of 33 /33
Raport de Progres Semestrial, Anul 2 de proiect Statutul la 30 iunie 2020 Proiectul Modernizarea Serviciilor Guvernamentale (PMSG)

Proiectul Modernizarea Serviciilor Guvernamentale (PMSG)

  • Author
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Proiectul Modernizarea Serviciilor Guvernamentale (PMSG)

Statutul la 30 iunie 2020
Proiectul Modernizarea Serviciilor Guvernamentale (PMSG)
2
PERIOADA DE RAPORTARE ......................................................................................... 3
SUBCOMPONENTA 1.2: MANAGEMENTUL I COORDONAREA REFORMEI ...... 8
SUBCOMPONENTA 1.3: ................................................................................................ 10
GUVERNAMENTALE .................................................................................................... 10
PREZENTAREA GENERAL A PROGRESULUI IMPLEMENTRII ÎN
PERIOADA DE RAPORTARE ....................................................................................... 19
SUBCOMPONENTA 2.3: MANAGEMENTUL IT I SECURITATEA CIBERNETIC
........................................................................................................................................... 27
SERVICIILOR ................................................................................................................... 29
PERIOADA DE RAPORTARE ....................................................................................... 29
PRESTRII SERVICIILOR ............................................................................................ 29
PREZENTAREA GENERAL A PROGRESULUI IMPLEMENTRII ÎN
PERIOADA DE RAPORTARE ....................................................................................... 31
RAPORTARE .................................................................................................................... 32
Prezentarea general a progresului implementrii în perioada de raportare
În perioada de raportare, au fost înregistrate progrese semnificative în implementarea Proiectului
Modernizarea Serviciilor Guvernamentale (PMSG).
Componenta 1 reprezint o parte important a proiectului PMSG. În perioada de raportare, Componenta 1 a
înregistrat rezultate importante, cum ar fi:
• Hrile TO-BE pentru primele 3 servicii selectate, din lotul 1 Eliberarea îndemnizaiei de omaj;
Determinarea dizabilitii i capacitii de munc i eliberarea permisului de conducere au fost
elaborate, pilotate în baza scenariilor reale de via cu beneficiari i aprobate.
• Modificrile juridice necesare pentru implementarea hrilor TO-BE pentru toate cele 3 servicii au
fost elaborate.
instituionale ale prestatorilor de servicii i Metodologia privind elaborarea, implementarea i
evaluarea performanei instituionale a prestatorilor de servicii i a CUPS au fost ajustate i finalizate.
• Peste 40 de funcionari publici desemnai de prestatorii de servicii selectai au fost instruii în
domeniul reingineriei serviciilor publice axate pe necesitile cetenilor.
• A fost lansat procesul de reinginerie a serviciilor selectate din lotul 2: 37 de servicii publice
administrative selectate din acest lot sunt în prezent în curs de modernizare.
• A fost elaborat un proiect de Hotrâre a Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al
serviciilor publice administrative (688 în total) i a Listei evenimentelor de via asociate acestora (18
evenimente de via) pe baza Inventarierii i analizei orizontale a serviciilor publice centrale.
• Reforma juridic a sectorului TIC (Codul TIC) este în curs de implementare.
• A fost finalizat Studiul de fezabilitate privind Centrele universale de prestare a serviciilor (CUPS) i a
fost elaborat modelul de cost pentru externalizarea serviciilor.
• A fost finalizat Raportul privind Sondajul Naional Anual cu privire la evaluarea calitii,
accesibilitii i eficienei serviciilor publice de ctre clieni/ceteni.
• Publicul larg este informat continuu despre e-guvernare i modernizarea serviciilor publice prin
diverse platforme de comunicare social, postri pe site-ul web i prin alte mijloace de comunicare.
4
Descrierea activitii
Scopul acestei activiti const în reingineria primelor 3 servicii selectate (Lotul 1) dintr-un total de cel puin
21 de servicii selectate în proiect, de la etapele de cartografiere AS-IS i cartografiere TO-BE pân la pilotarea
noului model de prestare a serviciilor i evaluarea eficienei i calitii serviciului modernizat.
Statutul activitii – FINALIZAT
Majoritatea livrabilelor vizate în cadrul acestei activiti i rezultatele principale, cum ar fi Harta AS-IS i Harta
TO-BE pentru serviciile care au fost supuse procesului de reinginerie, au fost obinute în perioada de raportare
anterioar.
• Servicii publice simplificate în rezultatul analizei cadrului legislativ i noul model elaborat;
• Instrumente, documente, programe, metode i alte cerine adecvate necesare pentru a sprijini
implementarea noului model al serviciilor publice reinginerite, elaborate i aprobate;
• Noul model al fiecrui serviciu public reinginerit este pilotat în baza scenariilor reale de via i
a datelor despre beneficiarii reali.
• Noul model a fost lansat în producie la nivel organizaional conform Planului de Aciuni,
aprobat.
• Modificrile cadrului legal pentru implementarea hrilor TO-BE în cazul Determinrii
dizabilitii i a capacitii de munc i în cazul Eliberrii îndemnizaiei de omaj, aprobate.
tiri pentru pres: https://egov.md/ro/communication/news/cu-un-pas-mai-aproape-de-digitizarea-
necesare pentru Eliberarea permisului de
conducere, în urma edinei din 17 iunie 2020,
organizat sub conducerea Cancelariei de Stat, s-
a indicat c autoritatea care urmeaz s
promoveze cadrul legal revizuit este Ministerul
Afacerilor Interne.
au fost incluse în Raportul de progres semestrial
publicat la 31 decembrie 2019:
Scopul acestei activiti const în reingineria urmtoarei liste de servicii selectate aprobate de Consiliul
Naional pentru Reforma Administraiei Publice (CNRAP) începând cu etapa de analiz a situaiei
curente (AS-IS), identificare a soluiilor de modernizare (TO-BE), pân la ajustarea cadrului legal, precum
i pilotarea noului model de prestare a serviciilor i evaluarea eficienei obinute.
Pe 28 februarie 2019, Consiliul Naional pentru Reforma Administraiei Publice (CNRAP) a aprobat
o list de 37 de servicii care urmeaz s fie incluse în Lotul 2 pentru reinginerie.
Pe 3 iulie 2020, pe baza deciziei Consiliului
Naional pentru Reforma Administraiei
cu alte 48 de servicii publice prestate de Casa
Naional de Asigurri Sociale (CNAS). În
prezent, Lotul 2 de servicii pentru reinginerie
conine 85 de servicii selectate pentru
modernizare.
