Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

Embed Size (px)

Text of Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  1/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  2/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  3/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  4/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  5/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  6/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  7/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  8/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  9/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  10/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  11/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  12/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  13/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  14/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  15/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  16/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  17/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  18/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  19/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  20/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  21/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  22/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  23/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  24/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  25/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  26/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  27/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  28/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  29/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  30/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  31/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  32/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  33/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  34/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  35/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  36/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  37/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  38/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  39/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  40/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  41/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  42/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  43/71

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  44/71

   

  ! Zadana je matrica formata 5x5.Napisati program koji ce ustanoviti u kojem je redu! aritmeticka sredina svih elemenata najmanja,zatim formirati 1D M! od elemenata matrice koji su veci od 2.Sve je potrebno odraditi koristeci!podprogram. Rezultate printati u proizvoljnom formatu.Program  matrica_3Implicit none integer::i,j,LReal::A(5,5),srednja(5),minsrednja,red,M(5)Print*,'Unesite elemente matrica A'read *,((A(i,j),j=1,5),i=1,5)

  call arit_sredina(A(5,5),srednja(5),minsrednja,red)call polje_M(M(5),A(5,5))Print*,'Matrica A ima izgled'do i=1,5Print*,(A(i,j),j=1,5)end do Print*,'Polje M ima izgled'do i=1,5Print*,M(i)end do Print*,'Aritmeticka sredina svih elemenata je najmanja',minsrednjaPrint*,' i nalazi se u redu',redread (*,*)end   program  matrica_3

  subroutine arit_sredina(A,srednja,minsrednja,red)Implicit none integer::iReal::A(5,5),srednja(5),minsrednja,reddo i=1,5srednja(i)=(A(i,1)+A(i,2)+A(i,3)+A(i,4)+A(i,5))/5end do minsrednja=srednja(1)do i=1,5if(minsrednja.ge.srednja(i))then minsrednja=srednja(i)red=iend if end do 

  return end  

  subroutine polje_M(M,A)Implicit none integer::i,j,LReal::A(5,5),M(5)L=0do 10 i=1,5do 10 j=1,5if(A(i,j).gt.2)then L=L+1M(L)=A(i,j)end if 10 continue 

  return end

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  45/71

   

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  46/71

   

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  47/71

   

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  48/71

   

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  49/71

   

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  50/71

  Zadatak 1.Napisati program koji ucitava dvije matrice A(3,3) i B(3,3) i odredju matricu C kao sumu A i

  B. Unos i ispis matrica uraditi u podprogramu, sabiranje matrica uraditi u funkcijskom

  podprogramu.Rješenje:

  Program  prvi

  implicit none integer::i,jReal::A(3,3),B(3,3),C(3,3),zbirCall matrica_A(A)Call matrica_B(B)

  C=zbir(A,B)read (*,*)end   program  prvi

  subroutine matrica_A(A)integer::i,jreal::A(3,3)Print*,'Unesite elemente matrice A'read *,((A(i,j),j=1,3),i=1,3)Print*,'Matrica A ima izgled'do i=1,3Print*,(A(i,j),j=1,3)end do return end subroutine 

  subroutine matrica_B(B)integer::i,jreal::B(3,3)Print*,'Unesite elemente matrice B'read *,((B(i,j),j=1,3),i=1,3)Print*,'Matrica B ima izgled'do i=1,3Print*,(B(i,j),j=1,3)end do return end subroutine 

  function zbir(A,B)integer::i,jreal::A(3,3),B(3,3),C(3,3)do 10 i=1,3do 10 j=1,3C(i,j)=A(i,j)+B(i,j)

  10 continue Print*,'Matrica C ima izgled'do i=1,3Print*,(C(i,j),j=1,3)end do return end function 

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  51/71

  Zadatak 2.Napisati program koji ucitava matricu A(6,6) i odredjuje:

  a) Sumu elementa iznad glavne dijagonale

  b) Sumu elemenata ispod glavne diagonale

  c) Proizvod elemenata ispod sporedne diagonale

  d) Poziciju (indexe i,j) na kojoj se nalazi maksimalna vrijednost elementa

  e) Ispisati sve rezultateUnos matrice uraditi u podprogramu, operacije uraditi u funkcijskom

  podprogramu.Rješenje:

