Sacuvati Sopstveni Identitet i Privatnost

Embed Size (px)

Text of Sacuvati Sopstveni Identitet i Privatnost

UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET BEZBEDNOSTI

Seminarski rad Tema: Sauvati sopstveni identitet i privatnost Predmet: Osnovi detektivske slube

Mentor: Dr Zoran Kekovi

Studenti: Ristovski Mirjana 03/06 Raci Jasna 135/06

Beograd, april 2010

Sadraj:

Sauvajte sopstveni identitet i privatnost.2 Zatitite vau privatnost u sajberprostoru5 Zatitite svoje podatke od drugih ljudi....7 Promenite vae ime.....................................................................................9 Sakrijte vau adresu...................................................................................12 Uspostavite telefonsku privatnost..............................................................17 Izvadite dvojno drzavljanstvo....................................................................18 Podnesite zahtev za razvod braka van vae oblasti u dravi.19 Kreirajte kratkotrajne alternativne identitete.............................................21

2

Sauvajte sopstveni identitet i privatnostPostoji mnogo razloga zasto je u vasem najboljem interesu da odrite svoju privatnost i da zatitite svoj identitet.Znanje je mo,a vi ne elite svojom voljom nikome da dozvolite da ima nadmo nad vama.Vi imate ovlaenje da date samo one informacije o sebi, koje vi sami izaberete. Posebno ukoliko znate da bi neko poput mene mogao da razbije va lini istorijat kao jaje, ukoliko niste preduzeli preventivne mere. Razmotrite ove statistike: Broj zvaninih dravnih, federalnih i lokalnih vladinih baza podataka koje prikupljaju podatke o svakom amerikancu: hiljade Koliko su dostupne protivniku vae line informacije u zvaninim javnim dokumentima:100 procenata Broj amerikanaca koji su bili rtve krae identiteta 2004. godine: 9.9 milion Broj drava koje imaju zakone koji kontroliu krau identiteta: 50 Broj alijasa koji jedna osoba moe imati: neogranien Broj zakona koji suzbijaju posedovanje alijasa: 0 Nivo potekoce (od 1 do 10, 10 maksimum) da legalno promenite vae ime:1 Broj drava u kojima su podatci iz vozake dozvole dostupni javnosti:38 Broj sluajeva praenja za 2003-u godinu:1,006,974

- Broj fajlova koje Sjedinjene amerike drave imaju o svojim graanima:3.5 milijardi i nebrojivo vie Kada vas zaustavi policija,dok policajac proverava vae registarske tablice on u isto vreme saznaje i vau trenutnu adresu, datum roenja, broj socijalnog osiguranja, da li posedujete skrivenu dozvolu za noenje oruja, da li imate neke ozbiljne naloge za hapenje, ak i poslednji put kada vas je policija kontaktiralaak i vau sliku. Kada policija proverava bilo koje od mojih tablica, dobija samo informaciju o imenu korporacije. Poto se za vonju automobila od korporacije ne zahteva vozaka dozvola, policajac nema moju fotografiju koju bi uporedio sa imenom i nema ansu da pristupi podatcima o skrivenoj dozvoli za noenje oruja, mojoj linoj karti, ak ni mom imenu.Uvek kaem policajcu ko sam, ali to je samo moj izbor.

3

A to je i va izbor. Nema apsolutno nieg nelegalnog u zatiti sopstvene privatnosti, uinite je nedostupnom za vae komije njukala ili dravne slubenike koji hoe da je zloupotrebe. Poto se kraa identiteta javlja kao novi oblik zloina, sopstveni ivot drati u tajnosti je dobar posao.Ili ete, kao ja, moda samo eleti da zatitite sebe od neeljenih posetilaca. Ne elim da ni jedna besna supruga ili mu, koje sam hapsio, pronau moju kunu adresu preko moje registracije za auto i pojavi se u tri ujutro na mojim vratima sa sekirom. Ne treba da izbegavate poresku slubu, vaeg biveg suprunika ili istrani federalni biro postoji mnotvo drugih razloga zbog kojih bi trebalo da zatite va identitet koliko god je to moguce. Kao to sam napomenuo u prethodnom poglavlju, svaki sluaj zapoinjem pravljenjem obavetajnog fajla. Sve dok zvanino ne zakucam na vrata ili ne uzmem metu pod nadzor, saznam njen datum roenja, prirodnu boju kose, boju oiju, boju automobila koji on ili ona voze. Saznam ime suprunika i sve poznate rodbine kao i banke od koje je uzet kredit za kucu, kriminalni dosije hapenja mete i kazne za prekoraenje brzine koju je on ili ona dobila prole sedmice.Informacije iz fajla me esto obavetavaju da li meta ima interesovanja za pecanje, lov, golf, biznis ili porno industriju.Saznam takoe vrednost kue i neobjavljeni kuni broj telefona i gde je meta ivela proteklih petnaest godina.Osim toga, moj fajl takoe sadri podatke o komijama koji su iveli do te osobe na svim tim lokacijama i njihove sadanje brojeve telefona.Saznau za svaku korporaciju koju on ili ona poseduje i svaki fiktivni posao koji su oni ikada poeli.U mnogim sluajevima, mogu da identifikujem trenutni broj mobilnog telefona te osobe,ukoliko je poziv pod izgovorom neophodan tokom istrage.U mnogim sluajevima, znam ak mnogo i o prihodima baziranim na sudskim fajlovima kao to su sluajevi razvoda, izjave o finansijama pisane pod zakletvom i izjave o finansijama na sudu. Nemam nameru da upotrebim nijednu od ovih informacija u druge svrhe osim onih koje su u interesu mog klijenta.Meutim, kako vidite iz prethodnog poglavlja, svako sa internet konekcijom moze pronai iste informacije, a ta osoba moe imati druge ideje kako da ih upotrebi.Mogu ih upotrebiti da kupe automobile, konkuriu za pozajmice ili kreditne kartice, ili da vam ak smeste da budete optueni za zloin.U ovom poglavlju u vam pokazati nekoliko naina kako moete sakriti i staviti ispod mnogo slojeva vae privatne informacije na takav nain da e njukalima biti potrebno dosta intenzivnog napora da dou do znaajnih i tanih informacija o vama. esto je poenta obeshrabrivanje i nerviranje amatera ili profesionalca koji sa naporom pokuavaju da pijuniraju vae line navike. to uspenije isparite i nestanete iz javnih podataka, najuspenije ete sakriti vae vrednosti (odeljak 6), izbei nadgledanja (odeljak 8) i raditi neopaeno u sajber prostoru (objanjeno u odeljku ispod).

ProvlaenjePostoji jedan koncept koji morate razumeti da bi zatitili vau privatnost od oiju koje vas nadgledaju,a to je znaaj jednog malog dela informacije i njegove

