of 35 /35
1 OLEH TAN KEE LIN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI JOHOR TINGKAT 4, BLOK A, WISMA PERSEKUTUAN, JALAN AYER MOLEK, 80000 JOHOR BAHRU, JOHOR.

Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

Embed Size (px)

Text of Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

1OLEHTAN KEE LIN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI JOHORTINGKAT 4, BLOK A, WISMA PERSEKUTUAN,JALAN AYER MOLEK,80000 JOHOR BAHRU,JOHOR.

SLJIr l5L JI8I1IN rL8IJlrIN hISYSIRIr11LLIP Jl8LRl 1INccuNcJIuI8 8LRrIl1INrL8IJlrIN rINIr-rINIr 1LRu1IhI hLNcLNIlJIcIIN JIN PLRLlNJuNcIN 1IPuN l57 Ir1I rINIr-rINIr JIN 0RINchuJI 1LLIP JlruI1ruISIrIN 1uJuIN IcIRrINIr-rINIr 1LRPLLlPIRI JIRlPIJI hISILIPPLNcINlIYIIN JIN PLNcI8IlIN41IPuN 1IPuN l55l l55l Ir1I Ir1I PLRLlNJuNcIN PLRLlNJuNcIN rINIr rINIr- -rINIr rINIr hLNccIN1lrIN hLNccIN1lrIN Ir1I Ir1I Jl Jl I1IS I1IS 1uJuIN 1uJuINhLNYLJIRrIN hLNYLJIRrIN l8u8IPI l8u8IPI / / rLLuIRcI rLLuIRcI JIN JINhISYIRIrI1 hISYIRIrI1 1LN1INc 1LN1INc PLN1lNcNYI PLN1lNcNYI rINIr rINIr- -rINIr rINIr Jl8LRl Jl8LRl JIcIIN JIcIIN JIN JIN PLRLlNJuNcIN PLRLlNJuNcINJIRlPIJI JIRlPIJI PLL8IcIl PLL8IcIl hISILIP hISILIP PLNcINlIYIIN PLNcINlIYIINJIN JIN PLNcI8IlIN PLNcI8IlIN

Ir1I rINIr-rINIr P00l 1LLIP JlruI1ruISIPIJI PIJI 0l08P00P 1uJuIN hLNYI1urINuNJINc-uNJINc YINc 8LRrIl1IN PLNJIcIINPLRLlNJuNcIN JIN PLhuLlPIN rINIr-rINIr8LRISISrIN PRlNSlP-PRlNSlP YINc 1LRJIPI1JILIh r0NvLNSYLN hLNcLNIl PIr rINIr-rINIr{6R6)

rINIr-rINIr hLNclru1 1IISlRIN Ir1IrINIr-rINIr P00l lILIP hLRLrI YINc 8LRuSlIJl 8IuIP uhuR LIPIN 8LLIS {l8) 1IPuN

PLNcLR1lIN rINIr-rINIr YINc hLhLRLurINPLhLLlPIRIIN JIN PLRLlNJuNcIN [SLrSYLNl7{l){a-k)l rINIr-rINIr Jl6LJLRIrIN SL6IRI IlSlrILLh0Sl I1Iu SLrSuIL 0LLP l8u8IPI PLNJIcII1Iu INcc01I rLLuIRcINYI l8u8IPI I1Iu PLNJIcI YINc 1lJIr LIYIr/1LLIP I8Il hLNJILINrIN PLNcIuISIN /PLNcIuILIN rL I1IS rINIr-rINIr YINc 80LLPhLhuNcrlNrIN rINIr-rINIr 1LRLl8I1 JILIhPLRcIuLIN YINc 1lJIr SLPI18rINIr-rINIr YINc 1lJIr hLhPuNYIl l8uI1Iu 8IPI I1Iu PLNJIcI I1Iu rINIr-rINIrYINc 1LLIP Jl8uINc rINIr-rINIr YINc ILIhl rL6LJLRIINLh0Sl Irl8I1 PLR1LLlNcrIPIN l8u8IPI I1IurLLuIRcINYI rINIr-rINIr YINc hLNcLhlS hLNLRlhISLJLrIP I1Iu hLNJILINrIN PLNJIJIIN YINcSILIP JIRl SLcl uNJINc-uNJINc hLNcI8IlrIN 1INccuNcJIuI8 hLRLrI uN1urhLNYLJlIrIN rLPLRLuIN rINIr-rINIr SLPLR1lhIrIN hlNuh 1LhPI1 1lNccIL hLNYLJlIrINPIrIlIN rISlP SIYINc PLNJlJlrIN JINSL8IcIlNYI

