14
1 Raport „Strefy przemyslowe w obrębie i wokól terenów Specjalnych Stref Ekonomicznych w województwie opolskim” Opole, 2012 Opracowanie: Marcin Staniszewski Dzial Innowacji, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opracowano w ramach projektu partnerskiego „Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw” realizowanego przez Opolski Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (dawniej Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu) w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Instytutem Stosowanego Zarządzania Przepływem Materiałów w Birkenfeld.

Raport „Strefy przemysłowe w obr ębie i wokół terenów ...icimb.pl/opole/images/stories/PDF/Raport _Strefy_przemyslowe.pdf · Zastosowane kryteria terytorialne i komunikacyjne

Embed Size (px)

Citation preview

1

Raport „Strefy przemysłowe w obrębie i wokół terenów Specjalnych Stref Ekonomicznych w województwie opolskim”

Opole, 2012

Opracowanie: Marcin Staniszewski Dział Innowacji, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Opracowano w ramach projektu partnerskiego „Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii

przedsiębiorstw” realizowanego przez Opolski Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów

Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (dawniej Instytut Mineralnych

Materiałów Budowlanych w Opolu) w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz

Instytutem Stosowanego Zarządzania Przepływem Materiałów w Birkenfeld.

2

1. Badanie zagospodarowania specjalnych stref ekonomicznych –

metodologia

Na potrzebę niniejszego raportu na temat stref przemysłowych w obrębie i wokół

terenów specjalnych stref ekonomicznych w województwie opolskim wykorzystano

informacje pochodzące z Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Opolskim Centrum

Rozwoju Gospodarki, którego jednym z zadań jest udzielanie informacji oraz ułatwianie

podejmowania działalności inwestycyjnej w województwie opolskim. Raport nie

uwzględnia terenów inwestycyjnych oraz stref przemysłowych nie znajdujących się

w obrębie lub wokół specjalnych stref ekonomicznych. Raport nie uwzględnia terenów SSE

całkowicie niezagospodarowanych, w których sąsiedztwie brak dużych zakładów

przemysłowych. Powodem jest brak usystematyzowanych danych w tym zakresie.

Na chwilę obecną istnieje 21 Obszarów SSE skupionych wokół 9 miejscowości:

- Gogolin,

- Głuchołazy,

- Kędzierzyn-Koźle,

- Kietrz,

- Krapkowice,

- Namysłów,

- Nysa,

- Olesno,

- Opole,

- Praszka,

- Prudnik,

- Skarbimierz,

- Strzelce Op.,

- Tułowice,

- Ujazd.

Rysunek 1. Mapa Obszarów SSE i ich zagospodarowania. (źródło: COIE Opole)

3

Zauważalna jest wysoka dynamika w obejmowaniu terenów inwestycyjnych

przez Katowicką SSE i Wałbrzyską SSE. Z drugiej strony jest stosunkowo mało firm

w strefach, by móc stworzyć efektywne modele synergii bazując wyłącznie na nich.

W związku z potrzebą znalezienia odpowiedniej i najbardziej reprezentatywnej próby

stref przemysłowych, w niniejszym raporcie zidentyfikowane „Strefy Przemysłowe”,

które obejmują tereny objęte SSE, tereny inwestycyjne oraz realizowane inwestycje

i zakłady przemysłowe znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie (4 km) specjalnych

stref ekonomicznych lub względnie blisko siebie - połączone drogami utwardzonymi

(asfaltowymi lub betonowymi dla pojazdów powyżej 3,5 t) o odcinkach do 5 km.

Zastosowane kryteria terytorialne i komunikacyjne do ustalenia stref

przemysłową pozwalają stworzyć otwarty katalog stref przemysłowych w celu dalszego

doprecyzowywania i uzupełniania danych w ramach projektu pn. „Opolska Strefa

Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw” (OSZE). Kryteria można rozszerzyć

w przyszłości o strefy przemysłowe w obrębie i wokół terenów inwestycyjnych, wokół

których odnotowano starania instytucjonalne samorządu lub SSE w celu ułatwienia

działalności gospodarczej i przyciągnięcia inwestorów z potencjałem innowacyjnym

w zakresie zeroemisyjności.

