Click here to load reader

VARČNA RAZSVETLJAVA V INDUSTRIJI

 • View
  187

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VARČNA RAZSVETLJAVA V INDUSTRIJI. Andrej Orgulan, Um FERI Breda Prejac, Siteco Sistemi d.o.o. Zahteve kakovostne razsvetljave. človekove (vidne) potrebe. Arhitekturni vidiki. Ekonomske ter okoljske omejitve. človekove (vidne) potrebe. vidljivost, zmožnost opravljanja delovne naloge, - PowerPoint PPT Presentation

Text of VARČNA RAZSVETLJAVA V INDUSTRIJI

 • VARNA RAZSVETLJAVA V INDUSTRIJIAndrej Orgulan, Um FERIBreda Prejac, Siteco Sistemi d.o.o

 • Zahteve kakovostne razsvetljavelovekove (vidne) potrebeArhitekturni vidiki

  Ekonomske ter okoljske omejitve

 • lovekove (vidne) potrebevidljivost,zmonost opravljanja delovne naloge,vidno udobje,druabna komunikacija,razpoloenje,zdravje, varnost in dobro poutje insposobnost estetske presoje.

 • zdravje, varnost in dobro poutje

 • dobro poutje

 • Arhitekturni vidikioblikovanje,kompozicija,stil,zakoni in uredbe,standardi.

 • Ekonomski in okoljski vidiki montaa (namestitev),vzdrevanje,delovanje,energija inokolje.

 • Dobra razsvetljava, priporoila in standardi (SDR, EN 12464-1)koliinsko dololjivi parametri:osvetljenost (E vzdrevana),psiholoko bleanje (UGR)barvni videz indeks RaOstali kriteriji kakovosti, ki jih moramo upotevati so e:faktor vzdrevanja (FV),energijsko obravnavanje (upotevanje),posebno obravnavanje delovnih mest s slikovnimi zasloni instroboskopski efektDrugo!

 • Npr.: sennost

 • ECBCS (Annex 45) - energetsko uinkovita razsvetljava v stavbah Mednarodna agencija za energijo (IEA) Energetska uinkovitost in dobro poutje. Cilj te skupine je uskladitev standardov in priporoil tako, da bodo vidni kriteriji doseeni ob bolji energetski uinkovitosti. Inovativne tehnoloke reitve imajo za cilj zmanjanje energetske porabe v stavbah z raziskavo o potencialih varevanja s podroja razsvetljave kot so napajalni sistemi, svetlobni viri, svetilke in koncepti vodenja razsvetljave.Energetsko uinkovito vodenje in integracija je osredotoena na monosti varevanja energije z uporabo vodenja in prilagajanja razsvetljave trenutnim potrebam vidnih nalog udeleencev.Dokumentacija in irjenje znanja je kljunega pomena, saj je treba rezultate raziskave kar najbolj uinkovito iriti

 • Pristopi za obravnavanje ener. uinkovitosti razsvetljavesodobni svetlobni viri,predstikalne naprave,sodobne svetilke (uinkoviti optini sistemi),sistemi vodenja razsvetljave:asovni,s senzorji za regulacijo v odvisnosti od dnevne svetlobe,s senzorji prisotnostilokalno izklapljanje,uinkovito nartovanje razsvetljave:izkorianje dnevne svetlobe v kar najveji meri,uporaba lokalnih svetilk za delovna mesta.Energijski in svetlobni menedment

 • Trendi v energetsko uinkoviti razsvetljavi Izgube energije so prisotne pri svetlobnih virih, svetilkah, predstikalnih napravah in sistemih vodenja, dodatni potenciali prihranka energije pa so skriti e v nainu uporabe (sistemi vodenja in integracije) ter uporabi dnevne svetlobe

 • Sodobni svetlobni viri

 • Svetlobni viri fluorescenne cevi (FC). T5 cevi. FC z zmanjanim premerom (16 mm) dosegajo do 30% bolje izkoristke v svetilkah z zrcalnimi reflektorji kot stareje 26 mm cevi (T8) moni prihranki do 65 %Razvoj v naslednjih letih bo usmerjen v razvoj zelo kompaktnih fluorescennih sijalk vejih moi

 • Visokotlani svetlobni viri metalhalogenidne in - ugoden sv. izkoristek (do 110 lm/W) in Ra (do 95) kraja ivlj. doba in nezmonost krmiljenja sv. Toka.visokotlane natrijeve sijalke - najbolji svetlobni izkoristek (do 150 lm/W) in zelo dolgo ivljenjsko dobo vendar slab Ra.

 • veplove sijalkeveplove sijalke so relativno novi svetlobni viri z ugodnim svetlobnim izkoristkom in dobrim barvnim videzom svetlobe, ki pa zaradi velikih moi posamezne sijalke ne najdejo pravega mesta v sistemih razsvetljave

 • Svetlobni viri veplova sijalka

 • Svetlobni viri veplova sijalka

 • Svetlee diode (LED in OLED) usmerjeno sevanje, kar jih zaradi ve virov v svetilki naredi primerne za usmerjanje brez dodatnih optinih sistemov,stabilno delovanje z dolgo ivljenjsko dobo,stabilne barvne lastnosti svetlobe,monosti spreminjanja barv svetilke (ve virov v svetilki) (slika 4),velik razpon moi veanje moi z veanjem tevila elementovenostavno krmiljenje svetlobnega toka.

 • Svetlee diode (LED in OLED)

  LED

  Visokotlane Na

  Metalhalogenidne

  Sijalke z luminiscenco

  Visokotlane ivosrebrove

  Nizkonap. halogenske ar.

  arnice

  lm/W (vkljuno z napajalno napravo)

 • Sodobne svetilkeNove monosti oblikovanja svetilkz razvojem svetlobnih virovmanje (zaradi boljih izkoristkov in manj oddane toplote)nove tehnologije veinoma viri malih dimenzijz razvojem novih materialovIzboljani optini parametri (presevnost, odsevnost)Izboljani svetlobnotehnini parametri (svetlost bleanje)

 • Primerjava nekaterih reitev razsvetljave velike ind. hale

 • Vdrevanje razsvetljaveA - izgube zaradi zmanjanja svetlobnega toka svetlobnega viraB - izgube zaradi slabanja lastnosti povrin prostora C - izgube zaradi umazanije na svetlobnem viru in optiki svetilke

 • Vdrevanje razsvetljaveekvi-interval inekvi-lux interval

 • Primerjava nove in stare razsvetljavesv=x2 (VtHg = 50 lm/W FC = 100 lm/WStaranje (e merimo osvetljenost) stara: 60% zaetne 20% (zanemarjenost) nova: 100%Razmerje pri isti vgradni moi 4:1 (dejansko 2:1)Dodatni prihranki (svetilke, krmiljenje, tehnologije)

  Pravilno: primerjava nartovanih vrednosti!

 • Zakljuki Pri zamenjavi razsvetljave v obstojeih objektih je treba najprej premisliti kaj vse elimo z novo razsvetljavo dosei in nae elje ovrednotiti. Ekonomske in energetske primerjave moramo vedno opraviti za nove oz. nartovane vrednosti razsvetljave, saj je primerjanje iztroene razsvetljave z novo povsem neprimerno razmiljanje in vplivanje o dobrem poutju delavcev in s tem veji storilnosti, produktivnosti in manji odsotnosti z delovnega mesta