102
Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић РАДНИ ЛИСТИЋ ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 Име и презиме 1. Упиши бројеве који недостају. 12 5 78 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак <, > или = 7 ......3 19 .....17 14 .....9 27 .....28 19 .....16 12 .....14 50 .....50 71 .....75 49 .....50 60 .....59 24 .....26 16..... 14 24 .....21 21 .....20 80 .....80 71..... 51 30 .....20 67 .....64 88 .....81 51 .....15 97 .....99 80 .....79 19 .....9 61 .....65 14 .....6 12 .....14 36 .....36 17 .....21 13 .....19 25 .....52 87 .....98 20..... 9 3. Напиши све парне бројеве осме десетице. ________________________________________________________________ 4. Који је најмањи, а који највећи непаран број пете десетице? ________________________________________________________________

Radni listici matematika zavod2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

matematika2

Citation preview

Page 1: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  БРОЈЕВИ до 100 Име и презиме   

 1. Упиши бројеве који недостају.

  

1  2      5    7  8        12     15     18    20  

5  10      25      40         65         90     

 

100  90      60      30     

 

 2. Упиши знак <, > или =  

7 ......3 19 .....17 14 .....9

27 .....28 

19 .....16 12 .....14 50 .....50 71 .....75 

49 .....50 60 .....59 24 .....26 16..... 14 

24 .....21 21 .....20 80 .....80 71..... 51 

30 .....20 67 .....64 88 .....81 51 .....15 

97 .....99 80 .....79 19 .....9

61 .....65 

14 .....6 12 .....14 36 .....36 17 .....21 

13 .....19 25 .....52 87 .....98 20..... 9 

 3. Напиши све парне бројеве осме десетице.

________________________________________________________________

4. Који је најмањи, а који највећи непаран број пете десетице?

________________________________________________________________

  

 

Page 2: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Сабирање и одузимање до 20 Име и презиме   

 1. Израчунај.      

10 - 6 = ..... 6 + 4 = ..... 10 - 2 = .....  

18 - 7 = ..... 9 + 3 = ..... 9 + 5 = .....  

15 - 9 = ..... 8 + 6 = ..... 9 + 8 = .....  

9 + 4 = ..... 8 + 5 = ..... 13 - 7 = .....  

 

5 + 8 = ..... 7 + 3 = ..... 2 + 9 = .....

8 + 8 = ..... 5 + 9 = ..... 8 + 4 = ..... 

2 + 8 = ..... 6 + 9 = ..... 8 + 7 = .....

3 + 7 = ..... 6 + 5 = ..... 1 + 8 = ..... 

12 - 5 = ..... 16 - 9 = .... 11 - 8 = .....

17 - 3 = ..... 20 - 9 = ..... 13 - 6 = ..... 

16 - 5 = ..... 17 - 8 = ..... 19 - 7 = .....

13 - 4 = ..... 12 - 6 = ..... 14 - 7 = ...... 

  

2. Израчунај на најлакши начин.  

8 + 9 + 2 = ....

6 + 7 + 5 = ....

6 + 8 + 6 = ....

4 + 6 + 7 = .... 

7 + 8 + 3 = ....

5 + 4 + 9 = ....

5 + 3 + 5 = ....

6 + 5 + 6 = .... 

13 + 3 - 7 = ....

8 + 8 + 4 = ....

15 - 7 + 6 = ....

7 + 7 - 8 = .... 

 

Page 3: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 3. Попуни табелу као што је показано.  

6 + 7 = 13 7 + 6 = 13

13 - 7 = 6 17 - 6 = 7

8 + 4 =

9 + 5 =

   4. Попуни таблицу.  

a  5 + a  8 + a 7 + a 13 - a 15 - a 14 - a 

5                   

9                   

6                   

8                   

7                   

    

  

  

 

Page 4: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Сабирање и одузимање до 20 Име и презиме   

 1. Израчунај.      

40 - 6 = ..... 60 + 4 = ..... 78 - 2 = .....  

98 - 7 = ..... 96 + 3 = ..... 92 + 5 = .....  

89 - 9 = ..... 32 + 6 = ..... 90 + 8 = .....  

95 + 4 = ..... 8 + 52 = ..... 13 - 7 = .....  

 

72 + 8 = ..... 7 + 33 = ..... 2 + 95 = .....

81 + 8 = ..... 51 + 9 = ..... 2 + 48 = ..... 

22 + 8 = ..... 61 + 9 = ..... 83 + 7 = .....

33 + 7 = ..... 65 + 5 = ..... 91 + 8 = ..... 

79 - 5 = ..... 99 - 9 = .... 80 - 8 = .....

77 - 3 = ..... 29 - 9 = ..... 60 - 6 = ..... 

46 - 5 = ..... 17 - 8 = ..... 59 - 7 = .....

44 - 4 = ..... 12 - 6 = ..... 30 - 7 = ...... 

 2. Израчунај.

 

(81 + 9) + 2 = ....

(60 + 7) - 5 = ....

(62 + 8) + 6 = ....

(40 + 6)+ 4 = .... 

(17 + 3) + 30 = ....

(50 + 40) + 9 = ....

(50 + 3) + 5 = ....

(6 + 5) + 9 = .... 

(13 + 4) - 7 = ....

(8 + 82) + 4 = ....

(15 - 7) + 60 = ....

(73 + 7) - 8 = .... 

  

 

Page 5: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  САБИРАЊЕ  27 + 3 Име и презиме   

1. Попуни таблице.

  + 6 

24   

54   

64   

74   

 

   + 3 

37    

27    

97    

57    

 

   + 5 

85    

75    

45    

65    

 

  + 4 

96   

36   

66   

56   

 

   + 2 

88    

68    

58    

28    

 

2. Израчунај.

37

+ 3

48

+ 2

21

+ 9

54

+ 6

79

+ 1

53

+ 7

75

+ 5 +

46

4

3. Израчунај.

(50 + 5) + 5 = ....

(40 + 4) + 6 = ....

(7 + 70) + 3 = ....

(80 + 2) + 8 = .... 

(42 + 4) + 4 = ....

(60 + 1) + 9 = ....

(1 + 4) + 55 = ....

92 + (3 + 5) = .... 

 

Page 6: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  ОДУЗИМАЊЕ  30 ‐ 3 Име и презиме    

1. Попуни таблице.

  - 5 

30   

20   

70   

50    

  - 2 

20   

80   

70   

60    

  - 8 

90   

50   

30   

40    

  - 9 

80   

20   

70   

60    

  - 4 

40   

60   

30   

50    

2. Израчунај и разлици напиши одговарајући збир.

30 - 3 = 27 27 + 3 = 30 90 - 1 = 80 - 9 = 70 - 7 = 30 - 4 = 50 - 6 =

 

3. Попуни табелу као што је показано.

Бројеви Збир Разлика

30 и 3 30 + 3 = 33 30 - 3 = 27

30 и 8

90 и 5

70 и 1

 

 

Page 7: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ  РАЗРЕД  САБИРАЊЕ   17 + 6 Име и презиме   

1. Настави као што је започето.

17 + 6 = 17 + 3 + 3 = 20 + 3 = 23

____________________________

____________________________

2. Израчунај.

18 + 2 = ....

26 + 5 = ....

88 + 5 = ....

39 + 9 = ....

18 + 3 = ....

37 + 4 = ....

56 + 6 = ....

47 + 7 = ....

18 + 4 = ....

19 + 2 = ....

48 + 7 = ....

89 + 5 = ....

 

Page 8: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 

3. Израчунај.

38 + 5 = ....

24 + 9 = ....

83 + 8 = ....

9 + 19 = ....

8 + 36 = ....

7 + 46 = ....

58 + 8 = ....

46 + 6 = ....

35 + 9 = ....

19 + 3 = ....

77 + 7 = ....

89 + 9 = ....

4. Израчунај.

19

+ 2

36

+ 5

24

+ 7

38

+ 4

48

+ 8

39

+ 5

88

+ 6

49

+ 3

66

+ 7

48

+ 9

55

+ 8

47

+ 8

16

+ 6

49

+ 9

87

+ 6

48

+ 8

 

Page 9: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ  РАЗРЕД  САБИРАЊЕ   25 + 17 Име и презиме   

1. Израчунај.

18 + 2 = .... 18 + 12 = .... 18 + 32 = ....

16 + 4 = .... 16 + 34 = .... 36 + 54 = ....

27 + 13 = .... 49 + 11 = .... 55 + 15 = ....

13 + 17 = .... 45 + 45 = .... 31 + 59 = ....

2. Израчунај.

18 + 3 = .... 18 + 13 = .... 18 + 53 = ....

16 + 5 = .... 16 + 15 = .... 26 + 15 = ....

27 + 18 = .... 49 + 12 = .... 55 + 17 = ....

 

Page 10: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 

13 + 29 = .... 45 + 47 = .... 32 + 59 = ....

18 + 36 = .... 18 + 17 = .... 19 + 54 = ....

16 + 55 = .... 76 + 16 = .... 29 + 19 = ....

27 + 68 = .... 49 + 13 = .... 55 + 18 = ....

33 + 28 = .... 44 + 37 = .... 33 + 59 = ....

4. Израчунај.

19

+ 21

35

+ 35

24

+ 26

38

+ 42

48

+ 32

35

+ 55

44

+ 46

49

+ 21

66

+ 24

48

+ 12

55

+ 35

47

+ 13

14

+ 66

41

+ 49

77

+ 13

48

+ 42

Page 11: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 

29

+ 23

35

+ 25

24

+ 27

38

+ 44

48

+ 38

39

+ 55

48

+ 46

49

+ 23

66

+ 27

48

+ 19

55

+ 38

47

+ 18

16

+ 66

49

+ 49

77

+ 16

48

+ 48

 

Page 12: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ  РАЗРЕД  ОДУЗИМАЊЕ   23 ‐ 6 Име и презиме   

1. Настави као што је започето.

23 - 6 = 10 + 13 - 6 = 10 + 7 = 17

или

23 - 6 = 23 - 3 - 3 = 20 - 3 = 17

____________________________

____________________________

2. Израчунај.

12 - 2 - 3 = ......... 23 - 3 - 2 = .......... 23 - 5 = .........

52 - 2 - 4 = ......... 42 - 2 - 4 = .......... 42 - 6 = .........

23 - 3 - 3 = ......... 62 - 2 - 4 = .......... 62 - 6 = .........

21 - 1 - 3 = ......... 73 - 3 - 4 = .......... 73 - 7 = .........

 

Page 13: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 

3. Израчунај.

23 - 4 =.... 25 - 5 =.... 53 - 3 =....

33 - 4 =.... 25 - 6 =.... 53 - 4 =....

15 - 6 =.... 35 - 8 =.... 53 - 6 =....

35 - 6 =.... 55 - 9 =.... 93 - 8 =....

4. Израчунај.

21

- 2

36

- 8

24

- 7

32

- 4

41

- 9

52

- 5

81

- 6

40

- 3

66

- 7

48

- 9

55

- 8

47

- 8

12

- 6

71

- 9

83

- 4

44

- 7

 

Page 14: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ  РАЗРЕД  ОДУЗИМАЊЕ   52 ‐ 17 Име и презиме   

1. Израчунај.