2. Strefy Przemysłowe wyodrębnione na potrzebę projektu OSZE

Na chwilę obecną w efekcie zastosowania opisanej metodologii zostało

wyodrębnionych 13 stref przemysłowych znajdujących się w obrębie lub wokół

specjalnych stref ekonomicznych:

- GŁUCHOŁAZY,

- KĘDZIERZYN-KOŹLE,

- KLUCZBORK,

- KRAPKOWICE,

- NYSA – INVEST-PARK,

- NYSA –RADZIKOWICE,

- OPOLE – METALCHEM,

- OPOLE – WSCHODNIA,

- OPOLE – WSPÓLNA i PÓŁNOCNA,

- PRUDNIK

- SKARBIMIERZ,

- STRZELCE OPOLSKIE,

- UJAZD.

W związku z tym firmy znajdujące wymienione w niniejszym raporcie są potencjalnymi

odbiorcami idei projektu – modelowania zeroemisyjnych stref przemysłowych.

4

Rysunek 2. Mapa przedstawiająca terenów Stref Przemysłowych wyodrębnionych w raporcie, zaznaczone na niebiesko. (źródło: oprac. własne; www.maps.opolskie.pl)

2.1. Strefa Przemysłowa GOGOLIN

Stefą ekonomiczną (KSSE) objęte jest obecnie ok. 19 ha terenów inwestycyjnych.

Niedaleko terenów istnieje zakład firmy Eurovent z branży budowlanej – pokryć

dachowych. Planowane jest doprowadzenie drogi dojazdowej od autostrady omijającej

strefy zamieszkani

5

Rysunek 3. Mapa terenów inwestycyjnych w Gogolinie. (źródło; KSSE; www.gogolin.pl)

2.2. Strefa Przemysłowa GŁUCHOŁAZY

Niemiecka spółka Schattdecor, która zajmuje się produkcją okleiny do mebli i folii

dekoracyjnych planuje rozbudowę swojego zakładu w ramach Katowickiej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej. Inwestycja szacowana jest na 44 mln złotych, a w rozbudowanej

części pracę również znajdzie ok. 30 osób. W okolicy strefy znajduje się papiernia

Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Sp. z o.o.

2.3. Strefa Przemysłowa KĘDZIERZYN-KOŹLE

W ramach strefy znajdują się tereny o łącznej powierzchni 76,8 ha. Istnieje też

możliwość powiększenia strefy o kolejne 35 ha. Przy granicy strefy znajduje się linia

kolejowa Opole-Gliwice oraz wysypisko odpadów stałych. W sąsiedztwie strefy znajdują

się zakłady A Berger Polska Sp. z o.o. (Grupa Berger), CeWe Kolor Sp. z o.o., FAMET S.A.,

Global Colors Polska S.A. (Grupa Global Colors), Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej

(ICSO), ICSO Chemical Production, Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o. (należący do Grupy

Jokey), Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy, MEXEO, PCC Synteza S.A.,

Petrochemia-Blachownia (koncern Wanhua) oraz elektrownia należąca PKE S.A.

6

Rysunek 4. Mapa terenu inwestycyjnego na Polu Południowym w ramach KSSE wizualizująca firmy w sąsiedztwie strefy. (źródlło: oprac. własne; www.maps.opolskie.pl)

2.4. Strefa Przemysłowa KLUCZBORK

W Obszarze WSSE znajdują się zakłady branżowo pokrewne w zakresie produkcji

lub/i obróbki wyrobów metalowych - Inpol Krak Tubes, Marcegaglii i Ocynkowni Śląsk.

W Obszarze, z którego tereny wykupione zostały w 88% wciąż dostępne dla potencjalnych

inwestorów jest ok. 7,5 ha (prostokąt) podzielone na cztery działki.

2.5. Strefa Przemysłowa NYSA - Invest – Park

W Nysie znajdują się dwa Obszary WSSE. Pierwszym z nich jest teren ul. Dubois w

wschodniej części miasta całkowicie zagospodarowany przez firmy Alsecco - produkcja

okien i stolarka aluminiowa, Advantech Polska - podzespoły IT, Vasco Doors - produkcja

drzwi (z użyciem elementów z aluminium).

