35
1 OLEH TAN KEE LIN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI JOHOR TINGKAT 4, BLOK A, WISMA PERSEKUTUAN, JALAN AYER MOLEK, 80000 JOHOR BAHRU, JOHOR.

Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

1

OLEH

TAN KEE LIN

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI JOHORTINGKAT 4, BLOK A, WISMA PERSEKUTUAN,

JALAN AYER MOLEK,80000 JOHOR BAHRU,

JOHOR.

Page 2: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

2

Page 3: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

3

SEJAK 1946 JABATAN KEBAJIKAN MASYSARAKTTELAH DIBERI TANGGUNGJAWAB BERKAITAN KEBAJIKAN KANAK-KANAK TERUTAMA MENGENAI JAGAAN DAN PERLINDUNGAN.

TAHUN 1947 AKTA KANAK-KANAK DAN ORANG MUDA TELAH DIKUATKUASAKAN, TUJUAN AGAR KANAK-KANAK TERPELIHARA DARIPADA MASALAH PENGANIAYAAN DAN PENGABAIAN.

Page 4: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

4

TAHUN 1991 AKTA PERLINDUNGAN TAHUN 1991 AKTA PERLINDUNGAN KANAK-KANAK MENGGANTIKAN AKTA DI KANAK-KANAK MENGGANTIKAN AKTA DI ATAS, TUJUAN MENYEDARKAN IBUBAPA / ATAS, TUJUAN MENYEDARKAN IBUBAPA / KELUARGA DAN MASYARAKAT TENTANG KELUARGA DAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA KANAK-KANAK DIBERI PENTINGNYA KANAK-KANAK DIBERI JAGAAN DAN PERLINDUNGAN DARIPADA JAGAAN DAN PERLINDUNGAN DARIPADA PELBAGAI MASALAH PENGANIAYAAN DAN PELBAGAI MASALAH PENGANIAYAAN DAN PENGABAIAN.PENGABAIAN.

Page 5: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

5

AKTA KANAK-KANAK 2001 TELAH DIKUATKUASA PADA PADA 01.08.2002, TUJUAN MENYATUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN PENJAGAAN, PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN KANAK-KANAK. BERASASKAN PRINSIP-PRINSIP YANG TERDAPAT DALAM KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK (CRC).

Page 6: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

6

KANAK-KANAK MENGIKUT TAFSIRAN AKTA KANAK-KANAK 2001 IALAH MEREKA YANG BERUSIA DI BAWAH UMUR LAPAN BELAS (18) TAHUN.

Page 7: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

7

PENGERTIAN KANAK-KANAK YANG MEMERLUKAN PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN {SEKSYEN 17(1)(a-k)}

KANAK-KANAK DICEDERAKAN SECARA FISIKAL, EMOSI ATAU SEKSUAL OLEH IBUBAPA, PENJAGA ATAU ANGGOTA KELUARGANYA.

IBUBAPA ATAU PENJAGA YANG TIDAK LAYAK /TELAH ABAI MENJALANKAN PENGAWASAN / PENGAWALAN KE ATAS KANAK-KANAK YANG BOLEH MEMUNGKINKAN KANAK-KANAK TERLIBAT DALAM PERGAULAN YANG TIDAK SEHAT.

Page 8: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

8

KANAK-KANAK YANG TIDAK MEMPUNYAI IBU ATAU BAPA ATAU PENJAGA ATAU KANAK-KANAK YANG TELAH DIBUANG.

KANAK-KANAK YANG ALAMI KECEDERAAN EMOSI AKIBAT PERTELINGKAHAN IBUBAPA ATAU KELUARGANYA.

KANAK-KANAK YANG MENGEMIS, MENERIMA SEDEKAH ATAU MENJALANKAN PENJAJAAN YANG SALAH DARI SEGI UNDANG-UNDANG.

MENGABAIKAN TANGGUNGJAWAB MEREKA UNTUK MENYEDIAKAN KEPERLUAN KANAK-KANAK SEPERTI MAKAN MINUM, TEMPAT TINGGAL, MENYEDIAKAN PAKAIAN, KASIH SAYANG, PENDIDIKAN DAN SEBAGAINYA.

