Click here to load reader

Međunarodni volonterski radni kampovi

  • View
    23

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Međunarodni volonterski radni kampovi

1. Meunarodni volonterski radni kampovi recept za aktivne mlade pune samopouzdanja osnaene lokalne zajednice umreene omladinske organizacije/KZM razvijen volonterski servis a time i graansko drutvo u Srbiji 2. KAMPOVI - RECEPT ZA aktivne mlade pune samopouzdanja Obezbeuju uenje kroz iskustvo; oni su Omoguavaju ljudima, najee Predstavljaju interkulturno iskustvo Promoviu kontakt u grupi, gde sredstvo neformalnog obrazovanja sai mladim, iskustvo ivota izmeu ljudi mogunost da se upozna druga razliitogsvi lanovineformalnihpravima i kulturnog i socio-ekonomskog ciljem negovanja jednaki po vetina su Unose inovativnost iukulturnih zemlja i druga kultura na reavanje znaajniji Poveavaju kapacitet i porekla, razbijanje jezikihgde se ue znanja; volonteri kroz radne kampove lokalnih problema nain obavezama, organizacija i sa vie potovanja prema vidljivost lokalnihkonkretnih prepreka iodgovornosti, podsticanje razumevanja i o znaaju pozitivnih rezultatakako prema stanovnitvu u odnosu na prihvatanja razliitosti akcija, o odnosu teorije i tako iobilazak obavljenom poslu, prakse, kao i tradicionalni turistiki prema formalnog i neformalnog obrazovanja funkcionisanju grupe 3. KAMPOVI - RECEPT ZA osnaene lokalne zajednice Integriu volontere u lokalnu Lokalne znamenitosti postavljaju na Pozivaju na kako bi nauili od svojih Pomau razvoj infrastruktura ostvarivanje zajednicuObezbeujukontakata svetsku mapu a time i metani vie Podstiu obima, podrku izmeu stranih volonterametanimai Daju primer mladim i metana domainamanjeg ilokalnuekoloki o stvarima kojeprivredu su njima vrednuju kulturne prirodne lepote lokalnim projektima interkulturni dijalog socijalni razvoj bitne svog mesta i uviaju potencijal 4. KAMPOVI - RECEPT ZA umreene omladinske organizacije/KZMOsiguravaju stalan priliv novih mladih i Obezbeuju postojan program za Dostupnost informacija mladima po Otvaraju mogunost za razmenu mladimaRazmenapovratnikepartnerstva entuzijastine primera dobreresursa u svim kontakt takamaprakse Korienje zajednikihlokalnim Bolja vidljivost Meunarodna na MIS-a regionima u Srbiji decentralizovanost meu kontakt takama programima organizacije iz godine u godinu 5. KAMPOVI - RECEPT ZA razvijen volonterski servis a time i graansko drutvo u Srbiji mehanizme razbijanja PromoviuPovezuju mreu kulturu mira na Razvijaju demokratske mirno reavanje organizacija i problema konflikata u jedinstveni predrasudapotovanje razlika i jednoline islike meunarodnom, integraciju regionalnom, a sve to kroz zajedniki rad razvoj ivot neautoritativne strukture glas ZA nivou nacionalnom i lokalnom neprijatelja volonterstva u Srbiji 6. #kampovi #volontiranje 7. #kampovi #volontiranje 8. #kampovi #volontiranje 9. Volonteri aktivni i mobilni mladi289 volontera iz 551 mlada osoba iz Srbije na 21 meunarodni 23 predstavnika KZMisvetu, preko 22 kampanja volonterana Preko 120 preko pre 8inostranstva na kontakt taaka omladinskih Internet EVS volontera u Evropi i 2500 kampova upodrka7200 Vrnjaka volonterskim meunarodnim kamp u Srbiji 44 mladih lidera celeza slanje volonterski volonterskih preko 250 naSrbije Srbije 50 organizacijameunarodnim koncertima, izlobama, informativnim pratilacakampa uziz preko40 posleirom iz seminarima i 90 partnera pomo na na Fejsbuku i preko kampovima, sa iskustvom safestivalimakampovima programa naodlokalnih 14karavanu iz 1100km partnera kampove Putujuem volonteraBeogradu volonterskim sastancima volontera u mentora 1200 na Tviteru zemalja razmenama u inostranstvu zajednica irom Srbije u Srbiji www.volontiranjemladih.blogspot.com 10. Kurs o volontiranju obuke.mis.org.rs

Search related