„Centrum Badawczo-Rozwojowe Advantech Polska, który będzie się znajdować

w obiekcie wybudowanym w technologii pasywnej (budynek ekologiczny) w którym mają

być prowadzone badania dla potrzeb fabryki. Spółka włoska będzie produkować systemy

ociepleń do budownictwa, urządzeń przemysłowych oraz AGD. Na realizację budowy

centrum badawczego oraz fabryki, spółka pozyskała środki z RPO WO. Centrum

Badawczo–Rozwojowego „R&D Center” będzie miało powierzchnię 1500 m2. Budowa

7

obejmuje wykonanie dwukondygnacyjnej części laboratoryjno – biurowej. Na każdej

kondygnacji znajdować sie będą laboratoria: fizyczne, analiz chemicznych, analiz

materiałowych, technologiczne, energetyczne wraz z częścią techniczną. Zakończenie

robót centrum przewidywane jest na lipiec 2013r”.1

2.6. Strefa Przemysłowa NYSA – RADZIKOWICE

Teren Podstrefy WSSE znajduje się na obrzeżach północno-zachodniej części

miasta Radzikowice i obejmuje 155 ha. Istnieje możliwość dalszego poszerzenia obszaru

objętego WSSE o ok. 100 ha należących mniej więcej po połowie do Agencji

Nieruchomości Rolnych i prywatnych właścicieli. Teren jest dotychczas całkowicie

niezagospodarowany. Niedaleko strefy znajduje się Zakład Produkcji Etanolu

„Goświnowice” należący do BIOAGRA S.A.

2.7. Strefa Przemysłowa OPOLE – METALCHEM

Rysunek 5. Zdjęcie satelitarne i mapa terenu WSSE Opole-Metalchem. (źródło: oprac. własne; www.maps.opole.pl)

Teren Podstrefy WSSE w dzielnicy Metalchem w Opolu obejmuje prostokątną

działkę o powierzchni 3,8 ha. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu Podstrefy znajdują się

zakłady APC Presmet, Bed-Met Logistic, Chem-Sped, Explomet, Heerema Fabrication

Group, Iveco, Metalchem Serwis, TOWER Automotive Polska Sp. z o.o. z branży

metalowej, chemicznej i automotive. W bezpośrednim sąsiedztwie również znajduje się

port przeładunkowy na rzece Odrze.

1Na podstawie artykułu NTO, strona http://www.strefabiznesu.nto.pl/artykul/trwa-budowa-centrum-badawczo-rozwojowego-w-nysie

8

2.8. Strefa Przemysłowa OPOLE – WCHODNIA

Teren Opolskiej Podstrefy WSSE znajdujący się w dzielnicy Grudzice obejmuje ok.

8 ha powierzchni. Należy on w całości do firmy KAMEX planującej zmianę lokalizacji. Firma

specjalizuje się w regeneracji oraz produkcji podpór i siłowników hydraulicznych dla

branży górniczej i budowlanej. W sąsiedztwie terenu znajdują się firmy Marbet -

dystrybucja materiałów budowlanych, opału i nawozów, Monier - dachówki betonowe.

2.9. Strefa Przemysłowa OPOLE – WSPÓLNA i PÓŁNOCNA

Na terenie Opolskiej Podstrefy WSSE przy ul. Północnej zainwestowały już firmy

ART Odlew - odlewnictwo, IFM Eco link - produkcja czujników i systemów sterowania,

Pasta Food - spożywcze, PZ Stelmach – Złotnictwo oraz STEGU Sp. z o.o. – produkcja

płytek ściennych z betonu i gipsu. Firmy te wykorzystują 22% terenu Podstrefy. Dostępne

dla potencjalnych inwestorów przy ul. Północnej jest 44,6 ha terenów inwestycyjnych

objętych strefą. Ponadto istnieje możliwość dalszego poszerzenie strefy. W okolicy

znajduje się hala produkcyjna firmy Hana Polska Sp. z o.o. (koreański koncern Hana

Elecom) z branży produkcji części i podzespołów do elektroniki.