4

povezanosti sa vaim ivotom.Ovaj proces zovem ,,provlaenje.Provlaenje je proces koji omoguava kompjuterskom sistemu da locira jedan deo informacije i da zatim razvije pojedinanu i svaku nit koja sadri tu frazu, adresu ili ime. Hajde da pretpostavimo da biste vi hteli da postavite poverioca , za koga biste eleli da ostane tajna,ali potrebna vam je adresa za slanje dokumenata i mejlova.Ukoliko koristite vau kunu adresu, pojavie se ime tog poverioca i identitet kada ukucam vau adresu na internetu.Ukoliko ste pretplatnik magazina u ime tog poverioca, bie mi to otkriveno, jer se magazin alje na vau kunu adresu. Sa druge strane, ukoliko ne znam ime poverioca ili da je ono povezano sa vama,nemogue je da ga identifikujem kao vrednost koju posedujete ili koja se identifikuje sa vama.Isti sistem provlaenja se koristi kod takvih informacija kao to su vae vlasnitvo vozila, dozvola za pecanje, posedovanje korporacije, posedovanje nekretnina, vozila za rekreaciju i svih aspekata vaeg ivota.Postoji hiljade poslovnih kompanija koje provode svaki sat svakog radnog dana radei nita drugo osim prikupljanja informacija o svakome od nas. Mnoge od svojih linih tehnika zatite privatnosti nauio sam u ranoj fazi svoje karijere. Tada sam pokuao, i nisam uspeo, da pronaem glavnog dilera droge koji je smestio mom klijentu, a koji je ispao rtveno jagnje u sluaju dilovanja droge. Sve to je moj klijent znao o krupnom kriminalcu koji stoji iza ove operacije bilo je lano ime njegovog efa i adresa farme gde se odvijalo dilovanje droge. Narko bos je kupovinom farme pod lanim imenom(gde se uzgajala biljka marihuana, a koju su uvali ljudi naoruani automatskim pukama) stvorio sloj privatnosti poput pancira. Koji se zavrava pretplatama na magazine i nepotreban reklamni materijal, zatim registrovanjem njegovog vozila na korporaciju koja je u prvom planu i koja see sve dokumentovane tragove ka njegovom pravom identitetu.Sve je to bilo vrlo legalno i vrlo efektivno. Nikada ga nisam pronaao .Ali i vi mozete koristiti iste metode, legalno, ukoliko elite da isparite iz vidokruga. Da bi ovo postigli, morate nestati iz javnih podataka. Mada ne moete sakriti stare podatke, jer oni ve postoje od danas pa nadalje moete uiniti da ljudima bude tee da pronau vae informacije. Na primer, moete odmah iskljuiti sebe iz javnih podataka ukoliko napravite novu adresu za potu, koristite pripejd mobilne telephone. Zatim plaate raune ekovima, a da vam vaa stvarna pota stie na lokaciju kojoj se ne moe ui u trag, koristite fiksni telefon u vaoj kui kome se ne moze ui u trag, i sakrijte svoj identitet iako ste osoba koja koristi servis kablovske televizije, odnoenje smea ili bilo koje javne usluge. Veina klijenata koji trae ovu uslugu pokuavaju da izbegnu sudske slubenike, kreditore, pijuniranje od strane biveg suprunika, dravne poreske vlasti, dravne slubenike koji njuskaju, igola predatora ili kopaa zlata, ucenjivaa, kriminalce koji pokuavaju da vam ukradu identitet i/ili va automobil, konkurente u poslu, pijuniranje od strane poslodavaca, bivih partnera, bunih komija i rodbine koja vas nervira. To je upravo eleo ,,Dord Barton nakon to je proao slamajuu putanju, za koju je potrebno mnogo petlje i koja ga je dovela skoro do otkazivanja srca, do razvoda. Njegova biva ena ga je varala sa svojim saradnikom; meutim kada joj

5

se Dord osvetio na isti nain, njegova biva ena , koja ga je varala ispraznila mu je depove na sudu.Ona je dobila pozamanu svotu novca zato to je imala vie legalnih dokaza o njegovoj prevari nego to je on imao o njenoj.Tanije on nije imao nikakav dokaz o njenoj prevari.Samo je saznao ta je uradila; nije imao dokaz, ili bar neto to bi moglo ubediti sudiju u njegovu korist. Njegova ena je unajmila privatnog detektiva, a tokom procesa razvoda, on je bio okiran svim informacijama koje je njen advokat prikupio o njemu:ime njegove ljubavnice, koliko puta ju je posetio, i tipove vea i parfema koje je kupovao svojoj devojci, a koje svojoj eni.(Ljubavnica je bila na dobitku tom razmenom informacija, a koja uopte nije ila u korist Dordu). Kada je poslednji dokument potpisan, Dord je zvanino obeao sebi da niko vie nikada nee moi da otkrije detalje iz njegovog privatnog ivota.Koliko je novca zaradio, kako ga troi, gde ivi, i koji automobil vozi, nee biti niija posla.Osim toga, sada ima bivu devojku i bivu enu, koje ga trae, a obe su unajmile privatne detektive. Rekao sam Dordu da prati iste ove korake koje sam naveo u ovom odeljku, iste korake koje i vi mozete upotrebiti da iskljuite sebe iz javnih podataka to je bre i detaljnije mogue.Ne moete zapravo sakriti sopstveni identitet, ali moete uiniti vrlo komplikovanim za pronalaenje bilo ega o vama da e mnogi protivnici i detektivi odustati.Metodino i samovoljno, moete sasei sve tragove koji vode do vaih privatnih informacija od ovakvih poput mene.

Zatitite vau privatnost u sajberprostoruZapravo, ne moemo govoriti o privatnosti u sajberprostoru, jer takva privatnost ne postoji.Federalni istrani biro danas bez sudskog naloga pretrauje e-mejlove radi kljunih rei.Pretpostavljam da imate program za zatitu od virusa ,ali vas to nee zatititi od ujka Sema.Budunost je jos vie obeshrabrujua,jer je vlada nedavno pustila program ,,Trojanski konj i veina proizvoaa sigurnosnih programa se sloila da ne instalira programe za njegovo blokiranje u njihovim antivirus programima i zatiti informacija.Drugim reima,vlada ume i moe da proita bilo ta to aljete na internet.Meutim,postoje neke stvari koje moete uraditi da bi postali teka meta za uobiajena njukala ak i da obezbedite odreene fajlove. Ovde je dat veoma informativan sajt o alatu za privatnost, antimonitoring softveru, Trojancima i saveti za pridolice koji ele zatitu privatnosti: www.anti-keyloggers.com/antimonitoring_products.html

Eliminiite pijunsku ploicu na vaem hard drajvuJedan od naina kojim inite sebe otvorenim za kradju identiteta i naruavanje sajberprostora jeste pomou programa pijunske ploice, Trojanskih konja,kolaia,i kopaa podataka,koji se svi nalaze na vaem hard drajvu i pijuniraju vas i va stil zivota.Oni takodje zauzimaju prostor i troe memoriju.Da bi ste sauvali vau privatnost, morate ih eliminisati.Oni su uneti u va kompjuter ili preko vebsajta ili kroz softver koji popunjavate.Da li ste se ikada zapitali kako 6

kompanije dobijaju informacije da vam poalju spam i zapravo znaju vae ime? Preko vebsajta je ubaen kopa podataka u va kompjuter.Ovo usporava va kompjuter jer prikuplja podatke i jede vau memoriju.Kada eliminiete ove pijune, va kompjuter e raditi bolje. A ovo je rastui problem.Veina programa koje kupujete u radnjama mogu takoe sadratri u sebi ove alatke za invaziju na privatnost od samog proizvoaa, tako da proizvoa moe ui u trag vaim ablonima kupovine i vebsajtovima koje poseujete, a sve u ime efikasnijeg marketinga.Vreme je da se otarasite ovih pijuna koji belee svaki detalj vaeg sajber ivotnog stila.Vreme je da onesposobite ove verne pratioce.

Reklamna ploaSreom po nas, ovo je postao toliko rasprostranjen problem da neke kompanije promoviu ovaj besplatni softver koji moete skinuti da bi eliminisali ove softverske programe koji vre invaziju na privatnost.On ih uklanja sa vaeg hard drajva.Moj omiljeni program za ovo je napravljen od strane kompanije koja se zove Lavasoft (www.lavasoft.com). Potpuno je besplatan, a ime programa je Adver (Adware).Jednostavan je za instaliranje i lak za korienje, a prvi put kada ga pokrenete nemojte biti iznenaeni ukoliko uvidite da ste rtva gomile pijuna.

Trojanski konjOvo su programi dizajnirani od strane hakera i postavljeni bez vae dozvole na va kompjuter; ovi fajlovi mogu biti ukorenjeni u okviru fotografija ili bilo kog fajla koji skidate; oni se koriste za krau ifri, krau identiteta, i infekciju vaeg hard drajva virusima. Zatitite se korienjem softverskog programa koji se zove Spajbot (Spybot) i/ili virus program.

KolaiiOvo su mali programi koje vebsajt odlae na va kompjuter bez vaeg znanja.Obino se koriste za odreivanje koliko puta poseujete taj sajt;oni zauzimaju prostor i koriste se za marketing i monitoring.Moete se zatititi korienjem softvera kao to su Nortonovi sistemski radovi (Nortons Systemworks) ili besplatan program kao sto je Razbija Kolaia (Cookie Crusher).Isto tako moete otvoriti va veb pretraziva,otiite na odeljak za preference pod menijem fajla i odaberite kolaie.Zatim moete obrisati one koji su na vaem hard drajvu,i obino postaviti preference onako kako vi elite da va kompjuter tretira kolaie. Na primer, moete odbiti da ih skinete.

