Sahihu-L-Buhari, Buharijeva Zbirka Hadisa 2-2.Dio_text

  • View
    436

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Sahihu-L-Buhari, Buharijeva Zbirka Hadisa 2-2.Dio_text

I

*

>

.

-

f

SAHIHU-L-BUHARIBUHARIJEVAzbirka hadisa2

U imc Allaha,

Svcmilosnog, Samilosnog!

lit*

Lilian

dilii

OPORUKEO OPORUKAMAi

LU>J1

Jl

izjavi

Vjerovjesnika,

sallallahu

alejhi

ve

sellem:

o_Up Xij&a

J>-p' V-*J $&

jy

^yj

"Oporuka covjckaI

ircba da jc

kod njcga napisana!"

o rijecima Uzvisenog Allaha: "Propisano vam je, kada se nekom od vas priblizi smrt, ako ostavlja imetak, da (ga) oporuci roditeljima rodbini, kao duznost bogobojaznih. Grijch pada samo na onei

koji

budu

mijenjali,i

nakon

sto su je culi. Zaista,

U

Jjj

- ^ ii^sc-UalU ip^i ij*- cJlSi.'*jl

ve sellem, ucinio njemuje rekla, "...

oporuku?" "Ja sam ga

.-

(prcd smrt) drzala naslonjcna na svojim grudima",ili

Jl

na svom da1

krilu.

*

Zatrazio je lavor, zatim se presavio nai

moje knlo

nisam

ni osjetila

je

vec umro." "Pa kada

mu je

ucinio tu oporuku?*

.41 4\1

oU

BOLJE JE NEGO DA PROSJ ACE OD LJUDIJE Ebu-Nu'ajffi, njemu prenio Sufjan od Sa'da b. Ibrahima, a on od Amira2742.b.

PRlCAOje

NAMb.

>

*>

**

Sa'da, da

Sa'd

Ebi-Vekas, radijallahu anhu,'Ji\ iLf Jti

izjavio:

- Dosao

je

Vjerovjesnik,

sallallahu

alejhi

ve

Jju' s *

.lis'

v

Jis*

aK jQH. "

^jl 41 jj^-3>

- Allahov Poslanicc, rekoh, vcli Sa d - zclim da oporucim svu svoju imovinu! - Ne - rece Resulullah, sallallahu alejhi vesellem.

* *2

f.

^

--

>5^

- Pa onda polovinu? - upitah ja. - Ne - rccc Rcsulullah, sallallahu alejhi ve sellem. - Pa mogu li onda trccinu? - upitah ja.- Trecina (moze) - rece Resulullah - ali je trecina mnogo. Da ostavis svoje nasljednike bogate bolje ti je nego da ih ostavis siromasne, pa da pruzaju svoje rukc prcma svijctu trazc (matcrijalnu pomoc). Uistinu, sto god potrosis za opskrbu svoje obitelji smatra se sadakom, caki

^y

o^l l^i dUlj ^JjI J J-lIJ! OjA&Ss ^

j^rf

;JJ.-

l4-^>".

-j-^'

i^iU^

^>

k

.^5.

diJ-i 1,-U Aii^

591

.

SAHIHU-L-BUHARIzalogaj

OPORUK1-:

i

koga podignes do usta svojojte

zeni.

Mozda, da

Allah jos pozivi pa da svijetukoristi,

(muslimanima) budcs jos od (neprijateljima) od stete.

a drugima

On je tada

imao samo kcerku.*

OPORUKA JE SAMO DO TRECINE IMOVINEHasan(Basri) jc izjavio:

liililU dj^o^JI

^j--

"Ncmuslimanu, podaniku

iiiil Nl

w>j ^-^ jj ^,

>

>^

^

j^j-l Jis,.*..

islamske drzave, dozvoljava setrecine (njegove imovine)."1

opomka do

iznosa

/, /

.

. svijet u Da hoce sniziti ri

u**

1 ja' iS* 5jS* Jt f

-^

?' y"'

*/

,.

*

-

-

J! J- Ul u^ .

^

>^ -r J

\- *#.> \ Ju U^ "-

^

je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,rekao: ".ili. .

.^jf^X^lSi^llJU^JilJ^j"

pa trecina (moze), a i trecina je mnogo!",

jc rekao: "trecina jc vclika."

2744.

PRICAO

NAM

JEb.

MuhammedAdvijj,

b.

Abdurprenio

gfc

^JU? I &* -

.TVii

Rahim, njemu Zekerijja

ovome

Mervan od Hasima b. Hasima, on od Amira b. Sa'da,a ovaj da jc njegov otac, radijallahu anhu, kazao:

u rr

*

Cr

v y.

- Razbolio sam se pa mesallallahu alejhi ve sellem,

posjetio Vjerovjesnik,i

ja rekoh: "Allahovs ' *

Poslanice, moli Allaha da

me

ne vrati natrag (pa

oUJ J15

da

umrcm u

^

*

'

*

*

.

*

J^

jS>;

N jl

4)1

.1 41

J^j

Ig

Mckki)."c-^jl jl JjjI

- Nadati sc jc - rccc Rcsulullah,ve sellem - dati

cJj

L-L>

cL

sallallahu alejhii

f-ioj -***ji

>

Allah podari zdravlje

da se

y5 ^-aJaUl JU ^iJaJL

^

jl

C-U Ol J UJj

tobom

svijet jos koristi.

Rekoh: "Zelim da oporucim, postojednu kcerku. Oporucit cu polovinu.

imam samo.

