PP H»ŒC THEO G“C

 • View
  19

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PP HỌC THEO GÓC

Text of PP H»ŒC THEO G“C

 • SNG KIN KINH NGHIM

  TI: "S DNG PHNG PHP DY HC THEO GC TRONG MN HA HC NHM PHT HUY TNH

  TCH CC CA HC SINH"

 • T VN

  I. M U Th k XXI l th k ca vn minh tr tu v sng to ni m tri thc, k nng ca con ngi c coi l yu t quyt nh s pht trin ca x hi. V th h tr - nhng HS l mt phn ln quyt nh n s pht trin y.

  Vi xu th ca nn gio dc hin i nh ngy nay, ngi gio vin nh chng ta khng th c mi la chn phng php dy hc truyn thng nh trc y theo kiu thy c, tr chp, thy ni th no tr lm theo th y khin hc sinh lc no cng trong tnh th th ng. Chng ta cn phi bt tay ngay vo vic gip hc sinh tr thnh nhng con ngi ch ng, sng to, c lp, t mnh tham gia hc tp mc cao nht. Phng php dy hc theo gc l mt trong ba PPDH tch cc s gip chng ta thc hin c iu .

  Ti tin hnh nghin cu, ng dng vo trong cc bi ging v cng thy c hiu qu cao ca PPDH tch cc ny. Chnh v vy, ti xin c chia s mt phn kinh nghim nh ca mnh qua ti: S dng phng php dy hc theo gc trong mn ha hc nhm pht huy tnh t hc ca hc sinh. C th l bi: axit sunfuric ha hc 10 nng cao.

  II. THC TRNG CA VN - Hu ht GV ch p dng mt s phng php dy hc truyn thng - mang tnh cht truyn th mt chiu. - GV cha chu kh tm hiu cc PPDH tch cc theo quan im phn ha. - Nhiu GV v HS cm thy mi l vi PPDH theo gc, k thut lp lc t duy, k thut khn ph bn. III. KT QU CA THC TRNG - Kh lm sinh ng bi hc. - Khng gy c hng th i vi hc sinh. - Hc sinh tip nhn kin thc mt cch th ng. - Hc sinh li hc bi v c bi nh - Khng pht huy c tnh ch ng, c lp v t hc hc sinh.

 • NI DUNG

  1. C s l lun Thut ng ting Anh "Working in corners" hoc "Working with areas" hoc Coner work c dch l hc theo gc, c th hiu l lm vic theo gc, lm vic theo khu vc. Hc theo gc l mt phng php dy hc m trong gio vin t chc cho hc sinh thc hin cc nhim v khc nhau ti cc v tr c th trong khng gian lp hc m bo cho hc sinh hc su.

  Nh vy ni n hc theo gc, ngi gio vin cn to ra mi trng hc tp vi cu trc c xc nh c th, c tnh khuyn khch, h tr v thc y hc sinh tch cc thng qua hot ng, s khc nhau ng k v ni dung v bn cht ca cc hot ng nhm mc ch hc sinh c thc hnh, khm ph v tri nghim. Qu trnh hc c chia thnh cc khu vc/gc theo cch phn chia nhim v v t liu hc tp.

  Phng php dy hc theo gc: mi lp hc c chia ra thnh cc gc nh. mi gc nh ngi hc c th ln lt tm hiu ni dung kin thc tng phn ca bi hc. Ngi hc phi tri qua cc gc c ci nhn tng th v ni dung ca bi hc. Nu c vng mc trong qu trnh tm hiu ni dung bi hc th hc sinh c th yu cu gio vin gip v hng dn.

  Ti mi gc, hc sinh cn: c hiu c nhim v t ra, thc hin nhim v t ra, tho lun nhm c kt qu chung ca nhm, trnh by kt qu ca nhm trn bng nhm, giy A0, A3, A4...

  Cc t liu v nhim v hc tp mi gc, gip hc sinh khm ph xy dng kin thc v hnh thnh k nng theo cc cch tip cn khc nhau. V d hc bng cch tri nghim th gc tri nghim cn c nhim v c th, cc thit b th nghim ha hc, ha cht, dng c, phiu hc tp

  Ngi hc c th c lp la chn cch thc hc tp ring trong nhim v chung. Cc hot ng ca ngi hc c tnh a dng cao v ni dung v bn cht.

  2. Gii quyt vn

 • 2.1. Quy trnh thc hin hc theo gc 2.1.1. Giai on chun b Bc 1. Xem xt cc yu t cn thit hc theo gc t hiu qu.