  Program  prviImplicit none integer::i,j,m,nreal::A(6,6),suma_iznad,suma_ispod,proizvod_ispod_spodij,max_elreal::podprogram1,podprogram2,podprogram3,podprogram4 ! ovaj red ne trebaako se ne pise implicit noneCall matrica_A(A)suma_iznad=podprogram1(A,suma_iznad)suma_ispod=podprogram2(A,suma_ispod)

  proizvod_ispod_spodij=podprogram3(A,proizvod_ispod_spodij)max_el=podprogram4(A,max_el,m,n)read (*,*)end   program  prvi! Unos matricesubroutine matrica_A(A)integer::i,jreal::A(6,6)Print*,'Unijeti elemente matrice A'read *,((A(i,j),j=1,6),i=1,6)Print*,'Matrica A ima izgled'do i=1,6Print*,(A(i,j),j=1,6)

  end do return end subroutine ! suma iznad glavne dijagonalefunction podprogram1(A,suma_iznad)integer::i,jreal::A(6,6),suma_iznadsuma_iznad=0.0do 10 i=1,6do 10 j=1,6if(i.lt.j)then suma_iznad=suma_iznad+A(i,j)end if 

  10 continue Print*,'Suma elemenata iznad glavne dijagonale je',suma_iznadreturn end function 

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  52/71

  ! suma ispod glavne dijagonalefunction podprogram2(A,suma_ispod)integer::i,jreal::A(6,6),suma_ispodsuma_ispod=0.0do 20 i=1,6

  do 20 j=1,6if(i.gt.j)then suma_ispod=suma_ispod+A(i,j)end if 20 continue Print*,'Suma elemenata ispod glavne dijagonale ',suma_ispodreturn end function !Proizvod ispod sporedne dijagonalefunction  podprogram3(A,proizvod_ispod_spodij)integer::i,jreal::A(6,6),proizvod_ispod_spodijproizvod_ispod_spodij=1.0do 30 i=1,6do 30 j=1,6if((i+j).ge.8)then proizvod_ispod_spodij=proizvod_ispod_spodij*A(i,j)end if 30 continue Print*,'Proizvod ispod sporedne dijagonale',proizvod_ispod_spodijreturn end function !Maksimalni element i njegovi indeksifunction podprogram4(A,max_el,m,n)integer::i,j,m,nReal::A(6,6),max_elmax_el=A(1,1)m=1n=1do 40 i=1,6do 40 j=1,6if(max_el.lt.A(i,j))then max_el=A(i,j)m=in=jend if 40 continue Print*,'Maksimalni vrijednost elementa matrica A je',max_elPrint*,'Prvi index maksimalnog elementa',mPrint*,'Drugi index maksimalno elementa',nreturn end function 

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  53/71

   

  Zadatak 3.

  Napisati program kojiucitavadvijematrice A(3,3) i B(3,3) iodredjumatricu C kaoproizvod A i

  B.Unosiispismatricauraditi u podprogramu, mnozenjematrica uraditi u funkcijskom podprogramu.

  Rješenje: Program  prviimplicit none integer::i,j,kreal::A(3,3),B(3,3),C(3,3),proizvodcall matrica_A(A)call matrica_B(B)C=proizvod(A,B)read (*,*)

  end  

  subroutine matrica_A(A)integer::i,jreal::A(3,3)Print*,'Unijeti elemente matrice A'read *,((A(i,j),j=1,3),i=1,3)Print*,'Matrica A ima izgled'do i=1,3Print*,(A(i,j),j=1,3)end do return end subroutine 

  subroutine matrica_B(B)integer::i,jreal::B(3,3)Print*,'Unijeti elemente matrice B'read *,((B(i,j),j=1,3),i=1,3)Print*,'Matrica B ima izgled'do i=1,3Print*,(B(i,j),j=1,3)end do return end subroutine 

  function proizvod(A,B)integer::i,j,kreal::A(3,3),B(3,3),C(3,3)C=0do 10 i=1,3do 10 j=1,3do 10 k=1,3C(i,j)=C(i,j)+A(i,k)*B(k,j)10 continue Print*,'Matrica C ima izgled'do i=1,3Print*,(C(i,j),j=1,3)end do 

  return end function 

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  54/71

  za kvadratnu matricu nxn:

  s=0

  do i=1,n

  do j=1,n

  if ((i+j).le.n) then - iznad sporedne dijagonale

  if ((i+j).ge.(n+2)) then - ispod sporedne dijagonale

  s=s+a(i,j)

  end if

  end do

  end do

  za matricu nxm, znaci nije kvadratna, u if petlji se koristi m, tj broj kolona.

