PROIECT IMPADURIRI

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROIECT PENTRU IMPADURIRE , IN SUPRAFATA FORESTIERA

Text of PROIECT IMPADURIRI

Tema proiectSa se intocmeasca proiectul de executie a lucrarilor de impadurire pentru unele suprafete din cuprinsul UP I Tudora , Ocolul Silvic Mihai Eminescu BotosaniCuprins :1. Conditii fizico-geografice si de vegetatie din UP I Tudora.

1. -situatia geografica si administrative a UP-ului2. -studiul conditiilor stationale

3. -studiul vegetatiei,conditii edifice.2. Fundamentarea solutiilor de impadurire

1. -identificarea si caracterizarea unitatilor de cultura forestiera(UCF)

2. -situatia actual a terenurilor de impadurit

3. -necesitatea si oportunitatea interventiilor cu lucrari de impadurire

4. -esalonarea interventiilor cu lucrari de impadurire in cadrul UCF-urilor

3. Stabilirea solutiilor tehnice de instalare a culturilor forestiere

1. -stabilirea interventiilor artificial pe categorii de lucrari

2. -alegerea speciilor pentru impadurire

3. -alcatuirea compozitiei de regenerare si stabilirea compozitiei de impadurire

4. -metode si procedee de impadurire

5. -pregatirea terenului si a solului

6. -materiale de impadurire

7. -epoca de instalare si tehnici de executie4. Urmarirea , controlarea si ingrijirea culturilor

1. -urmarirea si controlul lucrarilor de impadurire

2. -stabilirea retelelor de puncte pentru amplasarea si materializareasuprafetelor de control

3. -natura, scopul si tehnica de aplicare a lucrarilor de ingrijire

4. -planificarea aplicarii lucrarilor de ingrijire5. Evaluarea lucrarilor de impadurire

1. -antemasuratoarea

2. -stabilirea necesarului de forta de munca1 Conditii fizico-geografice si de vegetatie din UP I Tudora1.1. Situatia geografica si administrativaUnitatea de productie I Tudora care face obiectul prezentului proiect este situate in bazinul paraului Chetrosu afluent de stanga al raului Siret , inconjurand comuna Tudora .Teritorial administrative padurea acestei unitati este situate pe raza comunei Tudora (95%)- judetul Botosani si comuna Dolhasca(5%)- judetul Suceava.U.P. I Tudora face parte din cadrul Ocolului Silvic Mihai Eminescu , Directia Silvica Botosani din cadrul Regiei Nationale a Padirilor

Vecinatatile , limitele si hotarele acestui UP sunt prezentate in tabelul de mai jos :

PunctecardinaleVecinatatiLimiteHotare

FelulDenumirea

NordU.P. II VoronaNaturalaDealul Mare , Piciorul StrachinaruluiBorne si picheti

ArtificialDrum public Botosani-LiteniBorne si picheti

EstO.S. FlamanziNaturalaDealul MareBorne si picheti

O.S. HarlauNaturalaCulmea HarlauluiBorne si picheti

SudO.S. PascaniArtificialLinie conventionalaBorne si picheti

O.S. DolhascaNaturalaCulmea ComoriiBorne si picheti

VestU.P. IV Luncile SiretuluiartificialaDrum public Dolhasca Tudora-BotosaniBorne si picheti

Toate hotarele unitatii sunt evidentiate . pe liziera padirii sunt executate pe unele portiuni santuri de hotar iar pe altele garduri vii care trebuiesc intretinute pentru a rezista in timp.

