of 37 /37
Nalog izdao:Adem Naručio: Nalog odradio: Robu preuzeo: Naručio: Izet Rekić Tel: Kontakt osoba: Tel: Adresa: Opis materjala: kg: Ugrađuje: ANTRICIT Dat: Opšavni lim r.š. 22.00 m1 kom m1 kom O 6.35 4 6.15 4 6.35 1.5 6.15 7 1.5 1.5 1.5 4 5 Opšavni lim r.š. 0.00 m1 kom m1 kom C 6.50 Opšavni lim r.š. 0.00 m1 kom m1 kom Uvod 6.35 6.15 Opšavni lim r.š. 0.00 m1 kom m1 kom Slj 2.00

Radni Nalog

Embed Size (px)

DESCRIPTION

radni nalog

Text of Radni Nalog

limarija 1Naruio:Izet RekiTel:Kontakt osoba:Tel:Adresa:Opis materjala:kg:234.316Ugrauje:ANTRICITDat:3/11/15m1r..m1r..0.00Opavni limr..22.00m1komm1komOluk o.b.33323,8004,60050.000.224433,3050.000.33366.66.3546.1546.3541 - OLUK J.B.3331.56.1542 - OLUK O.B.33373 - CIJEV FI 1000.001.54 - CIJEV FI 1201.51.55 - CIJEV FI 150456 - CIJEV FI 807 - SLJEMENJAK ZA C.P.22m1r..m1r..0.00Opavni limr..0.00m1komm1komCijev fi100304,5000.000033,3013.000.33317.3168 - UVODNI LIM R.. 206.5029 -10 - DAMPA 124,315 - DAMPA 1660.0021 - DAMPA 228,532 - DAMPA 332,70m1r..m1r..0.00Opavni limr..0.00m1komm1komUvodni lim r..20803,400.000020,0050.000.240333 - TRADA J.B. 3336.354334 - TRAKA O.B. 3336.154335 - TRAKA POC. 3330.000m1r..m1r..0.00Opavni limr..0.00m1komm1komSljemenjak za CP705,9000.000041,5040.000.41566.42.00200.000

&LNalog izdao:Adem&CNaruio: Nalog odradio:&R Robu preuzeo:

limarija 2Naruio:Izet RekiTel:0Kontakt osoba:0Tel:0Adresa:0Opis materjala:kg:0Ugrauje:0Dat:42074m1r..m1r..0.00Opavni limr..0.00m1komm1kom0000.000000.00001 - OLUK J.B.3332 - OLUK O.B.3333 - CIJEV FI 1000.004 - CIJEV FI 1205 - CIJEV FI 1506 - CIJEV FI 807 - SLJEMENJAK ZA C.P.0m1r..m1r..0.00Opavni limr..0.00m1komm1kom0000.000000.00008 - UVODNI LIM R.. 209 -10 - DAMPA 124,315 - DAMPA 1660.0021 - DAMPA 228,532 - DAMPA 332,70m1r..m1r..0.00Opavni limr..0.00m1komm1kom0000.000000.0000333 - TRADA J.B. 333334 - TRAKA O.B. 333335 - TRAKA POC. 3330.000m1r..m1r..0.00Opavni limr..0.00m1komm1kom0000.000000.00000.000

&L&"HandelGothic BT,Regular"&18LIMOMETAL d.o.o&C&18RADNI NALOG&R&T &D&LNalog izdao:Adem&CNaruio: Nalog odradio:&R Robu preuzeo:

limarija 3Naruioc:Izet Rekikg:0.00Tel:0Kontakt osoba:0Tel:0ukupno kg:0.00Adresa:0Opis materijala:AntricitUgrauje0duina (m)komdatum3/11/15duina (m)komm1r..kgm2m1r..kgr..cmr..0.00cm00.000.01000.0000Dimnjak 40 x 39H=110

Tepsija 54x54x10pocinano1.15m1r..kgm2m1r..kgr..cmr..0.00cm00.000.01000.0000Dimnjak 38 x 38H=100

Tepsija 54x54x10pocinano1.1m1r..kgm2m1r..kgr..125.00cmRAVNI LIM - J.B.r..0.00cm00.001.25000.0000pocinanom1r..kgm2m1r..kgr..100.00cmRAVNI LIM - O.B.r..0.00cm00.001000.0000pocinanom1r..kgm2m1r..kgr..100.00cmRAVNI LIM pocinanir..0.00cm00.001000.0000pocinano