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  55/71

  za kvadratnu matricu nxn:

  s=0

  do i=1,n

  do j=1,n

  if ((i+j).le.n) then - iznad sporedne dijagonale

  if ((i+j).ge.(n+2)) then - ispod sporedne dijagonale

  s=s+a(i,j)

  end if

  end do

  end do

  za matricu nxm, znaci nije kvadratna, u if petlji se koristi m, tj broj kolona.

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  56/71

  1.Ucitati matricu A(3,3),te naci sumu elemenata iznad i ispod sporednedijagonale i proizvod elemenata iznad i ispod sporedne dijagonale.Matricuunijeti preko subroutine unos,a ispis matrice preko subroutine ispis.Sveradnje odraditi preko funkcijskog podprograma.

  !za kvadratnu matricu nxn:

  ! s=0! do i=1,n! do j=1,n! if ((i+j).le.n) then - iznad sp.! if ((i+j).ge.(n+2)) then - ispod sp.! s=s+a(i,j)! end if! end do! end do! za matricu nxm, znaci nije kvadratna, u if petlji se koristi m, tj brojkolona.

  Program  prviimplicit none integer::i,jreal::A(3,3),suma_iznad,suma_ispod,proizvod_ispod,proizvod_iznadreal::podprogram1,podprogram2,podprogram3,podprogram4call unos(A)call ispis(A)suma_iznad=podprogram1(A,suma_iznad)suma_ispod=podprogram2(A,suma_ispod)proizvod_ispod=podprogram3(A,proizvod_ispod)proizvod_iznad=podprogram4(A,proizvod_iznad)read (*,*)end   program  prvi

  !Unos matrice Asubroutine unos(A)implicit none integer::i,jreal::A(3,3)Print*,'Unesite elemente matrice A'read *,((A(i,j),j=1,3),i=1,3)return end subroutine 

  ! Ispis matrice Asubroutine ispis(A)implicit none integer::i,jreal::A(3,3)Print*,'Matrica A ima izgled'do i=1,3Print*,(A(i,j),j=1,3)end do return end subroutine 

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  57/71

   !Operacije!suma elemenata iznad sporedne dijagonalefunction podprogram1(A,suma_iznad)integer::i,jreal::A(3,3),suma_iznad

  suma_iznad=0.0do 10 i=1,3do 10 j=1,3if((i+j).le.3)then suma_iznad=suma_iznad+A(i,j)end if 10 continue Print*,'Suma elemenata iznad sporedne dijagonale je ',suma_iznadreturn end function 

  !suma elemenata ispod sporedne dijagonalefunction podprogram2(A,suma_ispod)integer::i,jreal::A(3,3),suma_ispodsuma_ispod=0.0do 20 i=1,3do 20 j=1,3if((i+j).ge.5)then suma_ispod=suma_ispod+A(i,j)end if 20 continue Print*,'Suma elemenata ispod sporedne dijagonale',suma_ispodreturn end function 

  ! Proizvod elemenata ispod sporedne dijagonalefunction  podprogram3(A,proizvod_ispod)integer::i,jreal::A(3,3),proizvod_ispodproizvod_ispod=1.0do 30 i=1,3do 30 j=1,3if((i+j).ge.5)then Proizvod_ispod=proizvod_ispod*A(i,j)end if 30 continue Print*,'Proizvod elemenata ispod sporedne dijagonale',proizvod_ispodreturn end function 

  !Proizvod elemenata iznad sporedne dijagonalefunction  podprogram4(A,proizvod_iznad)integer::i,jreal::A(3,3),proizvod_iznadproizvod_iznad=1.0do 40 i=1,3do 40 j=1,3if((i+j).le.3)then proizvod_iznad=proizvod_iznad*A(i,j)end if 40 continue Print*,'Proizvod elemenata iznad sporedne dijagonale',proizvod_iznad

  return end function

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  58/71

   

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  59/71

   

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  60/71

   

  Napisati program koji za ati ugao u stepenima izračunava vrijenost ugla u raijanima

  sinusa,kosinusa i tangensa tog ugla.Vrijednost stampati u tabeli sa odgovarajucim zaglavljem

  za sve uglove od -80 do 80 stepeni sa korakom od 4.Rezultate stampati sa pet decimala.