  Ni dung: Khng phi bi hc no cng c th t chc cho HS hc theo gc c hiu qu. Ty theo mn hc, dng bi hc, GV cn cn nhc xc nh nhng ni dung hc tp cho vic p dng dy hc theo gc c hiu qu.

  a im: Khng gian ln v s HS va phi c th d dng b tr cc gc hn din tch nh hn v c nhiu HS.

  i tng HS: Kh nng t nh hng, mc lm vic ch ng, tch cc.

  Bc 2. Thit k k hoch bi hc

  Mc tiu bi hc: t theo chun kin thc, k nng, lm vic c lp, ch ng ca HS khi thc hin hc theo gc.

  Cc phng php dy hc ch yu: Phng php hc theo gc cn phi hp thm mt s phng php khc nh: Phng php th nghim, hc tp hp tc theo nhm, gii quyt vn , phng php trc quan, s dng a phng tin

  Chun b: thit b, phng tin, dng dy hc, nhim v c th v kt qu cn t c mi gc to iu kin HS tin hnh cc hot ng.

  Xc nh tn mi gc v nhim v ph hp. Cn c vo ni dung, GV cn xc nh 3- 4 gc HS thc hin hc theo gc.

  mi gc cn c: Bng nu nhim v ca mi gc, sn phm cn c v t liu thit b cn cho hat ng ca mi gc ph hp theo phong cch hc hoc theo ni dung hot ng khc nhau.

  Thit k cc nhim v v hot ng mi gc.

  Cn c vo ni dung c th m HS cn lnh hi v cch thc hot ng khai thc thng tin GV cn:

  - Xc nh s gc v t tn cho mi gc. - Xc nh nhim v mi gc v thi gian ti a dnh cho HS mi gc.

 • - Xc nh nhng thit b, dng, phng tin cn thit cho HS hot ng. - Hng dn HS chn gc v lun chuyn theo vng trn ni tip. - Bin son PHT, vn bn hng dn nhim v, bn hng dn t nh gi, nh gi ng ng, p n, phiu h tr hc tp cc mc khc nhau. 2.1.2. T chc cho HS hc theo gc Bc 1: B tr khng gian lp hc - B tr gc/khu vc hc tp ph hp vi nhim v, hot ng hc tp v ph hp vi khng gian lp hc.

  - m bo ti liu phng tin, dung hc tp cn thit mi gc.

  - Lu n lu tuyn di chuyn gia cc gc.

  Bc 2: Gii thiu bi hc/ni dung hc tp v cc gc hc tp

  - Gii thiu tn bi hc/ni dung hc tp; tn v v tr cc gc.

  - Nu s lc nhim v mi gc, thi gian ti a thc hin nhim v ti cc gc.

  - Dnh thi gian cho HS chn gc xut pht, GV c th iu chnh nu c qu nhiu HS cng chn mt gc.

  - GV c th gii thiu s lun chuyn cc gc trnh ln xn. Khi HS quen vi phng php hc tp ny, GV c th cho HS la chn th t cc gc theo s sau:

  ng i ca HS A: ng i ca HS B:

  Gc dnh cho HS c tc

  hc nhanh

 • Bc 3: T chc cho HS hc tp ti cc gc

  - HS lm vic c nhn, cp hay nhm nh ti mi gc theo yu cu ca hot ng.

  - GV theo di, pht hin kh khn ca HS hng dn, h tr kp thi.

  - Nhc nh thi gian HS hon thnh nhim v v chun b lun chuyn gc.

  Bc 4: T chc cho HS trao i v nh gi kt qu hc tp (nu cn).

  2.2. u im v hn ch ca phng php dy hc theo gc

  2.2.1. u im

  - M rng s tham gia, nng cao hng th v cm gic thoi mi ca HS.

  - HS c hc su v hiu qu bn vng.

  - Tng tc c nhn cao gia GV v HS, HS - HS

  - Cho php iu chnh sao cho thun li ph hp vi trnh , nhp ca HS.

  - i vi ngi dy: C nhiu thi gian hn cho hot ng hng dn ring tng ngi hc, hoc hng dn tng nhm nh ngi hc; ngi hc c th hp tc hc tp vi nhau.

  - i vi ngi hc: Trch nhim ca hc sinh trong qu trnh hc tp c tng ln. C thm c hi rn luyn k nng v thi : Nh s to bo, kh nng la chn, s hp tc, giao tip, t nh gi.

  2.2.2. Hn ch

  - Khng gian lp hc: khng gian lp hc ln nhng s HS li khng nhiu.

  - Cn nhiu thi gian cho hot ng hc tp

  - Khng phi ni dung, bi hc no cng u c th p dng hc theo gc.

  - GV cn nhiu thi gian v tr tu/nng lc cho vic chun b v sp xp.

  Do vy PPDH theo gc khng th thc hin thng xuyn m cn thc hin nhng ni c iu kin

  2.3. Yu cu t chc dy hc theo gc

 • Ni dung ph hp: La chn ni dung bo m cho HS khm ph theo phong cch hc v cch thc hot ng khc nhau.