Statutul activitii - ÎN CURS DE DESFURARE
Reingineria serviciilor din Lotul 2 a început în februarie 2020 i urmeaz s fie finalizat pân la 30
septembrie 2020.
Începând cu ianuarie 2020, au fost definitivate condiiile preliminare necesare pentru a asigura colaborarea
trilateral privind reingineria între AGE, prestatorii de servicii i compania selectat pentru reinginerie.
Semnarea contractului de ctre toate prile; încheierea Memorandumurilor de înelegere cu prestatorii de
servicii; edina iniial; crearea Grupurilor de lucru la nivelul fiecrei autoriti publice participante – toate
au fost realizate.
Grupurile de lucru au beneficiat de instruire cu privire la Metodologia de reinginerie i Reingineria
Proceselor Operaionale (BPR). Prima rund de instruiri a fost organizat pentru 20 de membri ai diferitelor
grupuri de lucru în perioada 24 - 28 februarie 2020 (tiri pentru pres:
Programul de instruire a constat din 12 ore academice de prelegeri, 4 ore academice pentru examinarea i
analiza rezultatelor, iar timpul rmas a fost dedicat exerciiilor practice. Programul de instruire de baz
„Bazele analizei, formalizrii i optimizrii proceselor operaionale” a inclus cinci subiecte: „Introducere în
analiza proceselor operaionale”, „Bazele BPMN”; „Bazele reingineriei proceselor operaionale i exemple
aferente”; „Implementarea proiectului BPA în sectorul public” i „Introducere în Design thinking”.
A doua rund de instruiri privind Reingineria proceselor operaionale (BPR) a fost organizat pentru 14
membri ai diferitelor grupuri de lucru create la nivelul prestatorilor de servicii care particip la reinginerie.
Instruirile au avut loc în perioada 9-13 martie 2020.
Prestatorii de servicii implicai în reingineria serviciilor din Lotul 2 au participat activ la elaborarea hrilor
AS-IS pentru fiecare serviciu aparte prevzut pentru modernizare i vor avea, de asemenea, un rol important
în timpul reproiectrii serviciului (hrile TO-BE).
Atât în prima rund cât i în cea de-a doua rund de instruiri, o zi a fost dedicat participrii managerilor
celor 3 instituii implicate în reinginerie.
Pân la sfâritul lunii mai 2020, treizeci i unu (31) din treizeci i apte (37) de servicii au fost documentate
pe deplin. Hrile AS-IS pentru 20 din cele 37 de servicii au fost elaborate, iar Consultantul a continuat s
lucreze la actualizrile solicitate (analiza nivelului de cunotine ale personalului, analiza nivelului de
maturitate a serviciilor, analiza canalelor de prestare etc.)
Rezultatele obinute
În perioada de raportare curent:
• Hrile AS-IS pentru 4 din 7 grupuri de servicii elaborate (Eliberarea duplicatelor certificatelor
de stare civil, cu sau fr modificri i sub-serviciile aferente; Acordarea pensiei pentru limita de
vârst pentru diferite categorii de beneficiari i sub-serviciile aferente; Înregistrarea cstoriei i sub-
serviciile aferente; Înregistrarea divorului i sub-serviciile aferente)
• Capacitile prestatorilor de servicii în materie de reinginerie a proceselor operaionale (BPR)
serviciilor publice centrale
Scopul activitii const în efectuarea lucrrilor de pregtire a iniiativelor Guvernului de reinginerie a
serviciilor publice. Scopul const în revizuirea i consolidarea inventarului serviciilor publice i întocmirea
unei liste finale a serviciilor publice prioritare care vor fi supuse modernizrii.
Statutul activitii – FINALIZAT
Proiectul Nomenclatorului Serviciilor Publice Administrative, proiectele paapoartelor serviciilor i
evenimentele de via identificate au fost elaborate în perioada de raportare anterioar. În urma analizei
orizontale, se preconizeaz iniierea instituionalizrii celor 6 evenimente de via din cele 16 determinate.
Direcia juridic a AGE a elaborat proiectul cadrului normativ pentru Nomenclatorul serviciilor publice
administrative. Acesta este preconizat s fie aprobat de ctre guvern în septembrie 2020.
În paralel, AGE elaboreaz Hotrârea Guvernului care va clarifica aranjamentele instituionale privind
proprietatea, întreinerea i funcionarea Registrului electronic de stat al serviciilor publice
administrative. Noul nomenclator al serviciilor publice administrative i evenimentele asociate vieii
acestora, precum i fiecare paaport de serviciu vor fi disponibile în Registrul de stat al serviciilor publice
administrative.
• Serviciile publice selectate pentru optimizare, fuziune sau eliminare, determinate;
• Metodologia pentru unificarea i descrierea paapoartelor serviciilor publice, bazat pe
Vocabularul comun al serviciilor publice, elaborat;
• Ajustrile cadrului legal, recomandate;
• 5 scenarii de via sensibile la dimensiunea social i cea de gen, identificate.
În perioada de raportare curent:
• Cadrul legal pentru Nomenclatorul serviciilor publice administrative elaborat.
Aspectele critice ale Subcomponentei 1.1
Exist aspecte importante care afecteaz implementarea activitilor din aceast subcomponent i creeaz
dependene cu riscul de a tergiversa obinerea rezultatelor preconizate ale proiectului. Aspectele respective
sunt enumerate mai jos:
1. Fluctuaia angajailor în cadrul instituiilor beneficiare
2. Coincidena cu reforma instituional care are loc în prezent în sectorul public sporete i mai mult
împotrivirea prestatorilor de servicii i lipsa de cooperare a acestora, ceea ce afecteaz negativ
implementarea la timp a activitilor planificate.
3. Prestatorii de servicii sunt principalele pri interesate în procesul de reinginerie i ar trebui s-i
asume un rol primordial în regândirea serviciilor, întrucât întregul lan de modernizare a serviciilor
administrative (inclusiv digitalizarea i prestarea serviciilor în conformitate cu noul model) depinde
considerabil de procesul de reinginerie.
4. Situaia pandemic cauzat de COVID-19 a afectat reingineria serviciilor selectate pentru Lotul 2.
Aa cum pandemia COVID este departe de sfârit, constrângerile de mai sus pot afecta în continuare
progresul proiectului. Dei unele activiti pot fi desfurate la distan i fr prestatorii de servicii
- pentru altele va fie nevoie de participarea i contribuia lor activ - ceea ce sporete riscurile unor
întârzieri.