& %> v^jl

j-iSi

^

I

Oporuka

sticcnika islamske drzave nc

mozc

ni

u

komili

slucaju prelaziti vrijcdiiost irecinc njegove imovine,oni dozvolc izvrsenje

a oporuka muslimana

oporuke oslavitelja. Malik, Safijai Ahmed dozvoljavajucinitiopomkusamodolrccincvrijcdnosti imovine ostavitcljaimuslimana makar on bio bcz nasljednika, a drugc dvijc irecinc, u torn slucaju, pripadaju drzavnoj blagajni.nasljednika

moze ako noma

ako

592

Ilbagil cyli^i

if^lg

^jlgill

nign

-

Ne, polovina je mnogo rece Resulullah,

sallallahu alejhi ve sellem.

- Pa onda trccinu? - rckoh. - Trecina (moze) - rece on - aili

i

trecina je

mnogo,fc

je rekao:

**..

.

velika".i

I

tako su ljudi - kaze Sa

d2

oporucivali do trecineIZJ AVA

to

im je

bilo dozvoljeno.

OPORUClTELJA IZVRSIOCU SVOJE OPORUKE: "STARAJ SE ZA MOJE DIJETEf I KADA JE IZVRSIOCU OPORUKE

^1 ^

^ ^A #*&*

S tf

j||

fa ^

^

DOZVOLJENO TUZENJE.2745.

PRICAOb.

NAM

JE Abdullah

b.

Mcslcmc ^UU idu

4tS^

^m*

prenoseci od Malika, (on) od Ibn-Sihaba, (ovaj)

od Urvetarckla:

Zubejra, a on od Aise, suprugeotf cJliL^l

Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je

&J!

*Jl\ r'/j \i- &\

- Utbe

b.

Ebi-Vekas zapovjedio je svome bratu

a?

^^ ^^ ;,,,,>t'

;-"/,'

^j

'*>'.*

uf3

J

Ji

^^

Sa'dub. EbiA/ekasu: "Sin robinje Zem'ezaistaje

^Jijg l&jiin vlSl,

-ifcjOlS"

od mene, pauzmi ga k sebi! Prve godine po oslobodenju Mekke Sa d ga uzco rckao: "On je sin moga brata ovo mih ii

je je

^1 ^ JL -^ ^ &l,*

f^.

**

"

- * ^r JJj f

-

.

-

..

kad je spomenuo imc

(Jcvrcja), potvrdila jc

zj^

pokretom glave.

*, "'

^ j^ ^ ^XM

-

Tada je on doveden(zlocin).

i

nije se pustao

dok nije priznao

jiU oJLpI JU- Sy_.

*,j** l^-rjj,l

Potom

je Vjerovjesnik, sallallahu alejhii

'

ve sellem, naredio pa je

njegova glava stucena

*j^-M*-b j^ji|l

^lSi

kamcnovanjcm.

Tuzilcljali njih

i

opluzcni moraju bin pamctni, Nije valjana tuzba ludakazamjenjivati njihovi skrbnici. Optuzcnibiti

i

maloljclnika ncsposobnog za rasudivanjc,bili

mogu

prcdmct tuzbc moraju

potpuno odrcdeni

i

poznati.

cc poznat ako se on na sudu pokazc. Ako nije pri ruci, Ircba ga detaljno opisati po kakvoci vrijednosti, a ako sc radi o irazbini. ircba navesti vrstu, svojslvo iznos potrazivanja. Ako jc prcdmct tuzbc nekretnina, kod tuzenja svjedocenja navodi sc mahala, sclo, srez pogranicne nekretninc s imenima

Prcdmcl tuzbci

i

i

i

njihovih vlasnika.

594

utn^ji^iii^

lllll

gj jLgiJL oi/iki

ZA N ASLJEDNIKA NEMA OPORUKEJE Muhammed b. Jusuf, prenoseci od Verka'a, on od Ibn-Ebi-Nedziha, ovaj od Ataa, a (on opet) od Ibn-Abbasa, radijallahu anhuma, da je kazao: - Imovina jc (u pocctku islama) pripadala djctctu2747.

*jl>iit

*

'4^3 V

^

4|

C^ C&M **??'k*,,. : *..

^ ^lj J&,

\

.

cctvrtinu, a

muzu polovinu

cctvrtinu.

gy\j >aji gjjUj

.=.,. ,>*,,^i_,

c

MILOSTINJA PRED SMRT2748.

o^l j^b.

aSxiJI

M

L>

PRICAO

NAM

JE

Muhammed

A' la,

l&.

&'l,

g

j&s

i2j

.yvu;-

njemu prenio Ebu-Usame od Sufjana, on odUmare, ovaj od Ebu-Zur'e, (on) od Ebu-Hurejre,radijallahu anhu, da je kazao:_

Nekialcjhi

je

covjek pilao Vjerovjesnika, sallallahu1

&*'$&^ &&>&*& *3j'" ^ & 41 ^3 fcji uJliJli'

-,,.-,,,.,,,,-,

-i

-,

"

-;

ve scllem: ^Allabov Poslanicc, koja jc"

sadaka najvpednija?

Dai

dijelisdoksi zdrav, brizljivo stices bogatstvoi

jl^^ljii jiif aiill jjAJjiJIJ ^ b ^-^j |J&M J-*^ w^>*' C^H ^5

bojissesiromastva

da ne odgadaspa da, kada

ti

dusa stigne u grkljan, kazes: "Tome i tome toliko, a tome tome toliko" - (imovina) a vec je pripalai

^^

.,

>e >.

f

-^.

^

rIS1

c

.

#

-^->

...

J* Jf

tome

i

tome.

^^^ ^

^