34
RESUSCITAREA CARDIO- RESUSCITAREA CARDIO- RESPIRATORIE RESPIRATORIE 1950 Peter Safar redescopera 1950 Peter Safar redescopera respiratia “gura la gura “ respiratia “gura la gura “ 1957 Stoparea unei FV prin 1957 Stoparea unei FV prin electricitate aplicata extern electricitate aplicata extern 1960 Kouwenhoven observa: 1960 Kouwenhoven observa: compresiunile pe torace produc compresiunile pe torace produc pulsatii arteriale pulsatii arteriale 1 1 Combinarea respiratiilor cu Combinarea respiratiilor cu compresiile pe torace = BASIC compresiile pe torace = BASIC CPR CPR 2 2 ALL that you need is 2 hands” = ALL that you need is 2 hands” = tehnica simpla tehnica simpla

RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

RESUSCITAREA CARDIO-RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIERESPIRATORIE

1950 Peter Safar redescopera respiratia “gura 1950 Peter Safar redescopera respiratia “gura la gura “ la gura “

1957 Stoparea unei FV prin electricitate 1957 Stoparea unei FV prin electricitate aplicata extern aplicata extern

1960 Kouwenhoven observa: compresiunile 1960 Kouwenhoven observa: compresiunile pe torace produc pulsatii arterialepe torace produc pulsatii arteriale

11 Combinarea respiratiilor cu compresiile Combinarea respiratiilor cu compresiile pe torace = BASIC CPRpe torace = BASIC CPR

22 ““ALL that you need is 2 hands” = ALL that you need is 2 hands” = tehnica simplatehnica simpla

Page 2: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

ETIOLOGIA STOPULUI C.R.ETIOLOGIA STOPULUI C.R. HipoxemieHipoxemie Tulburari echilibru acido-bazicTulburari echilibru acido-bazic Dezechilibre ioniceDezechilibre ionice HipovolemieHipovolemie Efecte adverse droguriEfecte adverse droguri Tamponada Tamponada Pneumotoraxul cu supapaPneumotoraxul cu supapa Embolie pulmonaraEmbolie pulmonara Infarct miocardicInfarct miocardic HipotermieHipotermie

Page 3: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

BASIC LIFE SUPORTBASIC LIFE SUPORT

persoane neantrenate, personal medicalpersoane neantrenate, personal medical

ADVANCED CARDIAC ADVANCED CARDIAC LIFE SUPORTLIFE SUPORT

Intubatie orotraheala, defibrilare electrica, Intubatie orotraheala, defibrilare electrica, interventie farmacologicainterventie farmacologica

Page 4: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

SUCCESUL RESUSCITARIISUCCESUL RESUSCITARII

ACCES PRECOCEACCES PRECOCE INITIERE PRECOCEINITIERE PRECOCE DEFIBRILARE PRECOCEDEFIBRILARE PRECOCE * * timpul colaps – defibrilare timpul colaps – defibrilare

Page 5: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

BLSBLS

Stopul cardiac suspectat la orice persoana Stopul cardiac suspectat la orice persoana inconstienta / areactiva inconstienta / areactiva

Se cheama ajutor de specialitate (Se cheama ajutor de specialitate (phone phone fast/phone first)fast/phone first) ptr. adulti, ptr. adulti, copii > 8ani, copii > 8ani, copii cunoscuti cu risc de aritmii copii cunoscuti cu risc de aritmii

A = AirwayA = Airway B = Breathing B = Breathing C = CirculationC = Circulation D = DefibrilationD = Defibrilation

Page 6: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

A= AirwayA= Airway eliberarea cailor aeriene, ridicarea eliberarea cailor aeriene, ridicarea

mandibulei/ hiperextensia capului mandibulei/ hiperextensia capului (!n(!nu in suspiciunea de fractura u in suspiciunea de fractura cervicala) cervicala)

indepartare de corpi straini indepartare de corpi straini ((manevra Heimlich)manevra Heimlich)

Page 7: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

B = B = BREATHINGBREATHING evaluarea respiratiilor, (evaluarea respiratiilor, (10s10s), ), respiratiile artificiale “gura la gura”, respiratiile artificiale “gura la gura”,

