of 118/118
Koroška cesta 37a, SI-3320 Velenje I T: +386 0590 79 962 I F: +386 0590 79 964 I E: [email protected] I W: www.adesco.si © ADESCO, d.o.o. Razmnoževanje celote ali dela dokumenta je prepovedano oz. po predhodnem soglasju podjetja ADESCO menedžment, investicije in marketing za energetsko zanesljivost in konkurenčnost d.o.o.; Koroška cesta 37a, SI-3320 Velenje RAZŠIRJENI ENERGETSKI PREGLED Stavba Partizanska cesta 81, Sežana (ID stavbe 2455-460) Končno poročilo (pred uskladitvijo s PZI in IP) NAROČNIK MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana IZDELOVALEC ADESCO d.o.o., Koroška cesta 37a, 3320 Velenje Velenje, maj 2017

RAZŠIRJENI ENERGETSKI PREGLED - Ministrstvo za · PDF file6.2 Električni aparati ... 8.5 Notranji toplotni viri zaradi naprav za pretvorbo energije..... 41 8.5.1 Razsvetljava

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAZŠIRJENI ENERGETSKI PREGLED - Ministrstvo za · PDF file6.2 Električni aparati ......

 • Koroka cesta 37a, SI-3320 Velenje I T: +386 0590 79 962 I F: +386 0590 79 964 I E: [email protected] I W: www.adesco.si

  ADESCO, d.o.o. Razmnoevanje celote ali dela dokumenta je prepovedano oz. po predhodnem soglasju podjetja ADESCO menedment, investicije in marketing za

  energetsko zanesljivost in konkurennost d.o.o.; Koroka cesta 37a, SI-3320 Velenje

  RAZIRJENI ENERGETSKI PREGLED Stavba Partizanska cesta 81, Seana

  (ID stavbe 2455-460) Konno poroilo

  (pred uskladitvijo s PZI in IP)

  NARONIK

  MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Traka cesta 21, 1000 Ljubljana

  IZDELOVALEC

  ADESCO d.o.o., Koroka cesta 37a, 3320 Velenje

  Velenje, maj 2017

  mailto:[email protected]

 • PROJEKT t. EP-6-1/2017

  NAZIV PROJEKTA

  Razirjeni energetski pregled Stavba Partizanska cesta 81, Seana (ID stavbe 2455-460)

  Konno poroilo

  NARONIK

  Ministrstvo za javno upravo Traka cesta 21 1000 Ljubljana

  TEVILKA PROJEKTA

  EP-6-1/2017

  IZDELOVALEC

  ADESCO menedment, investicije in marketing za energetsko zanesljivost in konkurennost d.o.o.

  Koroka cesta 37a, SI 3320 Velenje, Slovenija

  tel: (+386) 0590 79 962, fax: (+386) 0590 79 964, web:www.adesco.si

  AVTORJI: Jure BOEK, univ. dipl. in. el. Vodja projekta

  Franci MILHAR, univ. dipl. in. el. Certifikat EUREM Gregor AHTIK, univ. dipl. .in. str. Rok EVART, univ. dipl. in. arh

  ODGOVORNA OSEBA IZDELOVALCA

  Odgovorni s strani izdelovalca - Jure BOEK, univ. dipl. in. el. vodja projekta

  IG IN PODPIS

  DATUM IZDELAVE

  Velenje, maj 2017

  TEVILKA POGODBE

  tevilka pogodbe: 3130-16-338441

  http://www.adesco.si/

 • Razirjeni energetski pregled Stavba Partizanska cesta 81, Seana (ID stavbe 2455-460)

  Stran i

  KAZALO

  0 POVZETEK ZA POSLOVNO ODLOANJE ..................................................... VII 0.1 Pomen oskrbe z energijo ............................................................................. vii 0.2 Moni prihranki in potrebna vlaganja .......................................................... viii

  0.2.1 Ukrepi z vrailno dobo do 5 let ............................................................ viii 0.2.2 Ukrepi z vrailno dobo nad 5 let ............................................................ ix 0.2.3 Primerjava porabe pred ter po izvedenih ukrepih Izbrani scenarij ...... xi

  0.3 Energetski kazalniki pred in po izvedbi ukrepov izbranega scenarija .......... xv 0.4 Napotki za izvedbo ukrepov in moni viri financiranja ................................. xv

  0.4.1 Organizacijski ukrepi ........................................................................... xvi 0.4.2 Investicijski ukrepi ............................................................................. xvii

  0.5 Moni viri financiranja ................................................................................. xix

  I SPLONI DEL .......................................................................................................... 1

