Click here to load reader

BRODSKA POSTROJENJA I SUSTAVI

 • View
  245

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of BRODSKA POSTROJENJA I SUSTAVI

 • BRODSKA POSTROJENJA I SUSTAVI

  BRODSKI POMONI UREAJI I SUSTAVI

  dr.sc. Predrag Kraljwww.pfri.uniri.hr/~pkralj

 • Uvjeti

  ispit 30-ak pitanja 50 bodova prolazna ocjena 40% uspjenosti studenti s manje bodova, ali prisutni na

  satima mogu ispitu pristupati ponovo (uz dogovor s nastavnikom)

  studenti s manje bodova i bez uvjeta prisutnosti moraju sluati ponovo

 • Teme

  1. klasifikacijski i sistemski nacrti i simboli

  2. klasifikacijska drutva i propisi3. pomoni ureaji osnove rada4. sustavi i elementi

 • 1.Klasifikacijski i sistemski nacrti

  osnivanje (projektiranje) broda odobrava ih inspektor klasifikacijskog

  drutva osnova za izradu radionikih nacrta kontrola, tj. usporedba stvarnog stanja

  s nacrtima

  Ponekad stvarna izvedba cjevovoda odstupa od sheme. To se posebno odnosi na starije brodove, koji nisu proizvedeni kompjuterskom tehnologijom (CAD/CAM), ve su cjevari prema izvedbi strojarnice i razmjetaju strojeva i ureaja vukli cijevi, a po potrebi su dodavani elementi cjevovoda koji nisu naknadno uvedeni u nacrt. Drugi razlog koji moe dovesti do takve situacije su naknadne preinake u strojarnici.Dunost je asnika stroja detaljno se upoznati sa stvarnim cjevovodom, drugim rijeima, treba pratiti cijevi po cijeloj strojarnici i identificirati sve vane elemente. Neke se cijevi vuku ispod stropa, a neke ispod najdonje podnice strojarnice (pajola) pa to nije jednostavan posao. Pomo pri tome je oznaavanje cjevovoda bojama i glavnih elemenata cjevovoda natpisnim ploicama. Danas se cijevi oznaavaju prema ISO standardu, dok se nekad radilo o svojevrsnom standardu brodogradnje.

 • Pristup nacrtima

  (arhiva brodogradilita) arhiva brodarske kompanije kod upravitelja stroja u kontrolnoj prostoriji strojarnice sheme u informacijskom sustavu

  upravljanja strojarnicom

 • Cijevi

  materijali (elik, lijevano eljezo, bakar i slitine...)

  zatita (premazi, pocinavanje, guma) unutarnji promjer i debljina stjenke ispitni tlak (najee 50% vei od

  radnog tlaka) pad tlaka kroz cjevovod, dilatacije oznaavanje: boja i natpisna ploica

 • Oznaavanje bojama - ISO

  zelena (morska voda, sigurnost) plava (slatka voda) smea (gorivo) uta (ulje) crvena (opasnost: para visoki tlak i

  temperatura, PP oprema)

 • Natpisne ploice

  bakrene ugravirana skraenica naziva ne radi se o podacima proizvoaa

  ureaja (npr. pumpe, kompresora, elektromotora...) ve o oznaci brodogradilita

  svaki bitni element cjevovoda

 • Cijevni spojevi

  rastavljivi i nerastavljivi rastavljivi

  razne izvedbe prirubnikih spojeva, holender, ERMETO spoj...

  brtvljenje odgovara fluidu i temperaturi (guma, guma s pojaanjem, klingerit, metal...)

  nerastavljivi zavarivanje, lemljenje, posebne spojke primjena: spojevi cijevi u tanku, prolazak cijevi

  kroz nepropusnu pregradu

 • Ostali elementi cjevovoda

  zaporni elementi filtri regulacijski i kontrolni elementi kompenzatori dilatacija kondenzni lonci slijepe prirubnice (slijepo-prolazne) prigunice...

 • Zaporni elementi

  ventili, zasuni, pipci oblik zapornog elementa

  s pladnjem, kuglasti, valjkasti, stoasti, igliasti, leptir...

  smjer (ravni, kutni, troputni, etveroputni)

  upravljanje runo, daljinski, automatsko

 • Ostalo

  filtriranje po povrini ili po dubini, magnetski runi ili automatski zaprljanje: pad tlaka osjetnici:

  tlaka, temperature, razine, viskoziteta, udjela kisika...

  lokalni ili daljinski kompenziranje dilatacija samim cjevovodom

  ili poseban cijevni element

 • Dunosti asnika

  redovite provjere funkcionalnosti i proputanja

  priprema za ienje badarenje daljinskih osjetnika

 • Simboli elemenata cjevovoda

  pumpe, kompresori, turbine

  ventili

  mjerni instrumenti

  nazivni promjeri cijevi

 • 2. Propisi

  meunarodne konvencije SOLAS, MARPOL

  klasifikacijska drutva HRB, LR, ABS, BV, DNV, GL, RINA...

  kod definiranja nekih veliina uzimaju se u obzir i preporuke proizvoaa opreme, strukovne norme...

