Sağlık Kurumları Girişimsel İşlem Listesi'ne TCD Önerileri

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sağlık Kurumları Girişimsel İşlem Listesi'ne TCD Önerileri

 • Say: 488 28.12.2010

  Sayn Dr. Ufuk Akdkan, T.C. Sosyal Gvenlik Kurumu Genel Salk Sigortas Genel Mdrl Salk Hizmetleri Daire Bakanl

  Genel Cerrahi iin ekte belirtilen ilemlerin Salk Uygulama Teblii nde kodu

  bulunmamaktadr. Genel Cerrahi alannda uygulanan bu ilemlere Salk Uygulama

  Teblii nde yeni kodlar tanmlanmas iin gereinin yaplmasn arz ederiz.

  Sayglarmzla,

  Prof. Dr. Cem Terzi

  Trk Cerrahi Dernei

  Ynetim Kurulu Bakan

 • Say: 489 28.12.2010

  Sayn Dt. smail Serdarolu, Salk Bakanl Sosyal Gvenlik Uygulamalar Deerlendirme Daire Bakan

  Genel Cerrahi iin ekte belirtilen ilemlerin Salk Uygulama Teblii nde kodu bulunmamaktadr. Genel Cerrahi alannda uygulanan bu ilemlere Salk Uygulama Teblii nde yeni kodlar tanmlanmas iin gereinin yaplmasn arz ederiz.

  Sayglarmzla,

  Prof. Dr. Cem Terzi

  Trk Cerrahi Dernei

  Ynetim Kurulu Bakan

 • KODU LEM ADIAIKLAMA:* ("cret/fatura " ibaresi ayn zamanda "puan" olarak da kabul

  edilecektir.) ** (Evde bakm hizmeti kapsamnda yaplan giriimsel ilemlerin puanlarna %50 eklenir.)

  LEM PUANI

  2. HEKM MUAYENELER VE RAPORLAR520.010 Konsltasyon Dier (her bir hekim iin) Hekim bran yazlmaldr 10520.011 Konsltasyon Poliklinik (her bir hekim iin) Hekim bran yazlmaldr 10520.012 Konsltasyon Servis (her bir hekim iin) Hekim bran yazlmaldr 15520.013 Konsltasyon Acil (her bir hekim iin) Hekim bran yazlmaldr 15520.014 Konsltasyon Baka Hastaneden gelen (her bir hekim iin) Hekim bran yazlmaldr 60520.020 Acil poliklinik muayenesi 21520.030 Normal poliklinik muayenesi 21

  Elektrik yanklarnda hasta takibiciltte ciddi yank lezyonu bulunmamakla birlikte hasta dahili problemler nedeniyle gnlk takip edilmektedir

  nhalasyon yanklarnda hasta takibiciltte ciddi yank lezyonu bulunmamakla birlikte hasta akcier problemleri nedeniyle gnlk takip edilmektedir

  Majr yankta hasta takibi (gnde bir kez yaplan hasta viziti520.031 Sevki yaplan muayene 5520.032 cap nbetinde yaplan muayene 30

  520.033Psikiyatri Muayenesi (ilk 10 hasta iin 30 puan sonraki hastalar 21 puan) ocuk Psikiyatrisi Uzmanlarnca yaplan muayenede ilk 10 hasta iin 45 puan sonraki hastalar iin 21 puan verilir.

  30

  520.034Yandal Uzman Hekim Muayenesi (lk 20 hasta iin 30 puan sonraki hastalar 21 puan)

  30

  520.040 Randevulu retim yeleri zel muayene creti 0520.050 Salk kurulu raporu la ve malzeme temini iin bir rapor ve bir muayene creti denir 0520.051 Uzman hekim raporu 0

  520.052 Meslek hastalklarnn tespiti iin hekim gr raporuSalk Bakanl meslek hastalklar hastaneleri ile Kurumca sevk edilen hastalar iin devlet niversite hastanelerince faturalanabilir.

