of 22 /22
Pengalaman Kawalan Wabak Denggi di Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ): Kajian Retrospektif Oleh Dr.K.Subramaniam, MCIEH (UK); PJK; (bekas PPKP & PKAS) Ketua Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Persekitaran Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Puncak Alam 2014 Seminar Denggi 2014 anjuran MAEH dan JKT Kolej Kesihatan Bersekutu KKM Sg. Buloh

Satu Kajian Retrospektif: Pengalaman Kawalan Wabak Denggi

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Satu Kajian Retrospektif: Pengalaman Kawalan Wabak Denggi

Satu Kajian Retrospektif: Pengalaman Kawalan Wabak Denggi di MPAJPengalaman Kawalan Wabak Denggi di Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ):
Kajian Retrospektif
Fakulti Sains Kesihatan, UiTM Puncak Alam
2014
perkhidmatan kesihatan diberi oleh Jabatan Perlesenan dan Kesihatan (JP&K) ditadbir oleh SU Majlis
• Dilantik 4 Inspektor Kesihatan (PPKP) serta 7 Pembantu Tadbir & 2 PAR
• Untuk kawalan vektor seorang 1 pengawas bandar dan 10 PRA diselia oleh 1 IK (JP&K) dari Bahagian Lesen
(Dr.Subra 1994)
15 31
0
50
100
150
200
250
Series1 Linear (Series1)
Kes Denggi Tahun
(DD) telah berlaku
• 150 kes +ve dan 2 kematian (38%)
• Daerah Hulu Langat terdapat 1006 kes DD
• Insiden kes = 22/100,000 (Sasaran 30/100,000 Pelan
Tindakan UKV MPAJ 1994)
• MPAJ bersempadan dengan DBKL
yang cukup
• Kewangan – duit yang secukupnya untuk kawalan
• Kaedah – kawalan & pencegahan DD
2. Kaedah Pengurusan Baru • Tenaga manusia – Satu cadangan untuk
menempatkan 1 IK daripada PKD sebagai IK Vektor untuk membantu MPAJ
–Ini kali pertama perkara ini lakukan
• Logistik – Satu kenderaan khas untuk kawalan (ULV)
• Kewangan – untuk pembelian insektisid (Malathion) dan pembayaran elaun lebih masa serta perkilometeran
(Dr.Subra 1994)
antara Tn.YDP-MPAJ (Yg.Bhg.Tan Sri Abdul Karim Munisar) dan Yg.Bhg.Datin Dr.Harrison Aziz Bt. Baharuddin – TP(K) JKNS
– Persetujuan telah diberi dan kaedah ini dilaksanakan
(Dr.Subra 1994)
• Initiasitif / kaedah baru –Pada 16.6.1994 PPKP
Subramaniam K ditempatkan selama 6 bulan untuk melatih (“OJT”) & pandu (“guide”) pekerja vektor MPAJ
–28.7.1994 satu taklimat khas kepada Ahli MPAJ EXCO
(Dr.Subra 1994)
– Satu bilik kawalan/gerakan DD juga diujudkan di Dewan MPAJ Ampang
– satu kenderaan ULV baru serta alat mesin ULV telah dibeli
– latihan intensif dalam semua aspek pencegahan dan kawalan
– latihan penguatkuasaan APSPP 1975, penyiasatan dan pendakwaan
(Dr.Subra 1994)
3. Perbincangan • Kes telah menurun sebanyak
39.13% dari 207 (2 kematian) tahun 1993 kepada 81 kes (1994)
• Penurunan kes ini ialah akibat perhatian serius terhadap kawalan wabak denggi oleh staf UKV MPAJ serta dibantu oleh staf PKD Hulu Langat (Mukim Ampang) dan PKD Gombak (Mukim Hulu Kelang)
(Dr.Subra 1994)
Kes Denggi 2010 (YB Dr.Xavier)
“The clusters will normally spread in the early and end quarters of
a year. (The cases) will then reach a mod high every two years,”
Dr.Xavier said before ...
http://xavierjayakumar.blogspot.com/2010/07/dengue-and-responsible-pet-owners.html
5. Situasi semasa • Selangor ada kes terbanyak di Malayasia dengan 43,597
kes dan 62 kematian sehingga Nov 10 2014.
• Di MPAJ bagi tahun 2013 ada 2,138 kes tetapi bagi tahun ini ada 4,026 denggi serta 3 kematian hingga Nov 16, 2014.
• YDP MPAJ (Tn.Abd Hamid Hussain) mengatakan MPAJ akan meningkatkan tindakan kawalan di kawasan “hotspots” di Pandan Mewah, Taman Ampang Jaya, Dahlia Apartment in Pandan Indah, Keramat AU3, Jalan F dan Jalan J di Taman Melawati.
• MPAJ telah mengurangkan “hotspot” Denggi dari 10 hingga 6 dalam tahun 2014.
http://www.nst.com.my/node/53632
5. Situasi semasa • MPAJ telah lancarkan gerakan “cari dan musnah” tempat
pembiakan aedes dari rumah ke rumah serta fogging serta ceramah denggi.
• Gerakan “Communication for Behavioural Impact” (Combi) oleh squad akan membersihkan kawasan sensisitif dan hapuskan tempat pembiakan berpotensi.
• MPAJ ada 24 persatuan penduduk & rukun tetangga akan membantu setiap hujung minggu.
• Semua kawasan “hotspot” dan bukan “hotspot” terlibat dalam operasi ini.
• Memastikan & hapuskan tempat pembiakan Aedes, spt baldi dengan air hujan perlu bantuan orang awam.
http://www.nst.com.my/node/53632
• Keperluan asas dalam kawalan & pencegahan:
a) Tenaga manusia – kemahiran, berpengethuan & sikap
b) Kewangan – peruntukkan yang secukupnya untuk membayar kerja lebih masa, bayaran operasi, kontrak dan emolumen
c) Logistik – membekalkan peralatan
d) Kaedah – menggunakan cara surveilans, pencegahan dan kawalan yang berkesan
e) Penyelidikan – kajian tentang semua aspek kawalan nyamuk aedes
f) Kolabrasi - kerjasama setempat dan antarabangsa
• Strategi kawalan:
ii. Kawalan sepanjang jalan jangkitan (pathway)
iii. Kawalan pada manusia (human protection)
b) Pencegehan sekunder – pengesanan awal
c) Pencegahan tertiari –
i. kesihatan kerja
(Kathryn Hilgenkamp, et.al; 2005)
• Strategi pengurusan risiko: i. Aspek ekonomi,
ii. Aspek sosio,
iii. Aspek politik,
iv. Aspek perundangan
•Kebersihan persekitaran:
7. Penghargaan… • Tn.Pengarah Kesihatan Kesihatan Negeri Selangor (JKNS)
• Ketua PPKP N.D.Nayagam – JKNS
• Tn.YDP dan Tn.SU – MPAJ
• Dr.K.Indrakaran (MPAJ)
• PPKP Topek Omar dan staf RKPBV PKD Hulu Langat
• PPKP Chandran dan staf RKPBV PKD Gombak
• Malaysia Association of Environmental Health(MAEH)
Terima kasih
atau panggil di: 012-6923264)