Click here to load reader

PROJEKT JE SUFINANCIRALA · PDF file ZA STARIJE GRAĐANE GRADA PULE VODIČ GRADA PULE DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA Krležina

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROJEKT JE SUFINANCIRALA · PDF file ZA STARIJE GRAĐANE GRADA PULE VODIČ GRADA PULE DOM ZA...

 • PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

  VODIČ ZA STARIJE GRAĐANE

  GRADA PULE

  VODIČ VODIČ VODIČ VODIČVODIČ VODIČVODIČ VODIČVODIČ VODIČ ZA STARIJE GRAĐANE ZA STARIJE GRAĐANE ZA STARIJE GRAĐANE ZA STARIJE GRAĐANE ZA STARIJE GRAĐANE ZA STARIJE GRAĐANE ZA STARIJE GRAĐANE ZA STARIJE GRAĐANE ZA STARIJE GRAĐANE ZA STARIJE GRAĐANE

  GRADA PULEGRADA PULEGRADA PULEGRADA PULEGRADA PULEGRADA PULEGRADA PULEGRADA PULEGRADA PULEGRADA PULE

  www.strukturnifondovi.hr

  VODIČ VODIČ VODIČ VODIČVODIČ VODIČVODIČ VODIČVODIČ VODIČ

  DOM ZA STARIJE OSOBE DOM ZA STARIJE OSOBE DOM ZA STARIJE OSOBE DOM ZA STARIJE OSOBE DOM ZA STARIJE OSOBE DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULAALFREDO ŠTIGLIĆ PULAALFREDO ŠTIGLIĆ PULA CASA PER ANZIANI CASA PER ANZIANI CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLAALFREDO ŠTIGLIĆ POLAALFREDO ŠTIGLIĆ POLA

  Krležina ulica 33,Tel:052/392-448; Fax.052/392-449Krležina ulica 33,Tel:052/392-448; Fax.052/392-449Krležina ulica 33,Tel:052/392-448; Fax.052/392-449

 • VODIČ ZA STARIJE GRAĐANE

  GRADA PULE

  VODIČ VODIČ VODIČ VODIČVODIČ VODIČVODIČ VODIČVODIČ VODIČ ZA STARIJE GRAĐANE ZA STARIJE GRAĐANE ZA STARIJE GRAĐANE ZA STARIJE GRAĐANE ZA STARIJE GRAĐANE ZA STARIJE GRAĐANE ZA STARIJE GRAĐANE ZA STARIJE GRAĐANE ZA STARIJE GRAĐANE ZA STARIJE GRAĐANE

  GRADA PULEGRADA PULEGRADA PULEGRADA PULEGRADA PULEGRADA PULEGRADA PULEGRADA PULEGRADA PULEGRADA PULE

  P A R T N E R I

  EUROPSKA UNIJA Ulaganje u budućnost

  Projekt Gerontološki centar Vila Trapp Pula

  provodi se u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.

  Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- faza III H.R.2.3.04-0127

  Projekt sufinancirala EUROPSKA UNIJA iz Europskog socijalnog fonda

  Grad Pula Sindikat

  umirovljenika Hrvatske

  Istarska Županija

 • Za više informacija o fondovima EU-a u Hrvatskoj: www.strukturnifondovi.hr

  www.mspm.hr [email protected]

  www.esf.hr [email protected]

  Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola

  Krležina 33, 52 100 Pula Tel: 052 392-002,

  052 392-448 Tel/fax: 052 392-449

  www.dom-alfredo-stiglic.hr

  Posredničko tijelo razine 1 (PT1) Ministarstvo socijalne politike i mladih

  Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb Tel/fax: +385 1 555-7236

  www.mspm.hr [email protected]

  Posredničko tijelo razine 2 (PT 2) Hrvatski zavod za zapošljavanje Ured za financiranje i ugovaranje

  projekata Europske unije Petračićeva 4/3, 10 000 Zagreb

  Tel/Fax: + 385 1 5393-200 www.hzz.hr

  [email protected] HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

  Ministarstvo socijalne politike i mladih

 • 3 Vodič za starije građane grada Pule

  RIJEČ GRADONAČELNIKA

  Poštovani sugrađani, iznimno mi je zadovoljstvo što je pulski Dom za starije oso- be Alfredo Štiglić odlučio izda- ti Vodič za starije građane Pule koji predstavlja sveobuhvatni izvor informacija, kako za naše starije sugrađane tako i za člano- ve njihovih obitelji te svih struč- njaka koji se bave problemati- kom starenja.

  Grad Pula iz godine u godinu putem svojih programa i potpora dokazuje posebnu osjetljivost prema osobama starije životne dobi čija mudrost i životno iskustvo pred- stavljaju nemjerljiv kapital ovoga grada. Skrb o starijim osobama veliki je izazov za sve nas jer je starost naša budućnost i siguran sam da će ovaj Vodič skratiti vrijeme traganja za mogućnostima i olakšati tra- ženje rješenja dostupnošću svih potrebnih informacija na jednom mjestu.