 • HRB dio 7 Strojni ureaj dio 8 Cjevovodi dio 9 Strojevi dio 10 Kotlovi, izmjenjivai topline i posude

  pod tlakom dio 11 Rashladni ureaj dio 13 Automatizacija dio 17 Protupoarna zatita dio 22 Spreavanje zagaivanja

 • 3. Pomoni ureaji

  3.1. pumpe (crpke)3.2. kompresori, puhala, ventilatori3.3. kormilarski ureaj3.4. pritezna i sidrena vitla3.5. zatita okolia3.6. rashladni ureaji dr.

 • Pumpe

  hidrauliki strojevi koji uloenu energiju (rad) pretvaraju u energiju fluida

  poveanje energije fluida oituje se u poveanju potencijalne (tlak, poloaj) i kinetike enegije (brzina)

  manometarska visina manometri na usisnoj i tlanoj strani pumpe

 • Podjela pumpi

  prema nainu predaje energije fluidu: dinamike volumenske

  dinamike: turbopumpe, pumpe s posebnim uincima

  volumenske: stapne i klipne, vijane, zupaste, renjaste, membranske...

 • Osnove rada pumpe

  Hg

  pt

  pscs

  ctHt

  Hs

  mstg HHH

  trstst

  g

  trupg

  hgcc

  gppHH

  hHHHH

  2

  22

 • Turbopumpe

  centrifugalne, dijagonalne, aksijalne najea primjena (slatka i morska

  voda, teret) velike dobave, male visine dizanja upuivanje sa zatvorenim ventilima na

  tlanoj strani jednostavna regulacija paralelni i serijski spoj

 • Paralelni i serijski spoj

  paralelnim se poveava protok serijskim se poveava napor

  H

  Q

  AA

  A

  QI QII QIII

  Tri jednake pumpe:QIII

 • Pumpe s posebnim uincima

  mlazne pumpe najvanija izvedba nemaju pokretnih dijelova ve trebaju

  pogonski (porivni, radni) fluid primjena

  posuivanje tankova tereta i balasta vakuumiranje usisnih cijevi centrifugalne

  pumpe pumpa s vodenim prstenom

 • Stapne i klipne pumpe

  stapne pumpe kaljue, jer su samosisne

  klipne visoki tlakovi, hidrauliki sustavi nejednolika dobava dvoradne, diferencijalne, viecilindrine

 • Vijane pumpe

  primjena: viskozni fluidi gorivo, ulje za podmazivanje, neki tereti jedan, dva, tri vijka

 • Zupaste i sl.

  primjena: viskozni fluidi privjeene pumpe ulja kompresora,

  dizel agregata

 • Vani pojmovi

  samosisnost kavitacija pogonski stroj NPSH instrumenti za praenje rada

 • 3.2. Ventilatori - kompresori

  uloenu energiju predaju fluidu (plinu) ventilatori za mala poveanja tlaka puhala za srednja poveanja superkompresori ak do 1000 bar najvanija primjena na brodu:

  startni zrak rashladni ureaji

  startanje s otvorenim ventilima na tl. strani

 • Tipovi

  ventilatori turbostrojevi (propelerni, centrifugalni)

  kompresori stapni klipni rotacijski: lamelasti, puni, turbo, vijani

 • 3.3. Kormilarski ureaj

  hidrauliki ili elektrohidrauliki krilni ili klipni glavni i pomoni snaga N=M=M2/t pri najveem gazu

  i plovidbenoj brzini kormilarenje u nudi gubitak

  upravljake ili povratne veze s mostom

 • 3.4. Pritezna i sidrena vitla

  hidraulina ili elektrina dvije brzine pritezanja dizanja zajedniki pogonski stroj izvrstiva

  spojka konica (pojasna)

 • 3.5. Zatita okolia

  MARPOL: zatita morskog okolia od isputanja s brodova ulja, kemikalija, krutog otpada, fekalija, plinova

  Separator kaljue Ureaj za preradu fekalnih voda Spaljiva smea

 • Separator kaljue

  zauljena i zaprljana voda sakuplja se u sabirnom tanku i ne smije se ispustiti u more bez obrade

  razdvajanje vode i ulja ostvaruje se djelovanjem sile gravitacije (+centrifugalne) zbog razliite gustoe

  do 15 ppm ulja i do 30 l/NM

 • Prerada fekalnih voda

  sive vode (pranje) i crne vode bioloki i kemijski ureaji bioloki koriste aerobne bakterije

