354
PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.GODINU Pula, prosinac 2016. godine

PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE

ZA 2017. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.GODINU

Pula, prosinac 2016. godine

Page 2: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

Proračun 2017. - Uvodna riječ župana

Zbog prijevremenih parlamentarnih izbora, Vlada RH nije donijela zakonom propisane Smjernice o očekivanim ekonomskim kretanjima u 2017. godini prema kojima bi mogli planirati Proračun Istarske županije za 2017. godinu. Proračun se, stoga, radio po preporučenoj metodologiji iz obvezujućih Uputa Ministarstva financija, te s opreznim predviđanjima u projekcijama. U Proračun nisu uključene novine koje predlaže nova Vlada RH, a odnose se na najavljenu poreznu reformu kojom bi se ponovno mogli smanjiti prihodi od poreza na dohodak lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Pri izradi Proračuna, dakle, bili smo iznova suočeni s nizom nepoznanica te svjesni činjenice da nam predstoji još jedno financijski izazovno razdoblje. Kao i prethodnih godina, izradi Proračuna smo pristupili odgovorno i racionalno kako ne se bi dovela u pitanje realizacija planiranih ili već započetih županijskih razvojnih projekata. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2017. godinu iznosi 1.230.000.000,00 kn, te i ove godine objedinjuje planove proračunskih korisnika s planom koji provode upravna tijela Istarske županije. Od planiranog iznosa dio koji se odnosi na Istarsku županiju iznosi 214.715.203,33 kuna ili 17,5% ukupnog predloženog objedinjenog proračuna, a dio koji se odnosi na korisnike 1.015.284.796,67 kune, odnosno 82,5%. S obzirom da je u Proračunu za 2017. godinu dio koji se odnosi na proračunske korisnike isključivo evidencijskog tipa, u nastavku ću se osvrnuti samo na onaj dio koji se odnosi na Istarsku županiju. Kao i prethodne godine, vodit ćemo posebno računa o stabilnosti Proračuna, te o urednom izvršavanju svojih financijskih obveza. Nastavljamo i s uravnoteživanjem rashodovne strane s prihodovnom te promjenom strukture rashoda, kako bi više ulagali u investicije i razvojne projekte, a manje trošili na materijalne rashode te rashode za zaposlene. Racionalizacija poslovanja, koju iz godine u godinu sustavno provodimo, omogućuje nam da u Proračunu za 2017. godinu čak 34,6% sredstava usmjerimo u razvojne programe i projekte, od kojih su najznačajnije investicije izgradnja i opremanje Opće bolnice Pula, te izgradnja i dogradnja domova za starije osobe. Osim spomenutih kapitalnih investicija, znatna se sredstva ulažu u poticanje konkurentnog gospodarstva i razvoj ljudskih resursa. U 2017. godini, Istarska županija ulaže više od 4 milijuna za povećanje konkurentnosti gospodarstva Istre kroz potpore za razvoj poduzetničke infrastrukture, nabavu nove opreme, certificiranje kvalitete istarskih proizvoda i usluga, razvoj i promociju inovacija, samozapošljavanje, edukaciju za poduzetništvo, sufinanciranje kamata za

Page 3: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

poduzetničke kredite i slično. Od samog početka mog mandata jedan od prioriteta je jako istarsko gospodarstvo. U protekle tri godine smo aktivno radili na njegovom osnaživanju što je rezultiralo rastom izvoza, investicija, povećanju broja poslovnih subjekata i rastu poslovne dobiti, rastu broja noćenja i smanjenju stope nezaposlenosti. Dosadašnje provedene mjere poticanja istarskog gospodarstva pokazale su odlične rezultate. Nezaposlenost je sredinom 2016. godine bila manja za čak 43,3% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine i dvostruko manja od hrvatskog prosjeka. Prema podacima Eurostata, u posljednje tri godine nezaposlenost mladih u Istarskoj županiji smanjena je za 50 posto. Od velike važnosti su nam i daljnja ulaganja u turizam, najkonkurentniju granu našeg gospodarstva. Cilj nam je razvoj dodatnih sadržaja i osmišljavanje novih projekata koji će obogatiti našu ponudu, poput oživljavanja i turističke valorizacije Limskog kanala po načelima održivog turizma. U nadolazećem razdoblju nastavljamo kako s mjerama pomoći istarskom gospodarstvu, tako i s brojnim razvojnim projektima i programima u školstvu i zdravstvu te drugim područjima u našoj nadležnosti. Međutim, Proračunom za 2017. godinu najviše sredstava ulažemo u podizanje kvalitete života kroz ulaganje u zdravstvo te u poboljšanje uvjeta života osoba treće životne dobi. U tom pogledu, jedan od naših prioriteta je nastavak projekta uređenja i dogradnje domova za starije osobe za koje je u 2016. godini osiguran kredit u visini od 22 milijuna kuna. Projekt predviđa: dogradnju Doma "Domenico Pergolis" u Rovinju čime će se proširiti smještajni kapacitet s postojećih 118 stalnih korisnika na 155 stalnih korisnika, uz još 24 privremena korisnika dnevnog centra; ulaganje u energetsku učinkovitost Doma "Afredo Štiglić" u Puli, te izradu projektne dokumentacije za nadogradnju istog; dovršenje projektne dokumentacije i dogradnju Doma u Raši te izradu dokumentacije i osiguranja učešća za projekt energetske učinkovitosti Doma u Novigradu. Napomenuo bih i da izdvajamo 900.000 kn za pripremu i provedbu više manjih projekata za zapošljavanje i socijalno uključivanje posebnih ciljnih skupina u nepovoljnom položaju (mladi, žene, osobe s invaliditetom). Na području obrazovanja Istarska županija ulaže 5.269.803,00 kn u energetsku obnovu zgrade Srednje škole Mate Blažine Labin i 1.800.000,00 kn za izmjenu derutne stolarije i sanaciju krova Osnovne škole Mate Balote Buje. Proračunom je predviđeno i dodatnih 2,5 milijuna kuna za razne manje infrastrukturne zahvate u osnovnim i srednjim školama diljem Istre, a sve kako bi našim učenicima i njihovim učiteljima osigurali što bolje uvjete učenja i rada. Također, od sljedeće godine počet će se primjenjivati novoizrađena Strategija obrazovanja Istarske županije, dokument značajan za planiranje buduće obrazovne politike u županiji.

Page 4: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

Nakon izgradnje Sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina Valtura, nastavljamo s ovim iznimno značajnim projektom za istarsku poljoprivredu. U 2017. godini su tako osigurana sredstva za početak izgradnje Sustava navodnjavanja Červar Porat Bašarinka, koji se planira realizirati u suradnji s Hrvatskim vodama. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na oko 106 milijuna kuna. Od ostalih projekata za koja Istarska županija izdvaja financijska sredstva spomenuo bih projekt Pomoćnika u nastavi te implementaciju Zavičajne nastave u vrtiće i škole. Polučeni velikim uspjehom i interesom za Zavičajnu nastavu, u 2017. godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje nas nastavak radova na izgradnji nove Opće bolnice, u Puli, projekt budućnosti istarskog zdravstva, za koju ćemo u 2017. godini izdvojiti 3.867.000,00 kn za otplatu kamata, kao i puštanje u rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Jedna od novina, koja nas očekuje u 2017. godini je i izrada Registra imovine Istarske županije, koji će nam omogućiti kvalitetnije upravljanje županijskom imovinom. U 2017. godini očekuje nas implementacija projekta e-uprava, kojim ćemo osigurati značajniju racionalizaciju troškova poslovanja, a istovremeno ponuditi i znatno kvalitetniju, učinkovitiju i djelotvorniju uslugu korisnicima. Također, uvođenjem e-uprave se osigurava otvorenost i transparentnost cjelokupnog sustava jer građanin u bilo kojem trenutku može imati uvid u kojoj se fazi nalazi njegov predmet. U 2017. godini želja nam je nastaviti i sa svim onim drugim, financijski manje izdašnim, ali ne i zato manje važnim projektima i programima čiji je cilj unaprijediti cjelokupni životni standard naših građana. U pripremi su, također, i brojni projekti koje ćemo kandidirati na Strukturne fondove. Među njima izdvojio bih one na području kulture poput revitalizacije ruralne Istre kroz projekte „Revitas III“ i „Put Kaštela“. Ovim potonjim želi se izgraditi Kuća kaštela u Momjanu, po uzoru na Kuću fresaka u Draguću, te umrežiti istarske kaštele. U suradnji s Primorsko-goranskom županijom, pripremamo projekt očuvanja romanskih i slavenskih dijalekata. Iako svjesni da nas i u godini pred nama očekuje mnogo izazova, a vrlo vjerojatno i novi udari na naš proračun, želja nam je ostvariti planirano. Do sada smo pokazali da u Istri dobro radimo i da pomno promišljen i sustavan rad donosi konkretne rezultate. Prema mnogim istraživanjima i statistikama, brojni istarski gradovi

Page 5: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

ocijenjeni su među najboljima za život i poslovanje. Istra je turistički rekorder u Hrvatskoj, rekorder po udjelu malih poduzeća i godišnjoj dobiti poduzetnika. Zajedničkim zalaganjem Županije, istarskih gradova i općina, javnog i privatnog sektora i u 2017. godini usmjeravat ćemo naše znanje, resurse i snagu u daljnji razvoj Istre. Želimo i dalje biti regija primjer drugima te lokomotiva razvoja u Hrvatskoj. Proračun za 2017. godinu stabilan je, osigurava odgovorno poslovanje županijske uprave, brzo i kvalitetno rješavanje zadataka, dostupnost informacija, te otvorenost i transparentnost rada. Istovremeno, zadržavamo visoku razinu i kvalitetu svih usluga koje Županija pruža svojim građanima.

Page 6: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» 87/08, 136/12 i 15/15), odredbi članka 68. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08») i članka 43. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine donosi

PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Istarske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

SAŽETAK

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS PRORAČUN 2017 PROJEKCIJA

2018 PROJEKCIJA

2019

6 PRIHODI POSLOVANJA 868.526.167,82 916.686.717,91 906.667.068,90

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

627.238,24 1.528.883,24 1.258.883,24

UKUPNO PRIHODI 869.153.406,06 918.215.601,15 907.925.952,14

3 RASHODI POSLOVANJA 765.897.441,25 755.382.462,73 765.090.584,74

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

420.867.193,95 139.776.062,62 91.759.235,60

UKUPNO RASHODI 1.186.764.635,20 895.158.525,35 856.849.820,34

Razlika - 317.611.229,14 23.057.075,80 51.076.131,80

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 8.874.343,94 2.610.500,00 1.933.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

OPIS PRORAČUN 2017 PROJEKCIJA

2018 PROJEKCIJA

2019

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

351.972.250,00 20.544.000,00 12.136.000,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

43.235.364,80 46.211.575,80 65.145.131,80

NETO FINANCIRANJE 308.736.885,20 - 25.667.575,80 - 53.009.131,80

Višak / manjak + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + neto financiranje

- 0,00 0,00 0,00

Page 7: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

REKAPITULACIJA

OPIS PRORAČUN 2017 PROJEKCIJA

2018 PROJEKCIJA

2019

UKUPNI PRIHODI 869.153.406,06 918.215.601,15 907.925.952,14

VIŠAK PRETHODNIH GODINA 8.874.343,94 2.610.500,00 1.933.000,00

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

351.972.250,00 20.544.000,00 12.136.000,00

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 1.230.000.000,00 941.370.101,15 921.994.952,14

UKUPNI RASHODI 1.186.764.635,20 895.158.525,35 856.849.820,34

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

43.235.364,80 46.211.575,80 65.145.131,80

UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA 1.230.000.000,00 941.370.101,15 921.994.952,14

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda (tabela A) i u Računu financiranja (tabela B) u Proračunu Istarske županije za 2017. i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, kako slijedi:

Page 8: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN 2017 PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

6 PRIHODI POSLOVANJA 271.033.256,58 810.079.864,87 58.446.302,95 868.526.167,82 916.686.717,91 906.667.068,90

61 PRIHODI OD POREZA 130.924.065,23 136.970.000,00 - 30.000,00 136.940.000,00 138.506.000,00 141.163.500,00

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 116.110.078,58 124.070.000,00 70.000,00 124.140.000,00 0,00 0,00

613 POREZI NA IMOVINU 1.181.866,81 600.000,00 - 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

614 POREZI NA ROBU I USLUGE 13.632.119,84 12.300.000,00 200.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00

63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 110.840.521,29 149.758.069,20 18.001.129,19 167.759.198,39 182.623.674,94 204.188.819,93

632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 12.603.967,31 20.743.934,03 - 3.496.347,80 17.247.586,23 0,00 0,00

633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 15.298.029,59 19.888.690,28 3.400.222,67 23.288.912,95 0,00 0,00

634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 11.223.079,71 12.332.964,68 2.942.612,42 15.275.577,10 0,00 0,00

635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 56.843.236,17 56.975.784,00 0,00 56.975.784,00 0,00 0,00

636 POMOĆI PROR.KORISN.IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 13.139.458,72 32.752.236,24 3.736.040,00 36.488.276,24 0,00 0,00

638 POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1.732.749,79 7.064.459,97 11.418.601,90 18.483.061,87 0,00 0,00

64 PRIHODI OD IMOVINE 22.196.074,50 22.169.327,59 - 2.000.859,59 20.168.468,00 20.848.215,00 21.627.000,00

641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 1.393.124,59 1.300.006,00 - 786.006,00 514.000,00 0,00 0,00

642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 18.972.592,90 18.661.321,59 - 1.176.853,59 17.484.468,00 0,00 0,00

643 PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE 1.830.357,01 2.208.000,00 - 38.000,00 2.170.000,00 0,00 0,00

65 PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN 4.095.186,84 198.889.596,66 10.725.265,60 209.614.862,26 228.088.059,26 188.011.184,26

651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 4.044.766,84 4.452.000,00 0,00 4.452.000,00 0,00 0,00

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 50.420,00 194.437.596,66 10.725.265,60 205.162.862,26 0,00 0,00

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC 2.702.523,58 301.558.877,80 32.206.308,77 333.765.186,57 346.374.768,71 351.430.564,71

661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 1.482.523,58 299.021.351,43 28.605.647,72 327.626.999,15 0,00 0,00

663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 1.220.000,00 2.537.526,37 3.600.661,05 6.138.187,42 0,00 0,00

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 274.885,14 733.993,62 - 455.541,02 278.452,60 246.000,00 246.000,00

681 KAZNE I UPRAVNE MJERE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

683 OSTALI PRIHODI 274.885,14 723.993,62 - 455.541,02 268.452,60 0,00 0,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 361.902,38 1.351.889,53 - 724.651,29 627.238,24 1.528.883,24 1.258.883,24

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 330.742,38 290.000,00 10.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA 330.742,38 290.000,00 10.000,00 300.000,00 0,00 0,00

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 31.160,00 1.061.889,53 - 734.651,29 327.238,24 1.228.883,24 958.883,24

721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 0,00 1.061.889,53 - 734.651,29 327.238,24 0,00 0,00

723 PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 31.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 271.395.158,96 811.431.754,40 57.721.651,66 869.153.406,06 918.215.601,15 907.925.952,14

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJAPRIHODI

Page 9: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

IZVORI FINANCIRANJA OSTVARENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

1 Opći prihodi i primici 198.926.852,88 206.002.783,62 - 84.305.331,02 121.697.452,60 123.231.000,00 125.888.500,00

3 Vlastiti prihodi 1.482.523,58 299.021.351,43 28.605.647,72 327.626.999,15 340.585.233,29 346.200.679,29

4 Prihodi za posebne namjene 16.795.987,02 211.045.918,25 92.214.196,01 303.260.114,26 322.413.058,26 283.114.968,26

5 Pomoći 53.439.795,48 91.962.285,20 18.341.129,19 110.303.414,39 125.167.890,94 146.733.035,93

6 Donacije 750.000,00 2.337.526,37 3.600.661,05 5.938.187,42 5.589.535,42 5.029.885,42

7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna 0,00 1.061.889,53 - 734.651,29 327.238,24 1.228.883,24 958.883,24

UKUPNO 271.395.158,96 811.431.754,40 57.721.651,66 869.153.406,06 918.215.601,15 907.925.952,14

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJAPRIHODI

Page 10: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

RAČUN OPIS IZVRŠENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN 2017

PROJEKCIJA 2018

PROJEKCIJA 2019

3 RASHODI POSLOVANJA 223.209.890,56 735.990.957,52 29.906.483,73 765.897.441,25 755.382.462,73 765.090.584,74

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 53.649.948,40 344.053.888,06 13.565.147,56 357.619.035,62 362.791.593,66 365.886.327,96

311 PLAĆE (BRUTO) 43.801.305,47 287.177.954,89 11.367.291,53 298.545.246,42 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.375.080,66 6.546.829,38 1.206.292,44 7.753.121,82 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 7.473.562,27 50.329.103,79 991.563,59 51.320.667,38 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 82.908.995,73 273.543.538,94 11.109.008,11 284.652.547,05 282.098.819,75 286.178.318,46

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.170.443,77 16.876.977,54 296.478,91 17.173.456,45 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 23.066.465,76 157.196.648,73 9.295.554,88 166.492.203,61 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 45.251.336,41 85.040.616,81 287.713,87 85.328.330,68 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 756.422,92 1.589.619,30 - 408.901,28 1.180.718,02 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.664.326,87 12.839.676,56 1.638.161,73 14.477.838,29 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 2.309.474,60 20.949.128,68 16.019.274,27 36.968.402,95 29.377.524,95 32.092.913,95

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 1.639.961,83 18.168.900,00 16.249.228,53 34.418.128,53 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 669.512,77 2.780.228,68 - 229.954,26 2.550.274,42 0,00 0,00

35 SUBVENCIJE 8.174.872,10 11.472.557,70 - 2.063.549,25 9.409.008,45 8.873.560,00 8.724.060,00

351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 6.787.321,57 9.252.057,70 - 3.048.049,25 6.204.008,45 0,00 0,00

352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS 1.387.550,53 2.220.500,00 984.500,00 3.205.000,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 13.428.760,80 18.343.555,37 - 7.279.455,56 11.064.099,81 5.144.335,00 4.971.335,00

361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 361.866,84 317.160,13 1.552.661,69 1.869.821,82 0,00 0,00

362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 1.408.351,85 2.646.359,01 - 1.736.165,20 910.193,81 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 7.031.838,75 5.862.137,03 - 2.489.422,27 3.372.714,76 0,00 0,00

366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 516.870,00 2.099.030,00 6.470,00 2.105.500,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 4.109.833,36 7.418.869,20 - 4.612.999,78 2.805.869,42 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE 27.110.145,48 32.162.220,84 - 185.675,38 31.976.545,46 32.015.307,46 32.055.307,46

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA 27.110.145,48 32.162.220,84 - 185.675,38 31.976.545,46 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 35.627.693,45 35.466.067,93 - 1.258.266,02 34.207.801,91 35.081.321,91 35.182.321,91

381 TEKUĆE DONACIJE 22.709.042,02 24.233.366,47 759.995,44 24.993.361,91 0,00 0,00

382 KAPITALNE DONACIJE 4.020.000,00 3.750.000,00 100.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 434.193,14 895.223,33 - 802.223,33 93.000,00 0,00 0,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARASHODI

Page 11: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

RAČUN OPIS IZVRŠENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN 2017

PROJEKCIJA 2018

PROJEKCIJA 2019

385 IZVANREDNI RASHODI 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00

386 KAPITALNE POMOĆI 8.464.458,29 5.867.478,13 - 1.316.038,13 4.551.440,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 39.451.486,41 422.921.206,29 - 2.054.012,34 420.867.193,95 139.776.062,62 91.759.235,60

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE 9.392.167,09 19.529.051,35 - 929.590,85 18.599.460,50 8.807.587,00 8.626.587,00

411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 9.392.167,09 17.529.051,35 - 929.590,85 16.599.460,50 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 27.337.551,45 390.974.937,68 8.852.795,77 399.827.733,45 129.018.475,62 81.182.648,60

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 13.421.479,24 249.542.138,06 - 27.091.334,93 222.450.803,13 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 9.832.909,17 134.731.008,34 37.213.504,34 171.944.512,68 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 2.465.017,25 4.364.231,08 - 1.725.000,00 2.639.231,08 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 26.488,29 480.619,71 - 76.789,64 403.830,07 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.591.657,50 1.856.940,49 532.416,00 2.389.356,49 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI 2.721.767,87 12.417.217,26 - 9.977.217,26 2.440.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 2.326.764,87 12.151.417,26 - 9.711.417,26 2.440.000,00 0,00 0,00

452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 395.003,00 265.800,00 - 265.800,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 262.661.376,97 1.158.912.163,81 27.852.471,39 1.186.764.635,20 895.158.525,35 856.849.820,34

IZVORI FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2018

PROJEKCIJA 2019

1 Opći prihodi i primici 179.938.056,30 188.476.698,41 - 72.692.684,00 115.784.014,41 113.988.186,71 113.802.308,48

3 Vlastiti prihodi 2.585.437,42 310.506.817,46 18.681.781,69 329.188.599,15 342.142.233,29 347.777.679,29

4 Prihodi za posebne namjene 17.952.910,02 219.773.056,39 81.097.789,87 300.870.846,26 318.359.058,26 278.418.468,26

5 Pomoći 62.184.973,23 83.476.383,41 11.192.605,37 94.668.988,78 106.439.117,49 112.377.084,71

6 Donacije 0,00 1.593.026,37 2.830.671,99 4.423.698,36 4.075.046,36 3.515.396,36

7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna 0,00 1.087.922,77 - 760.684,53 327.238,24 1.228.883,24 958.883,24

8 Namjenski primici 0,00 353.998.259,00 - 12.497.009,00 341.501.250,00 8.926.000,00 0,00

UKUPNO 262.661.376,97 1.158.912.163,81 27.852.471,39 1.186.764.635,20 895.158.525,35 856.849.820,34

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARASHODI

Page 12: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN 2017 PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 53.520.033,99 395.928.259,00 - 43.956.009,00 351.972.250,00 20.544.000,00 12.136.000,00

81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 8.464.088,62 11.100.000,00 - 759.000,00 10.341.000,00 11.488.000,00 12.006.000,00

812 PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN 116.744,33 171.000,00 12.000,00 183.000,00 0,00 0,00

816 PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS 8.347.344,29 9.929.000,00 229.000,00 10.158.000,00 0,00 0,00

818 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA 0,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 122.659,94 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

832 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠ.U JS 122.659,94 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00

84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 44.933.285,43 384.698.259,00 - 43.197.009,00 341.501.250,00 8.926.000,00 0,00

844 PRIMLJ.KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT.I OST.FINANC.INST.IZV.JS 25.000.000,00 363.698.259,00 - 22.197.009,00 341.501.250,00 0,00 0,00

847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 19.933.285,43 21.000.000,00 - 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 55.744.357,52 76.587.836,19 - 33.352.471,39 43.235.364,80 46.211.575,80 65.145.131,80

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 9.692.414,08 20.381.052,98 - 5.917.552,98 14.463.500,00 12.080.500,00 12.558.500,00

516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS 8.942.414,08 18.531.052,98 - 4.167.552,98 14.363.500,00 0,00 0,00

518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE 750.000,00 1.850.000,00 - 1.750.000,00 100.000,00 0,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 21.266.285,43 21.309.383,21 - 21.309.383,21 0,00 0,00 0,00

532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS 21.266.285,43 21.309.383,21 - 21.309.383,21 0,00 0,00 0,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 24.785.658,01 34.897.400,00 - 6.125.535,20 28.771.864,80 34.131.075,80 52.586.631,80

544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS 22.985.658,01 33.097.400,00 - 10.017.500,00 23.079.900,00 0,00 0,00

547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI 1.800.000,00 1.800.000,00 3.891.964,80 5.691.964,80 0,00 0,00

SVEUKUPNO - 2.224.323,53 319.340.422,81 - 10.603.537,61 308.736.885,20 - 25.667.575,80 - 53.009.131,80

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAČUN FINANCIRANJA

Page 13: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI OSTVARENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

1 Opći prihodi i primici 122.659,94 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

4 Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 10.341.000,00 10.341.000,00 11.488.000,00 12.006.000,00

8 Namjenski primici 0,00 353.998.259,00 - 12.497.009,00 341.501.250,00 8.926.000,00 0,00

UKUPNO 122.659,94 354.128.259,00 - 2.156.009,00 351.972.250,00 20.544.000,00 12.136.000,00

IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI IZVRŠENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2018

PROJEKCIJA 2019

1 Opći prihodi i primici 2.239.591,69 862.383,21 - 309.383,21 553.000,00 5.708.333,00 8.856.111,50

3 Vlastiti prihodi 0,00 32.400,00 6.000,00 38.400,00 13.000,00 13.000,00

4 Prihodi za posebne namjene 0,00 100.000,00 23.633.500,00 23.733.500,00 21.320.500,00 21.828.500,00

5 Pomoći 15.040.104,12 25.042.000,00 - 7.646.024,26 17.395.975,74 17.655.253,74 32.933.031,24

6 Donacije 0,00 0,00 1.514.489,06 1.514.489,06 1.514.489,06 1.514.489,06

UKUPNO 17.279.695,81 26.036.783,21 17.198.581,59 43.235.364,80 46.211.575,80 65.145.131,80

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAČUN FINANCIRANJA

Page 14: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

II POSEBNI DIO - Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim odjelima

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 1.230.000.000,00 kn, te projekcije za 2018. godinu u iznosu 941.370.101,75 kn i za 2019. godinu u iznosu 921.994.952,14 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Page 15: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE 5.122.277,36 5.214.920,00 2.522.228,00 7.737.148,00 4.978.000,00 4.999.500,00

1000 Javna uprava i administracija 2.762.689,91 2.585.920,00 - 54.772,00 2.531.148,00 2.632.000,00 2.653.500,00

Funkcija 0131

A100001 Plaće zaposlenika 2.480.803,83 2.287.350,00 33.210,00 2.320.560,00 2.340.000,00 2.360.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.480.803,83 2.287.350,00 33.210,00 2.320.560,00 2.340.000,00 2.360.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.480.803,83 2.287.350,00 33.210,00 2.320.560,00 2.340.000,00 2.360.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 2.116.631,96 1.950.000,00 30.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 364.171,87 337.350,00 3.210,00 340.560,00 0,00 0,00

Funkcija 0131

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 163.660,54 178.570,00 - 17.982,00 160.588,00 162.000,00 163.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 163.660,54 178.570,00 - 17.982,00 160.588,00 162.000,00 163.500,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 147.218,08 155.570,00 - 17.982,00 137.588,00 139.000,00 140.500,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 132.485,35 140.000,00 - 16.000,00 124.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 14.732,73 15.570,00 - 1.982,00 13.588,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 16.442,46 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16.442,46 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0133

A100003 Troškovi upravnog tijela 118.225,54 120.000,00 - 70.000,00 50.000,00 130.000,00 130.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 118.225,54 120.000,00 - 70.000,00 50.000,00 130.000,00 130.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 118.225,54 120.000,00 - 70.000,00 50.000,00 130.000,00 130.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 108.306,38 110.000,00 - 70.000,00 40.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.919,16 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

1004 Predstavničko tijelo 2.320.062,45 2.399.000,00 2.807.000,00 5.206.000,00 2.346.000,00 2.346.000,00

Funkcija 0111

A100401 Skupština Istarske županije 1.614.660,38 1.610.000,00 - 90.000,00 1.520.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.614.660,38 1.610.000,00 - 90.000,00 1.520.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.614.660,38 1.610.000,00 - 90.000,00 1.520.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 107.666,08 110.000,00 - 10.000,00 100.000,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

31.578,00 30.000,00 20.000,00 50.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.475.416,30 1.470.000,00 - 100.000,00 1.370.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

Page 16: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0840

A100402 Političke stranke 700.000,08 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 700.000,08 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

38 OSTALI RASHODI 700.000,08 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 700.000,08 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0840

A100403 Savjet mladih IŽ 3.857,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.857,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 3.857,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

3.857,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0131

A100404 Službenički sud 1.544,99 40.000,00 - 3.000,00 37.000,00 7.000,00 7.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.544,99 40.000,00 - 3.000,00 37.000,00 7.000,00 7.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.544,99 40.000,00 - 3.000,00 37.000,00 7.000,00 7.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.544,99 40.000,00 - 3.000,00 37.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0840

A100405 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0111

T100406 Lokalni izbori 0,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 862.000,00 862.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 1.533.000,00 1.533.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1006 Ulaganje u zgrade 39.525,00 230.000,00 - 230.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0133

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

Page 17: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A100601 Uređenje dvorane Skupštine IŽ u Pazinu 39.525,00 230.000,00 - 230.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 39.525,00 230.000,00 - 230.000,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 230.000,00 - 230.000,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 230.000,00 - 230.000,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

39.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 39.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE 5.122.277,36 5.214.920,00 2.522.228,00 7.737.148,00 4.978.000,00 4.999.500,00

IZVORI FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2018

PROJEKCIJA 2019

11 Nenamjenski prihodi i primici 5.122.277,36 5.214.920,00 2.522.228,00 7.737.148,00 4.978.000,00 4.999.500,00

UKUPNO 5.122.277,36 5.214.920,00 2.522.228,00 7.737.148,00 4.978.000,00 4.999.500,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

Page 18: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00201 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU,LOK.I PODR.SAM.,PROST.UREĐ

22.344.434,63 25.242.347,78 705.438,18 25.947.785,96 25.636.000,00 25.916.000,00

1000 Javna uprava i administracija 8.391.022,56 9.115.380,00 646.080,00 9.761.460,00 9.686.000,00 9.716.000,00

Funkcija 0131

A100001 Plaće zaposlenika 7.149.354,60 7.213.360,00 521.840,00 7.735.200,00 7.775.000,00 7.800.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 7.149.354,60 7.213.360,00 521.840,00 7.735.200,00 7.775.000,00 7.800.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 7.149.354,60 7.213.360,00 521.840,00 7.735.200,00 7.775.000,00 7.800.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 6.100.132,00 6.149.500,00 450.500,00 6.600.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.049.222,60 1.063.860,00 71.340,00 1.135.200,00 0,00 0,00

Funkcija 0131

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 906.387,15 1.207.020,00 34.240,00 1.241.260,00 1.246.000,00 1.251.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 906.387,15 1.207.020,00 34.240,00 1.241.260,00 1.246.000,00 1.251.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 750.230,90 1.047.020,00 - 35.760,00 1.011.260,00 1.016.000,00 1.021.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 671.004,70 919.000,00 - 29.000,00 890.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 79.226,20 128.020,00 - 6.760,00 121.260,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 156.156,25 160.000,00 70.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 156.156,25 160.000,00 70.000,00 230.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0133

A100003 Troškovi upravnog tijela 46.053,46 60.000,00 - 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 46.053,46 60.000,00 - 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 46.053,46 60.000,00 - 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.508,45 13.000,00 2.000,00 15.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 35.545,01 47.000,00 - 42.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0133

A100005 Dodatni troškovi legalizacije 289.227,35 635.000,00 130.000,00 765.000,00 645.000,00 645.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 264.227,35 624.000,00 21.000,00 645.000,00 620.000,00 620.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 264.227,35 624.000,00 21.000,00 645.000,00 620.000,00 620.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 264.227,35 304.000,00 141.000,00 445.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 320.000,00 - 120.000,00 200.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00 11.000,00 109.000,00 120.000,00 25.000,00 25.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

25.000,00 11.000,00 109.000,00 120.000,00 25.000,00 25.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

Page 19: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

422 POSTROJENJA I OPREMA 25.000,00 11.000,00 109.000,00 120.000,00 0,00 0,00

1002 Zajednički troškovi javne uprave i administracije 9.831.187,39 10.871.067,78 - 636.741,82 10.234.325,96 10.500.000,00 10.600.000,00

Funkcija 0133

A100201 Zajednički troškovi upravnih tijela 9.831.187,39 10.841.067,78 - 606.741,82 10.234.325,96 10.500.000,00 10.600.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 9.769.005,58 10.751.067,78 - 606.741,82 10.144.325,96 10.400.000,00 10.500.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 9.769.005,58 10.751.067,78 - 606.741,82 10.144.325,96 10.400.000,00 10.500.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 102.611,48 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.100.741,15 2.260.000,00 0,00 2.260.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 6.299.448,06 6.955.000,00 - 390.000,00 6.565.000,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

396.290,80 380.000,00 - 290.000,00 90.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 869.914,09 1.036.067,78 73.258,18 1.109.325,96 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 62.181,81 90.000,00 0,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

62.181,81 90.000,00 0,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 62.181,81 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0133

A100202 Održavanje programa ISO 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00

1003 Informatički sustav 3.572.224,68 4.705.900,00 661.100,00 5.367.000,00 4.900.000,00 5.050.000,00

Funkcija 0133

A100301 Održavanje informatičkog sustava 1.591.799,97 1.708.000,00 182.000,00 1.890.000,00 2.050.000,00 2.200.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.591.799,97 1.708.000,00 182.000,00 1.890.000,00 2.050.000,00 2.200.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.591.799,97 1.708.000,00 182.000,00 1.890.000,00 2.050.000,00 2.200.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 45.762,90 50.000,00 15.000,00 65.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.546.037,07 1.658.000,00 167.000,00 1.825.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0133

A100302 Razvoj informatičkog sustava 1.980.424,71 2.997.900,00 479.100,00 3.477.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.980.424,71 2.997.900,00 479.100,00 3.477.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

293.950,92 1.089.500,00 - 354.500,00 735.000,00 750.000,00 750.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

Page 20: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 293.950,92 1.089.500,00 - 354.500,00 735.000,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

1.686.473,79 1.908.400,00 833.600,00 2.742.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 267.826,29 295.000,00 420.000,00 715.000,00 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.418.647,50 1.613.400,00 413.600,00 2.027.000,00 0,00 0,00

1007 Promocija istarskog identiteta 200.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Funkcija 0133

A100702 Županijsko znakovlje 200.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2001 Civilno društvo 350.000,00 300.000,00 35.000,00 335.000,00 300.000,00 300.000,00

Funkcija 0840

A200102 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva 350.000,00 300.000,00 35.000,00 335.000,00 300.000,00 300.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 350.000,00 300.000,00 35.000,00 335.000,00 300.000,00 300.000,00

38 OSTALI RASHODI 350.000,00 300.000,00 35.000,00 335.000,00 300.000,00 300.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 350.000,00 300.000,00 35.000,00 335.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

22.344.434,63 25.242.347,78 705.438,18 25.947.785,96 25.636.000,00 25.916.000,00

IZVORI FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2018

PROJEKCIJA 2019

11 Nenamjenski prihodi i primici 14.905.852,68 17.393.987,78 53.598,18 17.447.585,96 17.216.000,00 17.471.000,00

46 Naknada za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostor 7.438.581,95 7.848.360,00 651.840,00 8.500.200,00 8.420.000,00 8.445.000,00

UKUPNO 22.344.434,63 25.242.347,78 705.438,18 25.947.785,96 25.636.000,00 25.916.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

Page 21: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 18.917.305,51 30.242.090,00 - 10.329.490,00 19.912.600,00 5.871.000,00 7.664.000,00

1000 Javna uprava i administracija 3.403.265,53 3.611.590,00 - 118.990,00 3.492.600,00 3.521.000,00 3.549.000,00

Funkcija 0131

A100001 Plaće zaposlenika 3.030.132,53 3.193.910,00 - 88.110,00 3.105.800,00 3.130.000,00 3.155.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.030.132,53 3.193.910,00 - 88.110,00 3.105.800,00 3.130.000,00 3.155.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.030.132,53 3.193.910,00 - 88.110,00 3.105.800,00 3.130.000,00 3.155.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 2.585.437,42 2.723.000,00 - 73.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 444.695,11 470.910,00 - 15.110,00 455.800,00 0,00 0,00

Funkcija 0131

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 366.193,12 407.680,00 - 30.880,00 376.800,00 381.000,00 384.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 366.193,12 407.680,00 - 30.880,00 376.800,00 381.000,00 384.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 262.472,35 297.680,00 - 38.880,00 258.800,00 261.000,00 264.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 237.281,56 270.000,00 - 37.000,00 233.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 25.190,79 27.680,00 - 1.880,00 25.800,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 103.720,77 110.000,00 8.000,00 118.000,00 120.000,00 120.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 103.720,77 110.000,00 8.000,00 118.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0133

A100003 Troškovi upravnog tijela 6.939,88 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 6.939,88 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 6.939,88 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.989,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.950,88 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

3001 Financijski i fiskalni poslovi 15.489.039,98 26.600.000,00 - 10.280.000,00 16.320.000,00 2.100.000,00 3.765.000,00

Funkcija 0112

A300101 Proračunska zaliha 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 750.000,00 750.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 750.000,00 750.000,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 750.000,00 750.000,00

385 IZVANREDNI RASHODI 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0112

A300102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 377.252,30 380.000,00 - 80.000,00 300.000,00 315.000,00 320.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Page 22: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 377.252,30 380.000,00 - 80.000,00 300.000,00 315.000,00 320.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 377.252,30 380.000,00 - 80.000,00 300.000,00 315.000,00 320.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 377.252,30 380.000,00 - 80.000,00 300.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0113

T300103 Otplata kratkoročnog kredita za EU projekte 15.000.000,00 25.000.000,00 - 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

15.000.000,00 25.000.000,00 - 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

15.000.000,00 25.000.000,00 - 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS

15.000.000,00 25.000.000,00 - 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0112

T300104 Kamate za kratkoročni kredit za EU projekte 111.787,68 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 111.787,68 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 111.787,68 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 111.787,68 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Funkcija

T300106 Otplata kredita za izgradnju Domova za starije osobe 0,00 300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 1.035.000,00 2.695.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 485.000,00 495.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 485.000,00 495.000,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,00 300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 2.200.000,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 2.200.000,00

3002 Podizanje razine znanja u javnom sektoru 25.000,00 30.500,00 69.500,00 100.000,00 250.000,00 350.000,00

Funkcija 0150

A300201 Edukacija JLS i proračunskih korisnika - URIFD 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0112

A300202 Priprema za Riznicu Istarske županije 0,00 30.500,00 69.500,00 100.000,00 250.000,00 350.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.500,00 69.500,00 100.000,00 250.000,00 350.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Page 23: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 30.500,00 69.500,00 100.000,00 250.000,00 350.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 59.500,00 59.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 10.000,00 13.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 18.917.305,51 30.242.090,00 - 10.329.490,00 19.912.600,00 5.871.000,00 7.664.000,00

IZVORI FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2018

PROJEKCIJA 2019

11 Nenamjenski prihodi i primici 1.331.868,09 2.519.090,00 - 256.490,00 2.262.600,00 3.201.000,00 4.974.000,00

31 Naknada za rad odsjeka za poreze 2.585.437,42 2.723.000,00 - 73.000,00 2.650.000,00 2.670.000,00 2.690.000,00

51 Europska unija 15.000.000,00 25.000.000,00 - 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 18.917.305,51 30.242.090,00 - 10.329.490,00 19.912.600,00 5.871.000,00 7.664.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Page 24: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ 33.053.668,92 43.115.018,80 - 21.207.569,47 21.907.449,33 16.344.093,33 16.356.093,33

1000 Javna uprava i administracija 1.581.753,29 1.987.665,00 283.191,00 2.270.856,00 2.285.000,00 2.297.000,00

Funkcija 0131

A100001 Plaće zaposlenika 1.420.813,08 1.806.420,00 268.020,00 2.074.440,00 2.085.000,00 2.095.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.420.813,08 1.806.420,00 268.020,00 2.074.440,00 2.085.000,00 2.095.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.420.813,08 1.806.420,00 268.020,00 2.074.440,00 2.085.000,00 2.095.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 1.212.144,79 1.540.000,00 230.000,00 1.770.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 208.668,29 266.420,00 38.020,00 304.440,00 0,00 0,00

Funkcija 0131

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 145.415,21 161.245,00 15.171,00 176.416,00 180.000,00 182.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 145.415,21 161.245,00 15.171,00 176.416,00 180.000,00 182.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 130.022,38 121.245,00 20.171,00 141.416,00 145.000,00 147.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 117.823,75 110.000,00 18.000,00 128.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 12.198,63 11.245,00 2.171,00 13.416,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.392,83 40.000,00 - 5.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 15.392,83 40.000,00 - 5.000,00 35.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0133

A100003 Troškovi upravnog tijela 15.525,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 15.525,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.525,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.637,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.888,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

1101 Prevencija u zaštiti okoliša 269.337,84 111.000,00 144.000,00 255.000,00 150.000,00 150.000,00

Funkcija 0560

A110101 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline 269.337,84 111.000,00 144.000,00 255.000,00 150.000,00 150.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 129.212,84 111.000,00 144.000,00 255.000,00 150.000,00 150.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 49.212,84 16.000,00 139.000,00 155.000,00 50.000,00 50.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 49.212,84 16.000,00 139.000,00 155.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 80.000,00 95.000,00 5.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 80.000,00 95.000,00 5.000,00 100.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Page 25: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 140.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

140.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 140.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1103 Gospodarenje otpadom 20.766.285,43 21.200.000,00 - 15.205.906,67 5.994.093,33 5.994.093,33 5.994.093,33

Funkcija 0510

A110301 Temeljni kapital za ŽCGO Kaštijun 833.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

833.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 833.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS

833.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0510

A110302 Izgradnja ŽCGO Kaštijun 19.933.285,43 21.000.000,00 - 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

19.933.285,43 21.000.000,00 - 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 19.933.285,43 21.000.000,00 - 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS

19.933.285,43 21.000.000,00 - 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0510

T110303 Senzibiliziranje javnosti za Kaštijun 0,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

0,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 0,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00

532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS

0,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0510

T110304 Otplata kredita za Kaštijun 0,00 0,00 5.994.093,33 5.994.093,33 5.994.093,33 5.994.093,33

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 2.102.128,53 2.102.128,53 2.102.128,53 2.102.128,53

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 2.102.128,53 2.102.128,53 2.102.128,53 2.102.128,53

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,00 0,00 2.102.128,53 2.102.128,53 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

0,00 0,00 3.891.964,80 3.891.964,80 3.891.964,80 3.891.964,80

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

0,00 0,00 3.891.964,80 3.891.964,80 3.891.964,80 3.891.964,80

547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI

0,00 0,00 3.891.964,80 3.891.964,80 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Page 26: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

1201 Protupožarna zaštita 1.817.662,50 1.720.000,00 80.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

Funkcija 0320

A120101 Vatrogasna zajednica IŽ 1.517.662,50 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.465.250,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.250,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 12.750,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 52.412,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

52.412,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 52.412,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0320

A120102 Hitne intervencije u vatrogastvu 300.000,00 220.000,00 80.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 300.000,00 220.000,00 80.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

38 OSTALI RASHODI 300.000,00 220.000,00 80.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 300.000,00 220.000,00 80.000,00 300.000,00 0,00 0,00

1301 Pomorsko dobro 5.056.631,16 8.652.238,24 - 1.179.738,24 7.472.500,00 6.000.000,00 6.000.000,00

Funkcija 0452

A130101 Održavanje pomorskog dobra 1.036.631,16 2.902.238,24 - 1.279.738,24 1.622.500,00 1.150.000,00 1.150.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.036.631,16 2.852.238,24 - 1.279.738,24 1.572.500,00 1.100.000,00 1.100.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 655.839,43 1.267.020,00 - 190.000,00 1.077.020,00 550.000,00 550.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 428.110,93 867.020,00 60.000,00 927.020,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 227.728,50 400.000,00 - 250.000,00 150.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 380.791,73 1.585.218,24 - 1.089.738,24 495.480,00 550.000,00 550.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 380.791,73 1.585.218,24 - 1.089.738,24 495.480,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0452

K130102 Ulaganje u pomorsku infrastrukturu 4.020.000,00 3.750.000,00 100.000,00 3.850.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Page 27: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 4.020.000,00 3.750.000,00 100.000,00 3.850.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00

38 OSTALI RASHODI 4.020.000,00 3.750.000,00 100.000,00 3.850.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00

382 KAPITALNE DONACIJE 4.020.000,00 3.750.000,00 100.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0452

K130103 Terapeutska plaža 0,00 1.600.000,00 400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 1.600.000,00 400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 1.600.000,00 400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 1.600.000,00 400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0452

K130104 Poticaj za uređenje plaža 0,00 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

0,00 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

1302 Cestovni promet 92.291,90 117.000,00 - 2.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

Funkcija

A130201 Ceste i cestovni promet 92.291,90 117.000,00 - 2.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 92.291,90 117.000,00 - 2.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.291,90 27.000,00 - 12.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.291,90 27.000,00 - 12.000,00 15.000,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

90.000,00 90.000,00 10.000,00 100.000,00 85.000,00 85.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 90.000,00 90.000,00 10.000,00 100.000,00 0,00 0,00

1402 Prostorno uređenje 334.330,12 4.276.000,00 - 276.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0620

A140202 Regija bez barijera 90.000,00 126.000,00 - 126.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 90.000,00 126.000,00 - 126.000,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 90.000,00 126.000,00 - 126.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 90.000,00 126.000,00 - 126.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0620

K140204 Uređenje strelišta Valdebek 244.330,12 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 244.330,12 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Page 28: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

244.330,12 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 244.330,12 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0610

T140205 Azil za napuštene životinje 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0453

T140206 Žičara na Učki 0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS

0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

3801 Regionalni razvojni projekti 1.750.000,00 1.743.000,00 - 1.743.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0474

K380101 Kapitalne pomoći JLS 1.750.000,00 1.743.000,00 - 1.743.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.750.000,00 1.743.000,00 - 1.743.000,00 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