SLrSYLN l7 {P){a-c)- PLNcINlIYIIN IlSlrIL - Jl6LJLRIrINJIRl SLcl IlSlrIL JlrI IJI rL6LJLRIINYINc Su8S1INSlIL JIN 80LLP JlLlPI1 PIJIhINI-hINI 8IPIclIN 1u8uP rINIr-rINIrIrl8I1 PLNcLNIIN rLrLRISIN YINc 80LLPhLNYL8I8rIN PI1IP SLLluP PLNJIRIPINLurI 1LR8IrIR hLLL6uR PIRu1 PlLINcIuNcSl IlSl0L0cl I1Iu cucuR RIh8u1 I1Iuclcl10PLNcINlYIIN Lh0Sl - Jl6LJLRIrIN JIRlLh0Sl JlrI IJI cINccuIN YINcSu8S1INSlIL JIN 80LLP JlLlPI1 PIJIIuNcSl hLN1IL I1Iu Lh0Sl rINIr-rINIrl1u YINc JlJILlLrIN JLNcIN IN1IRILIlN rL6LLIRuIN hLN1IL I1Iu 1lNcrIPLIru 1LRhISur rLRLSIPIN rLhuRuNcINPLNYLNJlRlIN I1Iu PLRrLh8INcIN LIh8I111PLNcINlIYIIN SLrSuIL - 1LRINlIYI JIRl SLrS JlrI JlI 1LLIP hLNcIh8lL 8IPIclIN SIhI IJI SL8IcIl PLSLR1I I1Iu PLhLRPI1l JILIh IPI-IPI Ir1lvl1l YINc 8LRuNSuR SLrS 8Icl hIrSuJ IPI-IPI 8IPIN I010cRII RIrIhIN IlLLh Pl1I vlJL0 I1Iu PLRSLh8IPIN YINc 8LuNSuR P0RN0cRIIl Lu6IP I1Iu Suh8INc I1Iu LrSPL0l1ISl SLrS 0LLP hINI-hINI 0RINc 8Icl hLhuISrIN NIISu SLrS 0RINc l1u I1Iu 0RINc LIlN1uNJINc-uNJINc YINc 1LRLl8I1 -o Ir1I rINIr-rINIr P00lo 8I8 Xvl rINuN rLSLrSIINIcLNSl rLRIJIIN YINc 1LRLl8I1 JILIh PLNcuRuSIN rLS PLNcINlIYIIN rINIr-rINIr o JI8I1IN rL8IJlrIN hISYIRIrI1o P0LlS JlRIJI hILIYSlIo rLhLN1LRlIN rLSlPI1IN {P0SPl1IL)1Suh8LR hIrLuhI1 - P0LlS P0SPl1IL 0RINc IuIh cuRu l8u8IPI I1Iu IPLl rLLuIRcI hLJlI hINcSI SLNJlRl 1LLLI0N L-hIlL JIN SL8IcIlNYI14Proses tnuakan Pelnuung hag auuan kes enueraan kanak-kanak - 1LRlhI IJuIN6I1I1 hIrLuhI1 PLNcIJu6I1I1 hIrLuhI1 rINIr-rINIr 6I1I1 hIrLuhI1 PLNJLRI IJIrIN LIuI1IN rL RuhIP / 1LhPI1 rLJIJlIN [ SLrSYLN 8{l) l hIrLuhrIN 1uJuIN LIuI1IN IJIrIN 1Lhu8uIL 8LRISlNcIN {JlrI PLRLu) PLRlrSI 1u8uP 8IJIN hINcSI JIPI1rIN 8IN1uIN P0LlS {JlrI PLRLu) rLNILPIS1l JLNlS PLNJLRIIN [ SLrSYLN l7{l){a - k) l1JlrI 8LRLIru PLNcINlIYIIN - SLLIhI1rIN rINIr-rINIr [SLrSYLN l8l LIrurIN PLhLRlrSIIN PLRu8I1IN [SLrSYLNP0 {P) l LIP0RrIN rL PlPIr P0LlS {JlrI PLRLu) RuJur rL hIPrIhIP uN1ur PLRlN1IPSLhLN1IRI [ Seksyen l5{P) / P5 {l) l JILINrIN SlISI1IN JIN SLJlIrIN LIP0RINPLLlNJuNc [ SLrSYLN 30 {L){a) l RuJur SLhuLI rL hIPrIhIP uN1ur PLRlN1IP 1L1IP [ SLrSYLN 30{l){a-e)-SLrSYLN 30 {8)I1Iu SLrSYLN 30{lP)l PLNlLIlIN [ SLrSYLN 30 {l3) l11LRlhI IJuINSlISI1INPenganayaan SerusHospitalLaor PolsPerntah SeuentaraPenganayan tuakserusSelaan / raunselngLaoran Palsu{tutu kes)Ssatan lanjutPerntah 1etaPenlaan1PLhLRlrSIIN JIN RIuI1IN PLRu8I1IN SLSL0RINc PLcIuIl PLRu8I1IN PLNJIrLIP[ SLrSYLN Pll {a) hLNJILINrIN PLhLRlrSIIN rL I1IS rINIr-rINIr {h) hLhLRlrSI rINIr-rINIr JlrI Jl8LNIRrIN 0LLP PLLlNJuNc I1Iu PLcIuIl P0LlS {c) hLh8LRl RIuI1IN YINc JlIlrlRrIN PLRLu 8LRlru1IN rLPu1uSIN JlIcN0SlSNYI18rL8LNIRIN uN1ur JlhISurrIN rL P0SPl1IL [ SLrSYLN PPl JlrI PLcIuIl PLRu8I1IN 8LRPLNJIPI1 8IPIuI rINIr-rINIr PLRLu JlhISurrIN rL P0SPl1IL 8Icl hIrSuJ PLhLLlPIRIIN I1Iu RIuI1IN PLRu8I1IN SLSL0RINc PLLlNJuNc I1Iu PLcIuIl P0LlS 80LLP hLh8LNIRrIN rINIr-rINIr l1u JlhISurrIN rL P0SPl1IL1rL8LNIRIN 8Icl RIuI1IN PLRu8I1IN[ Su8SLrSYLN P{l) l JlrI PLcIuIl PLRu8I1IN 8LRPLNJIPI1 8IPIuI rINIr-rINIr hLhLRLurIN RIuI1IN 8Icl PLNYIrl1 rL6LJLRIIN I1Iu rLIJIIN YINc RlNcIN SLSL0RINc PLLlNJuNc I1Iu PLcIuIl P0LlS 80LLP hLh8LNIRrIN0rL8LNIRIN 8Icl RIuI1IN PLRu8I1IN[ Su8SLrSYLN P{P) l JlrI rLIJIIN rINIr-rINIr SLRluS I1Iu hLhLRLurIN PLh8LJIPIN I1Iu RIuI1IN PSlrlI1Rl SL0RINc PLLlNJuNc I1Iu PLcIuIl P0LlS PLNJIrLIP hLNJIPI1 rLl7lNIN l8u / 8IPI / PLNJIcI / hINI-hINI 0RINc YINc hLhPuNYIl ruISI1rL8LNIRIN 8Icl RIuI1IN PLRu8I1IN[ Su8SLrSYLN P{3) l JlrI SLSL0RINc PLcIuIl PLRu8I1IN hLhPLRIrul SL6IRI 8LR1uLlS 8IPIuI 1LRJIPI1 RlSlr0 PIhPlR rLPIJI rLSlPI1IN rINIr-rINIr SLSL0RINc PLLlNJuNc 80LLP hLh8LNIRrIN 1INPI hLhPLR0LLP rLl7lNIN YINc JlSL8u1 JILIh Su8SLrSYLN P{P) Jl8IuIP hINI-hINI rLIJIIN 8LRlru1 {a) l8u / 8IPI / PLNJIcI rINIr-rINIr LNccIN hLh8LRl rLl7lNIN {h) l8u / 8IPI / PLNJIcI rINIr-rINIr 1lJIr IJI I1Iu 1lJIr JIPI1 Jl1Lhul {c) PLLlNJuNc hLhPLR6IYIl I1IS ILISIN YINc huNISI8IP 8IPIuI l8u / 8IPI / PLNJIcI rINIr-rINIr 1LLIP hLNcINlIYIl hLNcI8IlrIN hLh8uINc I1Iu hLNJLJIPrIN I1Iu hLNcINlIYIl JIRl SLcl SLrS rINIr-rINIr l1u