Abordarea Cancelariei de Stat i a AGE în vederea meninerii controlului asupra problemelor critice i
soluionrii acestora:
La 4 ianuarie 2020, Prim-ministrul a emis decizia de aprobare a unui Plan de aciuni pe termen scurt (februarie
- iunie) pentru soluionarea celor mai critice aspecte în implementarea PMSG.
Cel mai înalt nivel de sprijin primit din partea Executivului a generat un punct de cotitur în implementarea
PMSG. Interaciunile cu prestatorii de servicii care particip la modernizarea serviciilor administrative sunt
mai frecvente, termenul pentru aprobarea documentelor importante legate de reinginerie se reduce treptat,
dialogul cu privire la schimbrile obinute prin reingineria serviciilor atinge treptat parametrii acceptabili i
consensuali.
Cadrul de management al schimbrilor
Descrierea activitii
Obiectivul activitii const în elaborarea unui cadru sistematic, structurat i integrat de management al
schimbrilor instituionale i funcionale ale prestatorilor de servicii publice i de sprijinire a procesului de
dezvoltare a capacitilor personalului managerial în implementarea cadrului de management al schimbrilor
în procesul de reproiectare instituional i/sau tranziie la noile modele de prestare a serviciilor.
Statutul activitii – ÎN CURS DE DESFURARE
Activitatea a demarat în aprilie 2020 i se preconizeaz s fie finalizat pân în ianuarie 2021.
Proiectul Cadrului de management al schimbrilor a fost elaborat i revizuit de AGE.
Curriculumul i materialele de instruire pentru cursul de management al schimbrilor au fost prezentate pe
27 iulie 2020. Se planific pregtirea unui curs de instruire de dou zile în domeniul managementului
9
definitivarea proiectului Metodologiei.
Reforma juridic a sectorului TIC (Codul
TIC)
Aceast activitate nou este determinat de necesitatea imperativ a ajustrii cadrului legal relevant în
domeniul TIC în vederea modernizrii adecvate a serviciilor guvernamentale prin utilizarea intensiv a
infrastructurii informatice a guvernrii electronice. Activitatea a demarat în ianuarie 2020.
Aceasta va reglementa infrastructura actual a e-guvernrii aplicat în procesul de prestare a serviciilor
electronice, precum i va alinia normele juridice necesare pentru reforma proceselor de reinginerie i
digitalizare concepute în cadrul PMSG.
Statutul activitii – ÎN CURS DE DESFURARE
În perioada de raportare, s-a depus o munc considerabil pentru elaborarea noului cod al TIC, prin
numeroase i repetate întâlniri între AGE, Ministerul Economiei i Infrastructurii, IT SEC, Agenia Servicii
Publice. Se preconizeaz ca proiectul de document s fie gata pentru consultri cu prile interesate la sfâritul
lunii septembrie 2020.
Aspectele critice ale Subcomponentei 1.2
Nu exist.
Studiu de fezabilitate privind îmbuntirea
accesului cetenilor la serviciile
Descrierea activitii
Scopul activitii const în realizarea unui studiu de fezabilitate privind îmbuntirea accesului cetenilor
la serviciile publice la nivel local. Studiul de fezabilitate evalueaz viabilitatea i implementarea:
• separrii front office de back office în instituiile publice centrale din Republica Moldova prin
externalizarea segmentului front office al serviciilor administrative;
• utilizrii Centrelor Universale de Prestare a Serviciilor (abrevierea CUPS în român) ca front-office pentru
prestarea mai multor servicii administrative. CUPS va primi cererile cetenilor pentru prestarea unui
anumit serviciu i va restitui cetenilor rezultatul prestrii serviciului.
CUPS sunt prevzute ca uniti complementare Centrelor de Servicii Multifuncionale (CSM) din cadrul
Ageniei Servicii Publice (ASP) i pentru a îmbunti accesibilitatea serviciilor în zonele rurale, fiind situate
în APL. Modelul funcional al CUPS va fi integrat cu CSM-urile.
Statutul activitii – FINALIZAT
În perioada de raportare, AGE, în colaborare cu Cancelaria de Stat, Congresul Autoritilor Publice Locale,
Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene i alte pri interesate, a identificat 25 de locaii, dintre
care 22 de locaii au fost selectate pentru pilotare: 22 CUPS (17 APL i 5 oficii consulare).
1. s. Albota de Sus, r. Taraclia
2. s. Bilicenii Vechi, r. Sîngerei
3. s. Chiperceni, r. Orhei
4. s. Colibai, r. Cahul
5. s. Corjeui, r. Briceni
6. s. Holercani, r. Dubsari
7. s. Lpuna, r. Hînceti
8. s. Limbenii Noi, r. Glodeni
9. s. Lozova, r. Streni
10. s. Mereni, r. Anenii Noi
11. s. Parcova, r. Edine
12. s. Pneti, r. Streni
13. s. Pepeni, r. Sîngerei
14. s. Peresecina, r. Orhei
15. s. Pîrjolteni, r. Clrai
16. s. Sculeni, r. Ungheni
17. s. Taxobeni, r. Fleti
11
La edina Consiliului Naional pentru Reforma Administraiei Publice (CNRAP), care a avut loc pe 3
iulie, a fost aprobat politica public privind CUPS, inclusiv decizia privind pilotarea acestora.
În perioada de pilotare, au fost selectate 22 de servicii care vor fi prestate prin CUPS, dintre care 12 prestate
de ctre ASP, iar alte 10 de ctre Casa Naional de Asigurri Sociale. În faza de pilotare, se preconizeaz
ca oficiile CUPS s deserveasc aproximativ 72.000 de ceteni care locuiesc în cele 17 localiti selectate,
populaia total a fiecrei localiti variind de la 1500 la 8000 de locuitori.
Informaii mai detaliate despre aceast activitate au fost incluse în Raportul de progres semestrial publicat la
31 decembrie 2019: https://egov.md/en/transparency/reports/semestrial-project-progress-report-
• Studiul de Fezabilitate elaborat;
Prile complementare ale studiului de fezabilitate:
• Identificarea i aprobarea serviciilor i adreselor primriilor i consulatelor;
• Estimarea costurilor pentru pilotarea CUPS;
• Analiza serviciilor administrative care urmeaz s fie prestate prin CUPS.