Page 9: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

9

SEKSYEN 17 (2)(a-c)-

PENGANIAYAAN FISIKAL – DICEDERAKAN DARI SEGI FISIKAL JIKA ADA KECEDERAAN YANG SUBSTANSIAL DAN BOLEH DILIHAT PADA MANA-MANA BAHAGIAN TUBUH KANAK-KANAK AKIBAT PENGENAAN KEKERASAN YANG BOLEH MENYEBABKAN PATAH, SELIUH, PENDARAHAN, LUKA TERBAKAR, MELECUR, PARUT, HILANG FUNGSI FISIOLOGI ATAU GUGUR RAMBUT ATAU GIGI.

Page 10: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

10

PENGANIYAAN EMOSI – DICEDERAKAN DARI EMOSI JIKA ADA GANGGUAN YANG SUBSTANSIAL DAN BOLEH DILIHAT PADA FUNGSI MENTAL ATAU EMOSI KANAK-KANAK ITU YANG DIDALILKAN DENGAN ANTARA LAIN, KECELARUAN MENTAL ATAU TINGKAH LAKU, TERMASUK KERESAHAN, KEMURUNGAN, PENYENDIRIAN ATAU PERKEMBANGAN LAMBAT.

Page 11: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

11

PENGANIAYAAN SEKSUAL – TERANIAYA DARI SEKS JIKA DIA TELAH MENGAMBIL BAHAGIAN SAMA ADA SEBAGAI PESERTA ATAU PEMERHATI DALAM APA-APA AKTIVITI YANG BERUNSUR SEKS BAGI MAKSUD...

APA-APA BAHAN, FOTOGRAF, RAKAMAN, FILEM, PITA VIDEO ATAU PERSEMBAHAN YANG BEUNSUR PORNOGRAFI, LUCAH ATAU SUMBANG; ATAU

EKSPLOITASI SEKS OLEH MANA-MANA ORANG BAGI MEMUASKAN NAFSU SEKS ORANG ITU ATAU ORANG LAIN.

Page 12: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

12

UNDANG-UNDANG YANG TERLIBAT –

o AKTA KANAK-KANAK 2001o BAB XVI KANUN KESEKSAAN

AGENSI KERAJAAN YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN KES PENGANIAYAAN KANAK-KANAK

o JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKATo POLIS DIRAJA MALAYSIAo KEMENTERIAN KESIHATAN (HOSPITAL)

Page 13: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

13

SUMBER MAKLUMAT –

POLIS HOSPITAL ORANG AWAM GURU IBUBAPA ATAU AHLI KELUARGA MEDIA MANGSA SENDIRI TELEFON E-MAIL DAN SEBAGAINYA.

Page 14: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

14

Proses tindakan Pelindung bagi aduan kes penderaan kanak-kanak :-

TERIMA ADUANCATAT MAKLUMAT PENGADUCATAT MAKLUMAT KANAK-KANAK

CATAT MAKLUMAT PENDERA ADAKAN LAWATAN KE RUMAH / TEMPAT KEJADIAN { SEKSYEN 8(1) } MAKLUMKAN TUJUAN LAWATAN ADAKAN TEMUBUAL BERASINGAN (JIKA PERLU) PERIKSA TUBUH BADAN MANGSA DAPATKAN BANTUAN POLIS (JIKA PERLU) KENALPASTI JENIS PENDERAAN { SEKSYEN 17 (1)(a – k) }.

Page 15: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

15

JIKA BERLAKU PENGANIAYAAN –

SELAMATKAN KANAK-KANAK {SEKSYEN 18}. LAKUKAN PEMERIKSAAN PERUBATAN {SEKSYEN 20 (2) }. LAPORKAN KE PIHAK POLIS (JIKA PERLU). RUJUK KE MAHKAMAH UNTUK PERINTAH SEMENTARA { Seksyen 19(2) / 25 (1) }. JALANKAN SIASATAN DAN SEDIAKAN LAPORAN PELINDUNG { SEKSYEN 30 (6)(a) }. RUJUK SEMULA KE MAHKAMAH UNTUK PERINTAH TETAP { SEKSYEN 30(1)(a-e)+ SEKSYEN 30 (8)ATAU SEKSYEN 30(12)}. PENILAIAN { SEKSYEN 30 (13) }.