Kopa podataka

7

Ovi sajberpijunski programi se normalno koriste od strane kompanija za marketing i monitoring vae aktivnosti na internetu.Oni ulaze u va hard drajv preko besplatnih skidanja podataka, vebsajtova, i kupljenog softvera.Zatitite sebe:Koristite Ad-Aver (Ad-Aware).

Zatitite svoje podatke od drugih ljudiModa ete eleti da zatitite svoje line podatke i internet aktivnosti od bilo koga ko ima pristup vaem kompjuteru-roditelja, suprunika, dece, cimera, ili saradnika ili detektiva unajmljenog od strane nekoga od ovih pomenutih.

Spreite pijune pri podizanju operativnog sistemaInstalirajte bezbednosni sistem otisaka (Fingerprint Security System).Ovo je skener koji se kai na va kompjuter, a koji omoguava samo vama da pristupite svom kompjuteru, baziran je na poklapanju prethodno snimljene slike vaeg otiska prsta sa vaim otiskom prsta. Postavite tajnu administrativnu ifru.Ukoliko stavite tajnu ifru,kompjuter odbija da podigne sistem ukoliko korisnik ne zna ifru.Ovo se moe uraditi preko operativnog softvera vaeg kompjutera.Za vuindous (Windows) idite na BIOS monitor (pritisnite F3 ili F8 za osnovna podeavanja za va kompjuter).Kliknite na postavku administrativne ifre.Unesite tajnu ifru koju ete samo vi znati.

-

Prebacite pristup internetu na mreuZa veu bezbednost,otiite na server koji koristite za pristup internetu i postavite parametre koji e traiti konekciju za mreu kada ne koristite kompjuter.Konekcija za mreu ne postoji na vaem kunom kompjuteru.Kako nije u mogunosti da pronae konekciju za mreu,server se nee otvoriti.Kada ste spremni da idete na internet,prebacite se na modem dial up.

Zatitite va e-mejlUkoliko ne elite da vas primalac e-mejla pronae, ovo su sajtovi kojima moete poslati e-mejl koji e ga prepakovati, koristei e-mejl adresu koju nije mogue pronai i poslati ga dalje.Veina su besplatni, tako da je cena prihvatljiva, ukljuujui: www.angelfire.com/ct/cizauskas/anony.html www.virtualdrawing.com/fakemail/mixmaster.autistici.org/cgi-bin/mixemailuser.cgi www.the-cloak.com/anonymous-surfing-home.html

8

Koristite program za enkripcijuNajbolji program koji postoji je program za enkripciju koji se zove PDP (PGP), to je skraenica za Prilino Dobru Privatnost (Pretty Good Privacy), a napravljen je od strane Fila Zimermana (Phil Zimmerman).Ovaj program moe da izvri enkripciju fajla tako da bi nekolicini super kompjutera bile potrebne godine da prodru u njega.Besplatan je i lak za korienje.Moete ga skinuti na web.mit.edu/network/pgp.html.

Iseckajte vae fajloveBa kao sa vaim smeem, va otpad sa interneta treba da bude iseckan.Kada jednostavno pritisnete komandu za brisanje,u osnovi sve to ona uradi jeste premetanje vasih fajlova u kantu za otpatke,risajkl bin (recycle bin) ili ga sakrije u vaem podrumu, hard drajv kes-u (hard drive cache). Meutim,postoji nekoliko besplatnih programa koji ,,seku te fajlove i ine ih skoro nemoguim da se ponovo sastave ili proitaju.Program radi ba kao seckalica,ali mu treba vremena da procesuira fajl.Vi samo jednostavno prevuete i spustite fajl u program za seckanje i podesite koliko puta da se preko njega pree i uniti dokaz.Moete koristiti standardni ista ili,ukoliko je to zaista bitan fajl,koristite funkciju vladinog istaa,koji je isti kao i onaj koji veina dravnih agencija koristi za unitavanje elektronskih tragova.Besplatni sekai fajlova se mogu pronai na www.tucows.com/preview/266328.html i http://multilatefilewiper.com.

Surfujte internetom bez detekcijeMnoge oi gledaju koje sajtove poseujete.Ukoliko neko ko je blizu kue ili ko ima pristup vaem kompjuteru poeli da pijunira ta kupujete,ta itate ili kako se zabavljate,moete ili spreiti trag pre nego to posetite sajt ili eliminisati vau aktivnost kada gasite kompjuter preko noi.

Koristite anonimizatorOvo je program koji e postaviti zid izmeu vas i onih koji prate vae surfovanje po internetu.Sajtovi su www.anonymization.com i www.megaproxy.com.

Koristite eliminator dokazaProgram koji se zove eliminator dokaza automatski uklanja veb tragove, kolaie i ke fajlove (fajlove koje ste obrisali,a koji se jo uvek nalaze na hard

9

drajvu).Runo ga pokrenite jednom dnevno pre nego to iskljuite va kompjuter ili pre nego to odete na posao i va kompjuter ostavite nezbrinutim.

Promenite vae imeKompletnom promenom vaeg imena ili korienjem jedne varijante od velikog broja varijacija vaeg imena, moete iznervirati i zbuniti bilo koga od onih to vas prate, profesinalaca ili amatera, koji trae vau adresu, vae vrednosti , i broj vae kreditne kartice.Korienje varijacija imena da sakrijete va identitet je isto tako dodatno osiguranje protiv kradljivaca identiteta.

Usvojite alijasTo je radikalan korak, ali je upotpunosti legalan i esto odgovarajui izbor.Moda elite da prekinete veze sa rodbinom od koje strahujete ili koju prezirete; moda elite da upotpunosti raskrstite sa stvarima iz svoje prolosti na koju vie niste ponosni, ak i kriminalne dosijee.Hej, imali ste esnaest godina kada se to dogodilo.Ne radite to vise.Moji klijenti su takoe menjali svoja imena da bi izbegli one koji ih uhode ili opasne bive supruznike.Svedoci u kriminalnim ili civilnim procesima koji nisu neophodno kvalifikovani ili ele radikalnu opciju programa zatite svedoka esto menjaju svoja imena. Promena imena je efektivan korak za brisanje iz javnih podataka i izbegavanje amaterskih i profesionalnih detektiva koji njukaju po vaem privatnom ivotu-dok se jo uvek nije pojavio sudski nalog.Tajming je sve.Ukoliko vam nije dat pravni dokument,ovo je lako kao odlazak do lokalnog inovnika sudske kancelarije okrune sudnice,uzimanje blanko formulara,njihovo ispunjavanje,i njihova predaja inovniku suda.Kratko saluanje-koje je samo formalnost-odvija se pred sudijom u sudnici.Sudija ce pregledati formular i pitati da li menjate ime u svrhe prevare,da bi zavarali kreditore ili da bi izbegli sudski proces.U osnovi,sudija eli da zna da li pokuavate da izbegnete odgovornost ili trenutnu umeanost u sudski proces i da li pokuavate da izbegnete sluenje kazne.Ukoliko je va odgovor na ova pitanja ,,ne i zadovoljava sudijina oekivanja,da nemate kriminalnu nameru,on e vam peatom dati napismeno odobrenje,a vi moete otii kui kao potpuno druga osoba.

Koristite razliite verzije vaeg pravog imenaNa zvaninim dokumentima,ukljuujuci irante,papire o porezu,pozajmice i vau vozaku dozvolu,zbunite one koji vas uhode razliitim verzijama vaeg imena.Ukoliko detektiv nema va broj socijalnog osiguranja,on ili ona e lako propustiti neke od vaih vrednosti i drugih zvaninih informacija. Prilikom prijavljivanja za pozajmicu ili dozvolu,ili pri popunjavanju zvaninog dokumenta,postavite alternativne verzije vaeg imena.Mada ete pronai mesto za to u svakom formularu koji ispunjavate,na primer,ne postoji 10

zakon koji kae da morate da koristite inicijal vaeg srednjeg imena.Ako je vae ime Don Frederik Douns i ako onaj ko vas uhodi pravi pretraivanje prema vaem imenu,izostavljajui inicijal srednjeg imena postavie vas u kategoriju sa hiljadu drugih koji se prezivaju Douns u Sjedinjenim amerikim dravama.Takoe,moete izmeniti i izgled vaeg imena:Doni Douns,Dz.Frederik Douns,D.F.Douns,Fredi Douns,i tako dalje.Ovo moe izuzetno zbuniti bilo koga,ak i one koji imaju dosta arsenala u istraivanju.