1.750.000,00 1.743.000,00 - 1.743.000,00 0,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.750.000,00 1.743.000,00 - 1.743.000,00 0,00 0,00 0,00

9003 HAZADR 261.162,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0560

T900301 Provedba projekta HAZADR 261.162,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 261.162,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 77.979,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 65.895,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11.334,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 183.182,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.550,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 93.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Page 29: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

323 RASHODI ZA USLUGE 36.681,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

13.422,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 26.880,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9042 DRINKADRIA 344.729,96 641.950,50 - 641.950,50 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0510

T904201 Provedba projekta DRINKADRIA 344.729,96 641.950,50 - 641.950,50 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 344.729,96 641.950,50 - 641.950,50 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 258.313,48 172.385,50 - 172.385,50 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 212.549,59 141.198,56 - 141.198,56 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 9.205,36 5.500,00 - 5.500,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 36.558,53 25.686,94 - 25.686,94 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 86.416,48 469.565,00 - 469.565,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 46.417,52 40.500,00 - 40.500,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 25.856,50 418.655,00 - 418.655,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

7.778,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.363,57 10.410,00 - 10.410,00 0,00 0,00 0,00

9043 ŽIVO! 779.484,42 2.666.165,06 - 2.666.165,06 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0510

T904301 Provedba projekta ŽIVO! - IŽ 779.484,42 2.666.165,06 - 2.666.165,06 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 265.705,27 2.666.165,06 - 2.666.165,06 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 134.936,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 114.323,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 949,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 19.663,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 130.768,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11.202,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 17.770,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 87.896,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 13.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

0,00 2.666.165,06 - 2.666.165,06 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Page 30: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 0,00 1.708.465,20 - 1.708.465,20 0,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 957.699,86 - 957.699,86 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 513.779,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

513.779,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 244.419,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 269.359,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA" 2.500.449,10 2.329.200,00 185.300,00 2.514.500,00 2.196.715,00 2.257.000,00

42483 Javna ustanova Natura Histrica 2.500.449,10 2.329.200,00 185.300,00 2.514.500,00 2.196.715,00 2.257.000,00

1102 Upravljanje zaštićenim područjima 1.757.500,00 2.329.200,00 185.300,00 2.514.500,00 2.196.715,00 2.257.000,00

Funkcija 0540

A110201 Redovna djelatnost JU Natura Histrica 1.407.500,00 1.407.500,00 160.000,00 1.567.500,00 1.626.715,00 1.687.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.407.500,00 1.395.500,00 151.000,00 1.546.500,00 1.605.715,00 1.666.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 885.678,99 918.180,00 230.120,00 1.148.300,00 1.205.715,00 1.266.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 738.668,89 767.550,00 185.450,00 953.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19.950,00 18.600,00 12.700,00 31.300,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 127.060,10 132.030,00 31.970,00 164.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 518.564,24 473.720,00 - 79.520,00 394.200,00 395.000,00 395.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 56.157,98 48.200,00 - 8.000,00 40.200,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 123.056,89 134.000,00 - 6.500,00 127.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 269.596,80 222.520,00 - 69.020,00 153.500,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

9.717,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 60.035,02 69.000,00 4.000,00 73.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.256,77 3.600,00 400,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.256,77 3.600,00 400,00 4.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 12.000,00 9.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 12.000,00 9.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 4.000,00 9.000,00 13.000,00 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0540

A110202 Posebni ornitološki rezervat "Palud" 150.000,00 100.000,00 70.000,00 170.000,00 100.000,00 100.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Page 31: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 117.375,00 100.000,00 70.000,00 170.000,00 100.000,00 100.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 81.914,13 100.000,00 16.000,00 116.000,00 100.000,00 100.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 67.759,51 85.320,00 100,00 85.420,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.500,00 0,00 15.900,00 15.900,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11.654,62 14.680,00 0,00 14.680,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 35.460,87 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 15.137,06 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 18.877,40 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.446,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 32.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

32.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 32.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0540

A110203 Park šuma "Šijana i Busoler" 200.000,00 215.000,00 0,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 196.387,50 215.000,00 - 20.000,00 195.000,00 178.500,00 178.500,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 113.000,30 139.400,00 0,00 139.400,00 138.600,00 138.600,00

311 PLAĆE (BRUTO) 94.283,56 109.680,00 0,00 109.680,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.500,00 5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 16.216,74 23.920,00 0,00 23.920,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 83.387,20 75.600,00 - 20.000,00 55.600,00 39.900,00 39.900,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.200,00 12.900,00 3.200,00 16.100,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 8.523,90 25.000,00 - 3.000,00 22.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 67.663,30 37.700,00 - 20.200,00 17.500,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.612,50 0,00 20.000,00 20.000,00 36.500,00 36.500,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

3.612,50 0,00 20.000,00 20.000,00 36.500,00 36.500,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 3.612,50 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0540

A110204 Značajni krajobraz "Limski zaljev" 0,00 565.000,00 - 125.000,00 440.000,00 235.000,00 235.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 500.600,00 - 107.000,00 393.600,00 234.000,00 234.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 282.500,00 - 11.200,00 271.300,00 130.820,00 130.820,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Page 32: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 231.575,00 - 6.075,00 225.500,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 43.925,00 - 5.125,00 38.800,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 212.100,00 - 96.100,00 116.000,00 102.680,00 102.680,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 7.200,00 1.800,00 9.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 38.000,00 - 11.000,00 27.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 136.400,00 - 70.900,00 65.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.500,00 - 16.000,00 14.500,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 6.000,00 300,00 6.300,00 500,00 500,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 500,00 300,00 800,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 37.000,00 - 18.000,00 19.000,00 1.000,00 1.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 37.000,00 - 18.000,00 19.000,00 1.000,00 1.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 20.000,00 - 4.000,00 16.000,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 17.000,00 - 14.000,00 3.000,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

0,00 27.400,00 0,00 27.400,00 0,00 0,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

0,00 27.400,00 0,00 27.400,00 0,00 0,00

544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS

0,00 27.400,00 0,00 27.400,00 0,00 0,00

Funkcija 0540

A110205 Speleološka kuća "ZEC" 0,00 41.700,00 - 19.700,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 41.700,00 - 19.700,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 41.500,00 - 19.500,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 12.000,00 - 5.000,00 7.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 29.500,00 - 16.500,00 13.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 200,00 - 200,00 0,00 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 200,00 - 200,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0540

A110206 VISITOR PARK LIM 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Page 33: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

9043 ŽIVO! 503.491,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0550

T904303 Provedba projekta - ŽIVO! - Natura Histica 503.491,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 263.291,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 109.995,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 93.079,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 16.916,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 153.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.272,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 38.360,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 112.662,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 240.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

240.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 240.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9044 GREEN4GREY 239.457,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0550

T904403 Provedba projekta GREEN4GREY - Natura Histica 239.457,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 133.176,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 46.764,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 38.834,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6.679,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 86.412,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 9.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 50.152,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 19.413,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 7.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 106.280,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

106.280,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Page 34: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

422 POSTROJENJA I OPREMA 106.280,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE 2.363.866,96 2.322.460,41 - 265.701,21 2.056.759,20 1.980.000,00 1.980.000,00

43505 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije 2.363.866,96 2.322.460,41 - 265.701,21 2.056.759,20 1.980.000,00 1.980.000,00

1401 Prostorno planiranje 1.873.852,31 1.978.500,00 0,00 1.978.500,00 1.980.000,00 1.980.000,00

Funkcija 0620

A140101 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje 1.733.845,50 1.836.000,00 0,00 1.836.000,00 1.838.000,00 1.838.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.733.845,50 1.836.000,00 0,00 1.836.000,00 1.838.000,00 1.838.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.418.983,60 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 1.452.000,00 1.452.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 1.176.796,33 1.190.000,00 0,00 1.190.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 39.664,95 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 202.522,32 209.000,00 0,00 209.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 311.084,44 380.900,00 0,00 380.900,00 380.900,00 380.900,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42.791,78 74.400,00 0,00 74.400,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 47.857,93 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 193.453,68 213.000,00 0,00 213.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 26.981,05 40.500,00 0,00 40.500,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.777,46 5.100,00 0,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.777,46 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00

Funkcija 0620

K140102 Nabava opreme za Zavod za prostorno uređenje 13.956,81 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 13.956,81 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

13.956,81 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 13.956,81 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0620

K140103 Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje 126.050,00 137.500,00 0,00 137.500,00 137.000,00 137.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 126.050,00 137.500,00 0,00 137.500,00 137.000,00 137.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

126.050,00 137.500,00 0,00 137.500,00 137.000,00 137.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 126.050,00 137.500,00 0,00 137.500,00 0,00 0,00

9056 PUT (UP) ISTRE 490.014,65 343.960,41 - 265.701,21 78.259,20 0,00 0,00

Funkcija 0620

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Page 35: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

T905601 Provođenje projekta PUT (UP) ISTRE-Zavod 490.014,65 343.960,41 - 265.701,21 78.259,20 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 435.844,65 343.960,41 - 265.701,21 78.259,20 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 67.296,85 11.541,13 - 11.541,13 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 56.012,65 9.847,37 - 9.847,37 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 9.634,20 1.693,76 - 1.693,76 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 368.547,80 332.240,02 - 332.240,02 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.164,41 6.198,86 - 6.198,86 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 10.303,30 4.302,39 - 4.302,39 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 351.080,09 312.397,87 - 312.397,87 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 9.340,90 - 9.340,90 0,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 179,26 - 179,26 0,00 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 179,26 - 179,26 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

0,00 0,00 78.259,20 78.259,20 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 0,00 78.259,20 78.259,20 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 54.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

54.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 14.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 39.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ 37.917.984,98 47.766.679,21 - 21.287.970,68 26.478.708,53 20.520.808,33 20.593.093,33

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Page 36: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

IZVORI FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2018

PROJEKCIJA 2019

11 Nenamjenski prihodi i primici 6.490.235,34 6.413.165,00 - 1.793.809,00 4.619.356,00 4.530.000,00 4.542.000,00

32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 0,00 606.700,00 - 144.700,00 462.000,00 245.000,00 245.000,00

41 Pomorsko dobro 8.051.793,66 10.749.738,24 - 839.738,24 9.910.000,00 9.196.715,00 9.257.000,00

51 Europska unija 2.618.340,43 3.652.075,97 - 3.652.075,97 0,00 0,00 0,00

52 Ministarstva i državne ustanove 474.330,12 5.030.000,00 78.259,20 5.108.259,20 230.000,00 230.000,00

54 Gradovi i općine za programe Istarske županije 0,00 0,00 3.661.598,24 3.661.598,24 3.661.598,24 3.661.598,24

55 Gradovi i općine za proračunske korisnike 350.000,00 315.000,00 70.000,00 385.000,00 325.000,00 325.000,00

61 Donacije za Istarsku županiju 0,00 0,00 2.332.495,09 2.332.495,09 2.332.495,09 2.332.495,09

81 Zaduživanje Istarske županije 19.933.285,43 21.000.000,00 - 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 37.917.984,98 47.766.679,21 - 21.287.970,68 26.478.708,53 20.520.808,33 20.593.093,33

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Page 37: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM 6.724.990,77 4.289.092,32 2.001.816,45 6.290.908,77 4.422.000,00 4.529.000,00

1000 Javna uprava i administracija 959.883,53 1.082.484,00 120.712,00 1.203.196,00 1.192.000,00 1.199.000,00

Funkcija 0131

A100001 Plaće zaposlenika 572.897,95 716.910,00 68.330,00 785.240,00 790.000,00 795.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 572.897,95 716.910,00 68.330,00 785.240,00 790.000,00 795.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 572.897,95 716.910,00 68.330,00 785.240,00 790.000,00 795.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 488.820,80 611.700,00 58.300,00 670.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 84.077,15 105.210,00 10.030,00 115.240,00 0,00 0,00

Funkcija 0131

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 27.353,89 73.574,00 - 22.618,00 50.956,00 52.000,00 54.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 27.353,89 73.574,00 - 22.618,00 50.956,00 52.000,00 54.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 24.856,29 69.574,00 - 22.618,00 46.956,00 48.000,00 50.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 23.004,50 63.000,00 - 20.000,00 43.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.851,79 6.574,00 - 2.618,00 3.956,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.497,60 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.497,60 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0133

A100003 Troškovi upravnog tijela 251.992,63 192.000,00 85.000,00 277.000,00 200.000,00 200.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 251.992,63 192.000,00 85.000,00 277.000,00 200.000,00 200.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 251.992,63 192.000,00 85.000,00 277.000,00 200.000,00 200.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 18.285,92 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 229.235,21 155.000,00 80.000,00 235.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.471,50 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0133

A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima 107.639,06 100.000,00 - 10.000,00 90.000,00 150.000,00 150.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 107.639,06 100.000,00 - 10.000,00 90.000,00 150.000,00 150.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 107.639,06 100.000,00 - 10.000,00 90.000,00 150.000,00 150.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 70.000,00 - 6.000,00 64.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 107.639,06 30.000,00 - 4.000,00 26.000,00 0,00 0,00

3701 Master plan turizma Istre 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Page 38: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0473

A370101 Implementacija i izrada novog Masterplana Istre 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 SUBVENCIJE 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3702 Selektivni oblici turizma 915.002,65 1.005.000,00 225.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00

Funkcija 0473

A370201 Cikloturizam 495.375,00 172.000,00 - 172.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 495.375,00 127.000,00 - 127.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 275.375,00 27.000,00 - 27.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 275.375,00 27.000,00 - 27.000,00 0,00 0,00 0,00

35 SUBVENCIJE 220.000,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

220.000,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 45.000,00 - 45.000,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 45.000,00 - 45.000,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 45.000,00 - 45.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370202 Gourmet 113.877,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 113.877,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 113.877,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 104.187,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.690,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370204 Agroturizam -ruralni turizam 4.753,56 48.000,00 - 18.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 4.753,56 48.000,00 - 18.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 43.000,00 - 13.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 43.000,00 - 13.000,00 30.000,00 0,00 0,00

35 SUBVENCIJE 4.753,56 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

4.753,56 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Page 39: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A370205 Turističke manifestacije 300.996,25 465.000,00 - 75.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 300.996,25 465.000,00 - 75.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 150.996,25 110.000,00 - 70.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 150.996,25 110.000,00 - 70.000,00 40.000,00 0,00 0,00

35 SUBVENCIJE 0,00 155.000,00 95.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

0,00 155.000,00 95.000,00 250.000,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

70.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 70.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 80.000,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 80.000,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370208 Razvoj kulturnog turizma 0,00 320.000,00 - 110.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 320.000,00 - 110.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

35 SUBVENCIJE 0,00 270.000,00 - 60.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

0,00 270.000,00 - 60.000,00 210.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370209 Aktivni turizam - Istra outdoor 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370210 Top manifestacije 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

3703 Promidžba Istarske županije 270.000,00 180.000,00 170.000,00 350.000,00 350.000,00 400.000,00

Funkcija 0473

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Page 40: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A370301 Promidžba Istarske županije 270.000,00 180.000,00 - 180.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 270.000,00 180.000,00 - 180.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 180.000,00 - 180.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 180.000,00 - 180.000,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370302 Udruženo oglašavanje posebnih programa destinacije (Model I-d) 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 400.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 400.000,00

35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 400.000,00

352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

3704 Turistička infrastruktura i resursna osnova 887.116,83 473.850,00 - 33.850,00 440.000,00 350.000,00 400.000,00

Funkcija 0473

A370401 Projekt WI-FI 209.460,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 209.460,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 195.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 195.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

13.540,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 13.540,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370402 Istra Inspirit - razvoj cjelogodišnjeg turizma 469.912,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 469.912,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 39.912,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 39.912,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 SUBVENCIJE 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370403 Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima 207.743,98 108.850,00 1.150,00 110.000,00 110.000,00 160.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 207.743,98 108.850,00 1.150,00 110.000,00 110.000,00 160.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 207.743,98 108.850,00 1.150,00 110.000,00 110.000,00 160.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Page 41: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

323 RASHODI ZA USLUGE 207.743,98 108.850,00 1.150,00 110.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370404 Plaže 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370405 Privatni smještaj 0,00 265.000,00 - 55.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 265.000,00 - 55.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 65.000,00 - 5.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 20.000,00 - 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 45.000,00 5.000,00 50.000,00 0,00 0,00

35 SUBVENCIJE 0,00 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

0,00 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370406 Limski kanal 0,00 70.000,00 20.000,00 90.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 70.000,00 20.000,00 90.000,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 70.000,00 20.000,00 90.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 70.000,00 20.000,00 90.000,00 0,00 0,00

3705 Novi razvojni projekti 2.375.061,88 175.000,00 425.000,00 600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Funkcija 0473

A370501 Novi razvojni projekti kao motiv dolaska gostiju 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

T370502 Projekt istarskih plaža 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Page 42: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0473

T370503 Projekt razvoja infrastukture malih kampova u Istri 200.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 200.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 200.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 140.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

T370504 Bike park 610.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 610.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 610.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 73.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 537.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

T370505 Izrada regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama 487.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 487.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 487.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 487.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

T370506 Parenzana - uređenje imovinskih odnosa na trasi 171.549,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 171.549,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 171.549,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 171.549,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370507 Parenzana - Bike odmorište Triban 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

T370508 Inspirit Fantasy park 0,00 175.000,00 - 175.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 175.000,00 - 175.000,00 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

0,00 175.000,00 - 175.000,00 0,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 175.000,00 - 175.000,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Page 43: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3706 Parenzana 0,00 815.000,00 - 515.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Funkcija 0473

A370601 Parenzana - uređenje imovinskih odnosa 0,00 225.000,00 - 225.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 225.000,00 - 225.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 225.000,00 - 225.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 225.000,00 - 225.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370602 Parenzana - izrada tehničke dokumentacije 0,00 350.000,00 - 350.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 350.000,00 - 350.000,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 350.000,00 - 350.000,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 350.000,00 - 350.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

A370603 Održavanje trase Parenzane 0,00 240.000,00 60.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 40.000,00 50.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 40.000,00 35.000,00 75.000,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

0,00 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

9004 PARENZANA II 548.089,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

T900401 Provedba projekta PARENZANA II 548.089,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 548.089,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

548.089,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 222.959,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 325.129,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Page 44: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

9045 PARENZANA MAGIC 519.836,49 557.758,32 1.609.954,45 2.167.712,77 0,00 0,00

Funkcija 0473

T904501 Provedba projekta PARENZANA MAGIC 519.836,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 443.856,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 49.357,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 40.139,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.313,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6.904,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 394.498,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 391.502,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 75.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

75.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 75.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0473

T904502 Transferi partnerima projekta PARENZANA MAGIC 0,00 557.758,32 1.609.954,45 2.167.712,77 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 557.758,32 1.609.954,45 2.167.712,77 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

0,00 557.758,32 1.609.954,45 2.167.712,77 0,00 0,00

361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 0,00 88.760,31 1.552.661,69 1.641.422,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 468.998,01 57.292,76 526.290,77 0,00 0,00

SVEUKUPNO 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM 6.724.990,77 4.289.092,32 2.001.816,45 6.290.908,77 4.422.000,00 4.529.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Page 45: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

IZVORI FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2018

PROJEKCIJA 2019

11 Nenamjenski prihodi i primici 4.146.594,89 3.431.334,00 1.862,00 3.433.196,00 3.422.000,00 3.529.000,00

41 Pomorsko dobro 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00

51 Europska unija 1.067.925,88 483.685,63 1.629.965,37 2.113.651,00 0,00 0,00

52 Ministarstva i državne ustanove 1.510.470,00 374.072,69 279.989,08 654.061,77 1.000.000,00 1.000.000,00

UKUPNO 6.724.990,77 4.289.092,32 2.001.816,45 6.290.908,77 4.422.000,00 4.529.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

Page 46: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU 10.921.870,38 7.838.267,46 - 1.617.707,46 6.220.560,00 6.282.800,00 6.314.800,00

1000 Javna uprava i administracija 1.170.656,06 1.248.750,00 60.670,00 1.309.420,00 1.373.000,00 1.385.000,00

Funkcija 0131

A100001 Plaće zaposlenika 719.874,64 832.830,00 - 12.430,00 820.400,00 830.000,00 840.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 719.874,64 832.830,00 - 12.430,00 820.400,00 830.000,00 840.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 719.874,64 832.830,00 - 12.430,00 820.400,00 830.000,00 840.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 614.227,45 710.000,00 - 10.000,00 700.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 105.647,19 122.830,00 - 2.430,00 120.400,00 0,00 0,00

Funkcija 0131

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 68.417,35 77.920,00 - 6.900,00 71.020,00 75.000,00 77.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 68.417,35 77.920,00 - 6.900,00 71.020,00 75.000,00 77.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 60.325,99 67.920,00 - 6.900,00 61.020,00 65.000,00 67.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54.230,26 61.000,00 - 6.000,00 55.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6.095,73 6.920,00 - 900,00 6.020,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 8.091,36 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 8.091,36 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0133

A100003 Troškovi upravnog tijela 189.032,50 143.000,00 85.000,00 228.000,00 268.000,00 268.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 189.032,50 143.000,00 85.000,00 228.000,00 268.000,00 268.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 189.032,50 143.000,00 85.000,00 228.000,00 268.000,00 268.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 4.483,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 175.000,00 115.000,00 85.000,00 200.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.549,50 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0133

A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima 193.331,57 195.000,00 - 5.000,00 190.000,00 200.000,00 200.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 193.331,57 195.000,00 - 5.000,00 190.000,00 200.000,00 200.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 109.409,07 96.180,97 3.819,03 100.000,00 100.000,00 100.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 26.180,97 - 6.180,97 20.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 109.409,07 70.000,00 10.000,00 80.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 83.922,50 98.819,03 - 8.819,03 90.000,00 100.000,00 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 83.922,50 98.819,03 - 8.819,03 90.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 47: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

2701 Program javnih potreba u kulturi 3.953.694,32 4.463.100,00 - 483.400,00 3.979.700,00 3.980.000,00 3.980.000,00

Funkcija 0820

A270101 Kulturni programi - javne potrebe 1.723.694,32 1.845.300,00 - 90.600,00 1.754.700,00 1.755.000,00 1.755.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.723.694,32 1.845.300,00 - 90.600,00 1.754.700,00 1.755.000,00 1.755.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 57.026,55 111.300,00 - 4.600,00 106.700,00 107.000,00 107.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 24.975,00 63.500,00 - 2.500,00 61.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 32.051,55 47.800,00 - 2.100,00 45.700,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

0,00 355.000,00 0,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 355.000,00 0,00 355.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 1.666.667,77 1.379.000,00 - 86.000,00 1.293.000,00 1.293.000,00 1.293.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.666.667,77 1.379.000,00 - 86.000,00 1.293.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A270103 Ostali kulturni programi 2.230.000,00 2.617.800,00 - 392.800,00 2.225.000,00 2.225.000,00 2.225.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.230.000,00 2.617.800,00 - 392.800,00 2.225.000,00 2.225.000,00 2.225.000,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

80.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 80.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 2.150.000,00 2.577.800,00 - 392.800,00 2.185.000,00 2.185.000,00 2.185.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 2.150.000,00 2.577.800,00 - 392.800,00 2.185.000,00 0,00 0,00

2702 Programi u kulturi 1.994.277,81 1.089.700,00 - 318.060,00 771.640,00 770.000,00 770.000,00

Funkcija

A270201 Kulturne institucije 352.500,00 207.200,00 - 4.560,00 202.640,00 201.000,00 201.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 352.500,00 207.200,00 - 4.560,00 202.640,00 201.000,00 201.000,00

38 OSTALI RASHODI 352.500,00 207.200,00 - 4.560,00 202.640,00 201.000,00 201.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 352.500,00 207.200,00 - 4.560,00 202.640,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A270202 Istrapedia 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A270203 Strategija kulturnog razvitka Istarske županije 217.685,93 132.500,00 1.500,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 48: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 217.685,93 132.500,00 1.500,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 40.813,50 56.031,82 - 2.031,82 54.000,00 54.000,00 54.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 40.813,50 56.031,82 - 2.031,82 54.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 176.872,43 76.468,18 3.531,82 80.000,00 80.000,00 80.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 176.872,43 76.468,18 3.531,82 80.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A270207 Zavičajna nastava 216.091,88 580.000,00 - 235.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 216.091,88 580.000,00 - 235.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 96.091,88 230.000,00 - 120.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 38.316,00 - 38.316,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 55.212,50 100.375,00 - 45.375,00 55.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 40.879,38 91.309,00 - 36.309,00 55.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 120.000,00 350.000,00 - 115.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 120.000,00 350.000,00 - 115.000,00 235.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A270208 Prijestolnica kulture 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A270209 Obilježavanje značajnih obljetnica-kraj II.svjetskog rata 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A270210 Obilježavanje značajnih obljetnica 0,00 170.000,00 - 80.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 170.000,00 - 80.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 100.000,00 - 80.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 100.000,00 - 80.000,00 20.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 49: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

9005 Suradnja sa Regijom Veneto 246.972,35 251.000,00 - 91.200,00 159.800,00 159.800,00 179.800,00

Funkcija 0820

T900501 Suradnja sa Regijom Veneto 47.034,85 166.000,00 - 86.200,00 79.800,00 79.800,00 79.800,00

3 RASHODI POSLOVANJA 47.034,85 166.000,00 - 86.200,00 79.800,00 79.800,00 79.800,00

32 MATERIJALNI RASHODI 47.034,85 166.000,00 - 86.200,00 79.800,00 79.800,00 79.800,00

323 RASHODI ZA USLUGE 47.034,85 166.000,00 - 86.200,00 79.800,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

T900502 Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ 199.937,50 85.000,00 - 5.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 199.937,50 85.000,00 - 5.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 149.937,50 85.000,00 - 5.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 149.937,50 85.000,00 - 5.000,00 80.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9006 REVITAS II 1.276.833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

T900601 Provedba projekta REVITAS II 1.276.833,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 852.545,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 37.623,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 32.101,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 5.521,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 814.922,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 799.456,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 424.287,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

424.287,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 424.287,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9008 EX.PO AUS 114.704,46 35.000,00 - 35.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

T900801 Provedba projekta EX.PO AUS 114.704,46 35.000,00 - 35.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 111.704,46 35.000,00 - 35.000,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 50: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 58.002,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 49.489,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 8.512,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 53.702,19 35.000,00 - 35.000,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 14.729,54 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 29.639,85 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.332,80 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9029 HERA 2.164.732,08 750.717,46 - 750.717,46 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

T902901 Provedba projekta HERA 1.997.799,33 750.717,46 - 750.717,46 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 930.408,99 614.717,46 - 614.717,46 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 930.408,99 614.717,46 - 614.717,46 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41.482,50 40.000,00 - 40.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 871.986,23 569.717,46 - 569.717,46 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

16.940,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.067.390,34 136.000,00 - 136.000,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

580.058,56 120.000,00 - 120.000,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 580.058,56 120.000,00 - 120.000,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

487.331,78 16.000,00 - 16.000,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 487.331,78 16.000,00 - 16.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

T902902 Provedba projekta HERA-dodatni radovi 166.932,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 166.932,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

166.932,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 166.932,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 51: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00602 USTANOVE U KULTURI 6.007.173,81 9.851.386,04 557.361,96 10.408.748,00 8.649.000,00 8.633.600,00

36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de 2.218.586,21 4.980.857,02 - 770.382,02 4.210.475,00 3.970.477,00 3.981.077,00

2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 1.586.500,00 3.526.657,44 - 744.457,44 2.782.200,00 2.635.477,00 2.625.477,00

Funkcija 0820

A280101 Rashodi za zaposlene 1.432.000,00 1.540.900,25 182.799,75 1.723.700,00 1.735.477,00 1.735.477,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.432.000,00 1.540.900,25 182.799,75 1.723.700,00 1.735.477,00 1.735.477,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.408.000,00 1.516.900,25 179.799,75 1.696.700,00 1.708.477,00 1.708.477,00

311 PLAĆE (BRUTO) 1.114.074,05 1.191.140,25 144.859,75 1.336.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 96.967,86 111.600,00 900,00 112.500,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 196.958,09 214.160,00 34.040,00 248.200,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 24.000,00 24.000,00 3.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 24.000,00 24.000,00 3.000,00 27.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280102 Materijalni rashodi 154.500,00 514.154,50 135.345,50 649.500,00 570.000,00 560.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 154.500,00 514.154,50 135.345,50 649.500,00 570.000,00 560.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 72,00 - 72,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 72,00 - 72,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 154.500,00 503.154,50 136.345,50 639.500,00 560.000,00 550.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 25.000,00 10.000,00 35.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 40.000,00 135.000,00 18.000,00 153.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 90.000,00 260.404,50 110.595,50 371.000,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 24.500,00 80.750,00 - 3.250,00 77.500,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 10.928,00 - 928,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 10.928,00 - 928,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

K280103 Ulaganja u opremu 0,00 74.843,75 4.156,25 79.000,00 30.000,00 30.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 74.843,75 4.156,25 79.000,00 30.000,00 30.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 74.843,75 4.156,25 79.000,00 30.000,00 30.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 69.843,75 - 843,75 69.000,00 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 52: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0820

K280105 Sanacija sjeverne kortine Kaštela -PPMI 0,00 395.633,94 - 65.633,94 330.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 395.633,94 - 65.633,94 330.000,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 395.633,94 - 65.633,94 330.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 395.633,94 - 65.633,94 330.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

K280106 Sanacija potpornog zida oko opkopa utvrde Kaštel -PPMI 0,00 1.001.125,00 - 1.001.125,00 0,00 300.000,00 300.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 1.001.125,00 - 1.001.125,00 0,00 300.000,00 300.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 1.001.125,00 - 1.001.125,00 0,00 300.000,00 300.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 1.001.125,00 - 1.001.125,00 0,00 0,00 0,00

2802 Otkup muzejske građe 0,00 215.000,00 - 15.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Funkcija 0820

K280202 Otkup muzejske građe PPMI 0,00 215.000,00 - 15.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 215.000,00 - 15.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 215.000,00 - 15.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 215.000,00 - 15.000,00 200.000,00 0,00 0,00

2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi 440.992,61 1.130.199,58 - 18.294,58 1.111.905,00 895.000,00 915.000,00

Funkcija 0820

A280401 Izložba ljubav i spolnost 100.000,00 303.811,75 236.188,25 540.000,00 80.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 228.000,00 72.000,00 300.000,00 80.000,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 228.000,00 72.000,00 300.000,00 80.000,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 723,00 12.000,00 - 12.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 98.977,00 213.000,00 87.000,00 300.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 - 3.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 75.811,75 164.188,25 240.000,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 75.811,75 164.188,25 240.000,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 75.811,75 - 75.811,75 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 53: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A280403 Izložba "Baron Gautsch" 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 11.000,00 - 11.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 7.000,00 - 7.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280415 Izložba "Buzet i buzeština na starim razglednicama" 0,00 65.800,00 - 65.800,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 65.800,00 - 65.800,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 65.800,00 - 65.800,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 1.500,00 - 1.500,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 64.300,00 - 64.300,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280416 Izložba Istra u NOB-u-70.obljetnica oslobođenja 96.000,00 120.000,00 - 120.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 96.000,00 120.000,00 - 120.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 96.000,00 120.000,00 - 120.000,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 96.000,00 116.000,00 - 116.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280423 Dani Vojvodine u Istri 0,00 0,00 23.500,00 23.500,00 20.000,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 23.500,00 23.500,00 20.000,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 23.500,00 23.500,00 20.000,00 20.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

Funkcija

A280425 Izložba nakon 4. godine službe 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

Funkcija 0820

A280426 Gostujuće izložbe 0,00 56.048,00 10.452,00 66.500,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 54: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 56.048,00 10.452,00 66.500,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 56.048,00 10.452,00 66.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 31.000,00 11.000,00 42.000,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 22.048,00 - 2.548,00 19.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280428 Digitalizacija glasila brodogradilišta Uljanik 20.000,00 0,00 60.105,00 60.105,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 0,00 60.105,00 60.105,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 0,00 60.105,00 60.105,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 0,00 60.105,00 60.105,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280429 Konzervatorsko-restauratorski radovi na grafičkoj mapi Harrya Heussera

6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280430 Noć muzeja 5.000,00 65.288,43 - 47.788,43 17.500,00 15.000,00 15.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 65.288,43 - 47.788,43 17.500,00 15.000,00 15.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 65.288,43 - 47.788,43 17.500,00 15.000,00 15.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 34.235,85 - 34.235,85 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 27.497,23 - 13.497,23 14.000,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.555,35 - 3.555,35 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280435 Alojz Orel 0,00 19.357,90 - 19.357,90 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 19.357,90 - 19.357,90 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 217,77 - 217,77 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 217,77 - 217,77 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 19.140,13 - 19.140,13 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 3.465,02 - 3.465,02 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 866,77 - 866,77 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 55: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 12.500,00 - 12.500,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 517,83 - 517,83 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.790,51 - 1.790,51 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280442 Zerostrasse 0,00 255.000,00 95.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 255.000,00 95.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 255.000,00 95.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 45.000,00 55.000,00 100.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 210.000,00 40.000,00 250.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280443 PULA+CARD 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280445 Izložba Istra Istria Memento 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 4.000,00 - 4.000,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.000,00 - 4.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280446 Izložba Szent Istvan 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 4.000,00 - 4.000,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.000,00 - 4.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280447 Restauracija muzejske građe 0,00 88.287,50 - 63.987,50 24.300,00 30.000,00 55.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 56: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 88.287,50 - 63.987,50 24.300,00 30.000,00 55.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 88.287,50 - 63.987,50 24.300,00 30.000,00 55.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 88.287,50 - 63.987,50 24.300,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280449 Projekt graditeljskog nasljeđa 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 150.000,00 475.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 150.000,00 475.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 150.000,00 475.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

K280450 Sjeverna kortina-utvrda Kaštel 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280471 Izložba Špicije L'Uspeisio-gostovanje 13.592,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 13.592,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 13.592,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.817,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.871,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 3.731,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.173,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280475 Katalog "Bili smo samo brojevi" 0,00 46.606,00 - 46.606,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 46.606,00 - 46.606,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 46.606,00 - 46.606,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 631,00 - 631,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 525,00 - 525,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 45.450,00 - 45.450,00 0,00 0,00 0,00

2809 Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna 191.093,60 109.000,00 7.370,00 116.370,00 240.000,00 240.600,00

Funkcija 0820

A280901 Rashodi za zaposlene-grad Pula 116.997,00 109.000,00 7.370,00 116.370,00 120.000,00 120.600,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 57: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 116.997,00 109.000,00 7.370,00 116.370,00 120.000,00 120.600,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 115.810,78 107.600,00 7.570,00 115.170,00 118.600,00 119.200,00

311 PLAĆE (BRUTO) 91.190,06 81.700,00 12.300,00 94.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.080,40 10.000,00 - 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 16.540,32 15.900,00 270,00 16.170,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.186,22 1.400,00 - 200,00 1.200,00 1.400,00 1.400,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.186,22 1.400,00 - 200,00 1.200,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280902 Programska djelatnost -grad Pula 74.096,60 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 74.096,60 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 74.096,60 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 73.394,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 701,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria 2.118.300,00 3.149.406,02 1.147.093,98 4.296.500,00 2.510.000,00 2.339.000,00

2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 1.883.500,00 2.209.778,61 - 125.778,61 2.084.000,00 2.036.000,00 2.048.000,00

Funkcija 0820

A280101 Rashodi za zaposlene 1.642.782,62 1.666.200,00 10.800,00 1.677.000,00 1.677.000,00 1.682.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.642.782,62 1.666.200,00 10.800,00 1.677.000,00 1.677.000,00 1.682.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.573.345,60 1.600.200,00 6.800,00 1.607.000,00 1.607.000,00 1.607.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 1.287.106,08 1.314.000,00 19.800,00 1.333.800,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 60.782,29 57.969,00 - 15.069,00 42.900,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 225.457,23 228.231,00 2.069,00 230.300,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 69.437,02 66.000,00 4.000,00 70.000,00 70.000,00 75.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 69.437,02 66.000,00 4.000,00 70.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280102 Materijalni rashodi 220.717,38 339.930,41 - 15.930,41 324.000,00 329.000,00 336.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 220.717,38 339.930,41 - 15.930,41 324.000,00 329.000,00 336.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 212.717,38 331.430,41 - 15.430,41 316.000,00 320.000,00 326.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 24.000,00 44.800,00 - 13.100,00 31.700,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 57.000,00 99.000,00 - 11.000,00 88.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 106.767,38 131.130,41 - 7.330,41 123.800,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 58: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 16.500,00 14.000,00 30.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 24.950,00 40.000,00 2.000,00 42.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 8.000,00 8.500,00 - 500,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 8.000,00 8.500,00 - 500,00 8.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

K280103 Ulaganja u opremu 15.000,00 203.648,20 - 120.648,20 83.000,00 30.000,00 30.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.000,00 203.648,20 - 120.648,20 83.000,00 30.000,00 30.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

15.000,00 153.648,20 - 120.648,20 33.000,00 30.000,00 30.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 15.000,00 53.648,20 - 20.648,20 33.000,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280108 Sudjelovanje u radu konferencije ICME 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2802 Otkup muzejske građe 10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Funkcija 0820

K280201 Otkup muzejske građe EMI 10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

2803 Novi stalni postav 0,00 555.206,91 1.359.793,09 1.915.000,00 120.000,00 0,00

Funkcija 0820

A280301 Uređenje novog stalnog postava 0,00 555.206,91 1.359.793,09 1.915.000,00 120.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 20.000,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 20.000,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 545.206,91 1.369.793,09 1.915.000,00 100.000,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 59: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 545.206,91 1.369.793,09 1.915.000,00 100.000,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 545.206,91 1.369.793,09 1.915.000,00 0,00 0,00

2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi 188.400,00 359.420,50 - 66.920,50 292.500,00 314.000,00 276.000,00

Funkcija 0820

A280405 ETNOFilm festival 93.000,00 108.360,50 - 10.360,50 98.000,00 106.000,00 106.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 93.000,00 108.360,50 - 10.360,50 98.000,00 106.000,00 106.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 93.000,00 108.360,50 - 10.360,50 98.000,00 106.000,00 106.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 81.000,00 77.988,52 - 7.988,52 70.000,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

12.000,00 25.807,47 192,53 26.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.564,51 - 2.564,51 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280407 Katalog tradicijskih glazbenih instrumenata iz fundusa EMI/MEI 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280417 Slavenski karnevali-izložba i katalog 12 etnografskih muzeja iz sloven 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280418 Katalog zbirke za arhitekturu i opremu kuće 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280426 Gostujuće izložbe 0,00 25.000,00 - 15.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 25.000,00 - 15.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 25.000,00 - 15.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 25.000,00 - 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 60: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A280430 Noć muzeja 5.000,00 11.060,00 - 11.060,00 0,00 15.000,00 14.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 11.060,00 - 11.060,00 0,00 15.000,00 14.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 11.060,00 - 11.060,00 0,00 15.000,00 14.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 560,00 - 560,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 10.500,00 - 10.500,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280431 Filigran-srebrna nit od Kosova do Istre, Kosovo, Priština 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.163,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 541,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 15.109,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

115,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280432 20. muzejsko edukativna akcija (ODR)ŽIVO(S)T 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280433 Izložba o češljarstvu "Od roga boškarina do češlja i frizure" 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280434 Manifestacija "Pazi što jedeš" 21.000,00 31.000,00 29.000,00 60.000,00 48.000,00 48.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 21.000,00 31.000,00 29.000,00 60.000,00 48.000,00 48.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 21.000,00 31.000,00 29.000,00 60.000,00 48.000,00 48.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 21.000,00 27.200,00 24.800,00 52.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 61: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 3.400,00 3.600,00 7.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 400,00 600,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280451 Katalog: Vizualna etnografija Istre 0,00 30.000,00 - 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.000,00 - 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 30.000,00 - 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 30.000,00 - 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280452 Izložba: Osama-mjesta s manje od 3 stanovnika 0,00 15.000,00 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 15.000,00 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 15.000,00 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 14.000,00 - 14.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280453 Muzejski četvrtak 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280454 KLIK muzejsko edukativna akcija 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280455 Izložba: Vitrina mjeseca 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 - 3.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.000,00 - 3.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 3.000,00 - 3.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 17.000,00 - 17.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 17.000,00 - 17.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 17.000,00 - 17.000,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 62: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0820

A280456 Izložba: Tržnice - mjesta komunikacije 0,00 8.000,00 - 8.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 8.000,00 - 8.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 8.000,00 - 8.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 4.000,00 - 4.000,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280457 Preventivna zašita muzejske građe 0,00 91.000,00 - 91.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 51.000,00 - 51.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 51.000,00 - 51.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 41.000,00 - 41.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 40.000,00 - 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 40.000,00 - 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 40.000,00 - 40.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280458 "Mužarola" - s košarašima o košarama 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 57,00 - 57,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 4.943,00 - 4.943,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280469 Virtualna zbirka tradicijskih glazbala Istre 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 21.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 63: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280477 Katalog: Zbirka gospodarstva Istre 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 12.000,00 10.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 12.000,00 10.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 12.000,00 10.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280478 Izložba: Niz dlaku 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280479 Izložba: Tarwuk 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280480 Baština Barbanštine 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280481 Izvezana sjećanja...Bale 0,00 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 64: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

2805 Djelatnost Centra za nematerijalnu kulturu Istre 36.400,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 35.000,00 10.000,00

Funkcija 0820

A280501 Martin bez etikete 6.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 6.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 198,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 5.801,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280502 Otkup - digitalizacija fonotečne građe 15.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280503 Radionica istraživanje nem.kulture "Odakle smo/Di dove siamo" 15.400,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 15.050,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 15.400,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 15.050,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.400,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 15.050,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 14.400,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280504 Dani otvorenih vrata CENKI-ja 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporale 871.657,43 942.373,00 191.250,00 1.133.623,00 1.400.373,00 1.555.373,00

2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 706.657,51 762.373,00 117.750,00 880.123,00 1.046.373,00 1.148.373,00

Funkcija 0820

A280101 Rashodi za zaposlene 436.437,54 530.458,00 0,00 530.458,00 530.458,00 530.458,00

3 RASHODI POSLOVANJA 436.437,54 530.458,00 0,00 530.458,00 530.458,00 530.458,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 421.384,96 507.024,80 0,00 507.024,80 507.024,80 507.024,80

311 PLAĆE (BRUTO) 359.609,25 432.615,00 0,00 432.615,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 61.775,71 74.409,80 0,00 74.409,80 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.052,58 23.433,20 0,00 23.433,20 23.433,20 23.433,20

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 65: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 15.052,58 23.433,20 0,00 23.433,20 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280102 Materijalni rashodi 170.308,84 147.665,00 75.000,00 222.665,00 230.915,00 262.915,00

3 RASHODI POSLOVANJA 170.308,84 147.665,00 75.000,00 222.665,00 230.915,00 262.915,00

32 MATERIJALNI RASHODI 167.567,03 145.665,00 75.000,00 220.665,00 228.915,00 259.915,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.327,72 2.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 26.480,00 38.000,00 2.000,00 40.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 131.515,00 94.750,00 64.000,00 158.750,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.244,31 10.915,00 8.000,00 18.915,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 2.741,81 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.741,81 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

K280103 Ulaganja u opremu 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 45.000,00 65.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 45.000,00 65.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 45.000,00 65.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

K280104 Kapitalna ulganja u zgrade 99.911,13 74.250,00 5.750,00 80.000,00 200.000,00 230.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 99.911,13 74.250,00 5.750,00 80.000,00 200.000,00 230.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

99.911,13 74.250,00 5.750,00 80.000,00 200.000,00 230.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 99.911,13 74.250,00 5.750,00 80.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

K280107 Programi informatizacije 0,00 10.000,00 7.000,00 17.000,00 40.000,00 60.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 10.000,00 - 3.000,00 7.000,00 20.000,00 30.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 10.000,00 - 3.000,00 7.000,00 20.000,00 30.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 10.000,00 - 3.000,00 7.000,00 0,00 0,00

2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi 164.999,92 180.000,00 73.500,00 253.500,00 354.000,00 407.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 66: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0820

A280410 Studio 5.055,84 1.500,00 10.500,00 12.000,00 20.000,00 30.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.055,84 1.500,00 10.500,00 12.000,00 20.000,00 30.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.055,84 1.500,00 10.500,00 12.000,00 20.000,00 30.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 4.565,91 1.500,00 8.500,00 10.000,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 489,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280411 Bojan Šumonja 28.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 28.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 28.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.899,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 23.909,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280420 Đanino Božić 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280422 Goran Škofić 49.194,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 21.194,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

21.194,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 21.194,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280435 Alojz Orel 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 67: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 11.780,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 719,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280436 Hrvoje Urumović 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280437 Museum shop 9.500,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 32.000,00 45.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 9.500,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 32.000,00 45.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 9.500,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 32.000,00 45.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 7.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280439 Sandro Đukić 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 13.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280440 Ateljei Žitnjak 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.031,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 17.268,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 68: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280441 Monografija Eugen Feller 8.000,00 15.000,00 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 8.000,00 15.000,00 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 8.000,00 15.000,00 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 8.000,00 15.000,00 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280459 Julije Knifer 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 16.565,17 - 16.565,17 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 6.434,83 - 6.434,83 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280460 Renata Poljak 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 3.000,00 - 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280461 Paulina Jazvić 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 18.742,00 - 18.742,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 1.258,00 - 1.258,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280463 Dragana Sapanjoš 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 69: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0820

A280464 Davor Sanvincenti 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 21.000,00 - 21.000,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280465 Sofija Silvia Potočki 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 800,00 - 800,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 22.200,00 - 22.200,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280466 Performance u Istri 0,00 8.500,00 16.500,00 25.000,00 37.000,00 37.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 8.500,00 16.500,00 25.000,00 37.000,00 37.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 8.500,00 16.500,00 25.000,00 37.000,00 37.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 8.500,00 16.500,00 25.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280467 15. Dani performansa Varaždina 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280472 14. dani performansa 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 622,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.468,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 70: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0820

A280474 ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu 0,00 8.000,00 6.500,00 14.500,00 25.000,00 30.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 8.000,00 6.500,00 14.500,00 25.000,00 30.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 8.000,00 6.500,00 14.500,00 25.000,00 30.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 8.000,00 2.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280482 Aleksandar Garbin 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280483 Zdravko Milić 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280484 Zlatko Kopljar 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280485 Marijana Pende 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 23.500,00 23.500,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 71: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0820

A280486 Tomislav Brajnović 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280487 Pedagoška djelatnost 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00 30.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00 30.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00 30.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280488 Bruno Mascarelli 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280489 Dani performansa Varaždin 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00 20.000,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00 20.000,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00 20.000,00 20.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280490 Suvremena afrička umjetnost 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I 798.630,17 778.750,00 - 10.600,00 768.150,00 768.150,00 758.150,00

2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 668.637,15 661.750,00 - 33.600,00 628.150,00 628.150,00 628.150,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 72: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0820

A280101 Rashodi za zaposlene 195.645,76 205.900,00 0,00 205.900,00 205.900,00 205.900,00

3 RASHODI POSLOVANJA 195.645,76 205.900,00 0,00 205.900,00 205.900,00 205.900,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 182.986,88 187.200,00 781,00 187.981,00 187.981,00 187.981,00

311 PLAĆE (BRUTO) 153.146,25 156.700,00 707,00 157.407,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.499,40 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 26.341,23 27.000,00 74,00 27.074,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 12.658,88 18.700,00 - 781,00 17.919,00 17.919,00 17.919,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.658,88 18.700,00 - 781,00 17.919,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280102 Materijalni rashodi 443.292,61 444.654,37 - 22.404,37 422.250,00 422.250,00 422.250,00

3 RASHODI POSLOVANJA 443.292,61 444.654,37 - 22.404,37 422.250,00 422.250,00 422.250,00

32 MATERIJALNI RASHODI 441.499,57 441.654,37 - 22.404,37 419.250,00 419.250,00 419.250,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 27.022,29 26.500,00 - 1.500,00 25.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 13.327,65 3.804,37 4.195,63 8.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 331.328,84 364.939,00 - 25.100,00 339.839,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

28.314,05 11.000,00 2.000,00 13.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 41.506,74 35.411,00 - 2.000,00 33.411,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.793,04 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.793,04 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

K280103 Ulaganja u opremu 29.698,78 11.195,63 - 11.195,63 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 29.698,78 11.195,63 - 11.195,63 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

29.698,78 11.195,63 - 11.195,63 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 29.698,78 11.195,63 - 11.195,63 0,00 0,00 0,00

2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi 129.993,02 117.000,00 23.000,00 140.000,00 140.000,00 130.000,00

Funkcija 0820

A280414 Umjetničko blago istarske crkve 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 70.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 70.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 70.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 80.000,00 79.818,75 181,25 80.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 73: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 181,25 - 181,25 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280423 Dani Vojvodine u Istri 40.000,00 17.000,00 43.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 40.000,00 17.000,00 43.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 40.000,00 17.000,00 43.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 17.000,00 - 10.000,00 7.000,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

18.000,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 12.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280424 Seminar "Kreativna Europa-od ideje do realizacije" 9.993,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 9.993,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 9.993,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.893,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A280470 Istarska digitalna baština 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU 16.929.044,19 17.689.653,50 - 1.060.345,50 16.629.308,00 14.931.800,00 14.948.400,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 74: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

IZVORI FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2018

PROJEKCIJA 2019

11 Nenamjenski prihodi i primici 12.656.853,37 11.976.823,00 - 262.840,00 11.713.983,00 11.808.000,00 11.795.000,00

32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 0,00 182.172,00 - 6.422,00 175.750,00 191.000,00 206.000,00

47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike 0,00 2.617.058,29 - 242.558,29 2.374.500,00 1.476.000,00 1.454.000,00

51 Europska unija 3.436.371,94 635.000,00 - 555.200,00 79.800,00 79.800,00 79.800,00

52 Ministarstva i državne ustanove 0,00 316.717,46 - 316.717,46 0,00 0,00 0,00

53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike 364.792,61 1.402.186,75 279.418,25 1.681.605,00 745.000,00 741.000,00

54 Gradovi i općine za programe Istarske županije 166.932,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Gradovi i općine za proračunske korisnike 304.093,52 371.996,00 46.674,00 418.670,00 533.000,00 563.600,00

58 Ostale institucije za proračunske korisnike 0,00 34.500,00 5.500,00 40.000,00 57.000,00 67.000,00

62 Donacije za proračunske korisnike 0,00 111.200,00 33.800,00 145.000,00 42.000,00 42.000,00

72 Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike 0,00 42.000,00 - 42.000,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 16.929.044,19 17.689.653,50 - 1.060.345,50 16.629.308,00 14.931.800,00 14.948.400,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Page 75: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIBAR.I VODOPR.