52 - 10 - 7 = ...... 52 - 17 = ......... 52 - 20 - 7 = ......... 52 - 27 = .........

46 - 10 - 8 = ...... 46 - 18 = ......... 46 - 20 - 8 = ......... 46 - 28 = .........

71 - 10 - 3 = ...... 71 - 13 = ......... 71 - 40 - 3 = ......... 71 - 43 = .........

66 - 10 - 8 = ...... 66 - 18 = ......... 66 - 40 - 8 = ......... 66 - 48 = .........

2. Израчунај.

58 - 9 = .... 58 - 18 = .... 58 - 28 = ....

26 - 17 = .... 46 - 17 = .... 56 - 37 = ....

42 - 13 = .... 51 - 12 = .... 55 - 18 = ....

83 - 27 = .... 85 - 45 = .... 91 - 59 = ....

 

Page 15: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

3. Израчунај.

81 - 32 = .... 81 - 13 = .... 48 - 59 = ....

65 - 56 = .... 61 - 15 = .... 76 - 18 = ....

37 - 18 = .... 41 - 12 = .... 55 - 17 = ....

73 - 24 = .... 85 - 47 = .... 72 - 59 = ....

58 - 36 = .... 68 - 19 = .... 53 - 24 = ....

76 - 55 = .... 86 - 16 = .... 29 - 19 = ....

77 - 68 = .... 49 - 19 = .... 55 - 18 = ....

33 - 28 = .... 44 - 37 = .... 73 - 59 = ....

 

Page 16: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 

4. Израчунај.

29

- 21

35

- 35

29

- 26

50

- 42

48

- 32

75

- 55

49

- 46

40

- 21

66

-28

48

-19

55

- 35

47

- 18

84

- 66

71

-49

77

-19

41

- 22

29

- 23

34

- 25

74

- 27

68

- 49

48

- 38

94

-59

52

- 46

42

- 23

66

-27

48

-19

55

- 38

47

- 18

16

- 66

49

-49

77

-16

48

- 48

 

Page 17: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ  РАЗРЕД  ЗАДАЦИ СА ЈЕДНОМ ОПЕРАЦИЈОМ (+ или ‐) Име и презиме   

1. У једном орману је било 34 малих и 27 великих кашика. Колико кашика је укупно било у том орману?

________________________________________________________

Одговор: ________________________________________________

2. У једној корпи је било 57 кесица бадема и 18 кесица лешника мање него кесица бадема. Колико кесица лешника је било у тој корпи?

________________________________________________________

Одговор: ________________________________________________

3. У једној кутији је било 46 оловака и 17 бојица. Колико је било више оловака него бојица?

________________________________________________________

Одговор: ________________________________________________

 

Page 18: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

4. Једна кошаркашка утакмица је завршена резултатом 81 према 68.

Колико кошева више је дао победнички тим?

________________________________________________________

Одговор: ________________________________________________

5. У једном вагону је било 45 путника, а у другом 36. Колико је укупно

путника било у та два вагона?

________________________________________________________

Одговор: ________________________________________________

 

 

Page 19: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ  РАЗРЕД  ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ (+ или ‐) Име и презиме   

1. У једном орману је било 33 малих кашика, а великих за 18 више . Колико је укупно кашика било у том орману?

________________________________________________________

Одговор: ________________________________________________

2. На једној тацни је било 38 чоколадних бомбица и за 19 мање воћних. Колико укупно бомбица је било на тој тацни?

________________________________________________________

Одговор: ________________________________________________

3. У једној кутији је било 28 једнобојних кликера и за 24 више шарених. Колико укупно кликера је било у тој кутији?

________________________________________________________

Одговор: ________________________________________________

 

Page 20: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

4. На једној фарми је било 52 беле овце, а црних је било за 19 мање. Колико укупно оваца је било на тој фарми?

________________________________________________________

Одговор: ________________________________________________

5. У једном вагону је било 25 путника, а у другом за 16 више. Колико

је укупно путника било у та два вагона?

________________________________________________________

Одговор: ________________________________________________

 

 

Page 21: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ  РАЗРЕД  ЗАМЕНА МЕСТА САБИРАКА Име и презиме   

1. Сабери и сваком збиру пронађи одговарајући пар. За оне који немају одговарајући пар напиши га у поље које ти изабереш.

2.    44 + 38 = 82  26 + 47 =    67 + 14 =     2 + 5 = 

44 + 17 =        78 + 13 =    55 + 45 =    

   28 + 45 =  17 + 44 =    22 + 18 =     13 + 78 =

7 + 23 =        81 + 19 =    25 + 56 =    

   10 + 1 =  14 + 67 =    1 + 10 =     47 + 26 =

33 + 28 =        13 + 80 =    4 + 2 =    

   12 + 29 =  2 + 4 =     19 + 13 =     29 + 12 =

11 + 29 =        29 + 11 =    2 + 9 =    

   13 + 19 =  80 + 13 =    38 + 44 = 82    23 + 7 =

19 + 21 =        67 + 24 =    5 + 2 =    

   9 + 2 =  16 + 26 =    45 + 55 =     15 + 78 =

18 + 22 =        78 + 15 =    26 + 16 =    

   24 + 67 =  56 + 25 =    23 + 7 =     21 + 19 =

 

 

Page 22: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ  РАЗРЕД  ЗДРУЖИВАЊЕ САБИРАКА Име и презиме     

1. Израчунај на лакши начин.  

              8 + 9 + 2 = (8 + 2) + 9 = 10 + 9 = 19 18 + 9 + 12 = (18 + 12) + 9 = 30 + 9 = 39  

7 + 8 + 3 = .... 27 + 8 + 13 = .... 16 + 8 + 14 = .... 16 + 18 + 14 = .... 14 + 36 + 7 = .... 14 + 36 + 27 = .... 18 + 8 + 2 = .... 28 + 8 + 32 = ... 18 + 48 + 2 = .... 38 + 18 + 22 = ... 9 + 5 + 1 = .... 19 + 35 + 11 = ... 5 + 8 + 5 = .... 15 + 18 + 55 = ... 47 + 13 + 23 = .... 36 + 14 + 26 = ... 52 + 24 + 18 = .... 65 + 16 + 14 = ...

     

 

Page 23: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ  РАЗРЕД  ЗАДАЦИ СА ТРИ САБИРКА Име и презиме     

1. Израчунај на лакши начин.   

27 + 17 + 20 = .... 48 + 5 + 15 = .... 69 + 13 + 11 = .... 57 + 17 + 1 = .... 38 + 34 + 2 = .... 39 + 18 + 2 = .... 59 + 3 + 3 = .... 28 + 8 + 32 = ... 18 + 48 + 2 = .... 38 + 8 + 12 = ... 29 + 6 + 1 = .... 17 + 16 + 24 = ... 37 + 4 + 13 = .... 59 + 6 + 5 = ...

2. Броју 36 додај збир бројева 18 и 12.  

3. На једној фарми је било 48 белих оваца, црних 39 мање и сивих 12. Колико укупно оваца је било на тој фарми?

________________________________________________________

Одговор: ________________________________________________

 

Page 24: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

4. У једном вагону је било 25 путника, у другом 17, а у трећем 23. Колико

укупно путника је било у та три вагона?

________________________________________________________

Одговор: __________________________________________________                                   

 

Page 25: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ  РАЗРЕД  Нула као сабирак и умањилац Име и презиме     

1. Израчунај.   

27 + 0 = .... 48 + 0 = .... 0 + 11 = .... 0 + 100 = .... 99 - 0 = .... 41 - 0 = .... 61 + 0 = .... 0 + 54 = .... 0 + 11 = .... 0 + 100 = .... 89 - 89 = .... 72 - 0 = .... (59 + 0 ) + 31 = .... (28 + 51) + 0 = ... (70 - 2) + 0 = .... 49 + (38 - 0) = ... (32 + 0) - 32 = .... (17 - 17) + 0 = ...  

    

 

Page 26: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ  РАЗРЕД  ОДУЗИМАЊЕ ЗБИРА ОД БРОЈА Име и презиме   

1. У једном орману је било 78 чаша. За прву групу гостију извадили су 33 чаше, а за другу 28. Колико чаша је остало у орману?

________________________________________________________

Одговор: ________________________________________________

2. У једној корпи је било 87 јаја. Кувари су за спремање доручка узели 45 јаја, а за спремање јела за ручак још 33. Колико јаја је остало у корпи?

________________________________________________________

Одговор: ________________________________________________

3. У једној кутији је било 68 бојица. Учитељица је прво извадила 19 бојица, а затим још 38. Колико бојица је остало у кутији?

________________________________________________________

Одговор: ________________________________________________

4. Од највећег двоцифреног броја одузми збир бројева 36 и 57.

________________________________________________________

Одговор: ________________________________________________

5. У једном возу је било 63 путника. На првој станици је изашло 25 путника, а на другој још 19. Колико путника је остало у возу, ако ниједан путник није ушао у воз?

________________________________________________________

Одговор: ________________________________________________

 

Page 27: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

6. Израчунај на два начина.

  

92 - 34 - 27 = __________________________________________ 92 - (34 + 27) = _________________________________________ 71 - 18 - 14 = __________________________________________ 71 - (18 + 14) = _________________________________________ 100 - 40 - 40 = __________________________________________ 100 - (40 + 40) = _________________________________________ 83 - 25 - 19 = __________________________________________ 83 - (25 + 19) = _________________________________________ 65 - 15 - 27 = __________________________________________ 65 - (15 + 27) = _________________________________________  94 - 24 - 36 = __________________________________________ 94 - (24 + 36) = _________________________________________ Који начин ти је био лакши? Обележи га звездицом.  

 

 

Page 28: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ  РАЗРЕД  ВЕЗА САБИРАЊА И ОДУЗИМАЊА Име и презиме   

1. Од датих бројева састави четири једнакости.   16, 18 и 34 29, 41, 70 35, 56, 91 27, 73, 100 16 + 18 = 34 __________ __________ __________ 18 + 16 = 34 __________ __________ __________ 34 - 18 = 16 __________ __________ __________ 34 - 16 = 18 __________ __________ __________

2. Израчунај и напиши одговарајуће сабирање или одузимање.

37 + 24 = 61 61 - 24 = ____ 61 - 37 = ____ 48 + 52 = ___ _______________ _______________ 91 - 43 = ___ _______________ _______________ 52 - 26 = ___ _______________ _______________ 28 + 22 = ___ _______________ _______________ 17 + 45 = ___ _______________ _______________ 62 - 18 = ___ _______________ _______________ 51 - 42 = ___ _______________ _______________ 81 + 19 = ___ _______________ _______________ 98 - 69 = ___ _______________ _______________ 80 - 35 = ___ _______________ _______________ 71 - 55 = ___ _______________ _______________ 36 + 28 = ___ _______________ _______________

  

 

Page 29: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ  РАЗРЕД  ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ САБИРКА Име и презиме   

1. Израчунај непознати сабирак.

 

2 + a = 9 a = ......

6 + a = 6 a = ......

30 + a = 38 a = ......

91 + a = 97 a = ...... 

a + 7 = 15 a = ......

a + 50 = 80 a = ......

a + 65 = 69 a = ......

a + 45 = 50 a = ...... 

13 + a = 17 a = ......

a + 12 = 18 a = ......