Zatitite va broj socijalnog osiguranjaVa broj socijalnog osiguranja je klju svakog privatnog elementa u vaem ivotu,i stoga najkorisniji podatak detektivu.Vae socijalno osiguranje je takoe glavna veza za va identitet i krau kreditne kartice. Ovo je informacija koju elite da zatitite,ali veina graana je spremno odaje,ak i kada ne mora.On vam je potreban pri ispunjavanju dokumenata o finansijama,medicinskim formularima,i fajlovima pri zapoljavanju.Naravno,to je polisa banke,kompanije za osiguranje,ili poslodavca da odbije da sprovede posao sa vama bez toga.Prema tome,morate rei taj broj ukoliko elite pozajmicu,kreditnu karticu,ili posao.Ali ne morate ga dati vaem doktoru,kompaniji za javne usluge,telefonskoj kompaniji ili ak,bili kom entitetu koji zahteva taj broj. Zamislite ,,Megi,sekretaricu u kancelariji doktora koja pokuava da se izbori sa zavisnou od droge i kuom punom njenih prijatelja narkomana,koja krade brojeve socijalnog osiguranja pacijenata i naruuje gomilu kreditinih kartica u njihovo ime da bi ih podelila sa svojim dilerom.Ovakvi sluajevi se deavaju svaki dan irom drave,i njihov broj se uveava.

Odugovlaite sa davanjem odgovoraJedan od naina koji vas moe sauvati od javnih dokumenata u kojima se moete nai,jeste odbijanje da otkrijete va broj socijalnog osiguranja nepromiljeno.Odbijajte da ga govorite ili piete na svaki dokument osim aplikacija vezanih za finansije,vladu i zapoljavanje koje su neophodne u vaem ivotu,ili u formulare koji ga pravno zahtevaju.Na primer,ne postoji zakon koji od vas zahteva da napiete va broj u: medicinske formulare aplikacije za kompanije javnog servisa manje znaajan posao (sa zaradom ispod $400) policijske izvetaje aplikacije za noenje puke

11

Kada kupujete puku, u formularu se uvek zahteva da napiete broj socijalnog osiguranja da bi se sprovela potrebna provera na poleini. Meutim, itajuci zakon, videete da je ovo opciono. Nikada vam to nee rei u lokalnoj radnji koja prodaje oruje i esto e biti okirani kada odgovorite,Ne, ne dajem moj broj, a i to nije obavezno po zakonu. Biete zapanjeni koliko institucija i organizacija trae taj broj, a nemaju zakonsko pravo da to rade. Moete odbiti da date va broj socijalnog osiguranja dok vam entitet koji ga zahteva ne pokae poseban zakon gde se to zahteva.Ironino, ne postoje federalni zakoni koji kau da bilo ko mora da ima broj socijalnog osiguranja.Meutim, postoji mnogo zakona koji vam nee dozvoliti da uradite neto ukoliko nemate taj broj. U dravi Teksas, je dolo do sudske parnice, jer su poslodavci insistirali na posedovanju informacija o brojevima socijalnog osiguranja njihovih zaposlenih.Jedan esnestogodinjak je konkurisao i dobio posao u Tako Belu.Kada je ispunio aplikaciju, ostavio je praznu liniju tamo gde je trebalo napisati broj socijalnog osiguranja.Nakon jedne ili dve sedmice, menader je otkrio ovo i trazio broj. Mladi je odbio da mu da taj broj. Kao rezultat toga, dobio je otkaz i poslat je kui. Mladiev otac je lokalni zvaninik koji je tuio Tako Bel tvrdei da ne postoji zakon kojim bi se zahtevalo od njegovog sina da da ovakvu informaciju poslodavcu. Zvaninik je dobio ovaj sluaj,a kao rezultat toga,Tako Bel je izbrisao odeljak u aplikaciji kojim se trai ovaj broj.Meutim, poslodavac moe traiti broj socijalnog osiguranja u V-2 formularu.Ukoliko ne ispunite V-2 formular, na kraju godine,moraete da platite kaznu od $50. Veina poslodavaca ne bi dozvolila ovo jer misle da je zakon ono to je postalo pitanje prakse.Nije. Poenta je biti svestan i praviti selekciju.Mada legalno moete odbiti da date informacije o vaem socijalnom osiguranju banci, ali bez toga oni e vas odbiti i nee vam otvoriti raun ili dati pozajmicu.To je njihova polisa, i odobrena je po sadanjim zakonima.Ukoliko vam treba posao, pozajmica, kreditna kartica, i osiguranje, onda im dajte broj, ali samo ga nemojte bezobzirno davati kada ne morate.

Izmena podatakaJedna od metoda koju neki ljudi koriste da iznerviraju one koji ih pijuniraju preko javnih dokumenata jeste izmena njihovog broja socijalnog osiguranja.Ipak,preli bi ste granicu legalnosti ukoliko bi ste koristili lani broj socijalnog osiguranja da poinite zloin,kao to je prevara pri ispunjavanju aplikacije za pozajmicu,korienjem tog lanog broja.Ali sam video mnoge ljude koji izmene svoje brojeve i niko od njih nikada nije bio optuen za korienje lanog broja socijalnog osiguranja.Svi znamo da se neki brojevi permutuju sluajno.Ukoliko banka ili policijski izvetaj zahteva broj socijalnog osiguranja,onaj ko aplicira moe ga napisati bez jedne cifre.Najee permutovani brojevi su 3 i 5 i 9 i 4.Ukoliko je vaa 9-ka permutovana kao 4-vorka,to nije vaa greka.Vi tako piete broj 9.Godinu dana nakon toga ,bie vaa re protiv rei slubenika,koji vie nije zaposlen tamo,o tome ko je nainio greku. 12

Drugi sluaj gde se od vas trai vas broj socijalnog osiguranja jeste kancelarija vaeg doktora.Nije protivzakonito izmeniti broj u formularu ukoliko na samom poetku entitet nema zakonsko pravo da ga zahteva.Ukoliko insistiraju na broju,onda izmislite neki ili izmenite va.Ovo se takoe odnosi na bolnicu,kompanije javnog servisa,ili beznaajan posao za koji ste plaeni ispod $400. Mozda ete eleti da izmenite redosled poslednje cifre da bi spreili njukanja kancelarijskog osoblja od daljeg kopanja po vaem ivotu.Ne elite od njih da izvade kreditni izvetaj.A ne elite od njih ni da daju va broj socijalnog osiguranja detektivu.Izmenjivanje moe iznervirati i zbuniti one koji vas uhode.

Sakrijte vau adresuSakrivanje informacija o tome gde ivite, je klju u zatiti vae privatnosti.Da biste sakrili sebe i svoje vrednosti,morate sakriti vau pravu adresu,jednu od kritinih niti koja vodi do svih podataka o vama.Ukoliko niko ne zna gde ivite,nijedan ljuti momak,privatni detektiv,ili ,,uradi sam tupadzija ne moe vas nadgledati.Ne elite da raun za tajno skladitenje-pogodnost iznajmljivanja,bankovne izvetaje sa Kajmana,ili informacije o kreditnoj kartici stiu na poznatu adresu.Ovo je toliko dobro koliko i njihovo stavljanje na internet.U neon.