40.655.822,65 49.184.963,89 10.216.176,11 59.401.140,00 74.885.000,00 87.526.000,00

1000 Javna uprava i administracija 2.223.488,91 2.466.100,00 231.040,00 2.697.140,00 2.602.000,00 2.625.000,00

Funkcija 0131

A100001 Plaće zaposlenika 1.585.762,41 1.852.980,00 104.260,00 1.957.240,00 1.975.000,00 1.995.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.585.762,41 1.852.980,00 104.260,00 1.957.240,00 1.975.000,00 1.995.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.585.762,41 1.852.980,00 104.260,00 1.957.240,00 1.975.000,00 1.995.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 1.352.845,21 1.581.000,00 89.000,00 1.670.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 232.917,20 271.980,00 15.260,00 287.240,00 0,00 0,00

Funkcija 0131

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 185.316,50 183.120,00 41.780,00 224.900,00 227.000,00 230.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 185.316,50 183.120,00 41.780,00 224.900,00 227.000,00 230.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 125.612,81 120.380,00 17.520,00 137.900,00 140.000,00 143.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 114.518,57 110.000,00 15.000,00 125.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11.094,24 10.380,00 2.520,00 12.900,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 59.703,69 62.740,00 24.260,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 59.703,69 62.740,00 24.260,00 87.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0133

A100003 Troškovi upravnog tijela 452.410,00 430.000,00 85.000,00 515.000,00 400.000,00 400.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 452.410,00 430.000,00 85.000,00 515.000,00 400.000,00 400.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 452.410,00 430.000,00 85.000,00 515.000,00 400.000,00 400.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 44.315,49 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 403.322,01 365.000,00 85.000,00 450.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.772,50 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

7101 Poticanje razvoja poljoprivrede 22.236.272,76 23.726.252,98 - 2.644.252,98 21.082.000,00 18.558.000,00 19.076.000,00

Funkcija 0421

A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede 1.876.944,34 2.019.000,00 345.000,00 2.364.000,00 2.300.000,00 2.400.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.876.944,34 2.019.000,00 345.000,00 2.364.000,00 2.300.000,00 2.400.000,00

35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

Page 76: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

38 OSTALI RASHODI 1.876.944,34 2.019.000,00 145.000,00 2.164.000,00 2.300.000,00 2.400.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.856.944,34 1.999.000,00 165.000,00 2.164.000,00 0,00 0,00

386 KAPITALNE POMOĆI 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

A710102 Poticanje nasada maslina 8.444.458,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 8.444.458,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 8.444.458,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

386 KAPITALNE POMOĆI 8.444.458,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

A710103 Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda 1.030.800,00 1.058.500,00 1.500,00 1.060.000,00 1.170.000,00 1.100.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.030.800,00 1.058.500,00 1.500,00 1.060.000,00 1.170.000,00 1.100.000,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

496.900,00 550.000,00 0,00 550.000,00 570.000,00 500.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 496.900,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 533.900,00 508.500,00 1.500,00 510.000,00 600.000,00 600.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 533.900,00 508.500,00 1.500,00 510.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

A710104 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ 10.884.070,13 20.598.752,98 - 3.042.752,98 17.556.000,00 15.038.000,00 15.526.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 141.656,05 267.700,00 39.800,00 307.500,00 257.500,00 267.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 141.656,05 255.200,00 39.800,00 295.000,00 235.000,00 245.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 123.344,11 225.200,00 39.800,00 265.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 18.311,94 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 22.500,00 22.500,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 1.085.000,00 1.085.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

10.742.414,08 20.331.052,98 - 4.167.552,98 16.163.500,00 13.780.500,00 14.258.500,00

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 8.942.414,08 18.531.052,98 - 4.167.552,98 14.363.500,00 11.980.500,00 12.458.500,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

Page 77: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS

8.942.414,08 18.531.052,98 - 4.167.552,98 14.363.500,00 0,00 0,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI

1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

A710106 Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

A710107 Promocija regije - sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima

0,00 0,00 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00

7102 Lov 658.960,00 1.641.500,00 0,00 1.641.500,00 1.645.000,00 1.645.000,00

Funkcija 0423

A710201 Provedba zakona o lovu 658.960,00 1.641.500,00 0,00 1.641.500,00 1.645.000,00 1.645.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 658.960,00 1.641.500,00 0,00 1.641.500,00 1.645.000,00 1.645.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 64.560,00 126.500,00 0,00 126.500,00 130.000,00 130.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 64.560,00 126.500,00 0,00 126.500,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

0,00 415.000,00 0,00 415.000,00 415.000,00 415.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

0,00 415.000,00 0,00 415.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 594.400,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 594.400,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00

7103 Ribolov 31.122,00 37.800,00 - 37.800,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0423

A710302 Sudjelovanje županije na domaćim i međunarodnim sajmovima 31.122,00 37.800,00 - 37.800,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 31.122,00 37.800,00 - 37.800,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 31.122,00 37.800,00 - 37.800,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 23.654,00 37.800,00 - 37.800,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

Page 78: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

7.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7104 Uređenje vodnog dobra 35.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Funkcija 0421

A710401 Vodifikacija i korištenje vodnog dobra 35.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 35.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

38 OSTALI RASHODI 35.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 35.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00

7105 Projektna dokumentacija za navodnjavanje 709.152,08 3.470.000,00 175.000,00 3.645.000,00 4.110.000,00 4.735.000,00

Funkcija 0421

K710501 Projektna dokumentacija - sredstva HV 465.180,54 2.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 465.180,54 2.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

465.180,54 2.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 465.180,54 2.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

K710502 Projektna dokumentacija -Poreština 132.656,54 455.000,00 - 355.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 94.746,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 94.746,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 94.746,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 37.910,00 455.000,00 - 355.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

37.910,00 455.000,00 - 355.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 37.910,00 455.000,00 - 355.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

K710503 Projektna dokumentacija -Vodnjanština 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

K710504 Projektna dokumentacija -Pazinština 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 100.000,00 85.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 100.000,00 85.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

Page 79: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 100.000,00 85.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

K710505 Projektna dokumentacija -Bujština 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 180.000,00 250.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 180.000,00 250.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 180.000,00 250.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

K710506 Projektna dokumentacija -Labinština 0,00 120.000,00 30.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 120.000,00 30.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 120.000,00 30.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 120.000,00 30.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

K710507 Projektna dokumentacija -Buzeština 21.385,44 130.000,00 - 80.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 21.385,44 130.000,00 - 80.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

21.385,44 130.000,00 - 80.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 21.385,44 130.000,00 - 80.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

K710508 Projektna dokumentacija - sredstva IŽ 89.929,56 100.000,00 80.000,00 180.000,00 180.000,00 200.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 89.929,56 100.000,00 80.000,00 180.000,00 180.000,00 200.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

89.929,56 100.000,00 80.000,00 180.000,00 180.000,00 200.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 89.929,56 100.000,00 80.000,00 180.000,00 0,00 0,00

7106 Izgradnja sustava navodnjavanja 10.971.281,68 2.935.080,00 17.324.920,00 20.260.000,00 37.760.000,00 49.260.000,00

Funkcija 0421

K710601 Izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi 10.888.411,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.888.411,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

10.888.411,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10.888.411,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

Page 80: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

K710602 Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka 0,00 2.685.080,00 17.324.920,00 20.010.000,00 37.510.000,00 19.010.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.000,00 - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 20.000,00 - 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 2.665.080,00 17.334.920,00 20.000.000,00 37.500.000,00 19.000.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00

411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 665.080,00 16.334.920,00 17.000.000,00 36.000.000,00 18.000.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 665.080,00 16.334.920,00 17.000.000,00 0,00 0,00

Funkcija

K710603 Izgranja sustava navodnjavanja Petrovija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

Funkcija 0421

A710650 Održavanje sustava navodnjavanja u Valturi 82.870,61 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 82.870,61 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 82.870,61 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 82.870,61 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

7107 Strategija ruralnog razvoja 2.614.125,00 12.372.478,13 - 3.477.478,13 8.895.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

Funkcija 0421

A710701 Strategija ruralnog razvoja - priprema programa i projekata 614.125,00 1.025.000,00 - 130.000,00 895.000,00 775.000,00 775.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 120.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

38 OSTALI RASHODI 120.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 120.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 494.125,00 895.000,00 - 130.000,00 765.000,00 645.000,00 645.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

494.125,00 895.000,00 - 130.000,00 765.000,00 645.000,00 645.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 494.125,00 895.000,00 - 130.000,00 765.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

A710702 Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata 2.000.000,00 11.347.478,13 - 3.347.478,13 8.000.000,00 8.225.000,00 8.225.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

Page 81: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 2.000.000,00 11.347.478,13 - 3.347.478,13 8.000.000,00 8.225.000,00 8.225.000,00

35 SUBVENCIJE 2.000.000,00 5.500.000,00 - 2.051.440,00 3.448.560,00 3.448.560,00 3.448.560,00

351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

2.000.000,00 5.500.000,00 - 2.051.440,00 3.448.560,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 5.847.478,13 - 1.296.038,13 4.551.440,00 4.776.440,00 4.776.440,00

386 KAPITALNE POMOĆI 0,00 5.847.478,13 - 1.296.038,13 4.551.440,00 0,00 0,00

7108 Upravljanje, održavanje i rekonstukcija sustava navodnjavanja 0,00 2.352.552,78 - 1.737.552,78 615.000,00 580.000,00 555.000,00

Funkcija 0421

K710801 Sustav navodnjavanja-upravljanje, održavanje i rekonstukcija 0,00 2.352.552,78 - 1.737.552,78 615.000,00 580.000,00 555.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 615.000,00 615.000,00 580.000,00 555.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 615.000,00 615.000,00 580.000,00 555.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 615.000,00 615.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 2.352.552,78 - 2.352.552,78 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 2.352.552,78 - 2.352.552,78 0,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 2.352.552,78 - 2.352.552,78 0,00 0,00 0,00

7109 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00

Funkcija 0421

A710901 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

9012 IPA.TECH 297.313,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

T901201 Provedba projekta IPA.TECH 297.313,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 297.313,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 SUBVENCIJE 297.313,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

297.313,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

Page 82: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

9031 SINERGIA 849.945,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

T903101 Provedba projekta SINERGIA 849.945,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 849.945,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 SUBVENCIJE 849.945,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

849.945,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9032 MEDLAND 2020 24.799,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

T903201 Provedba projekta MEDLAND 2020 24.799,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 24.799,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 23.585,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 20.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 3.461,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9051 CAVA 4.361,87 53.200,00 - 17.700,00 35.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0421

T905101 Provedba projekta CAVA 4.361,87 53.200,00 - 17.700,00 35.500,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 4.361,87 17.386,00 18.114,00 35.500,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 4.361,87 17.386,00 18.114,00 35.500,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 4.361,87 7.500,00 15.100,00 22.600,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 9.886,00 3.014,00 12.900,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 35.814,00 - 35.814,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 35.814,00 - 35.814,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 35.814,00 - 35.814,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

40.655.822,65 49.184.963,89 10.216.176,11 59.401.140,00 74.885.000,00 87.526.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

Page 83: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

IZVORI FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2018

PROJEKCIJA 2019

11 Nenamjenski prihodi i primici 17.552.495,58 17.696.400,00 - 2.138.260,00 15.558.140,00 15.822.000,00 15.865.000,00

13 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma 10.459.478,44 20.598.752,98 - 20.598.752,98 0,00 0,00 0,00

42 Poljoprivredno zemljište 0,00 50.000,00 17.556.000,00 17.606.000,00 15.058.000,00 15.576.000,00

43 Vodno dobro 35.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

44 Lovstvo 658.960,00 1.641.500,00 0,00 1.641.500,00 1.645.000,00 1.645.000,00

51 Europska unija 1.004.331,36 2.718.280,00 14.317.220,00 17.035.500,00 31.875.000,00 46.150.000,00

54 Gradovi i općine za programe Istarske županije 364.458,29 467.478,13 - 347.478,13 120.000,00 0,00 0,00

56 Navodnjavanje poljoprivrednih površina 10.581.098,98 5.882.552,78 1.427.447,22 7.310.000,00 10.355.000,00 8.160.000,00

UKUPNO 40.655.822,65 49.184.963,89 10.216.176,11 59.401.140,00 74.885.000,00 87.526.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

Page 84: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 10.028.333,17 10.112.464,60 - 146.355,15 9.966.109,45 9.105.000,00 9.127.000,00

1000 Javna uprava i administracija 1.161.373,52 1.224.144,00 - 53.744,00 1.170.400,00 1.195.000,00 1.217.000,00

Funkcija 0131

A100001 Plaće zaposlenika 1.074.950,45 1.117.570,00 - 39.330,00 1.078.240,00 1.100.000,00 1.120.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.074.950,45 1.117.570,00 - 39.330,00 1.078.240,00 1.100.000,00 1.120.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.074.950,45 1.117.570,00 - 39.330,00 1.078.240,00 1.100.000,00 1.120.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 917.193,22 953.500,00 - 33.500,00 920.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 157.757,23 164.070,00 - 5.830,00 158.240,00 0,00 0,00

Funkcija 0131

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 74.195,85 89.574,00 - 17.414,00 72.160,00 75.000,00 77.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 74.195,85 89.574,00 - 17.414,00 72.160,00 75.000,00 77.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 59.901,21 74.574,00 - 9.414,00 65.160,00 68.000,00 70.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54.377,95 68.000,00 - 8.000,00 60.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 5.523,26 6.574,00 - 1.414,00 5.160,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 14.294,64 15.000,00 - 8.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 14.294,64 15.000,00 - 8.000,00 7.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0133

A100003 Troškovi upravnog tijela 12.227,22 17.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 12.227,22 17.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 12.227,22 17.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.596,52 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.630,70 5.000,00 3.000,00 8.000,00 0,00 0,00

4101 Zdravstvo - opći dio 773.945,92 838.000,00 258.750,00 1.096.750,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Funkcija 0760

A410101 Mrtvozornička služba 613.175,11 540.000,00 0,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 613.175,11 540.000,00 0,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 613.175,11 540.000,00 0,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 613.175,11 540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A410102 Povjerenstva i izvršna tijela 160.770,81 170.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 85: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 160.770,81 170.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 160.770,81 170.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 160.770,81 165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A410103 Tekuće donacije u zdravstvu 0,00 28.000,00 178.750,00 206.750,00 220.000,00 210.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 28.000,00 178.750,00 206.750,00 220.000,00 210.000,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 28.000,00 178.750,00 206.750,00 220.000,00 210.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 28.000,00 178.750,00 206.750,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A410104 Unapređenje zdravstvene djelatnosti 0,00 100.000,00 - 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 100.000,00 - 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 100.000,00 - 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 100.000,00 - 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A410106 Palijativna skrb 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 170.000,00 180.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 170.000,00 180.000,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 170.000,00 180.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00

5101 Socijalna skrb - opći dio 2.525.927,96 3.405.500,00 - 22.250,00 3.383.250,00 3.410.000,00 3.410.000,00

Funkcija 1090

A510101 Pomoći obiteljima i kućanstvima 1.242.000,68 1.390.000,00 - 60.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.242.000,68 1.390.000,00 - 60.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

1.242.000,68 1.390.000,00 - 60.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

1.242.000,68 1.390.000,00 - 60.000,00 1.330.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A510102 Volonterski centar 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 86: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija

A510103 Skrb o beskućnicima 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A510104 Društvo Crvenog križa 947.927,28 770.000,00 0,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 947.927,28 770.000,00 0,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00

38 OSTALI RASHODI 947.927,28 770.000,00 0,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 947.927,28 770.000,00 0,00 770.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A510105 Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 175.000,00 175.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 175.000,00 175.000,00

38 OSTALI RASHODI 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 175.000,00 175.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A510107 Tekuće donacije SAB-u i udrugama Domovinskog rata 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A510108 Tekuće donacije u socijalnoj skrbi 58.500,00 120.500,00 40.000,00 160.500,00 175.000,00 175.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 58.500,00 120.500,00 40.000,00 160.500,00 175.000,00 175.000,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

45.500,00 45.500,00 0,00 45.500,00 50.000,00 50.000,00

366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA

45.500,00 45.500,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 13.000,00 75.000,00 40.000,00 115.000,00 125.000,00 125.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 13.000,00 75.000,00 40.000,00 115.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A510109 Poticanje volontarijata 0,00 45.000,00 - 2.250,00 42.750,00 50.000,00 50.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 45.000,00 - 2.250,00 42.750,00 50.000,00 50.000,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 45.000,00 - 2.250,00 42.750,00 50.000,00 50.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 87: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 45.000,00 - 2.250,00 42.750,00 0,00 0,00

Funkcija 1070

A510110 Pomoći za troškove ogrijeva (drva) 0,00 760.000,00 0,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 760.000,00 0,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

0,00 760.000,00 0,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 760.000,00 0,00 760.000,00 0,00 0,00

5302 Pomoći za podmirenje troškova ogrjeva 698.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1070

A530201 Pomoći za troškove ogrjeva (drva) 698.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 698.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

698.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 698.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 3.352.783,00 3.509.830,00 - 277.330,00 3.232.500,00 3.300.000,00 3.300.000,00

Funkcija 1090

A610101 Mentalno zdravlje djece i mladih 123.200,00 110.000,00 - 110.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 123.200,00 110.000,00 - 110.000,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 123.200,00 110.000,00 - 110.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 123.200,00 110.000,00 - 110.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A610102 Podrška obitelji 174.350,00 152.000,00 - 152.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 174.350,00 152.000,00 - 152.000,00 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 174.350,00 132.000,00 - 132.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 174.350,00 132.000,00 - 132.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A610103 Rane intervencije kod djece s rizicima 113.100,00 81.000,00 - 81.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 113.100,00 81.000,00 - 81.000,00 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 88: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA

0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 113.100,00 61.000,00 - 61.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 113.100,00 61.000,00 - 61.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A610104 Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditeto 1.547.850,00 1.558.000,00 - 1.558.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.547.850,00 1.558.000,00 - 1.558.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.400,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 5.400,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

1.000.000,00 1.090.000,00 - 1.090.000,00 0,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA

0,00 1.090.000,00 - 1.090.000,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 542.450,00 458.000,00 - 458.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 542.450,00 458.000,00 - 458.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A610105 Skrb za starije i nemoćne osobe 787.010,00 977.530,00 - 977.530,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 787.010,00 977.530,00 - 977.530,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

0,00 273.530,00 - 273.530,00 0,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 40.000,00 - 40.000,00 0,00 0,00 0,00

366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA

0,00 233.530,00 - 233.530,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 757.010,00 704.000,00 - 704.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 757.010,00 704.000,00 - 704.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija

A610106 Prevencija kardiovaskularnih bolesti 58.000,00 72.000,00 - 72.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 58.000,00 72.000,00 - 72.000,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 58.000,00 72.000,00 - 72.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 58.000,00 72.000,00 - 72.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A610107 Rak debelog i završnog crijeva 10.000,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 89: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 10.000,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A610110 Palijativna skrb 218.773,00 188.800,00 - 188.800,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 218.773,00 188.800,00 - 188.800,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 22.773,00 25.000,00 - 25.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 19.500,00 19.500,00 - 19.500,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.273,00 5.500,00 - 5.500,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 196.000,00 163.800,00 - 163.800,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 196.000,00 163.800,00 - 163.800,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A610111 Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti - općenito 320.500,00 350.500,00 - 350.500,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 320.500,00 350.500,00 - 350.500,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 76.500,00 76.500,00 - 76.500,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 76.500,00 76.500,00 - 76.500,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 244.000,00 274.000,00 - 274.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 244.000,00 274.000,00 - 274.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A610145 Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji 0,00 0,00 505.000,00 505.000,00 542.000,00 542.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 505.000,00 505.000,00 542.000,00 542.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 76.500,00 76.500,00 80.000,00 80.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 76.500,00 76.500,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 418.500,00 418.500,00 450.000,00 450.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 418.500,00 418.500,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00 200.000,00 200.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00 200.000,00 200.000,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00 200.000,00 200.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 90: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 1090

A610147 Razvoj socijalnih usluga u zajednici 0,00 0,00 2.572.500,00 2.572.500,00 2.558.000,00 2.558.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 2.572.500,00 2.572.500,00 2.558.000,00 2.558.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 30.000,00 30.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

0,00 0,00 1.370.000,00 1.370.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA

0,00 0,00 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 1.173.500,00 1.173.500,00 1.128.000,00 1.128.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 1.173.500,00 1.173.500,00 0,00 0,00

9013 LOVE YOUR HEART 1.516.052,77 1.134.990,60 - 51.781,15 1.083.209,45 0,00 0,00

Funkcija 0760

T901301 Provedba projekta LOVE YOUR HEART 1.516.052,77 1.134.990,60 - 51.781,15 1.083.209,45 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.516.052,77 1.134.990,60 - 51.781,15 1.083.209,45 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 151.970,03 25.512,10 - 25.512,10 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 126.168,98 21.168,00 - 21.168,00 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.100,00 600,00 - 600,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 21.701,05 3.744,10 - 3.744,10 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 46.515,63 49.478,50 - 49.478,50 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 9.053,50 171,36 - 171,36 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 37.462,13 49.307,14 - 49.307,14 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

1.317.567,11 1.060.000,00 23.209,45 1.083.209,45 0,00 0,00

362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 791.248,88 797.000,00 - 27.700,00 769.300,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 526.318,23 263.000,00 50.909,45 313.909,45 0,00 0,00

00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU 32.462.948,81 848.972.917,55 21.074.579,40 870.047.496,95 602.767.993,95 586.755.509,25

37068 Opća bolnica Pula 16.504.632,29 647.957.758,60 26.753.511,40 674.711.270,00 404.647.333,00 386.580.848,00

4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 15.215.535,50 15.215.570,00 0,00 15.215.570,00 15.215.570,00 15.215.570,00

Funkcija 0750

A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 2.375.570,00 2.375.570,00 0,00 2.375.570,00 2.375.570,00 2.375.570,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.375.570,00 2.375.570,00 0,00 2.375.570,00 2.375.570,00 2.375.570,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 91: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 2.375.570,00 2.375.570,00 0,00 2.375.570,00 2.375.570,00 2.375.570,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.375.570,00 2.375.570,00 0,00 2.375.570,00 0,00 0,00

Funkcija 0750

K420102 Investicijsko ulaganje 3.180.000,00 3.128.000,00 0,00 3.128.000,00 3.128.000,00 3.128.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.180.000,00 3.128.000,00 0,00 3.128.000,00 3.128.000,00 3.128.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

3.180.000,00 3.128.000,00 0,00 3.128.000,00 3.128.000,00 3.128.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 3.180.000,00 3.128.000,00 0,00 3.128.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0750

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 919.965,50 1.282.000,00 0,00 1.282.000,00 1.282.000,00 1.282.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 700.000,00 825.000,00 - 25.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 700.000,00 825.000,00 - 25.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 700.000,00 825.000,00 - 25.000,00 800.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 219.965,50 457.000,00 25.000,00 482.000,00 482.000,00 482.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

219.965,50 370.000,00 25.000,00 395.000,00 395.000,00 395.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 219.965,50 275.000,00 25.000,00 300.000,00 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0750

A420104 Otplata kredita 8.740.000,00 8.430.000,00 0,00 8.430.000,00 8.430.000,00 8.430.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.276.446,11 960.000,00 0,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.276.446,11 960.000,00 0,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 1.276.446,11 960.000,00 0,00 960.000,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

7.463.553,89 7.470.000,00 0,00 7.470.000,00 7.470.000,00 7.470.000,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

7.463.553,89 7.470.000,00 0,00 7.470.000,00 7.470.000,00 7.470.000,00

544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS

7.463.553,89 7.470.000,00 0,00 7.470.000,00 0,00 0,00

4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 796.446,25 129.758,60 69.941,40 199.700,00 130.000,00 130.000,00

Funkcija 0760

A420416 Zdravstvena zaštita turista 0,00 127.758,60 - 58,60 127.700,00 130.000,00 130.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 92: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 127.758,60 - 58,60 127.700,00 130.000,00 130.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 127.758,60 - 58,60 127.700,00 130.000,00 130.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 127.758,60 - 58,60 127.700,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

K420418 Nabava RTG cijevi 521.987,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 521.987,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 521.987,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 521.987,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

K420419 Adaptacija Odjela za psihijatriju 164.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 164.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 164.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 164.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

K420422 Nabava zaštitnih olovnih paravana 110.163,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 110.163,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

110.163,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 110.163,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

K420424 Uređenje odjela kirurgije 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420427 Edukacija medicinskih sestara 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420428 Obdukcije 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 93: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

4208 Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420802 Kongresi i simpoziji 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4209 Zdravstvena zaštita turista 130.258,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A420901 Zdravstvena zaštita turista - Ministarstvo turizma 130.258,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 130.258,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 130.258,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 130.258,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Izgradnja nove Opće bolnice Pula 133.728,04 351.858.259,00 - 6.390.259,00 345.468.000,00 44.622.333,00 64.140.278,00

Funkcija

K421001 Otplata kredita 133.728,04 9.860.000,00 5.608.000,00 15.468.000,00 44.622.333,00 64.140.278,00

3 RASHODI POSLOVANJA 133.728,04 9.860.000,00 5.608.000,00 15.468.000,00 24.761.222,00 27.473.611,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 133.728,04 9.860.000,00 5.608.000,00 15.468.000,00 24.761.222,00 27.473.611,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 133.728,04 9.860.000,00 5.608.000,00 15.468.000,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

0,00 0,00 0,00 0,00 19.861.111,00 36.666.667,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

0,00 0,00 0,00 0,00 19.861.111,00 36.666.667,00

Funkcija 0760

K421002 Korištenje kredita 0,00 341.998.259,00 - 11.998.259,00 330.000.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 341.998.259,00 - 11.998.259,00 330.000.000,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 341.998.259,00 - 11.998.259,00 330.000.000,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 230.000.000,00 - 50.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 111.998.259,00 38.001.741,00 150.000.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 94: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 221.563,90 243.000,00 - 148.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00

Funkcija 1020

A610110 Palijativna skrb 99.063,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 62.241,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 62.241,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 39.741,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 36.822,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

36.822,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 36.822,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija

A610112 Vikend bolnica za adolescente 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 70.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 41.597,00 41.597,00 0,00 41.597,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 18.403,00 18.403,00 0,00 18.403,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A610132 Mamografski pregledi 0,00 32.000,00 - 7.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 32.000,00 - 7.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.000,00 - 7.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 7.000,00 - 7.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0731

A610138 Unaprjeđenje kvalitete prehrane 52.500,00 68.000,00 - 68.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 52.500,00 68.000,00 - 68.000,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 52.500,00 68.000,00 - 68.000,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 35.836,18 46.706,48 - 46.706,48 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 16.663,82 21.293,52 - 21.293,52 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 95: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0731

A610144 Prevencija kolorektalnog karcinoma 0,00 73.000,00 - 73.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 73.000,00 - 73.000,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 73.000,00 - 73.000,00 0,00 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 73.000,00 - 73.000,00 0,00 0,00 0,00

6505 Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula 0,00 280.511.171,00 33.221.829,00 313.733.000,00 344.584.430,00 307.000.000,00

Funkcija 0760

A650501 Poslovanje Opće bolnice Pula 0,00 280.511.171,00 33.221.829,00 313.733.000,00 344.584.430,00 307.000.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 278.179.171,00 30.760.406,00 308.939.577,00 293.000.000,00 298.900.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 164.392.000,00 12.163.000,00 176.555.000,00 178.000.000,00 180.000.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 139.089.687,00 10.940.313,00 150.030.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 1.220.000,00 0,00 1.220.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 24.082.313,00 1.222.687,00 25.305.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 104.837.171,00 10.461.406,00 115.298.577,00 115.000.000,00 118.900.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 4.140.000,00 270.000,00 4.410.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 85.510.000,00 10.161.406,00 95.671.406,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 12.772.171,00 0,00 12.772.171,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.095.000,00 30.000,00 2.125.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 8.350.000,00 8.733.000,00 17.083.000,00 0,00 0,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,00 6.730.000,00 8.738.000,00 15.468.000,00 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 1.620.000,00 - 5.000,00 1.615.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 600.000,00 - 597.000,00 3.000,00 0,00 0,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 0,00 600.000,00 - 597.000,00 3.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 2.332.000,00 2.461.423,00 4.793.423,00 51.584.430,00 8.100.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 2.332.000,00 2.461.423,00 4.793.423,00 51.584.430,00 8.100.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 70.000,00 - 20.000,00 50.000,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 2.262.000,00 2.481.423,00 4.743.423,00 0,00 0,00

37076 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat 770.122,00 22.035.112,00 383.250,00 22.418.362,00 22.021.120,00 21.963.920,00

4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 584.122,00 584.122,00 0,00 584.122,00 584.122,00 584.122,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 96: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0750

A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 484.306,00 347.306,00 0,00 347.306,00 347.306,00 347.306,00

3 RASHODI POSLOVANJA 484.306,00 347.306,00 0,00 347.306,00 347.306,00 347.306,00

32 MATERIJALNI RASHODI 484.306,00 347.306,00 0,00 347.306,00 347.306,00 347.306,00

323 RASHODI ZA USLUGE 484.306,00 347.306,00 0,00 347.306,00 0,00 0,00

Funkcija 0750

K420102 Investicijsko ulaganje 36.000,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 36.000,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

0,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00

452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 0,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0750

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 63.816,00 36.816,00 200.000,00 236.816,00 236.816,00 236.816,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 63.816,00 36.816,00 200.000,00 236.816,00 236.816,00 236.816,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

63.816,00 36.816,00 200.000,00 236.816,00 236.816,00 236.816,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 63.816,00 36.816,00 153.184,00 190.000,00 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 0,00 46.816,00 46.816,00 0,00 0,00

4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

T420411 Terapeutska plaža 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6504 Osnovna djelatnost-Bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj 0,00 21.450.990,00 383.250,00 21.834.240,00 21.436.998,00 21.379.798,00

Funkcija 0732

A650401 Poslovanje Bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj 0,00 21.450.990,00 383.250,00 21.834.240,00 21.436.998,00 21.379.798,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 21.202.190,00 182.050,00 21.384.240,00 21.303.814,00 21.246.614,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 12.831.940,00 300.000,00 13.131.940,00 13.294.800,00 13.324.800,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 10.797.100,00 0,00 10.797.100,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 97: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 220.000,00 300.000,00 520.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 1.814.840,00 0,00 1.814.840,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 8.307.250,00 - 120.950,00 8.186.300,00 7.942.014,00 7.853.814,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 501.100,00 12.300,00 513.400,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 4.223.200,00 - 587.200,00 3.636.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 3.244.850,00 390.850,00 3.635.700,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 338.100,00 58.100,00 396.200,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 63.000,00 3.000,00 66.000,00 67.000,00 68.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 63.000,00 3.000,00 66.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 248.800,00 201.200,00 450.000,00 133.184,00 133.184,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 202.000,00 48.000,00 250.000,00 83.184,00 83.184,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 160.000,00 - 110.000,00 50.000,00 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 42.000,00 158.000,00 200.000,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

0,00 46.800,00 153.200,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 0,00 46.800,00 - 46.800,00 0,00 0,00 0,00

37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije 4.536.526,00 36.900.000,00 0,00 36.900.000,00 36.902.648,00 36.882.648,00

4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 610.926,00 610.926,00 0,00 610.926,00 610.926,00 610.926,00

Funkcija 0750

K420102 Investicijsko ulaganje 610.926,00 592.926,00 0,00 592.926,00 592.926,00 592.926,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 610.926,00 592.926,00 0,00 592.926,00 592.926,00 592.926,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

610.926,00 592.926,00 0,00 592.926,00 592.926,00 592.926,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 610.926,00 592.926,00 0,00 592.926,00 0,00 0,00

Funkcija 0750

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 98: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 0,00 595.000,00 - 130.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00

Funkcija 0760

A420412 Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti 0,00 240.000,00 - 240.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 237.000,00 - 237.000,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 56.450,00 - 56.450,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 46.740,00 - 46.740,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 9.710,00 - 9.710,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 180.550,00 - 180.550,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 38.050,00 - 38.050,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 97.000,00 - 97.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 7.000,00 - 7.000,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 38.500,00 - 38.500,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 3.000,00 - 3.000,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 3.000,00 - 3.000,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 3.000,00 - 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija 0,00 355.000,00 0,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 355.000,00 0,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 234.400,00 0,00 234.400,00 234.400,00 234.400,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 34.400,00 0,00 34.400,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 120.600,00 0,00 120.600,00 120.600,00 120.600,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 97.400,00 3.600,00 101.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 23.200,00 - 3.600,00 19.600,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420426 Program HIV 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 99: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00

4205 Prevencija bolesti 204.000,00 141.000,00 - 141.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420501 Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420502 Epid. praćenje konzumacije psihoaktivnih tvari-Pula 13.000,00 13.000,00 - 13.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 13.000,00 13.000,00 - 13.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 13.000,00 13.000,00 - 13.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 11.200,00 9.000,00 - 9.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.800,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420503 Uvid u stanje, praćenje i suport -roditelji ovisnici 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 8.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420504 Projekt resocijalizacija ovisnika 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 100: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

323 RASHODI ZA USLUGE 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420505 Zajedno za zdravo odrastanje 18.000,00 18.000,00 - 18.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 18.000,00 18.000,00 - 18.000,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.500,00 18.000,00 - 18.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 9.300,00 9.500,00 - 9.500,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.400,00 3.000,00 - 3.000,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.800,00 5.500,00 - 5.500,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420506 Program HIV 0,00 110.000,00 - 110.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 110.000,00 - 110.000,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 41.000,00 - 41.000,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 34.000,00 - 34.000,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 7.000,00 - 7.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 69.000,00 - 69.000,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 59.000,00 - 59.000,00 0,00 0,00 0,00

4206 Javno-zdravstvena djelatnost 405.000,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A420601 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A420602 Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj ž. 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 101: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 41.350,00 - 41.350,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 8.650,00 - 8.650,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4207 Mjere zdravstvene ekologije 2.424.100,00 2.537.600,00 713.852,00 3.251.452,00 3.254.000,00 3.254.000,00

Funkcija 0760

A420702 Monitoring vode za piće 976.000,00 976.000,00 0,00 976.000,00 976.000,00 976.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 976.000,00 976.000,00 0,00 976.000,00 976.000,00 976.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 116.000,00 0,00 116.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 976.000,00 836.000,00 0,00 836.000,00 836.000,00 836.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 63.500,00 30.000,00 - 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 752.500,00 728.000,00 - 10.000,00 718.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 160.000,00 78.000,00 25.000,00 103.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara 510.000,00 510.000,00 0,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 510.000,00 510.000,00 0,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 63.000,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 510.000,00 434.000,00 0,00 434.000,00 434.000,00 434.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 370.000,00 385.000,00 - 10.000,00 375.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 85.000,00 49.000,00 10.000,00 59.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420705 Progam praćenja kakvoće mora 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 102: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 500.000,00 428.000,00 0,00 428.000,00 428.000,00 428.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 370.000,00 360.000,00 - 10.000,00 350.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 85.000,00 68.000,00 10.000,00 78.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija

A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane 312.600,00 312.600,00 0,00 312.600,00 312.600,00 312.600,00

3 RASHODI POSLOVANJA 312.600,00 312.600,00 0,00 312.600,00 312.600,00 312.600,00

32 MATERIJALNI RASHODI 312.600,00 312.600,00 0,00 312.600,00 312.600,00 312.600,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 270.000,00 297.600,00 0,00 297.600,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 32.600,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420709 Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor 88.400,00 88.400,00 0,00 88.400,00 88.400,00 88.400,00

3 RASHODI POSLOVANJA 88.400,00 88.400,00 0,00 88.400,00 88.400,00 88.400,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 13.500,00 8.300,00 0,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00

311 PLAĆE (BRUTO) 7.500,00 6.850,00 0,00 6.850,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 74.900,00 80.100,00 0,00 80.100,00 80.100,00 80.100,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 50.200,00 70.100,00 0,00 70.100,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 3.500,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420710 Ažuriranje početne baze podataka legla komaraca, edukacija 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420711 Mjere deratizacije i dezinsekcije 0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 103: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 90.000,00 - 90.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420712 Edukacija kuh.osoblja o prehrambenim potrebama škol. djece i prip.obro

22.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 22.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 17.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420713 Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana

0,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420714 Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ 0,00 35.600,00 0,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 35.600,00 0,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 35.600,00 0,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420715 Praćenje kakvoće zraka 0,00 0,00 748.852,00 748.852,00 751.400,00 751.400,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 748.852,00 748.852,00 751.400,00 751.400,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 252.852,00 252.852,00 255.400,00 255.400,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 209.453,46 209.453,46 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 0,00 43.398,54 43.398,54 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 104: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 411.000,00 411.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420716 Inicijalna (nulta) praćenja razine buke okoliša 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 5.796,00 5.796,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 0,00 1.204,00 1.204,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 892.500,00 912.000,00 - 41.100,00 870.900,00 871.000,00 851.000,00

Funkcija 0760

A610108 Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja 160.000,00 160.000,00 - 160.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 160.000,00 160.000,00 - 160.000,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 48.000,00 - 48.000,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 39.700,00 - 39.700,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 8.300,00 - 8.300,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 160.000,00 112.000,00 - 112.000,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 8.000,00 - 8.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 90.000,00 58.000,00 - 58.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 40.000,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 16.000,00 - 16.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A610109 Koordinacija programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 26.000,00 - 26.000,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 21.600,00 - 21.600,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 4.400,00 - 4.400,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 40.000,00 14.000,00 - 14.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 105: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

323 RASHODI ZA USLUGE 8.000,00 14.000,00 - 14.000,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija

A610113 Program praćenja kakvoće zraka 632.000,00 632.000,00 - 632.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 632.000,00 632.000,00 - 632.000,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 136.000,00 - 136.000,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 112.700,00 - 112.700,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 23.300,00 - 23.300,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 632.000,00 496.000,00 - 496.000,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 21.000,00 - 21.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 537.000,00 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 60.000,00 75.000,00 - 75.000,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A610115 Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama 20.500,00 24.000,00 - 24.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 20.500,00 24.000,00 - 24.000,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 11.900,00 - 11.900,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 9.900,00 - 9.900,00 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.500,00 12.100,00 - 12.100,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 10.000,00 3.000,00 - 3.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.600,00 9.100,00 - 9.100,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A610130 Koordinacija programa ranog otkrivanja raka dojke 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 14.000,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 4.000,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 106: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A610131 Praćenje populacije tigrastog komarca 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A610142 Depresivnost kod djece-predavanje za djelatnike škole 0,00 16.000,00 - 16.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 16.000,00 - 16.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 16.000,00 - 16.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 12.000,00 - 12.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 4.000,00 - 4.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A610145 Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji 0,00 0,00 447.000,00 447.000,00 447.000,00 447.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 444.000,00 444.000,00 444.000,00 444.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 199.450,00 199.450,00 199.450,00 199.450,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 165.144,00 165.144,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 0,00 34.306,00 34.306,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 244.550,00 244.550,00 244.550,00 244.550,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 20.050,00 20.050,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 168.600,00 168.600,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 27.400,00 27.400,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 28.500,00 28.500,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti 0,00 0,00 423.900,00 423.900,00 424.000,00 404.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 423.900,00 423.900,00 424.000,00 404.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 263.800,00 263.800,00 263.900,00 243.900,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 218.495,20 218.495,20 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 0,00 45.304,80 45.304,80 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 160.100,00 160.100,00 160.100,00 160.100,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 107: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 88.100,00 88.100,00 0,00 0,00

6501 Osnovna djelatnost-Zavod za javno zdravstvo IŽ 0,00 32.053.474,00 - 351.752,00 31.701.722,00 31.701.722,00 31.701.722,00

Funkcija 0740

A650101 Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo IŽ 0,00 28.325.799,37 - 351.752,00 27.974.047,37 29.837.882,00 29.837.882,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 27.175.799,37 - 231.752,00 26.944.047,37 28.597.548,00 28.597.548,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 19.186.000,00 - 161.752,00 19.024.248,00 19.857.548,00 19.857.548,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 15.440.000,00 0,00 15.440.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 410.000,00 190.000,00 600.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 3.336.000,00 - 351.752,00 2.984.248,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.978.799,37 - 71.500,00 7.907.299,37 8.729.000,00 8.729.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 660.074,00 0,00 660.074,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 3.399.725,37 - 74.500,00 3.325.225,37 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 3.610.000,00 - 15.000,00 3.595.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 309.000,00 18.000,00 327.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 11.000,00 1.500,00 12.500,00 11.000,00 11.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 11.000,00 1.500,00 12.500,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 1.150.000,00 - 120.000,00 1.030.000,00 1.240.334,00 1.240.334,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 1.150.000,00 - 120.000,00 1.030.000,00 1.240.334,00 1.240.334,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 1.150.000,00 - 120.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