  1 NAMEN IN CILJI ENERGETSKEGA PREGLEDA ............................................. 1

  2 UVOD .................................................................................................................. 2 2.1 Opis dejavnosti v stavbi ................................................................................ 2 2.2 Prostorska razporeditev stavb z oznaeno namembnostjo stavb ................. 3 2.3 Klimatski podatki za lokacijo stavbe ............................................................. 4 2.4 Skupna poraba energije in stroki ................................................................ 6

  2.4.1 Poraba energentov v referennem obdobju 2014 - 2016 ...................... 6 2.4.2 Stroki energentov in sanitarne vode v referennem obdobju 2014 - 2016 7 2.4.3 Razmerje rabe energentov in strokov v letu 2014 ............................... 8 2.4.4 Razmerje rabe energentov in strokov v letu 2015 ............................... 9 2.4.5 Razmerje rabe energentov in strokov v letu 2016 ............................. 10 2.4.6 Energijska tevila za obdobje enega leta ............................................ 11

  2.5 Stanje toplotnega ugodja ............................................................................ 13 2.5.1 Splono ............................................................................................... 13 2.5.2 Povzetek toplotnega ugodja v stavbi ................................................... 13 2.5.3 Meritve temperature, relativne vlanosti in pretoka zraka ................... 13

  3 SHEMA UPRAVLJANJA S STAVBO ............................................................... 16 3.1 Razmerja med naronikom EP, lastnikom stavbe, uporabnikom, najemnikom, upravnikom stavbe ........................................................................... 16 3.2 Shema denarnih tokov in proces odloanja na podroju investiranja v URE 16 3.3 Potek nadzora nad rabo energije in stroki ................................................ 17 3.4 Motivacija za URE pri vseh udeleenih akterjih .......................................... 17 3.5 Raven promoviranja uinkovite rabe energije (URE) .................................. 17

  4 OSKRBA IN RABA ENERGIJE ........................................................................ 18 4.1 Cene energetskih virov ............................................................................... 18

 • Razirjeni energetski pregled Stavba Partizanska cesta 81, Seana (ID stavbe 2455-460)

  Stran ii

  4.1.1 Elektrina energija ............................................................................... 18 4.1.2 Toplotna energija ................................................................................ 19 4.1.3 Sanitarna voda .................................................................................... 20

  4.2 Mesene rabe glavnih virov energije .......................................................... 22 4.2.1 Elektrina energija ............................................................................... 22 4.2.2 Toplotna energija ................................................................................ 24 4.2.3 Sanitarna voda .................................................................................... 24

  4.3 Meseni stroki glavnih virov energije ........................................................ 25 4.3.1 Elektrina energija ............................................................................... 25 4.3.2 Toplotna energija ................................................................................ 26 4.3.3 Sanitarna voda .................................................................................... 27

  4.4 Zanesljivost oskrbe glede energetskih virov ............................................... 28 4.5 Zanesljivost oskrbe glede dotrajanosti opreme .......................................... 28

  5 PREGLED NAPRAV ZA PRETVORBO ENERGIJE ......................................... 29 5.1 Ogrevalni sistem ......................................................................................... 29 5.2 Sistem za oskrbo s toplo vodo.................................................................... 30 5.3 Sistem za oskrbo s hladno vodo................................................................. 30 5.4 Elektroenergetski sistem in porabniki ......................................................... 30

  6 PREGLED RABE KONNE ENERGIJE .......................................................... 31 6.1 Ovoj stavbe ................................................................................................ 31 6.2 Elektrini aparati ......................................................................................... 34 6.3 Naprave za kuhinjske dejavnosti ................................................................ 34 6.4 Razsvetljava ............................................................................................... 35 6.5 Prezraevanje, klimatizacija in ogrevanje ................................................... 37

  II ANALIZA MONOSTI ZA ZNIANJE RABE ENERGIJE ..................................... 39

  7 OSKRBA Z ENERGIJO .................................................................................... 39 7.1 Revizija pogodb o dobavi energije .............................................................. 39

  8 ANALIZA ENERGETSKIH TOKOV V STAVBI ................................................. 40 8.1 Potrebna toplota za ogrevanje stavbe ........................................................ 40 8.2 Transmisijske izgube .................................................................................. 40 8.3 Izgube zaradi prezraevanja ...................................................................... 41 8.4 Toplotni pritoki (sonce, uporabniki) ......................................................... 41 8.5 Notranji toplotni viri zaradi naprav za pretvorbo energije ............................ 41

  8.5.1 Razsvetljava ........................................................................................ 41 8.6 Kazalniki celovite energetske sanacije stavbe ........................................... 42

  9 OCENA ENERGETSKO VAREVALNIH POTENCIALOV .............................. 46 9.1 Ovoj stavbe ................................................................................................ 46 9.2 Prezraevanje in klimatizacija .................................................................... 47 9.3 Priprava tople sanitarne vode ..................................................................... 48 9.4 Proizvodnja toplote ..................................................................................... 49 9.5 Razsvetljava ................................