Preselite se odmahDa bi se legalno ,,sakrili na novoj adresi,morate to uraditi pre nego to se desi bilo kakva pravna radnja-pre nego sto vam serviraju papire o razvodu ili bilo kakvu drugu sudsku naredbu.Jednom kada vam zakon pravosnano urui papire na odreenu adresu,niste u situaciji da odrite va dogovor.Krite zakon ako se preselite. Sa druge strane, ukoliko se preselite na nepoznatu adresu pre nego to se pojavi sudska naredba, niste prekrili nijedan zakon.Ukoliko slubenici procesa ne mogu da vas pronadju, ne mogu vam uruiti dokumenta.Sve dok vam ih ne urue, sud nema jurizdikciju.Skrivanjem vase lokacije inite sve ovo mnogo teim i kupujete vreme.Sto im tee to ucinite, skuplje e biti za njih i na kraju bi vas protivnik procenio njegove ili njene gubitke i odbacio optube ili potragu. Nauivi ovu lekciju, Dord je bio spreman.Nakon praenja koraka u ovom odeljku, iznajmio je neugledan stan. Do njega ni pota, ni dostavljai,ni rodbina,ni procesni slubenici,i nijedan ljuti neprijatelj nikada nebi doao.itav svet je ljut na njega,a on je uspeo da im uzvrati tekim romanom i da se opusti.Niko nije znao gde on ivi. Njegov jedini prijatelj-jedna pijanica, njegov prijatelj iz srednje kole-sreo ga je u radnji gde se prodaju krofne ili baru i nije imao pojma gde on ivi.

Prekinite tragove papirologije koja stie na vau adresu

13

Moete biti fiziki skriveni, ali jo uvek morate da naete nain da primate dokumenta iz javnog servisa, porez, raune, kreditne kartice; bankovne izvetaje; i bilo kakvu drugu neophodnu pravnu korespondenciju. Jednom kada ste poeli da ivite u skrivenom stanu-ili, ak i ako je vec prekasno i vaa biva/bivi i njihova gomila zaduenih znaju gde ivite-sledei korak je stvaranje nove potanske adrese ili adresa sa kojima vas nikada nee povezati. Morate da saseete bilo kakve tragove papirologije koji ih mogu odvesti do ove nove adrese. Nauio sam ovu lekciju radei na onom sluaju vezanom za drogu koji sam pomenuo na poetku ovog poglavlja.To je jedna od metoda koju je taj diler droge koristio da bi me izbegao.Kupio je 160 akri imanja,iskoristio zaduene za to da srede zatvaranje,a imanje ima 30 stopa visok odailjac za mobilnu telefoniju.Uspostavio je lani identitet i pretplatnike asopise koji stiu na to ime i adresu,pa je sav njegov posao sa drogom sprovoen pod pretpostavljenim imenom i adresom.Potu je takoe primao na alijas ime.Stoga nijedan od ,,kolega koji bi hteo da istrauje po dravnim dokazima,nije imao njegov pravi identitet. Ali vi, nadamo se, niste u begu od zakona i ne pokuavate da izbegnete hapenje-vi samo elite da zatitite vau privatnost-a moda i vau sigurnost. Kada doe vreme da registrujete automobil ili amac, ili da se prijavite za bilo koju dozvolu koju imate, ak i ako je na vae ime, morate biti registrovani na bilo kojoj adresi koja nije vaa sopstvena.Sledei koraci su savreno po zakonu i mogu predstavljati razliku izmeu toga da ste ivi i zdravi i toga da budete pronaeni.

Jednostavna zamena adreseSakrivanje vae prave adrese moze biti toliko jednostavno koliko i nametanje da se pota alje na alternativnu adresu: dom ili potansko sandue roaka ili poverljivog prijatelja. ,,Zaduiti prijatelja ili roaka- Ovo je najoiglednija i najjeftinija opcija.Meutim, snosite rizike koji se stvaraju ukljuivanjem nekog drugog u vae privatne stvari i mogunost da je va/a bivi/biva dala imena svih vaih roaka i prijatelja svom pit bulu od advokata.

Potansko sandue Sjedinjenih amerikih drava- danas se od vas zahtevada pokaete linu kartu sa slikom i da potpiete ,,kunem se formular da bi osigurali svoju vozaku dozvolu.Prema tome, koju god adresu odaberete da stoji na vaoj vozakoj dozvoli, bie ona koju nadleni daju slubenicima procesa i ljudima koji pokuavaju da vas pronau. Koja adresa pie na vaoj vozakoj dozvoli? Da li je to adresa potanskog sandueta? Na vama je da se izjasnite gde je vae pravo boravite.Dosta ljudi ima vie adresa.Veina njih ima fiziku adresu, vezanu za dom, pa ipak izaberu da upiu broj potanskog sandueta na registraciji vozila, kreditnim aplikacijama ili vozakoj dozvoli.

Komercijalno potansko sandue- Ovde emo govoriti o potanskimsanduiima, itd. ili novim UPS prodavnicama.Ponekada je ovo bolji izbor nego potanska sluba Sjedinjenih amerikih drava, jer vlasnitvo privatnih 14

poslovanja nema toliko pravila i ogranienja i moe ponekada bolje da sauva vas identitet.

Uspostavite mamac adresuJedan od najboljih naina da iznervirate detektive jeste da kupite drveno, po izgledu ruralno potansko sandue i da uspostavite lanu adresu kao mamac. Izvezite se iz grada i idite niz prljavi put dok ne naidjete na raskrsnicu sa dugim redom potanskih sanduia ruralnog izgleda. to je dui red to je bolje. Oblast u kojoj se prave kue, kupuju, i prodaju je najbolja. Ova adresa postaje ona koja se pojavljuje na internetu kada detektiv pravi izvetaj. Odvee tragae dalje od vae prave adrese u gradu gde ivite i primate vau pravu potu. Pogledajte slaganje brojeva i postavite vae potansko sandue na kraj reda. Napiite vae pravo ime sa strane, na potanskom sanduetu. Dok sedite na vaoj pravoj adresi u gradu, ponite sa ispunjavanjem kupona u nepotrebnom reklamnom materijalu koji vam stie, na kojima ete upisati adresu iz ruralnog naselja kao povratnu adresu i adresu za slanje stvari kao to su ponude za ivotno osiguranje i klubovi ploa.im se naete na nekoliko mejling lista, poee da se puni potansko sandue. Pokupite vau potu iz ruralnog naselja jednom sedmino ili ree razliitim danima i u razliito vreme.To e donosiocu izgledati manje sumnjivo, nego ukoliko uspostavite ablon da dolazite vikendom, nagovetavajuci da vam je to drugi dom. Veoma paljivo pokupite vau potu i uvek budite na oprezu da li vas neko nadgleda. Ukoliko bi istraitelj poput mene hteo da napravi fajl o vama, ova adresa bi se pojavila.Vai progonitelji e pomisliti da vi ivite tamo i da kua postoji. Poto je oblast ruralna, oni e se slomiti od potrage za kuom i nee je nai.Na kraju e odustati jer ne mogu da priute da plaaju oveka svaki dan po satu da nadgleda potansko sandue i da se vozi seoskim putevima. Ukoliko nekim sluajem slubenici procesa dou do ove adrese, mi bi eleli da on sedi tamo danima beskrajno vas ekajuci da pokupite vau potu ili pretrai milje ruralne sredine traei vau kuu koja ne postoji.

-

-

-

Dord je bio veoma zagrejan za ovu opciju.U lokalnoj radnji opreme,kupio je potansko sandue ruralnog izgleda i tap na koji e da ga postavi.Zatim se odvezao na selo du prljavih i ljunkovitih puteva dok nije locirao raskrsnicu sa redom od priblino petnaest potanskih sanduia.Iz razloga to do svih koji tu

15

ive vode zabaeni seoski puteljci,nema kua blizu potanskih sanduia.U subotu u tri sata ujutro, izvadio je svoje alatke za kopanje rupe za postavljanje sandueta i otiao na posao.U ponedeljak ujutro , lokalni potar jer vrio svoju rutinsku dostavu kada je primetio da se novi stanovnik doselio na puteljak Brdovite doline (Hilldale Lane).Osvanulo je novo potansko sandue na poziciji esnaest prikazujuci sledei konsekutivni broj potanskog sandueta i Dordovo ime na njemu. Zatim, kada se Dord parkirao ispred ,,Dani Naih ivota (Days of Our Lives) iznad podzemne, poslao je dopis nekim besplatnim publikacijama pod ovim imenom kao i zahteve za flajere ivotnog osiguranja i druge masovne potanske zahteve. Dord je nabavio to je vie bilo mogue mejling lista.Ubrzo je, Dordovo potansko sandue postalo aktivno koliko i komijino i ispunjeno tipinom propagandnom potom, to je uspostavilo u potarevom umu zamisao da Dord Barton ivi na puteljku Brdovite doline (Hilldale Lane).Naravno, nijedan detektiv ili slubenici procesa nisu bili u stanju da tamo pronau Dorda ili mu urue dokument.Sedeo je udobno trideset i pet milja daleko od tog mesta u svom stanu kome niko ne moe ui u trag.