1lIJI LlI8lLl1l Jl1INccuNc rLRINI hLh8LRlrIN rL8LNIRIN[ SLrSYLN PL l PLLlNJuNc I1Iu PLcIuIl P0LlS YINc hLh8LNIRrIN PLhLRlrSIIN / RIuI1IN PLcIuIl PLRu8I1IN YINc hLhLRlrSI / hLRIuI1 rINIr-rINIr SLhuI 0RINc YINc 8LR1lNJIr hLh8IN1u PLcIuIl PLRu8I1IN l1u

rLuIJlPIN PLcIuIl PLRu8I1IN I1Iu PLNcIhIL PLRu8I1IN[ SLrSYLN P7 l {l) JlrI SLSL0RINc PLcIuIl PLRu8I1IN hLhPLR6IYIl I1IS ILISIN-ILISIN YINc huNISI8IP PLNJIrLIP JLNcIN SLR1I-hLR1I hLh8LRl1IPu SL0RINc PLLlNJuNc {P) 1lJIr hLhI1uPl Su8SLrSYLN {l) 80LLP JlJLNJI 1lJIr LL8lP Rh 500000 I1Iu PLNJIRI 1lJIr LL8lP P 1IPuN I1Iu rLJuI-JuINYI {3) PLcIuIl PLRu8I1IN 80LLP hLNcIh8lL rINIr-rINIr rL JILIh JIcIIN SLhLN1IRI SLPlNccI JlIh8lL ILlP 0LLP SL0RINc PLLlNJuNc I1Iu PLcIuIl P0LlS4PLRININ JI8I1IN rL8IJlrIN hISYIRIrI1 JILIhhLNINcINl rLS PLNcINlIYIIN rINIr-rINIr hLNYLLIhI1 - PLcIuIl rL8IJlrIN YINcJluIR1IrIN SL8IcIl PLLlNJuNc PLRLu8LR1lNJIr SLcLRI IPI8lLI hLNLRlhI LIP0RINhLNcLNIl PLNJLRIIN hLLlNJuNcl - JI8I1IN PLRLu hLLlNJuNclhINcSI JLRI SIhI IJI Jl 1LhPI1rIN Jl1LhPI1 SLLIhI1 I1Iu rLLuIRcI cIN1l / 0RINcYINc LIYIr hLNJIcI - hLhIS1lrIN 8IPIuI rL8IJlrIN /PIr rINIr-rINIr JlLlNJuNcl

hLhuLlPrIN - JI8I1IN JucI hLNcIh8lL1INccuNcJIuI8 uN1ur hLhuLlPrIN rLYIrlNINJlRl rINIr-rINIr JIN JucI IPLlrLLuIRcINYI hLLILul PLNYLLlIIN JIRl hISIrL SLhISI SLSSl rIuNSLLlNc [8engkellnterakt1l JIN LIlN-LIlN rPlJhI1S0r0NcIN SIhI IJI YINc JlSLJlIrIN 0LLPJI8I1IN I1Iu LIlN-LIlN IcLNSl rLRIJIIN /8urIN rLRIJIIN / 8IJIN SurIRLLI JINSL8IcIlNYI

rPlJhI1 S0r0NcIN JI8I1IN JILIh hLNINcINl hISILIP PLNcINlIYIIN rINIr-rINIr SLLlIIN hLLILul PLRlN1IP hIPrIhIP [SLrSYLN 30{l){h)l - hIPrIhIP 80LLP hLh8uI1SuI1u PLRlN1IP hLLL1IrrIN rINIr-rINIrJl 8IuIP PLNcIuISIN PLLlNJuNc I1Iu0RINc YINc JlLIN1lr 0LLP hIPrIhIP8Icl rINIr-rINIr SLLIhI 1LhP0P YINcJl1L1IPrIN 0LLP hIPrIhIP

8lh8lNcIN JIN rIuNSLLlNc -hLRuPIrIN LLLhLN 1LRPLN1lNc uN1ur Jl8LRlrIN rLPIJI l8u8IPI / PLNJIcI I1Iu rLLuIRcI YINc 1LRLl8I1 8Icl hLh80LLP rINIr-rINIr hINcSI JLRI hLNYLSuIlrIN SLhuLI JlRl hLRLrI JILIh rLLuIRcI JIN hISYIRIrI1 hLNYLJlIrIN PLRrPlJhI1IN 1LrNlrIL JIN rLuINcIN SLPLR1l 8IN1uIN Ih / 8IN1uIN rINIr-rINIr / LLIuN INIr PLLlPIRI / cLRIN PLLIN6IRIN JIN 8IN1uIN SLr0LIP8 PLNu8uPIN PISurIN PLRLlNJuNcIN rINIr-rINIr {PPrr) [ SLrSYLN 7 {l) l JIN PuSI1 Ir1lvl1l rINIr-rINIr hLRuPIrIN SuI1u uSIPI 8Icl hLNYLLIRISrIN PLRrPlJhI1IN SL1LhPI1 rLPIJI rLLuIRcI JIN rINIr-rINIr YINc hLhLRLurIN PLRLlNJuNcIN hLNYLJlIrIN Ir1lvl1l / PR0cRIh YINc SLSuIl rL IRIP PLN6LcIPIN JIN hLNcuRINcrIN S1I1lS1lr PLNcINlIYIIN rINIr-rINIr PPrr hLhPuNYIl P01LNSl YINc 1lNccl 8Icl hLNlNcrI1rIN uSIPI JILIh rLRJI PL6LcIPIN JIN PLhuLlPIN hLLILul lN1LRvLNSl rRlSlS JIN hLhPLR1lNcrI1rIN rLPLR6IYIIN hISYIRIrI1 Jl JILIh lNS1l1uSl rLrLLuIRcIIN