  30

  520.060 Tek hekim rapor cretleri la ve malzeme temini iin bir rapor ve bir muayene creti denir 0520.070 Genel anestezi altnda muayene 75520.080 1.Basamak poliklinik muayenesi 1. Basamak salk kurulular 20520.081 le/Belde Gn Hastanesi poliklinik muayene creti 20520.090 1. inci Basamaktan sevk halinde poliklinik muayenesi 5

  520.091cab nbetinde yaplan A1 grubu (zellikli ameliyatlar ve giriimler) (3000-5000 Puan aral) Ek puan

  400

  520.092cab nbetinde yaplan A2 grubu (zellikli ameliyatlar ve giriimler) (2000-2999 Puan aral) Ek puan

  250

  520.093cab nbetinde yaplan A3 grubu (zellikli ameliyatlar ve giriimler) (900-1999 Puan aral) Ek puan

  145

  520.094cab nbetinde yaplan B grubu (zel ameliyatlar ve giriimler) (500-899 Puan aral) Ek puan

  70

  520.095cab nbetinde yaplan C grubu (Byk ameliyatlar ve giriimler) (300-499 Puan aral) Ek puan

  40

  520.096cab nbetinde yaplan D grubu (Orta ameliyatlar ve giriimler ) (150-299 Puan aral) Ek puan

  25

  520.097cab nbetinde yaplan E grubu (Kk ameliyatlar ve giriimler) (0-149 Puan aral) Ek puan

  10

  520.098 Dorudan gzetimli tedavi (DGT) Tberkloz hastalarnda gnde bir kez 5

  3. GENEL UYGULAMALAR-GRMLER

  530.020 Apse veya hematom drenaj, derinOrgan ve derin yumuak doku ii ve civar mdahaleler. Baka kod altnda zel olarak belirtilmemi ise bu kod ile faturalandrlr.

  100

  530.030 Apse veya hematom drenaj, yzeyelDeri ve subkutan dokular. Baka kodaltnda zel olarak belirtilmemi ise bu kod ile faturalandrlr.

  50

  530.050 Biyopsi, ine 614.370 , 621.330 , 802.930 ile birlikte fatura edilemez. 70

  530.060 Biyopsi, cerrahi, derin

  604.160 , 607.690 , 607.790 , 608.140 , 608.150 , 608.160 , 608.320 , 608.780 , 608.840 , 608.860, 608.910 , 614.350 , 614.360 , 614.370 , 615.050 , 615.210 , 616.670 , 618.040 , 618.450 , 618.590 , 619.120 , 619.410 , 619.520 , 620.050 , 620.110 , 620.120, 620.970 , 621.320 , 621.330 , 621.700 , 700.750 , 701.280 , 701.380 , 701.400 , 701.550 , 703.480 , 703.490 , 704.740 , 802.930 ile birlikte fatura edilemez.

  150

  530.070 Biyopsi, deri veya derialt, yzeyel

  604.160 , 607.690 , 607.790 , 608.140 , 608.150 , 608.160 , 608.320 , 608.780 , 608.840 , 608.860, 608.910 , 614.350 , 614.360 , 614.370 , 615.050 , 615.210 , 616.670 , 618.040 , 618.450 , 618.590 , 619.120 , 619.410 , 619.520 , 620.050 , 620.110 , 620.120, 620.970 , 621.320 , 621.330 , 621.700 , 700.750 , 701.280 , 701.380 , 701.400 , 701.550 , 703.480 , 703.490 , 704.740 , 802.930 ile birlikte fatura edilemez.

  70

  530.071 Beyin lm tespiti(Organ nakli iin)Sadece bir kez, beyin lm gerekletiinde, beyin lm tespit tutana imzaland an, Nroloji, Kardiyoloji, Beyin Cerrahi, Anestezi Uzman olmak zere her bir hekim iin puanlandrlr.

  700

  530.072 Kadavra donr bakm (Organ nakli iin)Drt saatte bir, hastann bakmn stlenen doktora vizit yapmas durumunda puan verilir.

  250

  530.073 Transplantasyon Hazrl Hastay transplantasyona hazrlayan sorumlu uzman hekim iin bir kez puanlandrlr. 250

  530.074Transplantasyon Sonras Gnlk Hasta Takibi ( gnde en az iki kez yaplan hasta ba vizit, gnlk her hasta iin)

  Transplantasyon sonras hastann bakmn stlenen uzman hekim iin ilk bir aylk srede puanlandrlr.510.122 ve 510.123 ile birlikte puanlandrlmaz.

  40

  530.080 Damar yolu almas Gnde 1 adetten fazla faturalanamaz 530870 ile faturalandrlamaz 0

  530.110 Enteral hiperalimantasyon takibi Gnlk, birlikte total parenteral nutrisyon faturalanamaz 0

  530.130 Hastann mekanikventilatre balanmasFaturaya 530.800 , 550.030 , 608.500 , 608.510 ilemlerinden en az biri elik etmelidir. Tek bana fatura edilemez.

