of 2 /2
Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u kontekstu političkih partija u BiH Ovaj projekat finansira Evropska unija Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Herce- govinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Fondacijom CURE i Sarajevskim otvorenim centrom, implementira projekat pod nazivom „Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba“ finansiran od strane Evropske unije. U okviru projekta sprovedeno je kvalitativno istraživanje o položaju LGBT osoba u kontekstu bh. političkih partija. S ciljem ispitivanja stavova relevantnih političkih subjekata, odnosno političkih partija o problemima sa kojima se suočavaju LGBT osobe u BiH, istraživač i istraživačica su od aprila do avgusta 2013. godine, obavili razgovore sa funkcionerima_kama, članovima_cama političkih partija, kao i LGBT osobama koje su članovi_ice neke političke partije. Analizirajući prikupljene podatke, stiče se utisak da političke partije u BiH uglavnom mar- ginalizuju probleme LGBT osoba i pitanje njihovg položaja i prava, ne smatraju jednim od prioritet- nih. Pored ovog generalnog, rezultati ovog istaživanja ukazuju i na sljedeće specifikume: Od svih političkih partija koje su obuhvaćene istraživanjem (SDP BiH, SDA, SBB BiH, HDZ BiH, Naša stranka, SDS, SNSD, DNS, NSRzB), jedino Naša stranka u svom programu prepoznaje prava LGBT osoba i u okviru programskih ciljeva, zalaže se za ravnopravnost građana_ki i Projekat implementira: www.ba.boell.org Partneri na projektu: www.soc.ba www.fondacijacure.org

Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u kontekstu ... · partije. Analizirajući prikupljene podatke, stiče se utisak da političke partije u BiH uglavnom mar-ginalizuju

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Rezultati istraživanja o položaju LGBT osoba u kontekstu ... · partije. Analizirajući...

 • Rezultati istraživanja opoložaju LGBT osoba u kontekstu političkihpartija u BiH

  Ovaj projekat finansira Evropska unija

  Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Herce-govinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Fondacijom CURE i Sarajevskim otvorenim centrom, implementira projekat pod nazivom „Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba“ finansiran od strane Evropske unije.

  U okviru projekta sprovedeno je kvalitativno istraživanje o položaju LGBT osoba u kontekstu bh. političkih partija. S ciljem ispitivanja stavova relevantnih političkih subjekata, odnosno političkih partija o problemima sa kojima se suočavaju LGBT osobe u BiH, istraživač i istraživačica su od aprila do avgusta 2013. godine, obavili razgovore sa funkcionerima_kama, članovima_cama političkih partija, kao i LGBT osobama koje su članovi_ice neke političke partije. Analizirajući prikupljene podatke, stiče se utisak da političke partije u BiH uglavnom mar-ginalizuju probleme LGBT osoba i pitanje njihovg položaja i prava, ne smatraju jednim od prioritet-nih. Pored ovog generalnog, rezultati ovog istaživanja ukazuju i na sljedeće specifikume:

  Od svih političkih partija koje su obuhvaćene istraživanjem (SDP BiH, SDA, SBB BiH, HDZ BiH, Naša stranka, SDS, SNSD, DNS, NSRzB), jedino Naša stranka u svom programu prepoznaje prava LGBT osoba i u okviru programskih ciljeva, zalaže se za ravnopravnost građana_ki i

  Projekat implementira:

  www.ba.boell.org

  Partneri na projektu:

  www.soc.ba www.fondacijacure.org

 • o LGBT osobama s obzirom na njihov nivo obra-zovanja. Sagovornici_ce višeg obrazovnog nivoa na drugačiji način govore o LGBT osobama, njihov položaj smještaju u širi kontekst i razumiju njihove probleme.

  Preporuke za prevazilaženje marginalizacije i diskriminacije LGBT osoba u kontekstu političkih prartija u BiH:

  U programima političkih partija naglasiti zalaganje za jednakost i ravnopravnost građana_ki na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnih identiteta.

  Edukovati politički kadar u smislu senzibili-zacije odnosa prema LGBT osobama.

  Angažovanost političara_ki u zagovaranju ravnopravnog društvenog položaja LGBT osoba kroz javne medijske nastupe.

  Ovaj letak je urađen uz pomoć Evropske unije. Sadržaj letka je isključiva odgovornost Fondacije Heinrich Böll – Ured za BiH, Fondacije CURE i Sarajevskog otvorenog centra i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovište Evropske unije.

  na osnovu pola i roda. Ostale političke partije se u svojim programima uglavnom zalažu za zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda. Na taj način se problemi ove marginalizovane društvene grupe potiskuju i to na suptilan (da ne kažemo politikantski način) budući da se prikrivaju iza univerzalnih prava i sloboda kao da njihova automatska primjena i poštovanje slijedi iz ove univerzalnosti.

  Kao osnovne uzroke homofobije u BiH, sagovornici_ce su naveli: mentalitet građana_ki, reziduume komunističke ideologije, neznanje, nepismenost i neinformisanost, društvenu letargičnost, loš standard, ne prepoznajući u dovoljnoj mjeri vlastitu proaktivnost u otklanjaju ovih uzroka.

  Političari_ke ne smatraju da je vrijeme za raspravljanje o problemima LGBT osoba kada u BiH ima mnogo egzistencijalnih problema koji nisu riješeni.

  Političke partije koje su više orijentisane ka građanskoj opciji, prije svih, Naša stranka ali i SDP, otvorenije su za razgovor o temama koje se tiču LGBT osoba.

  Političari_ke, uglavnom, ne misle da su LGBT osobe (bitno) ugrožene i ne misle da je neophodno poboljšati i promovisati njihova prava. Smatraju da nije potrebna dalja diferenci-jacija društva u smislu posvećivanja posebne pažnje zaštiti prava i problemima LGBT osoba.

  Vidna je razlika u stavovima sagovornika_ca