“gura la nas” “gura la nas” 10-12 respiratii/min, 1 la 4-5 sec,10-12 respiratii/min, 1 la 4-5 sec, Volum 10ml/kgVolum 10ml/kg, , in 2secin 2sec Balon cu mascaBalon cu masca Risc :distensie gastrica, regurgitare Risc :distensie gastrica, regurgitare

Page 8: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

C C = Circulation= Circulation verificarea pulsului - standardul de aurverificarea pulsului - standardul de aur pentru resuscitatorii “nemedicali’ –> pentru resuscitatorii “nemedicali’ –>

semnele de circulatie: respiratii, tuse, semnele de circulatie: respiratii, tuse, miscare de raspuns la ventilatiile asistatemiscare de raspuns la ventilatiile asistate

Compresiunile toracice - Compresiunile toracice - aplicatii ritmice de aplicatii ritmice de presiune asupra ½ inf. a sternului . Produc flux presiune asupra ½ inf. a sternului . Produc flux sangvin prin sangvin prin cresterea presiunii intratoracicecresterea presiunii intratoracice sau sau direct prin compresiunea corduluidirect prin compresiunea cordului. .

Page 9: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

MCEMCE Aproximativ 100 compresii/ min ( Aproximativ 100 compresii/ min ( CEL CEL

PUTIN…..!)PUTIN…..!) Aproximativ 30 compresiuni Aproximativ 30 compresiuni ( CEL ( CEL

PUTIN…!)PUTIN…!)la 2 respiratii ( la 2 respiratii ( presiunea de perfuzie presiunea de perfuzie coronariana creste gradat cu performanta secventelor de masaj) coronariana creste gradat cu performanta secventelor de masaj)

Tehnica corecta: decudit dorsal, plan dur, pozitionarea Tehnica corecta: decudit dorsal, plan dur, pozitionarea mainilor in ½ inf a sternului, coatele intinse, umerii pozitionati mainilor in ½ inf a sternului, coatele intinse, umerii pozitionati deasupra mainilor, sternul se deprima cu Aproximativ 4-5 cm, deasupra mainilor, sternul se deprima cu Aproximativ 4-5 cm, ( ( CEL PUTIN..!)CEL PUTIN..!)revine la pozitia normala, 50% din ciclu revine la pozitia normala, 50% din ciclu este compresiune.este compresiune.

Page 10: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare
Page 11: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare
Page 12: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare
Page 13: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare
Page 14: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

2010 Ghiduri RCR2010 Ghiduri RCR

C A B C A B ( circulation, ( circulation, airway , breathing) airway , breathing)

NU! NU! A B C A B C

Page 15: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

D = DefibrilationD = Defibrilation Determinantul supravietuirii: durata Determinantul supravietuirii: durata

colaps - defibrilarecolaps - defibrilare Defibrilare precoce <5min (8 min)Defibrilare precoce <5min (8 min) AED defibrilatoare automate externeAED defibrilatoare automate externe AED bifazice cu SE < 200j sunt mai AED bifazice cu SE < 200j sunt mai

sigure si mai eficace decat cele sigure si mai eficace decat cele monofazice monofazice

Page 16: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare
Page 17: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

ACLS (ACLS (advance cardiac life suport)advance cardiac life suport)

Manevrele care duc la tratamentul precoce Manevrele care duc la tratamentul precoce si adecvat al stopului CRsi adecvat al stopului CR

BLS ( basic life suport)BLS ( basic life suport) Ventilatie, circulatie eficienta cu Ventilatie, circulatie eficienta cu

echipament si tehnici avansateechipament si tehnici avansate Monitorizare EKG si recunoastere aritmii Monitorizare EKG si recunoastere aritmii Stabilirea liniei venoaseStabilirea liniei venoase metode de tratament a cauzelor ce au metode de tratament a cauzelor ce au