PR0cRIh / Ir1lvl1l YINc JlLIrSINIrIN 0LLPPPrr hLuuJuJrIN rLhLSRIIN JIN PLRPu8uNcIN JlJILIh rLLuIRcI hLNcIJIrIN PR0cRIh IJv0rISl JILIh ISPLrPIr rINIr-rINIr hLNcIJIrIN rLhPLN rLSLJIRIN SLPLR1l6LRIhIP PIhLRIN JIN SL8IcIlNYI hLNu8uPrIN PuSI1 Ir1lvl1l rINIr-rINIruN1ur hLh8LRl rPlJhI1 rLPIJI rINIr-rINIr JIN l8u8IPI SLR1I rLLuIRcI YINc8LRhISILIP JIN hLhLRLurIN rPlJhI1S0r0NcIN0 hLNJILlNrIN rLRJISIhI {NL1 u0RrlNc) JLNcIN IcLNSl-IcLNSl rLRIJIIN SLPLR1l rLhLN1LRlIN rLSlPI1IN / P0LlS JlRIJI hILIYSlI / JI8I1IN rLPIrlhIN JIN 8L8LRIPI IcLNSl YINc 8LRrIl1IN JucI hLNJILlNrIN rLRJISIhI JLNcIN 8IJIN-8IJIN r0P0RI1 / 8urIN rLRIJIIN / PLR1u8uPIN SurIRLLI / PlPIr SuIS1I /PlPIr hLJlI / lNJlvlJu JIN SLhuI LIPlSIN hISYIRIrI11S1I1lS1lr hLNcLNIl PLNcINlIYIIN rINIr-rINIr YINc JlLIP0RrIN JILIh NLcLRl J0P0R SLPlNccI 8uLIN 0r108LR 1IPuN P007JILRIP 8lLINcIN rLSJ0P0R 8IPRu 307huIR l38I1u PIPI1 55SLcIhI1 rLuINc 57P0N1lIN lr01I 1lNccl lhLRSlNc l5JuhLIP 70

S1I1lS1lr hLNcLNIl PLNcINlIYIIN rINIr-rINIr YINc JlLIP0RrIN Jl SLLuRuP NLcIRINLcLRl P00 P005 P00LJ0P0R lPL ll5 5lrLJIP PL LL l0PrLLIN1IN 5l l 8hLLIrI L PL 3lNLcLRl SLh8lLIN L7 lP l7PIPINc 38 5L 5lPLRIr l5 l7P l7PLRLlS PL 30 PuLIu PlNINc l5 l3l l8SI8IP Pl 0 0SIRIuIr l l85 l80SLLINc0R 7 L 581LRLNccINu 33 lL luPruILI LuhPuR P87 l5 35uPLI8uIN 0 0 0JuhLIP lL5L l800 l555

S1I1lS1lr PLNJLRI {SLLuRuP NLcIRI) PLNJLRI P00Ll8u 538IPI ll8u 1lRl L58IPI 1lRl L7IJlr 8LRIJlr 53SIuJIRI hIRI 85PLNcISuP 5LJlRIN 5PhIJlrIN 3cuRu l0rLrISlP l8u / 8IPI l7rLNILIN rLLuIRcI 8LIlN-LIlN L0lJuhLIP l5554S1I1lS1lr hLNcLNIl PLNcINlIYIIN rINIr-rINIr hLNclru1 JLNlS PLNJLRIIN PIJI 1IPuN P00LJLNlS PLNJLRIIN LLLIrl PLRLhPuIN JuhLIP1LRJIhPIR / 8uINc 8IYl P0 33 53JlI8IlrIN 355 3P7 L8PIl7lrIL PP P7l 55SLrSuIL P0 L50 L70Lh0Sl / PSlr0L0cl l3 37 50Suh8INc hIPRIh l 8 5LIlN-LIlN 0 0 0JuhLIP L33 l3LL l555