  (potreban im je zrak) separacija krutih tvari sterilizacija klorom te isputanje

 • Izmjenjivai topline

  bez promjene faze (senzibilna toplina) s promjenom faze (latentna toplina,

  isparivai, kondenzatori) izmjenjivake povrine: ploe, cijevi smjer strujanja: istosmjerni,

  protusmjerni, unakrsni praenje rada termometrima na ulazu i

  izlazu obaju medija

  [T] [T]ISTOSMJERNI PROTUSMJERNI

  L L

 • 3.6. Rashladni ureaj

  ohladiti ispod temperature okoline i odrati tu temperaturu

  parnokompresijski ureaji rade poput dizalica topline radni fluidi isparavaju pri niskim

  temperaturama, a zatim ih se komprimira te kondenzacijom predaju toplinu okolini

  najvanija primjena: provijant

 • Ostalo

  hidrofor propelerno vratilo i statvena cijev separatori goriva i ulja

 • 4. Sustavi i elementi

  pogonski sustavi omoguuju rad porivnog stroja tj. poriv broda

  sustavi ope slube osiguravaju sigurnost broda, okolia, komfor...

  sustavi specijalne namjene - teret

 • Pogonski sustavi - DM

  GORIVO

  ULJE ZA

  PODMAZIVANJE

  STARTNI ZRAK

  ISPIRNI ZRAK

  ISPUNI PLINOVI

  RASHLADNA VODA

  PARA

  (ZAGRIJAVANJE)

 • Uspostava pogona

  u svakom trenutku mora postojati mogunost uspostavljanja pogona

  potrebno: izvor elektrine energije u nudi, gorivo (grijanje?), ulje za podmazivanje, rashladna voda

 • Sustav goriva ukrcaj, skladitenje, transfer, obrada, priprema i

  distribucija skladini tankovi i preljevni tank transfer pumpe (2x) taloni tankovi prvo ienje separatori goriva koriste razliku u gustoi goriva i

  neistoa dnevni tankovi (HFO, DO) distribucija do potroaa i priprema potroai: GM, DG, BGP... priprema: zagrijavanje i filtriranje

 • Dunosti asnika stroja

  praenje stanja u tankovima dnevno stanje

  rukovoenje ukrcajem transfer goriva po potrebi upravljanje radom separatora praenje rada sustava i motora kod

  pripreme za rad i tijekom rada odravanje plansko ili po potrebi

 • Sustav ulja za podmazivanje

  ovisi o tipu motora cirkulacijski sustav slivni tank smjeten u dvodnu

  strojarnice hlaenje i filtriranje ulja cilindarsko ulje dolazi gravitacijski separator ulja radi neovisno

 • Dunosti asnika stroja

  praenje stanja sustava, posebno u radu (iako postoji automatska zatita)

  praenje potronje cilindarskog ulja dolijevanje (transfer) ulja po potrebi upravljanje radom separatora ulja odravanje

 • Sustav rashladne vode

  indirektno hlaenje = slatka voda hladi postrojenje, a slatku vodu hladi more

  glavne pumpe i pumpe luke slube usisne kutije morske vode visoki i niski centralni rashladnici slatke vode regulacija temperature slatka voda je zatvoreni sustav ekspanzijska

  posuda, nadolijevanje, dodavanje aditiva i oduivanje

 • Dunosti asnika stroja

  praenje stanja (temperatura i tlakova) odravanje elemenata, prije svega

  ienje morska voda stvara kamenac nadopuna sustava slatke vode oduivanje isputanje zraka iz

  cjevovoda kako bi se izbjegli zrani depovi

 • Sustav komprimiranog zraka

  startni zrak i radni zrak upuivanje motora, prekretanje motora,

  daljinsko upravljanje i dr. spremnici zraka kompresori zraka, potrebno hlaenje razvod prema potroaima

 • Dunosti asnika stroja

  praenje rada kompresora stanje tlaka u spremnicima dnevno isputanje vode iz spremnika isputanje vode prije upuivanja

  glavnog porivnog stroja

 • Sustav pare, kondenzata i napojne vode

  generatori pare: loeni i utilizatori zatvoreni ciklus: para (suhozasiena ili

  pregrijana) ide prema potroaima, ekspanzija i kondenzacija, napajanje generatora pare

  stanje pumpi: napojnih, kondenzata, cirkulacijskih

  ienja grijaa, kondenznih lonaca...