dus la stop CRdus la stop CR

Page 18: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

Algoritmul ACLSAlgoritmul ACLS FIBRILATIA FIBRILATIA

VENTRICULARAVENTRICULARA

TAHICARDIA TAHICARDIA VENTRICULARAVENTRICULARA

ASISTOLA ASISTOLA

DISOCIATIA DISOCIATIA ELECTRO-ELECTRO-MECANICAMECANICA

Page 19: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

Controlul caii aeriene si ventilatiaControlul caii aeriene si ventilatia

Masca facialaMasca faciala Balonul cu valva, AmbuBalonul cu valva, Ambu Pipa GuedelPipa Guedel Combitubul ETCCombitubul ETC Masca laringianaMasca laringiana Sonda de intubatie traheala Sonda de intubatie traheala “gold standard” “gold standard”

beneficii, riscuri, verificare pozitiebeneficii, riscuri, verificare pozitie Tehnici chirurgicale de urgentaTehnici chirurgicale de urgenta: :

cricotiroidectomia si transtraheal cateter ventilation cricotiroidectomia si transtraheal cateter ventilation

Page 20: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare
Page 21: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare
Page 22: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

Monitorizare cardiacaMonitorizare cardiaca

Recunoasterea aritmiilorRecunoasterea aritmiilorbradicardia sinusalabradicardia sinusalaBAV BAV tahicardia supraventricularatahicardia supraventricularaSindroamele de preexcitareSindroamele de preexcitareExtrasistole ventriculareExtrasistole ventricularetahicardia ventricularatahicardia ventricularafibrilatia ventricularafibrilatia ventricularaasistola, disociatia e-m asistola, disociatia e-m

Semne ekg de IMA, deechilibre ioniceSemne ekg de IMA, deechilibre ionice

Page 23: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

DefibrilareaDefibrilarea in VT, TV in VT, TV (tahicardie, fibrilatie (tahicardie, fibrilatie

ventriculara) ventriculara) Lovitura precordialaLovitura precordiala Secventa 200j, 200j, 360j Secventa 200j, 200j, 360j

(monofazic)(monofazic) *Pozitia padelelor*Pozitia padelelor

Page 24: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

Administrarea drogurilorAdministrarea drogurilorFarmacologia RCPFarmacologia RCP

..

Page 25: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

Cale centrala sau periferica? Cale centrala sau periferica?

Initial vena periferica,(Initial vena periferica,(antecubitala, antecubitala, jug.ext) drogurile au latenta 1-2 min, este jug.ext) drogurile au latenta 1-2 min, este fara riscuri, nu intrerupe resuscitarea, fara riscuri, nu intrerupe resuscitarea, simplu de invatatsimplu de invatat

Daca circulatia spontana nu revine dupa Daca circulatia spontana nu revine dupa defibrilare - se ia in consideratie CVC; are defibrilare - se ia in consideratie CVC; are riscuri riscuri

Cale traheala- pana la accesul venos; Cale traheala- pana la accesul venos; dozele de 2-2,5x mai mari , diluate in 10 dozele de 2-2,5x mai mari , diluate in 10 ml ser. ml ser.

Page 26: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

AdrenalinaAdrenalina 1mg= doza standard; in doza mare nu este 1mg= doza standard; in doza mare nu este recomandata de rutinarecomandata de rutina

AmiodaronaAmiodarona cel mai versatil drog in algoritmii ACLS doza cel mai versatil drog in algoritmii ACLS doza 300mg apoi 150 mg300mg apoi 150 mg

Beta blocanteleBeta blocantele Metoprololul reduce incidenta FV post Metoprololul reduce incidenta FV post IMA , doza 5mg iv lent, fractionat …pana la 15 mgIMA , doza 5mg iv lent, fractionat …pana la 15 mg

AtropinaAtropina bradicardia sinusala simptomatica, BAV nodal, doza bradicardia sinusala simptomatica, BAV nodal, doza 0,5mg la 3-5 min0,5mg la 3-5 min. NU . NU ptr asistolaptr asistola

LidocainaLidocaina( xilina1%) a 2a optiune dupa amiodarona doza 1-( xilina1%) a 2a optiune dupa amiodarona doza 1-1,5mg/kg bolus; in TV/FV refractare bolus suplimentar o,5-1,5mg/kg bolus; in TV/FV refractare bolus suplimentar o,5-0,75/kg in 3-5 min0,75/kg in 3-5 min

MagneziulMagneziul doza 1-2 g in 1-2 min; hipoMg-emie, torsada doza 1-2 g in 1-2 min; hipoMg-emie, torsada varfurilorvarfurilor