K650102 Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu 0,00 3.727.674,63 0,00 3.727.674,63 1.863.840,00 1.863.840,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 3.727.674,63 0,00 3.727.674,63 1.863.840,00 1.863.840,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 3.727.674,63 0,00 3.727.674,63 1.863.840,00 1.863.840,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 3.727.674,63 0,00 3.727.674,63 0,00 0,00

47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije 5.080.432,21 38.980.046,95 - 1.962.182,00 37.017.864,95 37.196.892,95 37.328.093,25

4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 908.831,00 908.831,00 0,00 908.831,00 908.831,00 908.831,00

Funkcija 0750

A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 320.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 320.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 108: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 320.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 320.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0750

K420102 Investicijsko ulaganje 588.831,00 544.455,40 0,00 544.455,40 544.455,40 544.455,40

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 588.831,00 544.455,40 0,00 544.455,40 544.455,40 544.455,40

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

588.831,00 544.455,40 0,00 544.455,40 544.455,40 544.455,40

422 POSTROJENJA I OPREMA 238.917,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 349.913,75 544.455,40 0,00 544.455,40 0,00 0,00

Funkcija 0750

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 0,00 114.375,60 0,00 114.375,60 114.375,60 114.375,60

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 84.375,60 0,00 84.375,60 84.375,60 84.375,60

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 84.375,60 0,00 84.375,60 84.375,60 84.375,60

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 84.375,60 0,00 84.375,60 0,00 0,00

4203 Dodatni timovi i pripravnost hitne medicine 3.992.278,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A420301 Financiranje Zavoda za hitnu medicinu 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 475.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 412.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 62.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A420302 Financiranje Zavoda za hitnu medicinu - općine i gradovi 2.567.636,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.567.636,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.388.555,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 2.059.536,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 329.019,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 109: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 179.080,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 179.080,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A420303 Financiranje Zavoda za hitnu medicinu - financiranje dodatnih timova 924.642,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 924.642,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 915.302,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 786.714,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 128.587,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 9.339,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 9.339,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 0,00 4.822.692,95 - 276.200,00 4.546.492,95 4.546.492,95 4.546.492,25

Funkcija 0760

K420410 Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag 0,00 220.412,00 - 220.412,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 67.911,00 - 67.911,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 67.911,00 - 67.911,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 67.911,00 - 67.911,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 152.501,00 - 152.501,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 152.501,00 - 152.501,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 152.501,00 - 152.501,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A420414 Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 3.227.230,00 0,00 3.227.230,00 3.227.230,00 3.227.230,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 2.740.558,00 0,00 2.740.558,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 486.672,00 0,00 486.672,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 72.770,00 0,00 72.770,00 72.770,00 72.770,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 72.770,00 0,00 72.770,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A420415 Dodatni timovi-JLS 0,00 1.139.988,00 - 55.788,00 1.084.200,00 1.084.200,00 1.084.200,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.139.988,00 - 55.788,00 1.084.200,00 1.084.200,00 1.084.200,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 1.139.988,00 - 55.788,00 1.084.200,00 1.084.200,00 1.084.200,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 110: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 972.570,00 - 47.487,00 925.083,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 167.418,00 - 8.301,00 159.117,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420416 Zdravstvena zaštita turista 0,00 162.292,95 0,00 162.292,95 162.292,95 162.292,25

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 162.292,95 0,00 162.292,95 162.292,95 162.292,25

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 162.292,95 0,00 162.292,95 162.292,95 162.292,25

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 138.769,95 0,00 138.769,95 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 23.523,00 0,00 23.523,00 0,00 0,00

4208 Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420801 Međunarodni sustret timova hitne medicine 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4209 Zdravstvena zaštita turista 164.322,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A420901 Zdravstvena zaštita turista - Ministarstvo turizma 164.322,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 164.322,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 164.322,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 140.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 23.522,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6503 Osnovna djelatnost-Zavod za hitnu medicinu IŽ 0,00 33.248.523,00 - 1.685.982,00 31.562.541,00 31.741.569,00 31.872.770,00

Funkcija 0740

A650301 Provođenje djelatnosti hitne medicine 0,00 32.530.227,00 - 1.536.482,00 30.993.745,00 31.172.243,00 31.302.914,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 29.809.170,00 355.538,00 30.164.708,00 30.322.243,00 30.431.914,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 24.399.897,00 112.038,00 24.511.935,00 24.511.935,00 24.511.935,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 20.574.995,00 47.487,00 20.622.482,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 301.155,00 56.250,00 357.405,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 3.523.747,00 8.301,00 3.532.048,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.379.273,00 243.500,00 5.622.773,00 5.780.308,00 5.889.979,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 722.230,00 0,00 722.230,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 111: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 2.510.000,00 0,00 2.510.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 1.703.043,00 234.000,00 1.937.043,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 444.000,00 9.500,00 453.500,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 2.721.057,00 - 1.892.020,00 829.037,00 850.000,00 871.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 137.500,00 - 137.500,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 137.500,00 - 137.500,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 2.583.557,00 - 1.754.520,00 829.037,00 850.000,00 871.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 1.078.012,00 - 854.520,00 223.492,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,00 1.505.545,00 - 900.000,00 605.545,00 0,00 0,00

Funkcija 0722

A650302 Dežurstva na državnim cestama 0,00 493.796,00 0,00 493.796,00 493.796,00 493.796,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 493.796,00 0,00 493.796,00 493.796,00 493.796,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 493.796,00 0,00 493.796,00 493.796,00 493.796,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 420.886,00 0,00 420.886,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 72.910,00 0,00 72.910,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A650303 Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovništva 0,00 224.500,00 - 149.500,00 75.000,00 75.530,00 76.060,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 134.800,00 - 68.500,00 66.300,00 66.630,00 66.960,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 42.700,00 0,00 42.700,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 7.300,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 84.800,00 - 68.500,00 16.300,00 16.630,00 16.960,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 50.300,00 - 34.000,00 16.300,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 34.500,00 - 34.500,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 89.700,00 - 81.000,00 8.700,00 8.900,00 9.100,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 89.700,00 - 81.000,00 8.700,00 8.900,00 9.100,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 89.700,00 - 81.000,00 8.700,00 0,00 0,00

36565 Istarski domovi zdravlja 5.571.236,31 103.100.000,00 - 4.100.000,00 99.000.000,00 102.000.000,00 104.000.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 112: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 3.056.632,00 3.056.632,00 0,00 3.056.632,00 3.056.632,00 3.056.632,00

Funkcija 0750

A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 589.132,00 869.807,00 0,00 869.807,00 869.807,00 869.807,00

3 RASHODI POSLOVANJA 589.132,00 869.807,00 0,00 869.807,00 869.807,00 869.807,00

32 MATERIJALNI RASHODI 589.132,00 869.807,00 0,00 869.807,00 869.807,00 869.807,00

323 RASHODI ZA USLUGE 589.132,00 869.807,00 0,00 869.807,00 0,00 0,00

Funkcija

K420102 Investicijsko ulaganje 2.431.756,75 2.186.825,00 0,00 2.186.825,00 2.186.825,00 2.186.825,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.431.756,75 2.186.825,00 0,00 2.186.825,00 2.186.825,00 2.186.825,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

2.431.756,75 2.186.825,00 0,00 2.186.825,00 2.186.825,00 2.186.825,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 913.008,00 468.075,00 388.750,00 856.825,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 1.518.748,75 1.718.750,00 - 388.750,00 1.330.000,00 0,00 0,00

Funkcija

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 35.743,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 35.743,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

35.743,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 35.743,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 1.400.403,62 2.583.648,45 - 2.583.648,45 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420402 Sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine 245.000,00 735.000,00 - 735.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 245.000,00 735.000,00 - 735.000,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 245.000,00 735.000,00 - 735.000,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 205.000,00 625.000,00 - 625.000,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 40.000,00 110.000,00 - 110.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A420403 Usluge specijalista internista 67.261,46 55.000,00 - 55.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 67.261,46 55.000,00 - 55.000,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 7.651,46 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 6.450,00 4.300,00 - 4.300,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.201,46 700,00 - 700,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 59.610,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 113: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 6.650,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 52.960,00 48.000,00 - 48.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A420404 Usluge specijalista logopeda 142.250,63 123.000,00 - 123.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 142.250,63 123.000,00 - 123.000,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 142.250,63 123.000,00 - 123.000,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 119.301,60 103.300,00 - 103.300,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 22.949,03 19.700,00 - 19.700,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A420405 Usluge specijalista psihologa 42.916,00 35.000,00 - 35.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 42.916,00 35.000,00 - 35.000,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 42.916,00 35.000,00 - 35.000,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 35.716,00 29.100,00 - 29.100,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 7.200,00 5.900,00 - 5.900,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420406 Prevencija kardiovaskularnih bolesti 26.275,00 36.000,00 - 36.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 26.275,00 36.000,00 - 36.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 26.275,00 36.000,00 - 36.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.000,00 3.000,00 - 3.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 23.275,00 33.000,00 - 33.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

K420407 Nabava sanitetskog vozila 40.104,12 42.000,00 - 42.000,00 0,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

40.104,12 42.000,00 - 42.000,00 0,00 0,00 0,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

40.104,12 42.000,00 - 42.000,00 0,00 0,00 0,00

544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS

40.104,12 42.000,00 - 42.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420409 Financiranje glukotrake za patronažu 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 114: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

K420410 Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag 800.000,00 1.350.000,00 - 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 195.000,00 1.350.000,00 - 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 195.000,00 1.350.000,00 - 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 155.000,00 1.350.000,00 - 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A420416 Zdravstvena zaštita turista 0,00 162.648,45 - 162.648,45 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 162.648,45 - 162.648,45 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 162.648,45 - 162.648,45 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 138.648,45 - 138.648,45 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 24.000,00 - 24.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A420421 Koordinacija mrtvozorničke službe 3.696,41 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.696,41 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 3.696,41 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.696,41 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

K420423 Uređenje sobe u stacionaru Pazin 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

K420425 Sanacija ravnog krova i fasade zgrade u Rapcu 0,00 40.000,00 - 40.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 40.000,00 - 40.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 40.000,00 - 40.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 40.000,00 - 40.000,00 0,00 0,00 0,00

4209 Zdravstvena zaštita turista 164.322,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 115: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A420901 Zdravstvena zaštita turista - Ministarstvo turizma 164.322,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 164.322,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 164.322,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 136.722,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 27.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 949.878,00 784.220,00 - 416.220,00 368.000,00 427.000,00 459.000,00

Funkcija 1020

A610110 Palijativna skrb 470.000,00 470.000,00 - 470.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 453.570,00 447.000,00 - 447.000,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 100.000,00 71.500,00 - 71.500,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 85.000,00 60.000,00 - 60.000,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 15.000,00 11.500,00 - 11.500,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 353.570,00 375.500,00 - 375.500,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 13.220,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 56.380,00 53.000,00 - 53.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 273.500,00 295.000,00 - 295.000,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

870,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.600,00 3.500,00 - 3.500,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 16.430,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

16.430,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 16.430,00 23.000,00 - 23.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A610132 Mamografski pregledi 199.878,00 214.220,00 - 214.220,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 199.878,00 214.220,00 - 214.220,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 56.504,20 98.837,00 - 98.837,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 46.700,00 84.180,00 - 84.180,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 9.804,20 14.657,00 - 14.657,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 143.373,80 115.383,00 - 115.383,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 58.564,52 53.012,00 - 53.012,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 83.799,28 60.851,00 - 60.851,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.010,00 1.520,00 - 1.520,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 116: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0740

A610140 Uklanjanje arhitektonskih barijera 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 6.269,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 6.269,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 6.269,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 128.730,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

128.730,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 128.730,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A610141 Rane intervencije-uređenje prostora u Ispostavi Poreč 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0722

A610143 Posudionica pomagala 0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 50.000,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti 0,00 0,00 368.000,00 368.000,00 427.000,00 459.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 368.000,00 368.000,00 427.000,00 459.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 224.870,00 224.870,00 263.870,00 263.870,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 188.020,00 188.020,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 0,00 35.350,00 35.350,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 143.130,00 143.130,00 163.130,00 195.130,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 49.620,00 49.620,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 90.510,00 90.510,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 117: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

6502 Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja 0,00 96.675.499,55 - 1.100.131,55 95.575.368,00 98.516.368,00 100.484.368,00

Funkcija 0760

A650201 Provođenj zdravstvene zaštite 0,00 77.217.719,00 - 11.946.461,00 65.271.258,00 68.824.271,00 69.947.271,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 76.442.000,00 - 11.324.097,00 65.117.903,00 68.524.271,00 69.647.271,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 45.277.724,00 - 7.709.321,00 37.568.403,00 40.000.000,00 41.000.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 37.917.171,00 - 6.714.768,00 31.202.403,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 941.800,00 158.200,00 1.100.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 6.418.753,00 - 1.152.753,00 5.266.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 31.053.276,00 - 3.598.776,00 27.454.500,00 28.414.271,00 28.517.271,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 1.311.520,00 - 174.520,00 1.137.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 21.598.458,00 - 1.629.958,00 19.968.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 7.605.798,00 - 1.540.798,00 6.065.000,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 224.000,00 - 79.000,00 145.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 313.500,00 - 174.500,00 139.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 61.000,00 - 16.000,00 45.000,00 50.000,00 60.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 61.000,00 - 16.000,00 45.000,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 775.719,00 - 622.364,00 153.355,00 300.000,00 300.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 645.719,00 - 492.364,00 153.355,00 150.000,00 150.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 645.719,00 - 492.364,00 153.355,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

0,00 130.000,00 - 130.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 130.000,00 - 130.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0740

A650202 Osiguranje funkcionalnosti DZ 0,00 19.457.780,55 - 2.738.267,55 16.719.513,00 16.100.000,00 16.900.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 12.013.324,55 2.546.368,45 14.559.693,00 13.900.000,00 14.600.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 4.298.470,55 398.529,45 4.697.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 3.506.300,00 10.700,00 3.517.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 158.200,00 323.300,00 481.500,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 118: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 633.970,55 64.529,45 698.500,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.492.854,00 2.299.839,00 9.792.693,00 9.000.000,00 9.500.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 190.480,00 24.520,00 215.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 2.480.530,00 85.470,00 2.566.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 4.270.364,00 2.173.329,00 6.443.693,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 546.480,00 16.520,00 563.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 222.000,00 - 152.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 221.000,00 - 151.000,00 70.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 7.444.456,00 - 5.284.636,00 2.159.820,00 2.200.000,00 2.300.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 652.000,00 - 652.000,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 652.000,00 - 652.000,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 3.053.456,00 - 893.636,00 2.159.820,00 2.200.000,00 2.300.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 2.712.206,00 - 552.386,00 2.159.820,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,00 341.250,00 - 341.250,00 0,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

0,00 3.739.000,00 - 3.739.000,00 0,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 3.720.000,00 - 3.720.000,00 0,00 0,00 0,00

452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 0,00 19.000,00 - 19.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A650203 Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagala 0,00 0,00 1.001.597,00 1.001.597,00 1.011.597,00 1.031.597,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 981.597,00 981.597,00 991.597,00 1.011.597,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 492.597,00 492.597,00 492.597,00 492.597,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 412.597,00 412.597,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 489.000,00 489.000,00 499.000,00 519.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 68.500,00 68.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 393.500,00 393.500,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 119: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A650204 Provođenje sanitetskog prijevoza s suradnjom ZZHMIŽ 0,00 0,00 11.477.000,00 11.477.000,00 11.468.500,00 11.478.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 11.458.500,00 11.458.500,00 11.468.500,00 11.478.500,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 3.757.000,00 3.757.000,00 3.767.000,00 3.777.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 1.957.000,00 1.957.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

0,00 0,00 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

0,00 0,00 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00

544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS

0,00 0,00 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A650205 Zdravstvena zaštita turista 0,00 0,00 870.000,00 870.000,00 876.000,00 891.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 870.000,00 870.000,00 876.000,00 891.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 769.000,00 769.000,00 775.000,00 790.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 120: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0760

A650206 Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist) 0,00 0,00 236.000,00 236.000,00 236.000,00 236.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 236.000,00 236.000,00 236.000,00 236.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 161.000,00 161.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 76.000,00 76.000,00 75.000,00 75.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00

00803 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE 17.866.358,39 54.426.641,00 - 715.528,50 53.711.112,50 51.619.398,00 34.660.398,00

7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula 6.721.691,98 17.628.102,50 - 4.358.575,50 13.269.527,00 12.790.375,00 12.790.375,00

5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije 5.521.795,48 11.046.597,00 0,00 11.046.597,00 11.196.597,00 11.196.597,00

Funkcija 1020

A520101 Rashodi za zaposlene 3.018.975,00 5.902.732,00 0,00 5.902.732,00 6.086.489,00 6.086.489,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.018.975,00 5.902.732,00 0,00 5.902.732,00 6.086.489,00 6.086.489,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.018.975,00 5.902.732,00 0,00 5.902.732,00 6.086.489,00 6.086.489,00

311 PLAĆE (BRUTO) 2.597.517,00 5.051.657,00 0,00 5.051.657,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 45.886,00 111.565,00 0,00 111.565,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 375.572,00 739.510,00 0,00 739.510,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A520102 Materijalni i financijski rashodi 1.990.749,00 4.634.992,00 0,00 4.634.992,00 4.601.235,00 4.601.235,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.990.749,00 4.634.992,00 0,00 4.634.992,00 4.601.235,00 4.601.235,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.980.064,00 4.609.034,00 0,00 4.609.034,00 4.575.277,00 4.575.277,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 125.620,00 206.858,00 0,00 206.858,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.248.930,00 2.921.426,00 0,00 2.921.426,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 529.878,00 1.256.657,00 0,00 1.256.657,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 121: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 75.636,00 224.093,00 0,00 224.093,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 10.685,00 12.188,00 0,00 12.188,00 12.188,00 12.188,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 10.685,00 12.188,00 0,00 12.188,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

0,00 13.770,00 0,00 13.770,00 13.770,00 13.770,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

0,00 13.770,00 0,00 13.770,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 358.018,00 358.873,00 0,00 358.873,00 358.873,00 358.873,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 358.018,00 358.873,00 0,00 358.873,00 358.873,00 358.873,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

34.915,00 208.873,00 0,00 208.873,00 208.873,00 208.873,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 34.915,00 134.642,32 0,00 134.642,32 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,00 74.230,68 0,00 74.230,68 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

323.103,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 323.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A520104 Hitne intervencije 154.053,48 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 82.153,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 82.153,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 66.818,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 15.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 71.900,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

71.900,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 71.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 1.199.896,50 6.581.505,50 - 4.358.575,50 2.222.930,00 1.593.778,00 1.593.778,00

Funkcija 1020

A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti 410.131,50 1.000.450,50 - 118.710,50 881.740,00 740.988,00 740.988,00

3 RASHODI POSLOVANJA 410.131,50 1.000.450,50 - 118.710,50 881.740,00 740.988,00 740.988,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 304.973,00 776.087,00 - 82.914,00 693.173,00 573.154,00 573.154,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 122: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

311 PLAĆE (BRUTO) 257.035,00 660.613,00 - 72.074,00 588.539,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.994,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 40.944,00 105.474,00 - 10.840,00 94.634,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 104.108,50 223.363,50 - 35.796,50 187.567,00 164.834,00 164.834,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 20.793,50 31.121,00 - 18.337,00 12.784,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 49.027,00 106.816,50 - 12.729,50 94.087,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 31.888,00 80.838,00 - 4.730,00 76.108,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.400,00 4.588,00 0,00 4.588,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.050,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.050,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A610121 Socijalno alarmni sustav "Halo, niste sami!" 185.290,00 209.990,00 0,00 209.990,00 271.790,00 271.790,00

3 RASHODI POSLOVANJA 185.290,00 209.990,00 0,00 209.990,00 271.790,00 271.790,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 164.294,00 172.512,00 0,00 172.512,00 230.750,00 230.750,00

311 PLAĆE (BRUTO) 140.654,00 143.881,00 0,00 143.881,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.950,00 3.740,00 0,00 3.740,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 19.690,00 24.891,00 0,00 24.891,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 20.996,00 36.818,00 0,00 36.818,00 40.380,00 40.380,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 6.054,00 4.828,00 - 1.108,00 3.720,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 7.087,00 12.215,00 - 957,00 11.258,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 7.855,00 19.775,00 2.065,00 21.840,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 660,00 0,00 660,00 660,00 660,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A610122 Volonterstvo u ustanovi 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A610124 Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije 164.000,00 174.250,00 0,00 174.250,00 205.000,00 205.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 123: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 164.000,00 174.250,00 0,00 174.250,00 205.000,00 205.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 85.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 85.000,00 85.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 72.080,00 59.600,00 0,00 59.600,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 12.920,00 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 79.000,00 104.250,00 0,00 104.250,00 120.000,00 120.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.200,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 43.429,00 44.250,00 3.000,00 47.250,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 34.371,00 58.700,00 - 3.000,00 55.700,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A610125 Pomoć i njega u kući 224.000,00 238.000,00 0,00 238.000,00 280.000,00 280.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 224.000,00 238.000,00 0,00 238.000,00 280.000,00 280.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 208.993,00 232.325,00 0,00 232.325,00 263.325,00 263.325,00

311 PLAĆE (BRUTO) 178.403,00 196.091,00 0,00 196.091,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.000,00 4.060,00 0,00 4.060,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 26.590,00 32.174,00 0,00 32.174,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.007,00 5.675,00 0,00 5.675,00 16.675,00 16.675,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.675,00 2.675,00 0,00 2.675,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.332,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite 64.000,00 66.000,00 0,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 64.000,00 66.000,00 0,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 64.000,00 66.000,00 0,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 64.000,00 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 15.028,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.028,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 15.028,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 69.971,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

69.971,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 29.268,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 124: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 40.702,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

K610133 Gerontološki centar Vila Trapp 37.475,00 1.136.903,00 - 862.703,00 274.200,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.961,49 1.122.903,00 - 858.703,00 264.200,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 671.909,00 - 452.519,00 219.390,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 581.095,00 - 376.755,00 204.340,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 90.814,00 - 75.764,00 15.050,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.961,49 450.994,00 - 406.184,00 44.810,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 51.670,00 - 48.670,00 3.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 146.044,00 - 146.044,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 249.280,00 - 207.470,00 41.810,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.961,49 4.000,00 - 4.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 31.513,51 14.000,00 - 4.000,00 10.000,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 14.000,00 - 4.000,00 10.000,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 14.000,00 - 4.000,00 10.000,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

31.513,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 31.513,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

K610134 Energetska obnova zgrada 0,00 3.307.162,00 - 3.307.162,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 3.307.162,00 - 3.307.162,00 0,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

0,00 3.307.162,00 - 3.307.162,00 0,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 3.307.162,00 - 3.307.162,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

K610135 Dogradnja Doma A.Štiglić Pula 0,00 418.750,00 - 70.000,00 348.750,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 70.000,00 - 70.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 70.000,00 - 70.000,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 7.000,00 - 7.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 35.000,00 - 35.000,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 28.000,00 - 28.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 348.750,00 0,00 348.750,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 125: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 348.750,00 0,00 348.750,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 348.750,00 0,00 348.750,00 0,00 0,00

7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj 4.554.822,56 20.532.565,00 2.433.547,00 22.966.112,00 24.207.112,00 8.141.112,00

5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije 4.447.637,56 8.107.632,00 0,00 8.107.632,00 8.107.632,00 8.107.632,00

Funkcija 1020

A520101 Rashodi za zaposlene 2.323.000,00 4.708.632,00 0,00 4.708.632,00 4.708.632,00 4.708.632,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.323.000,00 4.708.632,00 0,00 4.708.632,00 4.708.632,00 4.708.632,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.323.000,00 4.708.632,00 0,00 4.708.632,00 4.708.632,00 4.708.632,00

311 PLAĆE (BRUTO) 1.960.000,00 3.890.000,00 0,00 3.890.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 60.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 303.000,00 678.632,00 0,00 678.632,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A520102 Materijalni i financijski rashodi 1.826.265,00 3.100.633,00 0,00 3.100.633,00 3.100.633,00 3.100.633,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.826.265,00 3.100.633,00 0,00 3.100.633,00 3.100.633,00 3.100.633,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.807.265,00 3.062.133,00 0,00 3.062.133,00 3.063.133,00 3.063.133,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 109.000,00 187.000,00 0,00 187.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.296.265,00 2.109.633,00 0,00 2.109.633,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 355.000,00 693.000,00 0,00 693.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 47.000,00 72.500,00 0,00 72.500,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 11.500,00 0,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

15.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 26.000,00 26.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

15.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 148.367,00 148.367,00 0,00 148.367,00 148.367,00 148.367,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 148.367,00 148.367,00 0,00 148.367,00 148.367,00 148.367,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

148.367,00 148.367,00 0,00 148.367,00 148.367,00 148.367,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 148.367,00 148.367,00 0,00 148.367,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A520104 Hitne intervencije 150.005,56 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 126: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 150.005,56 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 150.005,56 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 150.005,56 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 107.185,00 12.424.933,00 2.433.547,00 14.858.480,00 16.099.480,00 33.480,00

Funkcija 1020

A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite 33.480,00 33.480,00 0,00 33.480,00 33.480,00 33.480,00

3 RASHODI POSLOVANJA 33.480,00 33.480,00 0,00 33.480,00 33.480,00 33.480,00

32 MATERIJALNI RASHODI 33.480,00 33.480,00 0,00 33.480,00 33.480,00 33.480,00

323 RASHODI ZA USLUGE 33.480,00 33.480,00 0,00 33.480,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO 73.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 73.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 73.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 73.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

K610136 Dogradnja DZSO Rovinj 0,00 12.391.453,00 2.433.547,00 14.825.000,00 16.066.000,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 12.391.453,00 2.433.547,00 14.825.000,00 16.066.000,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 70.000,00 380.000,00 450.000,00 236.000,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 70.000,00 380.000,00 450.000,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 12.321.453,00 2.053.547,00 14.375.000,00 15.830.000,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 12.321.453,00 2.053.547,00 14.375.000,00 0,00 0,00

7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova 4.083.796,60 10.321.308,00 - 422.500,00 9.898.808,00 9.608.808,00 9.608.808,00

5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije 3.912.352,59 9.186.644,00 0,00 9.186.644,00 9.186.644,00 9.186.644,00

Funkcija 1020

A520101 Rashodi za zaposlene 2.062.200,00 5.220.000,00 0,00 5.220.000,00 5.220.000,00 5.220.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.062.200,00 5.220.000,00 0,00 5.220.000,00 5.220.000,00 5.220.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.062.200,00 5.220.000,00 0,00 5.220.000,00 5.220.000,00 5.220.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 1.756.000,00 4.323.800,00 0,00 4.323.800,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41.000,00 147.000,00 0,00 147.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 265.200,00 749.200,00 0,00 749.200,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 127: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 1020

A520102 Materijalni i financijski rashodi 1.447.333,00 3.561.944,00 0,00 3.561.944,00 3.561.944,00 3.561.944,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.447.333,00 3.561.944,00 0,00 3.561.944,00 3.561.944,00 3.561.944,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.421.633,00 3.496.944,00 0,00 3.496.944,00 3.496.944,00 3.496.944,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 117.300,00 269.000,00 0,00 269.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.019.100,00 2.382.333,00 0,00 2.382.333,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 263.333,00 781.611,00 0,00 781.611,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 21.900,00 64.000,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.700,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.700,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

22.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

22.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 252.822,88 254.700,00 0,00 254.700,00 254.700,00 254.700,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 252.822,88 254.700,00 0,00 254.700,00 254.700,00 254.700,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

252.822,88 254.700,00 0,00 254.700,00 254.700,00 254.700,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 252.822,88 254.700,00 0,00 254.700,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A520104 Hitne intervencije 149.996,71 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 149.996,71 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 149.996,71 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 149.996,71 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 171.444,01 1.134.664,00 - 422.500,00 712.164,00 422.164,00 422.164,00

Funkcija 1020

A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite 52.164,00 52.164,00 0,00 52.164,00 52.164,00 52.164,00

3 RASHODI POSLOVANJA 52.164,00 52.164,00 0,00 52.164,00 52.164,00 52.164,00

32 MATERIJALNI RASHODI 52.164,00 52.164,00 0,00 52.164,00 52.164,00 52.164,00

323 RASHODI ZA USLUGE 52.164,00 52.164,00 0,00 52.164,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A610127 Vaninstitucionalne usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 128: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO 99.280,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 99.280,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 99.280,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 69.280,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

K610134 Energetska obnova zgrada 0,00 1.062.500,00 - 422.500,00 640.000,00 350.000,00 350.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 1.062.500,00 - 422.500,00 640.000,00 350.000,00 350.000,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

0,00 1.062.500,00 - 422.500,00 640.000,00 350.000,00 350.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 1.062.500,00 - 422.500,00 640.000,00 0,00 0,00

7788 Dom za starije osobe Raša 2.506.047,25 5.944.665,50 1.632.000,00 7.576.665,50 5.013.103,00 4.120.103,00

5201 Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije 2.455.071,25 4.099.127,00 0,00 4.099.127,00 4.099.127,00 4.099.127,00

Funkcija 1020

A520101 Rashodi za zaposlene 1.440.000,00 2.431.636,00 0,00 2.431.636,00 2.431.636,00 2.431.636,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.440.000,00 2.431.636,00 0,00 2.431.636,00 2.431.636,00 2.431.636,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.440.000,00 2.431.636,00 0,00 2.431.636,00 2.431.636,00 2.431.636,00

311 PLAĆE (BRUTO) 1.271.000,00 2.001.636,00 0,00 2.001.636,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 167.000,00 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A520102 Materijalni i financijski rashodi 770.067,00 1.418.431,00 0,00 1.418.431,00 1.418.431,00 1.418.431,00

3 RASHODI POSLOVANJA 770.067,00 1.418.431,00 0,00 1.418.431,00 1.418.431,00 1.418.431,00

32 MATERIJALNI RASHODI 763.067,00 1.401.431,00 0,00 1.401.431,00 1.401.431,00 1.401.431,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 50.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 610.067,00 950.831,00 0,00 950.831,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 96.000,00 306.000,00 0,00 306.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 129: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 59.600,00 0,00 59.600,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 6.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 6.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

1.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

1.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 99.060,00 99.060,00 0,00 99.060,00 99.060,00 99.060,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 99.060,00 99.060,00 0,00 99.060,00 99.060,00 99.060,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

99.060,00 99.060,00 0,00 99.060,00 99.060,00 99.060,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 99.060,00 97.019,51 0,00 97.019,51 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 2.040,49 0,00 2.040,49 0,00 0,00

Funkcija 1020

A520104 Hitne intervencije 145.944,25 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 106.464,25 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 106.464,25 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 106.464,25 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 39.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

39.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 20.862,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 18.617,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 50.976,00 1.845.538,50 1.632.000,00 3.477.538,50 913.976,00 20.976,00

Funkcija 1020

A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite 20.976,00 20.976,00 0,00 20.976,00 20.976,00 20.976,00

3 RASHODI POSLOVANJA 20.976,00 20.976,00 0,00 20.976,00 20.976,00 20.976,00

32 MATERIJALNI RASHODI 20.976,00 20.976,00 0,00 20.976,00 20.976,00 20.976,00

323 RASHODI ZA USLUGE 20.976,00 20.976,00 0,00 20.976,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 130: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1020

K610139 Dogradnja DZSO Raša 0,00 1.824.562,50 1.632.000,00 3.456.562,50 893.000,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 1.824.562,50 1.632.000,00 3.456.562,50 893.000,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 266.562,50 - 150.000,00 116.562,50 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 266.562,50 - 150.000,00 116.562,50 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 1.558.000,00 1.782.000,00 3.340.000,00 893.000,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 1.558.000,00 1.782.000,00 3.340.000,00 0,00 0,00

00804 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 2.664.896,65 2.894.750,00 - 3.500,00 2.891.250,00 2.891.250,00 2.891.250,00

6234 Centar za socijalnu skrb Buje 292.349,25 311.477,00 0,00 311.477,00 311.477,00 311.477,00

5301 Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije 292.349,25 311.477,00 0,00 311.477,00 311.477,00 311.477,00

Funkcija 1070

A530101 Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb 292.349,25 311.477,00 0,00 311.477,00 311.477,00 311.477,00

3 RASHODI POSLOVANJA 292.349,25 311.477,00 0,00 311.477,00 311.477,00 311.477,00

32 MATERIJALNI RASHODI 287.369,25 307.477,00 0,00 307.477,00 307.477,00 307.477,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 38.129,98 47.900,00 - 2.900,00 45.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 86.739,78 99.226,00 - 3.549,00 95.677,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 149.371,02 147.525,00 5.975,00 153.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 13.128,47 12.826,00 474,00 13.300,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 4.980,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.980,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

6517 Centar za socijalnu skrb Labin 340.956,79 372.360,00 0,00 372.360,00 372.360,00 372.360,00

5301 Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije 336.079,27 372.360,00 0,00 372.360,00 372.360,00 372.360,00

Funkcija 1070

A530101 Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb 336.079,27 372.360,00 0,00 372.360,00 372.360,00 372.360,00

3 RASHODI POSLOVANJA 336.079,27 372.360,00 0,00 372.360,00 372.360,00 372.360,00

32 MATERIJALNI RASHODI 330.703,10 367.360,00 0,00 367.360,00 367.360,00 367.360,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 27.155,80 39.860,00 0,00 39.860,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 78.834,57 103.500,00 0,00 103.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 188.946,26 195.000,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 131: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 35.766,47 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 5.376,17 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.376,17 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

5303 Centri za socijalnu skrb-iznad standarda za dec.funkcije 4.877,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1070

A530301 Materijalni rashodi 4.877,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 4.877,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 4.877,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 4.877,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22111 Centar za socijalnu skrb Pazin 548.494,19 648.160,00 - 3.500,00 644.660,00 644.660,00 644.660,00

5301 Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije 533.493,86 624.660,00 0,00 624.660,00 624.660,00 624.660,00

Funkcija 1070

A530101 Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb 533.493,86 624.660,00 0,00 624.660,00 624.660,00 624.660,00

3 RASHODI POSLOVANJA 533.493,86 624.660,00 0,00 624.660,00 624.660,00 624.660,00

32 MATERIJALNI RASHODI 518.761,92 607.430,00 - 1.000,00 606.430,00 606.430,00 606.430,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 32.958,80 56.000,00 8.000,00 64.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 159.832,77 177.837,00 3.663,00 181.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 308.336,24 351.313,00 - 12.583,00 338.730,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

782,46 800,00 200,00 1.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 16.851,65 21.480,00 - 280,00 21.200,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 14.731,94 17.230,00 1.000,00 18.230,00 18.230,00 18.230,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 14.731,94 17.230,00 1.000,00 18.230,00 0,00 0,00

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 15.000,33 23.500,00 - 3.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Funkcija 1070

A610137 Koordinacija aktivnosti iz prioriteta podrška obitelji 15.000,33 23.500,00 - 23.500,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,33 23.500,00 - 23.500,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,33 23.500,00 - 23.500,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 4.400,00 6.500,00 - 6.500,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 1.041,00 - 1.041,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 9.921,45 13.050,00 - 13.050,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 132: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

340,15 772,00 - 772,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 338,73 2.137,00 - 2.137,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 1090

A610145 Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 11.200,00 11.200,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00

6701 Centar za socijalnu skrb Pula 886.092,35 935.742,00 0,00 935.742,00 935.742,00 935.742,00

5301 Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije 886.092,35 935.742,00 0,00 935.742,00 935.742,00 935.742,00

Funkcija 1070

A530101 Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb 886.092,35 935.742,00 0,00 935.742,00 935.742,00 935.742,00

3 RASHODI POSLOVANJA 886.092,35 935.742,00 0,00 935.742,00 935.742,00 935.742,00

32 MATERIJALNI RASHODI 871.535,17 920.242,00 0,00 920.242,00 920.242,00 920.242,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 73.970,05 94.000,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 312.665,53 327.242,00 0,00 327.242,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 451.374,81 465.500,00 0,00 465.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 33.524,78 33.500,00 0,00 33.500,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 14.557,18 15.500,00 0,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 14.557,18 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00

6728 Centar za socijalnu skrb Rovinj 286.898,07 303.635,00 0,00 303.635,00 303.635,00 303.635,00

5301 Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije 286.898,07 303.635,00 0,00 303.635,00 303.635,00 303.635,00

Funkcija 1070

A530101 Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb 286.898,07 303.635,00 0,00 303.635,00 303.635,00 303.635,00

3 RASHODI POSLOVANJA 286.898,07 303.635,00 0,00 303.635,00 303.635,00 303.635,00

32 MATERIJALNI RASHODI 284.699,14 301.635,00 0,00 301.635,00 301.635,00 301.635,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 33.182,97 40.000,00 3.000,00 43.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 133: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 70.071,70 67.000,00 - 5.000,00 62.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 170.815,24 182.635,00 1.000,00 183.635,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.629,23 12.000,00 1.000,00 13.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 2.198,93 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.198,93 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

6697 Centar za socijalnu skrb Poreč 310.106,00 323.376,00 0,00 323.376,00 323.376,00 323.376,00

5301 Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije 310.106,00 323.376,00 0,00 323.376,00 323.376,00 323.376,00

Funkcija 1070

A530101 Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb 310.106,00 323.376,00 0,00 323.376,00 323.376,00 323.376,00

3 RASHODI POSLOVANJA 310.106,00 323.376,00 0,00 323.376,00 323.376,00 323.376,00

32 MATERIJALNI RASHODI 310.106,00 322.826,00 550,00 323.376,00 323.376,00 323.376,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19.674,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 92.653,00 110.766,00 3.234,00 114.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 189.042,00 181.450,00 - 3.850,00 177.600,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.737,00 8.610,00 1.166,00 9.776,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 550,00 - 550,00 0,00 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 550,00 - 550,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 63.022.537,02 916.406.773,15 20.209.195,75 936.615.968,90 666.383.641,95 633.434.157,25

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 134: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

IZVORI FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2015 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2018

PROJEKCIJA 2019

11 Nenamjenski prihodi i primici 13.530.847,95 14.621.636,50 1.530.467,50 16.152.104,00 21.331.972,00 22.982.047,00

12 Decentralizirana sredstva 40.056.172,18 40.459.331,00 - 40.459.331,00 0,00 0,00 0,00

32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 0,00 295.454.790,05 18.683.464,00 314.138.254,05 327.324.698,00 332.693.144,00

41 Pomorsko dobro 686.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

45 Javnozdravstvene službe na primarnoj razini 1.082.574,41 3.230.000,00 - 1.072.000,00 2.158.000,00 2.188.000,00 2.229.000,00

47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike 0,00 183.497.780,00 9.344.294,00 192.842.074,00 212.181.787,00 172.126.912,00

48 Decentralizirana sredstva 0,00 0,00 40.459.331,00 40.459.331,00 40.459.331,00 40.459.331,00

51 Europska unija 1.516.052,77 2.125.743,60 - 1.093.443,60 1.032.300,00 0,00 0,00

52 Ministarstva i državne ustanove 458.903,98 0,00 50.909,45 50.909,45 0,00 0,00

53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike 0,00 9.805.565,00 2.698.076,40 12.503.641,40 34.484.042,95 49.127.500,25

54 Gradovi i općine za programe Istarske županije 0,00 0,00 0,00 0,00 2.113.611,00 5.345.023,00

55 Gradovi i općine za proračunske korisnike 5.691.985,73 11.075.620,00 1.479.130,00 12.554.750,00 13.154.200,00 5.121.200,00

58 Ostale institucije za proračunske korisnike 0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00

62 Donacije za proračunske korisnike 0,00 691.329,00 1.778.671,00 2.470.000,00 2.550.000,00 1.950.000,00

72 Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike 0,00 945.719,00 - 692.364,00 253.355,00 1.170.000,00 900.000,00

81 Zaduživanje Istarske županije 0,00 353.998.259,00 - 12.497.009,00 341.501.250,00 8.926.000,00 0,00

UKUPNO 63.022.537,02 916.406.773,15 20.209.195,75 936.615.968,90 666.383.641,95 633.434.157,25

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Page 135: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

00901 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

29.031.574,57 34.700.225,12 5.801.536,62 40.501.761,74 35.321.870,62 34.810.695,89

1000 Javna uprava i administracija 1.315.396,10 1.400.465,00 75.311,00 1.475.776,00 1.500.000,00 1.503.000,00

Funkcija 0131

A100001 Plaće zaposlenika 1.195.008,46 1.283.950,00 63.850,00 1.347.800,00 1.370.000,00 1.390.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.195.008,46 1.283.950,00 63.850,00 1.347.800,00 1.370.000,00 1.390.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.195.008,46 1.283.950,00 63.850,00 1.347.800,00 1.370.000,00 1.390.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 1.019.744,49 1.095.500,00 54.500,00 1.150.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 175.263,97 188.450,00 9.350,00 197.800,00 0,00 0,00

Funkcija 0131

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 107.797,60 99.515,00 8.461,00 107.976,00 110.000,00 113.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 107.797,60 99.515,00 8.461,00 107.976,00 110.000,00 113.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 101.197,02 89.515,00 8.461,00 97.976,00 100.000,00 103.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 90.550,74 80.000,00 8.000,00 88.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 10.646,28 9.515,00 461,00 9.976,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 6.600,58 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 6.600,58 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0133

A100003 Troškovi upravnog tijela 12.590,04 17.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 12.590,04 17.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 12.590,04 17.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.668,70 12.000,00 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.921,34 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 0,00 97.000,00 1.647.391,91 1.744.391,91 1.744.391,91 1.744.391,91

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 0,00 97.000,00 1.647.391,91 1.744.391,91 1.744.391,91 1.744.391,91

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 97.000,00 1.647.391,91 1.744.391,91 1.744.391,91 1.744.391,91

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 97.000,00 0,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 97.000,00 0,00 97.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 1.647.391,91 1.647.391,91 1.647.391,91 1.647.391,91

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 1.647.391,91 1.647.391,91 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 136: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 12.385.802,18 16.125.607,04 856.292,96 16.981.900,00 16.980.000,00 16.978.000,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 253.452,72 231.640,42 318.359,58 550.000,00 550.000,00 550.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 253.452,72 231.640,42 318.359,58 550.000,00 550.000,00 550.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 65.243,31 62.234,60 1.565,40 63.800,00 63.800,00 63.800,00

323 RASHODI ZA USLUGE 65.243,31 61.434,60 1.565,40 63.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 188.209,41 169.405,82 316.794,18 486.200,00 486.200,00 486.200,00

381 TEKUĆE DONACIJE 188.209,41 169.405,82 316.794,18 486.200,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230103 Pravna pomoć 73.749,45 420.223,33 - 290.223,33 130.000,00 130.000,00 130.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 73.749,45 420.223,33 - 290.223,33 130.000,00 130.000,00 130.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 73.749,45 125.000,00 - 85.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 73.749,45 25.000,00 5.000,00 30.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 100.000,00 - 90.000,00 10.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 295.223,33 - 205.223,33 90.000,00 90.000,00 90.000,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 0,00 295.223,33 - 205.223,33 90.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 23.625,46 417.493,29 764.406,71 1.181.900,00 1.183.000,00 1.184.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 23.625,46 417.493,29 764.406,71 1.181.900,00 1.183.000,00 1.184.000,00

38 OSTALI RASHODI 23.625,46 417.493,29 764.406,71 1.181.900,00 1.183.000,00 1.184.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 23.625,46 417.493,29 764.406,71 1.181.900,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230105 Prijevoz učenika srednjih škola 11.800.126,55 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 11.800.126,55 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

11.800.126,55 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

11.800.126,55 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230127 Međunarodna razmjena 41.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 41.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 41.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 137: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

41.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0911

A230152 Predškolski program 193.148,00 5.000,00 115.000,00 120.000,00 117.000,00 114.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 193.148,00 5.000,00 115.000,00 120.000,00 117.000,00 114.000,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

4.028,00 5.000,00 115.000,00 120.000,00 117.000,00 114.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00

366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA

4.028,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 189.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 189.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0970

A230182 Strategija obrazovanja u IŽ 0,00 51.250,00 - 51.250,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 51.250,00 - 51.250,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 51.250,00 - 51.250,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 51.250,00 - 51.250,00 0,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 573.486,52 1.395.151,78 272.730,16 1.667.881,94 1.548.570,00 1.548.570,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 120.117,70 823.351,78 225.218,22 1.048.570,00 1.048.570,00 1.048.570,00

3 RASHODI POSLOVANJA 120.117,70 823.351,78 225.218,22 1.048.570,00 1.048.570,00 1.048.570,00

32 MATERIJALNI RASHODI 120.117,70 823.351,78 225.218,22 1.048.570,00 1.048.570,00 1.048.570,00

323 RASHODI ZA USLUGE 120.117,70 823.351,78 225.218,22 1.048.570,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda 453.368,82 571.800,00 - 71.800,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 453.368,82 571.800,00 - 71.800,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 453.368,82 571.800,00 - 71.800,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 453.368,82 571.800,00 - 71.800,00 500.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 0,00 0,00 119.311,94 119.311,94 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 119.311,94 119.311,94 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 119.311,94 119.311,94 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 119.311,94 119.311,94 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 138: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 1.820.559,61 1.236.360,12 450.603,88 1.686.964,00 1.686.964,00 1.686.964,00

