Quatrix-K automatisk h£¸jvandslukker til f£¦ En automatisk selvtest finder sted med intervaller p£¥

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Quatrix-K automatisk h£¸jvandslukker til f£¦ En automatisk selvtest finder...

 • For at sikre sikker og korrekt brug, læs brugsanvisningerne og de tilknyttede installationsvejledninger, stil dem til rådighed for slutbrugerne, og opbevar dem sikkert i hele produktets levetid.

  ACO Brugervejledning Udsendt: 2016

  0173.09.67_V1_GB Oversættelse af den originale instruktionsbog

  Idriftsættelse (aflevering), drift, besigtigelse, vedligeholdelse og fejlfinding

  Quatrix-K automatisk højvandslukker til fækalieholdigt.

  Quatrix-K automatiske, Højvandslukker til fækalieholdigt. V3.0 Med topstykke til montering i gulv

  Med opføring og dæksel

  Quatrix-K automatiske, Højvandslukker til fækalieholdigt. V3.0 Uden opføring og dæksel, til installation på fritliggende rørledninger

 • 2

  Quatrix-K automatisk højvandslukker til fækalieholdigt. Indledning

  Indledning

  ACO Passavant GmbH “ACO” takker for din tillid. Du har købt et produkt, der afspejler god teknisk praksis og har gennemgået en kvalitetskontrol inden levering for at sikre en forsvarlig stand.

  Illustrationer i denne vejledning anvendes udelukkende til grundlæggende forståelse, og de kan afvige fra din version af produktet og installationen.

  Service, reservedele og tilbehør

  For reservedele og tilbehør se “produktkatalog”: http://www.aco.dk

  Du er velkommen til at kontakte ACO Service, hvis du har brug for yderligere oplysninger.

  ACO Nordic A/S

  Thorsvej 9

  DK-4100 Ringsted

  Tlf.: +45 57 66 65 00 Fax: +45 57 66 65 01 info.aco-nordic@aco.com

  For produkter købt udenfor Danmark henvises til den lokale ACO Group website,

  http://www.aco.com

  Garanti

  For information om garantier, se “Betingelser og forhold vedrørende salg og levering”, http://www.aco.dk

  Brug af symboler

  Symboler anvendes til at gøre dig opmærksom på nogle af oplysningerne i denne vejledning:

  Tips og yderligere oplysninger, som gør dit arbejde nemmere

  ■ Punkter

  Î Trin, som skal udføres i den anførte rækkefølge

  Henvisninger til andre oplysninger, der er indeholdt i denne vejledning eller i andre dokumenter

 • 3

  Quatrix-K automatisk højvandslukker til fækalieholdigt.

  Indholdsfortegnelse

  Indholdsfortegnelse

  1 For din sikkerhed ............................................................................................. 4 1.1 Planlægning ........................................................................................................4 1.2 Tilsigtet brug .......................................................................................................5 1.3 Ejerens ansvar .....................................................................................................5 1.4 Bortskaffelse .......................................................................................................5

  2 Beskrivelse af styreenheden ............................................................................ 6 2.1 Betjeningstilstande ...............................................................................................6 2.2 Automatisk beskyttelse mod tilbageløb ..................................................................6 2.3 Drift under strømsvigt ..........................................................................................6 2.4 Displays, betjeningselementer og tilslutninger ........................................................7 2.5 Drifts- og fejlmeddelelser ......................................................................................8

  3 Montering og installation ............................................................................... 10 3.1 Tilslutning af elmotor og sensorenhed .................................................................10 3.2 Tilslutning af varslingssystemer (valgfrit) ..............................................................12

  4 Idriftsættelse ................................................................................................. 14 4.1 Åbning og lukning af dækslet på model til gulv .....................................................14 4.2 Indkøring af styreenheden ..................................................................................15 4.3 Aktivering af motorklap ......................................................................................17 4.4 Manuel aktivering af motorklap ...........................................................................17 4.5 Aktivering af nødlukning ......................................................................................18

  5 Regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse .................................................... 19 5.1 Månedlige eftersyn.............................................................................................19 5.2 Halvårlige eftersyn og vedligeholdelse .................................................................19

  5.2.1 Kontrol og rengøring af højvandslukkeren .................................................20 5.2.2 Tæthedstest ..........................................................................................23 5.2.3 Manuel kontrol af sensorenhed ................................................................25

