsalvoltantimsenll dels IBM,Singapore productes Airines DISTRIBUCI 7.Canal Comferarribarlessevesofertesalmercat Zara,Dell 8.Marca Comcomunicarlessevesofertes Nike,Mango 9.Experinciadelclient Comsesentelclientquaninteractuaamblempresaielseu AUDI,Apple, producte Google,Harley Davidson FINANCES 10.Gesti financera Comanticiparcobramentsigestionarmillorelcirculant Dell MODELDENEGOCI 11.Diversificaci Comdesenvoluparnoveslniesdeproducteapartirdel Tarradellas knowhowactual 12.Canv