74
7.) Korijeni i potencije (81) o 7.1.) Korijeni (26) 7.1. Zadatak 1.

RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  • Upload
    jasminka

  • View
    2.373

  • Download
    78

Embed Size (px)

DESCRIPTION

skripta

Citation preview

Page 1: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

7.) Korijeni i potencije (81)o 7.1.) Korijeni (26)

 

  7.1. Zadatak 1.

Page 2: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.1. Zadatak 2.

  7.1. Zadatak 3.

Page 3: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.1. Zadatak 4.

  7.1. Zadatak 5.

Page 4: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.1. Zadatak 6.

Page 5: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.1. Zadatak 7.

Page 6: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.1. Zadatak 8.

  7.1. Zadatak 9.

Page 7: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.1. Zadatak 10.

Page 8: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.1. Zadatak 11.

  7.1. Zadatak 12.

  7.1. Zadatak 13.

Page 9: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.1. Zadatak 14.

  7.1. Zadatak 15.

  7.1. Zadatak 16.

Page 10: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.1. Zadatak 17.

Page 11: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.1. Zadatak 18.

Page 12: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.1. Zadatak 19.

  7.1. Zadatak 20.

Page 13: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije
Page 14: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.1. Zadatak 21.

Page 15: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.1. Zadatak 22.

Page 16: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.1. Zadatak 23.

Page 17: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.1. Zadatak 24.

Page 18: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.1. Zadatak 25.

Page 19: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.1. Zadatak 26.

Page 20: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

7.) Korijeni i potencije (81)o 7.2.) Potencije s racionalnim eksponentom (12)

 

  7.2. Zadatak 1.

  7.2. Zadatak 2.

Page 21: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.2. Zadatak 3.

  7.2. Zadatak 4.

Page 22: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.2. Zadatak 5.

Page 23: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.2. Zadatak 6.

Page 24: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.2. Zadatak 7.

Page 25: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.2. Zadatak 8.

  7.2. Zadatak 9.

Page 26: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.2. Zadatak 10.

Page 27: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.2. Zadatak 11.

Page 28: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.2. Zadatak 12.

Page 29: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

7.) Korijeni i potencije (81)o 7.3.) Račun s korijenima (22)

 

  7.3. Zadatak 1.

Page 30: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.3. Zadatak 2.

  7.3. Zadatak 3.

Page 31: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.3. Zadatak 4.

Page 32: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.3. Zadatak 5.

Page 33: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.3. Zadatak 6.

Page 34: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.3. Zadatak 7.

  7.3. Zadatak 8.

Page 35: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.3. Zadatak 9.

  7.3. Zadatak 10.

Page 36: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.3. Zadatak 11.

Page 37: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.3. Zadatak 12.

  7.3. Zadatak 13.

Page 38: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.3. Zadatak 14.

  7.3. Zadatak 15.

Page 39: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.3. Zadatak 16.

Page 40: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.3. Zadatak 17.

Page 41: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije
Page 42: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.3. Zadatak 18.

Page 43: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.3. Zadatak 19.

Page 44: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.3. Zadatak 20.

Page 45: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.3. Zadatak 21.

  7.3. Zadatak 22.

Page 46: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije
Page 47: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

7.) Korijeni i potencije (81)o 7.4.) Iracionalne jednadžbe (9)

 

  7.4. Zadatak 1.

  7.4. Zadatak 2.

Page 48: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije
Page 49: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.4. Zadatak 3.

Page 50: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije
Page 51: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.4. Zadatak 4.

Page 52: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.4. Zadatak 5.

Page 53: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.4. Zadatak 6.

Page 54: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.4. Zadatak 7.

Page 55: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.4. Zadatak 8.

Page 56: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

7.4. Zadatak 9.

Page 57: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

7.) Korijeni i potencije (81)o 7.5.) Složeniji zadaci (12)

 

  7.5. Zadatak 1.

  7.5. Zadatak 2.

  7.5. Zadatak 3.

Page 58: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.5. Zadatak 4.

Page 59: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije
Page 60: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.5. Zadatak 5.

  7.5. Zadatak 6.

Page 61: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.5. Zadatak 7.

Page 62: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije
Page 63: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.5. Zadatak 8.

  7.5. Zadatak 9.

Page 64: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.5. Zadatak 10.

Page 65: RIJEŠENI ZADACI Korijeni i potencije

  7.5. Zadatak 11.

  7.5. Zadatak 12.