14 + a = 20 a = ......

a + 87 = 90 a =..... . 

 

 

12 + б = 29 б = ......

16 + a = 62 a = ......

10 + a = 18 a = ......

19 + б = 34 б = ...... 

б + 27 = 30 б = ......

a + 45 = 80 a = ......

a + 69 = 70 a = ......

б + 72 = 72 б = ...... 

31 + б = 71 б = ......

a + 72 = 78 a = ......

55 + a = 91 a = ......

б + 88 = 99 б =..... . 

    

 

Page 30: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 

2. Упиши бројеве који недостају.

 

9 + .... = 12 

8 + .... = 13

.... + 6 = 10

4 + .... = 11

.... + 5 = 12 

9 + .... = 15

.... + 4 = 12

8 + .... = 14

6 + 5 + .... = 13 

4 + 5 + .... = 16

7 + 4 + .... = 20

3 + 8 + .... = 18   

19 + .... = 32 

28 + .... = 53

.... + 60 = 80

42 + .... = 51

.... + 25 = 35 

91 + .... = 100

.... + 40 = 75

82 + .... = 94

16 + 15 + .... = 31 

40 + 50 + .... = 100

72 + 8 + .... = 90

30 + 18 + .... = 58   

3. Упиши бројеве који недостају.   

          80 + 15 = 50 + .... 60 + 40 = 50 + ....   26 + 14 = 30 + .... 60 + 30 = .... + 60   60 + 25 = 40 + .... 70 + 10 = 20 + .... 20 + 10 = 30 + .... 16 + 6 = .... + 10   

4. Попуни табеле.

a б a + б 23 14 62 95

5 63 40 51

a б a + б 96 99 62 85 24 38 55 99

  

 

Page 31: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ  РАЗРЕД  ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ  УМАЊЕНИКА Име и презиме    1. Израчунај непознати умањеник.

  а - 7 = 8 а - 6 = 9 а - 70 = 10 а = 8 + .... а = .... + .... а = .... + .... а = ..... а = ..... а = .....   а - 17 = 81 а - 36 = 29 а - 45 = 36 а = .... + .... а = .... + .... а = .... + .... а = ..... а = ..... а = .....    б - 71 = 18 б - 23 = 39 б - 50 = 0 б = .... + .... б = .... + .... б = .... + .... б = ..... б = ..... б = .....    а - 44 = 32 а - 17 = 19 а - 48 = 22 а = .... + .... а = .... + .... а = .... + .... а = ..... а = ..... а = .....    а - 57 = 18 а - 31 = 27 а - 25 = 55 а = .... + .... а = .... + .... а = .... + .... а = ..... а = ..... а = .....   

 

Page 32: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

2. Упиши бројеве који недостају.  

.... - 6 = 10 .... - 61 = 70 .... - 24 = 30

.... - 55 = 60 .... - 12 = 20 .... - 5 = 12

.... - 16 = 21 .... - 18 = 32 .... - 44 = 55

.... - 24 = 55 .... - 37 = 14 .... - 16 = 19

.... - 13 = 29 .... - 19 = 72 .... - 72 = 10

.... - 16 = 16 .... - 18 = 14 .... - 15 = 30

.... - 11 = 41 .... - 6 = 10 .... - 22 = 31

3. Одреди непознати умањеник и усмено провери .

а б 31 17 100 45 23 55

а - б 54 20 0 36 77 28

4. Ако је умањилац 45 и разлика 45 колики је умањеник?

_________________________________________________

5. Разлика два броја 0. Колики је умањеник, ако је умањилац 27?

_________________________________________________

   

 

Page 33: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ  РАЗРЕД  ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ  УМАЊИОЦА Име и презиме    1. Израчунај непознати број.

  7 - а = 3 12 - а = 5 40 - а = 10 а = 7 - .... а = .... - .... а = .... - .... а = ..... а = ..... а = .....    67 - а = 31 90 - а = 62 88 - а = 49 а = .... - .... а = .... - .... а = .... - .... а = ..... а = ..... а = .....    73 - а = 54 42 - а = 42 35 - а = 35 а = .... - .... а = .... - .... а = .... - .... а = ..... а = ..... а = .....    99 - а = 9 81 - а = 52 34 - а = 9 а = .... - .... а = .... - .... а = .... - .... а = ..... а = ..... а = .....    27 - а = 18 56 - а = 28 74 - а = 17 а = .... - .... а = .... - .... а = .... - .... а = ..... а = ..... а = .....  

 

Page 34: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 2. Упиши бројеве који недостају.  

6 - .... = 1 60 - .... = 10 61 - .... = 11

24 - .... = 13 56 - ... = 16 72 - .... = 42

27 - .... = 18 67 - .... = 58 38 - .... = 19

61 - .... = 32 27 - .... = 27 99 - .... = 39

43 - .... = 0 85 - .... = 70 60 - .... = 45

55 - .... = 39 44 - .... = 17 96 - .... = 58

62 -.... = 16 76 - .... = 69 61 - .... = 46

3. Одреди непознати умањилац и усмено провери .

а 81 67 100 45 93 55 б

а - б 54 20 77 36 77 28

4. Ако је умањеник 35 и разлика 35 колики је умањилац?

_________________________________________________

5. Разлика два броја 0. Колики је умањилац, ако је умањеник 29?

_________________________________________________

 

 

Page 35: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  ЛИНИЈА (крива, права, изломљена, отворена и затворена) Име и презиме     

1. Криве линије обој црвеном бојом, а изломљене плавом.   

                                                Које линије су остале необојене?   

 

Page 36: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 2. Заокружи отворене линије.

  

                                                                                     

                                                       

 3. Заокружи затворене изломљене линије.

  

 

                                                                                      

                                                                           

 

Page 37: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Права и полуправа Име и презиме    

1. Поред сваке фигуре напиши одговарајући број.

1. Права 3. Затврена крива линија 5. Затворена изломљена линија линија

2. Полуправа 4. Отворена крива линија 6. Отворена изломљена

линија линија   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

Page 38: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Тачка, дуж Име и презиме    

1. Заокружи тачке пресека.   

                                                   

2. Дужи обој црвеном бојом.     

                                                          

3. Испод сваке слике напиши број дужи које видиш.   

                                                                             _______                             _______                         _______                                   _______ 

 

 

Page 39: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Мерење дужи помоћу метра, дециметра и центиметра Име и презиме    

1. Нацртај дуж од 3 cm.                                                     

2. Нацртај дуж АВ дужине 1dm. Затим нацртај дуж MN која је за 4 cm краћа од дужи АВ.

                                                             

3. Нацртај дуж АВ дужине 9 dm. Затим нацртај дуж МО која је за 2 cm дужа од дужи АВ и дуж РТ која је за 2 cm краћа од дужи АВ. За колико је дуж МО дужа од дужи РТ?

                                                         

4. Помоћу лењира измери дужину нацртаних дужи и запиши их.   

   

 

Page 40: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  КОЦКА И КВАДАР Име и презиме    

1. Обој предмете облика коцке.                             

                             

2. Обој предмете облика квадра.  

          

 

 

Page 41: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  ЛОПТА И ВАЉАК Име и презиме    

1. Нацртај једну кошаркашку и једну тениску лопту.                                                                     

2. Нацртај три предмета облика ваљка.          

    

 

 

Page 42: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Множење броја 2 и бројем 2 Име и презиме    

1. Израчунај.  

1 · 2 = ... 2 · 2 = ... 3 · 2 = ...   

4 · 2 = ... 6 · 2 = ... 7 · 2 = ... 8 · 2 = ... 0 · 2 = ... 5 · 2 = ... 9 · 2 = ... 10 · 2 = ... 2 · 2 = ...

 2. Дате збирове напиши у облику производа.

  

2 + 2 + 2 = ... · 2

2 + 2 + 2 + 2 = ... · ...  

 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ... · ... 2 + 2 = ... · ...   

 3. Нацртај дуж АВ дужине 3 cm. Затим нацртај дуж МО која је два пута дужа од

дужи АВ.                                                           

 

 

Page 43: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Множење броја 10 и бројем 10 Име и презиме    

1. Израчунај.  

1 · 10 = ... 2 · 10 = ... 3 · 10 = ...   

4 · 10 = ... 6 · 10 = ... 7 · 10 = ... 8 · 10 = ... 3 · 10 = ... 5 · 10 = ... 9 · 10 = ... 10 · 10 = ... 2 · 10 = ...

 2. Дате збирове напиши у облику производа.

  

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = ... · 10

10 + 10 + 10 + 10 + 10 = ... · ...  

 

10 + 10 = ... · ... 10 + 10 + 10 + 10 = ... · ...   

 3. Нацртај дуж АВ дужине 1 cm. Затим нацртај дуж МО која је дeсet пута

дужа од дужи АВ.                                                            

 

 

Page 44: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Записивање двоцифрених бројева Име и презиме   

1. Упиши бројеве који недостају.  

60 = ... · 10 90 = ... · 10 80 = ... · 10 40 = ... · 10 30 = ... · 10 50 = ... · 10 20 = ... · 10 10 = ... · 10 100 = ... · 10 

 2. Упиши бројеве који недостају.

 

23 = 2 · 10 + 3 56 = ... · 10 + 6 18 = 1 · 10 + ... 97 = ... · 10 + ... 41 = ... · 10 + ... .... = 8 · 10 + 9   52 = 1 · 10 + ... 33 = ... · 10 + ... 63 = ... · 10 + ... .... = 1 · 10 + 1 

3. Настави као што је започето.

27 36 85 77 91 50 98

100

= = = = = = = =

2 .... .... .... .... .... .... ....

десетицедесетице десетицадесетицадесетицадесетицадесетицадесетица

ииииииии

7 ............................

јединицајединицајединицајединицајединицујединицајединицајединица

 

 

Page 45: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 4. Напиши број који има:

 

Једну десетицу и осам јединица: ________ Три десетице и нула јединица: ________ Педесет пет јединица: ________ Девет десетица и девет јединица: ________ Четири десетице и две јединице: ________

   

5. Дате бројеве напиши као збир десетица и јединица: 71, 32, 46, 83, 49, 68, 79, 54, 20, 36?

71 = 70 + 1

 _____________________________                           _____________________________      _____________________________                           _____________________________      _____________________________                           _____________________________      _____________________________                           _____________________________      _____________________________                           _____________________________     

 

 

Page 46: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Множење броја 5 и бројем 5 Име и презиме    

1. Израчунај.  

1 · 5 = ... 2 · 5 = ... 3 · 5 = ...   

4 · 5 = ... 6 · 5 = ... 7 · 5 = ... 8 · 5 = ... 3 · 5 = ... 5 · 5 = ... 9 · 5 = ... 10 · 5 = ... 2 · 5 = ...

 2. Дате збирове напиши у облику производа.

  

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = ... · 5

5 + 5 + 5 + 5 = ... · ...  

 

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = ... · ... 5 + 5 + 5 = ... · ...   

 3. Нацртај дуж АВ дужине 1 cm. Затим нацртај дуж МО која је пет пута дужа

од дужи АВ.                                                             

 

Page 47: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 4. Милица има 9 бојица. Весна има пет пута више бојица од Милице. Колико

бојица има Весна?