  Program prvi

  implicit none

  real:: Poc_ugao,Kraj_ugao,Korak,ugao,ugao_rad

  Parameter (Poc_ugao= -80.0,Kraj_ugao=80.0,Korak=4.0)

  ! Štampanje tabele 

  Print*,' A(step) A(rad) sin(A) cos (A) tg(A)

  Do 10 ugao=Poc_ugao,Kraj_ugao,Korak

  Ugao_rad=3.14*ugao/180

  Print 20,ugao,ugao_rad,sin(ugao_rad),cos(ugao_rad)

  if(abs(ugao).eq.60)then

  Print*,'Beskonacno'

  else

  Print 30,tan(ugao_rad)

  end if

  10 continue

  20 format (F8.2,3F10.5,$)

  30 format(F13.5)

  STOP

  END PROGRAM PRVI

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  61/71

   

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  62/71

  Grupa B Rok: 02.06.2014

  Zadatak 1.) Ucitati matricu A,reda n>3. Za elemente ispod glavne dijagonale odrediti minimalni

  element,a za elemente iznad glavne dijagonale odrediti maksimalni element.

  Program prvi

  Implicit none

  Integer :: i,j,n

  Real::A(100,100),min,max

  10 Print*,'Unijeti broj n (n>3) '

  read*,n

  if (n.le.3)then

  Print*,'Pogresan unos broja n'

  goto 10

  end if

  ! Printanje matrice uvjek u ovom obliku jer samo u ovom obliku printa je kao matricu Print*,'Matrica A ima oblik'

  do i=1,n

  Print*,(A(i,j),j=1,n)

  end do

  ! za elemente ispod glavne dijagonale odrediti minimalni element 

  min=A(1,1)

  do 10 i=1,n

  do 10 j=1,n

  if(i.gt.j)then

  if(min.gt.A(i,j))then

  min=A(i,j)

  end if

  end if

  10 continue

  Print*,'Najmanji element iznad glavne dijagonale je',min

  ! za elemente iznad glavne dijagonale odrediti maksimalni element 

  max=A(1,1)

  do 20 i=1,n

  do 20 j=1,n

  if(i.lt.j)then

  if(max.lt.A(i,j))then

  max=A(i,j)

  end if

  end if

  20 continue

  Print*,'Maximalni element iznad glavne dijagonale je',max

  end program prvi 

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  63/71

  Zadatak 2.) Ucitati matricu A(3,3) te matricu B(3,3) koriste subroutine „UNOS“.Oreiti matricu

  C,tako a je C=A+1*B.Oreiti transponovanu matricu Ct,te trag matrice C.Za proračun traga matrice

  C programirati funkciju „TRAG“.Ispisati matricu C,CT te vrijenost traga matrice

  Program dva

  Implicit none

  Integer :: i,j

  Real::A(3,3),A1(3,3),B(3,3),C(3,3),Ct(3,3),trag

  call unos (A,B)

  trag=podprogram1 (C,trag)

  !Odrediti matricu C tako da je C=A+1*B

  ! Prvo naci C=A+1 *B

  ! Naci A+1 i oznaciti sa nekom novom matricom A1

  do 10 i=1,3

  do 10 j=1,3A1(i,j)=A(i,j)+1

  10 continue

  ! Ko množenja uvjek korisiti ovu formu 

  do 20 i=1,3

  do 20 j=1,3

  C(i,j)=0

  do 30 k=1,3

  C(i,j)=C(i,j)+A1(i,k)*B(k,j)

  30 continue

  20 continue

  Print*,'Matrica C ima izgled'

  do i=1,3

  Print*,(C(i,j),j=1,3)

  end do

  ! Odrediti transponovanu matricu Ct 

  do 40 i=1,3

  do 40 j=1,3

  CT(j,i)=C(i,j)