Napravite alijas na tajnoj adresiNa adresi navedenoj iznad, dobijate potu koju ne elite, kao sto je nepotrebni propagandni materijal, koji se alje na tu lokaciju da doda jedan sloj sigurnosti.Ali vam jos uvek treba adresa na koju ete primati potu koju elite da primate, kao to su pravna dokumenta.Moete iznajmiti potansko sandue Sjedinjenih amerikih drava ili komercijalno potansko sandue pod imenom koje je od ogromnog poverenja i kome se ne moe ui u trag (videti ispod) i da vam pota stie tamo. Pratite iste korake kao to ste uradili za uspostavljanje lane adrese u ruralnom naselju(kao to je navedeno iznad),ali stavite neko drugo ime,ne vae pravo,na potansko sandue,i potom ce vam pota,koja je zaduena za lano ime,tu biti dostavljana. Dord je pronaao trei seoski put i napisao ime ,,Betsi Beri na novom potanskom sanduetu,njegov novi alijas i/ili ime njegovog enskog alter ega.Na ovu adresu mu je stizala posta kao za ,,Dzordza Bartona c/o Betsi Beri.Na ovoj adresi je dobijao zvanicnu potu od njegovih zastupnika,dokumenta od poverenja,i finansijske izvetaje.

Izmenite vau zvaninu adresu Promenite zvanine adrese na dozvolama i registracijama- registrujteva automobil, amac, ili avion na jednu od gore navedenih alternativnih adresa. Poeljan je broj potanskog sandueta na vaoj vozakoj dozvoli.Mogu vam traiti fiziku adresu na aplikaciji, ali vi ivite tamo gde vi kaete da ivite.To je uvek tema koju treba promeniti.

16

Promenite vau adresu na papirima za porez- Ukoliko ste vlasnik nekogposeda, ima vas u dokumentima za porez, i svake godine e vam drava poslati poreze na koju god adresu im date.Moda ete hteti da promenite vae obavetenje o porezu i da vam ono stie na potansko sandue u ruralnom naselju ili ubudue na neku drugu lokaciju da bi ste sauvali vau privatnu boravinu adresu.

Napravite entitet kome je teko ui u tragStvaranje poverioca, Korporacije Ograniene Ogovornosti (KOO) (Limited Liability Corporation (LLC)), ili ogranienog partnerstva na koje moe stizati pota je jo jedan sloj u vaem naoruanju kojim titite privatnost, i jo jedan nain da iznervirate one koji pokuavaju na pronau vau pravu adresu. Poverljivost stvorena u dravi Nevada ili Delver (Nevada, Delaware) nudi vie tajnosti, zbog liberalnih zakona u tim dravama.Ne morate biti graanin tih drava da bi koristili prednosti njihovih zakona o privatnosti.Na primer, moete stvoriti poverioca i nazvati ga nekako uopteno, kao to je,,Poverioc Porodine Bezbednosti, tako to ete kontaktirati nadlenog u Nevadi ili Delveru koji vam moe uspostaviti poverioca i srediti svu papirologiju. Jedino ime koje e detektiv pronai kod poverioca, jeste ime registrovanog agenta-u ovom sluaju vaeg advokata.Vi i va advokat imate izgraeno poverenje.Takav poverioc ne postoji zabeleen u vaoj matinoj dravi, a Nevada nee otkriti ovu informaciju.U isto vreme, ime ,,Nevada se ne pominje nigde u dokumentima poverioca.To je orsokak.Vie o stvaranju poverioca u odeljku 6. Zamislite da prosenog graanina zaustavlja policija. Prva stvar koju policajac uradi jeste poziv preko motorole centralnoj dispeerskoj slubi da proveri identitet vlasnika automobila.Normalno, pojavie se broj vozake dozvole, fotografija, adresa, dozvola za noenje oruja, broj socijalnog osiguranja, i sve vrste drugih informacija.Ali ukoliko je auto registrovan na poverioca ili korporaciju, jedina stvar koja e se pojaviti na njegovom monitoru jeste informacija o vozilu, ne o osobi koja ga vozi:ime poverioca i broj potanskog sandueta.Policajac nema va datum roenja, kriminalni dosije, i/ili broj socijalnog osiguranja.Ne biste hteli da policajac prilazi vaem autu sa ve oformljenim stavom jer ste bili kanjeni za krau po radnji kada ste imali osamnaest godina.U najgorem sluaju, ne biste eleli da iko ima vau privatnu adresu na kojoj stanujete, pa ak ni kada je u pitanju policajac. Dord je ovu lekciju dobro nauio za kratko vreme.Stvorio je poverioca pod nazivom Poverioc Porodine Bezbednosti. Stavio je naziv na svoj novi auto u ime poverioca c/o Betsi koje se nalazi na njegovom drugom potanskom sanduetu u ruralnom naselju.Najblie to je detektiv mogao da izvue od informacija, da bi saznao gde Dord ivi jeste, nita. Svako ko trai informacije naie samo ime i adresu poverioca koji nemaju nikakvu vezu sa Dordom.Njegovoj bivoj i njenom advokatu ovo moe biti sumnjivo (Dordova biva ga je videla kako se mesecima vozika okolo u skupom sportskom automobilu), ali ne mogu da dokau da je Dord kupio i da poseduje taj auto zato to je registrovan na Poverioca Porodine Bezbednost. 17

Zatim je Dord iznajmio stan na ime poverioca i svoje raune za vodu, struju i telefon stavio na ime poverioca.Dublje je izolovao svoju privatnost postavljajui poverioca u ime svog roaka. U ovom trenutku vano je setiti se da nijedan poverioc nije otporan na metke, ali e biti veoma teko dokazati Dordovo vlasnitvo vozila ili doi do tog novca.

Uspostavite telefonsku privatnostKao to je naznaeno u odeljcima 1 i 3, detektivi i njukala esto upadaju u bezbednosni sistem telefonske kompanije, radi nabavljanja liste vaih saradnika, pomou snimanja svih vaih dolaznih i odlaznih lokalnih poziva i/ili pomou kopije telefonskog rauna.Takoe, oni ga mogu koristiti da pronau vau adresu. Postoje koraci, koje moete preduzeti, a koji vam mogu pomoi da spreite ovo.

Mobilni telefonSnimci obinih mobilnih telefona se lako lociraju preko tehnika istraivanja kao to su one naznaene u odeljcima 1 i 3.Ali pripejd mobilni telefoni i mobilni telefoni uzeti na ime kome se ne moe ui u trag obezbeuju najbolju zatitu od istraivanja.Osigurajte se da vam rauni stiu na lanu adresu.Nikada ne koristite kreditnu karticu za kupovinu vremena na pripejd telefonu, uvek koristite gotovinu.

Telefonska linijaNaredni problem koji ete imati jeste telefonska linija fiksnog telefona.Dobra je ideja imati neobjavljen telefonski broj, a jo bolje je da imate kuni telefon koji se vodi na totalno drugo ime ili da koristite pripejd uslugu. Moete prevesti telefon da se vodi na nekom koga poznajete.Izaberite roaka ili prijatelja, koji vam dovoljno veruje, da se telefon vodi na njihovo ime.Ili, moete navesti da se telefon vodi na ime izmiljenog cimera ili deteta.Mnogi ljudi koji ele da zatite svoju privatnost izmisle ime i tvrde da je to njihov sin tinejder ili cimer i tako zapravo spovedu da se telefon vodi na ime toga koga su odabrali.Telefonska kompanija ne poznaje njihovu decu, njihova imena, niti koliko ih imaju.Onda kada se postavi telefon za tinejdera, idete dalje i otkazujete glavnu telefonsku liniju koja se vodila na vae ime. KORISTITE PRIPEJD USLUGU TELEFONSKE LINIJE FIKSNOG TELEFONA-Rekoneks (Reconex (800-275-8223) obezbeuje lokalnu telefonsku uslugu ljudima kojima je odbijena usluga,ili koji nisu hteli da nabave uslugu od Regionalne Telefonske Operater Kompanije (RTOK) (Regional Bell Operating Company (RBOC)).Ova usluga je obezbeena na osnovu pripejda,tako da nisu potrebni zahtevi za depozitom ili kreditne provere.Poto je Rekoneks preprodavac 18

lokalne telefonske usluge,on iznajmljuje telefonske linije od lokalne telefonske kompanije i preprodaje ih vama na osnovu pripejda.Ovo eliminie potrebu za depozitima,kreditnim proverama,linom kartom,i pitanjima vezanim za socijalno osiguranje.

