of 77 /77
Zaopatrzenie ortopedyczne

Zaopatrzenie ortopedyczne TAYARA - fizjoterapeutom.pl ortopedyczne_calosc.pdf · założenie łuski oraz zmiany skórne (odle żyny, przetoki) w obr ębie przylegania ortezy. Łuska

Embed Size (px)

Text of Zaopatrzenie ortopedyczne TAYARA - fizjoterapeutom.pl ortopedyczne_calosc.pdf · założenie łuski...

Zaopatrzenie ortopedyczne

ZAOPATRZENIE KOCZYNYGRNEJ

Sprynowa szyna odwodzca staw ramienny(szyna podpiera staw ramienny wraz z ramieniem i rk)

Wskazania W ostrych zespoach blowych i

urazach barku. W zamaniach grnego odcinka

koci ramiennej. W poraeniach i niedowadach

mini. W zmianach w obrbie stawu

okciowego.

Przeciwwskazania wiee zamania

unieruchomione i zagraajce przemieszczeniem odamw oraz trwae przykurcze i zesztywnienia w stawie barkowym lub okciowym.

Sprynowa szyna odwodzca staw ramienny(szyna podpiera staw ramienny wraz z ramieniem i rk)

Uniwersalna szyna rehabilitacyjna na koczyn grn

Wskazania Konieczno unieruchomienia

koczyny grnej w pozycji czynnociowej w ostrych zespoach blowych, w urazach barku i zamaniach grnego odcinka koci ramiennej. Moe suy do wicze stawu ramiennego. okciowego i rki.

Przeciwwskazania

wiee zamania zagraajce przemieszczeniem odamw oraz trwae przykurcze i zesztywnienia w stawie ramiennym lub okciowym.

Uniwersalna szyna rehabilitacyjna na koczyn grn

Odmiana uniwersalnej szyny rehabilitacyjnej na koczyn grn

Ochraniacz stawu barkowego

Wskazania Ostre i przewleke ble barku. Zapalenie stoka rotatorw. Stan po leczeniu operacyjnym

nawykowego zwichnicia stawu barkowego.

Rehabilitacja po kontuzjach.

Przeciwwskazania Wczesna faza pourazowa.

Ochraniacz stawu barkowego

Temblak na koczyn grn

Wskazania Ograniczenie ruchomoci

koczyny grnej w podostrych zespoach blowych, stanach zapalnych i urazach tkanek mikkich oraz w istniejcych lub przypuszczalnych zamaniach czy zwichniciach (jako zaopatrzenie dorane).

Przeciwwskazania Ostre zespou blowe,

zwaszcza w obrbie barku, powaniejsze zamania lub zwichnicia wymagajce stabilniejszego unieruchomienia koczyny.

Temblak na koczyn grn

Kamizelka unieruchamiajca koczyn grn( unieruchamia staw okciowy i przedrami a do rki)

Wskazania Podtrzymanie i czciowe

unieruchomienie koczyny grnej w ostrych zespoach blowych, urazach tkanek mikkich oraz w istniejcych lub przypuszczalnych zamaniach i zwichniciach (jako zaopatrzenie dorane).

Przeciwwskazania Powaniejsze zamania lub

zwichnicia w obrbie koczyny grnej wymagajce stabilnego unieruchomienia.

Kamizelka unieruchamiajca koczyn grn.

Orteza stawu okciowego z kontrolowanym ograniczeniem zgicia i wyprostu

Wskazania Stany po zamaniu

dalszej nasady koci ramiennej i zamaniach w okolicy stawu okciowego w celu leczenia czynnociowego.

Przeciwwskazania Stany bezporednio po

urazie.

Orteza stawu okciowego

Ochraniacz okcia

Wskazania Zesp bolesnego

okcia o rnej etiologii.

Przeciwwskazania Wczesna faza

pourazowa.

Ochraniacz okcia

Opaska pneumatyczna przedramienia

Wskazania

Objawy okcia tenisisty

Opaska pneumatyczna przedramienia

uska na do i przedrami

Wskazania Konieczno stabilizacji i

unieruchomienia nadgarstka i rki w ustawieniu czynnociowym przy poraeniach i niedowadach miniowych, zmianach znieksztacajcych w stawach oraz w stanach pourazowych i pooperacyjnych w obrbie nadgarstka i rki.

Przeciwwskazania Zesztywnienia lub silne

przykurcze w stawach nadgarstka i rki nie pozwalajce na zaoenie uski oraz zmiany skrne (odleyny) na przestrzeni przylegania ortezy.

uska na do i przedrami

Stabilizator nadgarstka

WskazaniaKonieczno stabilizacji i wzgldne unieruchomienie nadgarstka, oraz w stanach pourazowych i pooperacyjnych w obrbie nadgarstka i rki.

Stabilizator nadgarstka

Szyna naparstkowa Stacka

Wskazania Konieczno stabilizacji

paliczka obwodowego i unieruchomienia stawu midzypaliczkowe dalszego w przeprocie, w obwodowych uszkodzeniach cigna dugiego prostownika palca.