  50

  530.140 IM enjeksiyon Gnde 3 adetten fazla faturalanamaz 0530.150 IV enjeksiyon Gnde 3 adetten fazla faturalanamaz 530.080, 530.160 ile faturalandrlamaz. 0530.160 ntravenz ila infzyonu Gnlk takip 0530.170 Kan gazlar takibi Gnlk takip 0530.180 Kan veya rnleri transfzyonu Torba bana 0530.190 Kesi strasyonu, byk 10 cmden byk veya bir ok alanda 150530.200 Kesi strasyonu, kk 5 cmden kk, tek bir alanda 50530.210 Kesi strasyonu, orta 5-10 cm aras, tek bir alanda 100530.220 Kist ponksiyonu Tek bana faturalandrlr. Dier cerrahi ve biyopsi ilemleri ile faturalandrlamaz. 40

  SALIK KURUMLARI GRMSEL LEM PUAN LSTES

  1/14

 • KODU LEM ADIAIKLAMA:* ("cret/fatura " ibaresi ayn zamanda "puan" olarak da kabul

  edilecektir.) ** (Evde bakm hizmeti kapsamnda yaplan giriimsel ilemlerin puanlarna %50 eklenir.)

  LEM PUANI

  530.230 Kist/benign tmr karlmas, byk ap 5 cmden byk 150530.240 Kist/benign tmr karlmas, kk ap 1 cmden kk 50530.250 Kist/benign tmr karlmas, orta ap 1-5 cm aras 100530.260 Lavman Gnde en fazla 3 kez faturalanabilir 0

  530.270 Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu601.690 , 603.660 , 603.670 , 603.750 , 608.000 , 608.020 , 608.030 , 608.050 , 608.060 , 608.100 , 608.110 , 608.140 , 608.150 , 608.160 , 608.170 , 608.180 , 608.530 , 620.790 , 621.340 ile birlikte fatura edilemez.

  150

  530.280 Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu 40530.290 Lokal anestezi Her bir lokal giriim iin, bir defa kodlanr. 0530.300 Lomber ponksiyon Pansuman dahil 60530.310 Mesane sonda uygulamas 15530.320 Mide ykama 530.340 ile birlikte faturalandrlamaz. 30530.330 Monitorizasyon, gnlk Gnde bir defadan fazla faturalandrlamaz. 0

  530.340 Nazogastrik sonda uygulamasDier giriimlerde yaplan nazogastrik uygulamalar o ilemin bir paras olarak kabul grr ve ayrca bu kod zerinden fatura yaplamaz. Gnde bir adetten fazla faturalandrlamaz.

  20

  530.350 Neblazatr ile ila uygulamas Oksijen ile birlikte gnlk 0530.360 Oksijen inhalasyon tedavi seans la hari, saati, gnlk en fazla 16 saat denir. Epikrizde sre belirtilmelidir. 0530.380 Parasentez 50530.390 Subkutan enjeksiyon Gnde en fazla 3 kez faturalanabilir 0530.410 Str alnmas Pansuman dahil, alnan tm strler iin toplam 0530.420 Torasentez Gnde 2 kezden fazlas denmez 50530.430 Total parenteral ntrisyon (TPN) takibi 24 saatlik, birlikte enteral hiperalimantasyon faturalanamaz 0530.440 Transkutanz pCO2 lm 24 saatlik 0530.450 Transkutanz pO2 lm 24 saatlik 0530.460 Transktan pO2 takibi saatlik 0530.470 Uyar ve basklama testleri Uygulama ve takip, test hari 20530.480 Vena seksiyonu (Cut-down) Lokal anestezi dahil 100530.490 Ventilatr ile takip CPAP, BPAP dahil, gnlk 10

  530.500 Yank debridman ve pansuman, byk%40dan byk (BU ORAN %30'A EKLMELDR. Yank olugularda %20 zeri yank zel takip gerektirir,

  200

  %30 zeri yanklar majr yank, %10 zeri 3. derece yanklar majr yanktr.

  530.510 Yank debridman ve pansuman, kk 64

  530.520 Yank debridman ve pansuman, orta%10-40 aras bir alanda (%10-30 olarak deitirilmesi pratik uygulama ile uyumluluk kazandrr)

  107

  Hidrocerrahi kullanlarak debridmanjet akma hzlandrlm salin solsyonu ile cerrahi debridman (yara debridman bu ilemi karlamaz)

  530.530 Yank pansuman, byk %40dan byk (BU ORAN %30'A EKLMELDR. 45530.540 Yank pansuma