Aspectele critice ale Subcomponentei 1.3
18. Ambasada RM în Marea Britanie
19. Consulatul General al RM
la Frankfurt
la Milano
la Padova
la Istanbul
de fezabilitate), a fost lipsa datelor dezagregate i concludente referitoare la APL, multe ipoteze fiind fcute
de echipa AGE pe baza experienei i cunotinelor generale.
2. Din cauza situaiei pandemice cauzate de COVID-19, Raportul de evaluare a pilotrii CUPS a fost prezentat
cu o întârziere de aprox. 2 luni, iar decizia la nivel înalt privind pilotarea CUPS a fost aprobat cu o întârziere
general de 3 luni.
Sondajul Naional Anual privind
guvernarea electronic i modernizarea
satisfacie a clienilor de serviciile selectate
Descrierea activitii
Principalul obiectiv al sondajului const în colectarea datelor relevante i ilustrative privind principalii
indicatori de performan în cadrul Proiectului de Modernizare a Serviciilor Guvernamentale. Aceste date
urmeaz s ofere un tablou consecvent i obiectiv al percepiei, înelegerii, sprijinului cetenilor pentru
agenda de reform, inclusiv Transformarea Digital i gradul de satisfacie a clienilor de calitatea serviciilor
selectate în cadrul PMSG înainte de (valori iniiale) i dup (dinamica anual) modernizarea acestora.
Activitatea const din dou sarcini complexe:
Activitatea 1:
• Sondajul Naional Anual privind percepia, asimilarea i susinerea de ctre populaie a e-Guvernrii i
modernizrii serviciilor guvernamentale
Activitatea 2:
• Studiul la Ieire privind gradul de satisfacie a clienilor de calitatea i accesibilitatea serviciilor
modernizate în cadrul PMSG (pe baza unui grup de referin de 7 servicii)
Statutul activitii: Activitatea 1 – FINALIZAT, Activitatea 2 – ÎN CURS DE DESFURARE
Sondajul Naional Anual 2019 privind guvernarea electronic i modernizarea serviciilor (Activitatea
1) a fost finalizat în perioada de raportare anterioar.
Informaii mai detaliate despre aceast activitate au fost incluse în Raportul de progres semestrial publicat
la 31 decembrie 2019: Agenia de Guvernare Electronic (egov.md) Raportul privind Sondajul Naional Anual 2019 a fost publicat în perioada de raportare curent i este
disponibil pe site-ul web al AGE în trei limbi (român, englez i rus), Agenia de Guvernare Electronic
serviciilor electronice în rândul populaiei din 2016 pân în 2019.1
Cele mai importante constatri:
• 37,7% dintre ceteni au declarat c sunt capabili s acceseze serviciul online independent, fr
ajutorul unei alte persoane. Cu toate acestea, 37,5% au spus c s-ar putea s aib nevoie de
sprijin, iar 22% au spus c ar prefera s delege procesul de accesare a unui serviciu electronic
unei alte persoane.
Sondajul Naional Anual realizat la sfâritul anului 2019 a fost calculat valoarea indicatorului ODP
(Ponderea persoanelor care au accesat serviciile electronice în ultimele 12 luni) - 27,9% pentru anul 1 al
Proiectului. Acest rezultat satisface valoarea intei scontate, ba chiar o depete puin cu aproape 1%.
Accesarea serviciilor publice electronice în ultimele 12 luni (din numrul total de utilizatori ai serviciilor
publice:
Gradul de satisfacie de serviciile publice electronice:
Studiul la Ieire privind gradul de satisfacie a clienilor cu serviciile selectate (Activitatea 2) a fost
replanificat pentru finalizare pân la sfâritul anului 2020, justificarea complet fiind prezentat la pagina
17.
Rezultatele obinute:
1 Studiul surprinde i furnizeaz date despre serviciile publice modernizate i e-servicii publice dezvoltate i digitalizate în perioada 2012-2020, ca rezultat atât
al reformei de modernizare a serviciilor publice, cât i al implementrii proiectului de transformare a e-guvernrii. Începând cu 2019, sunt incluse gradual i serviciile publice electronice selectate pentru reinginerie i digitalizare în cadrul Proiectului de Modernizare a Serviciilor Guvernamentale (2018-2023).
64.0% 66.0% 66.0% 66.0% 69.4% 77.1% 73.1%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%
paginile web specializate
14
• Sondajul Naional Anual pentru 2019 efectuat.
În perioada de raportare curent:
• Raportul analitic privind Sondajul naional anual elaborat.
Cadrul de politici pentru incluziune
social, integrare a dimensiunii de gen
i implicare a cetenilor
Activitate FINALIZAT într-o perioad de raportare diferit
Informaii mai detaliate despre aceast activitate au fost incluse în Raportul de progres semestrial publicat la
31 decembrie 2019: Agenia de Guvernare Electronic (egov.md)
Identitatea vizual a e-Guvernrii i
produsele relevante de sensibilizare a
publicului
Aceast activitate vine s sprijine eforturile Ageniei de Guvernare Electronic de creare a logo-ului
corporativ i a identitii vizuale, ceea ce va conduce la o vizibilitate i recunoatere sporit a activitilor i
produselor de guvernare electronic.
Statutul activitii – ÎN CURS DE DESFURARE
Atât AGE, cât i toate produsele M au acum un nou design, care este utilizat i promovat continuu.
Principalele materiale de comunicare ale PMSG, cum ar fi bannerele roll-up, bunurile de marc sunt produse
în cantitile iniial necesare i sunt distribuite.
AGE informeaz publicul larg despre e-guvernare i modernizarea serviciilor publice prin diverse platforme
de comunicare social, postri pe site-ul web i prin alte mijloace de comunicare. Mai jos, sunt date doar
câteva exemple de postri.
comunicare social:
• Afie, bannere i infografice concepute pentru platformele de comunicare social elaborate pe
plan intern din ianuarie: > 80 de uniti
• Numrul agregat de postri pe platformele de comunicare social 1 ianuarie - 15 iunie 2020: >
500 de postri (Facebook, LinkedIn, Twitter)
• Sporirea numrului vizualizrilor i a impactului postrilor:
- Vizualizrile postrilor pe Facebook - cu 115% pentru postrile organice; cu 446% pentru
postri mixte (pltite i organice); interaciunea – cu 104%
- LinkedIn – vizualizri/impact: cu 60%; angajament – cu 45%
- Twitter – vizualizri/impresii cu 93% i angajament – cu 81%
Rezultatele obinute:
- Identitatea vizual a AGE i a câtorva produse M elaborat;
- Principalele materiale de comunicare i promoionale de marc concepute;
- Brandbook-ul elaborat.