  GRADONAČELNIK PULE Boris Miletić

  Posredničko tijelo razine 2 (PT 2) Hrvatski zavod za zapošljavanje Ured za financiranje i ugovaranje

  projekata Europske unije Petračićeva 4/3, 10 000 Zagreb

  Tel/Fax: + 385 1 5393-200 www.hzz.hr

  [email protected]

 • 4 Vodič za starije građane grada Pule

  PREDGOVOR

  Dragi sugrađani, Starenje, kao fiziološki proces počinje od samog rođe- nja. Starost možemo smatrati kao doba mudrosti i ži- votnog iskustva u kojem svoja znanja i vještine trebamo prenijeti na mlađe naraštaje radi lakšeg napretka i bo- ljitka zajednice u kojoj živimo. Starost je vrijeme prila- godbe na nove uvjete i na drugačiji tempo života. Naše psihološke potrebe ostaju iste, ali mijenjaju se naši prio- riteti, više moramo brinuti o svom fizičkom i mentalnom zdravlju, o fizičkoj aktivnosti i zdravim stilovima života. Stariji ljudi željeli bi što duže voditi aktivan i zdrav život, što duže živjeti u svom vlastitom domu u dobrim odnosi- ma sa svojom okolinom i brinuti o sebi, a kad im zatreba pomoć, dobiti pomoć svojih bližnjih i zajednice u onoj mjeri u kojoj im je pomoć potrebna. Dom za starije osobe Alfredo Štiglić iz Pule provodi Projekt Gerontološki centar Vila Trapp u okviru kojeg je predviđena izrada Vodiča za starije građane grada Pule. Djelatnici Doma su, radeći svoj svakodnevni posao, uo- čili potrebu veće informiranosti starijih građana grada Pule, za sve vrste usluga iz različitih djelatnosti koje utječu na kvalitetu života starijih ljudi. Zato smo odlu- čili izraditi Vodič kao priručnik koji će Vas informirati o Vašim pravima te Vas ujedno potaknuti na aktivnu par- ticipaciju u zajednici, a sve u cilju podizanja kvalitete života .

 • 5 Vodič za starije građane grada Pule

  Želimo da ovaj Vodič bude poticaj aktivnog sudjelova- nja starijih osoba i Vaših obitelji za brigu o sebi i svojim pravima te sudjelovanja u životu lokalne zajednice koja brine i da Vam bude ulog u osiguranje uvjeta u kojima bi ostvarivanjem svojih prava te stjecanjem novih zna- nja i vještina ostali i postali aktivni sudionici zajednice i bili prepoznati kao bitan resurs društvenih promjena. Ovaj Vodič će Vam omogućiti jednostavno i brzo do- laženje do informacija vezano za ostvarivanje prava iz područja zdravstvene i socijalne skrbi te mirovinskog osiguranja. Vodič će vam dati i niz obavijesti iz područja kulture, sporta i obrazovanja u koja se možete uključiti kao i različite savjete i preporuke vezane uz zdravo i kvalitetno starenje. Naveli smo niz informacija, telefon- skih brojeva, adresa različitih institucija i ustanova koje se bave i skrbe za starije građane. Budući da je ovo prvo izdanje ovakvog Vodiča, ne budi- te previše strogi, ako smo nešto propustili jer će Vodič sigurno doživjeti nadopune. Vjerujem da će ovaj Vodič pomoći starijim građanima i njihovim obiteljima u savladavanju svih izazova starenja. Ravnateljica Doma“ Alfredo Štiglić“ Vesna Grubišić-Juhas

 • 6 Vodič za starije građane grada Pule

  ...Starenje ne znači izgubljenu mladost, nego nove prilike i snagu...

  Betty Friendan

 • 7 Vodič za starije građane grada Pule

  SADRŽAJ

  Načela Ujedinjenih naroda o skrbi za starije osobe...........................................

  Socijalna skrb ..................................................... - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ..... - Povlašteni javni gradski prijevoz na području grada Pule.......................................................... - Socijalni programi Grada Pule............................. - Obiteljski centar................................................... - Centar za socijalnu skrb Pula.............................. - Domovi za starije osobe...................................... - Obiteljski domovi na području Pule i okolice....... - Prihvatilište za beskućnike u Puli........................

  Zdravstvena skrb................................................. - Zdravstvena zaštita.............................................. - Istarski domovi zdravlja........................................ - Zavod za hitnu medicinu IŽ.................................. - Opća bolnica Pula................................................ - Palijativna skrb Istarski domovi zdravlja............... - Zavod za javno zdravstvo IŽ................................ - Ustanova za zdravstvenu..................................... njegu u kući “Zlatne ruke” - Patronažna zdravstvena zaštita...........................

  Mirovinsko osiguranje.........................................

  9

  13 16

  19 21 25 26 33 47 55

  59 62 65 66 68 71 74 75

  78

  81

 • 8 Vodič za starije građane grada Pule

  Organizacije civilnog društva............................. - Sindikat umirovljenika Hrvatske........................... - Gradsko društvo Crvenog križa Pule................... Kultura, obrazovanje i sport.............................. - Kultura................................................................. - Učilište za treću dob............................................ - Sport i rekreacija ................................................

  Važni telefonski brojevi......................................

  Preporuke i savjeti.............................................. - Demencija........................................................... - Kako se zaštititi od vrućine.................................

  89 91 96 105 107 114 115

  121

  131 133 145

 • 9 Vodič za starije građane gr