Funkcija 0921

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 1.218.314,09 711.502,40 575.461,60 1.286.964,00 1.286.964,00 1.286.964,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.218.314,09 711.502,40 575.461,60 1.286.964,00 1.286.964,00 1.286.964,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.218.314,09 711.502,40 575.461,60 1.286.964,00 1.286.964,00 1.286.964,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.218.314,09 711.502,40 575.461,60 1.286.964,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda 602.245,52 524.857,72 - 124.857,72 400.000,00 400.000,00 400.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 602.245,52 524.857,72 - 124.857,72 400.000,00 400.000,00 400.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 602.245,52 524.857,72 - 124.857,72 400.000,00 400.000,00 400.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 602.245,52 524.857,72 - 124.857,72 400.000,00 0,00 0,00

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 1.811.591,58 710.273,00 1.589.375,00 2.299.648,00 2.992.939,00 3.188.461,98

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 482.102,25 150.273,00 - 625,00 149.648,00 192.587,00 192.587,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 482.102,25 150.273,00 - 625,00 149.648,00 192.587,00 192.587,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

482.102,25 150.273,00 - 625,00 149.648,00 192.587,00 192.587,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 482.102,25 150.273,00 - 625,00 149.648,00 0,00 0,00

Funkcija

K240303 OŠ Marčana 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240304 OŠ"Rivarela" Novigrad 1.064.489,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.064.489,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

1.064.489,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.064.489,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240305 Područna škola Šušnjevica 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 139: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija

K240308 OŠ dr. Mate Demarina Medulin 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240309 OŠ M.Balote Buje 0,00 10.000,00 1.790.000,00 1.800.000,00 2.400.352,00 2.595.874,98

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 10.000,00 1.790.000,00 1.800.000,00 2.400.352,00 2.595.874,98

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.400.352,00 2.595.874,98

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240310 Nepredviđeni, dodatni i vantroškovni radovi kod OŠ 0,00 500.000,00 - 250.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 500.000,00 - 250.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 500.000,00 - 250.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 500.000,00 - 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole 1.985.771,47 2.426.940,78 4.823.077,11 7.250.017,89 3.550.000,00 3.500.000,00

Funkcija 0921

K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola 131.706,88 90.937,50 109.062,50 200.000,00 200.000,00 200.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 131.706,88 90.937,50 109.062,50 200.000,00 200.000,00 200.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

131.706,88 90.937,50 109.062,50 200.000,00 200.000,00 200.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 131.706,88 90.937,50 109.062,50 200.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240402 Društveni centar Pula 855.733,75 51.553,75 48.446,25 100.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 855.733,75 51.553,75 48.446,25 100.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 140: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

855.733,75 51.553,75 48.446,25 100.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 855.733,75 51.553,75 48.446,25 100.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240404 Sportska dvorana Pazin 943.643,34 1.089.137,03 - 8.922,27 1.080.214,76 1.050.000,00 1.000.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 943.643,34 1.089.137,03 - 8.922,27 1.080.214,76 1.050.000,00 1.000.000,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

943.643,34 1.089.137,03 - 8.922,27 1.080.214,76 1.050.000,00 1.000.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 943.643,34 1.089.137,03 - 8.922,27 1.080.214,76 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240405 Turističko-ugostiteljski centar Pula 54.687,50 1.095.312,50 - 745.312,50 350.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 54.687,50 1.095.312,50 - 745.312,50 350.000,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

54.687,50 1.095.312,50 - 845.312,50 250.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 54.687,50 1.095.312,50 - 845.312,50 250.000,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240409 SŠ Mate Blažine Labin 0,00 0,00 5.269.803,13 5.269.803,13 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 5.269.803,13 5.269.803,13 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 5.269.803,13 5.269.803,13 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 0,00 5.269.803,13 5.269.803,13 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240490 Nepredviđeni, dodatni i vantroškovinički radovi 0,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 94.544,00 49.213,30 93.725,70 142.939,00 100.000,00 100.000,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 94.544,00 49.213,30 93.725,70 142.939,00 100.000,00 100.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 94.544,00 49.213,30 93.725,70 142.939,00 100.000,00 100.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 141: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

94.544,00 49.213,30 93.725,70 142.939,00 100.000,00 100.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 94.544,00 49.213,30 93.725,70 142.939,00 0,00 0,00

2406 Opremanje u srednjim školama 356,25 144.892,21 34.415,79 179.308,00 229.308,00 229.308,00

Funkcija 0921

K240601 Školski namještaj i oprema 356,25 144.892,21 34.415,79 179.308,00 229.308,00 229.308,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 356,25 144.892,21 34.415,79 179.308,00 229.308,00 229.308,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

356,25 144.892,21 34.415,79 179.308,00 229.308,00 229.308,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 356,25 144.892,21 34.415,79 179.308,00 0,00 0,00

2407 Javno privatno partnerstvo 0,00 0,00 0,00 0,00 657.697,71 0,00

Funkcija

K240701 Kapitalna ulaganja u školske objekte 0,00 0,00 0,00 0,00 657.697,71 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 657.697,71 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 657.697,71 0,00

2501 Studentske nagrade i potpore 1.139.203,74 1.305.000,00 - 172.000,00 1.133.000,00 1.133.000,00 1.133.000,00

Funkcija 0950

A250101 Studentske stipendije 1.139.203,74 1.305.000,00 - 172.000,00 1.133.000,00 1.133.000,00 1.133.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.139.203,74 1.305.000,00 - 172.000,00 1.133.000,00 1.133.000,00 1.133.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 65.603,74 65.000,00 - 32.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 65.603,74 65.000,00 - 32.000,00 33.000,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

1.073.600,00 1.240.000,00 - 140.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

1.073.600,00 1.240.000,00 - 140.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00

2502 Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda 205.000,00 500.000,00 - 65.000,00 435.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A250201 Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli 205.000,00 500.000,00 - 65.000,00 435.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 205.000,00 500.000,00 - 65.000,00 435.000,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

205.000,00 500.000,00 - 65.000,00 435.000,00 0,00 0,00

366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA

205.000,00 500.000,00 - 65.000,00 435.000,00 0,00 0,00

2601 Sportska kultura 2.770.000,00 2.632.280,00 250.720,00 2.883.000,00 2.633.000,00 2.633.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 142: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0810

A260101 Sportski savez Istarske županije 2.770.000,00 2.632.280,00 250.720,00 2.883.000,00 2.633.000,00 2.633.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.770.000,00 2.632.280,00 250.720,00 2.883.000,00 2.633.000,00 2.633.000,00

38 OSTALI RASHODI 2.770.000,00 2.632.280,00 250.720,00 2.883.000,00 2.633.000,00 2.633.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 2.770.000,00 2.632.280,00 250.720,00 2.883.000,00 0,00 0,00

2602 Tehnička kultura 425.000,00 470.900,00 - 7.900,00 463.000,00 463.000,00 463.000,00

Funkcija 0820

A260201 Tehnička kultura 425.000,00 450.900,00 - 7.900,00 443.000,00 443.000,00 443.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 425.000,00 450.900,00 - 7.900,00 443.000,00 443.000,00 443.000,00

38 OSTALI RASHODI 425.000,00 450.900,00 - 7.900,00 443.000,00 443.000,00 443.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 425.000,00 450.900,00 - 7.900,00 443.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A260202 Program Centra za popuralizaciju znanosti i inovacije IŽ 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

2603 Društveni programi 151.747,66 46.250,00 56.750,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00

Funkcija 0820

A260301 Zvjezdarnica Višnjan 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0820

A260302 Klubovi studenata Istre 55.747,66 46.250,00 56.750,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 55.747,66 46.250,00 56.750,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.747,66 1.250,00 11.750,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 15.747,66 1.250,00 11.750,00 13.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 40.000,00 45.000,00 45.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 40.000,00 45.000,00 45.000,00 90.000,00 0,00 0,00

9014 KEPASS 399.069,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0970

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 143: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

T901401 Provedba projekta KEPASS 399.069,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 399.069,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 110.649,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 90.943,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 16.055,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 288.420,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 14.760,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 18.780,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 251.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

3.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9053 ŠKOLOVANJE BEZ DISKRIMINACIJE- ULOG U TOLERANTNO DRUŠTVO

2.190.083,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

T905301 Provedba projekta ŠKOLOVANJE BEZ DISKRIMINACIJE- ULOG U TOLERANTNO DR.

2.190.083,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.190.083,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 115.771,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 98.781,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 16.990,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 406.060,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 8.902,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 20.999,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 376.159,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

1.668.251,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1.668.251,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9059 MOZAIK 1.653.962,30 4.650.316,89 - 4.650.316,89 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

T905901 Provedba projekta MOZAIK 1.653.962,30 4.151.152,67 - 4.151.152,67 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.653.962,30 4.151.152,67 - 4.151.152,67 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 48.828,52 193.370,56 - 193.370,56 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 144: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

311 PLAĆE (BRUTO) 39.283,37 157.920,00 - 157.920,00 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.450,00 7.300,00 - 7.300,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 7.095,15 28.150,56 - 28.150,56 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 112.250,00 - 112.250,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 8.000,00 - 8.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 15.000,00 104.250,00 - 104.250,00 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

1.590.133,78 3.845.532,11 - 3.845.532,11 0,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1.590.133,78 3.845.532,11 - 3.845.532,11 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

T905902 Povrati od Fonda za sufinanciranje EU projekata 0,00 499.164,22 - 499.164,22 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 499.164,22 - 499.164,22 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

0,00 499.164,22 - 499.164,22 0,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 499.164,22 - 499.164,22 0,00 0,00 0,00

9061 USEGP - Unaprjeđenje sadržaja elektroničke grupe predmeta 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0920

T906101 Provedba projekta USEGP 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9068 MOZAIK 2 0,00 1.509.575,00 546.360,00 2.055.935,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

T906801 Provedba projekta MOZAIK 2 0,00 1.509.575,00 546.360,00 2.055.935,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.509.575,00 546.360,00 2.055.935,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 100.470,56 89.549,44 190.020,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 80.510,00 74.490,00 155.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 5.700,00 1.800,00 7.500,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 14.260,56 13.259,44 27.520,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 60.004,44 - 36.499,44 23.505,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 51.129,44 - 49.449,44 1.680,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 8.875,00 12.950,00 21.825,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 145: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

0,00 1.349.100,00 493.310,00 1.842.410,00 0,00 0,00

368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 1.349.100,00 493.310,00 1.842.410,00 0,00 0,00

00902 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE 28.478.186,41 43.091.045,75 - 3.953.965,64 39.137.080,11 38.682.060,19 38.669.260,19

11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban 1.066.321,42 1.478.258,88 11.134,10 1.489.392,98 1.469.592,98 1.469.593,08

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 908.409,60 939.185,90 - 12.975,90 926.210,00 926.210,00 926.210,00

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 116.184,00 121.656,00 0,00 121.656,00 121.656,00 121.656,00

3 RASHODI POSLOVANJA 116.184,00 121.656,00 0,00 121.656,00 121.656,00 121.656,00

32 MATERIJALNI RASHODI 112.984,00 118.456,00 0,00 118.456,00 118.456,00 118.456,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 17.450,00 15.756,00 244,00 16.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 34.376,00 41.000,00 - 244,00 40.756,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 56.308,00 56.700,00 0,00 56.700,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.850,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.200,00 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.200,00 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 792.225,60 796.529,90 - 12.975,90 783.554,00 783.554,00 783.554,00

3 RASHODI POSLOVANJA 792.225,60 796.529,90 - 12.975,90 783.554,00 783.554,00 783.554,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

787.225,60 791.529,90 - 12.975,90 778.554,00 778.554,00 778.554,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

787.225,60 791.529,90 - 12.975,90 778.554,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 5.000,00 - 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 13.000,00 - 1.000,00 12.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 146: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 136.729,26 113.274,98 0,00 113.274,98 113.274,98 113.275,08

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 136.729,26 113.274,98 0,00 113.274,98 113.274,98 113.275,08

3 RASHODI POSLOVANJA 136.729,26 113.274,98 0,00 113.274,98 113.274,98 113.275,08

32 MATERIJALNI RASHODI 136.729,26 113.274,98 0,00 113.274,98 113.274,98 113.275,08

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 128.668,37 105.214,09 0,00 105.214,09 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.060,89 8.060,89 0,00 8.060,89 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 12.621,82 398.048,00 29.060,00 427.108,00 407.308,00 407.308,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 248,00 740,00 - 740,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 248,00 740,00 - 740,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 248,00 740,00 - 740,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 740,00 - 740,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 1.827,00 237.000,00 0,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.827,00 237.000,00 0,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.827,00 237.000,00 0,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.827,00 237.000,00 0,00 237.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 8.824,82 90.800,00 0,00 90.800,00 90.800,00 90.800,00

3 RASHODI POSLOVANJA 8.824,82 90.800,00 0,00 90.800,00 90.800,00 90.800,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.719,04 49.100,00 0,00 49.100,00 49.100,00 49.100,00

311 PLAĆE (BRUTO) 7.718,84 41.500,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.000,20 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 105,78 41.700,00 0,00 41.700,00 41.700,00 41.700,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 105,78 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230112 Robotika 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 147: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230116 Školski list i časopisi 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230137 Stručno usavršavanje učitelja 1.722,00 3.508,00 0,00 3.508,00 3.508,00 3.508,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.722,00 3.508,00 0,00 3.508,00 3.508,00 3.508,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.296,00 2.648,00 0,00 2.648,00 2.648,00 2.648,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.105,80 2.258,00 0,00 2.258,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 190,20 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 426,00 860,00 0,00 860,00 860,00 860,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 426,00 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00

Funkcija 0960

A230163 Izleti i terenska nastava 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230170 Učenička zadruga 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 19.800,00 19.800,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 19.800,00 19.800,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 148: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 19.800,00 19.800,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 19.800,00 19.800,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 7.060,74 27.750,00 - 4.950,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 7.060,74 27.750,00 - 4.950,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.950,00 - 4.950,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 4.950,00 - 4.950,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.950,00 - 4.950,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.060,74 22.800,00 0,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

7.060,74 22.800,00 0,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 7.060,74 21.300,00 0,00 21.300,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

10348 O.Š. Mate Balote, Buje 1.902.457,65 2.550.359,73 - 373.127,19 2.177.232,54 2.154.066,54 2.154.066,54

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 1.102.912,17 1.494.951,66 668,84 1.495.620,50 1.495.620,50 1.495.620,50

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 237.624,00 239.448,00 0,00 239.448,00 239.448,00 239.448,00

3 RASHODI POSLOVANJA 237.624,00 239.448,00 0,00 239.448,00 239.448,00 239.448,00

32 MATERIJALNI RASHODI 233.624,00 233.948,00 1.500,00 235.448,00 235.448,00 235.448,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 34.500,00 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 69.000,00 58.748,00 252,00 59.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 120.200,00 125.500,00 - 3.000,00 122.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.924,00 12.700,00 4.248,00 16.948,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 5.500,00 - 1.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 5.500,00 - 1.500,00 4.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 149: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 865.288,17 976.853,66 - 10.631,16 966.222,50 966.222,50 966.222,50

3 RASHODI POSLOVANJA 865.288,17 976.853,66 - 10.631,16 966.222,50 966.222,50 966.222,50

32 MATERIJALNI RASHODI 9.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

323 RASHODI ZA USLUGE 9.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

855.788,17 967.353,66 - 10.631,16 956.722,50 956.722,50 956.722,50

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

855.788,17 967.353,66 - 10.631,16 956.722,50 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 278.650,00 11.300,00 289.950,00 289.950,00 289.950,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 278.650,00 11.300,00 289.950,00 289.950,00 289.950,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 278.500,00 11.300,00 289.800,00 289.800,00 289.800,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 268.500,00 6.300,00 274.800,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 312.441,04 316.300,35 - 73.154,31 243.146,04 243.146,04 243.146,04

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 312.441,04 316.300,35 - 73.154,31 243.146,04 243.146,04 243.146,04

3 RASHODI POSLOVANJA 312.441,04 316.300,35 - 73.154,31 243.146,04 243.146,04 243.146,04

32 MATERIJALNI RASHODI 312.441,04 316.300,35 - 73.154,31 243.146,04 243.146,04 243.146,04

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 289.223,29 288.089,40 - 72.643,36 215.446,04 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 7.706,74 10.710,95 - 510,95 10.200,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 15.511,01 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 155.858,67 448.547,02 - 10.081,02 438.466,00 415.300,00 415.300,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 0,00 6.760,00 - 6.760,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 6.760,00 - 6.760,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 6.760,00 - 6.760,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 6.760,00 - 6.760,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 18.764,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 18.764,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 150: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 18.764,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 18.764,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 22.679,00 18.200,00 - 1.200,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 22.679,00 18.200,00 - 1.200,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 22.679,00 18.200,00 - 1.200,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 22.679,00 18.200,00 - 1.200,00 17.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 96.476,84 168.000,00 - 3.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 96.476,84 168.000,00 - 3.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 96.476,84 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 82.318,09 145.324,23 0,00 145.324,23 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 14.158,75 14.675,77 0,00 14.675,77 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 8.000,00 - 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 8.000,00 - 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230110 Novigradsko proljeće 3.000,00 3.640,00 0,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 3.640,00 0,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00

32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 3.640,00 0,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 3.640,00 0,00 3.640,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230113 Dani poticajne nastave 1.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 0,00 59.387,02 - 43.387,02 16.000,00 16.000,00 16.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 59.387,02 - 43.387,02 16.000,00 16.000,00 16.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 2.592,00 - 2.592,00 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 2.592,00 - 2.592,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 56.795,02 - 40.795,02 16.000,00 16.000,00 16.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 28.000,00 - 28.000,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 151: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 24.795,02 - 12.795,02 12.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230150 Dječji paketići 2.400,00 17.100,00 - 200,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.400,00 17.100,00 - 200,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.400,00 17.100,00 - 200,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.400,00 17.100,00 - 200,00 16.900,00 0,00 0,00

Funkcija 0960

A230153 Školska natjecanja 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230160 Školska dvorana 0,00 117.000,00 - 8.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 117.000,00 - 8.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 117.000,00 - 8.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 10.000,00 - 3.000,00 7.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 80.000,00 - 3.000,00 77.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 27.000,00 - 2.000,00 25.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0911

A230161 Dječji vrtići 0,00 24.900,00 - 4.700,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 24.900,00 - 4.700,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 24.900,00 - 4.700,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 17.000,00 - 6.000,00 11.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 7.900,00 1.300,00 9.200,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja 0,00 2.000,00 - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.000,00 - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 - 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0960

A230163 Izleti i terenska nastava 0,00 27.000,00 3.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 152: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 27.000,00 3.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 27.000,00 3.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 27.000,00 3.000,00 30.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 11.538,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 11.538,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 11.538,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 11.538,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 1.360,00 7.000,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.360,00 7.000,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 1.360,00 7.000,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 1.360,00 7.000,00 8.360,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 23.166,00 23.166,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 23.166,00 23.166,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 23.166,00 23.166,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 23.166,00 23.166,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 122.724,52 11.710,00 - 11.710,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 0,00 11.710,00 - 11.710,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 11.710,00 - 11.710,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 11.710,00 - 11.710,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 11.710,00 - 11.710,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda 122.724,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 122.724,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 122.724,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 122.724,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 208.521,25 250.000,00 - 250.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 8.531,25 250.000,00 - 250.000,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 153: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.531,25 250.000,00 - 250.000,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

8.531,25 250.000,00 - 250.000,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 8.531,25 250.000,00 - 250.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0980

K240302 Nabavka minibusa 199.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 199.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

199.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 199.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 28.850,70 - 28.850,70 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 28.850,70 - 28.850,70 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 28.850,70 - 28.850,70 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 28.850,70 - 28.850,70 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 28.850,70 - 28.850,70 0,00 0,00 0,00

10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo 1.509.017,93 1.124.378,81 - 117.504,61 1.006.874,20 1.005.956,20 1.005.956,20

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 794.230,22 436.887,75 - 30.857,25 406.030,50 406.030,50 406.030,50

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 139.202,60 137.328,00 0,00 137.328,00 137.328,00 137.328,00

3 RASHODI POSLOVANJA 139.202,60 137.328,00 0,00 137.328,00 137.328,00 137.328,00

32 MATERIJALNI RASHODI 133.101,37 132.328,00 - 2.000,00 130.328,00 130.328,00 130.328,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 9.232,00 10.232,00 - 1.007,00 9.225,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 29.000,00 29.000,00 - 4.000,00 25.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 89.269,37 87.496,00 - 7.293,00 80.203,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.600,00 5.600,00 10.300,00 15.900,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 6.101,23 5.000,00 2.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 6.101,23 5.000,00 2.000,00 7.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 655.027,62 284.754,75 - 25.552,25 259.202,50 259.202,50 259.202,50

3 RASHODI POSLOVANJA 655.027,62 284.754,75 - 25.552,25 259.202,50 259.202,50 259.202,50

32 MATERIJALNI RASHODI 11.363,90 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 154: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

323 RASHODI ZA USLUGE 11.363,90 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

643.663,72 277.754,75 - 25.552,25 252.202,50 252.202,50 252.202,50

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

643.663,72 277.754,75 - 25.552,25 252.202,50 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 14.805,00 - 5.305,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 14.805,00 - 5.305,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 700,00 - 700,00 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 700,00 - 700,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 14.000,00 - 5.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 8.000,00 - 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.000,00 - 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 105,00 395,00 500,00 500,00 500,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 105,00 395,00 500,00 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 241.354,71 217.312,31 - 45.946,61 171.365,70 171.365,70 171.365,70

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 241.354,71 217.312,31 - 45.946,61 171.365,70 171.365,70 171.365,70

3 RASHODI POSLOVANJA 241.354,71 217.312,31 - 45.946,61 171.365,70 171.365,70 171.365,70

32 MATERIJALNI RASHODI 225.293,63 217.312,31 - 68.446,61 148.865,70 148.865,70 148.865,70

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 205.561,50 195.466,06 - 68.446,61 127.019,45 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 3.568,02 3.499,58 0,00 3.499,58 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 16.164,11 18.346,67 0,00 18.346,67 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

16.061,08 0,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

16.061,08 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 102.367,00 463.060,00 - 33.582,00 429.478,00 428.560,00 428.560,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 5.775,00 1.500,00 - 1.500,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.775,00 1.500,00 - 1.500,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 155: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 3.475,00 1.500,00 - 1.500,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 1.500,00 - 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 11.617,00 220.500,00 0,00 220.500,00 220.500,00 220.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 11.617,00 220.500,00 0,00 220.500,00 220.500,00 220.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 11.617,00 220.500,00 0,00 220.500,00 220.500,00 220.500,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 11.617,00 220.500,00 0,00 220.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 79.500,00 137.000,00 0,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 79.500,00 137.000,00 0,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 79.500,00 137.000,00 0,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 79.500,00 137.000,00 0,00 137.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230116 Školski list i časopisi 0,00 9.460,00 0,00 9.460,00 9.460,00 9.460,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 9.460,00 0,00 9.460,00 9.460,00 9.460,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 9.460,00 0,00 9.460,00 9.460,00 9.460,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 8.460,00 0,00 8.460,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230150 Dječji paketići 300,00 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00

3 RASHODI POSLOVANJA 300,00 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00

32 MATERIJALNI RASHODI 300,00 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 300,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

Funkcija 0960

A230163 Izleti i terenska nastava 0,00 70.200,00 - 26.000,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 70.200,00 - 26.000,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 156: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 50.000,00 - 26.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 50.000,00 - 26.000,00 24.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.200,00 0,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 16.700,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 5.175,00 17.000,00 - 14.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.175,00 17.000,00 - 14.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.175,00 17.000,00 - 14.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 17.000,00 - 14.000,00 3.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 5.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 918,00 918,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 918,00 918,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 918,00 918,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 918,00 918,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 17.997,50 7.118,75 - 7.118,75 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 6.625,00 7.118,75 - 7.118,75 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 6.625,00 7.118,75 - 7.118,75 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 6.625,00 7.118,75 - 7.118,75 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 6.625,00 7.118,75 - 7.118,75 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda 11.372,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 11.372,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 11.372,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 157: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 11.372,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 353.068,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 9.116,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 9.116,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

9.116,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 9.116,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0980

K240302 Nabavka minibusa 343.952,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 343.952,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

343.952,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 343.952,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet 3.377.567,93 4.659.927,38 30.596,20 4.690.523,58 4.653.929,02 4.654.429,02

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 1.116.684,29 2.392.590,88 57.692,64 2.450.283,52 2.450.283,52 2.450.283,52

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 351.552,00 348.912,00 0,00 348.912,00 348.912,00 348.912,00

3 RASHODI POSLOVANJA 351.552,00 348.912,00 0,00 348.912,00 348.912,00 348.912,00

32 MATERIJALNI RASHODI 348.552,00 345.412,00 1.500,00 346.912,00 346.912,00 346.912,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 35.000,00 36.000,00 10.000,00 46.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 107.800,00 129.912,00 - 14.912,00 115.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 198.752,00 162.000,00 1.912,00 163.912,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 17.500,00 1.500,00 19.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.000,00 3.500,00 - 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.000,00 3.500,00 - 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 765.132,29 2.007.578,88 59.792,64 2.067.371,52 2.067.371,52 2.067.371,52

3 RASHODI POSLOVANJA 765.132,29 2.007.578,88 59.792,64 2.067.371,52 2.067.371,52 2.067.371,52

32 MATERIJALNI RASHODI 17.658,56 17.158,56 0,00 17.158,56 17.158,56 17.158,56

323 RASHODI ZA USLUGE 17.658,56 17.158,56 0,00 17.158,56 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 158: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

747.473,73 1.990.420,32 59.792,64 2.050.212,96 2.050.212,96 2.050.212,96

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

747.473,73 1.990.420,32 59.792,64 2.050.212,96 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 36.100,00 - 2.100,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 36.100,00 - 2.100,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 36.100,00 - 2.100,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 500,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 34.200,00 - 2.200,00 32.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 1.400,00 - 400,00 1.000,00 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 1.746.905,41 558.562,20 - 89.526,14 469.036,06 499.544,50 499.544,50

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 1.746.905,41 558.562,20 - 89.526,14 469.036,06 499.544,50 499.544,50

3 RASHODI POSLOVANJA 1.746.905,41 558.562,20 - 89.526,14 469.036,06 499.544,50 499.544,50

32 MATERIJALNI RASHODI 477.238,73 558.562,20 - 89.526,14 469.036,06 499.544,50 499.544,50

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 427.215,55 522.126,14 - 112.126,14 410.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 21.794,92 4.738,06 22.600,00 27.338,06 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 28.228,26 31.698,00 0,00 31.698,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

1.269.666,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

1.269.666,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 477.113,21 1.578.267,67 98.520,33 1.676.788,00 1.644.101,00 1.644.601,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 8.500,00 4.300,00 - 4.300,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 8.500,00 4.300,00 - 4.300,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 8.500,00 4.300,00 - 4.300,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 8.500,00 4.300,00 - 4.300,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 11.574,46 34.926,69 - 34.926,69 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 11.574,46 34.926,69 - 34.926,69 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11.574,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 9.875,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 159: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.698,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 34.926,69 - 34.926,69 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 34.926,69 - 34.926,69 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 4.918,50 387.250,00 92.510,00 479.760,00 479.760,00 479.760,00

3 RASHODI POSLOVANJA 4.918,50 387.250,00 92.510,00 479.760,00 479.760,00 479.760,00

32 MATERIJALNI RASHODI 4.918,50 387.250,00 92.510,00 479.760,00 479.760,00 479.760,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 4.918,50 352.010,00 81.310,00 433.320,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 35.240,00 11.200,00 46.440,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 364.024,53 807.919,27 104.021,73 911.941,00 911.941,00 911.941,00

3 RASHODI POSLOVANJA 364.024,53 807.919,27 104.021,73 911.941,00 911.941,00 911.941,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 364.024,53 575.959,26 56.431,74 632.391,00 632.391,00 632.391,00

311 PLAĆE (BRUTO) 312.713,66 485.229,77 41.555,23 526.785,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 7.269,97 7.730,03 15.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 51.310,87 83.459,52 7.146,48 90.606,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 231.960,01 47.589,99 279.550,00 279.550,00 279.550,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 30.000,00 - 9.950,00 20.050,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 188.960,01 61.039,99 250.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 13.000,00 - 3.500,00 9.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230109 Mala glagoljaška akademija 42.000,00 93.500,00 1.000,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 42.000,00 93.500,00 1.000,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 9.693,29 4.370,71 14.064,00 14.064,00 14.064,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 8.270,73 3.729,27 12.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 1.422,56 641,44 2.064,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 42.000,00 83.806,71 - 3.370,71 80.436,00 80.436,00 80.436,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 6.200,00 500,00 - 500,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 4.500,00 33.802,71 - 2.166,71 31.636,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 31.300,00 49.504,00 - 704,00 48.800,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230112 Robotika 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 160: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 6.500,00 9.500,00 - 4.990,00 4.510,00 5.000,00 5.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 6.500,00 9.500,00 - 4.990,00 4.510,00 5.000,00 5.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 6.500,00 9.500,00 - 4.990,00 4.510,00 5.000,00 5.500,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.000,00 2.500,00 - 1.990,00 510,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 500,00 3.000,00 - 2.500,00 500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 4.000,00 4.000,00 - 500,00 3.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230116 Školski list i časopisi 0,00 10.000,00 - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.000,00 - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 10.000,00 - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 10.000,00 - 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230117 Slobodne aktivnosti 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230131 Čitamo mi u obitelji svi 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.700,00 1.700,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.700,00 1.700,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 161: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti 39.595,72 125.511,71 - 55.511,71 70.000,00 70.000,00 70.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 39.595,72 125.511,71 - 55.511,71 70.000,00 70.000,00 70.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 39.595,72 125.511,71 - 55.511,71 70.000,00 70.000,00 70.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.285,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 17.442,84 67.511,71 - 17.211,71 50.300,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 19.866,92 58.000,00 - 38.300,00 19.700,00 0,00 0,00

Funkcija 0960

A230163 Izleti i terenska nastava 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 45.360,00 - 45.360,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 45.360,00 - 45.360,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 45.360,00 - 45.360,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 45.360,00 - 45.360,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230171 Školska sportska društva 0,00 0,00 2.720,00 2.720,00 3.000,00 3.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 2.720,00 2.720,00 3.000,00 3.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 2.720,00 2.720,00 3.000,00 3.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 2.720,00 2.720,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 162: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 33.957,00 33.957,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 33.957,00 33.957,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 33.957,00 33.957,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 33.957,00 33.957,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 21.865,00 19.006,63 - 19.006,63 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 21.865,00 19.006,63 - 19.006,63 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 21.865,00 19.006,63 - 19.006,63 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 21.865,00 19.006,63 - 19.006,63 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 21.865,00 19.006,63 - 19.006,63 0,00 0,00 0,00

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 15.000,00 111.500,00 - 17.084,00 94.416,00 60.000,00 60.000,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 15.000,00 111.500,00 - 17.084,00 94.416,00 60.000,00 60.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.000,00 111.500,00 - 17.084,00 94.416,00 60.000,00 60.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

15.000,00 111.500,00 - 17.084,00 94.416,00 60.000,00 60.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 15.000,00 106.500,00 - 20.584,00 85.916,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 5.000,00 3.500,00 8.500,00 0,00 0,00

10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić 648.902,95 643.225,15 - 48.514,33 594.710,82 594.710,82 594.710,82

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 332.619,07 255.595,78 - 2.913,78 252.682,00 252.682,00 252.682,00

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 79.248,00 81.072,00 0,00 81.072,00 81.072,00 81.072,00

3 RASHODI POSLOVANJA 79.248,00 81.072,00 0,00 81.072,00 81.072,00 81.072,00

32 MATERIJALNI RASHODI 77.996,10 79.272,00 0,00 79.272,00 79.272,00 79.272,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 163: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.154,40 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 25.357,15 22.934,50 0,50 22.935,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 37.856,25 41.500,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.628,30 2.837,50 - 0,50 2.837,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.251,90 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.251,90 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 253.371,07 168.288,25 - 2.693,25 165.595,00 165.595,00 165.595,00

3 RASHODI POSLOVANJA 253.371,07 168.288,25 - 2.693,25 165.595,00 165.595,00 165.595,00

32 MATERIJALNI RASHODI 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

249.371,07 164.288,25 - 2.693,25 161.595,00 161.595,00 161.595,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

249.371,07 164.288,25 - 2.693,25 161.595,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 6.235,53 - 220,53 6.015,00 6.015,00 6.015,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 235,53 - 220,53 15,00 15,00 15,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 235,53 - 220,53 15,00 15,00 15,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 220,53 - 220,53 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 66.178,40 59.292,56 0,00 59.292,56 59.292,56 59.292,56

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 66.178,40 59.292,56 0,00 59.292,56 59.292,56 59.292,56

3 RASHODI POSLOVANJA 66.178,40 59.292,56 0,00 59.292,56 59.292,56 59.292,56

32 MATERIJALNI RASHODI 66.178,40 59.292,56 0,00 59.292,56 59.292,56 59.292,56

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 60.515,40 53.629,56 0,00 53.629,56 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.663,00 5.663,00 0,00 5.663,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 51.467,50 299.763,06 - 23.026,80 276.736,26 276.736,26 276.736,26

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 164: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 17.400,00 100.000,00 19.520,00 119.520,00 119.520,00 119.520,00

3 RASHODI POSLOVANJA 17.400,00 100.000,00 19.520,00 119.520,00 119.520,00 119.520,00

32 MATERIJALNI RASHODI 17.400,00 100.000,00 19.520,00 119.520,00 119.520,00 119.520,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 17.400,00 100.000,00 19.520,00 119.520,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 19.612,29 115.250,00 2.430,10 117.680,10 117.680,10 117.680,10

3 RASHODI POSLOVANJA 19.612,29 115.250,00 2.430,10 117.680,10 117.680,10 117.680,10

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 19.612,29 115.250,00 2.430,10 117.680,10 117.680,10 117.680,10

311 PLAĆE (BRUTO) 16.807,42 97.850,00 0,00 97.850,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 500,00 2.500,00 3.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 2.804,87 16.900,00 - 69,90 16.830,10 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230110 Novigradsko proljeće 2.150,00 2.150,00 0,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.150,00 2.150,00 0,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.150,00 2.150,00 0,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.150,00 2.150,00 0,00 2.150,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 5.000,00 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.103,50 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.896,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230118 Logoped 2.601,21 16.428,90 - 5.476,90 10.952,00 10.952,00 10.952,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.601,21 16.428,90 - 5.476,90 10.952,00 10.952,00 10.952,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.601,21 16.428,90 - 5.476,90 10.952,00 10.952,00 10.952,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.601,21 16.428,90 - 5.476,90 10.952,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 18.734,16 0,00 18.734,16 18.734,16 18.734,16

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 165: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 18.734,16 0,00 18.734,16 18.734,16 18.734,16

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 18.734,16 0,00 18.734,16 18.734,16 18.734,16

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 18.734,16 0,00 18.734,16 0,00 0,00

Funkcija 0920

A230164 Obilježavanje godišnjica škole 0,00 15.000,00 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.397,54 - 3.397,54 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.397,54 - 3.397,54 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 3.397,54 - 3.397,54 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 11.602,46 - 11.602,46 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 11.602,46 - 11.602,46 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 11.602,46 - 11.602,46 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230167 Pokloni mi budućnost 4.704,00 24.500,00 - 24.500,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 4.704,00 24.500,00 - 24.500,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 4.704,00 24.500,00 - 24.500,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 4.704,00 24.500,00 - 24.500,00 0,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 198.637,98 18.573,75 - 18.573,75 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 12.300,00 18.573,75 - 18.573,75 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 12.300,00 18.573,75 - 18.573,75 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 12.300,00 18.573,75 - 18.573,75 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 12.300,00 18.573,75 - 18.573,75 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda 186.337,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 186.337,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 186.337,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 186.337,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 10.000,00 - 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 10.000,00 - 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 10.000,00 - 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 166: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 10.000,00 - 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 10.000,00 - 4.000,00 6.000,00 0,00 0,00

11025 O.Š. Divšići 293.159,37 333.306,00 - 6.782,11 326.523,89 326.523,89 326.523,89

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 248.200,01 61.266,00 - 40,00 61.226,00 61.226,00 61.226,00

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 69.216,00 56.136,00 0,00 56.136,00 56.136,00 56.136,00

3 RASHODI POSLOVANJA 69.216,00 56.136,00 0,00 56.136,00 56.136,00 56.136,00

32 MATERIJALNI RASHODI 67.216,00 54.136,00 - 66,00 54.070,00 54.070,00 54.070,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 17.169,50 12.950,00 150,00 13.100,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 26.229,00 21.816,00 - 216,00 21.600,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 20.117,50 17.320,00 0,00 17.320,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.700,00 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 2.000,00 66,00 2.066,00 2.066,00 2.066,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 2.000,00 66,00 2.066,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 178.984,01 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 178.984,01 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

176.484,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

176.484,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 2.630,00 - 40,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.630,00 - 40,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.630,00 - 40,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 2.550,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 80,00 - 40,00 40,00 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 39.747,36 226.857,40 3.639,49 230.496,89 230.496,89 230.496,89

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 39.747,36 226.857,40 3.639,49 230.496,89 230.496,89 230.496,89

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 167: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 39.747,36 226.857,40 3.639,49 230.496,89 230.496,89 230.496,89

32 MATERIJALNI RASHODI 39.747,36 30.538,65 - 2.649,76 27.888,89 27.888,89 27.888,89

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 35.706,41 26.497,65 - 2.649,76 23.847,89 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.040,95 4.041,00 0,00 4.041,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

0,00 196.318,75 6.289,25 202.608,00 202.608,00 202.608,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

0,00 196.318,75 6.289,25 202.608,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 5.212,00 45.182,60 - 10.381,60 34.801,00 34.801,00 34.801,00

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 0,00 7.654,10 - 7.654,10 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 7.654,10 - 7.654,10 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.654,10 - 7.654,10 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 7.654,10 - 7.654,10 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 5.212,00 32.500,00 - 5.250,00 27.250,00 27.250,00 27.250,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.212,00 32.500,00 - 5.250,00 27.250,00 27.250,00 27.250,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.212,00 32.500,00 - 5.250,00 27.250,00 27.250,00 27.250,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 5.212,00 31.750,00 - 5.250,00 26.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 4.228,50 2.522,50 6.751,00 6.751,00 6.751,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.228,50 2.522,50 6.751,00 6.751,00 6.751,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 4.228,50 2.522,50 6.751,00 6.751,00 6.751,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 4.228,50 2.522,50 6.751,00 0,00 0,00

Funkcija 0960

A230163 Izleti i terenska nastava 0,00 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00

11009 O.Š. Fažana 816.404,75 1.786.632,29 - 55.805,10 1.730.827,19 1.754.477,19 1.751.827,19

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 523.368,33 768.876,86 - 6.054,36 762.822,50 762.822,50 762.822,50

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 168: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 209.280,00 211.512,00 0,00 211.512,00 211.512,00 211.512,00

3 RASHODI POSLOVANJA 209.280,00 211.512,00 0,00 211.512,00 211.512,00 211.512,00

32 MATERIJALNI RASHODI 204.280,00 207.112,00 - 100,00 207.012,00 207.012,00 207.012,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 22.005,00 40.400,00 5.800,00 46.200,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 87.975,00 76.500,00 - 3.500,00 73.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 87.750,00 83.912,00 - 3.100,00 80.812,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.550,00 6.300,00 700,00 7.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 4.400,00 100,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 4.400,00 100,00 4.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 314.088,33 557.364,86 - 6.054,36 551.310,50 551.310,50 551.310,50

3 RASHODI POSLOVANJA 314.088,33 557.364,86 - 6.054,36 551.310,50 551.310,50 551.310,50

32 MATERIJALNI RASHODI 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

323 RASHODI ZA USLUGE 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

307.588,33 550.864,86 - 6.054,36 544.810,50 544.810,50 544.810,50

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

307.588,33 550.864,86 - 6.054,36 544.810,50 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 79.024,09 189.365,43 - 17.860,74 171.504,69 171.504,69 171.504,69

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 79.024,09 189.365,43 - 17.860,74 171.504,69 171.504,69 171.504,69

3 RASHODI POSLOVANJA 79.024,09 189.365,43 - 17.860,74 171.504,69 171.504,69 171.504,69

32 MATERIJALNI RASHODI 79.024,09 189.365,43 - 17.860,74 171.504,69 171.504,69 171.504,69

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 68.266,14 178.607,43 - 17.860,74 160.746,69 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.757,95 10.758,00 0,00 10.758,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 178.167,33 828.390,00 - 31.890,00 796.500,00 820.150,00 817.500,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 16.404,50 262.300,00 33.700,00 296.000,00 317.000,00 317.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 16.404,50 249.800,00 26.200,00 276.000,00 297.000,00 297.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 16.404,50 249.800,00 26.200,00 276.000,00 297.000,00 297.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 16.404,50 245.400,00 21.600,00 267.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 4.400,00 4.600,00 9.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 169: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 12.500,00 7.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 12.500,00 7.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 12.500,00 7.500,00 20.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 161.762,83 324.340,00 - 21.840,00 302.500,00 302.500,00 302.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 161.762,83 304.629,00 - 2.129,00 302.500,00 302.500,00 302.500,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 140.495,31 287.860,00 - 860,00 287.000,00 287.000,00 287.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 110.491,57 250.405,00 - 405,00 250.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 9.953,61 3.200,00 300,00 3.500,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 20.050,13 34.255,00 - 755,00 33.500,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 21.267,52 16.769,00 - 1.269,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 4.561,50 8.000,00 - 500,00 7.500,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 14.706,02 8.269,00 - 269,00 8.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.000,00 500,00 - 500,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 19.711,00 - 19.711,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 19.711,00 - 19.711,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 19.711,00 - 19.711,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 0,00 241.750,00 - 43.750,00 198.000,00 200.650,00 198.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 221.750,00 - 43.750,00 178.000,00 180.650,00 178.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 221.250,00 - 43.750,00 177.500,00 180.150,00 177.500,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 6.800,00 200,00 7.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 177.250,00 - 44.250,00 133.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 16.300,00 - 3.800,00 12.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.900,00 4.100,00 25.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 170: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 35.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 35.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 35.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 35.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 35.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10723 O.Š. Juršići 421.889,66 430.159,11 8.755,51 438.914,62 425.178,62 425.178,62

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 326.137,93 87.696,02 33.609,04 121.305,06 121.305,06 121.305,06

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 74.736,00 74.736,00 0,00 74.736,00 74.736,00 74.736,00

3 RASHODI POSLOVANJA 74.736,00 74.736,00 0,00 74.736,00 74.736,00 74.736,00

32 MATERIJALNI RASHODI 70.736,00 70.236,00 0,00 70.236,00 70.236,00 70.236,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 9.275,00 10.250,00 - 1.000,00 9.250,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 32.361,14 31.486,00 - 150,00 31.336,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 26.883,00 23.350,00 1.250,00 24.600,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.216,86 5.150,00 - 100,00 5.050,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 251.401,93 12.960,02 33.609,04 46.569,06 46.569,06 46.569,06

3 RASHODI POSLOVANJA 251.401,93 12.960,02 33.609,04 46.569,06 46.569,06 46.569,06

32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

323 RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

248.401,93 9.460,02 33.609,04 43.069,06 43.069,06 43.069,06

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

248.401,93 9.460,02 33.609,04 43.069,06 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 36.046,88 246.245,59 - 20.152,03 226.093,56 226.093,56 226.093,56

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 36.046,88 246.245,59 - 20.152,03 226.093,56 226.093,56 226.093,56

3 RASHODI POSLOVANJA 36.046,88 246.245,59 - 20.152,03 226.093,56 226.093,56 226.093,56

32 MATERIJALNI RASHODI 36.046,88 36.100,12 - 3.120,00 32.980,12 32.980,12 32.980,12

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 171: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 31.146,76 31.200,00 - 3.120,00 28.080,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.900,12 4.900,12 0,00 4.900,12 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

0,00 210.145,47 - 17.032,03 193.113,44 193.113,44 193.113,44

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

0,00 210.145,47 - 17.032,03 193.113,44 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 7.828,20 90.780,00 - 4.264,00 86.516,00 72.780,00 72.780,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 6.700,00 72.080,00 - 18.000,00 54.080,00 54.080,00 54.080,00

3 RASHODI POSLOVANJA 6.700,00 72.080,00 - 18.000,00 54.080,00 54.080,00 54.080,00

32 MATERIJALNI RASHODI 6.700,00 72.080,00 - 18.000,00 54.080,00 54.080,00 54.080,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 6.700,00 71.880,00 - 18.000,00 53.880,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 538,20 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 538,20 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 538,20 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 538,20 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230116 Školski list i časopisi 90,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 90,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 90,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 90,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230130 Izborni i dodatni programi 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 172: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 13.736,00 13.736,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 13.736,00 13.736,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 13.736,00 13.736,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 13.736,00 13.736,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 43.040,40 3.437,50 - 437,50 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 43.040,40 437,50 - 437,50 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 43.040,40 437,50 - 437,50 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 43.040,40 437,50 - 437,50 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 43.040,40 437,50 - 437,50 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 8.836,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 8.836,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.836,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

8.836,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 8.836,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Funkcija 0912

K240502 Opremanje knjižnica 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 173: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar 598.331,10 1.030.078,40 82.305,88 1.112.384,28 1.107.884,28 1.107.884,28

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 462.355,53 483.153,60 - 3.893,60 479.260,00 479.260,00 479.260,00

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 124.704,00 123.336,00 0,00 123.336,00 123.336,00 123.336,00

3 RASHODI POSLOVANJA 124.704,00 123.336,00 0,00 123.336,00 123.336,00 123.336,00

32 MATERIJALNI RASHODI 120.242,43 117.836,00 1.000,00 118.836,00 118.836,00 118.836,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 21.311,00 16.000,00 400,00 16.400,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 35.391,05 33.300,00 0,00 33.300,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 59.507,95 64.636,00 - 336,00 64.300,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.032,43 3.900,00 936,00 4.836,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 4.461,57 5.500,00 - 1.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.461,57 5.500,00 - 1.000,00 4.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 337.651,53 359.817,60 - 3.893,60 355.924,00 355.924,00 355.924,00