Page 16: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

16

TERIMA ADUAN

SIASATAN

Penganiayaan Serius

Hospital

Lapor Polis

Perintah Sementara

Penganiayan tidakserius

Seliaan / Kaunseling

Laporan Palsu(tutup kes)

Sisatan lanjut

Perintah Tetap

Penilaian

Page 17: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

17

PEMERIKSAAN DAN RAWATAN PERUBATAN

SESEORANG PEGAWAI PERUBATAN HENDAKLAH,{ SEKSYEN 21}

(a) MENJALANKAN PEMERIKSAAN KE ATAS KANAK-KANAK,

(b) MEMERIKSA KANAK-KANAK JIKA DIBENARKAN OLEH PELINDUNG ATAU PEGAWAI POLIS

(c) MEMBERI RAWATAN YANG DIFIKIRKAN PERLU BERIKUTAN KEPUTUSAN DIAGNOSISNYA

Page 18: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

18

KEBENARAN UNTUK DIMASUKKAN KE HOSPITAL

{ SEKSYEN 22}

JIKA PEGAWAI PERUBATAN BERPENDAPAT BAHAWA KANAK-KANAK PERLU DIMASUKKAN KE HOSPITAL BAGI MAKSUD PEMELIHARAAN ATAU RAWATAN PERUBATAN, SESEORANG PELINDUNG ATAU PEGAWAI POLIS BOLEH MEMBENARKAN KANAK-KANAK ITU DIMASUKKAN KE HOSPITAL.

Page 19: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

19

KEBENARAN BAGI RAWATAN PERUBATAN

{ SUBSEKSYEN 24(1) }

JIKA PEGAWAI PERUBATAN BERPENDAPAT BAHAWA KANAK-KANAK MEMERLUKAN RAWATAN BAGI PENYAKIT, KECEDERAAN ATAU KEADAAN YANG RINGAN, SESEORANG PELINDUNG ATAU PEGAWAI POLIS BOLEH MEMBENARKAN.

Page 20: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

20

KEBENARAN BAGI RAWATAN PERUBATAN

{ SUBSEKSYEN 24(2) }

JIKA KEADAAN KANAK-KANAK SERIUS ATAU MEMERLUKAN PEMBEDAHAN ATAU RAWATAN PSIKIATRI, SEORANG PELINDUNG ATAU PEGAWAI POLIS,

HENDAKLAH MENDAPAT KEIZINAN IBU / BAPA / PENJAGA / MANA-MANA

ORANG YANG MEMPUNYAI KUASA.

Page 21: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

21

KEBENARAN BAGI RAWATAN PERUBATAN{ SUBSEKSYEN 24(3) }

JIKA SESEORANG PEGAWAI PERUBATAN MEMPERAKUI SECARA BERTULIS BAHAWA TERDAPAT RISIKO HAMPIR KEPADA KESIHATAN KANAK-KANAK, SESEORANG PELINDUNG BOLEH MEMBENARKAN, TANPA MEMPEROLEH KEIZINAN YANG DISEBUT DALAM SUBSEKSYEN 24(2) DIBAWAH MANA-MANA KEADAAN BERIKUT : (a) IBU / BAPA / PENJAGA KANAK-KANAK ENGGAN MEMBERI KEIZINAN, (b) IBU / BAPA / PENJAGA KANAK-KANAK TIDAK

ADA ATAU TIDAK DAPAT DITEMUI, (c) PELINDUNG MEMPERCAYAI ATAS ALASAN YANG MUNASABAH BAHAWA IBU / BAPA / PENJAGA KANAK- KANAK TELAH MENGANIAYAI, MENGABAIKAN, MEMBUANG ATAU MENDEDAHKAN, ATAU MENGANIAYAI DARI SEGI SEKS, KANAK-KANAK ITU.

Page 22: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

22

TIADA LIABILITI DITANGGUNG KERANA MEMBERIKAN KEBENARAN

{ SEKSYEN 26 }

PELINDUNG ATAU PEGAWAI POLIS YANG MEMBENARKAN PEMERIKSAAN / RAWATAN

PEGAWAI PERUBATAN YANG MEMERIKSA / MERAWAT KANAK-KANAK

SEMUA ORANG YANG BERTINDAK MEMBANTU PEGAWAI PERUBATAN ITU.