Rysunek 6. Maga zagospodarowania terenu Podstrefy WSSE przy ul. Północnej. (źródło: COIE Opole)

9

W niedalekiej odległości od Obszaru WSSE przy ul. Północnej znajdują się Obszar

WSSE przy ul. Wspólnej o powierzchni 12 ha i 3,2 ha, całkowicie niezagospodarowany.

Rysunek 7. Mapa przedstawiająca połoŜenie terenów inwestycyjnych 44,6 ha przy ul. Północnej oraz 12 i 3,2 ha przy ul. Wspólnej. (źródło: maps.opolskie.pl)

10

2.10. Strefa Przemysłowa PRUDNIK

Całość terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej obejmuje 13 działek

o łącznej powierzchni ok. 13 ha, z czego 11,5 ha objętych jest Podstrefą WSSE. Na terenie

strefy dotąd zainwestowała firma TSP Sp. z o.o. (włoska Grupa Lora), która wybudowała

halę produkcyjną. Firma TSP zajmuje się tłoczeniem w metalach na zimno na prasach

dużego nacisku. W strefie rozpoczyna inwestycję firma Furnika w zakresie produkcji

podzespołów do mebli. W sąsiedztwie Podstrefy WSSE istnieją zakłady: Fabryka Mebli

PRUDNIK Sp. z o.o., Polskie Młyny S.A. i Zakład Usług Komunalnych Prudnik (spółka

gminna).

Rysunek 8. Mapa Prudnickiej Podstrefy SSE z przyległą infrastrukturą. (źródło: COIE Opole)

11

2.11. Strefa Przemysłowa SKARMBIMIERZ – WSPÓLNA i PÓŁNOCNA

Podstrefa WSSE w Skarbimierzu obejmuje 105 ha terenów inwestycyjnych.

W obrębie strefy zainwestowała firma Cadbury (teraz KRAFT Foods) – fabryki gumy do

życia i czekolady, FPS Polska Sp. z o.o. – fabryka puszek oraz Keiper – produkcja foteli

samochodowych. W sąsiedztwie strefy z większych zakładów znajduje się centrum

logistyczne firmy Jeronimo Martins. Aktualnie spółka Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji w Brzegu buduje infrastrukturę kanalizacyjną na terenie Podstrefy co ma

znaczenie dla wszystkich istniejących i potencjalnych inwestorów.

Rysunek 9. Mapa Podstrefy WSSE w Skarbimierzu. (źródło: COIE Opole)

2.12. Strefa Przemysłowa STRZELCE OPOLSKIE

Obejmuje obszar terenów o łącznej

powierzchni 63,3 ha w całości zagos-

podarowany przez trzy zakłady należące do

firmy grupy kapitałowej Kronospan.

Rysunek 10. Mapa Obszaru KSSE w Strzelcach Opolskich z podziałe na tereny spółek naleŜących do grupy kapitałowej Kronospan. (źródło COIE Opole)

12

2.13. Strefa Przemysłowa UJAZD

Obszar Ujazd Podstrefy KSSE obejmuje 122 ha terenów inwestycyjnych obecnie

całkowicie niezagospodarowanych. W pobliżu Obszaru KSSE się zakłady FM Logistics

z branży logistyki, HABA-BETON i JD Trade z branży budowlanej oraz QualiChairs z branży

meblarskiej . W realizacji są również inwestycje firm: Galanteria Betonowa oraz Polmag –

odlewna magnezu.

Rysunek 11. Mapa Obszaru KSSE w Ujeździe wraz z infrastrukturą.

3. Rekomendacje dla ICMiB, OCRG, SSE, COIE i Samorządu Województwa

Podczas rekrutacji przedsiębiorstw z województwa opolskiego uwzględniony

powinien być potencjał inwestycyjny oraz potencjał innowacyjny w zakresie ochrony

środowiska wymienionych w niniejszym raporcie firm z branż należących do kluczowych

dla rozwoju regionu - automotive, budowlanej, chemicznej, elektromaszynowej,

informatycznej, maszynowej, metalowej i spożywczej (Tabela 1.)