  Khng gian lp hc: Phng hc din tch b tr HS hc theo gc.

  Thit b dy hc v t liu: Chun b y cc thit b t liu cho HS hot ng chim lnh kin thc v k nng theo cc phong cch hc.

  Nng lc GV: GV c nng lc v chuyn mn, nng lc t chc dy hc tch cc v k nng thit k t chc dy hc theo gc.

  Nng lc HS: HS c kh nng lm vic tch cc, ch ng c lp v sng to theo c nhn v hp tc.

  Cn t chc t nht l 3 gc vi 3 phong cch hc v HS cn lun chuyn qua c 3 gc, HS c chia s kt qu, c gp v hon thin.

  S lng HS trong mt lp va phi, khong t 25 30 HS th mi thun tin cho vic di chuyn cc gc.

  Vi cc bi dy tin hnh lm th nghim c th tin hnh gc tri nghim nu khng th cho hc sinh quan st cc clip th nghim thng qua gc quan st.

  Qua qu trnh tin hnh thc nghim mt s tit dy theo gc, ti thy rng : Thi lng 45 vi chng trnh ha hc THPT th ch nn cho hc sinh tri qua 2 gc l phn tch v tri nghim hoc quan st th mi thi gian. Cn gc p dng th cho tt c hc sinh lm cui gi coi l mt cch kim tra s hiu bi.

  2.4.Mt s k thut dy hc tch cc h tr dy hc theo gc 2.4.1.K thut khn ph bn K thut khn ph bn l k thut t chc hot ng hc tp mang tnh hp tc kt hp gia hot ng c nhn v nhm. S dng hp l s c tc ng tt n hc sinh nh: - Gip HS hc c cch tip cn vi nhiu gii php v chin lc khc nhau. - Rn k nng suy ngh, quyt nh v gii quyt vn . - Nng cao mi quan h gia HS HS. Tng cng s hp tc, giao tip, hc cch chia s kinh nghim v tn trng ln nhau. Cch tin hnh

 • Chia HS lm cc nhm v pht cho mi nhm mt t giy A0. Trn giy A0 chia lm cc phn, phn chnh gia v cc phn xung quanh. Phn xung quanh c chia theo s thnh vin ca nhm. Trong trng hp nhm qu ng th c th ghi kin c nhn vo giy A4, sau nh kin ln giy A0. Mi c nhn lm vic c lp trong khong vi pht, tp trung suy ngh tr li cu hi/ nhim v theo cch hiu ca bn thn v vit vo phn giy ca mnh. Trn c s kin ca mi c nhn, HS trong nhm tho lun, thng nht v vit/ nh vo phn chnh gia ca t giy A0 khn ph bn. Tm li, y l mt k thut dy hc n gin, d thc hin nhng gi hc t hiu qu cao th i hi c s tham gia ca tt c cc thnh vin trong nhm, s s phi hp nhp nhng trong hot ng c nhn v hot ng nhm. 2.4.2.K thut lc t duy Bn t duy ca Tony Buzan - chuyn gia v tc gi hng u v no v phng php hc tp, l mt cng c h tr t duy hin i, mt k nng s dng b no rt mi m. l mt k thut hnh ho, mt dng s , kt hp gia t ng, hnh nh, ng nt , mu sc tng thch vi cu trc, hot ng v chc nng ca b no. Cch thit lp lc t duy - v tr trung tm lc l mt hnh nh hay mt t kha th hin mt tng hay khi nim/ ch / ni dung chnh. - T trung tm s c pht trin ni vi cc hnh nh hay t kha/ tiu ch cp 1 lin quan bng cc nhnh chnh (thng t m nt). - T cc nhnh chnh tip tc pht trin phn nhnh n cc hnh nh hay t kha/ tiu ch cp 2 c lin quan n nhnh chnh. - C th, s phn nhnh c tip tc cc khi nim/ ni dung/ vn lin quan lun c ni kt vi nhau. Chnh s lin kt ny s tao ra mt bc tranh tng th m t v khi nim/ ni dung/ ch trung tm mt cch y , r rng. Hiu qu ca vic s dng lc t duy trong dy hc Pht trin t duy logic v kh nng phn tch tng hp cho HS, gip cc em hiu bi nh lu thay cho vic hc thuc lng.

 • Ph hp vi tm l HS, thit lp n gin, HS d hiu bi v ghi nh di dng lc , qu trnh t duy s dng cc phn khc nhau ca b no c s kt hp gia ngn ng, hnh nh, khung cnh, mu sc, m thanh, giai iu nhm kch thch t duy v tnh sang to, tnh t hc hc sinh. GV h t