_____________________________________________ Одговор: Весна има _____бојица.

5. Ана има 6 тениских лоптица. Јелена има два пута више тениских лоптица

од Ане. Колико тениских лоптица има Јелена?

_____________________________________________ Одговор: Јелена има _____ тениских лоптица.

6. Иванов тата је 5 пута старији од Ивана. Колико година има Иванов тата, ако Иван има 8 година?

_____________________________________________ Одговор: Иванов тата има _____ година.

7. Драгица има 3 жуте шналице, а црвених пет пута више. Колико црвених шналица има Драгица?

_____________________________________________ Одговор: Драгица има _____ црвених шналица.

8. Ако један аутомобил има 4 точка, колико точкова има 5 таквих аутомобила?

_____________________________________________ Одговор: Пет аутомобила има _____ точкова.

  

  

 

Page 48: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Замена места чинилаца Име и презиме    

1. Испод сваке слике напиши одговарајућу једнакост.

 

     

2. Упиши бројеве тако да једнакости буду тачне.                                                       

2 · 5 = ... · 2 ... · 10 = 10 · 1 2 · 9 = 9 · ... 4 · 2 = ... · 4 ... · 10 = 10 · 7 2 · 3 = 3 · ... 10 · 5 = ... · 2 ... · 10 = 10 · 3 2 · 2 = 2 · ... 8 · 2 = ... · 8 ... · 5 = 5 · 2 1 · 5 = 5 · ... 5 · 5 = ... · 5 ... · 6 = 10 · 6 5 · 2 = 2 · ... 8 · 2 = ... · 8 ... · 5 = 5 · 4 10 · 5 = 5 · ...    

2 · 3 = ...

3 · ... = ...

... · ... = ...

... · ... = ...

... · ... = ... · ...

... · ... = ... · ...

 

 

Page 49: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  За толико већи и толико пута већи број Име и презиме    

1. Допуни.  

2 + 5 = 7 2 · 5 = 10 Број 7 је за ___ већи од броја 2. Број ___ је 5 пута већи од броја 2. 2 + 6 = .... 2 · 6 = .... Број ___ је за ___ већи од броја 2. Број ___ је ___ пута већи од броја 2.

          

2. Који је број?

2 пута већи од 10: __________ за 2 већи од 10: __________ 5 пута већи од 10: __________ за 5 већи од 10: __________ 10 пута већи од 4: __________ за 10 већи од 4: __________

   

3. Нацртај дуж пет пута дужу од 1 cm, и дуж за 3 cm дужу од 5 cm.             

 

Page 50: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

4. Милица има 6 бојица. Весна има пет пута више бојица од Милице. Колико бојица има Весна?

_____________________________________________ Одговор: Весна има _____бојица.

5. Ана има 8 тениских лоптица. Јелена има 3 лоптице више од Ане . Колико

тениских лоптица има Јелена?

_____________________________________________ Одговор: Јелена има _____ тениских лоптица.

6. Иванов тата је 5 пута старији од Ивана. Колико година има Иванов тата, ако Иван има 8 година?

_____________________________________________ Одговор: Иванов тата има _____ година.

7. Драгица има 3 жуте шналице, а црвених пет пута више. Колико црвених шналица има Драгица?

_____________________________________________ Одговор: Драгица има _____ црвених шналица.

8. У једној гаражи је паркирано 7 аутомобила, а у другој за 4 више. Колико аутомобила је паркирано у другој гаражи?

_____________________________________________ Одговор: У другој гаражи је паркирано _____ аутомобила.

  

 

Page 51: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Множење броја 3 и бројем 3 Име и презиме    

1. Израчунај.  

1 · 3 = ... 2 · 3 = ... 3 · 3 = ...   

4 · 3 = ... 6 · 3 = ... 7 · 3 = ... 8 · 3 = ... 3 · 3 = ... 5 · 3 = ... 9 · 3 = ... 10 · 3 = ... 2 · 3 = ...

 2. Дате збирове напиши у облику производа.

  

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ... · 3

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ... · ...  

 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ... · ... 3 + 3 + 3 = ... · ...   

 3. Нацртај дуж АВ дужине 1 cm. Затим нацртај дуж МО која је три пута дужа

од дужи АВ.                                                             

 

Page 52: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 4. Милица има 9 бојица. Весна има три пута више бојица од Милице. Колико

бојица има Весна?

_____________________________________________ Одговор: Весна има _____бојица.

5. Ана има 6 тениских лоптица. Јелена има три пута више тениских лоптица

од Ане . Колико тениских лоптица има Јелена?

_____________________________________________ Одговор: Јелена има _____ тениских лоптица.

6. Јанко је 3 пута старији од Дарка. Колико година има Јанко, ако Дарко има 5 година?

_____________________________________________ Одговор: Дарко има _____ година.

7. Зорица има 7 жутих лала, а црвених три пута више. Колико црвених лала има Зорица?

_____________________________________________ Одговор: Зорица има _____ црвену лалу.

8. Ако један трицикл има 3 точка, колико точкова има 10 таквих трицикала?

_____________________________________________ Одговор: Десет трицикла има _____ точкова.

 

  

 

Page 53: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Множење броја 4 и бројем 4 Име и презиме    

1. Израчунај.  

1 · 4 = ... 2 · 4 = ... 3 · 4 = ...   

4 · 4 = ... 6 · 4 = ... 7 · 4 = ... 8 · 4 = ... 3 · 4 = ... 5 · 4 = ... 9 · 4 = ... 10 · 4 = ... 2 · 4 = ...

 2. Дате збирове напиши у облику производа.

  

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ... · 4

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ... · ...  

 

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ... · ... 4 + 4 = ... · ...   

 3. Нацртај дуж АВ дужине 2 cm. Затим нацртај дуж МО која је четири пута

дужа од дужи АВ.                                                             

 

Page 54: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 4. Милена има 8 салвета, а Тијана четири пута више од Јелене. Колико

салвета има Тијана?

_____________________________________________ Одговор: Тијана има _____салвете.

5. Ана има 5 плавих спортских чарапа, а Јелена има таквих чарапа четири

пута више од Ане. Колико плавих чарапа има Јелена?

_____________________________________________ Одговор: Јелена има _____ плавих чарапа.

6. Матијина мама је је 4 пута старија од Матије. Колико година има Матијина мама, ако Матија има 9 година?

_____________________________________________ Одговор: Матијина мама има _____ година.

7. Производ 5 · 4 напиши као збир истих сабирака. _____________________________________________

8. Израчунај број који је:

4 пута већи од броја 10 ____ за 4 већи од броја 10 ____ 10 пута већи од броја 4 ____ за 10 већи од броја 4 ____ 5 пута већи од броја 4 ____ за 5 већи од броја 4 ____ 4 пута већи од броја 4 ____ за 4 већи од броја 4 ____  

 

 

Page 55: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Множење збира и разлике једноцифреним бројем Име и презиме    

1. Израчунај вредност датих израза на два начина.  Први начин:  

5 · (2 + 3) = 5 · __ = __ 4 · (1 + 9) = __ · __ = __ 3 · (7 + 1) = __ · __ = __ 2 · (3 + 5) = __ · __ = __ 5 · (9 - 3) = __ · __ = __ 4 · (8 - 6) = __ · __ = __ 5 · (7 - 4) = __ · __ = __ 2 · (6 - 5) = __ · __ = __

Други начин:  5 · (2 + 3) = 5 · __ + 5 ·__ = __ + __ = __ 4 · (2 + 3) = __ · __ + __ · __ = __ + __ = __ 3 · (7 + 1) = __ · __ + __ · __ = __ + __ = __ 2 · (3 + 5) = __ · __ + __ · __ = __ + __ = __ 5 · (9 - 3) = __ · __ - __ · __ = __ - __ = __ 4 · (8 - 6) = __ · __ - __ · __ = __ - __ = __ 5 · (7 - 4) = __ · __ - __ · __ = __ - __ = __ 2 · (6 - 5) = ___ · __ - __ · __ = __ - __ = __  

 

 

Page 56: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Множење броја 6 и бројем 6 Име и презиме    

1. Израчунај.  

1 · 6 = ... 2 · 6 = ... 3 · 6 = ...   

4 · 6 = ... 6 · 6 = ... 7 · 6 = ... 8 · 6 = ... 3 · 6 = ... 5 · 6 = ... 9 · 6 = ... 10 · 6 = ... 2 · 6 = ...

  

2. Дате збирове напиши у облику производа.   

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = ... · 6

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = ... · ...  

 

6 + 6 + 6 + 6 = ... · ... 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = ... · ...   

 3. Нацртај дуж АВ дужине 2 cm. Затим нацртај дуж МО која је шест пута

дужа од дужи АВ.                                                              

 

Page 57: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 4. Израчунај број који је:

6 пута већи од броја 10 ____ за 6 већи од броја 10 ____ 6 пута већи од броја 3 ____ за 6 већи од броја 9 ____ 6 пута већи од броја 8 ____ за 6 већи од броја 7 ____ 6 пута већи од броја 6 ____ за 6 већи од броја 6 ____

5. Попуни таблицу.

6. Павле има 5 стрипова, а Лука шест пута више. Колико стрипова има Лука?

_____________________________________________ Одговор: Лука има _____стрипова.

7. Бака Дана гаји ћурке и патке. Патака има 6 пута више него ћурки. Колико

има патака, ако ћурки има 4?

_____________________________________________ Одговор: Бака Дана има _____ патака.

 

· 3 4 5 2 6 10

4

5

6 30

3

10

2

 

 

Page 58: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Множење броја 7 и бројем 7 Име и презиме    

1. Израчунај.  

1 · 7 = ... 2 · 7 = ... 3 · 7 = ...   

4 · 7 = ... 6 · 7 = ... 7 · 7 = ... 8 · 7 = ... 3 · 7 = ... 5 · 7 = ... 9 · 7 = ... 10 · 7 = ... 2 · 7 = ...

  

2. Дате збирове напиши у облику производа.   

7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = ... · 7

7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = ... · ...  

 

7 + 7 + 7 + 7 + 7 = ... · ... 7 + 7 + 7 = ... · ...   

 3. Нацртај дуж АВ дужине 1 cm. Затим нацртај дуж МО која је седам пута

дужа од дужи АВ.                                                              

 

Page 59: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 4. Израчунај број који је:

7 пута већи од броја 10 ____ за 7 већи од броја 10 ____ 7 пута већи од броја 8 ____ за 7 већи од броја 9 ____ 7 пута већи од броја 4 ____ за 7 већи од броја 7 ____ 7 пута већи од броја 7 ____ за 10 већи од броја7 ____

5. Попуни таблицу.

6. Симон има 7 кликера, а Филип седам пута више. Колико кликера има Филип?

_____________________________________________ Одговор: Филип има _____кликера.

7. Деда Груја има стадо оваца. У стаду су беле и црне овце. Белих оваца има

7 пута више него црних. Колико има белих оваца, ако црних има 3? Колико у деда Грујином стаду укупно има оваца?

_____________________________________________ Одговор: Белих оваца има _____ , а у стаду укупно има 24 овце.

 

· 3 4 2 5 6 7 10

3

5 15

6

4

10

7

2

 

 

Page 60: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Множење броја 8 и бројем 8 Име и презиме    

1. Израчунај.  