13

Tabela 1. Lista firm z Raportu

1. A Berger Polska Sp. z o.o. (Grupa

Berger),

2. Advantech Polska,

3. Alsecco,

4. APC Presmet,

5. ART Odlew,

6. Bed-Met Logistic,

7. Cadbury (KRAFT),

8. CeWe Kolor Sp. z o.o.,

9. Chem-Sped,

10. Explomet,

11. Fabryka Mebli PRUDNIK Sp. z o.o.,

12. FAMET S.A.,

13. FM Logistics,

14. FPS Polska Sp. z o.o.,

15. Furnika,

16. Galanteria Betonowa,

17. Global Colors Polska S.A.

(Grupa Global Colors),

18. HABA-BETON,

19. Hana Polska Sp. z o.o.,

20. Heerema Fabrication Group,

21. i JD Trade,

22. ICSO Chemical Production,

23. IFM Eco link,

24. Inpol Krak Tubes,

25. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej

26. Iveco,

27. Jeronimo Martins,

28. Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o.

(Grupa Jokey),

29. KAMEX

30. Keiper,

31. Kędzierzyńsko-Kozielski Park

Przemysłowy,

32. Kronospan,

33. Marcegaglia,

34. Metalchem Serwis,

35. MEXEO,

36. Ocynkowni Śląsk,

37. Pasta Food,

38. PCC Synteza S.A.,

39. Petrochemia-Blachownia

(koncern Wanhua)

40. Polmag,

41. Polskie Młyny S.A.,

42. PZ Stelmach,

43. STEGU Sp. z o.o.,

44. TOWER Automotive Polska Sp. z o.o.,

45. TSP Sp. z o.o.,

46. Vasco Doors,

47. Zakład Produkcji Etanolu

„Goświnowice”.

14

W niektórych przypadkach firmy będą zainteresowane uczestnictwem w projekcie w celu

uzupełnienia działań w ramach ochrony środowiska składających się na ich politykę CSR.

Inne firmy mogą być zainteresowane skorzystania z szansy jaką jest uczestnictwo w

modelowaniu „stref zeroemisyjnych” ze względu na uczestnictwo firm z miejsca ich

lokalizacji. Szczególnie ważnym jest zaangażowanie firm z poszczególnych Stref

Przemysłowych, które mogły być liderami inicjatyw tworzenia stref zeroemisyjnych.

Ważnym wydaje się też zaangażowanie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych w województwie opolskim. Pozwoli ono też na

późniejsze zaangażowanie samorządów gminnych i powiatowych zainteresowanych

zrównoważonym rozwojem.

Rezultaty wypracowane w projekcie OSZ posłużą do efektywniejszego

wykorzystania środków przeznaczonych na ochronę środowiska. Szczególnym wyzwaniem

dla jednostek samorządu województwa (OCRG, WFOŚ) będzie wskazanie lub

przedstawienie pewnych propozycji stworzenia instrumentów wsparcia finansowego

przedsięwzięć w ramach Stref Przemysłowych, prowadzących do wdrożenia w nich Stref

Zeroemisyjnych. Faktem jest, że niskoemisyjność jest jedną ze składowych polityki

rozwoju UE opisanej w Strategii Europa 2020. Już na obecnym etapie projektu –

ogłoszenie rekrutacji, zainteresowani przedsiębiorcy pytają o środki dostępne na

wdrażanie takich przedsięwzięć.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki do Raportu „Strefy przemysłowe w obrębie i wokół terenów Specjalnych Stref

Ekonomicznych w województwie opolskim”:

1. Listy danych dotyczących ofert inwestycyjnych objętych SSE w woj. Opolskim – 14

2. Zdjęcia i inne materiały dotyczące obszarów inwestycyjnych SSE w

miejscowościach:

1) Gogolin,

2) Głuchołazy,

3) Kędzierzyn-Koźle,

4) Kietrz,

5) Krapkowice,

6) Namysłów,

7) Nysa,

8) Olesno,

9) Opole,

10) Prudnik,

11) Skarbimierz,

12) Ujazd.