3 RASHODI POSLOVANJA 337.651,53 359.817,60 - 3.893,60 355.924,00 355.924,00 355.924,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

332.651,53 354.317,60 - 3.893,60 350.424,00 350.424,00 350.424,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

332.651,53 354.317,60 - 3.893,60 350.424,00 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 76.610,16 78.511,28 0,00 78.511,28 78.511,28 78.511,28

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 76.610,16 78.511,28 0,00 78.511,28 78.511,28 78.511,28

3 RASHODI POSLOVANJA 76.610,16 78.511,28 0,00 78.511,28 78.511,28 78.511,28

32 MATERIJALNI RASHODI 76.610,16 78.511,28 0,00 78.511,28 78.511,28 78.511,28

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 69.059,48 70.960,60 0,00 70.960,60 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 7.550,68 7.550,68 0,00 7.550,68 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 59.365,41 439.669,77 79.943,23 519.613,00 515.113,00 515.113,00

Funkcija 0950

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 174: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A230102 Županijska natjecanja 5.120,00 6.200,00 - 6.200,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.120,00 6.200,00 - 6.200,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.120,00 6.200,00 - 6.200,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.240,00 3.720,00 - 3.720,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 680,00 1.280,00 - 1.280,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.200,00 1.200,00 - 1.200,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 0,00 241.489,77 - 21.461,77 220.028,00 220.028,00 220.028,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 215.789,77 - 14.761,77 201.028,00 201.028,00 201.028,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 1.680,00 - 1.680,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 320,00 - 320,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 213.189,77 - 13.161,77 200.028,00 200.028,00 200.028,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 12.000,00 - 1.000,00 11.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 158.683,77 344,23 159.028,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 35.006,00 - 11.006,00 24.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 7.500,00 - 1.500,00 6.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 600,00 400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 600,00 400,00 1.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 25.700,00 - 6.700,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 25.700,00 - 6.700,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 23.700,00 - 7.700,00 16.000,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 34.677,80 85.050,00 158.355,00 243.405,00 243.405,00 243.405,00

3 RASHODI POSLOVANJA 34.677,80 85.050,00 158.355,00 243.405,00 243.405,00 243.405,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 29.077,80 66.800,00 93.300,00 160.100,00 160.100,00 160.100,00

311 PLAĆE (BRUTO) 24.902,10 55.000,00 75.000,00 130.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 1.000,00 6.700,00 7.700,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 4.175,70 10.800,00 11.600,00 22.400,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.600,00 18.250,00 65.055,00 83.305,00 83.305,00 83.305,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.600,00 7.200,00 4.800,00 12.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 175: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 8.000,00 57.000,00 65.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 1.050,00 1.950,00 3.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 1.305,00 3.305,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 0,00 9.120,00 3.560,00 12.680,00 12.680,00 12.680,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 9.120,00 3.560,00 12.680,00 12.680,00 12.680,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 2.280,00 - 2.280,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 1.270,00 - 1.270,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 1.010,00 - 1.010,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 6.840,00 5.840,00 12.680,00 12.680,00 12.680,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 2.070,00 2.070,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 6.840,00 1.270,00 8.110,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230116 Školski list i časopisi 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230117 Slobodne aktivnosti 9.617,22 19.010,00 - 19.010,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 9.617,22 19.010,00 - 19.010,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.723,35 7.010,00 - 7.010,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 3.176,95 6.000,00 - 6.000,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 546,40 1.010,00 - 1.010,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.893,87 12.000,00 - 12.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 5.893,87 12.000,00 - 12.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230118 Logoped 8.323,83 16.500,00 - 16.500,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 8.323,83 16.500,00 - 16.500,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 8.323,83 16.500,00 - 16.500,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 8.323,83 16.500,00 - 16.500,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 176: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A230119 Nagrade za učenike 1.626,56 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.626,56 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.626,56 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.626,56 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0960

A230163 Izleti i terenska nastava 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 24.300,00 - 24.300,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 24.300,00 - 24.300,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 24.300,00 - 24.300,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 24.300,00 - 24.300,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230170 Učenička zadruga 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 0,00 4.893,75 - 4.893,75 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 0,00 4.893,75 - 4.893,75 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.893,75 - 4.893,75 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 4.893,75 - 4.893,75 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 4.893,75 - 4.893,75 0,00 0,00 0,00

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 0,00 8.750,00 - 8.750,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 177: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 0,00 8.750,00 - 8.750,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 8.750,00 - 8.750,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 8.750,00 - 8.750,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 8.750,00 - 8.750,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 15.100,00 19.900,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 15.100,00 19.900,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 15.100,00 14.900,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 15.100,00 14.900,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 15.100,00 14.900,00 30.000,00 0,00 0,00

11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica 595.887,24 796.024,55 - 25.453,14 770.571,41 768.735,41 768.735,41

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 365.941,37 340.744,06 - 3.993,81 336.750,25 336.750,25 336.750,25

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 93.792,00 94.704,00 0,00 94.704,00 94.704,00 94.704,00

3 RASHODI POSLOVANJA 93.792,00 94.704,00 0,00 94.704,00 94.704,00 94.704,00

32 MATERIJALNI RASHODI 89.792,00 90.704,00 0,00 90.704,00 90.704,00 90.704,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19.693,74 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 28.000,00 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 41.298,26 39.904,00 0,00 39.904,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 272.149,37 246.040,06 - 3.993,81 242.046,25 242.046,25 242.046,25

3 RASHODI POSLOVANJA 272.149,37 246.040,06 - 3.993,81 242.046,25 242.046,25 242.046,25

32 MATERIJALNI RASHODI 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 178: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

323 RASHODI ZA USLUGE 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

269.649,37 243.540,06 - 3.993,81 239.546,25 239.546,25 239.546,25

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

269.649,37 243.540,06 - 3.993,81 239.546,25 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 64.907,96 62.284,13 - 5.601,66 56.682,47 56.682,47 56.682,47

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 64.907,96 62.284,13 - 5.601,66 56.682,47 56.682,47 56.682,47

3 RASHODI POSLOVANJA 64.907,96 62.284,13 - 5.601,66 56.682,47 56.682,47 56.682,47

32 MATERIJALNI RASHODI 64.907,96 62.284,13 - 5.601,66 56.682,47 56.682,47 56.682,47

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 58.640,41 56.016,58 - 5.601,66 50.414,92 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.267,55 6.267,55 0,00 6.267,55 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 136.578,85 382.996,36 - 15.857,67 367.138,69 365.302,69 365.302,69

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 27.222,00 127.272,33 - 4.000,00 123.272,33 123.272,33 123.272,33

3 RASHODI POSLOVANJA 27.222,00 127.272,33 - 4.000,00 123.272,33 123.272,33 123.272,33

32 MATERIJALNI RASHODI 27.222,00 127.272,33 - 4.000,00 123.272,33 123.272,33 123.272,33

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 27.222,00 122.272,33 - 3.000,00 119.272,33 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 5.000,00 - 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 109.356,85 222.176,00 420,00 222.596,00 222.596,00 222.596,00

3 RASHODI POSLOVANJA 109.356,85 222.176,00 420,00 222.596,00 222.596,00 222.596,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 109.356,85 161.880,00 420,00 162.300,00 162.300,00 162.300,00

311 PLAĆE (BRUTO) 109.356,85 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 26.880,00 420,00 27.300,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 60.296,00 0,00 60.296,00 60.296,00 60.296,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 60.296,00 0,00 60.296,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230130 Izborni i dodatni programi 0,00 9.200,00 - 4.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 9.200,00 - 4.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 9.200,00 - 4.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 8.000,00 - 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 179: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 1.668,03 2.326,33 3.994,36 3.994,36 3.994,36

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.668,03 2.326,33 3.994,36 3.994,36 3.994,36

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 1.668,03 2.326,33 3.994,36 3.994,36 3.994,36

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 1.668,03 2.326,33 3.994,36 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 22.680,00 - 19.440,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 22.680,00 - 19.440,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 22.680,00 - 19.440,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 22.680,00 - 19.440,00 3.240,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 1.836,00 1.836,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 1.836,00 1.836,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 1.836,00 1.836,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 1.836,00 1.836,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 28.459,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 180: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda 23.459,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 23.459,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 23.459,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 23.459,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240502 Opremanje knjižnica 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

11050 O.Š. Marčana 791.350,68 928.028,89 - 38.148,96 889.879,93 889.879,93 889.879,93

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 551.402,92 443.463,16 - 4.440,00 439.023,16 439.023,16 439.023,16

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 140.568,00 148.320,00 0,00 148.320,00 148.320,00 148.320,00

3 RASHODI POSLOVANJA 140.568,00 148.320,00 0,00 148.320,00 148.320,00 148.320,00

32 MATERIJALNI RASHODI 135.568,00 143.320,00 0,00 143.320,00 143.320,00 143.320,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 14.750,00 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 56.018,00 63.092,00 0,00 63.092,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.800,00 9.728,00 0,00 9.728,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 410.834,92 295.143,16 - 4.440,00 290.703,16 290.703,16 290.703,16

3 RASHODI POSLOVANJA 410.834,92 295.143,16 - 4.440,00 290.703,16 290.703,16 290.703,16

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 181: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 24.210,92 24.303,16 0,00 24.303,16 24.303,16 24.303,16

323 RASHODI ZA USLUGE 24.210,92 24.303,16 0,00 24.303,16 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

386.624,00 270.840,00 - 4.440,00 266.400,00 266.400,00 266.400,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

386.624,00 270.840,00 - 4.440,00 266.400,00 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 78.121,95 79.325,73 - 7.468,96 71.856,77 71.856,77 71.856,77

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 78.121,95 79.325,73 - 7.468,96 71.856,77 71.856,77 71.856,77

3 RASHODI POSLOVANJA 78.121,95 79.325,73 - 7.468,96 71.856,77 71.856,77 71.856,77

32 MATERIJALNI RASHODI 78.121,95 79.325,73 - 7.468,96 71.856,77 71.856,77 71.856,77

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 73.485,80 74.689,58 - 7.468,96 67.220,62 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.636,15 4.636,15 0,00 4.636,15 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 152.579,56 345.240,00 - 26.240,00 319.000,00 319.000,00 319.000,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 16.731,00 115.000,00 0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 16.731,00 115.000,00 0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 16.731,00 115.000,00 0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 16.731,00 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 135.848,56 197.500,00 - 2.500,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 135.848,56 197.500,00 - 2.500,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 135.848,56 177.500,00 2.500,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 135.848,56 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 27.500,00 2.500,00 30.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 - 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 20.000,00 - 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230110 Novigradsko proljeće 0,00 700,00 - 700,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 700,00 - 700,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 700,00 - 700,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 700,00 - 700,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 182: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912

A230130 Izborni i dodatni programi 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 23.040,00 - 23.040,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 23.040,00 - 23.040,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 23.040,00 - 23.040,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 23.040,00 - 23.040,00 0,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Funkcija 0912

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 9.246,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 9.246,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 9.246,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

9.246,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 9.246,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin 2.747.175,14 4.134.923,72 147.306,75 4.282.230,47 4.221.330,47 4.221.330,47

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 183: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 821.809,67 382.824,00 1.000,00 383.824,00 383.824,00 383.824,00

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 347.328,00 346.824,00 0,00 346.824,00 346.824,00 346.824,00

3 RASHODI POSLOVANJA 347.328,00 346.824,00 0,00 346.824,00 346.824,00 346.824,00

32 MATERIJALNI RASHODI 341.828,00 341.824,00 - 1.000,00 340.824,00 340.824,00 340.824,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 43.302,98 42.700,00 0,00 42.700,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 113.790,27 123.000,00 3.000,00 126.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 153.228,00 155.496,00 1.104,00 156.600,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 31.506,75 20.628,00 - 7.104,00 13.524,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 5.500,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.500,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 474.481,67 12.500,00 0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 474.481,67 12.500,00 0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 12.500,00 12.500,00 0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

323 RASHODI ZA USLUGE 12.500,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

461.981,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

461.981,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 23.500,00 1.000,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 23.500,00 1.000,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 23.500,00 1.000,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 798.037,75 1.944.664,92 - 40.408,45 1.904.256,47 1.904.256,47 1.904.256,47

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 798.037,75 1.944.664,92 - 40.408,45 1.904.256,47 1.904.256,47 1.904.256,47

3 RASHODI POSLOVANJA 798.037,75 1.944.664,92 - 40.408,45 1.904.256,47 1.904.256,47 1.904.256,47

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 184: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 245.565,29 238.189,92 - 12.433,45 225.756,47 225.756,47 225.756,47

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 231.709,92 224.334,55 - 12.433,45 211.901,10 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 13.855,37 13.855,37 0,00 13.855,37 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

552.472,46 1.706.475,00 - 27.975,00 1.678.500,00 1.678.500,00 1.678.500,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

552.472,46 1.706.475,00 - 27.975,00 1.678.500,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 1.030.545,63 1.750.434,80 216.715,20 1.967.150,00 1.906.250,00 1.906.250,00

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 0,00 49.775,88 - 49.775,88 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 49.775,88 - 49.775,88 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 49.775,88 - 49.775,88 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 49.775,88 - 49.775,88 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 111.616,74 570.500,00 28.000,00 598.500,00 598.500,00 598.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 111.616,74 570.500,00 28.000,00 598.500,00 598.500,00 598.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 111.616,74 570.500,00 28.000,00 598.500,00 598.500,00 598.500,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 111.616,74 550.500,00 - 57.000,00 493.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 20.000,00 - 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 918.928,89 982.516,00 12.500,00 995.016,00 995.016,00 995.016,00

3 RASHODI POSLOVANJA 918.928,89 982.516,00 12.500,00 995.016,00 995.016,00 995.016,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 887.914,55 955.016,00 12.500,00 967.516,00 967.516,00 967.516,00

311 PLAĆE (BRUTO) 736.544,34 802.000,00 - 3.500,00 798.500,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 18.000,00 14.500,00 18.000,00 32.500,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 133.370,21 138.516,00 - 2.000,00 136.516,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 31.014,34 27.500,00 0,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 29.822,82 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.191,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 0,00 8.000,00 47.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 8.000,00 47.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 185: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 8.000,00 47.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 3.000,00 - 3.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230121 Opremanje kuhinje - HACCAP 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230130 Izborni i dodatni programi 0,00 68.000,00 7.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 68.000,00 7.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 68.000,00 7.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 3.000,00 17.000,00 20.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 15.000,00 - 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 11.842,92 6.891,08 18.734,00 18.734,00 18.734,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 11.842,92 6.891,08 18.734,00 18.734,00 18.734,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 11.842,92 6.891,08 18.734,00 18.734,00 18.734,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 11.842,92 6.891,08 18.734,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 37.800,00 97.200,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 37.800,00 97.200,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 37.800,00 97.200,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 37.800,00 87.200,00 125.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 186: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 60.900,00 60.900,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 60.900,00 60.900,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 60.900,00 60.900,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 60.900,00 60.900,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 19.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 19.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 19.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 19.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 19.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 8.776,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 8.776,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.776,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

8.776,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 8.776,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 68.590,84 57.000,00 - 30.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 68.590,84 50.000,00 - 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 68.590,84 50.000,00 - 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

68.590,84 50.000,00 - 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 68.590,84 50.000,00 - 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 187: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912

K240502 Opremanje knjižnica 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

10364 O.Š. Rivarela, Novigrad 1.250.133,64 5.501.017,34 - 3.381.476,71 2.119.540,63 2.108.868,63 2.108.868,63

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 642.223,14 870.722,79 - 9.621,19 861.101,60 861.101,60 861.101,60

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 198.840,00 198.840,00 0,00 198.840,00 198.840,00 198.840,00

3 RASHODI POSLOVANJA 198.840,00 198.840,00 0,00 198.840,00 198.840,00 198.840,00

32 MATERIJALNI RASHODI 195.440,00 194.840,00 0,00 194.840,00 194.840,00 194.840,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 26.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 59.140,00 59.140,00 5.860,00 65.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 109.500,00 108.900,00 - 8.900,00 100.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 800,00 800,00 3.040,00 3.840,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.400,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.400,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 443.383,14 570.882,79 - 9.221,19 561.661,60 561.661,60 561.661,60

3 RASHODI POSLOVANJA 443.383,14 570.882,79 - 9.221,19 561.661,60 561.661,60 561.661,60

32 MATERIJALNI RASHODI 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

323 RASHODI ZA USLUGE 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

434.883,14 562.382,79 - 9.221,19 553.161,60 553.161,60 553.161,60

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

434.883,14 562.382,79 - 9.221,19 553.161,60 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 101.000,00 - 400,00 100.600,00 100.600,00 100.600,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 101.000,00 - 400,00 100.600,00 100.600,00 100.600,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 800,00 - 800,00 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 800,00 - 800,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 100.200,00 400,00 100.600,00 100.600,00 100.600,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 188: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.600,00 400,00 3.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 36.000,00 - 2.000,00 34.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 47.500,00 2.000,00 49.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 14.100,00 0,00 14.100,00 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 242.242,42 288.847,03 - 101.430,00 187.417,03 187.417,03 187.417,03

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 242.242,42 288.847,03 - 101.430,00 187.417,03 187.417,03 187.417,03

3 RASHODI POSLOVANJA 242.242,42 288.847,03 - 101.430,00 187.417,03 187.417,03 187.417,03

32 MATERIJALNI RASHODI 242.242,42 288.847,03 - 101.430,00 187.417,03 187.417,03 187.417,03

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 225.808,01 272.378,63 - 101.430,00 170.948,63 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 16.434,41 16.468,40 0,00 16.468,40 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 308.742,53 1.149.947,52 - 95.275,52 1.054.672,00 1.044.000,00 1.044.000,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 2.110,00 778,00 - 778,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.110,00 778,00 - 778,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.110,00 778,00 - 778,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 180,00 34,00 - 34,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 930,00 744,00 - 744,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 0,00 6.169,52 - 6.169,52 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 6.169,52 - 6.169,52 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 6.169,52 - 6.169,52 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 6.169,52 - 6.169,52 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 0,00 375.000,00 - 25.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 375.000,00 - 25.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 375.000,00 - 25.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 1.500,00 - 500,00 1.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 350.500,00 - 18.000,00 332.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 23.000,00 - 6.500,00 16.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 189: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A230107 Produženi boravak 186.263,16 330.000,00 0,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 186.263,16 330.000,00 0,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 186.263,16 258.591,68 2.611,79 261.203,47 261.203,47 261.203,47

311 PLAĆE (BRUTO) 154.908,99 213.814,76 29,98 213.844,74 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.867,32 7.993,71 1.873,63 9.867,34 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 26.486,85 36.783,21 708,18 37.491,39 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 71.408,32 - 2.611,79 68.796,53 68.796,53 68.796,53

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 3.600,00 - 703,47 2.896,53 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 67.808,32 - 1.908,32 65.900,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230110 Novigradsko proljeće 20.000,00 174.000,00 1.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 151.600,00 3.400,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 40.500,00 - 8.750,00 31.750,00 31.750,00 31.750,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 35.000,00 - 8.000,00 27.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 5.500,00 - 750,00 4.750,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 110.600,00 12.150,00 122.750,00 122.750,00 122.750,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 4.000,00 - 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 20.000,00 69.600,00 15.200,00 84.800,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 28.743,00 - 143,00 28.600,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 8.257,00 93,00 8.350,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 22.400,00 - 2.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 22.400,00 - 2.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 22.400,00 - 2.400,00 20.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 0,00 90.000,00 - 10.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 90.000,00 - 10.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 88.700,00 - 10.200,00 78.500,00 78.500,00 78.500,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 5.800,00 5.200,00 11.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 190: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 65.000,00 - 16.900,00 48.100,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 7.300,00 500,00 7.800,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 100,00 200,00 300,00 300,00 300,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 100,00 200,00 300,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230118 Logoped 0,00 65.000,00 - 65.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 65.000,00 - 65.000,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 65.000,00 - 65.000,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 55.706,60 - 55.706,60 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 9.293,40 - 9.293,40 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230119 Nagrade za učenike 3.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230120 Rano učenje informatike 26.005,34 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 26.005,34 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 26.005,34 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 22.186,85 25.738,17 0,00 25.738,17 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 3.818,49 4.261,83 0,00 4.261,83 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230122 Psiholog 62.413,03 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 62.413,03 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 62.413,03 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 53.249,56 55.706,60 0,00 55.706,60 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 9.163,47 9.293,40 0,00 9.293,40 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230124 Kvalitetna nastava 3.951,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.951,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 191: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 3.951,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 3.951,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230134 Školski preventivni programi 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 3.672,00 3.672,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 3.672,00 3.672,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 3.672,00 3.672,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 3.672,00 3.672,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 48.175,55 6.500,00 - 6.500,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 48.175,55 6.500,00 - 6.500,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 48.175,55 6.500,00 - 6.500,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 48.175,55 6.500,00 - 6.500,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 48.175,55 6.500,00 - 6.500,00 0,00 0,00 0,00

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 8.750,00 3.150.000,00 - 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240304 OŠ"Rivarela" Novigrad 0,00 1.650.000,00 - 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 192: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 1.650.000,00 - 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 1.650.000,00 - 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 1.650.000,00 - 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240306 Energetska obnova zgrade 0,00 1.500.000,00 - 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 1.500.000,00 - 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

0,00 1.500.000,00 - 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 1.500.000,00 - 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 35.000,00 - 18.650,00 16.350,00 16.350,00 16.350,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 35.000,00 - 18.650,00 16.350,00 16.350,00 16.350,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 35.000,00 - 18.650,00 16.350,00 16.350,00 16.350,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 35.000,00 - 18.650,00 16.350,00 16.350,00 16.350,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 30.000,00 - 17.000,00 13.000,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 5.000,00 - 1.650,00 3.350,00 0,00 0,00

10401 Talijanska O.Š., Novigrad 463.907,79 1.287.485,90 - 91.063,99 1.196.421,91 1.208.959,91 1.200.959,91

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 171.700,20 169.922,04 - 1.427,64 168.494,40 168.494,40 168.494,40

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 78.336,00 78.336,00 0,00 78.336,00 78.336,00 78.336,00

3 RASHODI POSLOVANJA 78.336,00 78.336,00 0,00 78.336,00 78.336,00 78.336,00

32 MATERIJALNI RASHODI 76.136,00 77.136,00 0,00 77.136,00 77.136,00 77.136,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 13.000,00 20.000,00 1.500,00 21.500,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 32.497,73 25.136,00 400,00 25.536,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 30.638,27 30.500,00 - 1.500,00 29.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.500,00 - 400,00 1.100,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 2.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 93.364,20 91.586,04 - 1.427,64 90.158,40 90.158,40 90.158,40

3 RASHODI POSLOVANJA 93.364,20 91.586,04 - 1.427,64 90.158,40 90.158,40 90.158,40

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 193: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 3.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

323 RASHODI ZA USLUGE 3.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

89.864,20 87.086,04 - 1.427,64 85.658,40 85.658,40 85.658,40

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

89.864,20 87.086,04 - 1.427,64 85.658,40 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 23.914,80 25.669,86 - 2.004,35 23.665,51 23.665,51 23.665,51

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 23.914,80 25.669,86 - 2.004,35 23.665,51 23.665,51 23.665,51

3 RASHODI POSLOVANJA 23.914,80 25.669,86 - 2.004,35 23.665,51 23.665,51 23.665,51

32 MATERIJALNI RASHODI 23.914,80 25.669,86 - 2.004,35 23.665,51 23.665,51 23.665,51

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 18.288,49 20.043,55 - 2.004,35 18.039,20 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.626,31 5.626,31 0,00 5.626,31 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 179.134,67 1.041.894,00 - 69.632,00 972.262,00 988.800,00 988.800,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 0,00 248.700,00 7.900,00 256.600,00 275.700,00 275.700,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 248.700,00 7.900,00 256.600,00 275.700,00 275.700,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 248.200,00 7.800,00 256.000,00 275.000,00 275.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 210.700,00 7.800,00 218.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 500,00 100,00 600,00 700,00 700,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 500,00 100,00 600,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 111.871,50 172.060,00 600,00 172.660,00 178.200,00 178.200,00

3 RASHODI POSLOVANJA 111.871,50 172.060,00 600,00 172.660,00 178.200,00 178.200,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 109.664,56 111.304,61 - 519,48 110.785,13 115.000,00 115.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 93.563,78 92.307,80 - 767,58 91.540,22 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 4.663,00 - 1.163,00 3.500,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 16.100,78 14.333,81 1.411,10 15.744,91 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.206,94 60.155,39 1.019,48 61.174,87 62.500,00 62.500,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.206,94 1.755,39 519,48 2.274,87 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 194: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 40.400,00 500,00 40.900,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 600,00 100,00 700,00 700,00 700,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 600,00 100,00 700,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 0,00 523.000,00 - 84.500,00 438.500,00 438.000,00 438.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 523.000,00 - 84.500,00 438.500,00 438.000,00 438.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 522.000,00 - 85.000,00 437.000,00 437.000,00 437.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 510.500,00 - 88.000,00 422.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.500,00 3.000,00 6.500,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 1.000,00 500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 1.000,00 500,00 1.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230119 Nagrade za učenike 480,00 2.500,00 - 2.000,00 500,00 500,00 500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 480,00 2.500,00 - 2.000,00 500,00 500,00 500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 480,00 2.500,00 - 2.000,00 500,00 500,00 500,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 480,00 2.500,00 - 2.000,00 500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230120 Rano učenje informatike 8.570,24 12.800,00 9.400,00 22.200,00 14.900,00 14.900,00

3 RASHODI POSLOVANJA 8.570,24 12.800,00 9.400,00 22.200,00 14.900,00 14.900,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.447,74 11.323,60 7.982,19 19.305,79 12.000,00 12.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 7.207,36 9.650,00 6.808,48 16.458,48 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.240,38 1.673,60 1.173,71 2.847,31 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 122,50 1.476,40 1.417,81 2.894,21 2.900,00 2.900,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 122,50 960,00 1.934,21 2.894,21 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 516,40 - 516,40 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230122 Psiholog 57.042,93 56.304,00 1.741,00 58.045,00 59.500,00 59.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 57.042,93 56.304,00 1.741,00 58.045,00 59.500,00 59.500,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 57.042,93 55.804,00 1.741,00 57.545,00 59.000,00 59.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 195: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

311 PLAĆE (BRUTO) 46.821,48 47.573,70 459,60 48.033,30 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.164,20 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 8.057,25 8.230,30 31,40 8.261,70 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230124 Kvalitetna nastava 1.170,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.170,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.170,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.170,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230137 Stručno usavršavanje učitelja 0,00 16.530,00 - 500,00 16.030,00 17.000,00 17.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 16.530,00 - 500,00 16.030,00 17.000,00 17.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 14.030,00 0,00 14.030,00 15.000,00 15.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 2.030,00 0,00 2.030,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.500,00 - 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.500,00 - 500,00 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230194 Projekt "Tic,tac..a spaso con il nostro amico Calendario" 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 2.727,00 2.727,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 2.727,00 2.727,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 2.727,00 2.727,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 2.727,00 2.727,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 89.158,12 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 85.328,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 85.328,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 196: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 85.328,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 85.328,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 3.830,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.830,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 3.830,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 8.000,00 - 8.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 3.830,00 12.000,00 - 12.000,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 30.000,00 2.000,00 32.000,00 28.000,00 20.000,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 30.000,00 2.000,00 32.000,00 28.000,00 20.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 30.000,00 2.000,00 32.000,00 28.000,00 20.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 30.000,00 2.000,00 32.000,00 28.000,00 20.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 24.000,00 2.000,00 26.000,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj 384.276,53 1.332.544,89 - 149.729,44 1.182.815,45 1.150.315,45 1.150.315,45

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 249.023,77 251.851,71 - 2.940,21 248.911,50 248.911,50 248.911,50

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 70.176,00 67.944,00 0,00 67.944,00 67.944,00 67.944,00

3 RASHODI POSLOVANJA 70.176,00 67.944,00 0,00 67.944,00 67.944,00 67.944,00

32 MATERIJALNI RASHODI 65.521,00 64.644,00 - 200,00 64.444,00 64.444,00 64.444,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 14.626,93 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 14.200,00 17.500,00 1.500,00 19.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 33.748,12 30.668,00 - 1.474,00 29.194,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.945,95 2.976,00 - 226,00 2.750,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 4.655,00 3.300,00 200,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.655,00 3.300,00 200,00 3.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 178.847,77 183.907,71 - 2.940,21 180.967,50 180.967,50 180.967,50

3 RASHODI POSLOVANJA 178.847,77 183.907,71 - 2.940,21 180.967,50 180.967,50 180.967,50

32 MATERIJALNI RASHODI 4.000,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 197: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

323 RASHODI ZA USLUGE 4.000,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

174.847,77 179.407,71 - 2.940,21 176.467,50 176.467,50 176.467,50

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

174.847,77 179.407,71 - 2.940,21 176.467,50 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 103.061,63 101.165,45 - 8.251,00 92.914,45 92.914,45 92.914,45

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 103.061,63 101.165,45 - 8.251,00 92.914,45 92.914,45 92.914,45

3 RASHODI POSLOVANJA 103.061,63 101.165,45 - 8.251,00 92.914,45 92.914,45 92.914,45

32 MATERIJALNI RASHODI 103.061,63 101.165,45 - 8.251,00 92.914,45 92.914,45 92.914,45

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 91.938,27 90.009,96 - 8.251,00 81.758,96 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.041,32 1.041,32 0,00 1.041,32 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.082,04 10.114,17 0,00 10.114,17 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 21.424,50 965.652,73 - 124.663,23 840.989,50 808.489,50 808.489,50

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 0,00 69.154,55 - 69.154,55 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 69.154,55 - 69.154,55 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 51.150,00 - 51.150,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 43.000,00 - 43.000,00 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 500,00 - 500,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 7.650,00 - 7.650,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 18.004,55 - 18.004,55 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 4.750,00 - 4.750,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 13.254,55 - 13.254,55 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 14.924,50 163.189,75 - 43.087,25 120.102,50 120.102,50 120.102,50

3 RASHODI POSLOVANJA 14.924,50 136.689,75 - 25.587,25 111.102,50 111.102,50 111.102,50

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 3.000,00 - 3.000,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 2.500,00 - 2.500,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 500,00 - 500,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 14.924,50 133.189,75 - 23.087,25 110.102,50 110.102,50 110.102,50

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 12.000,00 - 3.000,00 9.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 14.699,50 89.149,75 - 4.647,25 84.502,50 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 198: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

323 RASHODI ZA USLUGE 225,00 29.040,00 - 16.440,00 12.600,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 500,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 26.500,00 - 17.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 26.500,00 - 17.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 23.500,00 - 18.500,00 5.000,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 0,00 81.000,00 7.265,00 88.265,00 88.265,00 88.265,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 81.000,00 7.265,00 88.265,00 88.265,00 88.265,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 61.000,00 8.500,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 52.000,00 5.000,00 57.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 9.000,00 900,00 9.900,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 - 1.235,00 18.765,00 18.765,00 18.765,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 11.000,00 - 4.000,00 7.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 9.000,00 2.765,00 11.765,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230116 Školski list i časopisi 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230118 Logoped 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 199: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230119 Nagrade za učenike 1.500,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.500,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.500,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.500,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230121 Opremanje kuhinje - HACCAP 5.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

5.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 5.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0911

A230161 Dječji vrtići 0,00 496.050,00 - 24.428,00 471.622,00 471.622,00 471.622,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 483.050,00 - 24.428,00 458.622,00 458.622,00 458.622,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 327.000,00 - 8.000,00 319.000,00 319.000,00 319.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 266.000,00 0,00 266.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 15.000,00 - 8.000,00 7.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 154.050,00 - 15.928,00 138.122,00 138.122,00 138.122,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 21.000,00 - 6.000,00 15.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 105.550,00 - 11.528,00 94.022,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 24.500,00 1.600,00 26.100,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 2.000,00 - 500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 2.000,00 - 500,00 1.500,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0960

A230163 Izleti i terenska nastava 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 200: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 32.400,00 - 32.400,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 32.400,00 - 32.400,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 32.400,00 - 32.400,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 32.400,00 - 32.400,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230169 Obrazovanje odraslih 0,00 61.858,43 2.641,57 64.500,00 64.500,00 64.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 61.858,43 2.641,57 64.500,00 64.500,00 64.500,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 51.858,43 141,57 52.000,00 52.000,00 52.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 7.858,43 141,57 8.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 10.000,00 1.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230170 Učenička zadruga 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 201: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 25.500,00 25.500,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 25.500,00 25.500,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 25.500,00 25.500,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 25.500,00 25.500,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 10.766,63 13.875,00 - 13.875,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 10.766,63 13.875,00 - 13.875,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 10.766,63 13.875,00 - 13.875,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 10.766,63 13.875,00 - 13.875,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 389,23 13.875,00 - 13.875,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 10.377,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan 1.500.607,56 1.453.629,50 - 6.788,27 1.446.841,23 1.455.191,23 1.455.191,23

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 869.863,51 706.461,52 30.163,98 736.625,50 737.185,50 737.185,50

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 162.720,00 160.488,00 0,00 160.488,00 160.488,00 160.488,00

3 RASHODI POSLOVANJA 162.720,00 160.488,00 0,00 160.488,00 160.488,00 160.488,00

32 MATERIJALNI RASHODI 160.670,00 158.438,00 0,00 158.438,00 158.438,00 158.438,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16.050,00 17.300,00 0,00 17.300,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 52.732,90 52.700,00 0,00 52.700,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 91.087,10 87.638,00 0,00 87.638,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 2.050,00 2.050,00 0,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.050,00 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 707.143,51 499.533,52 30.163,98 529.697,50 529.697,50 529.697,50

3 RASHODI POSLOVANJA 707.143,51 499.533,52 30.163,98 529.697,50 529.697,50 529.697,50

32 MATERIJALNI RASHODI 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 202: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

700.143,51 492.533,52 30.163,98 522.697,50 522.697,50 522.697,50

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

700.143,51 492.533,52 30.163,98 522.697,50 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 46.440,00 0,00 46.440,00 47.000,00 47.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 46.440,00 0,00 46.440,00 47.000,00 47.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 46.440,00 0,00 46.440,00 47.000,00 47.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 20.580,00 0,00 20.580,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 20.860,00 0,00 20.860,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 185.777,86 171.735,73 0,00 171.735,73 171.735,73 171.735,73

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 185.777,86 171.735,73 0,00 171.735,73 171.735,73 171.735,73

3 RASHODI POSLOVANJA 185.777,86 171.735,73 0,00 171.735,73 171.735,73 171.735,73

32 MATERIJALNI RASHODI 185.777,86 171.735,73 0,00 171.735,73 171.735,73 171.735,73

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 176.842,13 162.800,00 0,00 162.800,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.935,73 8.935,73 0,00 8.935,73 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 188.330,31 505.388,50 - 19.908,50 485.480,00 493.270,00 493.270,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 1.300,00 10.958,50 - 10.958,50 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.300,00 10.958,50 - 10.958,50 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 2.436,00 - 2.436,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 2.248,15 - 2.248,15 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 187,85 - 187,85 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.300,00 4.822,50 - 4.822,50 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 1.660,00 - 1.660,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 660,00 - 660,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 2.502,50 - 2.502,50 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

0,00 3.700,00 - 3.700,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 203: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

0,00 3.700,00 - 3.700,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 56.214,00 250.100,00 0,00 250.100,00 250.100,00 250.100,00

3 RASHODI POSLOVANJA 56.214,00 250.100,00 0,00 250.100,00 250.100,00 250.100,00

32 MATERIJALNI RASHODI 56.214,00 250.100,00 0,00 250.100,00 250.100,00 250.100,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 51.406,50 224.100,00 0,00 224.100,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 4.807,50 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 111.110,24 120.370,00 4.300,00 124.670,00 124.670,00 124.670,00

3 RASHODI POSLOVANJA 111.110,24 120.370,00 4.300,00 124.670,00 124.670,00 124.670,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 109.211,23 117.870,00 4.300,00 122.170,00 122.170,00 122.170,00

311 PLAĆE (BRUTO) 93.289,11 92.815,00 35,00 92.850,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 15.922,12 25.055,00 - 35,00 25.020,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.899,01 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.899,01 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 19.706,07 82.000,00 0,00 82.000,00 79.000,00 79.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 9.797,94 82.000,00 0,00 82.000,00 79.000,00 79.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 9.797,94 82.000,00 0,00 82.000,00 79.000,00 79.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 592,56 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 4.905,38 69.000,00 0,00 69.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.300,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 9.908,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

9.908,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 9.908,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 20.000,00 - 11.250,00 8.750,00 20.000,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.000,00 - 11.250,00 8.750,00 20.000,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 - 11.250,00 8.750,00 20.000,00 20.000,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 20.000,00 - 11.250,00 8.750,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 204: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0911

A230161 Dječji vrtići 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja 0,00 1.960,00 0,00 1.960,00 1.500,00 1.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.960,00 0,00 1.960,00 1.500,00 1.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 1.960,00 0,00 1.960,00 1.500,00 1.500,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 1.960,00 0,00 1.960,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230171 Školska sportska društva 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230172 Klub tehničara 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 182.829,63 13.918,75 - 13.918,75 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 182.829,63 13.918,75 - 13.918,75 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 182.829,63 13.918,75 - 13.918,75 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 182.829,63 13.918,75 - 13.918,75 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 182.829,63 13.918,75 - 13.918,75 0,00 0,00 0,00

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 58.591,25 3.125,00 - 3.125,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 58.591,25 3.125,00 - 3.125,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 58.591,25 3.125,00 - 3.125,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 205: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

58.591,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 58.591,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 3.125,00 - 3.125,00 0,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 3.125,00 - 3.125,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 15.215,00 53.000,00 0,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 15.215,00 53.000,00 0,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.215,00 53.000,00 0,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

15.215,00 53.000,00 0,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 15.215,00 47.500,00 0,00 47.500,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00

10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša 659.703,43 664.540,79 - 40.944,80 623.595,99 510.995,99 510.995,99

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 148.898,70 144.346,00 - 42.088,00 102.258,00 102.258,00 102.258,00

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 97.032,00 95.208,00 0,00 95.208,00 95.208,00 95.208,00

3 RASHODI POSLOVANJA 97.032,00 95.208,00 0,00 95.208,00 95.208,00 95.208,00

32 MATERIJALNI RASHODI 94.932,00 93.108,00 0,00 93.108,00 93.108,00 93.108,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11.350,00 9.900,00 100,00 10.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 29.141,59 30.108,00 - 100,00 30.008,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 51.769,20 50.600,00 0,00 50.600,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.671,21 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 51.866,70 49.088,00 - 44.088,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 51.866,70 49.088,00 - 44.088,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 4.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 4.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

47.366,70 44.088,00 - 44.088,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 206: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

47.366,70 44.088,00 - 44.088,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 50,00 2.000,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 50,00 2.000,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 50,00 2.000,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 50,00 2.000,00 2.050,00 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 143.226,12 97.630,07 37.607,92 135.237,99 135.237,99 135.237,99

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 143.226,12 97.630,07 37.607,92 135.237,99 135.237,99 135.237,99

3 RASHODI POSLOVANJA 143.226,12 97.630,07 37.607,92 135.237,99 135.237,99 135.237,99

32 MATERIJALNI RASHODI 143.226,12 97.630,07 - 9.267,08 88.362,99 88.362,99 88.362,99

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 138.266,81 92.670,76 - 9.267,08 83.403,68 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.959,31 4.959,31 0,00 4.959,31 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

0,00 0,00 46.875,00 46.875,00 46.875,00 46.875,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

0,00 0,00 46.875,00 46.875,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 119.298,92 246.427,22 - 327,22 246.100,00 233.500,00 233.500,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 1.300,00 1.050,00 - 1.050,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.300,00 1.050,00 - 1.050,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.300,00 1.050,00 - 1.050,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.300,00 1.050,00 - 1.050,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 0,00 15.483,32 - 15.483,32 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 15.483,32 - 15.483,32 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 15.483,32 - 15.483,32 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 15.483,32 - 15.483,32 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 10.944,00 93.000,00 8.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 10.944,00 93.000,00 8.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 10.944,00 93.000,00 8.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 207: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 10.944,00 93.000,00 8.000,00 101.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 105.995,88 106.000,00 0,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 105.995,88 106.000,00 0,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 105.995,88 106.000,00 0,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 90.496,92 90.500,00 0,00 90.500,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 15.498,96 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230119 Nagrade za učenike 1.059,04 1.193,90 306,10 1.500,00 1.500,00 1.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.059,04 1.193,90 306,10 1.500,00 1.500,00 1.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.059,04 1.193,90 306,10 1.500,00 1.500,00 1.500,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.059,04 1.193,90 306,10 1.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230137 Stručno usavršavanje učitelja 0,00 2.700,00 - 2.700,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.700,00 - 2.700,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.700,00 - 2.700,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.700,00 - 2.700,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0960

A230163 Izleti i terenska nastava 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230176 Državno natjecanje 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 208: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 94.863,73 128.137,50 - 28.137,50 100.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 94.863,73 28.137,50 - 28.137,50 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 94.863,73 28.137,50 - 28.137,50 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 94.863,73 28.137,50 - 28.137,50 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 94.863,73 28.137,50 - 28.137,50 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 55.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 55.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 55.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

55.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 55.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 98.005,96 48.000,00 - 8.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 98.005,96 43.000,00 - 8.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 209: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 98.005,96 43.000,00 - 8.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

98.005,96 43.000,00 - 8.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 98.005,96 43.000,00 - 8.000,00 35.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240502 Opremanje knjižnica 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina 1.041.646,85 1.317.812,96 116.864,10 1.434.677,06 1.434.677,06 1.434.677,06

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 723.236,33 723.232,22 - 9.238,97 713.993,25 713.993,25 713.993,25

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 144.576,00 144.624,00 0,00 144.624,00 144.624,00 144.624,00

3 RASHODI POSLOVANJA 144.576,00 144.624,00 0,00 144.624,00 144.624,00 144.624,00

32 MATERIJALNI RASHODI 141.396,00 141.224,00 0,00 141.224,00 141.224,00 141.224,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 21.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 57.080,75 50.232,00 2.948,00 53.180,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 62.424,00 68.012,00 - 2.948,00 65.064,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 891,25 980,00 0,00 980,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.180,00 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.180,00 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 578.660,33 568.578,22 - 9.238,97 559.339,25 559.339,25 559.339,25

3 RASHODI POSLOVANJA 578.660,33 568.578,22 - 9.238,97 559.339,25 559.339,25 559.339,25

32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

573.660,33 563.578,22 - 9.238,97 554.339,25 554.339,25 554.339,25

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

573.660,33 563.578,22 - 9.238,97 554.339,25 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 10.030,00 0,00 10.030,00 10.030,00 10.030,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 30,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 210: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 30,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 127.012,30 109.674,37 0,00 109.674,37 109.674,37 109.674,37

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 127.012,30 109.674,37 0,00 109.674,37 109.674,37 109.674,37

3 RASHODI POSLOVANJA 127.012,30 109.674,37 0,00 109.674,37 109.674,37 109.674,37

32 MATERIJALNI RASHODI 127.012,30 109.674,37 0,00 109.674,37 109.674,37 109.674,37

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 120.006,78 102.668,85 0,00 102.668,85 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 7.005,52 7.005,52 0,00 7.005,52 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 165.035,63 450.295,43 145.714,01 596.009,44 596.009,44 596.009,44

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 23.792,00 10.922,23 - 10.922,23 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 23.792,00 10.922,23 - 10.922,23 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 23.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 20.137,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 3.654,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 10.922,23 - 10.922,23 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 10.922,23 - 10.922,23 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 50.970,00 237.600,00 82.800,00 320.400,00 320.400,00 320.400,00

3 RASHODI POSLOVANJA 50.970,00 237.600,00 82.800,00 320.400,00 320.400,00 320.400,00

32 MATERIJALNI RASHODI 50.970,00 237.600,00 82.800,00 320.400,00 320.400,00 320.400,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 211: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 50.970,00 237.600,00 82.800,00 320.400,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 76.256,63 126.263,20 101.436,24 227.699,44 227.699,44 227.699,44

3 RASHODI POSLOVANJA 76.256,63 126.263,20 101.436,24 227.699,44 227.699,44 227.699,44

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 76.017,23 123.763,20 100.936,24 224.699,44 224.699,44 224.699,44

311 PLAĆE (BRUTO) 64.932,09 105.600,00 81.003,60 186.603,60 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11.085,14 18.163,20 13.932,64 32.095,84 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 239,40 2.500,00 500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 239,40 2.500,00 500,00 3.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 5.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.409,16 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 3.409,16 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.409,16 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.590,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

1.590,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 1.590,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230125 Dječji festival Labinski kanat 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 23.690,00 0,00 23.690,00 23.690,00 23.690,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 212: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 23.690,00 0,00 23.690,00 23.690,00 23.690,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 23.690,00 0,00 23.690,00 23.690,00 23.690,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 23.690,00 0,00 23.690,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230148 Prijevoz učenika s posebnim potrebama 0,00 2.720,00 0,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.720,00 0,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

0,00 2.720,00 0,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

0,00 2.720,00 0,00 2.720,00 0,00 0,00

Funkcija 0960

A230153 Školska natjecanja 1.425,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.425,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.425,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 375,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.050,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