1 · 8 = ... 2 · 8 = ... 3 · 8 = ...   

4 · 8 = ... 6 · 8 = ... 7 · 8 = ... 8 · 8 = ... 3 · 8 = ... 5 · 8 = ... 9 · 8 = ... 10 · 8 = ... 2 · 8 = ...

  

2. Дате збирове напиши у облику производа.   

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = ... · 8

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = ... · ...  

 

8 + 8 + 8 = ... · ... 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = ... · ...   

 3. У упиши знак >,< или =.

9 · 8 8 · 8 5 · 4 4 · 8                                                     

2 · 8 8 + 8 7 · 3 3 · 8  

10 · 1 2 · 5 5 · 8 4 · 10   

 

Page 61: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 4. Израчунај број који је:

8 пута већи од броја 7 ____ за 8 већи од броја 10 ____ 8 пута већи од броја 8 ____ за 8 већи од броја 9 ____ 8 пута већи од броја 9 ____ за 8 већи од броја 8 ____ 8 пута већи од броја 8 ____ за 10 већи од броја8 ____

5. Попуни таблицу.

6. Здравко има 5 динара, а Гордана осам пута више. Колико динара има Гордана?

_____________________________________________ Одговор: Гордана има _____ динара.

7. У једном воћњаку су засађена стабла јабука и крушака. Засађено је 8 пута

више стабала јабука него крушака. Ако је засађено 6 стабала крушака, колико је укупно стабала воћа засађено у том воћњаку?

_____________________________________________ Одговор: Засађено је _____ стабала.

 

· 8 3 6 2 4 7 10

3 24

5

6

4

10

7

2

 

 

Page 62: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Множење броја 9 и бројем 9 Име и презиме    

1. Израчунај.  

1 · 9 = ... 2 · 9 = ... 3 · 9 = ...   

4 · 9 = ... 6 · 9 = ... 7 · 9 = ... 8 · 9 = ... 3 · 9 = ... 5 · 9 = ... 9 · 9 = ... 10 · 9 = ... 2 · 9 = ...

  

2. Дате збирове напиши у облику производа.   

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = ... · 9

9 + 9 + 9 = ... · ...  

 

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = ... · ... 9 + 9 + 9 + 9 = ... · ...   

 3. У упиши знак >, < или =.

9 · 4 6 · 6 8 · 9 10 · 9                                                     

3 · 9 10 + 10 9 · 2 3 · 6  

5 · 9 8 · 6 5 · 10 6 · 9   

 

Page 63: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 4. Израчунај број који је:

9 пута већи од броја 10 ____ за 9 већи од броја 10 ____ 9 пута већи од броја 9 ____ за 9 већи од броја 9 ____ 5 пута већи од броја 9 ____ за 6 већи од броја 9 ____ 9 пута већи од броја 8 ____ за 9 већи од броја8 ____

5. Попуни таблицу.

6. Љубомир има 3 дупликата сличица, а Брана девет пута више. Колико дупликата има Брана?

_____________________________________________ Одговор: Брана има _____ дупликата.

7. Бака Стана пакује јаја у кутије . У сваку кутију може да стане по 6 јаја. Ако је

Бака Стана напунила 9 кутија, колико јаја је имала?

_____________________________________________ Одговор: Бака Стана је имала _____ јаја.

 

· 8 3 6 2 4 7 9

2 6

5

6

4

10

7

9

 

 

Page 64: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Један и нула као чиниоци Име и презиме    

1. Израчунај.  

1 · 9 = ... 2 · 1 = ... 3 · 1 = ...   

0 · 9 = ... 6 · 0 = ... 7 · 1 = ... 8 · 1 = ... 3 · 0 = ... 5 · 1 = ... 1 · 1 = ... 10 · 1 = ... 1 · 5 = ...

  

2. Дате збирове напиши у облику производа.   

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = ... · 1

1 + 1 + 1 = ... · ...  

 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = ... · ... 1 + 1 + 1 + 1 = ... · ...   

 3. У упиши знак >,< или =.

5 · 1 1 · 6 1 · 9 9 · 1                                                     

3 · 1 1 + 1 0 · 2 1 · 2  

5 · 1 0 · 6 1 · 10 9 · 1   

 

Page 65: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 4. Попуни таблицу.

5. Напиши производ и израчунај ако је:

први чинилац 1, а други је 7 ____________ први чинилац 8, а други је 0 ____________ први чинилац 0, а други је 1 ____________ први чинилац 10, а други је 0 ____________ први чинилац 1, а други је 10 ____________

први чинилац 9, а други је 1 ____________ први чинилац 6, а други је 0 ____________ први чинилац 0, а други је 5 ____________ први чинилац 1, а други је 8 ____________ први чинилац 10, а други је 1 ____________

 

· 1 3 6 2 4 0 9

2 6

5

6

4

10

7

9

 

 

Page 66: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Таблица множења Име и презиме    

1. Израчунај.  

4 · 9 = ... 2 · 8 = ... 3 · 7 = ...   

0 · 9 = ... 6 · 6 = ... 7 · 8 = ... 8 · 4 = ... 3 · 5 = ... 5 · 9 = ... 1 · 7 = ... 10 · 3 = ... 9 · 9 = ... 5 · 5 = ... 7 · 6 = ... 3 · 8 = ... 8 · 2 = ... 6 · 5 = ... 8 · 8 = ... 1 · 0 = ... 10 · 8 = ... 7 · 7 = ...

   

 2. У упиши знак >, < или =.

5 · 8 7 · 6 3 · 9 10 · 2                                                     

3 · 8 6 · 4 0 · 9 1 · 9  

8 · 8 10 · 6 2 · 10 4 · 5         

 

Page 67: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

3. Попуни таблицу.

4. Напиши производ и израчунај ако је:

први чинилац 1, а други је 8 ____________ први чинилац 9, а други је 7 ____________ први чинилац 3, а други је 5 ____________ први чинилац 6, а други је 7 ____________ први чинилац 10, а други је 0 ____________

први чинилац 5, а други је 9 ____________ први чинилац 8, а други је 8 ____________ први чинилац 0, а други је 5 ____________ први чинилац 4, а други је 7 ____________ први чинилац 2, а други је 6 ____________

 

· 7 2 3 8 9 6

5 10

4

1

9

10

3

2

 

 

Page 68: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Задаци са две операције Име и презиме    

1. Израчунај.  

4 · 9 + 5 = __________ 96 - 2 · 8 = __________  

7 · 8 - 51 = __________ 42 + 7 · 7 = __________ 6 · 7 + 18 = __________ 89 - 9 · 8 = __________  

5 · 9 - 13 = __________ 34 + 8 · 7 = __________ 4 · 8 + 39 = __________ 61 - 3 · 5 = __________  

9 · 9 - 82 = __________ 22 + 9 · 7 = __________ 6 · 8 + 27 = __________ 83 - 5 · 5 = __________  

5 · 10 - 24 = __________ 42 + 8 · 0 = __________ 3 · 9 + 34 = __________ 80 - 6 · 6 = __________  

2 · 10 - 11 = __________ 51 + 7 · 4 = __________  

 2. Марко је купио 7 кесица са сличицама фудбалера. У свакој кесици је било

по 6 сличица. Колико сличица је могао да залепи у албум, ако је међу сличицама било 9 дупликата?

_____________________________________________ Одговор: Марко је у албум могао да залепи _____ сличице.

  

 

Page 69: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 3. Продавац има 4 кавеза за птице. У сваком кавезу је било по 7 птичица.

Продао је 11 птичица. Колико птичица је остало?

_____________________________________________ Одговор: Остало је _____ птичица.

4. У школској сали било је 9 редова по 10 столица. Ако је 17 столица било слободних, колико је било заузетих?

_____________________________________________ Одговор: Заузете су биле _____ столице.

5. Милица је купила чоколаду од 46 динара. На каси је дала 5 новчаниица од по 10 динара. Колико динара јој је продавачица врaтила кусур?

_____________________________________________ Одговор: Продавачица јој је вратила кусур од _____ динара.

6. Душан чита стрип који има 65 страница. Шест дана је читао по 8 страница дневно. Колико страница му је још остало да прочита?

_____________________________________________ Одговор: Остало му је још да прочита _____ страница.

7. Учитељица је имала 9 кутија по 5 бојица. Ученицима је дала 26 бојица. Колико бојица јој је остало?

_____________________________________________ Одговор: Остало је _____ бојица.  

 

 

Page 70: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Редослед рачунских операција Име и презиме    

1. Израчунај.  

4 · 9 + 5 · 3 = __________ 9 · 6 - 2 · 8 = __________  

7 · 8 - 10 · 2 = __________ 9 · 9 + 9 · 0 = __________  

6 · 7 + 9 · 4 = __________ 8 · 8 - 5 · 9 = __________  

89 - 10 · 7 = __________ 4 · 9 + 56 = __________ 7 · 7 + 1 · 9 = __________ 6 · 6 - 5 · 7 = __________

 

9 · 8 - 8 · 6 = __________ 9 · 10 + 9 · 1 = __________  

 2. Производу бројева 7 и 5 додај број 46.

_____________________________________________

3. Од броја 61 одузми произвед бројева 6 и 1.

_____________________________________________

4. Броју 80 додај производ бројева 8 и 0.

_____________________________________________

5. Производ бројева 9 и 9 умањи за 81.

_____________________________________________

 

 

 

Page 71: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Множење двоцифреног броја једноцифреним бројем Име и презиме    

1. Запиши дате бројеве као збир десетица и јединица.  

47 = 40 + ... 36 = ...................... 87 = ..................... 54 = ...................... 73 = ...................... 61 = ..................... 29 = ...................... 72 = ...................... 18 = ..................... 2. Израчунај. 3 · 32 = 3 · 30 + 3 · 2 = .................... = ........ 7 · 13 = .................................... = .............................. = ........ 3 · 26 = ..................................... = .............................. = .........

4 · 24 = .................................... = .............................. = ........... 5 · 19 = .................................... = .............................. = ........... 6 · 16 = .................................... = .............................. = ............

3 · `8 = .................................... = .................... = ........ 7 · 14 = .................................... = .............................. = ........ 6 · 12 = ..................................... = .............................. = .........

2 · 29 = .................................... = .............................. = ........... 5 · 18 = .................................... = .............................. = ........... 4 · 19 = .................................... = .............................. = ............

 

 

Page 72: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

3. Израчунај и запиши резултат.

5 · 11 = ... 2 · 25 = ... 3 · 16 = ...   

4 · 23 = ... 6 · 15 = ... 7 · 13 = ... 8 · 12 = ... 3 · 29 = ... 5 · 19 = ... 9 · 11 = ... 7 · 14 = ... 1 · 89 = ...

4. У једну кутију пакује се 6 јаја. Колико јаја је потребно за 12 таквих кутија?

_____________________________________________ Одговор: За 12 кутија потребно је _____ јаја.

5. На једну полицу може да стане по 18 пари патика. Колико пари патика може да се стави на 4 такве полице?

_____________________________________________ Одговор: Може да се стави _____ пара патика.

6. Дана је купила 3 чоколадне бананице по 19 динара. Колико динара је Дана потршила?