  6 Fejlfinding ...................................................................................................... 26 6.1 Identificering og eliminering af fejl .......................................................................26 6.2 Udskiftning af dele .............................................................................................27

  6.2.1 Batterirum (printkort) ..............................................................................27 6.2.2 Udskiftning af sikringen ...........................................................................27 6.2.3 Udskiftning af batteripakken ....................................................................29 6.2.4 Udskiftningen af sensoren .......................................................................30

  7 Tekniske oplysninger ..................................................................................... 31

  Bilag 1: Afleveringsforretning og dokumentation .................................................... 32

  Bilag 2: Vedligeholdelseslog .................................................................................. 34

 • 4

  For din sikkerhed Quatrix-K automatisk højvandslukker til fækalieholdigt.

  1 For din sikkerhed

  Læs vejledningen, før du installerer og bruger det automatiske fækalie højvandslukke for at undgå personskade og skade på ejendom.

  1.1 Planlægning

  EN 12056-1 (5.5.2 Oversvømmelse i bygningens afløbssystem): “Afløbssystemets konstruktion skal minimere risikoen for blokering ved normal, forudsigelig anvendelse af systemet. Konstruktion af afløbssystemer skal undgå krydsløb fra et hygiejnisk apparat til et andet.”

  EN 12056-1 (5.5.3 Tilbageløbssikring): “Spildevand, der opsamles eller opbevares under opstuvningsniveau, skal udledes til kloaksystemet via et automatisk løfteanlæg til spildevand. I undtagelsestilfælde kan højvandslukker tillades (jf. EN 12056-4).”

  I mangel af andre specifikationer for opstuvningsniveauet (f.eks. lokale vedtægter vedrørende offentlig kloakering), anses det for at være toppen af vejbelægningen, hvor afløbstilslutningen er placeret.

  BEMÆRK Højvandslukker er beregnet til husholdningsbrug og må kun anvendes, hvis lokale bygningsregulativer og nedenstående krav iht. EN 12056-4 overholdes:

  ■ Fald på afløbsledningen til kloaksystemet. ■ Oversvømmelser frembyder ingen sundhedsfare eller truer værdifuld ejendom. ■ Der er kun et begrænset antal brugere, og de har et toilet til rådighed oven over

  tilbageløbsniveauet. ■ Brug af tilknyttede afløb kan suspenderes i tilfælde af en tilbageløb.

  Forkert montering:

  BEMÆRK Fejlagtig montering kan føre til selv-oversvømmelser og tilbageløb, hvis afløbspunkter over opstuvningniveauet ledes til en højvandslukker.

  Netzbetrieb

  1x: Ton aus Test Betriebsverschluss1x: Zufahrt2x: Auffahrt2x: Grundeinstellungnach Störung

  Dauerleuchten

  Ausschalten1. Netzstecker ziehen2. Tasten (links/rechts)gleichzeitig5 Sekunden langdrücken.Einschalten3. Netzstecker ein-stecken umInitialisierungzu starten.

  BlinkleuchtenAkkubetrieb

  Rückstau

  Betriebsverschluss zu

  Motorstörung

  Akkustörung

  Betriebsverschluss fährt auf/zu

  Opstuvningsniveau

 • 5

  Beskrivelse af styreenheden Quatrix-K automatisk højvandslukker til fækalieholdigt.

  Korrekt montering:

  Led kun afløbspunkter under opstuvningsniveauet til en højvandslukker. Tilslut nedløbsrør for overfladevand nedstrøms for højvandslukket i løbsretningen.

  Netzbetrieb

  1x: Ton aus Test Betriebsverschluss1x: Zufahrt2x: Auffahrt2x: Grundeinstellungnach Störung

  Dauerleuchten

  Ausschalten1. Netzstecker ziehen2. Tasten (links/rechts)gleichzeitig5 Sekunden langdrücken.Einschalten3. Netzstecker ein-stecken umInitialisierungzu starten.

  BlinkleuchtenAkkubetrieb

  Rückstau

  Betriebsverschluss zu

  Motorstörung

  Akkustörung

  Betriebsverschluss fährt auf/zu

  1.2 Tilsigtet brug

  Når spildevandet overfylder afløbet, f.eks. efter kraftig regn, tilstopninger eller udfald af en pumpestation, kan spildevand og tilbageløb forårsage skader på bygninger. Quatrix-K automatiske fækalie højvandslukker, type 3F i henhold til EN 13564-1,