Przeciwwskazania Rozlege poraenia i

niedowady mini rki, przykurcze zgiciowe i zesztywnienia w stawie midzypaliczkowymdalszym nie rokujce moliwoci korekcji.

Szyna Naparstkowa Stacka

Aparat sprynowy Capenera

Wskazania Konieczno biernego wspomagania w

ograniczeniach ruchw w stawach rdrcznopaliczkowych i midzypaliczkowych.

Przeciwwskazania Zesztywnienia w stawach rdrcznopaliczkowych i midzypaliczkowych nie rokujce moliwoci uruchomienia.

Aparat Capenera

ZAOPATRZENIE KRGOSUPA

Konierz okrny typu Florida

Wskazania Konieczno czciowego

odcienia i unieruchomienia szyjnego odcinka krgosupa w zespoach blowych. Przydatny take w pomocy doranej.

Przeciwwskazania Ostre zespoy blowe, stany

pooperacyjne, zamania i zwichnicia krgw szyjnych.

Konierz okrny typu Florida

Konierz stabilizujcy

Wskazania Stabilizacja i odcienie

szyjnego odcinka krgosupa w zespoch blowych oraz w doleczaniu zama i zwichnikrgosupa szyjnego.

Przeciwwskazania Znacznego stopnia

zniszczenia zapalne i nowotworowe krgw, niestabilne zamania i zwichnicia krgw szyjnych.

Konierz stabilizujcy

Konierz ortopedyczny mikki

Wskazania Czciowe ograniczenie

ruchomoci szyjnego odcinka krgosupa.

W zespoach blowych.

Przeciwwskazania Ostre zespoy blowe, stany

pooperacyjne, zamania i zwichnicia krgw szyjnych.

Konierz ortopedyczny mikki

Polietylenowy konierz Schanza

Wskazania Konieczno odcienia i

unieruchomienia szyjnego odcinka krgosupa po zamaniach kompresyjnych i zwichniciach krgw, ostrych zespoach blowych i stanach pooperacyjnych.

Przeciwwskazania Zaawansowane zapalne i

nowotworowe zniszczenia krgw oraz niestabilne zamania i zwichnicia krgw szyjnych.

Polietylenowy konierz Schanza

Konierz odciajcy krgosup szyjny

Wskazania W przypadkach wymagajcych

unieruchomienia i odcienia krgw szyjnych oraz grnych krgw piersiowych grulica, zapalenie nieswoiste, zniszczenia nowotworowe, zwichnicia i zamania urazowe.

Przeciwwskazania Niestabilne zamania i

zwichnicia krgw szyjnych i grnych krgw piersiowych wymagajce leczenia operacyjnego.

Konierz odciajcy krgosup szyjny

Gorset stabilizujcy z pelotami

Wskazania Konieczno odcienia przez przeprost

oraz czciowa stabilizacja boczna krgosupa piersiowego i ldwiowego w przypadkach patologii trzonw krgw.

Zamania kompresyjne samoistne, urazowe i patologiczne w procesach zapalnych i nowotworowych.

Przydatny take w pomocy doranej.

Przeciwwskazania Niestabilne zamania i

zwichnicia krgw wymagajce leczenia operacyjnego, zaawansowane zniszczenia zapalne i nowotworowe, spondylozy ze stenoz kanau krgowego, stany po operacjach na krgosupie, zwaszcza z uyciem przeszczepw kostnych.

Gorset stabilizujcy z pelotami

Sznurwka ldwiowo-krzyowa ze stalkami

Wskazania Czciowa stabilizacja i

unieruchomienie krgosupa ldwiowego od poziomu L3 i ldwiowo-krzyowego w zespoach blowych o niewielkim nasileniu w chorobie krka midzykrgowego, w krgozmyku itp.

Przeciwwskazania Zamania i zwichnicia

krgw urazowe, zapalne i nowotworowe oraz ostre zespoy blowe, w chorobach krka midzykrgowego.

Pas ldwiowo-krzyowy ze stalkami

Psztywna sznurwka ldwiowo-krzyowa

Wskazania Czciowa stabilizacja i

unieruchomienie krgosupa ldwiowego poniej poziomu L3 i ldwiowo-krzyowego w ostrych zespoach blowych na tle choroby krka midzykrgowego, w krgozmyku itp.

Przeciwwskazania Urazowe zamania i

zwichnicia krgw, zamania osteoporotycznezapalne i nowotworowe oraz ostre zespoy blowe w chorobie krka midzykrgowego

Psztywna sznurwka ldwiowo-krzyowa

Elastyczny pas krzyowo-ldwiowy

Wskazania Czciowa stabilizacja i

unieruchomienie krgosupa ldwiowego poniej poziomu L3 i ldwiowo-krzyowego w blach krzya spowodowanych chorob krka midzykrgowego, krgozmykiem itp.

Przeciwwskazania Urazowe zamania i

zwichnicia krgw, zamania osteoporotycznezapalne i nowotworowe oraz ostre zespoy blowe dolnego odcinka krgosupa ldwiowego.