_____________________________________________ Одговор: Дана је потрошила _____ динара.

  

  

 

Page 73: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Здруживање чинилаца Име и презиме    

1. У једном орману има три фиоке. У свакој фиоци су по две кесе са по пет пари чарапа. Колико пари чарапа има у том орману?

Израчунај на два начина.

а) ___________________________________________________________ б) ___________________________________________________________

2. У једној књижари су два ормана са по 4 полице. На свакој полици је по 6 перница. Колико перница има у оба ормана?

Израчунај на два начина. а) ___________________________________________________________ б) ___________________________________________________________ 3. У једној учионици има пет ранчева. У сваком ранцу су по три кутије са по 5 фломастера. Колико укупно фломастера има у тих 5 ранчева?

Израчунај на два начина. а) ___________________________________________________________ б) ___________________________________________________________

4. У једној улици су три продавнице кућних љубимаца. Свака продавници има по три кавеза са 9 папагаја. Колико укупно папагаја има у те три продавнице?

Израчунај на два начина. а) ___________________________________________________________ б) ___________________________________________________________

  

 

Page 74: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Задаци са две операције Име и презиме     

1. Јован је купио 4 кесица сличица фудбалера. У свакој кесици је било по 6 сличица. Колико сличица је могао да залепи у албум, ако је међу сличицама било 8 дупликата?

_____________________________________________ Одговор: Јован је у албум могао да залепи _____ сличица.

2. Продавац има 3 акваријума. У сваком акваријуму је било по 28 рибица. Продао је 45 рибица. Колико рибица је остало?

_____________________________________________ Одговор: Остало је _____ рибица.

3. У школској трпезарији било је 13 столова са по 6 столица. Ако је 9 столица било слободних, колико је било заузетих?

_____________________________________________ Одговор: Заузете су биле _____ столице.

4. Милица је купила три чоколадице од 29 динара. На каси је дала једну новчаниицу од 100 динара? Колико динара јој је продавачица вретила кусур?

_____________________________________________ Одговор: Продавачица јој је вратила кусур од _____ динара.

5. Милош чита књигу који има 90 страница. Седам дана је читао по 12 страница дневно. Колико страница му је још остало да прочита?

_____________________________________________ Одговор: Остало му је још да прочита _____ страница 

 

 

Page 75: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Половина Име и презиме   

1. Колико једно цело има половина? _____

2. Једну половину фигура обој црвеном бојом, а другу плавом.

3. Како је 1 + 1 = 2, половина од 2 је ____.

Како је 5 + 5 = 10, половина од ____ је ____. Како је 3 + 3 = ____, половина од ____ је ____. Како је ___ + 7 = 14, половина од ____ је ____. Како је ___ + ___ = 8, половина од ____ је ____. Како је ___ + ___ = 12, половина од ____ је ____. Како је ___ + ___ = 18, половина од ____ је ____. Како је ___ + ___ = 24, половина од ____ је ____. Како је ___ + ___ = 20, половина од ____ је ____. Како је ___ + ___ = 28, половина од ____ је ____.

 

 

Page 76: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Одређивање половине Име и презиме   

1. Колико једно цело има половина? _____

2. Одреди бројеве два пута веће од бројева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. ________________________________________________________

3. Одреди половине бројева: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20. ________________________________________________________

4. Одреди половине датих бројева.

Ако је 22 = 2 · 11, онда је и 22 : 2 = 11, 11 је половина броја ____. Ако је 30 = 2 · 15, онда је и 30 : 2 = ___, ___ је половина броја ____. Ако је 60 = 2 · ___, онда је и 60 : 2 = ___, ___ је половина броја ____. Ако је 28 = 2 · ___, онда је и 28 : 2 = ___, ___ је половина броја ____.

5. Одреди половине датих бројева.

8 : 2 = ___, јер је 2 · 4 = ___ 80 : 2 = ___, јер је 2 · ___ = ___ 16 : 2 = ___, јер је 2 · ___ = ___ 24 : 2 = ___, јер је 2 · ___ = ___ 32 2 = ___, јер је 2 · ___ = ___ 50 : 2 = ___, јер је 2 · ___ = ___

6. Емилија чита књигу која има 90 страница. Колико страница је прочитала,

ако јој је остало да прочита још пола књиге?

_____________________________________________ Одговор: Емилија је прочитала ___ страница.

 

 

Page 77: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Дељење Име и презиме   

1. У једнакости 20 : 5 = 4, 20 је ________, 5 је ________, а количник је ____.

2. Попуни табелу.

3. Ако две оловке коштају 10 динара, колика је цена једне оловке?

_____________________________________________

Одговор: Цена једне оловке је ___ динара.

4. Ако је за 10 оловака плаћено 100 динара, колика је цена једне оловке?

_____________________________________________ Одговор: Цена једне оловке је ___ динара.

5. Ако је за 5 налепница плаћено 10 динара, колика је цена једне налепнице?

_____________________________________________ Одговор: Цена једне налепнице је ___ динара.

ЈЕДНАКОСТ Дељеник Делилац Количник

10 : 5 = 2 10

20 5 4

8 : 2 = 4

 

 

Page 78: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О.Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Веза множења и дељења Име и презиме   

1. Како је је 3 · 5 = 15, онда је 15 : 5 = 3 и 15 : 3 = ____. Како је је 5 · 2 = 10, онда је 10 : 2 = ____ и 10 : 5 = ____.

Како је је 2 · 8 = 16, онда је _____________________________ Како је је 4 · 3 = ____, онда је _____________________________

Како је је 5 · 6 = ____, онда је _____________________________ Како је је 10 · 3 = ____, онда је _____________________________

2. Користећи везу множења и дељења, провери следећа дељења.

12 : 2 = 6, провера 6 · 2 = 12 18 : 6 = 3, провера 3 · ___ = ___ 21 : 7 = 3, провера 3 · ___ = ___ 50 : 5 = 10, провера 10 · ___ = ___ 42 : 6 = 3, провера ___ · ___ = ___ 35 : 5 = 7, провера ___ · ___ = ___ 54 : 6 = 9, провера ___ · ___ = ___ 45 : 9 = 5, провера ___ · ___ = ___ 80 : 8 = 10, провера ___ · ___ = ___ 64 : 8 = 8, провера ___ · ___ = ___ 81 : 9 = 9, провера ___ · ___ = ___ 63 : 9 = 7, провера ___ · ___ = ___

3. Користећи производ израчунај вредност количника. 8 · 5 = 40 9 · 8 = 72 6 · 7 = 42 5 · 3 = 15 40 : 8 = ___ 72 : 9 = ___ 42 : 6 = ___ 15 : 5 = ___ 40 : 5 = ___ 72 : 8 = ___ 42 : 7 = ___ 15 : 3 = ___

 

 

Page 79: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Дељење бројем 5 и бројем 10 Име и презиме   

1. Израчунај. 1 · 5 = ... 3 · 5 = ... 2 · 5 = ... 9 · 5 = ...

4 · 5 = ... 8 · 5 = ... 6 · 5 = ... 7 · 5 = ... 10 : 5 = ... 15 : 5 = ... 20 : 5 = ... 35 : 5 = ... 30 : 5 = ... 40 : 5 = ... 50 : 5 = ... 5 : 5 = ...  

2. Израчунај.

1 · 10 = ... 3 · 10 = ... 2 · 10 = ... 9 · 10 = ...

4 · 10 = ... 8 · 10 = ... 6 · 10 = ... 7 · 10 = ...

10 : 10 = ... 20 : 10 = ... 30 : 10 = ... 40 : 10 = ...

80 : 10 = ... 70 : 10 = ... 50 : 10 = ... 60 : 10 = ...  

3. У једну кутијицу може да стане 10 бомбона. Колико таквих кутијица је потребно за 70 бомбона?

_____________________________________________ Одговор: Потребно је _____ кутијица.

4. Бака Љиља оставља зимницу. У једну теглу може да стане 5 паприка. Колико тегли јој је потребно за 45 паприка ?

_____________________________________________ Одговор: Потребно је _____ тегли.

 

 

Page 80: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Дељење бројем 3  и бројем 4 Име и презиме   

1. Израчунај. 1 · 3 = ... 3 · 3 = ... 2 · 3 = ... 9 · 3 = ...

4 · 3 = ... 8 · 3 = ... 6 · 3 = ... 7 · 3 = ... 9 : 3 = ... 15 : 3 = ... 21 : 3 = ... 30 : 3 = ...

18 : 3 = ... 6 : 3 = ... 27 : 3 = ... 12 : 3 = ...  

2. Израчунај.

1 · 4 = ... 3 · 4 = ... 2 · 4 = ... 9 · 4 = ...

4 · 4 = ... 8 · 4 = ... 6 · 4 = ... 7 · 4 = ...

40 : 4 = ... 20 : 4 = ... 32 : 4 = ... 28 : 4 = ...

16 : 4 = ... 24 : 4 = ... 12 : 4 = ... 36 : 4 = ...   

3. Попуни табелу.

                    

4. Три друга желе да поделе 24 кликера. Колико кликера ће добити сваки дечак?

_____________________________________________ Одговор: Сваки дечак ће добити _____ кликера.

Дељеник  18  20  12  24  40  22  27  80 Делилац  3  5  2  4  5  2  3  10 Количник                 

 

Page 81: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

5. Израчунај.

6 · 4 = ..... 6 · 5 = ..... 5 · 2 = ..... 3 · 4 = ..... 45 : 5 = ..... 6 · 3 = ..... 4 · 4 = ..... 18 : 3 = .....

3 : 3 = ..... 9 · 4 = ..... 7 · 4 = ..... 1 · 1 = ..... 6 · 2 = ..... 3 · 10 = .... . 1 · 5 = ..... 6 · 3 = .....

60 : 10 = ..... 5 · 5 = ..... 40 : 4 = ..... 30 : 5 = .... . 7 · 6 = ..... 6 · 6 = ..... 1 · 10 = ..... 21 : 3 = .....

6. Бака Душанка је донела 36 шљива за четири своје унуке. По колико шљива

ће добити свака унука?

_____________________________________________ Одговор: Свака унука ће добити _____ шљива.

7. У упиши одговарајући знак >, < или =

18 : 3 30 : 5 24 : 3 30 : 3 12 : 4 6 : 2 4 : 4 10 : 5 32 : 4 20 : 5 45 : 5 18 : 2 24 : 4 25 : 5 28 : 4 30 : 5 20 : 2 30 : 3  

 

Page 82: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Дељење бројем 6  и бројем 7 Име и презиме   

1. Израчунај. 1 · 6 = ... 3 · 6 = ... 2 · 6 = ... 9 · 6 = ...

4 · 6 = ... 8 · 6 = ... 6 · 6 = ... 7 · 6 = ... 18 : 6 = ... 12 : 6 = ... 24 : 6 = ... 30 : 6 = ...

36 : 6 = ... 6 : 6 = ... 42 : 6 = ... 48 : 6 = ...  

2. Израчунај.

1 · 7 = ... 3 · 7 = ... 2 · 7 = ... 9 · 7 = ...

4 · 7 = ... 8 · 7 = ... 6 · 7 = ... 7 · 7 = ...

42 : 7 = ... 21 : 7 = ... 35 : 7 = ... 28 : 7 = ...

49 : 7 = ... 56 : 7 = ... 42 : 7 = ... 63 : 7 = ...   

