21
SÂNGELE PERIFERIC

SÂNGELE PERIFERIC

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SÂNGELE PERIFERIC. SÂNGELE. Plasma sanguină - 5% din greutate Elementele figurate. ELEMENTELE FIGURATE. ERITROCITE. LEUCOCITE. TROMBOCITE. HEMATII. GLOBULE ALBE. PLACHETE SANGUINE. GLOBULE ROSII. GRANULOCITE. AGRANULOCITE. POLIMORFONUCLEARE. MONONUCLEARE. NEUTROFILE. ACIDOFILE. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: SÂNGELE PERIFERIC

SÂNGELE PERIFERIC

Page 2: SÂNGELE PERIFERIC

SÂNGELE

• Plasma sanguină - 5% din greutate

• Elementele figurate

Page 3: SÂNGELE PERIFERIC

ELEMENTELE FIGURATE

ERITROCITEHEMATII

GLOBULE ROSII

NEUTROFILE ACIDOFILE BAZOFILE

GRANULOCITEPOLIMORFONUCLEARE

MONOCITE LIMFOCITE

AGRANULOCITEMONONUCLEARE

LEUCOCITEGLOBULE ALBE

TROMBOCITEPLACHETE SANGUINE

Page 4: SÂNGELE PERIFERIC

TEHNICI MICROSCOPICE PENTRU STUDIUL SÂNGELUI

PERIFERIC

• Tehnica frotiului• Tehnica numărătorii

Page 5: SÂNGELE PERIFERIC

Frotiu sanguin

Page 6: SÂNGELE PERIFERIC

COLORAREA FROTIULUI SANGUIN

Metoda May GrMetoda May Grüünwald – Giemsanwald – Giemsa– Eozina - colorant acid (roşu)

– Albastru de metilen- colorant bazic (albastru)

– azur de metilen şi eozinat de albastru de metilen - coloranţi “neutri”

Page 7: SÂNGELE PERIFERIC

Tipuri de tinctorialităţi pe frotiurile sanguine - col. MGG

• Bazofil = albastru Bazofil = albastru

• Azurofil = roAzurofil = roşşu u purpuriupurpuriu

• Acidofil = roz - portocaliuAcidofil = roz - portocaliu

• Neutrofil = roz palidNeutrofil = roz palid// violet violet

Page 8: SÂNGELE PERIFERIC

Rezultate coloraţia May Grünwald – Giemsa

- nucleu: bazofilbazofil - citoplasma agranulocitelor: bazofilăbazofilă- citoplasma granulocitelor: acidofilăacidofilă

- granulaţii nespecifice (azurofileazurofile):): roşu purpuriuroşu purpuriu

- granulaţii specifice:- neutrofile – neutrofile – violet/ violet/ rozroz

- - bazofile - albastru bazofile - albastru îînchis nchis // negrunegru

- - eozinofile - roeozinofile - roşşu-portocaliuu-portocaliu

Page 9: SÂNGELE PERIFERIC

Frotiu sanguin-col.MGG

Page 10: SÂNGELE PERIFERIC

ERITROCITUL7.5µm

• Formă de disc biconcav → raport mare suprafata / volum

• Celulă anucleată• Conţine hemoglobină

(globina este acidofilă)

Page 11: SÂNGELE PERIFERIC

NEUTROFILUL 60-70%

• Nucleu: polilobat

(2-5 lobi, uniţi prin punţi

de cromatină)• Citoplasma:

- eozinofilă

- conţine granulaţii:- azurofile mari- specifice mici, neutrofile (roz-violet)

Page 12: SÂNGELE PERIFERIC

EOZINOFILUL (ACIDOFILUL)2 - 4%

• Nucleu: bilobat, “în desag㔕 Citoplasma:

- eozinofilă

- conţine granulaţii:- azurofile - specifice eozinofile,

egale ca dimensiuni

Page 13: SÂNGELE PERIFERIC

BAZOFILUL <1%

• Nucleu: incomplet lobulat• Citoplasma:

- acidofilă

- conţine granulaţii- azurofile - specifice – bazofile,

(albastre închis/ negre),

în număr mic, variabile

ca formă şi dimensiuni,

se suprapun peste nucleu

Page 14: SÂNGELE PERIFERIC

LIMFOCITUL 28%

• Cele mai multe limfocite: dimensiuni comparabile cu dimensiunile eritrocitelor

• Nucleu: mare, rotund, ± indentaţie, heterocromatic,“în pată de cerneală”

• Citoplasma: – puţină– uşor bazofilă, ca “cerul senin”– conţine granulaţii azurofile– nu conţine granulaţii specifice

Page 15: SÂNGELE PERIFERIC

MONOCITUL 5%

• Dimesiuni pe frotiu:de 2-3 ori mai mare decât hematia

• Nucleu: mare, oval/reniform/ potcoavă, cu alternanţă a eucromatinei cu hetero- cromatina (aspect de “tablă de şah”)

• Citoplasma:– bazofilă, ca “cerul înainte de

furtună” – conţine granulaţii azurofile– nu conţine granulaţii specifice

Page 16: SÂNGELE PERIFERIC

TROMBOCITELE

• Cele mai mici elemente

figurate (fragmente din

megacariocit)• Sunt formate din:

– granulomer

(parte centrală, roşu

purpuriu- violet) – hialomerul

(parte periferică, albastru deschis)

Page 17: SÂNGELE PERIFERIC
Page 18: SÂNGELE PERIFERIC
Page 19: SÂNGELE PERIFERIC
Page 20: SÂNGELE PERIFERIC
Page 21: SÂNGELE PERIFERIC