Tit 41 : G³c vu´ng, g³c kh´ng vu´ng

 • View
  44

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A. E. M. G. O. P. B. D. N. Toán :. Tiết 41 : Góc vuông, góc không vuông. 1) Làm quen với góc:. . . . A. C. B. Hai kim đồng hồ tạo thành một góc. C. A. M. N. D. P. O. E. B. Toán :. Tiết 41 : Góc vuông, góc không vuông. 2) Góc vuông, góc không vuông:. Góc vuông. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tit 41 : G³c vu´ng, g³c kh´ng vu´ng

 • Tit 41 : Gc vung, gc khng vung.1) Lm quen vi gc:Hai kim ng h to thnh mt gc.A Ton :BC

 • 2) Gc vung, gc khng vung:Gc vung.Gc khng vungGc khng vungTit 41 : Gc vung, gc khng vung.Ton :Hy nu tn inh v hai cnh ca gc.

 • 3) keCi keDng ke kim tra gc vung.Nhn xt ?Tit 41 : Gc vung, gc khng vung.Ton :

 • Tit 41 : Gc vung, gc khng vung.Ton :3) keCi keDng ke kim tra gc vung.

 • Tit 41 : Gc vung, gc khng vung.Ton :Dng ke kim tra gc vung.3) keCi ke

 • Tit 41 : Gc vung, gc khng vung.Ton :3) keCi keDng ke kim tra gc vung.

 • Tit 41 : Gc vung, gc khng vung.Ton :Dng ke kim tra gc vung.3) keCi ke

 • Tit 41 : Gc vung, gc khng vung.Ton :3) keCi keDng ke kim tra gc vung.

 • Cch t ke cha ng.Tit 41 : Gc vung, gc khng vung.Ton :3) keCi keDng ke kim tra gc vung.

 • Cch t ke ngTit 41 : Gc vung, gc khng vung.Ton :

 • Cch t ke ngTit 41 : Gc vung, gc khng vung.Ton :

 • Cch t ke ngTit 41 : Gc vung, gc khng vung.Ton :

 • Cch t ke ngHnh ch nht c 4 gc vuung.Tit 41 : Gc vung, gc khng vung.Ton :Trong thc t, ngi ta thng s dng ke lm g ?

 • b) Dng ke v :- Gc vung nh O: Cnh OA, OB.- Gc vung nh M: Cnh MC, MD. Tit 41 : Gc vung, gc khng vung.Ton :

 • ACBTit 41 : Gc vung, gc khng vung.Ton :

 • a) Nu tn nh v cnh cc gc vungb) Nu tn nh v cnh cc gc khng vung.Tit 41 : Gc vung, gc khng vung.Ton :

 • -Gc no vung ?-Gc no khng vung ?MPNQTit 41 : Gc vung, gc khng vung.Ton :

 • D. 4C. 3B. 2A. 1Tit 41 : Gc vung, gc khng vung.Ton :

 • Th no l gc vung, gc khng vung ?Tit 41 : Gc vung, gc khng vung.Ton :