Elastyczny pas krzyowo-ldwiowy

ZAOPATRZENIE KOCZYNY DOLNEJ

Orteza stawu biodrowego z kontrolowanym ograniczeniem zgicia i wyprostu

Wskazania Wszystkie sytuacje, w ktrych

przywodzenie i rotacja w stawie biodrowym musz odbywa sipod kontrol.

Przeciwwskazania Stany bezporednio po

urazach.

Orteza stawu biodrowego

uska tylna na gole i udo

Wskazania Stabilizacja koczyny przy zachowaniu

czynnoci prostownikw stopy lub unieruchomienie stawu kolanowego, zwaszcza przy tendencji do przeprostu, w poraeniach i niedowadach miniowych, zmianach znieksztacajcych i zapalnych oraz w stanach pourazowych i pooperacyjnych stawu kolanowego.

Przeciwwskazania Znieksztacenia koczyny,

zesztywnienia lub przykurcze w stawie kolanowym nie pozwalajce na zaoenie uski, stopa opadajca oraz zmiany skrne (odleyny, przetoki) w obrbie przylegania ortezy.

uska tylna na gole i udo

uska na stop i udo

Wskazania Stabilizacja i unieruchomienie koczyny

dolnej w poraeniach i niedowadach miniowych, zespoach blowych rnego pochodzenia oraz w stanach pourazowych i poopreacyjnych w obrbie stopy, stawu skokowego i goleni ze stawem kolanowym.

Przeciwwskazania Znieksztacenia koczyny,

zesztywnienia lub przykurcze w stawach nie pozwalajce na zaoenie uski oraz zmiany skrne (odleyny, przetoki) w obrbie przylegania ortezy.

uska na stop i udo

Orteza stawu kolanowego z kontrolowanym ograniczeniem zgicia i wyprostu

Wskazania Stan po operacyjnej

rekonstrukcji wizada krzyowego.

W rehabilitacji stanw pourazowych stawu kolanowego.

Przeciwwskazania Niestabilno stawu

kolanowego.

Orteza stawu kolanowego

Aparat zapobiegajcy przeprostowi kolana

Wskazania Zabezpieczenie stawu

kolanowego przed przeprostemrnego pochodzenia.

Przeciwwskazania Znieksztacenia koczyny

kadego innego typu, zmiany skrne w obrbie przylegania ortezy.

Aparat zapobiegajcy przeprostowi kolana

Ochraniacz kolana z bocznymi wzmocnieniami

Wskazania Niestabilno stawu

kolanowego (uszkodzenie wizade pobocznych oraz czciowe uszkodzenia wizade krzyowych).

Przeciwwskazania Wczesny okres pourazowy.

Orteza stawu stabilizujco-korygujca

Ochraniacz kolana ze wzmocnieniem

Wskazania Ble stawu kolanowego

Choroba Osgood-Schlattera.

Przeciwwskazania Wczesny okres pourazowy.

Ochraniacz kolana ze wzmocnieniem

Ochraniacz kolana z otworem na rzepk

Wskazania Zapalenie wizada rzepki.

Ostre i przewleke ble stawu kolanowego.

Chondropatia rzepki.

Przeciwwskazania Wczesny okres pourazowy.

Ochraniacz kolana z otworem na rzepk

Stabilizator stawu kolanowego

Wskazania Niestabilno stawu kolanowego

Uszkodzenia wizada krzyowego przedniego Stan po operacyjnej rekonstrukcji wizada krzyowego przedniego

Stabilizator stawu kolanowego

uska na stop i gole

Wskazania Stabilizacja i unieruchomienie stopy ze

stawem skokowym przy poraeniach i niedowadach miniowych, zespoach blowych rnego pochodzenia oraz w stanach pourazowych i poopreacyjnychw obrbie stopy i stawu skokowego.

Przeciwwskazania Znieksztacenia koczyny,

zesztywnienia lub przykurcze w stawach nie pozwalajce na zaoenie uski oraz zmiany skrne (odleyny) w obrbie przylegania ortezy.

uska na stop i gole

Orteza typu buta

Wskazania

Po rekonstrukcji cigna pitowego

Orteza typu buta

Ochraniacz stawu skokowego z przednim zapiciem

Wskazania Ostre i przewleke ble

stawu skokowego. Skrcenia stawu.

Przeciwwskazania Wczesny okres

pourazowy.

Ochraniacz stawu skokowego z przednim sznurowaniem

Stabilizatory pneumatyczne

Wskazania

Skrcenie lekkie i rednie stawu skokowego

Stabilizatory pneumatyczne

But typu Adimed

Wskazania

Przy uszkodzeniach torebkowo-wizadowych stawu skokowegoPooperacyjna rekonstrukcja wizada stawu skokowego

But typu Adimed

Ochraniacz stawu skokowego

Wskazania

Ostre i przewleke ble stawu skokowego.

Przeciwwskazania Wczesny okres pourazowy.

Ochraniacz stawu skokowego