3. Попуни табелу.

                    

4. Марија треба да прочита књигу која има 63 странице за седам дана, тако да сваког дана чита исти број страница. Колико страница треба да прочита дневно?

_____________________________________________ Одговор: Сваког дана треба да прочита по _____ страница.

Дељеник  18  21  54  24  35  42  30  28 Делилац  6  7  6  3  5  6  3     4 Количник                 

 

Page 83: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

5. Израчунај.

6 · 6 = ..... 6 · 7 = ..... 5 · 6 = ..... 3 · 7 = ..... 35 : 7 = ..... 6 · 3 = ..... 4 · 4 = ..... 49 : 7 = .....

18 : 3 = ..... 9 · 6 = ..... 7 · 4 = ..... 1 · 0 = ..... 6 · 9 = ..... 7 · 10 = .... . 1 · 5 = ..... 6 · 3 = .....

60 : 6 = ..... 7 · 7 = ..... 40 : 5 = ..... 30 : 6 = .... . 7 · 6 = ..... 6 · 6 = ..... 1 · 10 = ..... 21 : 7 = .....

6. Деда Јанко жели да 54 стабала јабука засади у 6 редова тако да у сваком буде исти број. Колико стабала јабука треба да засади у сваком реду?

_____________________________________________ Одговор: У сваком реду треба да засади по _____ стабала јабука.

7. У упиши одговарајући знак >, < или =

18 : 6 30 : 6 24 : 6 30 : 5 12 : 6 14 : 7 7 : 7 12 : 6 36 : 4 25 : 5 45 : 9 48 : 6 54 : 6 45 : 5 28 : 7 35 : 7 20 : 4 30 : 10  

 

Page 84: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Дељење бројем 8 и бројем 9 Име и презиме   

1. Израчунај. 1 · 8 = ... 3 · 8 = ... 2 · 8 = ... 9 · 8 = ...

4 · 8 = ... 8 · 8 = ... 6 · 8 = ... 7 · 8 = ... 16 : 8 = ... 56 : 8 = ... 24 : 8 = ... 40 : 8 = ...

32 : 8 = ... 8 : 8 = ... 64 : 8 = ... 48 : 8 = ...  

2. Израчунај.

1 · 9 = ... 3 · 9 = ... 2 · 9 = ... 9 · 9 = ...

4 · 9 = ... 8 · 9 = ... 6 · 9 = ... 7 · 9 = ...

45 : 9 = ... 27 : 9 = ... 72 : 9 = ... 45 : 9 = ...

18 : 9 = ... 36 : 9 = ... 54 : 9 = ... 63 : 9 = ...   

3. Попуни табелу.

                    

4. Сара жели да стави 48 бомбона у 8 кесица, тако да у свакој буде исти број. Колико бомбона треба да стави у сваку кесицу?

_____________________________________________ Одговор: У сваку кесицу треба да стави по _____ бомбона.

Дељеник  18  42  54  48  36  40  81  64 Делилац  9  7  9  6  9  8  9     8 Количник                 

 

Page 85: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

5. Израчунај.

6 · 8 = ..... 9 · 7 = ..... 5 · 9 = ..... 3 · 9 = ..... 36 : 4 = ..... 6 · 3 = ..... 9 · 9 = ..... 81 : 9 = .....

18 : 9 = ..... 9 · 8 = ..... 7 · 8 = ..... 8 · 0 = ..... 6 · 7 = ..... 3 · 10 = .... . 1 · 7 = ..... 8 · 3 = .....

90 : 9 = ..... 8 · 8 = ..... 40 : 8 = ..... 72 : 9 = .... . 7 · 5 = ..... 8 · 6 = ..... 5 · 10 = ..... 64 : 8 = .....

6. Мајстор Жика има 63 ексерчића. Треба да их распореди у 9 кутијица, тако да у свакој буде исти број. Колико ексерчића треба да стави у сваку кутијицу?

_____________________________________________ Одговор: У сваку кутијицу треба да стави по _____ ексерчића.

7. У упиши одговарајући знак >, < или =

36 : 6 32 : 8 24 : 8 36 : 9 12 : 6 18 : 9 72 : 8 81 : 9 36 : 9 45 : 5 42 : 7 48 : 6 54 : 9 48 : 8 28 : 7 35 : 7 81 : 9 90 : 10  

 

Page 86: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Таблица дељења Име и презиме   

1. Израчунај.

16 : 2 = ... 56 : 8 = ... 24 : 3 = ... 40 : 5 = ...

32 : 8 = ... 9 : 1 = ... 64 : 8 = ... 48 : 6 = ...  

45 : 9 = ... 27 : 3 = ... 72 : 9 = ... 45 : 5 = ...

18 : 9 = ... 36 : 4 = ... 54 : 6 = ... 63 : 9 = ...  

16 : 8 = ... 56 : 7 = ... 24 : 8 = ... 40 : 8 = ...

32 : 4 = ... 8 : 8 = ... 72 : 8 = ... 48 : 8 = ...  

35 : 7 = ... 27 : 9 = ... 42 : 6 = ... 63 : 7 = ...

21 : 3 = ... 36 : 6 = ... 24 : 3 = ... 50 : 10 = ...

16 : 4 = ... 18 : 2 = ... 12 : 4 = ... 18 : 6 = ...

64 : 8 = ... 81 : 9 = ... 49 : 7 = ... 32 : 8 = ...  

25 : 5 = ... 15 : 3 = ... 36 : 6 = ... 28 : 4 = ...

18 : 3 = ... 36 : 9 = ... 54 : 9 = ... 20 : 2 = ... 30 : 10 = ... 8 : 1 = ... 10 : 2 = ... 15 : 5 = ... 

 

20 : 4 = ... 20 : 5 = ... 16 : 4 = ... 9 : 3 = ...

10 : 10 = ... 6 : 6 = ... 14 : 7 = ... 42 : 7 = ...

 

 

Page 87: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Одређивање непознатог чиниоца Име и презиме    

1. Реши једначине и провери тачност добијеног резултата.

 

а · 9 = 18 2 · а = 10 3 · с = 21 7 · а = 49 _______ _______ _______ _______ Провера: Провера: Провера: Провера: _______ _______ _______ _______ а · 6 = 42 5 · а = 35 8 · с = 56 4 · а = 32 _______ _______ _______ _______ Провера: Провера: Провера: Провера: _______ _______ _______ _______ а · 9 = 72 3 · а = 27 6 · с = 24 5 · а = 40 _______ _______ _______ _______ Провера: Провера: Провера: Провера: _______ _______ _______ _______     

 

Page 88: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

2. У једној продавници налазе се 4 кутије. Продавачица је 36 паковања марамица поређала у корпе тако да је у сваку ставила једнак број марамица. Колико марамица је било у свакој корпи?

Једначина: ______________ Решење: _____________ Провера: _______________ Одговор: У свакој корпи је било _____ паковања марамица.

3. У једним јаслицама има 18 беба и 3 васпитачице које брину о њима. Свака

васпитачица брине о истом броју беба. О колико беба брине једна васпитачица? Једначина: ______________ Решење: _____________ Провера: _______________ Одговор: Једна васпитачица брине о _____ беба.

4. Једна зграда има 45 станова и 9 спратова. На сваком спрату је једнак број

станова. Колико има станова на једном спрату? Једначина: ______________ Решење: _____________ Провера: _______________ Одговор: На једном спрату има _____ станова.

5. У једној трпезарији има 54 столице. Колико има столова, ако за сваки сто иде по 6 столица?

Једначина: ______________ Решење: _____________ Провера: _______________ Одговор: Столова има _____ .  

 

 

Page 89: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  За толико мањи  и толико пута мањи  број Име и презиме    

1. Допуни.  

8 - 2 = 6 6 · 2 = 12 Број 6 је за ___ мањи од броја 8. Број ___ је 2 пута мањи од броја 12. 10 - 3 = .... 7 · 3 = .... Број ___ је за ___ мањи од броја 10. Број ___ је ___ пута мањи од броја 7.

          

2. Који је број?

2 пута мањи од 10: __________ за 2 мањи од 10: __________ 5 пута мањи од 10: __________ за 5 мањи од 10: __________ 10 пута већи од 40: __________ за 10 мањи од 40: __________

   

3. Нацртај дуж пет пута мању од 10 cm и дуж за 5 cm краћу од 8 cm.             

 

Page 90: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

4. Милица има 18 бојица. Весна има три пута мање бојица од Милице. Колико бојица има Весна?

_____________________________________________ Одговор: Весна има _____бојица.

5. Ана има 16 тениских лоптица. Јелена има 4 лоптице мање од Ане . Колико

тениских лоптица има Јелена?

_____________________________________________ Одговор: Јелена има _____ тениских лоптица.

6. Иван је 5 пута млађи од свог тате. Колико година има Иван, ако његов тата има 40 година?

_____________________________________________ Одговор: Иван има _____ година.

7. Драгица има 24 жуте шналице, а црвених шест пута мање. Колико црвених шналица има Драгица?

_____________________________________________ Одговор: Драгица има _____ црвених шналица.

8. У једној гаражи је паркирано 32 аутомобила, а у другој за 4 мање. Колико аутомобила је паркирано у другој гаражи?

_____________________________________________ Одговор: У другој гаражи је паркирано _____ аутомобила.

 

  

 

Page 91: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Делилац 1 и дељеник 0 Име и презиме   

1. Израчунај. 6 : 1 = ... 0 : 6 = ... 8 : 1 = ... 0 : 3 = ... 7 : 1 = ... 0 : 5 = ... 3 : 1 = ... 0 : 4 = ... 9 : 1 = ... 0 : 2 = ... 0 : 1 = ... 10 : 1 = ...

  5 : 1 = ... 0 : 7 = ... 1 : 1 = ... 0 : 1 = ...

 

2. Израчунај.

1 · 0 = ... 3 : 1 = ... 2 · 1 = ... 9 · 0 = ...

0 · 7 = ... 1 · 9 = ... 6 · 0 = ... 1 · 7 = ...

4 : 1 = ... 0 : 1 = ... 7 : 7 = ... 8 : 1 = ...

9 : 1 = ... 0 : 8 = ... 9 : 1 = ... 3 : 1 = ...  

3. У упиши одговарајући знак >, < или =

8 : 8 8 : 1 4 : 1 0 : 5 0 : 6 0 : 7 7 : 7 0 : 6 6 : 1 6 : 6 9 : 9 8 : 1 0 : 6 0 : 5 8 : 8 0 : 7 0 : 4 10 : 10

 

 

Page 92: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Дељење збира  једноцифреним  бројем Име и презиме   

1. Израчунај вредност сваког израза на два начина. Први начин: Други начин: (5 + 25) : 5 = 30 : 5 = 6 (5 + 25) : 5 = 5 : 5 + 25 : 5 = 1 + 5 = 6 (8 + 20) : 4 = ________________ (8 + 20) : 4 = ________________

(12 + 18) : 6 = ________________ (12 + 18) : 6 = ________________

  (9 + 15) : 3 = ________________ (9 + 15) : 3 = ________________

  (14 + 21) : 7 = ________________ (14 + 21) : 7 = ________________

2. Израчунај.