&L&"HandelGothic BT,Regular"&18LIMOMETAL d.o.o.&C&18RADNI NALOG &R&T &D&LNalog izdao:Adem&CNaruio: Nalog odradio:&R Robu preuzeo:cijev 100 pocinanar..33,31 cmoluk polukruni 33,4 cm pocinaniTRAKA pocinanar..33,3 cm

galenteriaNaruioc:Izet RekiUgrauje0Opis materijala:Adresa:0koliinaJed. mjereKuka 333x25x5 mm u boji66komKoljeno 100 mm, 726komKotli 333/100 mm u boji2komObujmica (elna) 100 mm u boji4komZatvara oluka (forkapa) 333 mm u bojikomPerforirana limena traka irine10 cm poc. u boji50.00m1Vijak 4,8x35 mm u boji, samobuei, sa EPDM1000komSnjegobran "imi" za crijep plou u boji170komVijak 4,8x70 sa podlokom170komKapica limena za vijakkomPodloka gumenakomMasa za spajanje bojanih limova 310 ml1komSilikon neutral 310 mlkomTavanski prozor LM 50x60 cm u bojikomKutnik (vinklo) 333 mm u boji4komvanjskiUkras za oluk4komvanjskiKuka kvadratna 500x30x5 mm u bojikomJaha za trapez TR 40/200 bojani sa EPDM brtvomkomSnjegobran linijski L=50 cm u bojikomKuka 280x25x5 mm u bojikomKoljeno 80 mm, 72 u bojikomObujmica (elna) 80 mm u bojikomKoljeno 120 mm, 72 u bojikomObujmica (elna) 120 mm u bojikomKuka 333x25x5 mm pocinanakomKoljeno 100 mm, 72 pocinanokomKotli 333/100 mm pocinanikomObujmica (elna) 100 mm pocinanakomKutnik (vinklo) 333 mm pocinanikomZatvara oluka (forkapa) 333 mm pocinanikomKuka 280x25x5 mm pocinanakomKoljeno 80 mm, 72 pocinanokomObujmica (elna) 80 mm pocinanakomKoljeno 120 mm, 72 pocinanokomObujmica (elna) 120 mm pocinanakomSnjegobran za crijep 210 mm LimometalkomSnjegobran za crijep 210 mm u bojikomJaha za crijep plou UNA bojani sa EPDM brtvomkomProfilni vodonepropusni filer za "River" i "Una"m1Paropropusno vodonepropusna folijam2Vijak 6,3x70 mm samobuei za metal, pocinanikom"S" koljeno 100 mm, pocinanokom"S" koljeno 120 mm, pocinanokomZatita od ptica L=30cmkom

&L&"HandelGothic BT,Regular"&18LIMOMETAL d.o.o.&C&18RADNI NALOG &R&T &D&LNalog izdao:Adem&CNaruio: Nalog odradio:&R Robu preuzeo:

c.p.Naruioc:Izet Rekikg:973.43Tel:0m1omjerkgcijena KM/m2Kontakt osoba:0Tel:0186.485.22973.4312.20Adresa:Stijena bbOpis materijala:ANTRICITUgrauje0Datum:3/11/15m2202.33CRIJEP PLOA "UNA"duina (m)komduina (m)komduina (m)kom1.2022.4023.5924.7925.9926.6526.0924.8723.7222.5221.3221.2812.5713.8515.5416.8216.8025.7014.4413.1811.9211.2011.2812.5713.8515.1416.4216.8026.1014.8413.1811.9211.201

&L&"HandelGothic BT,Regular"&18LIMOMETAL d.o.o.&C&18RADNI NALOG&16 &R&T &D&LNalog izdao:Adem&CNaruio: Nalog odradio:&RRobu preuzeo:

TR40Naruioc:Izet Rekikg:0.00Tel:0m1omjerkgcijena KM/m2Kontakt osoba:0Tel:00.0050.0012.00Adresa:0Opis materijala:Ugrauje0Datum:42074m20.00TRAPEZ TR40 "RIVER"duina (m)komduina (m)komduina (m)kom

&L&"HandelGothic BT,Regular"&18LIMOMETAL d.o.o.&C&18RADNI NALOG &R&T &D&LNalog izdao:Adem&CNaruio: Nalog odradio:&R Robu preuzeo:

sinusNaruioc:Izet Rekikg:0.00Tel:0m1omjerkgcijena KM/m2Kontakt osoba:0Tel:00.0050.0012.00Adresa:0Opis materijala:Ugrauje0Datum:42074m20.00SINUSOIDNI LIM "SANA"duina (m)komduina (m)komduina (m)kom