Funkcija 0920

A230164 Obilježavanje godišnjica škole 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 10.000,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 3.992,00 17.600,00 - 17.600,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.992,00 17.600,00 - 17.600,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 3.992,00 17.600,00 - 17.600,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.992,00 17.600,00 - 17.600,00 0,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 12.556,34 14.735,94 - 14.735,94 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 12.556,34 14.735,94 - 14.735,94 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 12.556,34 14.735,94 - 14.735,94 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 12.556,34 14.735,94 - 14.735,94 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 12.556,34 14.735,94 - 14.735,94 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 213: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 13.806,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 13.806,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 13.806,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

13.806,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 13.806,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 19.875,00 - 4.875,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 19.875,00 - 4.875,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 19.875,00 - 4.875,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 19.875,00 - 4.875,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 16.875,00 - 4.875,00 12.000,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

11017 O.Š. Svetvinčenat 425.850,12 612.696,61 - 30.332,17 582.364,44 559.594,44 559.594,44

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 318.327,43 342.820,92 - 2.685,67 340.135,25 340.135,25 340.135,25

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 95.208,00 93.384,00 0,00 93.384,00 93.384,00 93.384,00

3 RASHODI POSLOVANJA 95.208,00 93.384,00 0,00 93.384,00 93.384,00 93.384,00

32 MATERIJALNI RASHODI 90.408,00 88.184,00 0,00 88.184,00 88.184,00 88.184,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11.949,80 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 37.149,20 39.917,00 0,00 39.917,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 36.086,50 31.500,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.222,50 7.267,00 0,00 7.267,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 4.800,00 5.200,00 0,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.800,00 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 223.119,43 248.436,92 - 2.685,67 245.751,25 245.751,25 245.751,25

3 RASHODI POSLOVANJA 223.119,43 248.436,92 - 2.685,67 245.751,25 245.751,25 245.751,25

32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 214: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

220.119,43 244.436,92 - 2.685,67 241.751,25 241.751,25 241.751,25

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

220.119,43 244.436,92 - 2.685,67 241.751,25 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 81.160,51 72.759,19 - 6.700,00 66.059,19 66.059,19 66.059,19

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 81.160,51 72.759,19 - 6.700,00 66.059,19 66.059,19 66.059,19

3 RASHODI POSLOVANJA 81.160,51 72.759,19 - 6.700,00 66.059,19 66.059,19 66.059,19

32 MATERIJALNI RASHODI 81.160,51 72.759,19 - 6.700,00 66.059,19 66.059,19 66.059,19

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 75.401,32 67.000,00 - 6.700,00 60.300,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.759,19 5.759,19 0,00 5.759,19 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 18.102,20 175.494,00 - 19.324,00 156.170,00 133.400,00 133.400,00

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 5.481,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.481,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.926,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 4.203,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 723,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 554,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 554,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 8.605,00 141.800,00 - 44.800,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 8.605,00 141.800,00 - 44.800,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 8.605,00 141.800,00 - 44.800,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 8.605,00 140.000,00 - 44.800,00 95.200,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 215: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 2.780,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.780,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.780,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.780,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230130 Izborni i dodatni programi 0,00 22.694,00 - 4.294,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 22.694,00 - 4.294,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 22.694,00 - 4.294,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 239,00 0,00 239,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 10.055,00 - 4.000,00 6.055,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 12.400,00 - 294,00 12.106,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti 1.236,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.236,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.236,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.000,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 236,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 22.770,00 22.770,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 22.770,00 22.770,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 22.770,00 22.770,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 22.770,00 22.770,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 6.759,98 19.622,50 - 1.622,50 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 5.259,98 1.622,50 - 1.622,50 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 216: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 5.259,98 1.622,50 - 1.622,50 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.259,98 1.622,50 - 1.622,50 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 5.259,98 1.622,50 - 1.622,50 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 1.500,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.500,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.500,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.500,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 1.500,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240502 Opremanje knjižnica 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički 766.343,67 873.921,59 32.682,17 906.603,76 824.903,76 824.903,66

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 495.322,51 498.671,50 54.502,50 553.174,00 493.474,00 493.474,00

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 108.888,00 111.624,00 0,00 111.624,00 111.624,00 111.624,00

3 RASHODI POSLOVANJA 108.888,00 111.624,00 0,00 111.624,00 111.624,00 111.624,00

32 MATERIJALNI RASHODI 106.927,89 109.624,00 0,00 109.624,00 109.624,00 109.624,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 20.319,96 18.936,00 3.064,00 22.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 33.669,74 31.188,00 3.236,00 34.424,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 49.363,57 56.300,00 - 8.300,00 48.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.574,62 3.200,00 2.000,00 5.200,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.960,11 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 217: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.960,11 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 386.434,51 322.047,50 - 5.197,50 316.850,00 316.850,00 316.850,00

3 RASHODI POSLOVANJA 386.434,51 322.047,50 - 5.197,50 316.850,00 316.850,00 316.850,00

32 MATERIJALNI RASHODI 6.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 6.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

380.434,51 317.047,50 - 5.197,50 311.850,00 311.850,00 311.850,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

380.434,51 317.047,50 - 5.197,50 311.850,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 65.000,00 59.700,00 124.700,00 65.000,00 65.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 65.000,00 59.700,00 124.700,00 65.000,00 65.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 65.000,00 59.700,00 124.700,00 65.000,00 65.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 45.000,00 53.500,00 98.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 5.000,00 6.200,00 11.200,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 172.152,89 158.387,09 - 13.527,33 144.859,76 144.859,76 144.859,66

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 172.152,89 158.387,09 - 13.527,33 144.859,76 144.859,76 144.859,66

3 RASHODI POSLOVANJA 172.152,89 158.387,09 - 13.527,33 144.859,76 144.859,76 144.859,66

32 MATERIJALNI RASHODI 172.152,89 158.387,09 - 13.527,33 144.859,76 144.859,76 144.859,66

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 147.936,79 135.273,34 - 13.527,33 121.746,01 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 12.533,93 11.656,35 0,00 11.656,35 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 11.682,17 11.457,40 0,00 11.457,40 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 9.953,00 167.863,00 21.707,00 189.570,00 167.570,00 167.570,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 136,00 866,00 - 866,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 136,00 866,00 - 866,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 136,00 866,00 - 866,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 136,00 266,00 - 266,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 600,00 - 600,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 218: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0950

A230103 Pravna pomoć 1.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 8.592,00 141.997,00 - 4.427,00 137.570,00 137.570,00 137.570,00

3 RASHODI POSLOVANJA 8.592,00 141.997,00 - 4.427,00 137.570,00 137.570,00 137.570,00

32 MATERIJALNI RASHODI 8.592,00 141.997,00 - 4.427,00 137.570,00 137.570,00 137.570,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 8.592,00 136.997,00 - 3.927,00 133.070,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 5.000,00 - 500,00 4.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230119 Nagrade za učenike 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230134 Školski preventivni programi 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230138 Sudjelovanje na smotrama i radionicama 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 219: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A230150 Dječji paketići 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 77.415,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 15.659,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 15.659,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.659,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 15.659,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda 61.755,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 61.755,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 61.755,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 61.755,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 11.500,00 49.000,00 - 30.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 11.500,00 49.000,00 - 30.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.500,00 49.000,00 - 30.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

11.500,00 49.000,00 - 30.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 11.500,00 43.000,00 - 28.000,00 15.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 220: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 5.500,00 - 2.000,00 3.500,00 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

10854 O.Š. Tar-Vabriga 1.471.565,30 1.704.669,01 87.428,28 1.792.097,29 1.825.997,93 1.826.347,93

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 556.802,90 560.999,00 - 6.275,00 554.724,00 556.874,00 556.874,00

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 183.936,00 186.624,00 0,00 186.624,00 186.624,00 186.624,00

3 RASHODI POSLOVANJA 183.936,00 186.624,00 0,00 186.624,00 186.624,00 186.624,00

32 MATERIJALNI RASHODI 180.736,00 183.124,00 - 200,00 182.924,00 182.924,00 182.924,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 35.416,00 40.614,00 - 3.114,00 37.500,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 60.103,40 60.000,00 5.000,00 65.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 81.300,27 80.510,00 - 4.586,00 75.924,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.916,33 2.000,00 2.500,00 4.500,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.200,00 3.500,00 200,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.200,00 3.500,00 200,00 3.700,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 372.866,90 361.125,00 - 3.875,00 357.250,00 357.250,00 357.250,00

3 RASHODI POSLOVANJA 372.866,90 361.125,00 - 3.875,00 357.250,00 357.250,00 357.250,00

32 MATERIJALNI RASHODI 8.000,00 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

323 RASHODI ZA USLUGE 8.000,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

364.866,90 352.625,00 - 3.875,00 348.750,00 348.750,00 348.750,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

364.866,90 352.625,00 - 3.875,00 348.750,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 13.250,00 - 2.400,00 10.850,00 13.000,00 13.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 13.250,00 - 2.400,00 10.850,00 13.000,00 13.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 13.200,00 - 2.400,00 10.800,00 12.950,00 12.950,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 5.400,00 - 2.900,00 2.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.800,00 - 500,00 2.300,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 50,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 125.369,05 133.972,07 2.547,70 136.519,77 136.519,77 136.519,77

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 221: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 125.369,05 133.972,07 2.547,70 136.519,77 136.519,77 136.519,77

3 RASHODI POSLOVANJA 125.369,05 133.972,07 2.547,70 136.519,77 136.519,77 136.519,77

32 MATERIJALNI RASHODI 125.369,05 133.972,07 2.547,70 136.519,77 136.519,77 136.519,77

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 115.920,00 124.523,02 2.547,70 127.070,72 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.449,05 9.449,05 0,00 9.449,05 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 399.058,41 944.612,37 109.391,15 1.054.003,52 1.082.604,16 1.082.954,16

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 1.889,00 1.503,00 - 1.503,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.889,00 1.503,00 - 1.503,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.889,00 1.503,00 - 1.503,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 294,00 732,00 - 732,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.595,00 771,00 - 771,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 12.512,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 12.512,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11.622,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 9.915,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.707,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 890,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 890,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 10.017,00 310.160,00 86.340,00 396.500,00 396.500,00 396.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 10.017,00 310.160,00 86.340,00 396.500,00 396.500,00 396.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 10.017,00 310.160,00 86.340,00 396.500,00 396.500,00 396.500,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 10.017,00 299.160,00 65.340,00 364.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 9.000,00 21.000,00 30.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 242.400,00 387.721,53 - 25.931,53 361.790,00 390.600,00 390.600,00

3 RASHODI POSLOVANJA 234.437,81 386.221,53 - 26.931,53 359.290,00 387.100,00 387.100,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 205.131,07 211.000,00 5.000,00 216.000,00 221.000,00 221.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 222: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

311 PLAĆE (BRUTO) 172.222,02 174.708,00 0,00 174.708,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.269,18 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 29.639,87 36.292,00 0,00 36.292,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 29.306,74 175.221,53 - 31.931,53 143.290,00 166.100,00 166.100,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 4.784,85 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 12.700,95 138.621,53 - 22.431,53 116.190,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 7.468,94 16.000,00 2.500,00 18.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.352,00 13.000,00 - 12.000,00 1.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.962,19 1.500,00 1.000,00 2.500,00 3.500,00 3.500,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

7.962,19 1.500,00 1.000,00 2.500,00 3.500,00 3.500,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 7.962,19 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 1.500,00 - 500,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230108 Učenje stranog jezika 23.995,92 34.300,00 0,00 34.300,00 35.150,00 35.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 23.995,92 34.300,00 0,00 34.300,00 35.150,00 35.500,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 23.995,92 30.300,00 0,00 30.300,00 30.650,00 31.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 20.465,00 25.088,40 0,00 25.088,40 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 3.530,92 5.211,60 0,00 5.211,60 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.500,00 4.500,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 0,00 10.000,00 500,00 10.500,00 11.000,00 11.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.000,00 500,00 10.500,00 11.000,00 11.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 10.000,00 500,00 10.500,00 11.000,00 11.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 2.700,00 300,00 3.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 7.300,00 200,00 7.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230118 Logoped 84.204,25 81.500,00 12.359,36 93.859,36 94.500,00 94.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 84.204,25 81.500,00 12.359,36 93.859,36 94.500,00 94.500,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 78.897,75 78.892,20 11.367,16 90.259,36 90.500,00 90.500,00

311 PLAĆE (BRUTO) 67.315,00 67.314,12 7.565,88 74.880,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 223: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11.582,75 11.578,08 1.301,28 12.879,36 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.306,50 2.607,80 992,20 3.600,00 4.000,00 4.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.569,50 1.000,00 1.600,00 2.600,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.737,00 1.607,80 - 607,80 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230127 Međunarodna razmjena 15.000,00 15.000,00 7.300,00 22.300,00 30.000,00 30.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 15.000,00 7.300,00 22.300,00 30.000,00 30.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 15.000,00 7.300,00 22.300,00 30.000,00 30.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.485,82 600,00 700,00 1.300,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 13.514,18 14.400,00 5.600,00 20.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230128 Zajedno protiv ovisnosti 3.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230129 Dani dječje radosti 712,14 1.260,76 3.739,24 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 712,14 1.260,76 3.739,24 5.000,00 5.000,00 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 712,14 1.260,76 3.739,24 5.000,00 5.000,00 5.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 1.260,76 739,24 2.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 712,14 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230130 Izborni i dodatni programi 5.327,23 6.000,00 10.000,00 16.000,00 25.000,00 25.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.327,23 6.000,00 10.000,00 16.000,00 25.000,00 25.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.327,23 6.000,00 10.000,00 16.000,00 25.000,00 25.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 372,00 750,00 250,00 1.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.937,93 1.350,00 3.650,00 5.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 800,00 2.900,00 6.100,00 9.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 217,30 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 224: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A230147 Volontarijat 0,00 11.983,08 11.983,08 23.966,16 23.966,16 23.966,16

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 11.983,08 11.983,08 23.966,16 23.966,16 23.966,16

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 11.983,08 11.983,08 23.966,16 23.966,16 23.966,16

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 11.983,08 11.983,08 23.966,16 0,00 0,00

Funkcija 0960

A230163 Izleti i terenska nastava 0,00 35.000,00 1.800,00 36.800,00 35.000,00 35.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 35.000,00 1.800,00 36.800,00 35.000,00 35.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 35.000,00 1.800,00 36.800,00 35.000,00 35.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 25.000,00 - 25.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 25.000,00 - 25.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 25.000,00 - 25.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 25.000,00 - 25.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230188 Sportom do zdravlja 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230189 Mentorstvo 0,00 5.184,00 - 1.296,00 3.888,00 3.888,00 3.888,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.184,00 - 1.296,00 3.888,00 3.888,00 3.888,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 5.184,00 - 1.296,00 3.888,00 3.888,00 3.888,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 4.423,20 - 1.105,80 3.317,40 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 225: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 760,80 - 190,20 570,60 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 17.100,00 17.100,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 17.100,00 17.100,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 17.100,00 17.100,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 17.100,00 17.100,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 302.220,34 3.000,00 2.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 299.470,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 299.470,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 299.470,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 299.470,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 2.750,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.750,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.750,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.750,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 88.114,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 88.114,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 88.114,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

88.114,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 88.114,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 62.085,57 - 20.235,57 41.850,00 42.000,00 42.000,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 62.085,57 - 20.235,57 41.850,00 42.000,00 42.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 62.085,57 - 20.235,57 41.850,00 42.000,00 42.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 62.085,57 - 20.235,57 41.850,00 42.000,00 42.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 58.035,57 - 19.185,57 38.850,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 4.050,00 - 1.050,00 3.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 226: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan 1.722.269,53 2.588.581,29 - 188.266,59 2.400.314,70 2.367.510,70 2.369.510,70

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 1.077.525,89 1.231.210,90 - 68.919,15 1.162.291,75 1.162.291,75 1.162.291,75

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 284.040,00 286.272,00 0,00 286.272,00 286.272,00 286.272,00

3 RASHODI POSLOVANJA 284.040,00 286.272,00 0,00 286.272,00 286.272,00 286.272,00

32 MATERIJALNI RASHODI 280.868,45 282.772,00 0,00 282.772,00 282.772,00 282.772,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 24.989,84 26.500,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 107.899,13 117.000,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 142.613,24 132.572,00 0,00 132.572,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.366,24 6.700,00 0,00 6.700,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.171,55 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.171,55 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 793.485,89 925.216,90 - 68.919,15 856.297,75 856.297,75 856.297,75

3 RASHODI POSLOVANJA 793.485,89 925.216,90 - 68.919,15 856.297,75 856.297,75 856.297,75

32 MATERIJALNI RASHODI 138.600,00 139.360,00 0,00 139.360,00 139.360,00 139.360,00

323 RASHODI ZA USLUGE 138.600,00 139.360,00 0,00 139.360,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

654.885,89 785.856,90 - 68.919,15 716.937,75 716.937,75 716.937,75

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

654.885,89 785.856,90 - 68.919,15 716.937,75 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 19.722,00 0,00 19.722,00 19.722,00 19.722,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 19.722,00 0,00 19.722,00 19.722,00 19.722,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 8.592,00 - 500,00 8.092,00 8.092,00 8.092,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 8.592,00 - 500,00 8.092,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 11.100,00 500,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 7.500,00 500,00 8.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 30,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 227: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 296.030,37 247.840,02 - 22.031,10 225.808,92 225.808,92 225.808,92

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 296.030,37 247.840,02 - 22.031,10 225.808,92 225.808,92 225.808,92

3 RASHODI POSLOVANJA 296.030,37 247.840,02 - 22.031,10 225.808,92 225.808,92 225.808,92

32 MATERIJALNI RASHODI 296.030,37 247.840,02 - 22.031,10 225.808,92 225.808,92 225.808,92

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 272.237,39 224.311,01 - 22.031,10 202.279,91 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 3.198,38 3.337,65 0,00 3.337,65 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 20.594,60 20.191,36 0,00 20.191,36 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 312.282,92 965.134,97 - 7.220,94 957.914,03 925.110,03 927.110,03

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 2.796,00 5.252,69 - 5.252,69 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.796,00 5.252,69 - 5.252,69 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 300,00 - 300,00 0,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 300,00 - 300,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.796,00 4.952,69 - 4.952,69 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 386,00 873,00 - 873,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 168,91 - 168,91 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 850,00 250,78 - 250,78 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.560,00 3.660,00 - 3.660,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 53.572,88 10.606,89 - 10.606,89 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 53.572,88 10.606,89 - 10.606,89 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.575,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 7.314,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.261,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 44.997,26 10.606,89 - 10.606,89 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 39.128,05 10.606,89 - 10.606,89 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.869,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 8.488,00 368.848,58 0,00 368.848,58 368.848,58 368.848,58

3 RASHODI POSLOVANJA 8.488,00 368.848,58 0,00 368.848,58 368.848,58 368.848,58

32 MATERIJALNI RASHODI 8.488,00 368.848,58 0,00 368.848,58 368.848,58 368.848,58

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 228: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 8.488,00 353.462,00 0,00 353.462,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 15.386,58 0,00 15.386,58 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 247.426,04 463.769,75 0,00 463.769,75 463.769,75 463.769,75

3 RASHODI POSLOVANJA 247.426,04 463.769,75 0,00 463.769,75 463.769,75 463.769,75

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 242.995,29 320.470,00 0,00 320.470,00 320.470,00 320.470,00

311 PLAĆE (BRUTO) 187.158,48 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 23.626,68 15.750,00 0,00 15.750,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 32.210,13 44.720,00 0,00 44.720,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 4.430,75 143.299,75 0,00 143.299,75 143.299,75 143.299,75

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 4.430,75 9.950,00 0,00 9.950,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 124.690,00 0,00 124.690,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 8.659,75 0,00 8.659,75 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230112 Robotika 0,00 7.500,00 - 5.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.500,00 - 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.500,00 - 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 2.500,00 - 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.000,00 - 500,00 500,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 4.000,00 - 4.000,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 4.000,00 - 4.000,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 4.000,00 - 4.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230116 Školski list i časopisi 0,00 5.062,50 0,00 5.062,50 5.062,50 5.062,50

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.062,50 0,00 5.062,50 5.062,50 5.062,50

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.062,50 0,00 5.062,50 5.062,50 5.062,50

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 5.062,50 0,00 5.062,50 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230117 Slobodne aktivnosti 0,00 2.557,40 0,00 2.557,40 2.557,40 2.557,40

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.557,40 0,00 2.557,40 2.557,40 2.557,40

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.557,40 0,00 2.557,40 2.557,40 2.557,40

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 229: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 57,40 0,00 57,40 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230119 Nagrade za učenike 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230121 Opremanje kuhinje - HACCAP 0,00 18.539,63 - 18.539,63 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 18.539,63 - 18.539,63 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 18.539,63 - 18.539,63 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 18.539,63 - 18.539,63 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230138 Sudjelovanje na smotrama i radionicama 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 11.256,80 0,00 11.256,80 11.256,80 11.256,80

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 11.256,80 0,00 11.256,80 11.256,80 11.256,80

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 11.256,80 0,00 11.256,80 11.256,80 11.256,80

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 11.256,80 0,00 11.256,80 0,00 0,00

Funkcija 0960

A230163 Izleti i terenska nastava 0,00 2.015,00 0,00 2.015,00 2.015,00 2.015,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.015,00 0,00 2.015,00 2.015,00 2.015,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.015,00 0,00 2.015,00 2.015,00 2.015,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 2.015,00 0,00 2.015,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230166 MarenDA za sve 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 230: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230170 Učenička zadruga 0,00 8.445,73 - 4.445,73 4.000,00 4.000,00 4.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 8.445,73 - 4.445,73 4.000,00 4.000,00 4.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 8.445,73 - 4.445,73 4.000,00 4.000,00 4.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 6.395,73 - 4.845,73 1.550,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 2.000,00 400,00 2.400,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 6.500,00 8.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 7.400,00 7.400,00 5.500,00 7.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 7.400,00 7.400,00 5.500,00 7.500,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230193 Projekt Renesansa 0,00 2.180,00 - 2.180,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.180,00 - 2.180,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.180,00 - 2.180,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 20,00 - 20,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 2.160,00 - 2.160,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230196 Projekt "Šezdesete su bile godine" 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 29.304,00 29.304,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 231: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 29.304,00 29.304,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 29.304,00 29.304,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 29.304,00 29.304,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 32.430,35 34.166,25 - 34.166,25 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 0,00 34.166,25 - 34.166,25 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 34.166,25 - 34.166,25 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 34.166,25 - 34.166,25 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 34.166,25 - 34.166,25 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda 32.430,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 32.430,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 32.430,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 32.430,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 4.000,00 11.250,00 - 11.250,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 4.000,00 11.250,00 - 11.250,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.000,00 11.250,00 - 11.250,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

4.000,00 11.250,00 - 11.250,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 4.000,00 11.250,00 - 11.250,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 98.979,15 - 44.679,15 54.300,00 54.300,00 54.300,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 84.679,15 - 44.679,15 40.000,00 40.000,00 40.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 84.679,15 - 44.679,15 40.000,00 40.000,00 40.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 84.679,15 - 44.679,15 40.000,00 40.000,00 40.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 84.679,15 - 44.679,15 40.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240502 Opremanje knjižnica 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 232: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240505 Uređenje školske zgrade i okoliša 0,00 4.300,00 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.300,00 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 4.300,00 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00

10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano 1.003.742,69 1.556.255,90 31.156,09 1.587.411,99 1.537.449,99 1.532.449,99

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 416.519,54 589.796,00 98.150,00 687.946,00 687.946,00 687.946,00

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 277.752,00 270.456,00 0,00 270.456,00 270.456,00 270.456,00

3 RASHODI POSLOVANJA 277.752,00 270.456,00 0,00 270.456,00 270.456,00 270.456,00

32 MATERIJALNI RASHODI 272.252,00 265.456,00 0,00 265.456,00 265.456,00 265.456,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 13.500,00 24.204,00 0,00 24.204,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 110.500,00 86.500,00 0,00 86.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 115.665,00 122.500,00 0,00 122.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 32.587,00 32.252,00 0,00 32.252,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 5.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 138.767,54 259.340,00 98.150,00 357.490,00 357.490,00 357.490,00

3 RASHODI POSLOVANJA 138.767,54 259.340,00 98.150,00 357.490,00 357.490,00 357.490,00

32 MATERIJALNI RASHODI 4.500,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 4.500,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

134.267,54 249.340,00 98.150,00 347.490,00 347.490,00 347.490,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

134.267,54 249.340,00 98.150,00 347.490,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 233: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 181.913,42 217.359,99 - 17.956,00 199.403,99 199.403,99 199.403,99

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 181.913,42 217.359,99 - 17.956,00 199.403,99 199.403,99 199.403,99

3 RASHODI POSLOVANJA 181.913,42 217.359,99 - 17.956,00 199.403,99 199.403,99 199.403,99

32 MATERIJALNI RASHODI 181.913,42 217.359,99 - 17.956,00 199.403,99 199.403,99 199.403,99

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 147.291,36 179.560,00 - 17.956,00 161.604,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 15.427,88 18.605,81 0,00 18.605,81 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 19.194,18 19.194,18 0,00 19.194,18 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 341.844,58 668.474,91 - 43.412,91 625.062,00 575.100,00 570.100,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 0,00 1.300,00 - 1.300,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.300,00 - 1.300,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 1.300,00 - 1.300,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 1.300,00 - 1.300,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 0,00 17.018,91 - 17.018,91 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 17.018,91 - 17.018,91 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 17.018,91 - 17.018,91 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 17.018,91 - 17.018,91 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 67.668,00 284.980,00 - 15.164,00 269.816,00 269.000,00 269.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 67.668,00 284.980,00 - 15.164,00 269.816,00 269.000,00 269.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 67.668,00 284.980,00 - 15.164,00 269.816,00 269.000,00 269.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 67.668,00 277.080,00 - 15.164,00 261.916,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 231.646,05 279.100,00 800,00 279.900,00 279.900,00 279.900,00

3 RASHODI POSLOVANJA 231.646,05 279.100,00 800,00 279.900,00 279.900,00 279.900,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 209.585,06 251.900,00 - 7.200,00 244.700,00 244.700,00 244.700,00

311 PLAĆE (BRUTO) 178.535,30 214.550,00 - 11.250,00 203.300,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 500,00 500,00 6.000,00 6.500,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 30.549,76 36.850,00 - 1.950,00 34.900,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 234: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 22.060,99 27.200,00 8.000,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.523,00 12.300,00 8.000,00 20.300,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.800,00 4.640,00 0,00 4.640,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.820,00 3.360,00 - 1.920,00 1.440,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.917,99 6.900,00 1.920,00 8.820,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 0,00 11.166,00 - 11.166,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 11.166,00 - 11.166,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 11.166,00 - 11.166,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 6.053,35 - 6.053,35 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 5.112,65 - 5.112,65 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230130 Izborni i dodatni programi 0,00 20.120,00 - 9.120,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.120,00 - 9.120,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.120,00 - 9.120,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 9.120,00 - 9.120,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230132 Prijevoz učenika 42.530,53 43.000,00 5.330,00 48.330,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 42.530,53 43.000,00 5.330,00 48.330,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 42.530,53 42.000,00 6.330,00 48.330,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 36.286,47 35.760,00 - 5.160,00 30.600,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 12.450,00 12.450,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6.244,06 6.240,00 - 960,00 5.280,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230148 Prijevoz učenika s posebnim potrebama 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 235: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A230176 Državno natjecanje 0,00 3.590,00 - 3.590,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.590,00 - 3.590,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.590,00 - 3.590,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 600,00 - 600,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 2.990,00 - 2.990,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 5.000,00 7.000,00 12.000,00 12.000,00 7.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.880,00 7.000,00 9.880,00 9.880,00 7.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.880,00 7.000,00 9.880,00 9.880,00 7.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 2.880,00 5.000,00 7.880,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 2.120,00 0,00 2.120,00 2.120,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 2.120,00 0,00 2.120,00 2.120,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 2.120,00 0,00 2.120,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 816,00 816,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 816,00 816,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 816,00 816,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 816,00 816,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 63.465,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 63.465,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 63.465,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 63.465,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 63.465,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 0,00 5.625,00 - 5.625,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 0,00 5.625,00 - 5.625,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 5.625,00 - 5.625,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 5.625,00 - 5.625,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 5.625,00 - 5.625,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 236: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar 1.127.980,56 1.672.320,34 146.147,86 1.818.468,20 1.818.468,20 1.818.468,20

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 476.453,25 488.842,00 - 3.888,00 484.954,00 484.954,00 484.954,00

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 154.800,00 162.960,00 0,00 162.960,00 162.960,00 162.960,00

3 RASHODI POSLOVANJA 154.800,00 162.960,00 0,00 162.960,00 162.960,00 162.960,00

32 MATERIJALNI RASHODI 153.200,00 161.910,00 0,00 161.910,00 161.910,00 161.910,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 22.767,43 30.325,00 0,00 30.325,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 29.921,74 27.100,00 0,00 27.100,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 94.882,88 100.185,00 0,00 100.185,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.627,95 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.600,00 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.600,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 321.653,25 325.732,00 - 3.888,00 321.844,00 321.844,00 321.844,00

3 RASHODI POSLOVANJA 321.653,25 325.732,00 - 3.888,00 321.844,00 321.844,00 321.844,00

32 MATERIJALNI RASHODI 21.660,00 23.719,00 0,00 23.719,00 23.719,00 23.719,00

323 RASHODI ZA USLUGE 21.660,00 23.719,00 0,00 23.719,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

299.993,25 302.013,00 - 3.888,00 298.125,00 298.125,00 298.125,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

299.993,25 302.013,00 - 3.888,00 298.125,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 237: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 140.687,87 133.835,42 - 12.512,14 121.323,28 121.323,28 121.323,28

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 140.687,87 133.835,42 - 12.512,14 121.323,28 121.323,28 121.323,28

3 RASHODI POSLOVANJA 140.687,87 133.835,42 - 12.512,14 121.323,28 121.323,28 121.323,28

32 MATERIJALNI RASHODI 140.687,87 133.835,42 - 12.512,14 121.323,28 121.323,28 121.323,28

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 131.973,88 125.121,43 - 12.512,14 112.609,29 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.713,99 8.713,99 0,00 8.713,99 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 432.544,31 1.038.442,92 162.548,00 1.200.990,92 1.200.990,92 1.200.990,92

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 5.257,00 800,00 - 800,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.257,00 800,00 - 800,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.915,00 800,00 - 800,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 800,00 - 800,00 0,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

2.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA

2.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 9.427,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 9.427,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 9.427,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 9.427,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230106 Školska kuhinja 62.350,00 565.000,00 0,00 565.000,00 565.000,00 565.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 62.350,00 565.000,00 0,00 565.000,00 565.000,00 565.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 62.350,00 563.000,00 0,00 563.000,00 563.000,00 563.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 62.350,00 545.300,00 0,00 545.300,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 238: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 327.691,19 380.000,00 156.348,00 536.348,00 536.348,00 536.348,00

3 RASHODI POSLOVANJA 327.691,19 380.000,00 156.348,00 536.348,00 536.348,00 536.348,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 320.057,74 339.650,00 156.339,00 495.989,00 495.989,00 495.989,00

311 PLAĆE (BRUTO) 267.687,66 287.750,00 127.943,00 415.693,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.325,99 4.000,00 4.800,00 8.800,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 46.044,09 47.900,00 23.596,00 71.496,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 7.633,45 40.350,00 9,00 40.359,00 40.359,00 40.359,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.633,45 18.350,00 0,00 18.350,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 22.000,00 9,00 22.009,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230116 Školski list i časopisi 7.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 7.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 7.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230130 Izborni i dodatni programi 20.343,84 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 20.343,84 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 20.343,84 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 972,00 5.030,00 0,00 5.030,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 14.896,60 1.970,00 0,00 1.970,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.475,24 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230131 Čitamo mi u obitelji svi 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230133 Rad s nadarenim učenicima 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 239: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230134 Školski preventivni programi 475,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 475,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 475,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 475,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 11.842,92 0,00 11.842,92 11.842,92 11.842,92

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 11.842,92 0,00 11.842,92 11.842,92 11.842,92

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 11.842,92 0,00 11.842,92 11.842,92 11.842,92

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 11.842,92 0,00 11.842,92 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230171 Školska sportska društva 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 5.960,00 0,00 5.960,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230177 Eko škola 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230178 Folklor 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 240: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A230179 Globe projekt 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230183 Najljepši vrt 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 6.000,00 7.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 6.000,00 7.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 6.000,00 7.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 5.800,00 5.800,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 22.040,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 4.312,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 4.312,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 4.312,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 4.312,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 17.728,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 17.728,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 17.728,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 17.728,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 56.254,31 11.200,00 0,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 42.266,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42.266,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 241: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

42.266,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 42.266,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240502 Opremanje knjižnica 13.988,29 11.200,00 0,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 13.988,29 11.200,00 0,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

13.988,29 11.200,00 0,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 13.988,29 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00

11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj 1.891.692,92 2.630.266,72 - 94.405,17 2.535.861,55 2.506.861,55 2.506.861,55

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 1.117.253,73 850.720,26 0,00 850.720,26 850.720,26 850.720,26

Funkcija 0912

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 229.656,00 230.520,00 0,00 230.520,00 230.520,00 230.520,00

3 RASHODI POSLOVANJA 229.656,00 230.520,00 0,00 230.520,00 230.520,00 230.520,00

32 MATERIJALNI RASHODI 225.656,00 226.306,00 0,00 226.306,00 226.306,00 226.306,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 24.015,00 24.015,00 0,00 24.015,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 79.534,50 79.534,50 0,00 79.534,50 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 115.622,74 115.622,74 0,00 115.622,74 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.483,76 7.133,76 0,00 7.133,76 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 4.214,00 0,00 4.214,00 4.214,00 4.214,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 4.214,00 0,00 4.214,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 887.597,73 620.200,26 0,00 620.200,26 620.200,26 620.200,26

3 RASHODI POSLOVANJA 887.597,73 620.200,26 0,00 620.200,26 620.200,26 620.200,26

32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

882.597,73 611.700,26 0,00 611.700,26 611.700,26 611.700,26

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

882.597,73 611.700,26 0,00 611.700,26 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 189.387,88 772.736,70 - 13.382,60 759.354,10 759.354,10 759.354,10

Funkcija 0912

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 189.387,88 772.736,70 - 13.382,60 759.354,10 759.354,10 759.354,10

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 242: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 189.387,88 772.736,70 - 13.382,60 759.354,10 759.354,10 759.354,10

32 MATERIJALNI RASHODI 189.387,88 166.620,36 0,00 166.620,36 166.620,36 166.620,36

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 177.629,11 154.861,59 0,00 154.861,59 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 11.758,77 11.758,77 0,00 11.758,77 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

0,00 606.116,34 - 13.382,60 592.733,74 592.733,74 592.733,74

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

0,00 606.116,34 - 13.382,60 592.733,74 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 262.320,35 883.162,86 - 9.875,67 873.287,19 844.287,19 844.287,19

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 51.700,00 31.644,00 - 31.644,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 51.700,00 31.644,00 - 31.644,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.080,00 5.550,00 - 5.550,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 5.176,00 4.735,51 - 4.735,51 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 904,00 814,49 - 814,49 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 45.620,00 26.094,00 - 26.094,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.440,00 300,00 - 300,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 26.650,00 12.750,00 - 12.750,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 17.530,00 13.044,00 - 13.044,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230103 Pravna pomoć 0,00 2.916,67 - 2.916,67 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.916,67 - 2.916,67 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.916,67 - 2.916,67 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.916,67 - 2.916,67 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 30.098,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 30.098,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11.560,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 9.904,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.655,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 18.538,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 18.538,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 243: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A230106 Školska kuhinja 20.390,00 433.615,00 - 3.270,00 430.345,00 430.345,00 430.345,00

3 RASHODI POSLOVANJA 20.390,00 433.615,00 - 3.270,00 430.345,00 430.345,00 430.345,00

32 MATERIJALNI RASHODI 20.390,00 433.615,00 - 3.270,00 430.345,00 430.345,00 430.345,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 20.390,00 407.615,00 - 3.270,00 404.345,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230107 Produženi boravak 131.969,36 274.971,54 - 8.045,00 266.926,54 266.926,54 266.926,54

3 RASHODI POSLOVANJA 131.969,36 274.971,54 - 8.045,00 266.926,54 266.926,54 266.926,54

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 126.181,47 256.141,54 - 8.045,00 248.096,54 248.096,54 248.096,54

311 PLAĆE (BRUTO) 107.653,64 218.370,35 - 6.864,35 211.506,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 18.527,83 37.771,19 - 1.180,65 36.590,54 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.787,89 18.830,00 0,00 18.830,00 18.830,00 18.830,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.787,89 16.830,00 0,00 16.830,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230111 Istarska pučka glazba 15.020,04 28.307,68 0,00 28.307,68 28.307,68 28.307,68

3 RASHODI POSLOVANJA 15.020,04 28.307,68 0,00 28.307,68 28.307,68 28.307,68

32 MATERIJALNI RASHODI 15.020,04 28.307,68 0,00 28.307,68 28.307,68 28.307,68

323 RASHODI ZA USLUGE 15.020,04 28.307,68 0,00 28.307,68 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230118 Logoped 10.201,14 43.247,97 0,00 43.247,97 43.247,97 43.247,97

3 RASHODI POSLOVANJA 10.201,14 43.247,97 0,00 43.247,97 43.247,97 43.247,97

32 MATERIJALNI RASHODI 10.201,14 43.247,97 0,00 43.247,97 43.247,97 43.247,97

323 RASHODI ZA USLUGE 10.201,14 43.247,97 0,00 43.247,97 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230136 Škola plivanja 0,00 27.940,00 0,00 27.940,00 27.940,00 27.940,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 27.940,00 0,00 27.940,00 27.940,00 27.940,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 6.976,09 0,00 6.976,09 6.976,09 6.976,09

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 5.952,30 0,00 5.952,30 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 1.023,79 0,00 1.023,79 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.963,91 0,00 20.963,91 20.963,91 20.963,91

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 244: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 19.463,91 0,00 19.463,91 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230138 Sudjelovanje na smotrama i radionicama 2.940,92 12.170,00 0,00 12.170,00 12.170,00 12.170,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.940,92 12.170,00 0,00 12.170,00 12.170,00 12.170,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.940,92 12.170,00 0,00 12.170,00 12.170,00 12.170,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.940,92 10.470,00 0,00 10.470,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00

Funkcija 0960

A230163 Izleti i terenska nastava 0,00 28.350,00 0,00 28.350,00 28.350,00 28.350,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 28.350,00 0,00 28.350,00 28.350,00 28.350,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 28.350,00 0,00 28.350,00 28.350,00 28.350,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 14.175,00 0,00 14.175,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 14.175,00 0,00 14.175,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 4.550,00 4.550,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama" 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 275.532,38 80.521,90 - 50.521,90 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Funkcija 0912

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 21.900,00 50.521,90 - 50.521,90 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 21.900,00 50.521,90 - 50.521,90 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 21.900,00 50.521,90 - 50.521,90 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 21.900,00 50.521,90 - 50.521,90 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 245: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda 253.632,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 253.632,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 253.632,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 253.632,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 8.531,26 20.625,00 - 20.625,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola 8.531,26 20.625,00 - 20.625,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.531,26 20.625,00 - 20.625,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

8.531,26 20.625,00 - 20.625,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 8.531,26 20.625,00 - 20.625,00 0,00 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 38.667,32 22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

Funkcija 0912

K240501 Školski namještaj i oprema 38.667,32 22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 38.667,32 22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

38.667,32 22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 38.667,32 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00

00903 SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE 20.779.988,37 32.724.569,77 - 4.421.219,86 28.303.349,91 27.525.570,06 27.426.495,48

17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje 1.420.552,27 1.595.073,55 - 1.089.795,15 505.278,40 498.278,40 499.278,40

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 428.121,55 495.278,40 0,00 495.278,40 488.278,40 493.278,40

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 111.418,44 133.920,00 0,00 133.920,00 133.920,00 133.920,00

3 RASHODI POSLOVANJA 111.418,44 133.920,00 0,00 133.920,00 133.920,00 133.920,00

32 MATERIJALNI RASHODI 108.418,44 130.920,00 - 1.500,00 129.420,00 129.420,00 129.420,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 20.000,00 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 36.775,88 40.500,00 0,00 40.500,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 246: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

323 RASHODI ZA USLUGE 49.892,56 51.170,00 - 1.500,00 49.670,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.750,00 8.250,00 0,00 8.250,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.000,00 3.000,00 1.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.000,00 3.000,00 1.500,00 4.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 316.703,11 304.358,40 0,00 304.358,40 304.358,40 304.358,40

3 RASHODI POSLOVANJA 316.703,11 304.358,40 0,00 304.358,40 304.358,40 304.358,40

32 MATERIJALNI RASHODI 316.703,11 304.358,40 0,00 304.358,40 304.358,40 304.358,40

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 195.000,00 217.219,39 0,00 217.219,39 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 106.000,00 71.936,01 0,00 71.936,01 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 7.000,00 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.703,11 8.703,00 0,00 8.703,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00 50.000,00 55.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00 50.000,00 55.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00 50.000,00 55.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 31.300,00 0,00 31.300,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 9.375,00 75.487,50 - 74.487,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 7.875,00 22.487,50 - 22.487,50 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 7.875,00 22.487,50 - 22.487,50 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 7.875,00 22.487,50 - 22.487,50 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 7.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 22.487,50 - 22.487,50 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230139 Maturalne zabave 1.500,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.500,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.500,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.500,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 247: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0921

A230144 Štampanje godišnjaka 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 20.000,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230145 Vježbeničke tvrtke za ekonomiste 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0920

A230164 Obilježavanje godišnjica škole 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.000,00 - 30.000,00 0,00 0,00 0,00

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 221.123,42 4.139,15 - 4.139,15 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 12.411,30 4.139,15 - 4.139,15 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 12.411,30 4.139,15 - 4.139,15 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 12.411,30 4.139,15 - 4.139,15 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 12.411,30 4.139,15 - 4.139,15 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda 208.712,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 208.712,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 208.712,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 208.712,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole 726.807,30 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola 44.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 44.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

44.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 248: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 44.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240406 SŠ V.Gortan Buje 682.432,30 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 682.432,30 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

682.432,30 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 682.432,30 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2406 Opremanje u srednjim školama 35.125,00 20.168,50 - 11.168,50 9.000,00 9.000,00 5.000,00

Funkcija 0921

K240601 Školski namještaj i oprema 25.625,00 10.668,50 - 10.668,50 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.625,00 10.668,50 - 10.668,50 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

25.625,00 10.668,50 - 10.668,50 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 25.625,00 10.668,50 - 10.668,50 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240603 Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola 4.500,00 4.500,00 4.500,00 9.000,00 9.000,00 5.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.500,00 4.500,00 4.500,00 9.000,00 9.000,00 5.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

4.500,00 4.500,00 4.500,00 9.000,00 9.000,00 5.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 4.500,00 4.500,00 4.500,00 9.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0980

K240604 Opremanje kabineta 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje 732.043,93 876.178,31 - 48.200,22 827.978,09 827.978,09 827.978,09

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 616.260,33 714.834,09 11.144,00 725.978,09 725.978,09 725.978,09

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 125.388,60 156.571,20 0,00 156.571,20 156.571,20 156.571,20

3 RASHODI POSLOVANJA 125.388,60 156.571,20 0,00 156.571,20 156.571,20 156.571,20

32 MATERIJALNI RASHODI 121.788,60 152.471,20 0,00 152.471,20 152.471,20 152.471,20

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19.965,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 249: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 39.893,35 56.200,00 - 3.100,00 53.100,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 59.150,00 69.271,20 3.100,00 72.371,20 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.780,25 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.600,00 4.100,00 0,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.600,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 490.871,73 474.366,89 0,00 474.366,89 474.366,89 474.366,89

3 RASHODI POSLOVANJA 490.871,73 474.366,89 0,00 474.366,89 474.366,89 474.366,89

32 MATERIJALNI RASHODI 490.871,73 474.366,89 0,00 474.366,89 474.366,89 474.366,89

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 170.000,00 179.257,97 0,00 179.257,97 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 290.365,79 262.108,92 0,00 262.108,92 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 16.491,96 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 14.013,98 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 0,00 83.896,00 11.144,00 95.040,00 95.040,00 95.040,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 83.896,00 11.144,00 95.040,00 95.040,00 95.040,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 1.296,00 1.444,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 1.105,80 1.194,20 2.300,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 190,20 249,80 440,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 82.550,00 9.750,00 92.300,00 92.300,00 92.300,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 15.500,00 6.800,00 22.300,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 43.800,00 4.200,00 48.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 14.750,00 - 1.250,00 13.500,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 50,00 - 50,00 0,00 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 50,00 - 50,00 0,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 21.258,96 37.481,06 6.518,94 44.000,00 44.000,00 44.000,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 2.600,00 2.050,00 - 2.050,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.600,00 2.050,00 - 2.050,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.600,00 2.050,00 - 2.050,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.600,00 2.050,00 - 2.050,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 250: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 15.105,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 15.105,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 14.392,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 14.392,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 713,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 713,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230139 Maturalne zabave 2.000,00 8.131,06 68,94 8.200,00 8.200,00 8.200,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 8.131,06 68,94 8.200,00 8.200,00 8.200,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 8.131,06 68,94 8.200,00 8.200,00 8.200,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.000,00 7.431,06 68,94 7.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti 1.553,00 2.000,00 - 1.200,00 800,00 800,00 800,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.553,00 2.000,00 - 1.200,00 800,00 800,00 800,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.553,00 2.000,00 - 1.200,00 800,00 800,00 800,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.553,00 2.000,00 - 1.200,00 800,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230165 Učenički servis 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230176 Državno natjecanje 0,00 3.300,00 - 3.300,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.300,00 - 3.300,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.300,00 - 3.300,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 150,00 - 150,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 3.150,00 - 3.150,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 251: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 87.077,64 15.244,22 - 15.244,22 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 40.765,14 6.369,22 - 6.369,22 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 40.765,14 6.369,22 - 6.369,22 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 40.765,14 6.369,22 - 6.369,22 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.043,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 35.183,37 3.425,00 - 3.425,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.538,02 2.944,22 - 2.944,22 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda 46.312,50 8.875,00 - 8.875,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 46.312,50 8.875,00 - 8.875,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 46.312,50 8.875,00 - 8.875,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 46.312,50 8.875,00 - 8.875,00 0,00 0,00 0,00