  40 continue

  Print*,'Matrica Ct ima izgled'

  do i=1,3

  Print*,(Ct(i,j),j=1,3)

  end do

  end program dva 

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  64/71

  ! naci trag matrice C.Trag matrice predstavlja zbir elemenata na glavnoj dijagonali 

  function podprogram1(C,trag)

  integer::i

  real::C(3,3),trag

  trag=0.0

  do 50 i=1,3

  trag=trag+C(i,i)

  50 continue

  Print*,'Trag matrice C je',trag

  subroutine unos(A,B)

  implicit none

  integer::i,j

  real::A(3,3),B(3,3)

  Print*,'Unijeti elemente matrice A'read*,((A(i,j),j=1,3),i=1,3)

  Print*,'Unijeti elemente matrice B'

  read*,((B(i,j),j=1,3),i=1,3)

  return

  end subroutine unos

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  65/71

  Zadatak 3.)Unijeti parametar A.Koristeci subroutine „Racun“ izracunati  

  a) zapreminu i ukupnu povrsinu kocke stranice A

  = 3 − , = 62 − š b)zapreminu i ukupnu povrisinu valjka baze prečnika A i visine A

  = 2 ∗ ∗ + ℎ− š  , = 2 ∗ ℎ −  c)prostornu ijagonalu kocke ako se parametar A uveda va puta. 

  =  3−   U glavnom programu ispisati rezultate na ekran.

  Program tri

  Implicit none

  Real::a,Vkocke,Pkocke,Vvaljka,Pvaljka,pro_dij

  Print*,'Unijeti parametar A'

  read*,A

  call Racun(a,Vkocke,Pkocke,Vvaljka,Pvaljka,pro_dij)Print*,'Zapremina kocke stranice A',Vkocke

  Print*,'Površina kocke stranice A',Pkocke 

  Print*,'Zapremina valjka precnika A i visine A',Vvaljka

  Print*,'Povrsina valjka precnika A i visine A',Pvaljka

  Print*,'Prostorna ijagonala kocke ako se parametar A uveda va puta je',pro_dij

  end program tri

  subroutine racun (a,Vkocke,Pkocke,Vvaljka,Pvaljka,pro_dij)

  Real::a,Vkocke,Pkocke,Vvaljka,Pvaljka,pro_dij

  ! zapremina i povrsina kocke stranice A

  Vkocke=a**3

  Pkocke=6*a**2

  ! Formula za povrsinu i zapreminu valjka

  ! = 2 ∗ ∗ + ℎ − š  , = 2 ∗ ℎ −  ! gdje je r poluprecnik kruzne baze ,a h visina valjka

  ! postavci je zadato da je precnik A i visina A

  Vvaljka=( (A/2)**2*3.14 )*A

  Pvaljka=2*(A/2)*3.14*((A/2)+A)

  !prostorna dijagonala kocke ako se parametar a uveca dva puta

  pro_dij=2*a*sqrt(3)

  end subroutine racun

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  66/71

  Zadatak 4.)Ucitati matricu A(4,4).Formirati matricu B(4,4) tako da je za

  ij B(i,j)=i+2*j

  Odrediti matricu C=B*A te za matricu C odrediti maksimalni i minimalni element te njegove indekse(

  njihovu lokaciju u matrici.

  Program cetri

  implicit none

  integer::i,j

  real::A(3,3),B(3,3),C(3,3)

  real::max,red_max,kol_max

  real::min,red_min,red_min

  ! Unošenje matrice A Print*,'Unijeti elemente matrice A'

  read',((A(i,j),j=1,3),i=1,3)

  Print*,'Matrica A ima izgled'

  do i=1,3

  Print*,(A(i,j),j=1,3)

  end do

  ! Formiranje matrice B 

  do 10 i=1,3

  do 10 j=1,3

  if(i.lt.j)then

  B(i,j)=2*j+j

  else if (i.eq.j)then

  B(i,j)=i+j

  else if(i.gt.j)then

  B(i,j)=i+2*j

  end if

  10 continue

  Print*,'Matrica B ima izgled'

  do i=1,3

  Print*,(B(i,j),j=1,3)

  end do

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  67/71

  ! Odrediti matricu C=B*A

  do 20 i=1,3

  do 20 j=1,3

  C(i,j)=0

  do 30 k=1,3

  C(i,j)=C(i,j)+B(i,k)*A(k,j)

  30 continue

  20 continue

  Print*,'Matrica C ima izgled'

  do i=1,3

  Print*,(C(i,j),j=1,3)

  end do

  ! odrediti maksimalni i minimalni element matrice C te njegove indekse( njihovu lokaciju u matrici.

