of 21 /21
Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe ~

Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

  • Upload
    others

  • View
    43

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Brodska elektrotehnika i elektronika

~ laboratorijske vježbe ~

Page 2: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Literatura

Igor Vujović, Ivica Kuzmanić:

‘Repetitorij s uputama za laboratorijske vježbe iz osnova elektrotehnike i brodske

elektrotehnike i elektronike’

Page 3: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Sažetak (1):

1. Elementi strujnog kruga; električni otpor:

VJEŽBA 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

2. Osnovne zakonitosti električnih krugova

VJEŽBA 2: Kirchhoffovi zakoni, Ohmov zakon

Page 4: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Sažetak (2):

3. Analiza električnog kruga izmjenične struje

VJEŽBA 3: Serijski RLC spoj u krugu izmjenične struje

4. Magnetizam, magnetski krugovi

VJEŽBA 4: Mjerenje struje u magnetskom krugu

Page 5: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Osnovne napomene

Pažljivo rukovati instrumentima.

Ne uključivati sklop ili bilo što drugo na izvor (u struju) bez odobrenja nastavnika ili laboranta!

Ne vršiti nikakve preinake na sklopu dok je pod naponom (općenito, ne dirati ništa dok je uključeno u struju)!

Page 6: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Elementi strujnog kruga; električni otpor

Osnovni elementi električnog kruga:

Izvor - strujni i naponski

- istosmjerni i izmjenični

Vodiči - različiti vodljivi materijali

Trošilo - RLC

Page 7: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Osnovni parametri:

Napon (U)

Struja (I)

Otpor (R)

R+ IU

Elementi strujnog kruga; električni otpor

Page 8: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Napon je razlika potencijala.

Usmjereno gibanje naboja kroz zatvoreni električni krug naziva se električna struja.

Elementi strujnog kruga; električni otpor

Page 9: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Ukoliko se potencijali različitog iznosa povežu vodljivim materijalom poteći će struja s ciljem izjednačavanja potencijala.

R+ IU

Elementi strujnog kruga; električni otpor

Page 10: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Svojstvo opiranja materijala protjecanju električne struje naziva se električni otpor.

izražava se u ohmima [Ω]

označava se slovom R = resistance, eng.

simbol za otpornik:

R

R

ili

Elementi strujnog kruga; električni otpor

Page 11: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

Označavanje otpornika – prstenima u boji

1 4 x100 ± 10% = 1400 Ω ± 10%

1400 Ω

- 140 Ω

1260 Ω

1400 Ω

+ 140 Ω

1540 Ω

Page 12: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Tablica – označavanje otpornika bojama:

Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

Page 13: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Zadatak 1:

Odabrati 3 različita otpornika i odrediti:

vrijednost otpora po oznakama

interval unutar kojeg se mora nalaziti vrijednost otpora

izmjeriti vrijednost otpora digitalnim multimetrom

Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

Page 14: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Spojevi otpornika:

Serijski

Paralelni

Mješoviti

Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

Page 15: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Serijski spoj otpornika (1)

Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

Page 16: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Serijski spoj otpornika (2)

Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

Page 17: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Paralelni spoj otpornika (1)

Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

Page 18: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Paralelni spoj otpornika (2)

Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

Page 19: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Zadatak 2:

Za 3 odabrana otpornika iz 1. zadatka odrediti ukupni, ekvivalentni otpor ako su otpornici spojeni:

Serijski

Paralelno

Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

Page 20: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Zadatak 3:

Odrediti ukupni ekvivalentni otpor za 5 odabranih otpornika iz 1. zadatka, prema spoju sa slike:

Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika

Page 21: Brodska elektrotehnika i elektronikabrod.pfst.hr/~ikuzman/LV 1 - Određivanje vrijednosti električnog otpornika.pdf · Brodska elektrotehnika i elektronika ~ laboratorijske vježbe

Zadatak 4:

Odrediti ukupni ekvivalentni otpor za 5 odabranih otpornika iz 1. zadatka, prema spoju sa slike.

Vježba 1: Određivanje vrijednosti električnog otpornika