DopaminaDopamina, , Dobutamina, NoradrenalinaDobutamina, Noradrenalina optiuni optiuni importante in managementul starilor de soc post resuscitareimportante in managementul starilor de soc post resuscitare

Calciul Calciul doar in hipocalcemie, hiperpotasemie, intoxicatie cu doar in hipocalcemie, hiperpotasemie, intoxicatie cu blocantiblocanti

Bicarbonat de sodiu- in protocolul standard ACLS a esuat, Bicarbonat de sodiu- in protocolul standard ACLS a esuat, hiperpotasemie, acidoza metabolica preexistenta; doza initiala hiperpotasemie, acidoza metabolica preexistenta; doza initiala 1mg/kg 1mg/kg

Page 27: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare
Page 28: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare
Page 29: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare
Page 30: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

Resuscitarea pediatricaResuscitarea pediatrica Copii peste 8 ani protocol adulti * Copii peste 8 ani protocol adulti *

SE 2j/kg, se dubleaza in caz de esec SE 2j/kg, se dubleaza in caz de esec Frecvent stopul respirator este primul; Frecvent stopul respirator este primul;

stopul cardiac e consecinta hipoxiei si stopul cardiac e consecinta hipoxiei si acidozei. Prognostic prost neurologicacidozei. Prognostic prost neurologic

MCE inainte de telefonMCE inainte de telefon

Page 31: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

A- ridicare mandibula , NU ! A- ridicare mandibula , NU ! hiperextensia gitului hiperextensia gitului

B - <1 an ventilatia artificiala B - <1 an ventilatia artificiala acopera gura si nasul, volumul acopera gura si nasul, volumul pulmonar este mic, distensie pulmonar este mic, distensie gastrica, FR 20/min gastrica, FR 20/min 15/min 1- 8 ani) 15/min 1- 8 ani)

C - palpare artera brahiala, tehnica C - palpare artera brahiala, tehnica diferadifera

D - 2J/kgD - 2J/kg

Page 32: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare
Page 33: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

Evaluarea RCPEvaluarea RCP Evolutia clinica – resuscitarea sau decesul Evolutia clinica – resuscitarea sau decesul

evalueaza frecvent efortul RCPevalueaza frecvent efortul RCP Hemodinamica:Hemodinamica: presiunea diastolica presiunea diastolica

necesita linie arteriala; necesita linie arteriala; pulsatiilepulsatiile din timpul din timpul compresiuniicompresiunii

Gaze sangvine ( Gaze sangvine ( saturatia periferica a O2)saturatia periferica a O2) Capnometria (Capnometria (Conc. C0Conc. C022)) rata transportului rata transportului

de la nivel periferic la nivel pulmonar de la nivel periferic la nivel pulmonar determina eliminarea sa, deci reflecta debit determina eliminarea sa, deci reflecta debit cardiaccardiac

Page 34: RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE - Seria 7 - Homeseria7.weebly.com/uploads/4/0/8/5/4085189/resuscitarea… · PPT file · Web viewin suspiciunea de fractura cervicala) indepartare

Stress PointsStress Points NU UITA!NU UITA! ABC - A ABC - AIRWAY, IRWAY, BBREATHING, REATHING,

CCIRCULATION a IRCULATION a devenit devenit CABCAB DEFIBRILEAZA imediat! (uneori inaitea ABC) DEFIBRILEAZA imediat! (uneori inaitea ABC) ADRENALINA , drogul de ales, precoce, frecvent, ADRENALINA , drogul de ales, precoce, frecvent,

1mg la 3-5 min1mg la 3-5 min CAUTA CAUZA! CAUTA CAUZA! ATENTIE LA FARMACOLOGIA ACLS! ( nu da de ATENTIE LA FARMACOLOGIA ACLS! ( nu da de

rutina bicarbonat, CaClrutina bicarbonat, CaCl2 2 )) MONITORIZEAZA CO2 cand e posibil!MONITORIZEAZA CO2 cand e posibil! Nu incerca sa memorezi toti algoritmii Nu incerca sa memorezi toti algoritmii

terapeutici! Nu substitui algoritmii gandirii!terapeutici! Nu substitui algoritmii gandirii!