- Noua identitate vizual a AGE i a produselor M elaborat;
- Principalele materiale de comunicare i promoionale de marc pentru AGE i PMSG
produse;
- Versiunea 1.0 a Brandbook-ului prezentat.
Aspectele critice ale Subcomponentei 1.4
1. Grupul model de 7 servicii selectate/propuse iniial în cadrul PMSG la etapa de pregtire a proiectului
(2016-2017), pe baza cruia trebuia msurat Indicatorul de ODP 3, i-a pierdut relevana în 2019, când
Guvernul a aprobat o list nou/final de servicii ce urmeaz a fi modernizate în cadrul PMSG.
2. Sondajele la Ieire cu privire la satisfacia cetenilor de calitatea fiecrui serviciu reinginerit, planificate
prin CATI (interviuri telefonice asistate de computer) sau CAPI (interviuri personale asistate de computer)
18
se realizeaz cu o întârziere considerabil. CNPDCP i-a obligat pe toi cei 3 prestatori de servicii s se
înregistreze ca operatori de date cu caracter personal. Procesul de înregistrare a durat câteva luni i a
afectat perioada de timp planificat pentru aceast activitate. AGE a oferit sprijinul necesar prestatorilor
de servicii în dialogul cu CNPDCP i în procesul de înregistrare.
3. Pregtirea pentru activitatea Campania de Informare a publicului i Advocacy, parte a acestei
subcomponente este planificat s înceap pân în decembrie 2020, spre deosebire de termenul revizuit –
octombrie 2020. Campania în sine va demara în anul 2021.
19
Prezentarea general a progresului implementrii în perioada de raportare
Se constat progrese substaniale în implementarea per ansamblu a Componentei 2. Metoda Agile utilizat
pentru dezvoltarea de noi sisteme informaionale aduce rezultate scontate convingtoare.
Cele mai importante realizri i rezultate produse în cadrul Componentei 2 în aceast perioad de raportare:
- Pachetele de digitalizare pentru primele trei servicii selectate se afl în faza final de achiziii (evaluare i
contractare).
Guvern.
procedura de achiziii a serviciilor de consultan e finalizat i implementarea contractului a început.
- Catalogul semantic – procedura de achiziii pentru serviciile de dezvoltare e finalizat i implementarea
contractului a început.
- Platforma de învare la distan instalat, configurat i testat. Patru module sunt deja disponibile pe
platform, inclusiv primele dou dedicate securitii cibernetice.
- Cadrul normativ care reglementeaz gestionarea i utilizarea MPower, MNotify, Portalului Serviciilor
Publice, platformei de învare la distan elaborat i aprobat de guvern.
- Licene software pentru hibridizare MCloud instalate i configurate.
- Standarde i proceduri de securitate cibernetic pentru Platforma guvernamental privat de cloud
computing i Managementul IT al infrastructurii IT guvernamentale – procedura de achiziii pentru
serviciile de consultan a fost finalizat i implementarea contractului a început.
SUBCOMPONENTA 2.1: SERVICII DIGITALE
Elaborarea Metodologiei de digitalizare
Activitate AMÂNAT
Informaii mai detaliate despre aceast activitate au fost incluse în Raportul de progres semestrial publicat la
30 iunie 2019 Agenia de Guvernare Electronic (egov.md)
Testarea sistemelor IT elaborate în cadrul
proiectului din perspectiva calitii,
acceptrii utilizatorului i securitii
gestionate de Agenia de Guvernare Electronic prin:
• Contribuirea la elaborarea Metodologiei de Digitalizare a Serviciilor Publice din perspectiva calitii i
elaborrii soluiilor software în conformitate cu Specificaiile tehnice elaborate;
• Efectuarea analizei i testelor de calitate i securitate a aplicaiilor dezvoltate, inclusiv performana i
Testul de Acceptare a Utilizatorului (TAU).
Statutul activitii – ÎN CURS DE DESFURARE
Planul de Securitate i asigurare a calitii aplicaiei a fost elaborat. La scurt timp dup perioada de raportare
curent, este planificat s înceap testarea primelor dou sisteme informaionale - MPay i MNotify din
perspectiva QA, UA i Securitate.
Rezultatele obinute:
Aspectele critice ale Subcomponentei 2.1
Activitatea Digitalizarea serviciilor reinginerite este planificat s înceap în octombrie 2020, comparativ cu
termenul iniial – septembrie 2019. Amânarea este cauzat de dependena de finalizarea fazei de reinginerie
– un proces care nu poate fi controlat de AGE, deoarece presupune angajamentul i participarea deplin a
prestatorilor de servicii.
Pentru a accelera implementarea, odat cu iniierea activitii, AGE i Banca Mondial au convenit asupra
realizrii fazei de digitalizare în paralel cu procesul de reinginerie, dup caz, utilizând metoda Agile, care
permite dezvoltarea pe etape a sistemului pe baza unor sesiuni iterative (sprinturi).
SUBCOMPONENTA 2.2: PLATFORME DIGITALE
Reprezentare (MPower)
Descrierea activitii
Scopul acestei activiti este de a proiecta, dezvolta, configura i implementa sistemul informaional MPower.
Registrul Electronic al Împuternicirilor de Reprezentare (MPower) este o soluie eficient de reducere a
birocraiei în serviciile publice, prin asigurarea unui mecanism sigur, flexibil i eficient de gestionare a
autorizaiilor pentru persoane fizice i juridice. Acest produs guvernamental nou ofer posibilitatea verificrii
existenei i valabilitii autorizaiilor de ctre prile interesate, inclusiv autoritile publice ale Republicii
Moldova.
Statutul activitii – ÎN CURS DE DESFURARE
Dezvoltarea MPower a început în ianuarie 2020 i dup 6 luni, produsul minim viabil (MVP) era deja
funcional i conine urmtoarele caracteristici:
• Autentificare prin MPass;
• Integrare cu MSign;
• Integrare cu MConnect pentru preluarea datelor din Registrul de stat al populaiei (RSP) i Registrul
de stat al unitilor de drept (RSUD)
• Gestionarea tipurilor de autorizaii pentru administratorul AGE;
• Gestionarea tipurilor de autorizaii pentru utilizator;
• Validarea/verificarea unei autorizaii de ctre utilizatorii anonimi;
21
• Pagina web a serviciului MPower (cu informaii generale despre serviciu).
Link ctre mediul de testare: https://mpower.staging.egov.md/#/ro/main
În paralel cu dezvoltarea tehnic a produsului, echipa juridic a AGE i Managerul de produs au elaborat
cadrul legal necesar, care va permite implementarea MPower. Conceptul i Regulamentul au fost aprobate în
baza Hotrârii Guvernului nr. 375/2020 din 10 iunie 2020
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121919&lang=ro .
Lansarea oficial a MPower este planificat pentru urmtoarea perioad de raportare, la fel ca i testarea din
perspectiva asigurrii calitii i acceptrii utilizatorului i pilotarea.
Rezultatele obinute:
Proiectarea, dezvoltarea, configurarea i
Descrierea activitii
Obiectivul activitii este de a proiecta, dezvolta, configura i implementa o versiune actualizat a Serviciului
de Notificare Electronic (MNotify). Produsul va fi o soluie complet nou, cu îmbuntiri semnificative în
ceea ce privete tehnologia i funcionalitile, care vor oferi un mecanism fiabil, flexibil i eficient pentru
notificarea destinatarilor, cum ar fi persoanele fizice i juridice care utilizeaz diferite canale de notificare (e-
mailuri, mesaje text (SMS), notificri push, mesagerie instantanee etc.).
Statutul activitii – ÎN CURS DE DESFURARE
MNotify este al doilea sistem informaional dezvoltat pe baza principiului Agile.
Dezvoltarea MNotify a început în ianuarie 2020 i în decurs de 6 luni, produsul minim viabil (MVP) era deja
funcional i conine urmtoarele caracteristici:
• 3 canale de notificare (e-mail, Web Push, Portalul Ceteanului);
• API expeditor (pentru conexiuni automate i notificri despre notificare);
• Portalul destinatarului (pentru setarea detaliilor de contact i a preferinelor de notificare);
• Pagina web a Serviciului MNotify (cu informaii generale despre serviciu).
Link ctre mediul de testare: https://mnotify.staging.egov.md/#/ro/home
În paralel cu dezvoltarea tehnic a produsului, echipa juridic a AGE i Managerul de produs au elaborat
cadrul legal necesar, care va permite implementarea MNotify. Conceptul i Regulamentul au fost aprobate în
baza Hotrârii Guvernului nr. 376/2020 din 10 iunie 2020
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121919&lang=ro .
Rezultatele obinute
• MVP testat cu succes;
Proiectarea, dezvoltarea, configurarea i
Catalogul Semantic
Descrierea activitii
Lansat în 2015, platforma de schimb de date i interoperabilitate MConnect a devenit soluia informatic
principal care asigur schimbul automat de date între sistemele informatice.
Obiectivul activitii const în proiectarea, dezvoltarea, configurarea i implementarea Sistemului
Informaional „Catalogul Semantic”. Acesta va automatiza procesele de inventariere a activelor semantice i
va asigura accesul la activele semantice utilizând mecanisme informatice, stimulând semnificativ dezvoltarea
i exploatarea continu a platformei de interoperabilitate MConnect.
Statutul activitii – ÎN CURS DE DESFURARE
Activitatea tocmai a început (data începerii contractului este 30 iunie 2020). MVP este preconizat pentru
urmtoarea perioad de raportare, aducând al treilea produs nou pe lista implementrilor reuite, pe baza
principiul Agile.
Rezultatele obinute
Proiectarea, dezvoltarea, configurarea i
implementarea noii versiuni a
Descrierea activitii
Scopul portalului este de a servi drept ghieu unic pentru accesarea serviciilor publice electronice i de a
oferi vizitatorilor informaii succinte, exacte i accesibile despre serviciile publice. Portalul nu are scopul s
înlocuiasc site-urile web ale autoritilor, ci servete drept punct de acces comun în care cetenii pot obine
informaii despre serviciile publice i pot solicita servicii, dac este posibil.
Activitatea curent se refer la elaborarea versiunii noi a Portalului Serviciilor Publice (PSP), care va aduce
beneficii eseniale atât utilizatorilor, cât i prestatorilor de servicii, cum ar fi:
• ergonomie îmbuntit, inclusiv pentru utilizarea dispozitivelor mobile;
• instrumente mai puternice de administrare a coninutului pentru prestatorii de servicii;
• paapoarte actualizate ale serviciilor;
• chat bot-uri.
Portalul Serviciilor Publice va gzdui, de asemenea, 3 produse noi: Portalul Ceteanului, Portalul
Antreprenorului i Registrul Serviciilor Publice.
Statutul activitii – ÎN CURS DE DESFURARE
Portalul Serviciilor Publice este al patrulea sistem informaional dezvoltat pe baza principiului Agile.
Dezvoltarea Portalului Serviciilor Publice a început în ianuarie 2020 i în decurs de 3 luni MVP a fost deja
funcional. MVP are urmtoarele caracteristici:
• Designul nou, receptiv i mobil;
• Motor de cutare îmbuntit bazat pe tehnologii noi;
• 605 servicii publice, inclusiv 254 servicii electronice;
• evenimente de via identificate;
Link ctre mediul de testare: https://servicii.staging.egov.md
În paralel cu dezvoltarea tehnic a produsului, echipa juridic a AGE i Managerul de produs au elaborat
cadrul legal necesar, care va permite gzduirea Portalului Ceteanului i a Portalului Antreprenorului pe PSP.
Regulamentele acestor dou portaluri au fost aprobate în temeiul Hotrârii Guvernului nr. 412/2020
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122027&lang=ro si a Hotrârii Guvernului nr. 413/2020
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122030&lang=ro din 24 iunie 2020.
Lansarea oficial, precum i testarea din perspectiva asigurrii calitii i acceptrii utilizatorului i pilotarea
Portalului Serviciilor Publice este planificat pentru urmtoarea perioad de raportare.
Rezultatele obinute
• Cadrul juridic aferent (Portalul Ceteanului, Portalul Antreprenorului) elaborat i aprobat.
Instalarea i configurarea unei platforme de
învare la distan open-source i migrarea
coninutului
Activitatea vizeaz dezvoltarea i utilizarea unui instrument de învare la distan cu un set de cursuri video
ca o modalitate eficient de reducere a costurilor de instruire i cretere a numrului total de participani la
cursuri, meninând în acelai timp un nivel adecvat de eficien i calitate a instruirii. Beneficiarii platformei
de e-learning vor fi funcionari publici, mediul academic, sectorul privat, ale cror activitate are tangen cu
e-guvernarea, modernizarea serviciilor publice i sectoarele conexe.
Statutul activitii – ÎN CURS DE DESFURARE
Platforma de învare la distan este instalat i configurat pe suporturi de testare i producie înc din 2019,
noile cursuri fiind încrcate în mod continuu.
Pe platform pot fi accesate urmtoarele module:
• Platforma de e-Learning pentru instructori/ Cum se dezvolt o platform de e-Learning;
• MPay;
• MConnect;
Link ctre platforma de e-Learning: https://elearning.gov.md/
Echipa juridic a AGE i Managerul de produs responsabil pentru platforma de e-Learning au elaborat cadrul
legal necesar, care va permite implementarea platformei. Conceptul i Regulamentul au fost aprobate în
temeiul Hotrârii Guvernului nr. 411/2020 din 24 iunie 2020
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122270&lang=ro .
Rezultatele obinute
• Platforma de e-Learning instalat i configurat.
În perioada de raportare curent:
• Cadrul legal elaborat i aprobat;
• 4 module elaborate i disponibile pe platform;
• Alte 10 module de instruire privind e-transformarea i modernizarea serviciilor publice se afl
în etapa final de elaborare.
Descrierea activitii
Creterea constant a volumului de lucru legat de MCloud a convins Guvernul Republicii Moldova s extind
capacitatea Platformei Guvernamentale Private Cloud pentru a satisface necesitile administraiilor publice
centrale.
Platforma MCloud a fost creat în 2013 i, pân în prezent, aceasta îndeplinete doar parial cerinele
instituiilor guvernamentale, deoarece în prezent nu este în stare s asigure noi capaciti de servicii sau s
extind i s îmbunteasc implementrile existente.
Pentru a depi aceste probleme, activitatea curent se bazeaz pe urmtoarele raionamente:
1. Extinderea infrastructurii MCloud existente de hardware i software pentru a putea asigura
capacitatea necesar a instituiilor guvernamentale, astfel încât s le permit s-i ating obiectivele
de modernizare a serviciilor publice;
2. Reutilizarea serviciului Cloud oferit de prestatorul de Servicii Publice pentru a implementa
infrastructura guvernamental hibrid de Cloud în vederea remedierii lipsei resurselor umane i
financiare în viitorul apropiat.
Not: În 2018, Platforma MCloud a fost transferat la Serviciul Tehnologia Informaiei i Securitate Cibernetic (STISC), în baza
Hotrârii Guvernului nr. 414 cu privire la msurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public i de raionalizare a
administrrii sistemelor informaionale de stat, din 8 mai 2018 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119166&lang=ro
Statutul activitii – FINALIZAT
Activitatea se rezum la achiziionarea, instalarea i configurarea a 3 tipuri de produse tehnice „la raft”:
1. Abonament la cloud public (abonament la Azure);
2. Licene pentru mediul virtual pentru extinderea MCloud la nivel local (VMware);
3. Dezvoltarea soluiei de gestionare a accesului în cloud.
Rezultatele obinute:
În perioada de raportare curent:
• Toate cele trei tipuri de produse au fost achiziionate, instalate i configurate.
Aspectele critice ale Subcomponentei 2.2
Activitatea Digitalizarea Front Office (FoD) o parte a acestei subcomponente este planificat s înceap pân
în decembrie 2020, comparativ cu perioada revizuit - octombrie 2020. Conceptul FoD elaborat în perioada
de raportare curent necesit un acord multilateral între instituiile implicate i o aprobare oficial la nivelul
Cancelariei de Stat. Specificaiile tehnice pentru FoD sunt preconizate s fie elaborate pân la sfâritul anului
2020.
Instruire în domeniul securitii
Descrierea activitii
abordri bazate pe instruire prin intermediul platformelor de învare la distan, în special în contextul
pandemiei COVID-19.
Obiectivul activitii const în elaborarea a 4 (patru) module de învare electronic Moodle pentru diferite
funcii din cadrul instituiilor publice (manageri, utilizatori, administratori IT, dezvoltatori) pentru a:
• forma cunotine i abiliti de baz cu privire la principiile securitii informaionale i cibernetice
i cele mai bune practici în cadrul autoritilor publice centrale;
• crea o cultur a securitii în cadrul autoritilor publice centrale i a continua sporirea capacitilor
lor în domeniul securitii cibernetice.
Statutul activitii – ÎN CURS DE DESFURARE
Activitatea este în plin implementare i se produc livrabilele preconizate – patru module dedicate securitii
cibernetice, cum ar fi:
2. Instruire în domeniul securitii cibernetice pentru manageri;
3. Instruire în domeniul securitii cibernetice pentru administratorii de sistem;
4. Instruire în domeniul securitii cibernetice pentru dezvoltatori.
Rezultatele obinute
În perioada de raportare curent:
• Primele dou module au fost elaborate, testate i încrcate pe platforma de e-learning.
Elaborarea standardelor i procedurilor
Platforma Guvernamental Privat de Cloud
Computing i managementul IT al
infrastructurii IT guvernamentale
28
În cadrul acestei activiti se preconizeaz producerea unei serii de controale de operare, documente, ghiduri
i instruiri cu privire la MCloud, precum i proceduri i standarde privind managementul IT i infrastructura
IT care urmeaz a fi utilizate de autoritile publice centrale pentru gestionarea i securizarea infrastructurii IT.
Statutul activitii – ÎN CURS DE DESFURARE
Activitatea tocmai a început (data începerii contractului este 22 iunie 2020).
Rezultatele obinute
Aspectele critice ale Subcomponentei 2.3
Nu exist.
Prezentarea general a progresului implementrii în perioada de raportare
Toate activitile prevzute în Componenta 3 i planificate pentru implementare au început, iar unele
dintre ele au fost deja finalizate. Acestea sunt activiti legate de elaborarea câtorva metodologii, cum
ar fi Metodologia de Evaluare a Capacitii Prestatorilor de Servicii i Planul de Dezvoltare a
Capacitilor, Metodologia privind Dezvoltarea Cadrului de Performan pentru Prestatori de
Servicii.
Metodologia de Evaluare a
Activitate FINALIZAT în alt perioad de raportare
Informaii mai detaliate despre aceast activitate au fost incluse în Raportul de Progres Semestrial
publicat la 31 decembrie 2019: Agenia de Guvernare Electronic (egov.md)
Aspecte critice / probleme din Subcomponenta 3.1
Nu exist.
PRESTRII SERVICIILOR
prestatorii de servicii implicai în procesul de
reinginerie a serviciilor publice i CUPS
Descrierea activitii
1. Elaborarea unei metodologii de asisten a prestatorilor de servicii i CUPS în elaborarea,
implementarea i evaluarea cadrelor de performan instituional;
2. Elaborarea a dou cadre de performan instituional care acoper obiectivele i indicatorii de
performan la nivel instituional.
performan pentru prestatorii de servicii implicai în procesul de reinginerie a serviciilor publice i
CUPS a fost prezentat în februarie 2020. La scurt timp a fost organizat un atelier cu prile interesate
relevante pentru a prezenta proiectul de metodologie i aplicarea acesteia în practic, pentru a discuta
i valida potenialele obstacole i aciunile imediate (tiri pentru pres):
https://www.egov.md/en/communication/news/methodology-development-implementation-and-
evaluation-framework-institutional )
Metodologia ofer instrumente i îndrumri pas cu pas, pentru a asista prestatorii de servicii în
elaborarea, implementarea i evaluarea Cadrului lor de Performan.
Metodologia cuprinde trei etape : Dezvoltare, Dezvoltare, Evaluare.
Rezultatele obinute
pentru prestatorii de servicii implicai în procesul de reinginerie a serviciilor publice i
CUPS elaborat.
1. Dependena sporit a activitilor prevzute în aceast subcomponent de rezultatele produse în
cadrul Componentelor 1 i 2, cum ar fi Reingineria loturilor 1 i 2, Pilotarea CUPS, Digitalizarea
serviciilor selectate, rmâne înc valabil i afecteaz termenul general de implementare a
Componentei 3.
2. Restriciile impuse de pandemia de COVID-19 în ar au limitat interaciunile directe cu instituiile
i au forat o replanificare ad-hoc în organizarea instruirii necesare pentru elaborarea cadrelor de
performan instituional. Instruirile cu prestatorii de servicii implicai - Agenia de Servicii
Publice (ASP) i Casa Naional de Asigurri Sociale (CNAS), au fost divizate în mai multe sesiuni
i organizate online.
Continuând tendinele pozitive înregistrate de
Componentele 1, 2 i 3, în cadrul Componentei
4 s-a reuit realizarea tuturor activitilor
planificate pentru perioada de raportare. Ambele
subcomponente (4.1 i 4.2) progreseaz bine,
asigurând suportul necesar de management al
proiectului în scopul implementrii cu succes a
PMSG.
Aspectele critice ale Subcomponentei
1. Dei este format din dou categorii de personal: angajai finanai de PMSG i angajai finanai
de la bugetul de stat, echipa este copleit de multitudinea de sarcini atât pe partea activitilor
proiectului, cât i pe partea pur instituional. Activiti importante paralele în domeniul
reingineriei, CUPS, managementului produselor i proiectelor, digitalizrii, domeniului juridic,
comunicaiilor, operaiunilor, achiziiilor, finanrii, în permanen cresc în intensitate.
2. PMSG acord sprijin pentru activitatea unui numr impresionant de membri ai echipei de baz
din cadrul AGE. La momentul elaborrii PMSG (2016), bugetul prevzut pentru fiecare funcie
din echipa de baz era relativ competitiv cu cele similare existente pe pia.
32
Pentru prima dat de la lansarea proiectului
în iunie 2018, în perioada ianuarie – iunie
2020 proiectul PMSG a înregistrat un salt
semnificativ în implementare i, prin urmare,
în debursri.
Instrumentele strategice importante utilizate de Cancelaria de Stat i AGE pentru a recupera
întârzierile i a accelera implementarea au produs efectele pozitive scontate.
• Sprijinul obinut de Proiect de la Guvern la cel mai înalt nivel. Planul de aciune cu
specificarea obstacolelor cu care se confrunt PMSG, sarcinile comune ale AGE, Cancelariei
de Stat i Prestatorilor de servicii, aprobate de Prim-ministru, au încurajat angajamentul
Prestatorilor de Servicii i al altor pri interesate importante ale PMSG în finalizarea
aciunilor planificate, au ridicat nivelul de responsabilitate a acestora i au condus la formarea
unei noi atitudini fa de PMSG.
• Hotrârea Guvernului cu privire la unele msuri de implementare a PMSG (Hotrârea
Guvernului nr. 354/2020 din 10 iunie 2020) ofer claritate tuturor prestatorilor de servicii cu
privire la fiecare rol atribuit în procesul de reinginerie i digitalizare în cadrul PMSG, precum
i în alinierea serviciilor modernizate la o nou modalitate de prestare a serviciilor.
Documentul stabilete, de asemenea, un cadru clar pentru contractele trilaterale i executarea
fr probleme a acestora, astfel contribuind la realizarea pe deplin a prevederilor Acordului
de împrumut i Acordului de finanare.
• Metoda de implementare Agile pentru proiectarea, dezvoltarea, configurarea i
implementarea noilor sisteme informaionale este al treilea instrument strategic utilizat
pentru a stimula obinerea rezultatelor în cadrul PMSG i pentru a asigura debursri
constante.
Pandemia de COVID-19 i stagnarea în activitile autoritilor publice centrale timp de aproximativ
3 luni au afectat interaciunea dintre principalele pri interesate ale PMSG – AGE, Cancelaria de Stat
i prestatorii de servicii selectai. Aceast situaie absolut imprevizibil a condus la unele întârzieri în
implementarea PMSG pe care AGE a încercat s le compenseze în perioada de raportare curent i
va continua s o fac în urmtoarea perioad de raportare. Pe de alt parte, în ultimele luni, AGE a
fost extrem de productiv în: i) elaborarea pe intern a documentaiei normative pentru noile produse
”M”, Nomenclatorul serviciilor publice administrative; ii) elaborarea conceptului Registrului
Serviciilor Publice, Digitalizrii Front Oficiilor; i iii) organizarea unei liste impresionante de
achiziii pentru care au fost angajate sume considerabile pentru pli viitoare.
33