  ! maksimalni i njegova lokacija 

  max=A(1,1)red_max=1

  kol_max=1

  do 40 i=1,3

  do 40 j=1,3

  if(max.lt.C(i,j))then

  max=C(i,j)

  red_max=i

  kol_max=j

  end if

  40 continue

  Print*,'Maksimalni element u matrici C je',max

  Print*,'Nalazi se u redu',red_max

  Print*,'I u koloni',kol_max

  ! minimalni element i njegova lokacija 

  min=A(1,1)

  red_min=1

  kol_min=1

  do 50 i=1,3

  do 50 j=1,3

  if(min.gt.C(i,j))then

  min=C(i,j)

  red_min=i

  kol_min=j

  end if

  50 continue

  Print*,'Minimalni element u matrici C je',min

  Print*,'Nalazi se u redu',red_min

  Print*,'I u koloni',kol_min

  end program cetri

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  68/71

  GRUPA A

  real::a1,a2,h1,h2,P1,P2,VPrint*,'Unijeti duzinu stranice prve prizme'read *,a1Print*,'Unijeti visinu prve prizme'read *,h1Print*,'Unijeti duzinu stranice druge prizme'read *,a2Print*,'Unijeti visinu druge prizme'read *,h2P1=4*a1*h1P2=4*a2*h2if(P1.gt.P2)then V=a1**2*h1else if(P2.gt.P1)then V=a2**2*h2else if(P1.eq.P2)then Print*,'Povrsine prizmi su iste'V=a1**2*h1end if Print*,'Zapremina veće prizme iznosi :',Vread (*,*)end

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  69/71

   

  real::Xt,Yt,X,Y,d,R1,R2Print*,'Unijeti kordinate centra dva kruga'read *,Xt,YtPrint*,'Unijeti kordinate tacke'read *,X,Y10 Print*,'Unijeti R1 i R2'

  read *,R1,R2d=sqrt((Xt-X)**2-(Yt-Y)**2)if(d.eq.R1)then !ako se upisuje da je R1

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  70/71

   dimension B(50)Print*,'Koliko elemenata ima niz B'

  read *,nPrint*,'Unijeti elemente niza B'do 10 i=1,nread *,B(i)10 continue s=0p=1do 20 i=1,ns=s+B(i)p=p*B(i)Print*,'Suma elemenata niza B iznosi :',sPrint*,'Proizvod elemenata niza B iznosi :',p20 continue 

  if(s.lt.0)then korjen_s=abs(sqrt(s))else korjen_s=sqrt(s)end if Print*,'Drugi korjen sume elemenata niza B :',korjen_sread (*,*)end  

 • 8/17/2019 Računari i Programiranje-Ispitni Zadaci

  71/71

   real::Ra,q,l,Fq,d,Mfmax,SigmadozPrint*,'Unijeti kontinualno opterećenje' read *,qPrint*,'Unijeti duzinu nosaca'read *,lFq=q*l/2Ra=FqMfmax=Fq*2/3*lPrint*,'Unijeti dozvoljeno naprezanje Sigmadoz'read *,Sigmadozd=(32*Mfmax/3.14*Sigmadoz)**0.3333Print*,'Reakcija oslonca A je :',RaPrint*,'Maksimalni moment nosaca je',MfmaxPrint*,'Potrebno prečnik nosaca je :',dread (*,*)end  

  KVADRATNA JEDNACINA

  !ax**2+bx+c=0!X1/2=-b+-sqrt(b**2-4*a*c)/2*areal::a,b,c,D,x1,x2Print*,'Unijeti brojeve a,b,c'read *,a,b,cD=b**2-4*a*cif(D.lt.0)then Print*,'Jednacina nema realno rješenje' else x1=(-1*b+sqrt(D))/2*ax2=(-1*b-sqrt(D))/2*aend if 

  Print*,' Rješenja kvadratne jednačine su X1 i X2' Print*,'X1=',x1Print*,'X2=',x2read (*,*)end