 • Dunosti asnika stroja

  praenje stanja odravanje elemenata ienje

  kamenca i dr. nadopuna sustava vodom i aditivima oduivanje isputanje plinova

 • Sustavi ope slube

  kaljua i balast ventilacija i klimatizacija oduivanje, sondiranje, preljevi i naljevi sanitarna voda otpadna voda protupoarni sustavi daljinsko upravljanje (pneumatika i

  hidraulika)

 • Sustav kaljue svaki brodski prostor u koji se namjerno ili

  nenamjerno moe naliti tekuina mora imati mogunost pranjenja

  pranjenje se moe izvesti isputanjem (drenaom tj. ocjeivanjem, gravitacijski)

  neki brodski prostori, koji se nalaze u donjem dijelu trupa, ne mogu se prazniti gravitacijski te se prazne pumpama

  sakupljena tekuina je prljava i zauljena te je zabranjeno isputati je direktno u more skupljanje o obrada

 • Dunosti asnika stroja

  redovito prepumpavanje kaljunih voda u sabirni tank kaljue

  upravljanje separatorom kaljue isputanje proiene vode s broda je

  automatizirano, tj. automatski se prekida ako se postignu odreeni uvjeti

 • Sustav balasta

  balast dodatna masa balastni se tankovi pune morem s ciljem

  postizanja potrebnog trima, nagiba trupa te naprezanja u brodskoj konstrukciji

  balastni tankovi su tankovi dvodna, boni tankovi, pramani i krmeni pikovi

  dvije pumpe balasta

 • Ventilacija strojarnice

  dovoenje svjeeg zraka vano zbog ispravnog rada strojeva i

  temperature zraka u strojarnici vei broj ventilatora - fleksibilnost 50% ukupne koliine dovodi se na

  usisne filtre turbopuhala glavnog motora

  pretlak u strojarnici

 • Klimatizacija

  kondicioniranje zraka temperatura i vlanost centralne klima jedinice nadgrae, kontrolna prostorija

  strojarnice i dr.

 • Neki elementi i odravanje filtri

  oni su zatita, provjera zaprljanja i zamjena pumpe

  tlakovi na usisnoj i tlanoj strani kompresori

  tlakovi na usisnoj i tlanoj strani izmjenjivai topline

  zaprljanje izmjenjivakih povrina - ienje hidrofori

  nadopuna zraka

 • Mjerenje i automatizacija klasa automatiziranosti strojarnice definira mjerna mjesta, nain indikacije, mjesto

  prikaza, alarmiranje, zatitno djelovanje mjerno mjesto: npr. prije i poslije pumpe nain indikacije: stalno ili na poziv, analogno ili

  digitalno mjesto prikaza: lokalno, ECR, BCR alarmiranje: donja ili gornja vrijednost zatitno djelovanje: SLOWDOWN i SHUTDOWN

  motora, ukljuivanje rezervne pumpe, gaenje plamena na gen. pare itd.

 • Automatizacija rada pomonih ureaja

  automatski rad pogonskih pumpi rezervne kod pada tlaka nakon odreenog broja radnih sati po uspostavi EE sustava

  automatsko ukljuivanje komp. zraka dvopoziciona regulacija, kod donje se vrijednosti tlaka u spremniku komp.

  ukljuuje, a kod gornje iskljuuje

  automatski rad rashladnog ureaja dvopoz. regulacija temperature u komori, dvop. reg. usisnog tlaka

  automatski rad separatora goriva i ulja potpuno automatiziran rad i javljanje greeke, iskljuivanje kod prevelikih

  vibracija

 • Automatizacija rada pomonih ureaja

  automatski prekid isputanja proiene kaljune vode >15 ppm, >30 l/NM

  automatski rad samoistivih filtara (suioca): gorivo, ulje, kontrolni zrak

  automatski rad ureaja za proizvodnju destilirane vode

 • Automatizirana brodska elektrana

  ukljuivanje i iskljuivanje stand-bygeneratora u skladu s optereenjem

  stand-by generator mora biti spreman za upuivanje (predgrijan, podmazan, pripremljeno gorivo)

  nakon upuivanja automatski se izjednaava frekvencija, dovodi se u fazu, izjednaava napon te nakon prikluenja na mreu izvri raspodjela optereenja

 • Mjerni instumenti

  tlak u pravilu pretlak (manometarski tlak) temperatura razina protok viskozitet (kinematiki) udio plinova (npr. kisika), slanost... elektrine veliine

 • Prekidai

  tlaka, temperature, razine np. LPS i HPS

 • Zakljuak

  zahtjevan i odgovoran posao asnika pomae automatski nadzor, ali... fizikalne osnove procesa i mjernih

  instrumenata redovite kontrole i praenja rada uvjebavanje reakcija i razmiljanje

  unaprijed o moguim situacijama i rjeenjima