(13 + 7) : 4 = ________________ (11 + 19) : 3 = ________________

(12 + 9) : 7 = ________________ (15 + 17) : 8 = ________________  

(9 + 15) : 6 = ________________ (19 + 26) : 9 = ________________  

(14 + 21) : 5 = ________________ (13 + 7) : 2 = ________________

3. Израчунај количнике.

65 : 5 = (50 + ___ ) : 5 = 50 : 5 + ___ : 5 = ___ + ___ = ____

48 : 3 = (30 + ___ ) : 3 = ___ : 3 + ___ : 3 = ___ + ___ = ____ 84 : 7 = (70 + ___ ) : 7 = ___ : ___ + ___ : ___ = ___ + ___ = ____ 52 : 4 = (40 + ___ ) : 4 = ___ : ___ + ___ : ___ = ___ + ___ = ____ 72 : 6 = ( ___ + ___ ) : 7 = ___ : ___ + ___ : ___ = ___ + ___ = ____

 

 

Page 93: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Дељење двоцифреног броја  једноцифреним  бројем Име и презиме   

1. Израчунај. 20 : 2 = .... 22 : 2 = .... 24 : 2 = .... 26 : 2 = .... 28 : 2 = .... 30 : 2 = .... 32 : 2 = .... 44 : 2 = .... 30 : 3 = .... 33 : 3 = .... 39 : 3 = .... 42 : 3 = .... 54 : 3 = .... 45 : 3 = .... 44 : 4 = .... 48 : 4 = .... 55 : 5 = .... 65 : 5 = .... 70 : 5 = .... 88 : 8 = .... 96 : 8 = .... 99 : 9 = .... 92 : 4 = .... 77 : 7 = .... 84 : 7 = .... 91 : 7 = .... 85 : 5 = .... 78 : 6 = .... 66 : 6 = .... 84 : 6 = .... 90 : 5 = .... 90 : 6 = ....

2. У једну продавницу су допремили прво 50 векни хлеба, а нешто касније још 46 векни. Продавачица их је поређала на 4 полице, тако да је на сваку ставила исти број векни. Колико векни хлеба је било на свакој полици?

_____________________________________________ Одговор: На свакој полици је било _____ векне хлеба.

3. У једној фабрици играчака праве и дечије трицикле. Колико трицикала може

да се склопи ако се искористи свих 87 точкова?

_____________________________________________ Одговор: Може да се склопи _____ трицикала.

 

 

Page 94: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Редослед рачунских операција Име и презиме    

1. Израчунај.   

(4 + 9) · 3 = ______________ (9 - 2) · 8 = ______________  

(78 - 63) · 2 = ______________ (9 · 9 + 9) : 10 = ______________  

(16 + 8) : 4 = ______________ 80 : 10 · 9 = ______________  

(89 - 62) : 9 = ______________ 6 + 4 · 9 = ______________ 7 · 7 - 1 · 9 = ______________ 8 · 6 - 5 · 9 = ______________

  9 · 8 - 8 · 5 = ______________ (9 · 10 + 9 ) : 3 = ______________

31 - 20 + 6 = ______________ 48 : 3 : 2 = ______________ 45 : (5 + 4) = ______________ 33 + 27 : 3 = ______________ 2 · 4 · 10 = ______________ 65 + 5 · 3 = ______________ (45 - 18) : 3 = ______________ 24 : (17 - 14) = ______________ 18 : 3 · 9 = ______________ 80 : 10 · 7 = ______________ 57 - 30 : 3 = ______________ (28 - 16) : 4 = ______________ (15 + 3) · 3 = ______________ 0 · (85 - 59) = ______________ 42 : (24 : 8) = ______________ 4 · (45 - 36) = ______________  

 

 

Page 95: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  Задаци са две рачунске операције Име и презиме    

1. Израчунај.   

(14 + 19) · 2 = ______________ (59 - 46) · 3 = ______________  

(71 - 59) · 4 = ______________ (9 · 8 + 8) : 5 = ______________  

(26 + 8) : 2 = ______________ 40 : 8 · 6 = ______________  

(80 - 62) : 9 = ______________ 26 + 4 · 4 = ______________ 8 · 8 - 1 5 = ______________ 8 · 7 - 6 · 7 = ______________ 28 : 4 · 6 = ______________ 70 : 10 · 6 = ______________ 57 - 27 : 3 = ______________ (46 - 16) : 6 = ______________ (15 + 13) : 7 = ______________ 7 · 0 · 8 = ______________ 45 : (27 : 3) = ______________ 7 · (58 - 46) = ______________

2. Никола је купио три кесице са сличицама фудбалера за по 16 динара и један стрип за 45 динара. Колико је новца Никола потрошио?

_____________________________________________ Одговор: Никола је потрошио _____ динара.

3. Симонида је од маме добила 100 динара. Купила је две кифле за по 18

динара. Колико је новца Симониди остало? _____________________________________________ Одговор: Симониди је остало _____ динара.   

 

 

Page 96: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ  РАЗРЕД  ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ  ДЕЉЕНИКА Име и презиме    1. Израчунај непознати умањеник.

  а : 7 = 8 а : 6 = 9 а : 7 = 10 а = 7 · .... а = .... · .... а = .... · .... а = ..... а = ..... а = .....   а : 1 = 8 а : 5 = 4 а : 6 = 9 а = .... · .... а = .... · .... а = .... · .... а = ..... а = ..... а = .....    б : 7 = 4 б : 3 = 9 б : 5 = 0 б = .... · .... б = .... · .... б = .... · .... б = ..... б = ..... б = .....    а : 4 = 3 а : 7 = 9 а : 6 = 7 а = .... · .... а = .... · .... а = .... · .... а = ..... а = ..... а = .....    а : 5 = 8 а : 3 = 7 а : 5 = 5 а = .... · .... а = .... · .... а = .... · .... а = ..... а = ..... а = .....   

 

Page 97: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

2. Упиши бројеве који недостају.  

.... : 6 = 10 .... : 6 = 7 .... : 4 = 3

.... : 5 = 6 .... : 8 = 8 .... : 5 = 7

.... : 6 = 2 .... : 8 = 3 .... : 4 = 5

.... : 2 = 5 .... : 7 = 7 .... : 6 = 9

.... : 3 = 9 .... : 9 = 2 .... : 7 = 10

.... : 6 = 6 .... : 8 = 4 .... : 5 = 3

.... : 1 = 4 .... : 6 = 10 .... : 2 = 0

3. Одреди непознати умањеник и усмено провери .

а б 3 7 10 5 3 9

а : б 5 2 0 6 7 8

4. Ако је делилац 5 и количнок 9, колики је дељеник?

_________________________________________________

5. Количник два броја 0. Колики је дељеник, ако је делилац 1?

_________________________________________________

   

 

Page 98: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ  РАЗРЕД  ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ  ДЕЛИОЦА Име и презиме    1. Израчунај непознати број.

  72 : а = 8 12 : а = 2 40 : а = 10 а = 72 : .... а = .... : .... а = .... : .... а = ..... а = ..... а = .....    63 : а = 9 81 : а = 9 49 : а = 7 а = .... : .... а = .... : .... а = .... : .... а = ..... а = ..... а = .....    35 : а = 5 42 : а = 6 48 : а = 8 а = .... : .... а = .... : .... а = .... : .... а = ..... а = ..... а = .....    90 : а = 9 21 : а = 7 32 : а = 4 а = .... : .... а = .... : .... а = .... : .... а = ..... а = ..... а = .....    27 : а = 9 56 : а = 8 28 : а = 7 а = .... : .... а = .... : .... а = .... : .... а = ..... а = ..... а = .....  

 

Page 99: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

 2. Упиши бројеве који недостају.  

6 : .... = 1 60 : .... = 6 21 : .... = 3

24 : .... = 3 56 : .... = 7 72 : .... = 8

27 : .... = 9 63 : .... = 9 35 : .... = 5

63 : .... = 7 27 : .... = 3 49 : .... = 7

42 : .... = 6 42 : .... = 7 36 : .... = 6

50 : .... = 10 56 : .... = 8 24 : .... = 8

64 : .... = 8 72 : .... = 9 16 : .... = 4

3. Одреди непознати умањилац и усмено провери .

а 30 63 100 45 72 48 б

а : б 5 7 10 9 8 6

4. Ако је дељеник 35 и делилац 5, колики је количник?

_________________________________________________

5. Количник два броја је 8. Колики је делилац, ако је дељеник 48?

_________________________________________________

  

 

Page 100: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  МЕРЕ ЗА ВРЕМЕ (дан, седмица,  месец и година) Име и презиме   

1. Колико једна година има месеци? _________

2. Колико једна седмица има дана? ________

3. Колико дана имају последња два месеца у години? _________________________________________________

4. Колико дана укупно имају шести и седми месец у години? _________________________________________________

5. Матија је рођен 8. марта. Када ће Матија напунити пола године?

_________________________________________________

6. Колико месеци има? Пола године ___________ Пет година ___________

Шест година ___________ Две године ___________

7. Дарина сестра је рођена пре 36 месеци. Колико година има Дарина сестра?

_________________________________________________

8. Мали Тодор има 2 године и 8 месеци. Колико Тодор има месеци?

_________________________________________________

 

 

Page 101: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ ДРУГИ РАЗРЕД  ЧАС И МИНУТ Име и презиме   

1. Колико један час има минута? _________

2. Колико један дан има часова? ________

3. Нацртај сказаљке тако да сат показује:

2 сата и 15 минута 15 часова 21 час

4. Аутобус из Крагујевца је кренуо у Ниш у 18 часова. У колико сати је стигао у Ниш ако је путовање трајало 1 сат и 45 минута?

_________________________________________________

5. Новаков тренинг је почео у 10 часова, а завршио се у 13 часова и 45

минута. Колико дуго је Новак тренирао? _________________________________________________

6. Марко треба да плива један сат. Он је у базену 45 минута. Колико још времена треаба да плива? ________________________________________________

7. Рекламе на теливизији су почеле у 17 часова и 59 минута и завршиле су се у 18 часова и 4 минута. Колико дуго је трајало емитовање реклама? _________________________________________________

 

 

Page 102: Radni listici matematika zavod2

Аутори: О. Тодоровић и С. Огњановић 

РАДНИ ЛИСТИЋ  ДРУГИ РАЗРЕД  ЗАДАЦИ СА ЈЕДИНИЦАМА ЗА ВРЕМЕ Име и презиме   

1. Киоск са новинама почиње са радом у 5 сати ујутро, а завршава у 9 увече. Колико сати је тај киоск отворен? _______________________________________________________________

2. На слици су приказани сатови који показују време када обично Јанко, Дара, Марко, Ема и Мартин устају. Испод сваког сата напиши време које он показује.

ЈАНКО ДАРА МАРКО ЕМА МАРТИН

         _______ ________ ________ ________ ________ Напиши редом имена почевши од оног ко најраније устаје. _________________________________________________________________

3. Допуни. 2 дана имају ___ часа 2 седмице имају ____ дана 2 године имају ____ месеци пола сата је ____ минута

28 дана је ___ седмице 3 седмице имају ____ дан 5 године имају ____ месеци 1 сат је ____ минута

4. Вељко је почео да гледа филм у 11 часова, који се завршиo у 13 часова и 10 минута. Колико дуго је трајао филм ?

_________________________________________________