22
AHLI: NORSIAH BINTI OMAR – 661128045274 - 201129236130 ROSENI BINTI YAHYA - 700820115012 - 201129236144 KUMPULAN BMG

PENDERAAN KANAK-KANAK.ppt

Embed Size (px)

Citation preview

 • AHLI:

  NORSIAH BINTI OMAR 661128045274 - 201129236130

  ROSENI BINTI YAHYA - 700820115012 - 201129236144

  KUMPULAN BMG

 • DEFINISI

  Kanak-kanak didefinisikan sebagai seorang yang bawah umur 18 tahun seperti yang termaksub dalam Akta Kanak Kanak 2011.Penderaan kanak-kanak adalah satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka.Dikategorikan kepada penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian
 • PENDERAAN

  SEKSUAL

  JENIS-JENIS PENDERAAN

  PENDERAAN FIZIKAL

  PENDERAAN

  EMOSI

 • Penderaan fizikal menurut akta kanak-kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi fizikal menyebabkan kecederaan yang boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak itu akibat kekerasan atau pengunaan agen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak.

 • Penderaan emosi menurut akta Kanak-kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak itu seperti kecelaruan mental atau tingkah laku, keresahan, kemurungan, penyendirian dan perkembangan lambat.

 • Penderaan seksual menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika dia mengambil bahagian, sama ada sebagai peserta atau pemerhati, dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu orang lain.

 • Kepincangan rumah tangga

  Penceraian

  Perkahwinan yang tidak sah

  Kaki Judi

  Ibu bapa yang ketagih dadah

  Sikap luar biasa tehadap perhubungan seks

  Perbalahan antara ahli keluarga

  Tekanan ibu bapa

  PUNCA-PUNCA

 • Kanak-kanak terdedah kepada segala bentuk bahaya, termasuk mengancam nyawa mereka.

  PENGABAIAN

  Kegagalan secara berterusan dan serius untuk menyediakan keperluan asas fizikal, emosi dan pembangunan dari segi kesihatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat perlindungan dan kehidupan yang selamat untuk kanak-kanak

 • TEKANAN JIWA

  KESAN PENDERAAN EMOSI

  GANGGUAN EMOSI DAN MENTAL

  KERESAHAN

  KEMURUNGAN

  PENYENDIRIAN

  PEMARAH

 • Menjadi ganas

  Meningalkan

  Kesan di tubuh badan

 • Apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada mental atau emosi kanak-kanak itu seperti kecelaruan mental atau tingkah laku, keresahan, kemurungan, penyedirian dan perkembangan lambat .

  Menurut akta kanak-kanak 2001 :

 • Sosialisasi

  Pengertian sosialisasi secara umum dapat diertikan sebagai proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakatnya. Sosialisasi ialah proses mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan untuk menjadi suatu bahagian dari suatu masyarakat.

 • UNESCO

  Ditubuhkan pada tahun 1945

  Dikenali sebagai United nation education, scientific and cultural Organization

  Sebanyak 190 negara menjadi ahli termasuk Malaysia

  Mempromosikan inisiatif kerjasama antarabangsa bagi bagi hal ehwal berkaitan pendidikan, sains dan kebudayaan berpusat di Paris.

 • Misi utama UNESCO adalah untuk meningkatkan pengetahuan, standard dan kooperasi intelektual dalam menggalakkan transformasi sosial yang kondusif kepada nilai keadilan, kebebasan dan maruh kemanusia secara universal.

  Beberapa tugas UNESCO yang penting adalah etika dan hak kemaknusiaan. Projek yang menerima penajaan UNESCO termasuk promosi kebebasan bersuara, promosi kepelbagaian budaya di dunia; perjanjian kerjasama antarabangsa untuk kebudayaan dunia dan warisan semulajadi untuk memelihara hak asasi manusia.

  Tema UNESCO ialah menyumbangkan kepada keamanan dan perkembangan manusia dalam satu era globalisasi melalui pendidikan, sains, sains sosial, kebudayaan dan komunikasi.

 • Keluarga adalah tempat pertama bagi seorang anak tumbuh dan berkembang

  Keluarga meliputi ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara belum bernikah dan tinggal secara bersama-sama dalam satu rumah

  Agen sosialisasi keluarga

 • Keluarga sebagai agen sosilisasi yang penting

 • Keluarga merupakan media awal dari suatu proses sosialisasi, begitu bayi dilahirkan. Ia sudah berhubungan dengan keluarganya.

  Sebagai anggota keluarga yanag baru dilahirkan.

  Ia sangat bergantung kepada perlindungan dan bantuan anggota keluarganya.

  Proses sosialisasi awal dalam

  Keluarga.

 • SEKIAN TERIMA KASIH

  KASIH SAYANG