Page 23: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

23

KEWAJIPAN PEGAWAI PERUBATAN ATAU PENGAMAL PERUBATAN{ SEKSYEN 27 }

(1) JIKA SESEORANG PEGAWAI PERUBATAN MEMPERCAYAI ATAS ALASAN-ALASAN YANG MUNASABAH, HENDAKLAH DENGAN SERTA-MERTA MEMBERITAHU SEORANG PELINDUNG (2) TIDAK MEMATUHI SUBSEKSYEN (1) BOLEH

DIDENDA TIDAK LEBIH RM 5,000.00 ATAU PENJARA TIDAK LEBIH 2 TAHUN ATAU KEDUA-DUANYA (3) PEGAWAI PERUBATAN BOLEH MENGAMBIL

KANAK-KANAK KE DALAM JAGAAN SEMENTARA SEHINGGA DIAMBIL ALIH OLEH SEORANG PELINDUNG ATAU PEGAWAI POLIS

Page 24: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

24

PERANAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DALAM MENANGANI KES PENGANIAYAAN KANAK-KANAK

MENYELAMAT – PEGAWAI KEBAJIKAN YANG DIWARTAKAN SEBAGAI PELINDUNG PERLU BERTINDAK SEGERA APABILA MENERIMA LAPORAN MENGENAI PENDERAAN.

MELINDUNGI – JABATAN PERLU MELINDUNGI MANGSA DERA SAMA ADA DI TEMPATKAN DI TEMPAT SELAMAT ATAU KELUARGA GANTI / ORANG YANG LAYAK.

MENJAGA – MEMASTIKAN BAHAWA KEBAJIKAN / HAK KANAK-KANAK DILINDUNGI.

Page 25: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

25

MEMULIHKAN – JABATAN JUGA MENGAMBIL TANGGUNGJAWAB UNTUK MEMULIHKAN KEYAKINAN DIRI KANAK-KANAK DAN JUGA AHLI KELUARGANYA MELALUI PENYELIAAN DARI MASA KE SEMASA, SESSI KAUNSELING {Bengkel Interaktif} DAN LAIN-LAIN KHIDMAT SOKONGAN SAMA ADA YANG DISEDIAKAN OLEH JABATAN ATAU LAIN-LAIN AGENSI KERAJAAN / BUKAN KERAJAAN / BADAN SUKARELA DAN SEBAGAINYA.

Page 26: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

26

KHIDMAT SOKONGAN JABATAN DALAM MENANGANI MASALAH PENGANIAYAAN KANAK-KANAK

SELIAAN :MELALUI PERINTAH MAHKAMAH

{SEKSYEN 30 (1)(b)} – MAHKAMAH BOLEH MEMBUAT SUATU PERINTAH MELETAKKAN KANAK-KANAK DI BAWAH PENGAWASAN PELINDUNG ATAU ORANG YANG DILANTIK OLEH MAHKAMAH BAGI KANAK-KANAK SELAMA TEMPOH YANG DITETAPKAN OLEH MAHKAMAH.

Page 27: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

27

BIMBINGAN DAN KAUNSELING – MERUPAKAN ELEMEN TERPENTING UNTUK DIBERIKAN KEPADA IBUBAPA

/ PENJAGA ATAU KELUARGA YANG TERLIBAT BAGI MEMBOLEH KANAK-

KANAK MANGSA DERA MENYESUAIKAN SEMULA DIRI MEREKA DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT

MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN TEKNIKAL DAN KEWANGAN SEPERTI BANTUAN AM / BANTUAN KANAK-KANAK / ELAUN ANAK PELIHARA / GERAN PELANCARAN DAN BANTUAN SEKOLAH.

Page 28: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

28

PENUBUHAN PASUKAN PERLINDUNGAN KANAK- KANAK (PPKK) { SEKSYEN 7 (1) } DAN PUSAT AKTIVITI KANAK-KANAK, MERUPAKAN SUATU USAHA BAGI MENYELARASKAN PERKHIDMATAN SETEMPAT KEPADA KELUARGA DAN KANAK-KANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN. MENYEDIAKAN AKTIVITI / PROGRAM YANG SESUAI KE ARAH PENCEGAHAN DAN MENGURANGKAN STATISTIK PENGANIAYAAN KANAK-KANAK.

PPKK MEMPUNYAI POTENSI YANG TINGGI BAGI MENINGKATKAN USAHA DALAM KERJA PECEGAHAN DAN PEMULIHAN MELALUI INTERVENSI KRISIS DAN MEMPERTINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI DALAM INSTITUSI KEKELUARGAAN.

Page 29: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

29

PROGRAM / AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN OLEH PPKK

MEWUJUDKAN KEMESRAAN DAN PERHUBUNGAN DI DALAM KELUARGA.

MENGADAKAN PROGRAM ADVOKASI DALAM ASPEK HAK KANAK-KANAK.

MENGADAKAN KEMPEN KESEDARAN SEPERTI CERAMAH, PAMERAN DAN SEBAGAINYA.

MENUBUHKAN PUSAT AKTIVITI KANAK-KANAK UNTUK MEMBERI KHIDMAT KEPADA KANAK- KANAK DAN IBUBAPA SERTA KELUARGA YANG BERMASALAH DAN MEMERLUKAN KHIDMAT SOKONGAN.

Page 30: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

30

MENJALINKAN KERJASAMA (NET WORKING) DENGAN AGENSI-AGENSI KERAJAAN SEPERTI KEMENTERIAN KESIHATAN / POLIS DIRAJA MALAYSIA / JABATAN KEHAKIMAN DAN BEBERAPA AGENSI YANG BERKAITAN. JUGA MENJALINKAN KERJASAMA DENGAN BADAN-BADAN KOPORAT / BUKAN KERAJAAN / PERTUBUHAN SUKARELA / PIHAK SWASTA /PIHAK MEDIA / INDIVIDU DAN SEMUA LAPISAN MASYARAKAT.

Page 31: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

31

STATISTIK MENGENAI PENGANIAYAAN KANAK-KANAK YANG DILAPORKAN DALAM NEGERI JOHOR SEHINGGA BULAN OKTOBER, TAHUN 2007

DAERAH BILANGAN KES

JOHOR BAHRU 307

MUAR 13BATU PAHAT 59SEGAMAT 4KLUANG 57PONTIAN 1KOTA TINGGI 14

MERSING 15

JUMLAH 470

Page 32: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

32

STATISTIK MENGENAI PENGANIAYAAN KANAK-KANAK YANG DILAPORKAN DI SELURUH NEGARA

NEGERI 2004 2005 2006JOHOR 126 115

91KEDAH 26 66

102KELANTAN 51 14 8MELAKA 64 26 31NEGERI SEMBILAN 67 124 147PAHANG 38 56 91PERAK 145 172

147PERLIS 26 30 44PULAU PINANG 154 131 184SABAH 21 0

0SARAWAK 144 189 180SELANGOR 474 446 498TERENGGANU 33 16

41W.P.KUALA LUMPUR 287 415

435W.P.LABUAN 0 0 0JUMLAH 1,656 1,800 1,999

Page 33: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

33

STATISTIK PENDERA (SELURUH NEGARA) :

PENDERA 2006

IBU 493BAPA 441IBU TIRI 69BAPA TIRI 67ADIK BERADIK 53SAUDARA MARA 89PENGASUH 56JIRAN 52MAJIKAN 3GURU 10KEKASIH IBU / BAPA 17KENALAN KELUARGA 48

LAIN-LAIN 601

JUMLAH 1,999

Page 34: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

34

STATISTIK MENGENAI PENGANIAYAAN KANAK-KANAK MENGIKUT JENIS PENDERAAN PADA TAHUN 2006

JENIS PENDERAAN LELAKI PEREMPUAN JUMLAH

TERDAMPAR / BUANG BAYI 20 3353

DIABAIKAN 355 327 682FIZIKAL 224 271 495SEKSUAL 20 650 670EMOSI / PSIKOLOGI 13 37

50SUMBANG MAHRAM 1 48

49LAIN-LAIN 0 0 0

JUMLAH 633 1,366 1,999

Page 35: Proses Tindakan Kes Penderaan Kanak-kanak

35