Izvadite dvojno dravljanstvoJedan od naina da iznervirate nekoga ko pokuava da nae vau adresu jeste da izvadite dvojno dravljanstvo preko vae vozake dozvole i registracije automobila.

Vozaka dozvolaLegalno je iveti u jednoj dravi i imati vozaku dozvolu druge drave sve dok odravate adresu u toj dravi koja stoji u vaoj dozvoli.Mada ne moete imati dozvole iz dve razliite drave u vaem posedu u isto vreme,veina graana koji odravaju drugu adresu u drugoj dravi biraju da im se odobri dozvola u dravi sa najstroijim zakonima o privatnosti,bez obzira kako oni provode vreme u okviru te dve drave.Neki ljudi imaju Njujorku vozaku dozvolu (Njujork nudi veu zatitu privatnosti od veine drava) da bi postavili dodatni prekriva tajnosti dok oni ive na Floridi.Ukoliko svi podatci ukazuju na Njujork, postoji velika ansa da e bilo ko, ko vas istrauje, propustiti podatak o vaem domu na Floridi. Da bi jo vie iznervirali one koji vas trae, otvorite potansko sandue na Floridi sa Njujorkom adresom.Morate pokazati linu kartu da bi ste iznajmili sandue; vaa vozaka dozvola ima Njujorku adresu i to je ono to se pojavljuje u potanskim podacima.Procesni slubenik ima odobrenje da trai potanske podatke.Medjutim, ukoliko je jedina adresa u podatcima, vezanim za sanduce, bazirana na Njujorkoj vozakoj dozvoli, to je ono sa im slubenik odlazi.Moete iveti jedan blok od te pote, ali oni to nikada nee saznati.

Registracija auta van dravePostoji mnogo prednosti pri registrovanju vozila u drugim dravama.Ne samo finansijska, nego takoe i beneficije privatnosti.U Sjedinjenim amerikim dravama sada, trideset osam drava ini informacije o vonji dostupnim javnosti.Podsetnik tih drava ima zakone na mestu, koji spreavaju privatne informacije u vaoj vozakoj dozvoli i dokument o registraciji automobila od njegovog otkrivanja javnosti, ukljuujuci i vozaki istorijat, godite, adresu i informacije o vozilu.

19

Podnesite zahtev za razvod braka van vae oblasti u draviJo jedan od naina na koje detektiv moe saznati neto o vama jeste preko informacija o razvodu koji se nalaze u dokumentima kod inovnika sudske kancelarije. Kao to moete videti itanjem ovog odeljka u poglavlju 3, blago informacija o vama je slobodno dostupno svakom njukalu koje pita za vas u javnim podatcima.Moda ete eleti da sakrijete razvod ili samo finansijska stanja vezana za razvod.U bilo kom sluaju, ovaj bolan posao je bio nekada va posao, i vi bi eleli da ostane tako. Postoje dve dobre, razumno cenjene opcije da odrite legalan razvod koji je priznat u svih pedeset drava, a da ipak zatitite ovu informaciju od njukanja: da se dokument nalazi u drugoj oblasti vae drave ili da nainite razvod van drave preko interneta.

Van oblastiLegalno je dokumentovati sve procedure razvoda u drugoj oblasti vae drave.Ovo je mnogo jeftinije nego dodatni trokovi vezani za zapeaivanje dokumenata u vaoj matinoj oblasti.Ukoliko uradite svu papirologiju i ispunjavate sve vezano za tu oblast, imate samo da platite putne trokove, ali ete u potpunosti iznervirati bilo koga ko trai informacije o vama preko podataka o razvodu.

Van drave preko internetaLas Vegas i Reno sajtovi za razvod (www.nevadadivorce.com) su legendrani.Veina ljudi zna da je Nevada jedina lokacija u Sjedinjenim amerikim dravama gde moete sprovesti razvod van drave bez potrebe da budete graanin te drave.Ali sada moete to uraditi i preko interneta.Za 900$ moete imati kompletan i legalan razvod u svih pedeset drava bez potrebe da se pojavite na sudu ili napustite va dnevni boravak. Razvod mora biti bez protivrenosti i da ne ukljuuje nikakva pitanja vezana za posed ili dobijanje starateljstva.Sve to mora biti izglaeno kod kue.Sada, kada neko krene da trai vae vrednosti preko ovog izvora, ne moe ih nai.Sve je u fajlu na nekom hard drajvu u Nevadi.

Van SAD preko internetaTakoe,moete podneti zahtev preko interneta (www.legalserviceproviders.com/no-residency-divorce.htm) na manje poznatim lokacijama poput Guame i Dominikanske republike.Obe su teritorije Sjedinjenih americkih drava, i nisu potrebni zahtevi za dravljanstvom ni u jednoj od ove

20

dve drave da bi se sproveo razvod.Razvod u bilo kojoj od ove dve drave priznaje svih pedeset drava.Cena poinje od 875$ pa nadalje, zahtevi za razvod nisu potrebni, a potrebno je otprilike oko etiri do pet nedelja za zavretak procesa.Obe strane moraju dati saglasnost.Nekoliko pravnih firmi nudi ovu uslugu preko interneta, a ispunjavanjem formulara preko interneta i korienjem kreditne kartice, deli vas pet nedelja od toga da ponovo budete sami i slobodni. Dordov razvod je definitvno bio osporavan, pa nije imao ovu opciju.Njegova ena bi radije zabola ledenicu u sopstveno stopalo nego to bi njemu dala ansu da izbegne javno poniavanje koje je ona isplanirala za njega.

Ne radite nita samovoljnoFormulari i polise mogu biti lani.Veina informacija koja se trai u aplikacijama i formularima od strane finansijskih institucija, medicinskih kancelarija, i dravnih entiteta nije legalno mandatorska. Mada formular trai podatak, ne morate da napiete va broj socijalnog osiguranja doktoru ili vae zanimanje dravi (kao sto je navedeno iznad).Veinu informacija koje date o sebi, date ih zapravo samovoljno.Veina ljudi jednostavno prihvati da oni koji od njih zahtevaju informacije imaju zakonsko pravo na njih samo zato to se pitanje pojavljuje u formularu.Va odgovor bi trebao da bude, ,,pokaite mi zakon o tome.Proitajte zakon i shvatite tano ta statut zahteva pre nego to krenete da ispunjavate bilo koji od ovakvih formulara.Biete iznenaeni. esto smo ,,istrenirani da slepo pratimo mentalitet krda, pa se kao rezultat toga deava da milioni ljudi bez pitanja odaju svoju privatnost svakodnevo.Pitajte se za sve, posebno kada se radi o dravnim institucijama.

Odbijte da date lokaciju vaeg roenjaNe morate nikada nikome legalno da date ovu informaciju, osim kada predajete dokumenta za izradu pasoa.Meutim, veina formulara koje ete ispunjavati mogu traiti lokaciju roenja.Odbijte da je date.Razumno sprovoenje zakona i pitanje finansijske institucije je zbog toga to ako neko pone da vas trai , a vi ste odluili da umaknete iz grada, dobra je opklada da u gradu gde ste roeni imate jo uvek lanove porodice koji znaju gde ste, ili da ste se vratili u va rodni grad.Vaa porodica zna druge stvari o vama koje vet privatni detektiv moe izvui lukavim izgovorom. Ovo je jedna od najvanijih greaka koje oni koji izbegavaju da budu pronaeni naprave. Ne preseku sve linije vezane za prolost.Bee tamo gde imaju bilo kakvu vrstu podrke.

