Click here to load reader

Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti...

 • Brodska elektrotehnika i elektronika

  ~ laboratorijske vježbe ~

 • Literatura

  Igor Vujović, Ivica Kuzmanić:

  ‘Repetitorij s uputama za laboratorijske vježbe iz osnova elektrotehnike i brodske

  elektrotehnike i elektronike’

 • Sažetak (1):

  1. Elementi strujnog kruga; električni otpor:

  VJEŽBA 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

  2. Osnovne zakonitosti električnih krugova

  VJEŽBA 2: Kirchhoffovi zakoni, Ohmov zakon

 • Sažetak (2):

  3. Analiza električnog kruga izmjenične struje

  VJEŽBA 3: Serijski RLC spoj u krugu izmjenične struje

  4. Magnetizam, magnetski krugovi

  VJEŽBA 4: Mjerenje struje u magnetskom krugu

 • Osnovne napomene

  Pažljivo rukovati instrumentima.

  Ne uključivati sklop ili bilo što drugo na izvor (u struju) bez odobrenja nastavnika ili laboranta!

  Ne vršiti nikakve preinake na sklopu dok je pod naponom (općenito, ne dirati ništa dok je uključeno u struju)!

 • Elementi strujnog kruga; električni otpor

  Osnovni elementi električnog kruga:

  Izvor - strujni i naponski

  - istosmjerni i izmjenični

  Vodiči - različiti vodljivi materijali

  Trošilo - RLC

 • Osnovni parametri:

  Napon (U)

  Struja (I)

  Otpor (R)

  R+ IU

  Elementi strujnog kruga; električni otpor

 • Napon je razlika potencijala.

  Usmjereno gibanje naboja kroz zatvoreni električni krug naziva se električna struja.

  Elementi strujnog kruga; električni otpor

 • Ukoliko se potencijali različitog iznosa povežu vodljivim materijalom poteći će struja s ciljem izjednačavanja potencijala.

  R+ IU

  Elementi strujnog kruga; električni otpor

 • Svojstvo opiranja materijala protjecanju električne struje naziva se električni otpor.

  izražava se u ohmima [Ω]

  označava se slovom R = resistance, eng.

  simbol za otpornik:

  R

  R

  ili

  Elementi strujnog kruga; električni otpor

 • Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

  Označavanje otpornika – prstenima u boji

  1 4 x100 ± 10% = 1400 Ω ± 10%

  1400 Ω

  - 140 Ω

  1260 Ω

  1400 Ω

  + 140 Ω

  1540 Ω

 • Tablica – označavanje otpornika bojama:

  Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

 • Zadatak 1:

  Odabrati 3 različita otpornika i odrediti:

  vrijednost otpora po oznakama

  interval unutar kojeg se mora nalaziti vrijednost otpora

  izmjeriti vrijednost otpora digitalnim multimetrom

  Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

 • Spojevi otpornika:

  Serijski

  Paralelni

  Mješoviti

  Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

 • Serijski spoj otpornika (1)

  Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

 • Serijski spoj otpornika (2)

  Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

 • Paralelni spoj otpornika (1)

  Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

 • Paralelni spoj otpornika (2)

  Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

 • Zadatak 2:

  Za 3 odabrana otpornika iz 1. zadatka odrediti ukupni, ekvivalentni otpor ako su otpornici spojeni:

  Serijski

  Paralelno

  Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

 • Zadatak 3:

  Odrediti ukupni ekvivalentni otpor za 5 odabranih otpornika iz 1. zadatka, prema spoju sa slike:

  Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

 • Zadatak 4:

  Odrediti ukupni ekvivalentni otpor za 5 odabranih otpornika iz 1. zadatka, prema spoju sa slike.

  Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika