Ring M»™t G³c Tr»‌i

 • View
  55

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Riêng Một Góc Trời. Thơ: Thiên-Thu Hình ảnh: Internet Nhạc: Cho Em Quên Tuổi Ngọc – Lam Phương Thực hiện: ntth-th23 02-2010. Riêng một góc trời thật xa xôi…. Thời gian dừng lại níu chân người, Không gian cô quạnh, buồn xa vắng, Một người thầm lặng nhìn mưa rơi. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ring M»™t G³c Tr»‌i

 • Th: Thin-Thu Hnh nh: InternetNhc: Cho Em Qun Tui Ngc Lam PhngThc hin: ntth-th23 02-2010

 • Thi gian dng li nu chn ngi, Khng gian c qunh, bun xa vng,Mt ngi thm lng nhn ma ri. Ring mt gc tri tht xa xi

 • Ring mt gc tri tht xa xiTrng treo h hng in bng ngi,Gi a cy c chao thn mnh,Nm thng v tnh cun mng tri.

 • Tin yu, lu luyn, chn lu ri,Ti sao cm nhn dng nh th, n hin u y bng mt ngi.Ring mt gc tri tht xa xi

 • Ring mt gc tri tht xa xiTng nh d vng nht nha ri,Tng nh k nim phai m hn,Nhng sao ray rt ln ngm ngi !

 • Ring mt gc tri tht xa xiDu yu thm lng ca mt thi,i mi m mng, nim tin vng,Chm bc vo i, hoa trn mi.

 • Vng vng u y ting ni ci,Hnh nh nh mt soi chn bc,Di tri tm ti sao bung li !Ring mt gc tri tht xa xi

 • K nim bun vui i theo ngi,B li khung tri th mng y,V bng mt ngi bc l loi !Ring mt gc tri tht xa xi

 • Ring mt gc tri tht xa xiTm qun hnh bng tht xa vi,Sch v v tnh khng du c,Ni bun cm nn, mn u mi.

 • u i ngy xa, du chn ngi,Thi gian bi xa ng hoa c,Sao bng chng m vi my tri !Ring mt gc tri tht xa xi

 • C xa tm qun hnh bng ngi, Vi chn k nim khng cn nh, hn thanh thn, sng yn vui.Ring mt gc tri tht xa xi

 • Ring mt gc tri tht xa xiXin m ti mi, trng khng soi,Mong khng ai bit bun xu x, Trng vng ln theo sut mt i.

 • Khn xin bo cun l chn vi,Tin yu sng dy vo m huyt, mi ng yn, gic mng di.Ring mt gc tri tht xa xi

 • Cu xin k nim bung tha ngi,Cu xin d vng quay chn bc,Cho trn kip ngi, c nhn i ! Ring mt gc tri tht xa xi

 • Ring mt gc tri tht xa xiThi gian dng li nu chn ngi,Khng gian c qunh, bun xa vng,Mt ngi thm lng nhn ma ri.

  Ring mt gc tri tht xa xiTrng treo h hng in bng ngi,Gi a cy c chao thn mnh,Nm thng v tnh cun mng tri.

  Ring mt gc tri tht xa xiTin yu, lu luyn, chn lu ri,Ti sao cm nhn dng nh th,n hin u y bng mt ngi.

  Ring mt gc tri tht xa xiTng nh d vng nht nha ri,Tng nh k nim phai m hn,Nhng sao ray rt ln ngm ngi !

 • Ring mt gc tri tht xa xiDu yu thm lng ca mt thi,i mi m mng, nim tin vng,Chm bc vo i, hoa trn mi.

  Ring mt gc tri tht xa xiVng vng u y ting ni ci,Hnh nh nh mt soi chn bc,Di tri tm ti sao bung li !

  Ring mt gc tri tht xa xiK nim bun vui i theo ngi,B li khung tri th mng y,V bng mt ngi bc l loi !

  Ring mt gc tri tht xa xiTm qun hnh bng tht xa vi,Sch v v tnh khng du c,Ni bun cm nn, mn u mi.

 • Ring mt gc tri tht xa xiu i ngy xa, du chn ngi,Thi gian bi xa ng hoa c,Sao bng chng m vi my tri !

  Ring mt gc tri tht xa xiC xa tm qun hnh bng ngi,Vi chn k nim khng cn nh, hn thanh thn, sng yn vui.

  Ring mt gc tri tht xa xiXin m ti mi, trng khng soi,Mong khng ai bit bun xu x,Trng vng ln theo sut mt i.

  Ring mt gc tri tht xa xiKhn xin bo cun l chn vi,Tin yu sng dy vo m huyt, mi ng yn gic mng di.

 • Ring mt gc tri tht xa xiCu xin k nim bung tha ngi,Cu xin d vng quay chn bc,Cho trn kip ngi, c nhn i !Thin-ThuCanada, 18-02-2010

 • Th: Thin-Thu Hnh nh: InternetNhc: Cho Em Qun Tui Ngc Lam PhngThc hin: ntth-th23 02-2010