&L&"HandelGothic BT,Regular"&18LIMOMETAL d.o.o.&C&18RADNI NALOG &R&T &D&LNalog izdao:Adem&CNaruio: Nalog odradio:&R Robu preuzeo:

falcoNaruioc:Izet Rekikg:0.00Tel:0m1omjerkgcijena KM/m2Kontakt osoba:0Tel:00.002.50.0013.00Adresa:0Opis materijala:Ugrauje0Datum:42074m20.00SAMOUKLAPAJUI LIM "FALCO"r.. 62,50.00m1duina (m)komduina (m)komduina (m)kom

&L&"HandelGothic BT,Regular"&18LIMOMETAL d.o.o&CRADNI NALOG&R&T &D&LNalog izdao:Adem&CNaruio: Nalog odradio:&R Robu preuzeo:

otpremnicaPrimaoc:Izet Reki0Kontakt osoba:00Adresa:0Radilite:0Datum:42074Red. brojV R S T A R O B EBroj artiklaJed. mjereKoliinaCijenaIZNOSOpavni limr..22m150.00Opavni limr..0m10.00Opavni limr..0m10.00Opavni limr..0m10.00Oluk o.b.333m150.00Cijev fi100m113.00Uvodni lim r..20m150.00TRAPEZ TR40 "RIVER"m20.00SINUSOIDNI LIM "SANA"m20.00SAMOUKLAPAJUI LIM "FALCO"m20.00Kuka 333x25x5 mm u bojikom66.00Koljeno 100 mm, 72kom6.00Kotli 333/100 mm u bojikom2.00Obujmica (elna) 100 mm u bojikom4.00Zatvara oluka (forkapa) 333 mm u bojikom0.00Perforirana limena traka irine10 cm poc. u bojim150.00Vijak 4,8x35 mm u boji, samobuei, sa EPDMkom1000.00Snjegobran "imi" za crijep plou u bojikom170.00Vijak 4,8x70 sa podlokomkom170.00Kapica limena za vijakkom0.00Podloka gumenakom0.00Masa za spajanje bojanih limova 310 mlkom1.00Silikon neutral 310 mlkom0.00Tavanski prozor LM 50x60 cm u bojikom0.00Kutnik (vinklo) 333 mm u bojikom4.00Ukras za olukkom4.00Kuka kvadratna 500x30x5 mm u bojikom0.00Jaha za trapez TR 40/200 bojani sa EPDM brtvomkom0.00Snjegobran linijski L=50 cm u bojikom0.00Kuka 280x25x5 mm u bojikom0.00Koljeno 80 mm, 72 u bojikom0.00Obujmica (elna) 80 mm u bojikom0.00Koljeno 120 mm, 72 u bojikom0.00Obujmica (elna) 120 mm u bojikom0.00Kuka 333x25x5 mm pocinanakom0.00Koljeno 100 mm, 72 pocinanokom0.00Kotli 333/100 mm pocinanikom0.00Obujmica (elna) 100 mm pocinanakom0.00Kutnik (vinklo) 333 mm pocinanikom0.00Zatvara oluka (forkapa) 333 mm pocinanikom0.00Kuka 280x25x5 mm pocinanakom0.00Koljeno 80 mm, 72 pocinanokom0.00Obujmica (elna) 80 mm pocinanakom0.00Koljeno 120 mm, 72 pocinanokom0.00Obujmica (elna) 120 mm pocinanakom0.00Snjegobran za crijep 210 mm Limometalkom0.00Snjegobran za crijep 210 mm u bojikom0.00Jaha za crijep plou UNA bojani sa EPDM brtvomkom0.00Profilni vodonepropusni filer za "River" i "Una"m10.00Paropropusno vodonepropusna folijam20.00Vijak 6,3x70 mm samobuei za metal, pocinanikom0.00"S" koljeno 100 mm, pocinanokom0.00"S" koljeno 120 mm, pocinanokom0.00Zatita od ptica L=30cmkom0.00

&L&"HandelGothic BT,Regular"&18LIMOMETAL d.o.o.&C&18OTPREMNICA&LRobu izdao:&R Robu primio: .