2406 Opremanje u srednjim školama 7.447,00 108.618,94 - 50.618,94 58.000,00 58.000,00 58.000,00

Funkcija 0921

K240601 Školski namještaj i oprema 459,00 102.618,94 - 50.618,94 52.000,00 52.000,00 52.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 459,00 102.618,94 - 50.618,94 52.000,00 52.000,00 52.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

459,00 102.618,94 - 50.618,94 52.000,00 52.000,00 52.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 459,00 102.618,94 - 50.618,94 52.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240602 Opremanje biblioteke 6.988,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.988,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

6.988,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 6.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 252: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale 1.170.106,57 1.115.141,12 - 404.436,69 710.704,43 670.704,43 670.704,43

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 393.072,66 582.704,43 0,00 582.704,43 582.704,43 582.704,43

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 172.188,12 199.790,04 0,00 199.790,04 199.790,04 199.790,04

3 RASHODI POSLOVANJA 172.188,12 199.790,04 0,00 199.790,04 199.790,04 199.790,04

32 MATERIJALNI RASHODI 168.588,12 196.190,04 0,00 196.190,04 196.190,04 196.190,04

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 17.200,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 70.500,00 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 68.988,12 79.000,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 11.900,00 24.190,04 0,00 24.190,04 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 220.884,54 209.629,39 0,00 209.629,39 209.629,39 209.629,39

3 RASHODI POSLOVANJA 220.884,54 209.629,39 0,00 209.629,39 209.629,39 209.629,39

32 MATERIJALNI RASHODI 220.884,54 209.629,39 0,00 209.629,39 209.629,39 209.629,39

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 200.526,59 184.269,38 0,00 184.269,38 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 10.168,04 15.170,10 0,00 15.170,10 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.189,91 10.189,91 0,00 10.189,91 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 0,00 173.285,00 0,00 173.285,00 173.285,00 173.285,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 173.285,00 0,00 173.285,00 173.285,00 173.285,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 173.285,00 0,00 173.285,00 173.285,00 173.285,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 98.850,00 0,00 98.850,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 18.435,00 0,00 18.435,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 23.905,38 25.811,69 - 2.811,69 23.000,00 23.000,00 23.000,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 13.040,00 11.350,00 - 3.350,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 13.040,00 11.350,00 - 3.350,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 253: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 13.040,00 11.350,00 - 3.350,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 7.610,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 4.430,00 4.350,00 - 3.350,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 10.865,38 9.461,69 - 9.461,69 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 10.865,38 9.461,69 - 9.461,69 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.865,38 9.461,69 - 9.461,69 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 10.865,38 9.461,69 - 9.461,69 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230138 Sudjelovanje na smotrama i radionicama 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230139 Maturalne zabave 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 1.849,00 1.625,00 - 1.625,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 1.849,00 1.625,00 - 1.625,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.849,00 1.625,00 - 1.625,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.849,00 1.625,00 - 1.625,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.849,00 1.625,00 - 1.625,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 254: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole 697.135,78 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola 18.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 18.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

18.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 18.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240407 Gospodarska škola Buje 678.385,78 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 678.385,78 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

678.385,78 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 678.385,78 400.000,00 - 400.000,00 0,00 0,00 0,00

2406 Opremanje u srednjim školama 54.143,75 105.000,00 0,00 105.000,00 65.000,00 65.000,00

Funkcija 0921

K240601 Školski namještaj i oprema 54.143,75 85.000,00 0,00 85.000,00 45.000,00 45.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 54.143,75 85.000,00 0,00 85.000,00 45.000,00 45.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

54.143,75 85.000,00 0,00 85.000,00 45.000,00 45.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 54.143,75 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240602 Opremanje biblioteke 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240603 Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

17101 Srednja škola Buzet 491.239,02 1.918.096,88 - 20.570,41 1.897.526,47 1.561.867,97 1.628.267,97

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 378.179,83 373.267,97 0,00 373.267,97 373.267,97 373.267,97

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 255: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 114.986,64 133.534,68 0,00 133.534,68 133.534,68 133.534,68

3 RASHODI POSLOVANJA 114.986,64 133.534,68 0,00 133.534,68 133.534,68 133.534,68

32 MATERIJALNI RASHODI 111.661,64 128.534,68 0,00 128.534,68 128.534,68 128.534,68

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 6.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 38.500,00 49.034,68 1.000,00 50.034,68 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 63.675,00 59.500,00 - 1.000,00 58.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.486,64 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.325,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.325,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 263.193,19 239.733,29 0,00 239.733,29 239.733,29 239.733,29

3 RASHODI POSLOVANJA 263.193,19 239.733,29 0,00 239.733,29 239.733,29 239.733,29

32 MATERIJALNI RASHODI 263.193,19 239.733,29 0,00 239.733,29 239.733,29 239.733,29

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 161.542,11 142.383,56 0,00 142.383,56 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 88.000,00 83.720,65 0,00 83.720,65 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.651,08 8.629,08 0,00 8.629,08 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 68.618,20 1.336.519,90 42.738,60 1.379.258,50 1.098.600,00 1.140.000,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 10.924,36 9.689,90 - 9.689,90 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 10.924,36 9.689,90 - 9.689,90 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 10.924,36 9.689,90 - 9.689,90 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.724,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.200,00 9.689,90 - 9.689,90 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti 57.693,84 283.830,00 49.670,00 333.500,00 303.600,00 330.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 57.693,84 283.830,00 49.670,00 333.500,00 303.600,00 330.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 57.693,84 283.830,00 49.670,00 333.500,00 303.600,00 330.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.000,00 51.000,00 9.000,00 60.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.330,00 49.330,00 14.670,00 64.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 46.975,00 99.600,00 41.800,00 141.400,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 256: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 7.388,84 83.900,00 - 15.800,00 68.100,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika 0,00 242.600,00 - 72.600,00 170.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 242.600,00 - 72.600,00 170.000,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 6.400,00 600,00 7.000,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 6.400,00 600,00 7.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 236.200,00 - 73.200,00 163.000,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 13.000,00 12.000,00 25.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 15.200,00 800,00 16.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 174.000,00 - 74.000,00 100.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 34.000,00 - 28.000,00 6.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230169 Obrazovanje odraslih 0,00 505.000,00 29.800,00 534.800,00 490.000,00 515.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 505.000,00 29.800,00 534.800,00 490.000,00 515.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 305.000,00 20.000,00 325.000,00 315.000,00 315.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 260.000,00 20.000,00 280.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 200.000,00 9.800,00 209.800,00 175.000,00 200.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 14.000,00 3.000,00 17.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 8.000,00 - 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 163.000,00 - 13.000,00 150.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 15.000,00 22.800,00 37.800,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230173 Učenička praksa - simuliranje stana 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 10.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 10.000,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 10.000,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230174 Autoškola 0,00 286.400,00 7.700,00 294.100,00 295.000,00 295.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 281.400,00 1.700,00 283.100,00 282.000,00 282.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 208.600,00 - 3.600,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 257: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 3.600,00 - 3.600,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 70.400,00 4.700,00 75.100,00 76.000,00 76.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 50.000,00 2.000,00 52.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 14.900,00 1.100,00 16.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 3.000,00 600,00 3.600,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.500,00 1.000,00 3.500,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 2.400,00 600,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 0,00 2.400,00 600,00 3.000,00 0,00 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

0,00 5.000,00 6.000,00 11.000,00 13.000,00 13.000,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

0,00 5.000,00 6.000,00 11.000,00 13.000,00 13.000,00

544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS

0,00 5.000,00 6.000,00 11.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 37.858,50 37.858,50 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 34.858,50 34.858,50 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 34.858,50 34.858,50 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 12.858,50 12.858,50 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 23.050,74 63.309,01 - 63.309,01 0,00 15.000,00 0,00

Funkcija 0921

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 23.050,74 63.309,01 - 63.309,01 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 23.050,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 23.050,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 23.050,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 63.309,01 - 63.309,01 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 258: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

0,00 63.309,01 - 63.309,01 0,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 63.309,01 - 63.309,01 0,00 0,00 0,00

Funkcija

A240203 Investicijsko održavanje SŠ- ostali proračuni 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole 6.594,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola 6.594,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.594,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

6.594,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 6.594,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2406 Opremanje u srednjim školama 14.795,41 145.000,00 0,00 145.000,00 75.000,00 115.000,00

Funkcija 0921

K240601 Školski namještaj i oprema 14.795,41 145.000,00 0,00 145.000,00 75.000,00 115.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 14.795,41 145.000,00 0,00 145.000,00 75.000,00 115.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

14.795,41 145.000,00 0,00 145.000,00 75.000,00 115.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 14.795,41 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00

17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin 1.219.484,27 1.272.612,30 - 261.641,29 1.010.971,01 1.000.971,01 1.000.971,01

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 976.519,20 1.000.971,01 0,00 1.000.971,01 1.000.971,01 1.000.971,01

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 263.121,12 350.592,24 0,00 350.592,24 350.592,24 350.592,24

3 RASHODI POSLOVANJA 263.121,12 350.592,24 0,00 350.592,24 350.592,24 350.592,24

32 MATERIJALNI RASHODI 257.466,12 342.092,24 - 3.500,00 338.592,24 338.592,24 338.592,24

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 25.500,00 44.500,00 - 4.500,00 40.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 96.000,00 110.000,00 500,00 110.500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 127.966,12 162.592,24 5.118,76 167.711,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.000,00 25.000,00 - 4.618,76 20.381,24 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 5.655,00 8.500,00 3.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.655,00 8.500,00 3.500,00 12.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 259: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0921

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 713.398,08 650.378,77 0,00 650.378,77 650.378,77 650.378,77

3 RASHODI POSLOVANJA 713.398,08 650.378,77 0,00 650.378,77 650.378,77 650.378,77

32 MATERIJALNI RASHODI 713.398,08 650.378,77 0,00 650.378,77 650.378,77 650.378,77

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 118.484,58 102.813,24 0,00 102.813,24 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 356.193,64 308.845,67 0,00 308.845,67 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 207.260,00 207.260,00 0,00 207.260,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 31.459,86 31.459,86 0,00 31.459,86 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 38.962,57 23.635,04 - 13.635,04 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 12.331,75 23.635,04 - 23.635,04 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 12.331,75 23.635,04 - 23.635,04 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 12.331,75 23.635,04 - 23.635,04 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 12.331,75 23.635,04 - 23.635,04 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 26.630,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 26.630,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 26.630,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 26.630,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 26.828,75 238.943,75 - 238.943,75 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 20.766,25 238.943,75 - 238.943,75 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 20.766,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 20.766,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 20.766,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 238.943,75 - 238.943,75 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 260: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 238.943,75 - 238.943,75 0,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 238.943,75 - 238.943,75 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda 6.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 6.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 6.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 6.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole 177.173,75 9.062,50 - 9.062,50 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola 177.173,75 9.062,50 - 9.062,50 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 177.173,75 9.062,50 - 9.062,50 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

177.173,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 177.173,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 9.062,50 - 9.062,50 0,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 9.062,50 - 9.062,50 0,00 0,00 0,00

17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin 1.408.640,57 2.869.745,91 - 809.218,20 2.060.527,71 2.078.782,71 2.078.782,71

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 1.385.790,57 1.618.997,71 0,00 1.618.997,71 1.618.997,71 1.618.997,71

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 417.763,68 524.799,96 0,00 524.799,96 524.799,96 524.799,96

3 RASHODI POSLOVANJA 417.763,68 524.799,96 0,00 524.799,96 524.799,96 524.799,96

32 MATERIJALNI RASHODI 411.763,68 517.799,96 0,00 517.799,96 517.799,96 517.799,96

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 24.450,00 44.450,00 0,00 44.450,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 139.439,18 160.038,26 0,00 160.038,26 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 241.904,50 294.341,70 0,00 294.341,70 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.970,00 18.970,00 0,00 18.970,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 6.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 6.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 968.026,89 835.217,75 0,00 835.217,75 835.217,75 835.217,75

3 RASHODI POSLOVANJA 968.026,89 835.217,75 0,00 835.217,75 835.217,75 835.217,75

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 261: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 968.026,89 835.217,75 0,00 835.217,75 835.217,75 835.217,75

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 394.173,41 330.294,59 0,00 330.294,59 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 349.967,00 248.543,16 0,00 248.543,16 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 206.864,00 238.380,00 0,00 238.380,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 17.022,48 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 0,00 258.980,00 0,00 258.980,00 258.980,00 258.980,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 254.180,00 0,00 254.180,00 254.180,00 254.180,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 253.580,00 0,00 253.580,00 253.580,00 253.580,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 22.480,00 0,00 22.480,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 41.100,00 0,00 41.100,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 600,00 0,00 600,00 600,00 600,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 22.850,00 1.169.923,20 - 805.593,20 364.330,00 382.585,00 382.585,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 22.850,00 23.779,20 - 23.779,20 0,00 18.255,00 18.255,00

3 RASHODI POSLOVANJA 22.850,00 23.779,20 - 23.779,20 0,00 18.255,00 18.255,00

32 MATERIJALNI RASHODI 22.850,00 23.779,20 - 23.779,20 0,00 18.255,00 18.255,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 22.850,00 23.779,20 - 23.779,20 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230139 Maturalne zabave 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230165 Učenički servis 0,00 361.330,00 0,00 361.330,00 361.330,00 361.330,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 361.330,00 0,00 361.330,00 361.330,00 361.330,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 262: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 81.200,00 0,00 81.200,00 81.200,00 81.200,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 81.200,00 0,00 81.200,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 277.130,00 0,00 277.130,00 277.130,00 277.130,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 210.530,00 0,00 210.530,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika 0,00 781.814,00 - 781.814,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 316.000,00 - 316.000,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 66.000,00 - 66.000,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 66.000,00 - 66.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 250.000,00 - 250.000,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 200.000,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 25.000,00 - 25.000,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 25.000,00 - 25.000,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 465.814,00 - 465.814,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 465.814,00 - 465.814,00 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 465.814,00 - 465.814,00 0,00 0,00 0,00

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 0,00 3.625,00 - 3.625,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 0,00 3.625,00 - 3.625,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.625,00 - 3.625,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.625,00 - 3.625,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 3.625,00 - 3.625,00 0,00 0,00 0,00

2406 Opremanje u srednjim školama 0,00 77.200,00 0,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00

Funkcija 0921

K240601 Školski namještaj i oprema 0,00 77.200,00 0,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 77.200,00 0,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 77.200,00 0,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 263: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 70.200,00 0,00 70.200,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

17562 Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin 1.652.383,23 1.684.831,91 - 1.684.831,91 0,00 0,00 0,00

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 1.600.592,03 1.647.391,91 - 1.647.391,91 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 1.600.592,03 1.647.391,91 - 1.647.391,91 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.600.592,03 1.647.391,91 - 1.647.391,91 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 1.600.592,03 1.647.391,91 - 1.647.391,91 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.600.592,03 1.647.391,91 - 1.647.391,91 0,00 0,00 0,00

2202 Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda 17.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220201 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda 17.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 17.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 17.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 17.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 34.559,20 37.440,00 - 37.440,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 34.559,20 37.440,00 - 37.440,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 34.559,20 37.440,00 - 37.440,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 34.559,20 37.440,00 - 37.440,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 34.559,20 37.440,00 - 37.440,00 0,00 0,00 0,00

17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media 567.714,44 757.154,12 - 9.205,00 747.949,12 747.949,12 747.949,12

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 567.714,44 735.369,12 - 1.100,00 734.269,12 734.269,12 734.269,12

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 214.940,52 252.288,72 0,00 252.288,72 252.288,72 252.288,72

3 RASHODI POSLOVANJA 214.940,52 252.288,72 0,00 252.288,72 252.288,72 252.288,72

32 MATERIJALNI RASHODI 208.115,52 245.118,72 0,00 245.118,72 245.118,72 245.118,72

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 23.109,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 74.940,00 85.900,00 0,00 85.900,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 104.128,52 121.618,72 0,00 121.618,72 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.938,00 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 264: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

34 FINANCIJSKI RASHODI 6.825,00 7.170,00 0,00 7.170,00 7.170,00 7.170,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 6.825,00 7.170,00 0,00 7.170,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 352.773,92 349.330,40 0,00 349.330,40 349.330,40 349.330,40

3 RASHODI POSLOVANJA 352.773,92 349.330,40 0,00 349.330,40 349.330,40 349.330,40

32 MATERIJALNI RASHODI 352.773,92 349.330,40 0,00 349.330,40 349.330,40 349.330,40

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 117.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 206.038,43 188.594,91 0,00 188.594,91 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 8.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 21.735,49 21.735,49 0,00 21.735,49 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 0,00 133.750,00 - 1.100,00 132.650,00 132.650,00 132.650,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 98.250,00 - 1.100,00 97.150,00 97.150,00 97.150,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 23.500,00 0,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 74.750,00 - 1.100,00 73.650,00 73.650,00 73.650,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 4.000,00 7.300,00 11.300,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 23.475,00 - 3.375,00 20.100,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 25.600,00 5.000,00 30.600,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 21.675,00 - 10.025,00 11.650,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 35.500,00 0,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 35.500,00 0,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 25.500,00 - 5.000,00 20.500,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 0,00 18.680,00 - 5.000,00 13.680,00 13.680,00 13.680,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 0,00 680,00 0,00 680,00 680,00 680,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 680,00 0,00 680,00 680,00 680,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 680,00 0,00 680,00 680,00 680,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 265: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0950

A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja 0,00 13.000,00 - 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 13.000,00 - 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 13.000,00 - 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 13.000,00 - 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.000,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 4.000,00 - 4.000,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 0,00

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 0,00 3.105,00 - 3.105,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 0,00 3.105,00 - 3.105,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.105,00 - 3.105,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.105,00 - 3.105,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 3.105,00 - 3.105,00 0,00 0,00 0,00

17232 Gimnazija Pula 1.738.008,75 1.472.076,94 9.755,67 1.481.832,61 1.490.832,61 1.490.832,61

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 1.232.563,98 1.155.644,00 0,00 1.155.644,00 1.164.644,00 1.164.644,00

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 401.004,96 501.405,00 0,00 501.405,00 501.405,00 501.405,00

3 RASHODI POSLOVANJA 401.004,96 501.405,00 0,00 501.405,00 501.405,00 501.405,00

32 MATERIJALNI RASHODI 390.670,96 493.405,00 0,00 493.405,00 493.405,00 493.405,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 49.471,52 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 266: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 140.535,90 199.241,46 - 15.000,00 184.241,46 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 182.569,96 205.569,96 10.000,00 215.569,96 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 18.093,58 14.593,58 5.000,00 19.593,58 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 9.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 9.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 1.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 1.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 831.559,02 639.734,03 0,00 639.734,03 639.734,03 639.734,03

3 RASHODI POSLOVANJA 831.559,02 639.734,03 0,00 639.734,03 639.734,03 639.734,03

32 MATERIJALNI RASHODI 831.559,02 639.734,03 0,00 639.734,03 639.734,03 639.734,03

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 208.000,00 182.894,01 0,00 182.894,01 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 600.000,00 431.781,00 0,00 431.781,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 13.000,00 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.559,02 10.559,02 0,00 10.559,02 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 0,00 14.504,97 0,00 14.504,97 23.504,97 23.504,97

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 7.608,59 0,00 7.608,59 16.608,59 16.608,59

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.608,59 0,00 7.608,59 16.608,59 16.608,59

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 7.608,59 0,00 7.608,59 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 6.896,38 0,00 6.896,38 6.896,38 6.896,38

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 6.896,38 0,00 6.896,38 6.896,38 6.896,38

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 6.896,38 0,00 6.896,38 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 83.898,00 292.492,59 31.196,02 323.688,61 323.688,61 323.688,61

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 67.198,00 26.970,00 - 26.970,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 67.198,00 26.970,00 - 26.970,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 5.360,00 - 5.360,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 5.360,00 - 5.360,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 67.198,00 21.610,00 - 21.610,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.028,00 420,00 - 420,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 267: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 330,00 2.100,00 - 2.100,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 64.840,00 19.090,00 - 19.090,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230115 Ostali programi 0,00 20.723,37 9.000,00 29.723,37 29.723,37 29.723,37

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.723,37 9.000,00 29.723,37 29.723,37 29.723,37

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.723,37 9.000,00 29.723,37 29.723,37 29.723,37

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 20.723,37 0,00 20.723,37 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230127 Međunarodna razmjena 3.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230134 Školski preventivni programi 0,00 0,00 20.696,06 20.696,06 20.696,06 20.696,06

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 20.696,06 20.696,06 20.696,06 20.696,06

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 20.696,06 20.696,06 20.696,06 20.696,06

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 20.696,06 20.696,06 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230137 Stručno usavršavanje učitelja 2.300,00 9.700,00 0,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.300,00 9.700,00 0,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.300,00 9.700,00 0,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.300,00 9.700,00 0,00 9.700,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230139 Maturalne zabave 0,00 123.248,00 6.601,00 129.849,00 129.849,00 129.849,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 123.248,00 6.601,00 129.849,00 129.849,00 129.849,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 123.248,00 6.601,00 129.849,00 129.849,00 129.849,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 34.157,00 10.692,00 44.849,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 89.091,00 - 4.091,00 85.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 61.434,48 0,00 61.434,48 61.434,48 61.434,48

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 268: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 61.434,48 0,00 61.434,48 61.434,48 61.434,48

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 61.434,48 0,00 61.434,48 61.434,48 61.434,48

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 61.434,48 0,00 61.434,48 0,00 0,00

Funkcija 0960

A230153 Školska natjecanja 0,00 1.860,24 179,76 2.040,00 2.040,00 2.040,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.860,24 179,76 2.040,00 2.040,00 2.040,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 1.740,24 299,76 2.040,00 2.040,00 2.040,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 1.740,24 299,76 2.040,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 120,00 - 120,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 120,00 - 120,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0980

A230155 Studijska putovanja 4.400,00 42.056,50 900,00 42.956,50 42.956,50 42.956,50

3 RASHODI POSLOVANJA 4.400,00 42.056,50 900,00 42.956,50 42.956,50 42.956,50

32 MATERIJALNI RASHODI 4.400,00 42.056,50 900,00 42.956,50 42.956,50 42.956,50

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 4.400,00 42.056,50 0,00 42.056,50 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230176 Državno natjecanje 0,00 0,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00 4.584,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 4.584,00 4.584,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230181 Članarina: Udruga Lijepa naša 0,00 4.000,00 205,20 4.205,20 4.205,20 4.205,20

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.000,00 205,20 4.205,20 4.205,20 4.205,20

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 4.000,00 205,20 4.205,20 4.205,20 4.205,20

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 205,20 205,20 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 269: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230186 Gimnazijalci u institucijama EU 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 71.300,88 9.667,85 - 9.667,85 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 61.925,88 7.300,57 - 7.300,57 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 61.925,88 7.300,57 - 7.300,57 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 61.925,88 7.300,57 - 7.300,57 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 61.925,88 7.300,57 - 7.300,57 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda 9.375,00 2.367,28 - 2.367,28 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 9.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 9.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 9.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 2.367,28 - 2.367,28 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 2.367,28 - 2.367,28 0,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 2.367,28 - 2.367,28 0,00 0,00 0,00

2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole 350.245,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240402 Društveni centar Pula 350.245,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 350.245,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 270: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

290.495,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 290.495,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

59.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 59.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2406 Opremanje u srednjim školama 0,00 14.272,50 - 11.772,50 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Funkcija 0921

K240601 Školski namještaj i oprema 0,00 14.272,50 - 14.272,50 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 14.272,50 - 14.272,50 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 14.272,50 - 14.272,50 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 14.272,50 - 14.272,50 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240602 Opremanje biblioteke 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula 948.855,99 4.894.187,82 271.314,80 5.165.502,62 5.165.502,62 5.165.502,62

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 910.722,85 4.547.759,54 307.742,00 4.855.501,54 4.855.501,54 4.855.501,54

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 418.703,76 555.909,00 0,00 555.909,00 555.909,00 555.909,00

3 RASHODI POSLOVANJA 418.703,76 555.909,00 0,00 555.909,00 555.909,00 555.909,00

32 MATERIJALNI RASHODI 407.954,47 542.809,00 1.000,00 543.809,00 542.809,00 542.809,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 47.757,72 85.000,00 5.000,00 90.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 169.316,67 213.000,00 5.000,00 218.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 180.033,33 233.809,00 - 8.000,00 225.809,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.846,75 11.000,00 - 1.000,00 10.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 10.749,29 13.100,00 - 1.000,00 12.100,00 13.100,00 13.100,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 10.749,29 13.100,00 - 1.000,00 12.100,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 492.019,09 497.542,54 0,00 497.542,54 497.542,54 497.542,54

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 271: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 492.019,09 497.542,54 0,00 497.542,54 497.542,54 497.542,54

32 MATERIJALNI RASHODI 492.019,09 497.542,54 0,00 497.542,54 497.542,54 497.542,54

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 164.290,00 180.963,05 0,00 180.963,05 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 301.543,00 289.893,40 0,00 289.893,40 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 12.000,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 14.186,09 14.186,09 0,00 14.186,09 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 0,00 3.494.308,00 307.742,00 3.802.050,00 3.802.050,00 3.802.050,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.491.308,00 307.742,00 3.799.050,00 3.799.050,00 3.799.050,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 16.520,00 - 16.520,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 14.100,00 - 14.100,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 2.420,00 - 2.420,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.472.138,00 323.862,00 3.796.000,00 3.796.000,00 3.796.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 21.700,00 26.300,00 48.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 3.382.438,00 297.662,00 3.680.100,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 35.500,00 - 100,00 35.400,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 2.050,00 1.000,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 2.050,00 1.000,00 3.050,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 0,00 600,00 - 600,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 600,00 - 600,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 16.258,14 59.428,28 - 11.427,20 48.001,08 48.001,08 48.001,08

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 0,00 3.200,00 - 3.200,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.200,00 - 3.200,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 3.200,00 - 3.200,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 3.200,00 - 3.200,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 272: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0950

A230103 Pravna pomoć 16.258,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 16.258,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 16.258,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 16.258,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 6.751,08 0,00 6.751,08 6.751,08 6.751,08

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 6.751,08 0,00 6.751,08 6.751,08 6.751,08

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 6.751,08 0,00 6.751,08 6.751,08 6.751,08

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 6.751,08 0,00 6.751,08 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika 0,00 18.125,20 - 18.125,20 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 18.125,20 - 18.125,20 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 18.125,20 - 18.125,20 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 15.750,20 - 15.750,20 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 2.375,00 - 2.375,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230176 Državno natjecanje 0,00 11.352,00 - 102,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 11.352,00 - 102,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 11.352,00 - 102,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 102,00 - 102,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 11.250,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230191 Uskrsni običaji našeg zavičaja 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 273: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole 9.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola 9.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 9.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

9.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 9.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2406 Opremanje u srednjim školama 12.000,00 287.000,00 - 25.000,00 262.000,00 262.000,00 262.000,00

Funkcija 0921

K240601 Školski namještaj i oprema 0,00 275.000,00 - 25.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 275.000,00 - 25.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 275.000,00 - 25.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 265.000,00 - 35.000,00 230.000,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0980

K240604 Opremanje kabineta 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00

17249 Industrijsko-Obrtnička škola Pula 503.515,41 685.031,31 27.372,77 712.404,08 702.404,08 702.404,08

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 487.937,11 621.998,07 17.372,77 639.370,84 639.370,84 639.370,84

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 234.862,92 265.194,84 0,00 265.194,84 265.194,84 265.194,84

3 RASHODI POSLOVANJA 234.862,92 265.194,84 0,00 265.194,84 265.194,84 265.194,84

32 MATERIJALNI RASHODI 232.462,92 262.194,84 0,00 262.194,84 262.194,84 262.194,84

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.210,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 274: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 102.514,49 121.694,84 0,00 121.694,84 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 113.160,93 113.000,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.577,50 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 2.400,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.400,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 253.074,19 310.476,00 0,00 310.476,00 310.476,00 310.476,00

3 RASHODI POSLOVANJA 253.074,19 310.476,00 0,00 310.476,00 310.476,00 310.476,00

32 MATERIJALNI RASHODI 253.074,19 310.476,00 0,00 310.476,00 310.476,00 310.476,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 82.723,40 79.836,00 0,00 79.836,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 134.183,10 197.100,00 0,00 197.100,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 27.400,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.767,69 8.540,00 0,00 8.540,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 0,00 46.327,23 17.372,77 63.700,00 63.700,00 63.700,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 46.327,23 17.372,77 63.700,00 63.700,00 63.700,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 46.127,23 17.372,77 63.500,00 63.500,00 63.500,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 23.700,00 2.000,00 25.700,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 15.600,00 2.000,00 17.600,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 2.327,23 13.372,77 15.700,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 3.079,39 27.000,00 10.000,00 37.000,00 27.000,00 27.000,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 3.079,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.079,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 802,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 137,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 275: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 2.139,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.589,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

538,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 11,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 12.498,91 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Funkcija 0921

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda 12.498,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 12.498,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 12.498,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 12.498,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240203 Investicijsko održavanje SŠ- ostali proračuni 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

2406 Opremanje u srednjim školama 0,00 26.033,24 0,00 26.033,24 26.033,24 26.033,24

Funkcija 0921

K240601 Školski namještaj i oprema 0,00 26.033,24 0,00 26.033,24 26.033,24 26.033,24

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 276: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 26.033,24 0,00 26.033,24 26.033,24 26.033,24

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 26.033,24 0,00 26.033,24 26.033,24 26.033,24

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 26.033,24 0,00 26.033,24 0,00 0,00

17482 Tehnička škola Pula 885.807,18 839.391,41 - 23.204,64 816.186,77 816.622,95 816.622,95

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 766.358,43 804.197,95 0,00 804.197,95 804.197,95 804.197,95

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 314.302,20 402.313,20 0,00 402.313,20 402.313,20 402.313,20

3 RASHODI POSLOVANJA 314.302,20 402.313,20 0,00 402.313,20 402.313,20 402.313,20

32 MATERIJALNI RASHODI 308.302,20 396.313,20 0,00 396.313,20 396.313,20 396.313,20

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 56.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 117.000,00 165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 85.000,00 104.400,00 0,00 104.400,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 50.302,20 61.913,20 0,00 61.913,20 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 452.056,23 401.884,75 0,00 401.884,75 401.884,75 401.884,75

3 RASHODI POSLOVANJA 452.056,23 401.884,75 0,00 401.884,75 401.884,75 401.884,75

32 MATERIJALNI RASHODI 452.056,23 401.884,75 0,00 401.884,75 401.884,75 401.884,75

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 127.500,00 104.620,29 0,00 104.620,29 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 130.500,00 97.208,23 0,00 97.208,23 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 181.500,00 187.500,00 0,00 187.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 12.556,23 12.556,23 0,00 12.556,23 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 1.580,00 25.300,48 - 16.491,66 8.808,82 9.245,00 9.245,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 1.580,00 5.995,00 - 5.995,00 0,00 5.995,00 5.995,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.580,00 5.995,00 - 5.995,00 0,00 5.995,00 5.995,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 940,00 940,00 - 940,00 0,00 940,00 940,00

311 PLAĆE (BRUTO) 802,05 802,05 - 802,05 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 137,95 137,95 - 137,95 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 640,00 5.055,00 - 5.055,00 0,00 5.055,00 5.055,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 277: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 4.450,00 - 4.450,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 640,00 605,00 - 605,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 11.983,08 - 6.424,26 5.558,82 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 11.983,08 - 6.424,26 5.558,82 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 11.983,08 - 6.424,26 5.558,82 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 11.983,08 - 6.424,26 5.558,82 0,00 0,00

Funkcija 0960

A230153 Školska natjecanja 0,00 2.750,00 500,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.750,00 500,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.750,00 500,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 884,00 116,00 1.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 1.866,00 134,00 2.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A230176 Državno natjecanje 0,00 4.572,40 - 4.572,40 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 4.572,40 - 4.572,40 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 4.572,40 - 4.572,40 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 4.572,40 - 4.572,40 0,00 0,00 0,00

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 117.868,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 81.943,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 81.943,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 81.943,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 81.943,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda 35.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 35.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 35.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 35.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2406 Opremanje u srednjim školama 0,00 9.892,98 - 6.712,98 3.180,00 3.180,00 3.180,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 278: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

Funkcija 0921

K240601 Školski namještaj i oprema 0,00 1.180,00 0,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 1.180,00 0,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 1.180,00 0,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240602 Opremanje biblioteke 0,00 8.712,98 - 6.712,98 2.000,00 2.000,00 2.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 8.712,98 - 6.712,98 2.000,00 2.000,00 2.000,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 8.712,98 - 6.712,98 2.000,00 2.000,00 2.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 6.712,98 - 6.712,98 0,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

17499 Strukovna škola Pula 1.003.135,72 896.214,85 - 426.569,78 469.645,07 469.645,07 469.645,07

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 399.514,97 459.855,07 - 1.010,00 458.845,07 458.845,07 458.845,07

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 209.506,44 274.407,96 0,00 274.407,96 274.407,96 274.407,96

3 RASHODI POSLOVANJA 209.506,44 274.407,96 0,00 274.407,96 274.407,96 274.407,96

32 MATERIJALNI RASHODI 202.699,30 269.007,96 1.200,00 270.207,96 270.207,96 270.207,96

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 27.638,15 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 73.916,31 119.757,96 3.200,00 122.957,96 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 96.636,02 104.400,00 - 2.000,00 102.400,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

300,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.208,82 3.450,00 0,00 3.450,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 6.807,14 5.400,00 - 1.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 6.807,14 5.400,00 - 1.200,00 4.200,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 190.008,53 179.897,11 0,00 179.897,11 179.897,11 179.897,11

3 RASHODI POSLOVANJA 190.008,53 179.897,11 0,00 179.897,11 179.897,11 179.897,11

32 MATERIJALNI RASHODI 190.008,53 179.897,11 0,00 179.897,11 179.897,11 179.897,11

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 117.000,00 113.268,28 0,00 113.268,28 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 54.000,00 50.931,84 0,00 50.931,84 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 279: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.008,53 6.696,99 0,00 6.696,99 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 0,00 5.550,00 - 1.010,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.550,00 - 1.010,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.550,00 - 1.010,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 4.300,00 240,00 4.540,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.250,00 - 1.250,00 0,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 433.922,24 3.160,00 - 3.160,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 0,00 1.300,00 - 1.300,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.300,00 - 1.300,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 1.300,00 - 1.300,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 1.300,00 - 1.300,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230103 Pravna pomoć 433.922,24 1.860,00 - 1.860,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 433.922,24 1.860,00 - 1.860,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 17.321,24 1.860,00 - 1.860,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 17.321,24 1.860,00 - 1.860,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 416.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 416.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 2.970,63 2.662,50 - 2.662,50 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 2.970,63 2.662,50 - 2.662,50 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.970,63 2.662,50 - 2.662,50 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.970,63 2.662,50 - 2.662,50 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.970,63 2.662,50 - 2.662,50 0,00 0,00 0,00

2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole 140.952,88 98.446,25 - 98.446,25 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240402 Društveni centar Pula 140.952,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 140.952,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 280: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

140.952,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 140.952,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija

K240408 Strukovna škola Pula 0,00 98.446,25 - 98.446,25 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 98.446,25 - 98.446,25 0,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

0,00 98.446,25 - 98.446,25 0,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 98.446,25 - 98.446,25 0,00 0,00 0,00

2406 Opremanje u srednjim školama 25.775,00 332.091,03 - 321.291,03 10.800,00 10.800,00 10.800,00

Funkcija 0921

K240601 Školski namještaj i oprema 25.775,00 332.091,03 - 321.291,03 10.800,00 10.800,00 10.800,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 32.029,15 - 32.029,15 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 32.029,15 - 32.029,15 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 32.029,15 - 32.029,15 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.775,00 300.061,88 - 289.261,88 10.800,00 10.800,00 10.800,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

19.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 19.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

6.400,00 300.061,88 - 289.261,88 10.800,00 10.800,00 10.800,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 6.400,00 300.061,88 - 289.261,88 10.800,00 0,00 0,00

17466 Ekonomska Škola Pula 577.339,50 550.896,44 - 52.748,73 498.147,71 488.147,71 488.147,71

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 444.794,08 507.804,71 - 32.857,00 474.947,71 474.947,71 474.947,71

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 175.926,00 215.405,04 0,00 215.405,04 215.405,04 215.405,04

3 RASHODI POSLOVANJA 173.426,00 215.405,04 0,00 215.405,04 215.405,04 215.405,04

32 MATERIJALNI RASHODI 167.126,00 209.405,04 - 1.000,00 208.405,04 208.405,04 208.405,04

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 29.514,74 31.000,00 - 500,00 30.500,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 47.252,09 79.600,00 - 3.600,00 76.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 87.639,45 90.000,00 1.000,00 91.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.719,72 8.805,04 2.100,00 10.905,04 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 6.300,00 6.000,00 1.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 281: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 6.300,00 6.000,00 1.000,00 7.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 268.868,08 228.142,67 0,00 228.142,67 228.142,67 228.142,67

3 RASHODI POSLOVANJA 268.868,08 228.142,67 0,00 228.142,67 228.142,67 228.142,67

32 MATERIJALNI RASHODI 268.868,08 228.142,67 0,00 228.142,67 228.142,67 228.142,67

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48.417,96 41.429,61 0,00 41.429,61 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 80.000,00 39.463,06 0,00 39.463,06 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 132.075,00 138.750,00 0,00 138.750,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.375,12 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 0,00 64.257,00 - 32.857,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 35.946,61 - 20.046,61 15.900,00 15.900,00 15.900,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 35.946,61 - 20.046,61 15.900,00 15.900,00 15.900,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 850,00 50,00 900,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 17.863,19 - 7.163,19 10.700,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 9.500,00 - 9.500,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 7.733,42 - 3.433,42 4.300,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 28.310,39 - 12.810,39 15.500,00 15.500,00 15.500,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 28.310,39 - 12.810,39 15.500,00 15.500,00 15.500,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 23.232,50 - 12.732,50 10.500,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 5.077,89 - 77,89 5.000,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 32.091,08 27.791,97 - 4.591,97 23.200,00 13.200,00 13.200,00

Funkcija 0950

A230102 Županijska natjecanja 4.891,90 10.005,00 - 10.005,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 4.891,90 10.005,00 - 10.005,00 0,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 1.280,00 - 1.280,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 1.280,00 - 1.280,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 4.891,90 8.725,00 - 8.725,00 0,00 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 282: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 4.891,90 8.725,00 - 8.725,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 27.199,18 600,00 - 300,00 300,00 300,00 300,00

3 RASHODI POSLOVANJA 27.199,18 600,00 - 300,00 300,00 300,00 300,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 26.279,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 26.279,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 920,00 600,00 - 300,00 300,00 300,00 300,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 920,00 600,00 - 300,00 300,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230147 Volontarijat 0,00 16.186,97 - 4.286,97 11.900,00 11.900,00 11.900,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 16.186,97 - 4.286,97 11.900,00 11.900,00 11.900,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 16.186,97 - 4.286,97 11.900,00 11.900,00 11.900,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 10.197,79 - 10.197,79 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 5.989,18 5.910,82 11.900,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 99.354,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 283: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 21.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 21.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 21.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 21.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda 77.929,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 77.929,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

77.929,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 77.929,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2406 Opremanje u srednjim školama 1.100,00 15.299,76 - 15.299,76 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

K240601 Školski namještaj i oprema 1.100,00 15.299,76 - 15.299,76 0,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.100,00 15.299,76 - 15.299,76 0,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

1.100,00 15.299,76 - 15.299,76 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 1.100,00 15.299,76 - 15.299,76 0,00 0,00 0,00

17474 Medicinska Škola Pula 893.397,46 967.248,23 272.057,06 1.239.305,29 1.077.941,84 917.941,84

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 853.889,95 851.641,84 0,00 851.641,84 851.641,84 851.641,84

Funkcija 0921

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 234.560,04 267.874,32 0,00 267.874,32 267.874,32 267.874,32

3 RASHODI POSLOVANJA 234.560,04 267.874,32 0,00 267.874,32 267.874,32 267.874,32

32 MATERIJALNI RASHODI 230.767,73 263.874,32 0,00 263.874,32 263.874,32 263.874,32

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41.180,92 50.000,00 - 2.000,00 48.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 81.257,00 90.074,32 2.000,00 92.074,32 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 104.632,31 116.500,00 - 5.040,00 111.460,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.697,50 7.300,00 5.040,00 12.340,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.792,31 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.792,31 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 619.329,91 578.767,52 0,00 578.767,52 578.767,52 578.767,52

3 RASHODI POSLOVANJA 619.329,91 578.767,52 0,00 578.767,52 578.767,52 578.767,52

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 284: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

32 MATERIJALNI RASHODI 619.329,91 578.767,52 0,00 578.767,52 578.767,52 578.767,52

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 97.129,08 71.864,36 0,00 71.864,36 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 77.082,91 61.660,24 0,00 61.660,24 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 437.850,00 437.975,00 0,00 437.975,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 7.267,92 7.267,92 0,00 7.267,92 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 34.100,00 88.006,39 276.357,06 364.363,45 203.000,00 43.000,00

Funkcija 0950

A230103 Pravna pomoć 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230141 Pokretom do zdravlja 34.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 18.709,66 20.530,00 0,00 20.530,00 20.530,00 20.530,00

32 MATERIJALNI RASHODI 18.709,66 20.530,00 0,00 20.530,00 20.530,00 20.530,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.800,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.800,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 13.109,66 14.530,00 0,00 14.530,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.290,34 9.470,00 0,00 9.470,00 9.470,00 9.470,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

15.290,34 9.470,00 0,00 9.470,00 9.470,00 9.470,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 15.290,34 9.470,00 0,00 9.470,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika 0,00 32.006,39 279.357,06 311.363,45 160.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 32.006,39 279.357,06 311.363,45 160.000,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 32.006,39 279.357,06 311.363,45 160.000,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 22.000,00 289.363,45 311.363,45 0,00 0,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 285: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 10.006,39 - 10.006,39 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0912

A230184 Zavičajna nastava 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 0950

A230185 Volontarijat u palijativnoj skrbi 0,00 26.000,00 - 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 26.000,00 - 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 26.000,00 - 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 17.000,00 - 8.000,00 9.000,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 5.000,00 - 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 4.000,00 - 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 5.407,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 5.407,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.407,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.407,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.876,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.531,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2406 Opremanje u srednjim školama 0,00 27.600,00 - 4.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00

Funkcija 0921

K240601 Školski namještaj i oprema 0,00 27.600,00 - 4.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 27.600,00 - 4.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

0,00 27.600,00 - 4.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 26.000,00 - 4.300,00 21.700,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00

19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula 426.902,50 426.394,98 - 42.213,75 384.181,23 384.181,23 384.181,23

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 250.183,18 340.969,23 4.342,00 345.311,23 345.311,23 345.311,23

Funkcija 0921

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Page 286: PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA … · godini izradit ćemo „Priručnik za Zavičajnu nastavu“, namijenjen odgajateljima i učiteljima. Svakako, očekuje

POZICIJA RAČUN OPIS OSTVARENJE 2015 PLAN 2016 RAZLIKA PRORAČUN

2017PROJEKCIJA

2018PROJEKCIJA

2019

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 84.021,84 93.774,84 0,00 93.774,84 93.774,84 93.774,84

3 RASHODI POSLOVANJA 84.021,84 93.774,84 0,00 93.774,84 93.774,84 93.774,84

32 MATERIJALNI RASHODI 79.571,84 89.374,84 0,00 89.374,84 89.374,84 89.374,84

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.384,80 9.800,00 500,00 10.300,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 20.795,48 25.298,00 422,00 25.720,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 49.866,12 50.697,29 - 482,45 50.214,84 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.525,44 3.579,55 - 439,55 3.140,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 4.450,00 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.450,00 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 166.161,34 173.386,39 0,00 173.386,39 173.386,39 173.386,39

3 RASHODI POSLOVANJA 166.161,34 173.386,39 0,00 173.386,39 173.386,39 173.386,39

32 MATERIJALNI RASHODI 166.161,34 173.386,39 0,00 173.386,39 173.386,39 173.386,39

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 72.450,07 65.972,17 0,00 65.972,17 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 65.725,70 79.108,65 0,00 79.108,65 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 22.555,00 22.875,00 0,00 22.875,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.430,57 5.430,57 0,00 5.430,57 0,00 0,00

Funkcija 0921

A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori 0,00 73.808,00 4.342,00 78.150,00 78.150,00 78.150,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 73.808,00 4.342,00 78.150,00 78.150,00 78.150,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 73.708,00 4.342,00 78.050,00 78.050,00 78.050,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 6.100,00 2.520,00 8.620,00 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 43.322,00 1.678,00 45.000,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 20.626,00 304,00 20.930,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 3.660,00 - 460,00 3.200,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 26.324,96 39.200,00 - 22.900,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00

Funkcija 0950

A230143 Izložba učeničkih radova 15.999,96 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

PRORAČUN ZA 2017. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU