of 71/71
MODERNIZAREA ŞI EFICIENTIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GENERAL Studii de politici educaţionale Institutul de Politici Publice Chișinău, 2016 ISBN 978-9975-4072-5-0

MODERNIZAREA ŞI EFICIENTIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI …

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MODERNIZAREA ŞI EFICIENTIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI …

Studii de politici educaionale
Institutul de Politici Publice
Chiinu, 2016 ISBN 978-9975-4072-5-0
Studii de politici educaionale
Aceast lucrare este publicat în cadrul Proiectului „Observatorul societii civile în domeniul educaiei”, finanat de ctre Fundaiile pentru o Societate Deschis prin
intermediul Fundaiei Soros-Moldova i desfurat în parteneriat cu Ministerul Educaiei
Opiniile expuse în aceast lucrare sunt ale autorilor i nu reflect în mod neaprat poziia Institutului de Politici Publice, Fundaiilor pentru o Societate Deschis,
Fundaiei Soros-Moldova i Ministerului Educaiei
Responsabil de ediie: Anatol Gremalschi,
doctor habilitat, profesor universitar
CZU 37.091 M 84
Modernizarea i eficientizarea învmântului general: Studii de politici educaionale / Inst. de Politici Publice ; resp. ed.: Anatol Gremalschi. – Chi- inu: S. n., 2016 (Tipogr. «Lexon Prim»). – 70 p.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaiilor pentru o Societate Deschis prin intermediul Fundaiei Soros-Moldova, Min. Educaiei. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4072-5-0.
Cuprins
Prefa ................................................................................................ 5 1. Cadrul de referin al standardelor profesionale ale cadrelor didactice din învmântul primar, gimnazial i liceal ...................... 7 1.1. Reperele conceptuale ale cadrului de referin ........................... 7 1.2. Standarde, indicatori i descriptori .............................................. 9 Domeniul 1. Proiectarea i pregtirea învrii ................................ 11 Domeniul 2. Mediul de învare ....................................................... 15 Domeniul 3. Procesul de predare-învare-evaluare ........................ 17 Domeniul 4. Dezvoltare i cretere profesional .............................. 21 Domeniul 5. Relaia coal-familie-comunitate ................................ 23 1.3. Instrumentarul de evaluare a cadrelor didactice ....................... 25 1.3.1. Ciclul evalurii i dezvoltrii profesionale ............................... 25 1.3.2. Instrumentarul pentru evaluarea anual intern a cadrelor didactice .......................................................................... 27 1.3.3. Instrumentarul pentru evaluarea extern a cadrelor didactice .......................................................................... 29 1.3.4. Recomandri pentru aplicarea cadrului de referin la elaborarea instrumentelor de evaluare anual ............................ 29 2. Standarde profesionale ale cadrelor didactice din învmântul primar, gimnazial i liceal .................................... 33 2.1. Consideraii conceptuale ........................................................... 34 2.1.1. Argument pentru un nou concept de evaluare a cadrelor didactice: evaluarea axat pe dezvoltarea comunitilor de învare .................. 34 2.1.2. Principii de baz în elaborarea i aplicarea standardelor profesionale ale cadrelor didactice ............................. 35 2.2. Standardele profesionale ale cadrelor didactice ....................... 37 2.2.1. Structura standardelor ............................................................ 37 2.2.2. Domenii de competen, standarde i indicatori .................... 37 3. Cadrul de referin pentru standardele profesionale ale cadrelor manageriale din învmântul primar, gimnazial i liceal .............. 40 3.1. Funciile cadrului de referin pentru standardele profesionale ale cadrelor manageriale .................................................................. 41 3.2. Standarde, indicatori i descriptori ............................................ 42 Domeniul 1. Viziune i strategii ........................................................ 42
4 Institutul de Politici Publice
Domeniul 2. Curriculum .................................................................... 44 Domeniul 3. Resurse umane ............................................................. 47 Domeniul 4. Resurse financiare i materiale .................................... 50 Domeniul 5. Structuri i proceduri ................................................... 53 Domeniul 6. Comunitate i parteneriate .......................................... 55 4. Standarde profesionale ale cadrelor manageriale din învmântul primar, gimnazial i liceal .................................... 57 4.1. Consideraii conceptuale ........................................................... 58 4.1.1. Argument pentru un nou concept de evaluare a cadrelor manageriale ..................................................................... 58 4.1.2. Contextul aplicrii i funciile standardelor profesionale ale cadrelor manageriale .................................................................. 59 4.1.3. Structura standardelor profesionale ale cadrelor manageriale .................................................................. 62 4.2. Standardele profesionale ale cadrelor manageriale .................. 64 4.2.1. Profilul managerului ............................................................... 64 4.2.2. Sistemul de standarde ............................................................ 67
4 Institutul de Politici Publice
5 Institutul de Politici Publice
Prefa
Este unanim recunoscut faptul c coal reprezint o comunitate de elevi, prini i cadre didactice, iar imaginea, renumele i prestigiul ei sunt furite i perpetuate, în primul rând, de pedagogi. Dei resursele fizice ale unei coli − am- plasarea geografic, cldirile, slile de clas, dotrile etc. − sunt i ele importan- te, anume nivelul de pregtire, calificarea, devotamentul, integritatea academi- c i inuta moral a personalului din învmânt dau via colii.
Pornind de la aceste considerente, noul Cod al educaiei, spre deosebire de fosta Lege a învmântului, care a fost în vigoare în perioada anilor 1995-2014, include mai multe prevederi explicite referitoare la resursele umane din înv- mânt. Codul extinde categoriile de personal cu funcii didactice, introduce o nou categorie de personal − cadrele didactice auxiliare i, ceea ce este cu mult mai important, include stipulri foarte detaliate referitoare la formarea profesi- onal, evaluarea i promovarea în carier a angajailor din învmânt.
Ideea de baz, pe care legiuitorii au încercat s o materializeze în Cod, con- st în evaluarea i promovarea cadrelor didactice i a celor de conducere din învmânt în baz de performan. Evident, termenul performan din Codul educaiei nu se reduce doar la rezultatele învrii, demonstrate de elev la sfâr- itul unei anumite perioade de studii. Acest termen include în egal msur i progresul demonstrat de elev pe durata perioadei de studii în cauz, i oportu- nitile oferite de cadrul didactic elevului, pentru ca el s-i valorifice în volum deplin capabilitile de care dispune, i eficiena interaciunii cadrului didactic cu prinii i comunitatea.
În condiiile unui învmânt modern, angajarea, evaluarea i promovarea cadrelor didactice i a celor de conducere pot fi efectuate doar în baza unor standarde de competen. Autorii proiectelor de documente incluse în aceast lucrare au depus eforturi considerabile pentru a analiza i a generaliza experi- ena rilor cu mari tradiii în elaborarea i implementarea unor astfel de stan- darde, în identificarea competenelor profesionale de baz pe care trebuie s le aib un pedagog, în definirea descriptorilor ce vor facilita evaluarea nivelului de stpânire a acestor competene.
Reprezentând produsul colectiv al unor grupuri reprezentative de lucru, for- mate din specialiti în domeniu, fiind supuse unor ample dezbateri publice i analizate detaliat de societatea civil, încorporând opiniile tuturor actorilor in- teresai în reuita educaiei, proiectele de standarde constituie un pas decisiv în modernizarea i eficientizarea învmântului general din ara noastr. Ele ofer dasclilor din slile de clas, conductorilor de coli, factorilor de decizie din organele locale i centrale de specialitate din domeniul învmântului un instrumentar efectiv, care va racorda învmântul moldovenesc la necesitile beneficiarilor direci ai educaiei − elevilor, prinilor, comunitilor.
6 Institutul de Politici Publice
Este cunoscut faptul c bunele intenii i marile proiecte sunt cu mult mai mree decât transpunerile lor în viaa real. Am dori s credem c proiectele de documente incluse în aceast lucrare vor deveni o excepie de la aceast regu- l, întrucât dezvoltarea în continuare a învmântului moldovenesc, integrarea lui în spaiul european al învrii, creterea rolului i nivelului de implicare a prinilor în viaa colii sunt de neconceput fr implementarea unor politici educaionale ce ar avea drept scop profesionalizarea ocupaiilor pedagogice i a celor de management educaional.
Din numele autorilor, dr. hab., prof. univ. Anatol Gremalschi,
Institutul de Politici Publice
6 Institutul de Politici Publice
7 Institutul de Politici Publice
1. Cadrul de referin al standardelor profesionale ale cadrelor didactice din învmântul primar,
gimnazial i liceal
Coordonare: Nicolaescu-Onofrei Liliana Dr. conf. cerc. Cara Angela, Institutul de tiine ale Educaiei
Autori: Dr. conf. cerc. Cara Angela, Institutul de tiine ale Educaiei Caragi Larisa, LT „Emil Nicula”, s. Mereni, Anenii Noi Dr. Cerbuca Pavel, Liceul Academiei de tiine din Moldova Chicu Valentina, Ministerul Educaiei Dr. conf. Cincilei Cornelia, Programul Educaional „Pas cu Pas” Condrea Ion, LT „Ion Incule”, s. Vorniceni, Streni Dr. conf. Cosovan Olga, Universitatea Pedagogic de Stat „Ion Creang”, Chiinu Duca Cristina, Ministerul Educaiei Eanu Rodica, LT „Columna”, Chiinu Jitari Mariana, LT „Spiru Haret”, Chiinu Nicolaescu-Onofrei Liliana, Ministerul Educaiei Dr. Rusnac Virginia, Centrul Republican de Asisten Psihopedagogic
Consultant internaional: dr. Sergij Gabršek, Slovenia
Lucrarea a fost elaborat în cadrul Proiectului ”Educaia în Republica Moldo- va − competene pentru prezent i viitor”. Aceast iniiativ este parte a Proiec- tului de sprijin pentru reforma educaiei în Republica Moldova (OSF-SUPREM), susinut de ctre Fundaiile pentru o Societate Deschis, prin intermediul Fun- daiei Soros-Moldova.
1.1. Reperele conceptuale ale cadrului de referin
Cadrul de referin pentru standardele profesionale ale cadrelor didactice din învmântul general constituie o descriere detaliat i profund a standar- delor, care include descriptori pentru fiecare indicator, acest format oferind po- sibilitatea unei înelegeri clare a ateptrilor fa de cadrul didactic în atingerea standardelor.
Descriptorii, în contextul indicatorilor, reprezint o descriere a unor opera- ii/ aciuni concrete, specifice unui aspect al indicatorului respectiv. Descriptorii sunt prezentai pe trei niveluri: nivelul de baz, nivelul avansat, nivelul perfor- mant. Descriptorii sunt orientai la msurarea manifestrii calitative a indicato- rului respectiv.
8 Institutul de Politici Publice
Aadar, indicatorii i descriptorii reprezint sursa informaional privind funcionalitatea i eficiena standardului respectiv, dar i sursa de elaborare a diferitor instrumente de evaluare/ monitorizare a aciunilor/ activitii cadrului didactic, raportate la standarde profesionale.
Cadrul de referin a Standardelor profesionale ale cadrelor didactice din în- vmîntul primar, gimnazial i liceal se aplic:
− de ctre cadrele didactice, pentru autoevaluarea activitii, elaborarea pla- nurilor individuale de dezvoltare profesional;
− de ctre evaluatorii externi, pentru determinarea nivelului calitii activitii cadrului didactic, elaborarea instrumentelor de evaluare-diagnostic pe fiecare dintre dimensiunile standardelor; elaborarea recomandrilor pentru dezvolta- rea profesional a cadrelor didactice;
− de ctre instituiile abilitate în formare iniial i continu a cadrelor didac- tice, pentru conceperea planurilor de învmânt în cadrul formrii iniiale i a planurilor stagiilor de formare continu a cadrelor didactice, elaborarea supor- tului curricular pentru respectivele activiti. Aplicarea standardelor în procesul autoevalurii Standardele constituie, mai întâi de toate, cel mai important reper pentru
cadrele didactice, în vederea realizrii autoevalurii competenelor profesionale i a stabilirii obiectivelor personale de cretere profesional. Fiecare domeniu de competen prezint indicatorii care precizeaz elementele componente ale standardelor. Fiecare cadru didactic va putea, prin analiz i reflecie asupra pro- priei prestaii, s se autoevalueze i s-i determine performanele profesionale, precum i necesitile concrete privind aciunile concrete, necesare pentru îm- buntirea activitii. Acestea din urm vor fi fixate, prin obiective msurabile, în planul individual de dezvoltare profesional. Aplicarea standardelor în procesul de evaluare intern i extern Standardele profesionale servesc drept baz pentru evaluarea individual
intern i extern a cadrelor didactice, realizat în conformitate cu prevederile art. 45 al Codului educaiei al Republicii Moldova, prin intermediul instrumen- tarului i metodologiei de evaluare intern i extern, aprobate de ctre Minis- terul Educaiei. Evaluarea ca proces va fi realizat prin abordare constructiv, cu determinarea punctelor forte pe fiecare din domeniile standardelor i stabili- rea ariilor în care cadrul didactic evaluat are nevoie de sprijin pentru dezvoltare profesional i creterea performanei. Evaluarea extern va înlocui procedura birocratizat i depit de atestare a cadrelor didactice, care minimalizeaz im- portana activitii zilnice si a abilitilor practice ale profesorilor, i nu reflect adecvat competenele lor reale. Evaluarea extern (o dat la cinci ani) va lua în considerare rezultatele evalurilor interne (anuale) i va putea servi drept baz pentru deciziile privind acordarea de grade didactice sau stimularea personalu- lui.
8 Institutul de Politici Publice
9 Institutul de Politici Publice
1.2. Standarde, indicatori i descriptori
Pentru fiecare dintre indicatorii circumscrii standardelor, se propune un set de descriptori specificai pe niveluri de performan: de baz, avansat i perfor- mant. Nivelul de baz La acest nivel, cadrul didactic trebuie s demonstreze cunotine specifice
despre diverse teorii i cercetri relevante în domeniul psihopedagogiei; ale domeniului i ale ariei de specializare, astfel având posibilitatea s cunoasc elevii, particularitile lor; s asigure accesibilitatea coninuturilor i utilizarea individualizat i difereniat a strategiilor de predare-învare-evaluare; s de- monstreze competene de aplicare a curriculumului i a altor acte normative în vigoare în proiectarea unui demers educaional de calitate; s asigure incluziu- nea i egalitatea de anse în organizarea procesului educaional; s comunice eficient cu familiile elevilor, demonstrând asumarea responsabilitii pentru îm- buntirea predrii, prin dezvoltarea sa profesional continu. Nivelul avansat La acest nivel, cadrul didactic manifest înelegere i gândire critic asupra
dezvoltrii în materie de specialitate i în domeniile curriculare predate; tie s utilizeze creativ materialele didactice existente i s elaboreze altele noi în con- cordan cu necesitile specifice ale elevilor, în funcie de condiiile diversit- ii; s valorifice experienele de învare ale tuturor elevilor, asigurând legtura între coninuturile predate i experienele de via; s diversifice strategiile de predare-învare-evaluare; s fac uz de variate strategii incluzive de implicare i motivare a elevilor cu diferite stiluri de învare; s se angajeze în evaluarea nu doar a produsului, ci i a procesului de învare; s realizeze proiecte colare cu comunitatea, orientate spre asigurarea calitii în educaie. Nivelul performant La acest nivel cadrul didactic are o înelegere profund a disciplinei pe care o
pred, cunoate evoluia domeniului, legtura cu alte discipline, precum i cu lu- mea real. Un cadru didactic la nivel performant stpânete cunotine speciali- zate despre modul în care poate fi abordat fiecare elev, în funcie de stilul su de învare; tie cum s ajusteze coninutul materiei în funcie de disponibilitatea, interesul i profilul de învare al elevilor; cum s creeze un mediu stimulativ de învare, care valorific potenialul fiecrui elev, astfel încât învarea s devin un proces constructiv. Cadrele didactice aplic o varietate de strategii flexibile de management al clasei pentru a se asigura c toi elevii sunt antrenai în acti- viti relevante de învare; proiecteaz activiti comune cu persoane-resurs din comunitate, în realizarea educaiei economice, financiare i de ghidare în carier a elevilor etc. La acest nivel, cadrul didactic demonstreaz o cunoa- terea riguroas a disciplinei, dar, în acelai timp, dezvolt la elevi capaciti de
10 Institutul de Politici Publice
analiz critic. Cadrul didactic elaboreaz strategii de cunoatere a elevilor i prezint colegilor bunele practici acumulate privind lucrul cu diverse categorii de copii; propune modaliti de abordare individualizat i difereniat a elevilor cu diverse stiluri de învare; acord asisten colegilor în depirea dificultilor metodologice i eficientizarea demersurilor didactice; propune recomandri i particip la dezvoltarea curriculumului disciplinar i a curriculumului la decizia colii. Cadrul didactic integreaz în procesul didactic o diversitate de resurse educaionale, care încurajeaz inovaia pedagogic; propune modaliti/ me- canisme de îmbuntire a procesului de învare i evaluare, împrtete ex- periene i bune practici prin care se promoveaz calitatea în educaie atât în rândurile colegilor, elevilor i familiilor acestora, cât i ale membrilor comuni- tii. De asemenea, cadrul didactic cu o prestaie la nivel performant se implic în pregtirea i realizarea proiectelor naionale i internaionale, informându-i colegii i încurajându-le participarea.
10 Institutul de Politici Publice
11 Institutul de Politici Publice
D om
en iu
In di
ca to
ri De
sc rip
to ri
N iv
el d
e ba
z N
iv el
a va
ns at
N iv
el p
er fo
rm an
In di
ca to
ri De
sc rip
to ri
N iv
el d
e ba
z N
iv el
a va
ns at
N iv
el p
er fo
rm an
In di
ca to
ri De
sc rip
to ri
N iv
el d
e ba
z N
iv el
a va
ns at
N iv
el p
er fo
rm an
D om
en iu
In di
ca to
ri De
sc rip
to ri
N iv
el d
e ba
z N
iv el
a va
ns at
N iv
el p
er fo
rm an
D om
en iu
In di
ca to
ri De
sc rip
to ri
N iv
el d
e ba
z N
iv el
a va
ns at
N iv
el p
er fo
rm an
In di
ca to
ri De
sc rip
to ri
N iv
el d
e ba
z N
iv el
a va
ns at
N iv
el p
er fo
rm an
In di
ca to
ri De
sc rip
to ri
N iv
el d
e ba
z N
iv el
a va
ns at
N iv
el p
er fo
rm an
D om
en iu
In di
ca to
ri De
sc rip
to ri
N iv
el d
e ba
z N
iv el
a va
ns at
N iv
el p
er fo
rm an
D om
en iu
5. 3.
1.3. Instrumentarul de evaluare a cadrelor didactice
1.3.1. Ciclul evalurii i dezvoltrii profesionale
Evaluarea cadrelor didactice din învmântul general este reglementat în art. 45 al Codului Educaiei: Articolul 45. Evaluarea cadrelor didactice (1) Evaluarea intern a cadrelor didactice din învmântul general se efectu-
eaz anual în baza unei metodologii de evaluare aprobate de Ministerul Educaiei. (2) Evaluarea extern a cadrelor didactice din învmântul general se efec-
tueaz o dat la 5 ani de ctre organele abilitate, în baza unei metodologii de evaluare aprobate de Ministerul Educaiei.
(3) Metodologia de evaluare prevede, în mod obligatoriu, consultarea opi- niilor elevilor, prinilor i ale altor cadre didactice din instituia de învmânt respectiv.
În corespundere cu aceste prevederi, Inspectoratul colar Naional asigur ela- borarea metodologiilor de evaluare, care, odat cu aprobarea de ctre Ministerul Educaiei, constituie cadrul normativ pentru realizarea evalurii cadrelor didactice.
Scopul primordial al evalurii cadrului didactic îl constituie sprijinirea dezvol- trii profesionale a acestuia i, implicit, sprijinirea crerii în instituia de înv- mânt a unei reale comuniti de învare i dezvoltare profesional.
Procesul de evaluare intern i cel de evaluare extern a cadrelor didactice, precum i rezultatele acestora vor fi utilizate în mod primordial pentru:
• formarea competenelor de reflecie i autoevaluare a cadrelor didactice; • asigurarea calitii procesului de învare la clas; • identificarea domeniilor în care cadrele didactice demonstreaz competen-
e i experiene notabile, precum i a celor în care au nevoie de informare i sprijin pentru dezvoltare;
• elaborarea planurilor individuale de dezvoltare profesional; • identificarea bunelor practici pentru împrtire pe plan local, raional, naional; • proiectarea aciunilor de împrtire a experienei i de dezvoltare profesi-
onal la locul de munc; • stimularea crerii în instituia de învmânt a unei comuniti reale de în-
vare. Ciclul evalurii i dezvoltrii profesionale se constituie din urmtoarele etape: Evaluarea cadrului didactic • Care este nivelul de competen a cadrului didactic în raport cu standardele
agreate? • Ce dovezi palpabile exist pentru punerea în eviden a rezultatelor profe-
sionale?
26 Institutul de Politici Publice
• Care sunt domeniile în care cadrul didactic are nevoie de sprijin pentru dezvoltare?
• Care sunt punctele tari care îl pot face persoan-resurs pentru alii? Elaborarea planului de dezvoltare profesional • Formularea obiectivelor de dezvoltare profesional, în corelare cu rezulta-
tele evalurii i cu obiectivele de dezvoltare ale instituiei: − pentru îmbuntirea nivelului profesional pe domeniile identificate / pen-
tru satisfacerea necesitilor reale de dezvoltare profesional; − pentru împrtirea bunelor practici. • Identificarea prioritilor i a aciunilor. Implementarea planului de dezvoltare profesional • Realizarea aciunilor: − prin identificarea oportunitilor existente pentru satisfacerea necesitilor
profesionale; − prin crearea i / sau valorificarea oportunitilor pentru împrtirea de
succese / realizri / puncte tari (bune practici). Analiza impactului aciunilor realizate • În ce msur au fost realizate aciunile i obiectivele din Planul individual
de dezvoltare profesional? • Care dintre aciunile proiectate au avut o relevan mai mare pentru dez-
voltarea profesional? Reprezentarea grafic a ciclului evalurii i dezvoltrii profesionale este pre-
zentat în figura de mai jos.
Figura 1. Ciclul evalurii i dezvoltrii profesionale
26 Institutul de Politici Publice
27 Institutul de Politici Publice
1.3.2. Instrumentarul pentru evaluarea anual intern a cadrelor didactice
Evaluarea anual ca i proces va include urmtoarele elemente: • Autoevaluarea; • Evaluarea din partea superiorului (angajatorului); • Completarea portofoliului profesional; • Consultarea opiniei altor cadre didactice – evaluarea de la egal la egal; • Consultarea opiniilor elevilor i prinilor. Autoevaluarea Cadrul didactic, în calitate de actant al educaiei interesat de dezvoltare pro-
fesional pe parcursul întregii viei, este cel mai în msur s se evalueze, s-i stabileasc scopuri de dezvoltare i s analizeze gradul de realizare a acestora. Autoevaluarea ca proces trebuie s asigure reflecia profund asupra modului în care elevii sunt ajutai de ctre cadrul didactic în obinerea succesului în înv- are. Acest proces reflexiv trebuie s ajute profesorul în identificarea punctelor sale tari i a domeniilor în care are nevoie de sprijin i dezvoltare.
Evaluarea din partea superiorului (angajatorului) Evaluarea de ctre superior (angajator) va fi corelat cu elementele incluse în
autoevaluare. Dup completarea în mod independent a instrumentelor (de au- toevaluare – de ctre cadrul didactic i de evaluare – de ctre angajator), prile vor face schimb de instrumente. În cadrul unei discuii (interviu), prin negociere, evaluatul i evaluatorul vor ajunge la decizia comun privind rezultatul evalurii. Completarea portofoliului profesional Portofoliul profesional reprezint colecia de dovezi ale celor mai bune expe-
riene profesionale pe principalele domenii vizate de standarde i poate include: • Proiectarea i pregtirea învrii (Domeniul 1) i Procesul de predare-înv-
are-evaluare (Domeniul 3): − Proiecte didactice ale celor mai reuite lecii / uniti de învare, inclusiv
variante îmbuntite post-predare. − Materiale didactice complementare, elaborate i aplicate la clas. − Instrumente de evaluare formativ i sumativ, elaborate i aplicate. − Proiecte ale celor mai bune activiti extracolare implementate. − Reflecii profesionale cu privire la: aplicarea proiectelor didactice (ce a reuit,
ce se poate face mai bine etc.); eficientizarea aplicrii materialelor didactice la clas; rezultatele aplicrii instrumentelor de evaluare i ideile pentru îmbuntirea aces- tora; rezultatele activitilor extracolare i modalitile de diversificare a lor etc.
• Mediul de învare (Domeniul 2): − Dovezi privind organizarea unui mediu de învare dezvoltativ i sigur, bazat
pe cultura învrii, care faciliteaz succesul fiecrui elev. • Dezvoltare i cretere profesional (Domeniul 4): − Probe privind planificarea i gestionarea propriei dezvoltri profesionale
28 Institutul de Politici Publice
continui, cu axare pe necesitile reale (planul de dezvoltare profesional i ra- portul de activitate privind progresul înregistrat în realizarea acestuia).
− Dovezi privind implicarea în procesul de dezvoltare profesional la locul de munc (rezultate ale participrii la cercetri-aciune, în cazul în care sunt; materiale aferente schimbului de bune practici; documentare a participrii la activiti de dezvoltare profesional etc.).
• Relaia coal-familie-comunitate (Domeniul 5): − Materiale privind colaborarea cu familia i comunitatea. Consultarea opiniei altor cadre didactice - evaluarea de la egal la egal Evaluarea de la egal la egal va fi asigurat de ctre doi-trei colegi, de aceeai
disciplin, din cadrul aceleiai arii curriculare sau de la orice alte discipline, cu condiia posedrii competenelor tiinifice i didactice necesare în scopul spri- jinirii cadrului didactic pentru identificarea punctelor sale tari i a domeniilor în care are nevoie de dezvoltare. Aceasta va include: rezultate ale observrii direc- te privind procesul de predare-învare-evaluare (fie de observare i evaluare a leciilor i reflecii asupra celor observate, cu recomandri); consideraii peda- gogice privind realizarea activitilor extracolare (fie de observare a activiti- lor i reflecii asupra celor observate, cu recomandri); consideraii pedagogice cu referire la implicarea în activitatea de dezvoltare profesional. Consultarea opiniilor elevilor i prinilor Consultarea opiniilor elevilor i prinilor va fi documentat prin: − dovezi privind colectarea de feedback de ctre cadrul didactic; − realizarea unui chestionar cu prinii, pe dimensiunile din standarde la care
acetia pot oferi feedback; − realizarea unui chestionar cu elevii, pe dimensiunile din standarde la care
acetia pot oferi feedback. Ponderarea instrumentelor în cadrul evalurii interne Pentru realizarea evalurii interne, se recomand aplicarea urmtoarei grile
de ponderare a instrumentelor:
Autoevaluarea Chestionar de autoevaluare i reflecie, cu stabilirea domeniilor de dezvoltare
30% Evaluarea din partea superiorului (angajatorului)
Chestionar de evaluare, cu recomandri pentru dezvoltare
Completarea portofoliului profesi- onal
40 %
Consultarea opiniei altor cadre di- dactice - evaluarea de la egal la egal
Fie de observare Reflecii pedagogice
20%
Consultarea opiniilor elevilor i p- rinilor
Chestionare pentru elevi i prini, pe di- mensiunile din standarde la care acetia pot oferi feedback
10%
1.3.3. Instrumentarul pentru evaluarea extern a cadrelor didactice
Evaluarea extern a cadrelor didactice, în baza metodologiei de evaluare ela- borate de ctre Inspectoratul colar Naional i aprobate de ctre Ministerul Educaiei, este efectuat de ctre organele abilitate o dat la cinci ani.
Evaluarea extern poate servi ca baz, alturi de alte elemente prevzute de metodologia aferent, pentru procesul de conferire i confirmare a gradelor didactice i, respectiv, acordarea sporului salarial aferent conform prevederilor legale.
Ponderarea instrumentelor în cadrul evalurii externe Pentru realizarea evalurii externe, se recomand aplicarea urmtoarei grile
de ponderare a instrumentelor:
Rezultatele evalurilor anuale pe parcursul a 5 ani.
Sinteza rezultatelor evalurilor anuale. 50%
Planul de dezvoltare profesional. Raportul privind gradul de realizare a obiectivelor din planul de dezvoltare pro- fesional, pentru perioada evaluat.
50%
1.3.4. Recomandri pentru aplicarea cadrului de referin la elaborarea instrumentelor de evaluare anual
La elaborarea diverselor fie de evaluare, chestionare, fie de observare, ghi- dul de portofoliu etc., se va proceda la:
• analiza minuioas a indicatorilor i descriptorilor din standarde; • stabilirea indicatorilor care se preteaz pentru analiz printr-o modalitate
sau alta; • stabilirea structurii documentelor pentru fiecare categorie de respondeni /
evaluatori. Corelarea indicatorilor i a tipurilor de instrumente se va realiza de ctre In-
spectoratul colar Naional. Un model de corelare a indicatorilor i a tipurilor de instrumente / respon-
deni poate fi structurat conform tabelului de mai jos.
30 Institutul de Politici Publice
N r.
In di
ca to
r Au
to ev
al u-
ar ea
Ev al
ua re
a di
n pa
r- te
a su
pe rio
ru lu
i (a
ng aj
at or
ul ui
N r.
In di
ca to
r Au
to ev
al u-
ar ea
Ev al
ua re
a di
n pa
r- te
a su
pe rio
ru lu
i (a
ng aj
at or
ul ui
N r.
In di
ca to
r Au
to ev
al u-
ar ea
Ev al
ua re
a di
n pa
r- te
a su
pe rio
ru lu
i (a
ng aj
at or
ul ui
2. Standarde profesionale ale cadrelor didactice din învmântul primar, gimnazial i liceal
Coordonare: Nicolaescu-Onofrei Liliana, Ministerul Educaiei Dr. conf. cerc. Cara Angela, Institutul de tiine ale Educaiei
Autori: Dr. conf. cerc. Cara Angela, Institutul de tiine ale Educaiei Caragi Larisa, LT „Emil Nicula”, s. Mereni, Anenii Noi Dr. Cerbuca Pavel, Liceul Academiei de tiine din Moldova Chicu Valentina, Ministerul Educaiei Dr. conf. Cincilei Cornelia, Programul Educaional „Pas cu Pas” Condrea Ion, LT „Ion Incule”, s. Vorniceni, Streni Dr. conf. Cosovan Olga, Universitatea Pedagogic de Stat „Ion Creang”, Chiinu Duca Cristina, Ministerul Educaiei Eanu Rodica, LT „Columna”, Chiinu Jitari Mariana, LT „Spiru Haret”, Chiinu Nicolaescu-Onofrei Liliana, Ministerul Educaiei Dr. Rusnac Virginia, Centrul Republican de Asisten Psihopedagogic
Consultant internaional: dr. Sergij Gabršek, Slovenia
Lucrarea a fost elaborat în cadrul Proiectului ”Educaia în Republica Moldo- va − competene pentru prezent i viitor”. Aceast iniiativ este parte a Proiec- tului de sprijin pentru reforma educaiei în Republica Moldova (OSF-SUPREM), susinut de ctre Fundaiile pentru o Societate Deschis, prin intermediul Fun- daiei Soros-Moldova.
34 Institutul de Politici Publice
2.1. Consideraii conceptuale
2.1.1. Argument pentru un nou concept de evaluare a cadrelor didactice: evaluarea axat pe dezvoltarea comunitilor de învare
Standardele profesionale ale cadrelor didactice din învmântul primar, gimnazial i liceal sunt parte integrant a sistemului de standarde educaionale de stat în învmântul general i vizeaz dezvoltarea competenelor profesio- nale ale cadrelor didactice, în vederea asigurrii progresului în învare al tutu- ror elevilor.
Abordarea propus de autorii prezentului document se bazeaz pe urmtoa- rele consideraii:
Un proces modern de evaluare a cadrelor didactice nu mai poate fi axat pe cuantificarea unor credite oferite pentru orele de participare la cursuri de for- mare sau la diferite activiti, majoritatea dintre care nici mcar nu pot fi efectu- ate de cei mai muli dintre profesori. El trebuie s se axeze pe crearea unor co- muniti de bune practici în fiecare coal, în cadrul crora profesorii se sprijin reciproc, învând unii de la alii i urmrind succesul comun.
Un proces de evaluare autentic nu mai poate pune accent pe acordarea de credite pentru organizarea, cu exces de zel i cu stres pentru dascl i pentru co- pii, a trei lecii i dou activiti demonstrative pe parcursul a cinci ani, care, de fapt, nici pe departe nu „demonstreaz” situaia real. El trebuie s se axeze, în primul rând, pe aprecierea gradului de competen cu care un cadru didactic îi face munca în fiecare zi, pas cu pas, pe modul în care acesta rezolv problemele reale i rspunde provocrilor care apar.
Un proces de evaluare eficient nu mai poate pune profesorul în situaia de a acorda extrem de mult timp activitilor birocratice, consumatoare de timp i de hârtie, în detrimentul unui timp de calitate folosit pentru pregtirea i realiza- rea activitii cu elevii. Cadrul didactic trebuie s-i centreze activitatea pe elev, ajutându-l s progreseze în învare, s se simt liber în gândire, s-i manifeste curiozitatea prin întrebri, s-i sprijine colegii i s caute sprijinul acestora.
coala, în ansamblul ei, i colectivul pedagogic, în particular, pot fi compa- rate cu o orchestr. Managerul este în rol de dirijor, cadrele didactice sunt in- strumentitii. Orchestra acompaniaz elevii, care reprezint corul i solitii, iar muzica lor este un produs care poate crea satisfacie doar dac toi lucreaz împreun, în echip. O alt metafor pentru succesul unei instituii educaiona- le este cea a sporturilor de tafet, în care câtig echipa al crei ultim membru trece primul linia de fini, indiferent de faptul cât de rapizi au fost coechipierii si. Un colectiv pedagogic este unul de succes atunci când toate cadrele mana- geriale i didactice sunt axate pe cretere profesional. O clas de elevi este una
34 Institutul de Politici Publice
35 Institutul de Politici Publice
de succes nu atunci când are unul sau câiva olimpici, ci atunci când toi elevii demonstreaz progrese în învare i vin cu plcere la coal, unde se simt pui în valoare, stimulai i sprijinii. Cu alte cuvinte, colile de succes sunt cele care constituie reale comuniti de învare, comuniti de bune practici.
Este iminent axarea evalurii pe domeniile importante atât pentru activi- tatea cadrului didactic, cât i pentru asigurarea condiiilor propice succesului în învare al elevilor: proiectarea i pregtirea învrii; mediul de învare; procesul de predare-învare-evaluare; dezvoltarea i creterea profesional a cadrelor didactice; dezvoltarea relaiei coal-familie-comunitate.
Evaluarea cadrelor didactice poate i trebuie s devin un bun instrument pentru dezvoltarea comunitilor de învare, cu condiia c va include:
• autoevaluarea, în baza refleciei profunde asupra prestaiei profesionale personale, coroborat cu evaluarea din partea administraiei / managementului instituiei, rezultatele fiind discutate i agreate de ambele pri;
• evaluarea de ctre colegii-coechipieri, în baza observrii, analizei i discu- iilor profesionale, cu axare pe învarea reciproc i schimbul de experien;
• consultarea opiniei elevilor i prinilor, în conformitate cu prevederile Co- dului educaiei al Republicii Moldova.
2.1.2. Principii de baz în elaborarea i aplicarea standardelor profe- sionale ale cadrelor didactice
Standardele profesionale ale cadrelor didactice prezint un sistem de referin- important, menit s contribuie la asigurarea calitii procesului educaional i a sistemului educaional în ansamblu. Standardele constituie repere de baz în organizarea eficient a procesului de evaluare intern i extern a cadrelor didactice, de dezvoltare profesional i avansare în carier.
Principiile de baz, utilizate în elaborarea standardelor i care urmeaz a fi respectate cu rigurozitate i în procesul de aplicare a acestora, includ:
• principiul asigurrii echitii – asigurarea unei abordri echidistante i fr discriminare a oricrui cadru didactic, în procesul implementrii standardelor i aplicrii lor în calitate de baz a evalurii activitii;
• principiul asigurrii calitii – prin aplicarea standardelor unice, raportate la bunele practici naionale i internaionale în domeniu;
• principiul relevanei – standardizarea aspectelor de dezvoltare personal i profesional, relevante pentru activitatea cadrelor didactice i îmbuntirea acesteia;
• principiul centrrii educaiei pe beneficiarii acesteia – formularea standar- delor i a indicatorilor pe toate domeniile din perspectiva primordial a centrrii
36 Institutul de Politici Publice
pe elev; introducerea aspectelor care in de consultarea elevilor i prinilor, în calitate de beneficiari;
• principiul susinerii i promovrii personalului din educaie pe baz de me- ritocraie i performan – elaborarea explicit a standardelor, indicatorilor i descriptorilor ca baz pentru dezvoltare ulterioar a metodologiei i instrumen- telor de evaluare, care s fie utilizate pentru modernizarea sistemului de evalu- are profesional, intern i extern, i acordare a gradelor didactice.
Prin standardele profesionale elaborate, tuturor elevilor li se asigur anse egale de a primi o educaie de calitate din partea cadrelor didactice pregtite dup cerine profesionale unice: promovarea conceptului educaiei incluzive i a principiilor colii prietenoase copilului; asigurarea unui mediu deschis, sigur pentru învare; creterea atractivitii învrii; dezvoltarea ceteniei demo- cratice i a participrii active; dezvoltarea competenelor digitale, prin elabo- rarea i aplicarea coninuturilor educaionale digitale în procesul educaional; asigurarea coeziunii sociale dintre toi actorii pentru realizarea unei educaii de calitate.
Elaborarea standardelor profesionale ale cadrelor didactice din învmântul primar, gimnazial i liceal mai este motivat de prioritile urmrite prin coope- rarea susinut în domeniul formrii profesionale continue din Republica Mol- dova, în vederea asigurrii unei educaii de calitate. Aceasta este determinat de urmtorii factori:
• consolidarea dimensiunii europene în domeniul educaiei i formrii profe- sionale continue a cadrelor didactice;
• orientarea sistemului de dezvoltare profesional în conformitate cu cerin- ele pieei muncii i ale pedagogiei centrate pe elev;
• motivarea cadrelor didactice pentru învare pe tot parcursul vieii; • creterea responsabilitii personale a fiecrui cadru didactic pentru reui-
ta propriei cariere profesionale; • promovarea transparenei, recunoaterea competenelor i/sau a calific-
rilor.
2.2. Standardele profesionale ale cadrelor didactice
2.2.1. Structura standardelor
Standardele profesionale ale cadrelor didactice vizeaz dezvoltarea continu a competenelor profesionale (în raport cu necesitile educaionale din sistem, din instituie i cu necesitile profesionale individuale ale cadrului didactic) i iau în considerare tendinele existente, în domeniul motivrii pentru autoforma- re i realizrii unei activiti didactice de calitate.
1. Standardele profesionale acoper întreaga activitate de predare-înva- re-evaluare i se structureaz pe cinci dimensiuni/domenii prioritare:
2. Proiectarea i pregtirea învrii. 3. Mediul de învare. 4. Procesul de predare-învare-evaluare. 5. Dezvoltare i cretere profesional. Relaia coal-familie-comunitate. Pentru fiecare dimensiune/ domeniu, este precizat standardul necesar de
atins/realizat. Fiecare standard se constituie din mai multe elemente – indica- tori care reflect etapele/ aciunile cadrului didactic, necesare i oportune pen- tru atingerea standardului.
Standardele profesionale ale cadrelor didactice acoper dimensiunile fun- damentale ale procesului educaional centrat pe copil, domeniile prioritare în activitatea cadrului didactic din învmântul general.
Indicatorul în contextul standardelor profesionale reprezint o descriere a unei aciuni sau a unui ansamblu de aciuni interconexe, specifice unor aspecte ale standardului.
Îndeplinirea cerinelor din standarde se poate urmri i dovedi prin diferite modaliti i surse de verificare: observare direct a activitii, consultarea do- cumentelor, chestionarea / intervievarea tuturor factorilor de interes, portofolii etc.
2.2.2. Domenii de competen, standarde i indicatori
Domeniul 1. Proiectarea i pregtirea învrii Standardul 1. Cadrul didactic planific i proiecteaz procesul de predare-în-
vare-evaluare centrat pe elev, în vederea asigurrii eficienei i crerii oportu- nitilor de implicare i dezvoltare pentru fiecare copil.
38 Institutul de Politici Publice
Indicatori:
1.2. Demonstreaz cunoaterea materiei la disciplina predat.
1.3. Proiecteaz un demers didactic modern, conform rigorilor cadrului curricular al disciplinei.
1.4. Proiecteaz un demers didactic coerent, individualizat i difereniat, adaptat la particularitile elevilor.
1.5. Planific evaluarea procesului i a rezultatelor învrii în concordan cu rigorile curriculare.
1.6. Planific utilizarea adecvat a resurselor de învare în realizarea demer- sului didactic.
Domeniul 2: Mediul de învare Standardul 2: Cadrul didactic asigur crearea unui mediu de învare dez-
voltativ i sigur, bazat pe cultura învrii, care faciliteaz succesul fiecrui elev.
Indicatori:
2.1. Stabilete un climat relaional sigur, bazat pe încredere, solidaritate i respect, pe principiile echitii i ale toleranei.
2.2. Organizeaz în mod raional i optim spaiul fizic.
2.3. Asigur managementul eficient al clasei i al comportamentului elevilor.
Domeniul 3: Procesul de predare-învare-evaluare Standardul 3: Cadrul didactic asigur implementarea unui proces de preda-
re-învare-evaluare centrat pe cel care înva, în vederea asigurrii succesului colar al fiecrui elev.
Indicatori:
3.2. Demonstreaz o comunicare didactic corect i eficient.
3.3. Utilizeaz în mod optim diversitatea resurselor de învare.
3.4. Gestioneaz eficient procesul educaional la clas.
3.5. Folosete evaluarea drept instrument de dezvoltare a potenialului elevilor.
38 Institutul de Politici Publice
39 Institutul de Politici Publice
Domeniul 4: Dezvoltare i cretere profesional Standardul 4: Cadrul didactic gestioneaz propria dezvoltare profesional
continu, axat pe necesiti reale, în vederea asigurrii performanei sale pro- fesionale.
Indicatori:
4.2. Proiecteaz propriul traseu de dezvoltare profesional continu.
4.3. Realizeaz i monitorizeaz procesul de dezvoltare personal i profesi- onal.
Domeniul 5: Relaia coal-familie-comunitate Standardul 5: Cadrul didactic asigur relaii de colaborare i respect cu fami-
lia i comunitatea, dezvoltând parteneriate eficiente în sprijinul realizrii unui proces educaional de calitate.
Indicatori:
5.1. Comunic în mod curent cu membrii familiei/reprezentanii legali despre activitatea i progresul elevilor.
5.2. Faciliteaz implicarea membrilor familiei i a comunitii în calitate de persoane-resurs în eficientizarea procesului educaional.
5.3. Faciliteaz implicarea elevilor în dezvoltarea proiectelor comunitare i a aciunilor de voluntariat.
5.4. Dezvolt relaiile dintre coal i familii/ membrii comunitii prin inter- mediul proiectelor educaionale relevante.
40 Institutul de Politici Publice
3. Cadrul de referin pentru standardele profesionale ale cadrelor manageriale din învmântul primar,
gimnazial i liceal
Autori: Andrichi Viorica, doctor habilitat în pedagogie, Institutul de tiine ale Educaiei Bucun Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, Institutul de tiine ale Educaiei Chicu Valentina, efa Direciei Învmânt Preuniversitar, Ministerul Educaiei Cojocaru Vasile, doctor habilitat în pedagogie, Universitatea Pedagogic de
Stat ”Ion Creang” Creu Nicolae, expert în managementul organizaional Cutasevici Angela, director adjunct, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Chiinu Guu Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, USM Lîsenco Serghei, expert în management educaional Moga Ecaterina, doctor în pedagogie, directorul Liceului Teoretic „Elimul Nou” Sclifos Lia, doctor în pedagogie Vivdici Ana, director al Inspectoratului colar Naional Uzicov Nina, director adjunct, Liceul Teoretic „Ion Creang”, Chiinu
Lucrarea a fost elaborat în cadrul Proiectului ”Educaia în Republica Moldo- va − competene pentru prezent i viitor”. Aceast iniiativ este parte a Proiec- tului de sprijin pentru reforma educaiei în Republica Moldova (OSF-SUPREM), susinut de ctre Fundaiile pentru o Societate Deschis, prin intermediul Fun- daiei Soros-Moldova.
40 Institutul de Politici Publice
41 Institutul de Politici Publice
3.1. Funciile cadrului de referin pentru standardele profesionale ale cadrelor manageriale
Cadrul de referin pentru standardele profesionale ale cadrelor manageriale din învmântul general reprezint o descriere detaliat i aprofundat a stan- dardelor, care include descriptori pentru fiecare indicator, acest format oferind posibilitatea unei prezentri mai explicite a standardelor.
Descriptorii, în contextul indicatorilor, reprezint o descriere a unor opera- ii/ aciuni concrete, specifice unui aspect al indicatorului respectiv. Descriptorii sunt prezentai pe trei niveluri: nivelul de baz, nivelul avansat, nivelul perfor- mant. Descriptorii sunt orientai la msurarea manifestrii calitative a indicato- rului respectiv.
Aadar, indicatorii i descriptorii reprezint sursa informaional privind funcionalitatea i eficiena standardului respectiv, dar i sursa de elaborare a diferitor instrumente de evaluare/monitorizare a aciunilor/activitii manage- riale raportate la standarde profesionale.
Cadrul de referin al Standardelor profesionale ale cadrelor manageriale din învmântul general se aplic:
− de ctre managerii colari, pentru autoevaluarea activitii, elaborarea pla- nurilor individuale de dezvoltare profesional, elaborarea Planului managerial anual;
− de ctre evaluatorii externi, pentru determinarea nivelului calitii activi- tii managerului colar, elaborarea instrumentelor de evaluare-diagnostic pe fiecare dintre dimensiunile standardelor; elaborarea recomandrilor pentru dezvoltarea profesional a managerilor;
− de ctre instituiile abilitate în formare iniial i continu a cadrelor di- dactice, pentru conceperea planurilor de învmânt în cadrul formrii iniiale, elaborarea planurilor stagiilor de formare continu a managerilor, elaborarea suportului curricular pentru respectivele activiti de formare.
Aplicarea standardelor necesit elaborarea unei metodologii cu descrierea procedurilor concrete de colectare i interpretare a informaiei, precum i de- scrierea modalitilor de utilizare ulterioar a datelor obinute. În contextul re- alitilor sistemului educaional din Republica Moldova, standardele profesio- nale pentru cadrele manageriale din învmântul general urmeaz a fi aplicate gradual, ceea ce determin necesitatea elaborrii unui plan de aciuni în care s fie specificat fiecare dintre etapele de punere în aplicare a prevederilor respec- tivului document. Pentru eficientizarea procesului de aplicare a standardelor profesionale ale cadrelor manageriale din învmântul general, este necesar organizarea unor stagii de formare destinate pregtirii managerilor pe fiecare dintre domeniile pe care se bazeaz Standardele i pe necesitile individuale ale managerilor în materie de dezvoltare a competenelor profesionale.
42 Institutul de Politici Publice
3. 2.
S ta
nd ar
de , i
nd ic
at or
In di
ca to
ri De
sc rip
to ri
N iv
el d
e ba
z N
iv el
a va
ns at
N iv
el p
er fo
rm an
D om
en iu
In di
ca to
ri De
sc rip
to ri
N iv
el d
e ba
z N
iv el
a va
ns at
N iv
el p
er fo
rm an
In di
ca to
ri De
sc rip
to ri
N iv
el d
e ba
z N
iv el
a va
ns at
N iv
el p
er fo
rm an
D om
en iu
In di
ca to
ri De
sc rip
to ri
N iv
el d
e ba
z N
iv el
a va
ns at
N iv
el p
er fo
rm an
In di
ca to
ri De
sc rip
to ri
N iv
el d
e ba
z N
iv el
a va
ns at
N iv
el p
er fo
rm an
D om
en iu
In di
ca to
ri De
sc rip
to ri
N iv
el d
e ba
z N
iv el
a va
ns at
N iv
el p
er fo
rm an
In di
ca to
ri De
sc rip
to ri
N iv
el d
e ba
z N
iv el
a va
ns at
N iv
el p
er fo
rm an
D om
en iu
In di
ca to
ri De
sc rip
to ri
N iv
el d
e ba
z N
iv el
a va
ns at
N iv
el p
er fo
rm an
D om
en iu
In di
ca to
ri De
sc rip
to ri
N iv
el d
e ba
z N
iv el
a va
ns at
N iv
el p
er fo
rm an
4. Standarde profesionale ale cadrelor manageriale din învmântul primar, gimnazial i liceal
Coordonator: Chicu Valentina, efa Direciei Învmânt Preuniversitar, Ministerul Educaiei
Autori: Andrichi Viorica, doctor habilitat în pedagogie, Institutul de tiine ale Educaiei Bucun Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, Institutul de tiine ale Educaiei Chicu Valentina, efa Direciei Învmânt Preuniversitar, Ministerul Educaiei Cojocaru Vasile, doctor habilitat în pedagogie, Universitatea Pedagogic de
Stat ”Ion Creang” Creu Nicolae, expert în managementul organizaional Cutasevici Angela, director adjunct, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Chiinu Guu Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, USM Lîsenco Serghei, expert în management educaional Moga Ecaterina, doctor în pedagogie, directorul Liceului Teoretic „Elimul Nou” Sclifos Lia, doctor în pedagogie Vivdici Ana, director al Inspectoratului colar Naional Uzicov Nina, director adjunct, Liceul Teoretic „Ion Creang”, Chiinu
Lucrarea a fost elaborat în cadrul Proiectului ”Educaia în Republica Moldo- va − competene pentru prezent i viitor”. Aceast iniiativ este parte a Proiec- tului de sprijin pentru reforma educaiei în Republica Moldova (OSF-SUPREM), susinut de ctre Fundaiile pentru o Societate Deschis, prin intermediul Fun- daiei Soros-Moldova.
58 Institutul de Politici Publice
4.1. Consideraii conceptuale
4.1.1. Argument pentru un nou concept de evaluare a cadrelor manageriale
Calitatea managementului este unul dintre factorii determinani ai calitii sistemului de învmânt în ansamblu, ai procesului i finalitilor educaionale. Gradul de complexitate al procesului de management al instituiei de înv- mânt, în contextul schimbrilor pe toate dimensiunile vieii umane în ultimii 30 de ani, a crescut semnificativ. Managerii sunt cei care, prin competena pro- fesional, prin capacitatea de influenare i mobilizare a oamenilor trebuie s orienteze, s organizeze, s evalueze i s îndrume întreaga activitate a orga- nizaiilor, s asigure valorificarea la maximum a potenialului uman i material de care dispun acestea. Un manager poate rspunde provocrilor profesionale generate de complexitatea procesului de dezvoltare doar dac aplic o paradig- m managerial pe msur. Iar un sistem educaional poate fortifica i evalua activitatea managerilor instituiilor de învmânt doar dac exist o viziune împrtit asupra profilului managerului i activitii acestuia, înelegerea pro- ceselor manageriale i de leadership. Elaborarea, în contextul descris, a standar- delor profesionale ale cadrelor manageriale din învmântul general a devenit indispensabil.
Valorificarea experienelor de succes la nivel mondial i naional asigur efici- en i eficacitate i contribuie la tergerea decalajelor existente între strategiile naionale i cele internaionale. Iat de ce elaborarea standardelor profesionale ale cadrelor manageriale din învmântul general s-a realizat în baza analizei:
− tendinelor de dezvoltare a tiinei i practicii manageriale; − dinamicii modificrilor conceptuale i practice în educaie, capabile s asi-
gure dezvoltarea instituiilor, creterea rezultatelor colare i dezvoltarea conti- nua a competenelor profesionale ale managerilor i cadrelor didactice;
− documentelor similare elaborate i aplicate în sistemele de învmânt efi- ciente din lume;
− particularitilor specifice ale sistemului de învmânt din Moldova; − practicilor manageriale i practicilor de evaluare a activitii managerilor din
învmântul general aplicate în ultimii ani în sistemul de învmânt din ar; − pregtirii profesionale a cadrelor manageriale din învmântul general etc. Grupul de lucru pentru elaborarea standardelor s-a constituit din manageri
de succes din instituii de învmânt, cadre didactice, prini, elevi, manageri eficieni din organizaii nonguvernamentale, lectori universitari, cercettori, conceptori de curriculum i documente de politici educaionale, experi în do- meniul managementului educaional.
58 Institutul de Politici Publice
59 Institutul de Politici Publice
Lucrarea de fa vine în sprijinul crerii unui cadru de referin care: s asi- gure autoevaluarea, evaluarea obiectiv i dezvoltarea profesional a cadrelor manageriale din învmântul general; s ofere un limbaj comun dimensiu- nii eficien i impactului leadershipului asupra instituiilor de învmânt; s impulsioneze crearea programelor optime de formare profesional iniial i continu a managerilor; s lanseze un proces continuu de îmbuntire a stan- dardelor profesionale ale cadrelor manageriale din învmântul general i de racordare a acestora la cerinele noi înaintate colii de societate, precum i un proces de elaborare a recomandrilor practice pentru asigurarea creterii cali- tii managementului în instituiile de învmânt i a profesionalizrii cadrelor manageriale.
Lucrarea este destinat cadrelor manageriale din sistemul de învmânt (directori, directori adjunci, efi de catedr, metoditi etc.), evaluatorilor i in- spectorilor colari, elaboratorilor de resurse de sprijin pentru managerii colari.
4.1.2. Contextul aplicrii i funciile standardelor profesionale ale cadrelor manageriale
Educaia reprezint o prioritate naional în Republica Moldova. În ultimii ani, Ministerul Educaiei propune sporirea eforturilor în educaie, în favoarea asigurrii calitii i eficienei. Actele principale ce determin direcia de dezvol- tare a sistemului educaional în Republica Moldova – Codul Educaiei i Strategia sectorial de dezvoltare „Educaia-2020” – parte component a Strategiei Na- ionale de Dezvoltare „Moldova – 2020” – subliniaz principiul calitii ca fiind unul de baz.
Calitatea în învmânt este legat de valorile i ateptrile participanilor direci i indireci la procesul de învare i ale societii în întregime. Pentru a promova calitatea în educaie, este necesar, mai întâi, s avem o înelegere împrtit a calitii.
Prin prisma Codului educaiei, calitatea în învmânt este circumscris misi- unii, idealului i principiilor fundamentale ale educaiei specificate în actul legis- lativ. Astfel, Misiunea educaiei se concretizeaz în urmtoarele dimensiuni: a) satisfacerea cerinelor educaionale ale individului i ale societii; b) dezvolta- rea potenialului uman pentru a asigura calitatea vieii, creterea durabil a eco- nomiei i bunstarea poporului; c) dezvoltarea culturii naionale; d) promovarea dialogului intercultural, a spiritului de toleran, a nediscriminrii i incluziunii sociale; e) promovarea învrii pe tot parcursul vieii; f) facilitarea reconcilierii vieii profesionale cu viaa de familie pentru brbai i femei. Idealul educaional în Republica Moldova const în formarea personalitii cu spirit de iniiativ,
60 Institutul de Politici Publice
capabile de autodezvoltare, care posed nu numai un sistem de cunotine i competene necesare pentru angajare pe piaa muncii, dar i independen de opinie i aciune, fiind deschis pentru dialog intercultural în contextul valorilor naionale i universale asumate. Prin urmare, managerii instituiilor de înv- mânt vor orienta întreaga activitate a instituiilor pe direciile trasate de misiu- nea educaiei i idealul educaional (Codul educaiei, art.6).
Strategia „Educaia – 2020” stipuleaz, prin obiectivul nr. 7 „Reconceptuali- zarea managementului educaional la nivel de sistem”, cu urmtoarele orientri strategice:
− promovarea unui management participativ i eficient; − promovarea managementului strategic i inovaional; − dezvoltarea culturii organizaionale a instituiilor de învmânt; − dezvoltarea managementului resurselor umane; − dezvoltarea managementului de curriculum; − corelarea managementului la nivel naional, local i instituional; − identificarea i implementarea mecanismelor managementului modern:
diagnosticarea, proiectarea, luarea de decizii, organizarea, evaluarea, comuni- carea etc.
În aceast logic, problema competenei i competitivitii cadrelor manage- riale din sistemul educaional devine prioritar, or, competena poate fi forma- t/autoformat, msurat, apreciat prin raportare la un sistem de standarde. Managerii colari trebuie s-i desfoare activitatea în baza standardelor pro- fesionale, care ofer tuturor factorilor interesai garania c managementul uni- tii colare corespunde cerinelor stabilite la nivel naional. Astfel, elaborarea standardelor profesionale ale managerilor colari deriv din necesitatea dezvol- trii strategice a sistemului educaional, consolidarea reformelor demarate în învmânt i asigurarea modernizrii continue a sistemului de educaie.
Standardele profesionale ale managerilor din învmântul general consti- tuie un document, stabilit prin consens cu toate prile interesate i aprobat de Ministerul Educaiei, care furnizeaz - pentru utilizri comune i repetate de ctre un cadru de conducere − reguli, linii directoare i caracteristici referitoare la activitatea managerial, în scopul obinerii unui grad sporit de eficacitate i eficien în domeniu.
La elaborarea standardelor profesionale ale managerilor din învmântul general s-a inut cont de cadrul normativ i de politici existent, de realizrile (dar i deficienele) politicilor naionale i sectoriale implementate anterior, de exigenele integrrii europene, de experiena naional i internaional din do- meniu, de necesitile sociale i educaionale. Standardele au fost corelate cu documentele de politici relevante, cu reformele demarate în sistemul de înv- mânt, cu reforme în alte domenii ce reprezint o continuitate operaional a aciunilor proiectate în Strategia Naional de Dezvoltare „Moldova - 2020”.
60 Institutul de Politici Publice
61 Institutul de Politici Publice
Standardele profesionale ale managerilor colari se bazeaz pe rezultatele conjugate ale cercetrilor tiinifice fundamentale i aplicative, pe principiile unanim recunoscute cu privire la drepturile omului i reprezint un referenial util în procesul de evaluare a conformitii caracteristicilor cadrelor de conduce- re cu cerinele standardului, în scopul determinrii calitii activitii acestora.
Elaborarea standardelor a fost precedat de desfurarea unor studii i anali- ze complexe în domeniul managementului educaiei, consultri ample cu repre- zentanii mediului academic i pedagogic, ai autoritilor administraiei publice locale i centrale, ai societii civile i cu alte pri interesate, care constituie un vast suport informaional pentru identificarea problemelor i a soluiilor privind modernizarea i dezvoltarea sistemului managerial în educaie.
În ultimii ani, în cadrul managementului educaional se atest un ir de schimbri precum: promovarea unui management educaional centrat pe prin- cipiile democratice i abordrile moderne; structurarea sistemului managerial în management strategic, management al calitii, management al resurselor umane, management al curriculumului, management operaional; modelarea unui concept de descentralizare în managementul educaiei.
Standardele descriu cerinele care definesc nivelul de realizare a activitii manageriale de ctre un cadru de conducere, pe baza bunelor practici existente. Conceptul de standard este asociat direct cu cel de criteriu de calitate. Îndepli- nirea standardelor trebuie s fie criteriul de baz în aprecierea performanelor fiecrui cadru de conducere în parte.
În acest sens, standardele vizeaz creterea calitii activitii manageriale i apropierea nivelului de performan al cadrelor de conducere din cadrul sis- temului educaional din diferite raioane ale republicii. Standardele fac posibil identificarea punctelor nevralgice – la nivel naional, local, instituional – care fac ca o serie de manageri s nu îndeplineasc direciile strategice ale reformei în educaie privind proiectarea strategic, managementul resurselor umane, managementul de curriculum, dezvoltarea de parteneriate etc.; determinarea rspunderii/responsabilitii fiecrui manager în remedierea deficienelor sem- nalate; elaborarea unor programe concrete de formare/autoformare pentru manageri în vederea atingerii standardelor i pentru remedierea problemelor.
Standardele permit prilor interesate s evalueze calitatea activitii mana- geriale, s monitorizeze progresele în vederea atingerii sau depirii standarde- lor i s evalueze eficiena implementrii reformelor în educaie. Standardele pot fi utilizate pentru a încuraja responsabilitatea cadrelor de conducere pentru autodezvoltare continu. Aceste standarde sunt unitare i se aplic individual fiecrui cadru manageriale pentru toate domeniile prevzute. Suplimentar, une- le dimensiuni ale standardelor pot fi aplicate i în procesul de selectare prin concurs a cadrelor manageriale, servind drept baz pentru interviul de perfor- man.
62 Institutul de Politici Publice
Funciile sistemului de standarde sunt: • respectarea principiilor fundamentale i a direciilor de dezvoltare strategi-
c a sistemului educaional; • pstrarea coerenei sistemului educaional în condiiile descentralizrii, ale
creterii autonomiei unitii colare i ale creterii autoritii decizionale a co- munitii locale;
• valorificarea eficient a resurselor financiare i umane în realizarea funci- ilor specifice;
• orientarea dezvoltrii profesionale a cadrelor de conducere pentru ca aces- tea s îndeplineasc, la un nivel înalt, funciile i rolurile specifice;
• asigurarea calitii serviciilor educaionale i evaluarea raporturilor „cos- turi” / „beneficii” i, mai ales, „costuri” / „eficacitate” pentru serviciile i progra- mele educaionale desfurate la nivel naional, regional i local;
• orientarea dezvoltrii organizaionale i instituionale. Cu siguran, standardul nu trebuie îneles ca având rolul de a limita dezvolta-
rea, ci acela de a orienta, impulsiona i regla aceast dezvoltare. Standardul este un punct de referin cu o încrctur cultural i axiologic precis. Sistemul de standarde va face posibil identificarea unor eventuale direcii de dezvoltare în ariile analizate, cu pstrarea unui echilibru optim între activitatea curent i dezvoltare. Standardul stabilete i modalitile de pregtire pentru cei care fac sistemul s funcioneze i s se dezvolte. Deci considerm standardele drept un referenial i pentru formarea profesional continu a cadrelor manageriale. Managerii vor utiliza standardele pentru managementul unitii de învmânt i pentru autoevaluarea propriului nivel de competen.
Îndeplinirea cerinelor din standarde se poate dovedi prin: consultarea docu- mentelor, chestionarea/ intervievarea tuturor factorilor de interes i prin obser- varea direct. Orice activitate care este desfurat las dovezi (acestea pot fi audio, video, documente etc.). Prin urmare, documentele, produsele activitii i referinele confirm rezultatele unei activiti.
4.1.3. Structura standardelor profesionale ale cadrelor manageriale
Standardele profesionale ale cadrelor manageriale din învmântul general reprezint un sistem de criterii i norme referitoare la nivelul de calitate care se dorete a fi atins pe domeniul managerial în sistemul de învmânt general i constituie o parte component a ansamblului de documente normative.
Standardele profesionale ale cadrelor manageriale din învmântul gene- ral constituie baza pentru asigurarea evalurii obiective a nivelului de pregtire profesional i a calitii activitii managerului.
62 Institutul de Politici Publice
63 Institutul de Politici Publice
Standardele profesionale ale cadrelor manageriale din învmântul general constituie un sistem de referin pentru autoevaluarea i stabilirea prioritilor de dezvoltare profesional a managerilor.
Figura 2. Domeniile prioritare ale standardelor profesionale ale cadrelor manageriale
Standardele profesionale acoper întreaga activitate managerial a instituii- lor de învmânt i se structureaz pe ase domenii prioritare:
1. Viziune i strategii; 2. Curriculum; 3. Resurse umane; 4. Resurse financiare i materiale; 5. Structuri i proceduri; 6. Comunitate i parteneriate. Pentru fiecare domeniu este precizat standardul de atins/ realizat. Fiecare
standard este derivat în 3-5 variabile, care reflect etapele/ aciunile manageri- ale indicate/oportune pentru atingerea standardului.
Figura 1. Domeniile prioritare ale standardelor profesionale ale cadrelor manageriale
LEADERSHIP
I
MANAGEMENT
VZIUNE
I
STRATEGII
Standardele profesionale ale cadrelor manageriale din învmântul gene- ral acoper dimensiunile fundamentale ale managementului i leadershipului educaional, axat pe asigurarea dezvoltrii continue a instituiei de învmânt.
Documentul conine dou pri distincte: • Profilul managerului; • Sistemul de standarde, structurat pe domeniile prioritare ale sistemului
educaional din Republica Moldova. Profilul managerului include descrierea valorilor profesionale, a angajamen-
tului personal i a sistemului de cunotine, abiliti i atitudini ale managerului. Sistemul de standarde se bazeaz pe domeniile prioritare în activitatea ma-
nagerial în cadrul învmântului general. Domeniile prioritare de activitate au fundamentat cele ase standarde profe-
sionale ale cadrelor manageriale din învmântul general. Standardele profesionale pentru cadrele manageriale din învmântul ge-
neral se caracterizeaz prin mai muli indicatori, în funcie de aria de cuprindere i complexitatea aciunilor constituente ale standardului.
Indicatorul, în contextul standardelor profesionale pentru manageri, repre- zint o caracterizare a unei aciuni sau a unui ansamblu de aciuni interconexe specifice unor aspecte ale standardului.
4.2. Standardele profesionale ale cadrelor manageriale
4.2.1. Profilul managerului
Valorile profesionale i angajamentul personal constituie concomitent o con- diie i o consecin a aplicrii standardelor profesionale ale cadrelor manageri- ale din învmântul general.
Standardele profesionale ale cadrelor manageriale din învmântul general sunt fundamentate axiologic i pot fi aplicate doar prin respectarea: Valorilor profesionale: • Echitate social, care înseamn: − acceptarea valorilor educaionale i sociale la nivel local i global; − asumarea responsabilitii pentru prezentul i viitorul instituiei de înv-
mânt; − respectarea drepturilor i oferirea anselor egale tuturor copiilor, inclusiv
a dreptului de a fi inclui în procesul de luare a deciziilor cu privire la asigurarea strii de bine i la experienele lor de învare;
− valorizarea i respectarea diversitii sociale, culturale, economice; − promovarea politicilor corecte, transparente, durabile i favorabile incluzi-
unii.
• Integritate, care înseamn: − demonstrarea deschiderii, onestitii, curajului i înelepciunii; − analiza critic a conexiunilor între atitudinile personale i profesionale, între
credinele, valorile personale i provocrile din practica profesional. • Încredere i respect, care înseamn: − respectarea demnitii umane a fiecrui membru al comunitii de învare
din coal, − dezvoltarea culturii încrederii i respectului, − asigurarea mediului optim i sigur pentru toi angajaii i elevii, − excluderea barierelor în obinerea performanei i atingerea potenialului
personal maxim. Angajamentului personal, care înseamn: − angajarea, în toate aspectele legate de practica profesional, inclusiv în
dezvoltarea personal i profesional pe parcursul întregii viei; − implicarea proactiv în practici colaborative cu membrii comunitii edu-
caionale; − asumarea responsabilitii pentru deciziile adoptate individual i colectiv,
pentru aplicarea deciziilor i pentru consecine. Valorile profesionale i angajamentul personal vor ghida activitatea de zi cu
zi de management i leadership. Cunotine, atitudini i abiliti Managerul instituiei educaionale este personalitatea care poate conduce
ctre performan sporit o instituie de învmânt. El trebuie: s posede atât competene profesionale, cât i caliti morale; s dein i s aplice un sistem de cunotine din tiina conducerii, s fie capabil s utilizeze o serie de tehnici i metode care s confere procesului de învmânt consisten, dinamism i eficien. Pentru aceasta, nu este suficient experiena de via. Este necesar atât un proces de instruire în arta managementului colar i educaional, cât i caliti i valori distinctive ale unei persoane care îi asum funcia de manager.
Fiecare manager, în funcie de poziia pe care o are în ierarhia învmân- tului, îndeplinete anumite atribuii, care delimiteaz sfera de competene, de autoritate în instituia educaional respectiv sau în sistemul de îndrumare i control.
Astfel, managerul colar: • Gestioneaz/ monitorizeaz transformarea personal i profesional i re-
flecia sistematic asupra propriei experiene în practica managerial: − identific nevoile de dezvoltare personal i profesional; − elaboreaz traseul de dezvoltare profesional în baza necesitilor indivi-
duale i instituionale; − monitorizeaz procesul de dezvoltare profesional, particip la programe
de formare i autoformare continu în management educaional;
66 Institutul de Politici Publice
− evalueaz periodic profesionalismul, eficiena propriei activiti i perfor- manele;
− valorific experienele inovatoare, rezultatele formrilor profesionale i po- tenialul propriu prin aportul concret la dezvoltarea sistemului educaional la nivel instituional, local i naional;
• Promoveaz prin exemplul personal integritatea, valorile morale i profesi- onalismul, demonstrând respect pentru fiecare persoan:
− accept diversitatea cultural a colectivului; − asigur condiiile dezvoltrii în instituie a unei culturi organizaionale pu-
ternice; − manifest un comportament moral în orice situaie în instituia de înv-
mânt i în afara ei; − stabilete relaii bazate pe cooperare i comunicare eficient, respect, inte-
gritate, încredere i înelegere, comportament etic i moral în raport cu ceilali; − rezolv eficient i transparent diverse conflicte care pot surveni, dând do-
vad de integritate i profesionalism; − conduce instituia fiind implicat direct în proces, prin exemplul personal
i prin comunicarea clar a expectanelor sale în realizarea anumitor obiective. Atingerea unor standarde înalte în planul performanelor activitii mana-
geriale presupune, de fapt, iniierea i stimularea unor aciuni pentru eficien- tizarea activitii i pentru dezvoltarea unor soluii integrate, care s valorifice în comun competenele profesionale i cele social-morale, care semnific, în esen, capacitatea cadrului managerial de a fi mentor pentru aduli. Condiiile preliminare ale unui demers de acest tip au în vedere dezvoltarea i parcurgerea unui traseu de formare si dezvoltare managerial, în baza cruia s se acumule- ze o serie de competene care s-i permit atingerea standardelor profesionale prin îndeplinirea în condiii optime a actului managerial.
66 Institutul de Politici Publice
67 Institutul de Politici Publice
4.2.2. Sistemul de standarde
Domeniul 1. Viziune i strategii Standardul 1. Conducerea procesului de elaborare i implementare a pro-
iectelor de dezvoltare a instituiei de învmânt în vederea promovrii politicii educaionale naionale i locale
Indicatori:
1.1. Organizeaz procesul participativ de elaborare a proiectelor de dezvol- tare a colii în baza evalurii holistice a mediului intern i celui extern.
1.2. Conduce procesul de realizare a obiectivelor strategice.
1.3. Implic elevii, prinii, cadrele didactice i partenerii în evaluarea gradu- lui de realizare a obiectivelor strategice.
Domeniul 2. Curriculum Standardul 2. Dezvoltarea ofertei curriculare în vederea valorificrii poteni-
alului individual, instituional i comunitar Indicatori:
2.1. Asigur condiii metodologice, motivaionale i logistice de implementa- re a curriculumului în diferite ipostaze de manifestare.
2.2. Coordoneaz monitorizarea i evaluarea implementrii curriculumului colar.
2.3. Asigur condiii i sprijin individualizarea traseelor curriculare pentru elevi.
Domeniul 3. Resurse umane Standardul 3. Crearea i meninerea mediului stimulativ i cooperant în ve-
derea dezvoltrii continue a competenelor profesionale ale cadrelor didactice Indicatori:
3.1. Asigur condiiile pentru implicarea cadrelor didactice în diverse activi- ti de autoformare i formare profesional continu, relevante pentru nevoile lor profesionale.
3.2. Asigur inseria profesional a cadrului didactic debutant.
3.3. Evalueaz activitatea cadrelor didactice i monitorizeaz procesul de au- toevaluare.
68 Institutul de Politici Publice
Domeniul 4. Resurse financiare i materiale Standardul 4. Gestionarea i dezvoltarea resurselor materiale i financiare în
vederea asigurrii unui mediu de învare sigur i motivant Indicatori:
4.1. Asigur realizarea prioritilor de dezvoltare în procesul de planificare i executare bugetar.
4.2. Asigur funcionarea sistemului de management financiar i audit intern.
4.3. Aplic strategii de atragere a resurselor materiale, financiare, informaio- nale, complementar alocaiilor bugetare.
Domeniul 5. Structuri i proceduri Standardul 5. Aplicarea i dezvoltarea procedurilor operaionale, instituirea
structurilor interne în vederea asigurrii funcionrii eficiente a instituiei de în- vmânt
Indicatori:
5.2. Monitorizeaz funcionarea procedurilor i instrumentelor de valorizare a opiniilor, iniiativelor, propunerilor cadrelor didactice, ale elevilor i p- rinilor.
5.3. Creeaz condiii de funcionare i dezvoltare continu a sistemului intern de asigurare a calitii.
Domeniul 6. Comunitate i parteneriate Standardul 6. Dezvoltarea parteneriatelor cu organizaii necomerciale, publi-
ce, private, din ar i de peste hotare, în vederea asigurrii progresului institu- iei de învmânt i a comunitii
Indicatori:
6.1. Conduce procesul de promovare a imaginii colii la nivelul comunitii loca- le, naionale i internaionale.
6.2. Implic instituia de învmânt în proiecte educaionale dezvoltate la ni- velul comunitii locale, naionale i internaionale.
68 Institutul de Politici Publice
69 Institutul de Politici Publice
NOTE
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
MD-2049, mun. Chiinu, str. Mirceti, 8/1, of. 112 MD-2049, mun. Chiinu, str. Alexandru cel Bun, 111 tel.: 022 22 04 94; fax. 28 81 78 GSM: 0 699 04 555; 0 795 29 555
L E
X O
N L
E X
O N