raunKupac:Izet Rekitel:0Adresa:0NAZIV ARTIKLAjed. mjerekoliinajedinina cijenacijena (KM)Opavni limr..22.00m150.003,800190.00Opavni limr..0.00m10.0000.00Opavni limr..0.00m10.0000.00Opavni limr..0.00m10.0000.00Oluk o.b.333m150.004,600230.00Cijev fi100m113.004,50058.50Uvodni lim r..20m150.003,40170.00Sljemenjak za CPm140.005,900236.00Opavni limr..0.00m10.0000.00Opavni limr..0.00m10.0000.00Opavni limr..0.00m10.0000.00Opavni limr..0.00m10.0000.00Oluk o.b.333m10.0000.00Cijev fi100m10.0000.00Uvodni lim r..20m10.0000.00Sljemenjak za CPm10.0000.000m20.0012.000.000m20.0012.000.00RAVNI LIM - J.B.m20.009.900.00RAVNI LIM - O.B.m20.0011.000.00RAVNI LIM pocinanim20.009.700.000m10.0000.000m10.0000.000m10.0000.000m10.0000.000m10.0000.00CRIJEP PLOA "UNA"m2202.3311.702367.27TRAPEZ TR40 "RIVER"m20.0011.900.00SINUSOIDNI LIM "SANA"m20.0011.900.00SAMOUKLAPAJUI LIM "FALCO"m20.0012.900.00Kuka 333x25x5 mm u bojikom662.15141.90Koljeno 100 mm, 72kom63.0018.00Kotli 333/100 mm u bojikom23.957.90Obujmica (elna) 100 mm u bojikom41.957.80Zatvara oluka (forkapa) 333 mm u bojikom00.500.00Perforirana limena traka irine10 cm poc. u bojim150.001.5075.00Vijak 4,8x35 mm u boji, samobuei, sa EPDMkom10000.0550.000Snjegobran "imi" za crijep plou u bojikom1700.4068.00Vijak 4,8x70 sa podlokomkom1700.08314.11Kapica limena za vijakkom00.030.00Podloka gumenakom00.040.00Masa za spajanje bojanih limova 310 mlkom111.5011.50Silikon neutral 310 mlkom05.850.00Tavanski prozor LM 50x60 cm u bojikom0115.000.00Kutnik (vinklo) 333 mm u bojikom48.9535.80Ukras za olukkom43.9015.60Kuka kvadratna 500x30x5 mm u bojikom05.350.00Jaha za trapez TR 40/200 bojani sa EPDM brtvomkom00.290.00Snjegobran linijski L=50 cm u bojikom02.200.00Kuka 280x25x5 mm u bojikom02.350.00Koljeno 80 mm, 72 u bojikom02.400.00Obujmica (elna) 80 mm u bojikom01.900.00Koljeno 120 mm, 72 u bojikom05.200.00Obujmica (elna) 120 mm u bojikom03.050.00Kuka 333x25x5 mm pocinanakom01.750.00Koljeno 100 mm, 72 pocinanokom02.200.00Kotli 333/100 mm pocinanikom03.950.00Obujmica (elna) 100 mm pocinanakom01.850.00Kutnik (vinklo) 333 mm pocinanikom010.000.00Zatvara oluka (forkapa) 333 mm pocinanikom00.500.00Kuka 280x25x5 mm pocinanakom01.950.00Koljeno 80 mm, 72 pocinanokom02.350.00Obujmica (elna) 80 mm pocinanakom01.800.00Koljeno 120 mm, 72 pocinanokom05.200.00Obujmica (elna) 120 mm pocinanakom02.050.00Snjegobran za crijep 210 mm Limometalkom00.500.00Snjegobran za crijep 210 mm u bojikom00.800.00Jaha za crijep plou UNA bojani sa EPDM brtvomkom00.290.00Profilni vodonepropusni filer za "River" i "Una"m10.002.200.00Paropropusno vodonepropusna folijam20.001.700.00Vijak 6,3x70 mm samobuei za metal, pocinanikom00.25000.00"S" koljeno 100 mm, pocinanokom027.000.00"S" koljeno 120 mm, pocinanokom032.000.00Zatita od ptica L=30cmkom05.850.00UKUPNO (KM):3697.38Limometal d.o.o.

&L&"HandelGothic BT,Regular"&18LIMOMETAL d.o.o.&C&18RAUN&R&T &D

kilaaIzet Reki42074nalogkglimarija 1234.32limarija 20.00limarija 30.00c.p.973.43TR400.00sinus0.00falco0.00ukupno:1207.74