Odbijte da date informaciju o vaem zanimanjuSvaka aplikacija zahteva ovo, ali u veini sluajeva, legalno ne morate da im date tu informaciju. Na primer, odeljak u aplikaciji za obnavljanje dozvole za posedovanje skrivenog oruja postavlja pitanje vezano za vae ,,zanimanje.U 21

statutu , ,,zanimanje nije zahtev za obnovu. Ja taj odeljak uvek ostavljam praznim, ali procenjujem da 99 procenata od svih koji apliciraju, slepo odgovaraju na ovo pitanje.Neko njuskalo iz dravnih institucija je odlucilo da ubaci to pitanje u formular i ukoliko odgovorite na njega, ceo svet e znati kako zaraujete za ivot jer ste to samovoljno otkrili.

Razmislite pre nego to potpieteSvaki put kada vam neko trai da ispunite formular, potrebno je i da se potpiete, a to implicira da je ta informacija samovoljna, a ne zahtevana.Ukoliko je zahtevana, va potpis nee biti potreban.Ukoliko neko trai da se potpiete, vi imate izbor da to uradite ili ne.Tehniki, moete odbiti da date informaciju i odbiti da se potpiete. Zatim, ukoliko potpiete neki dokument, to automatski znai da se slaete sa neim ili ste pod nekom vrstom ugovora.esto viam da se ovo deava pacijentima na ulasku u medicinsku kliniku.ak i kada posetu klinici nameravaju da plate gotovinom, potpisuju potreban formular bez itanja sitno otkucanog teksta. Samo potpisuju formular dozvoljavajui time doktoru da otkrije njihove medicinske podatke, smatrajuci doktora bezopasnim za neke radnje, i slaui se sa novanim naplatama nadlenih i cenama za svaku akciju prikupljanja novca.Tanije, ljudi se potpisuju ak i kada plaaju gotovinom, odajui tako informacije, a nemaju legalno potrebu za tim jer nemaju nosioca osiguranja. Zato? To je vae pravo da pitate, ,,Da li je to obavezno? ta e se dogoditi ako ne potpiem? Uvek treba da se pitate oko takvih stvari. Za ta ste dali svoje odobrenje? Za ta e se ta informacija koristiti? Iznenadiete se koliko e samo inovnika i zaposlenih u dravnim institucijama zamuckivati i mucati ukoliko ih pitate da vam pokau zakon na koji se oni pri tom postupku oslanjaju. Ovo obino ukljucuje zahtev da vidite njihovog nadreenog, koji e u veini sluajeva priznati da ne postoji takav zakon. Trista koriste takve vrste formulara koji se potpisuju da bi dobili slaganje ljudi za dodavanje na listu poziva (sitno kucano) zato to su potpisali formular u kome se slau, a koji im je nepoznat. Dajete dozvolu da budete na listi slanja pote ukoliko upiete e-mejl adresu. Prodae vae ime 1000 drugih lista poziva. Potpisujui formular da se slaete sa tim, ve ste se sloili. Va potpis nije obavezan na vozakoj dozvoli niti pri apliciranju za nju, iako bi ste legalno bili odbijeni za dobijanje vozake dozvole zbog toga. Ne postoji zakon koji to zahteva, tako da tehniki, moete odbiti da se potpiete. Na vozakoj dozvoli, potpis garantuje slaganje sa testovima o trezvenosti, testiranjem na droge, obaveznim zakonima o osiguranju i slaganje sa tim da ete se pridravati odreenih grupa pravila.

Kreirajte kratkotrajne alternativne identitete

22

Evo nekoliko naina da stvorite kratkotrajni alternativni identitet koji vam moe biti od koristi.Ali, morate razumeti da se on mora koristiti radi viih ciljeva, a ne u zvanine svrhe.Izmislite ime koje elite da koristite dve ili tri sedmice i da ga zatim odbacite.Ovo je nelegalno jedino u sluaju da koristite identitet u nelegalne svrhe.Mesec dana mozete biti Leri Douns i imati u novaniku karticu osiguranja, profesionalnu identifikaciju, kreditne kartice i inovniku identifikaciju na to ime. Moete ak zavarati i profesionalca koji pretresa va lani novanik.

Besplatne registracijeIzmislite ime koje ete koristiti kada budete ispunjavali besplatne formulare za besplatne informacije, posebno za ponude ivotnog ili zdravstvenog osiguranja i kreditne kartice.Ubrzo nakon slanja ovoga, poeete da primate nepotrebnu potu na va novi alijas. Neka od njih ce sadrati bezvredne plastine kartice sa vaim novim imenom. Na primer, veteransko ivotno osiguranje alje vam karticu na kojoj se nalazi orao i vae novo ime. Ovo je vaa trenutna kartica osiguranja.

Neaktivirane kreditne karticeSauvajte te kreditne kartice koje dobijate ali ih nemojte aktivirati pod vaim novim imenom. Sve plastine kartice izgledaju polu-zvanino. Ako bih pregledao vas novanik, mogao bih poverovati da ste Leri Douns ili da sam uhvatio pogrenu osobu.

Profesinalna oprema za identitetPored plastinih kartica, postoji i NIC policijski izvor za nabavku na internetu koji prodaje opremu za indentifikacionu karticu. Jedan primer je Amerika Novinarska Asocijacija (American Press Association (www.nicinc.com)). Poslae vam uglaenu opremu za identifikacionu karticu.Tu ukucate vae ime, imate mesto gde treba da ubacite fotografiju, adresu i druge line podatke, plastini okvir, koji moete ispeglati tako da bude plastificirana i da izgleda kao zvanina novinarska kartica. Ovo dodaje jo jedan deo alijasu koji gradite i identifikuje vas kao reportera.Ukoliko neete da budete reporter, NIC prodaje podjednako dvadeset drugih identifikacionih kartica za druga radna mesta koje izgledaju veoma profesionalno i polu-zvanino. Sve ovo e vam pomoi da produbite va novi identitet.

Postanite svetenikNeki sajtovi na internetu e vas snadbeti sa kompletnom svetenikom opremom. Kada ste poslednji put pitali propovednika za njegov identitet? Univerzal ivotna Crkva (Universal Life Church (www.ulcseminary.org) ima

23

formular koji moete ispuniti, a crkva e vas zarediti kao svetenika i poslati vam besplatan sertifikat kojim se objavljuje vae novo zvanje sa bilo kojim imenom koje ste napisali. Naravno, dobiete takoe i neko reklamiranje za stvari poput blanko braka i formulare za baptizmaciju. Moete koristiti sve ovo meu vaom novom pastvom nedelju ili dve dana.Moete takoe dobiti i znak, tako da moete parkirati vozilo na parking mestima rezervisanim za svetena lica na aerodromu ili ispred bolnice. Na prodaju takoe imaju i okovratnike, ukoliko elite da koristite i preruavanje.

Postanite profesionalac u neemuModa ete imati elju za jednim od mnogobrojnih sertifikata obrazovanja koji se prodaju na internetu, a koji potvruju vaa prola postignua (odgovarajua za uokvirenje novog identiteta naravno) sa vaim alijasom na njemu. Ovo ukljuuje identifikacione kartice koje moete nositi u vaem lanom novaniku. U Dordovom sluaju, on nije morao da postane svetenik da bi zamaskirao svoj idenititet. Pridravajuci se saveta koje sam mu dao, uspeno je sahranio samog sebe ispod slojeva tajnosti, odstranio je sebe iz javnih podataka i ivi miran i povuen ivot. Kroz nekoliko jednostavnih poteza, Dord je uinio svoj ivot privatnim i bezbednim. Nastavio je da koristi pripejd mobilne telefone, registruje automobile na poverioce u drugim dravama i koristi gotovinski novac kome se ne moe ui u trag i putnike ekove. Njegova biva ena nije mogla vie da ga uznemirava zato to nije znala njegove brojeve telefona niti gde on ivi. Nije vie bilo traenja informacija preko kompjutera o njegovim automobilima, niti poziva njegovom pretpostavljenom na poslu. A najbolje od svega, nije bilo vie kretavog glasa preko njegovog telefona svakog vikenda.

24

Literatura:

Chuck Chambers , The private investigators handbook , The Berkley publishing group , 2005.

25