of 1 /1
D.2.3 D.2.12 D.2.20 D.2.12 D.2.18 D.2.20 D.2.17 D.2.15 D.2.19 D.2.6 D.2.5 D.2.20 D.2.6 D.2.5 D.2.14 D.2.4 D.2.19 D.2.20 D.2.17 D.2.18 D.2.14 D.2.15 D.2.4 D.2.16 D.2.16 Mrsunja 376 378 370 371 377 379 91.76 91.63 91.60 91.60 91.75 96.64 96.92 97.28 97.26 94.06 96.75 93.42 92.26 96.95 92.13 97.02 96.98 91.66 92.46 KM1N KM25N KM5N KM6N KM4N KM8N KM7N KM3N 4+240 KM6N KM7N KM2N KM3N KM2N KM1N KM4N KM1N KM5N KM4N KM0 KM0 1+663 10+823 1 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 Ušće Glogovice Slavonski Brod AVS Slavonski Brod Dionica D.2.16 1 0 0.5 1 1.5 km BRANJENO PODRUČJE 2 MALI SLIV BRODSKA POSAVINA HRVATSKE VODE Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu Služba zaštite od štetnog djelovanja voda USTAVA X PRELJEV " " éé PREGRADA _ STEPENICA N PRAG ! < CRPNA STANICA O ) ) SIFON l MOST l PROPUST ! < ČEP RAMPA 1 RAMPA 2 % 2 ČUVARNICA $ 1 PODCENTAR " Ç ) VODOZAHVAT · NAFTOVOD " ) _ SKELA BRANA AKUMULACIJE OBALOUTVRDA KKKK VISOKA OBALA NASIP ZID A STACIONAŽA VODOTOKA " ) STACIONAŽA NASIPA D KOTA KRUNE NASIPA Hidrokonzalt d.o.o. 12.3.2014. SEKTOR D MJERODAVNE POSTAJE KONTROLNE POSTAJE ! ! VODOKAZ ! Ø LIMNIGRAF AVS - AUTOMATSKA VODOMJERNA POSTAJA ! ! VODOKAZ ! Ø LIMNIGRAF

SEKTOR D MALI SLIV BRODSKA POSAVINA Dionica D.2 · 2015-02-12 · MALI SLIV BRODSKA POSAVINA HRVATSKE VODE Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu Slu ~ba za atite od atetnog

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SEKTOR D MALI SLIV BRODSKA POSAVINA Dionica D.2 · 2015-02-12 · MALI SLIV BRODSKA POSAVINA...

Page 1: SEKTOR D MALI SLIV BRODSKA POSAVINA Dionica D.2 · 2015-02-12 · MALI SLIV BRODSKA POSAVINA HRVATSKE VODE Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu Slu ~ba za atite od atetnog

D.2.3

D.2.12

D.2.20

D.2.12

D.2.18

D.2.20

D.2.17

D.2.15

D.2.19D.2.6

D.2.5

D.2.20

D.2.6

D.2.5

D.2.14

D.2.4

D.2.19

D.2.20D.2.17D.2.18

D.2.14D.2.15

D.2.4

D.2.16

D.2.16

Mrsunja

376

378

370

371

377

379

91.76 91.6391.60

91.60

91.75

96.64

96.9297.28

97.26

94.06

96.75

93.42

92.26

96.95

92.13

97.02

96.98

91.66

92.46

KM1N KM25N

KM5N

KM6N

KM4N

KM8N

KM7N

KM3N

4+240KM6N

KM7N

KM2N

KM3N

KM2N

KM1N

KM4N

KM1N

KM5N

KM4N

KM0

KM0

1+663

10+823

1

8

9

10

1

2

3

4

56

7

UšćeGlogovice

SlavonskiBrod

AVSSlavonskiBrod

Dionica D.2.16

1

0 0.5 1 1.5km

BRANJENO PODRUČJE 2MALI SLIV BRODSKA POSAVINA

HRVATSKE VODEVodnogospodarski odjel za srednju i donju SavuSlužba zaštite od štetnog djelovanja voda

USTAVAX PRELJEV

""éé PREGRADA_ STEPENICAN PRAG!< CRPNA STANICA

OO)) SIFONl MOSTl PROPUST

!< ČEP RAMPA 1 RAMPA 2%2 ČUVARNICA

$1 PODCENTAR

"Ç) VODOZAHVAT· NAFTOVOD")_ SKELA

BRANA AKUMULACIJEOBALOUTVRDA

KKKK VISOKA OBALA

NASIPZID

A STACIONAŽA VODOTOKA") STACIONAŽA NASIPAD KOTA KRUNE NASIPA

Hidrok

onza

lt d.o.

o. 1

2.3.20

14.

SEKTOR D

MJERODAVNE POSTAJE KONTROLNE POSTAJE

!! VODOKAZ

!

Ø LIMNIGRAF

AVS - AUTOMATSKA VODOMJERNA POSTAJA

!! VODOKAZ

!

Ø LIMNIGRAF