1.2. Conditii geologice si geomorfologice , Conditii stationale .

Geologie din punct de vedere geologic terutoriul U.P.-ului apartine Neogenului si anume perioadei Miocenesi mai putin Cuaternare. Miocenul este reprezentat prin depozite sarmatiene iar din punct de vedere petrografic avem marne argiloase cu intercalatii de nisip , uneori si gresii. Din punct de vedere litologic , teritoriul este foarte omogen iar solurile care s-au format pe acest substrat au o textura mijlocie spre fina , fiind lipsite de schelet . Geomorfologie dupa raionarea geomorfologica a teritoriului , U.P. I Tudora se incadreaza in platforma Est-Europeana,tinutul Podisul Moldovei,districtul Podisul Sucevei,subdistrictul Dealul Mare.Din punct de vedere morfogenetic , teritoriul luat in studiu apartine tipului Suceava , alcatuit din platforme structurael cu fragmentare colinara prin eroziune-in rocile moi si cu creste/treptei in rocile tari . Forma de relief cea mai bine reprezentata este versantul (99%) in timp ce platoul ocupa doar 1% . Hidrologie Teritoriul unitatii de productie este strabatut de o serie de paraie cu un debit mic ce se scurg in general pe directia V SV , paraie cum ar fi : Plesa , Tudora ,Pietrosu , Turbatica . Aceste paraie au un character torrential primavara sau in cazul unor ploi torentiale de scurta durata , iar in perioadele secetoase ajung la debite foarte mici chiae pana la secare in anumite portiuni ,de aceea regimul hidrologic al acestui U.P. este asigurat aproape in intregime din precipitatii . Climatologie in functie de harta climatic teritoriul U.P.-ului se incadreaza in tinutul Podisului Moldivei zona impadurita (II-B.p.1) ,iar dupa Koppen provincia climatica este D.F.B.x favorabila padurilor de amestec . Regim termic : principalele caracteristici sunt prezentate mai jos .caracteristicadescrierea(valoare,perioada)

Temperature medie anuala(T) +8,6 * C

Temperature maxima/minima absoluta +38,6* C(aug)/-30,0* C(ian,feb)

Inceputul/sfarsitul periadei bioactive 1 martie/ 1 decembrie

Inceputul/sfarsitul perioadei de vegetatie 20 aprilie/10 octombrie

Numar zile perioada vegetatie 173 zile

Data primului inghet 1 octombrie

Data ultimului inghet 1 mai

Regim pluviometric : caracteristicile pluviometrice sunt prezentate in tabelul de mai jos.caracteristicavaloarea

Precipitatii atmosferice-media anuala(P) 602.0 mm

Pp med an/perioada de vegetatie 466.4 mm

Umezeala relative a aerului media anuala 73 %

Evapotranspiratia potentiala medie anuala 629 mm

Indicele de ariditate(I) DeMarton , I=P/T+10 33.1

Deficitul dat de diferenta dintre evapotranspiratie si precipitatiile anuale se compenseaza cu aportul dat de apa freatica de aceea regiunea are un regim de umiditate moderat jilav Regimul eolian : - din punc de vedere climatic influenta vantului se resimte in valorile temperaturii,umiditatii si evapotranspiratieica urmare a transportului de mase de aer si amestecul acestora. Vantul dominant bate din directia N-V si atinge o intensitate maxima de 3.8m/s in sezonul de toamna iarna . Acesta nu produce pagube semnificative ci doar izolat se manifesta prin dezradacinari sau ruperi de arbori pe suprafete reduse. Favorabilitatea factorilor si determinantilor climatic pentru principalele specii forestiere :Factori caracteristiciFavorabilitatea pentru specii

faggoruntei

RidicatamijlocieScazutaridicatamijlociescazutaridicatamijlociescazuta

T med. anuala

Pp med. anuale

Suma temp.>0*

Suma temp>10*

Perioada veg.

U%-iulie

Concluzii : - padurile acestei unitati de productie sunt situate in etajul de vegetatie FD3 etajul gorunetelor si fagetelor de deal si al amestecurilor acestora , iar conditiile sunt bune pentru vegetatia principalelor specii din zona(FA,GO,TE,FR,CA,..)dar bonitatea statiunii depinde totusi de volumul edafic ,bogatia in humus si umiditatea solului .

1.3 Studiul edafic ,stationar si al vegetatiei Evidentierea si raspandirea teritoriala a tipurilor de sol in U.P. I TudoraClasa de solurisolulcodSuccesiune orizonturiProcent din suprafata totala

tipsuptip

argiluvisolBrun argiloiluvialtipic2201Ao-Bt-C6%

pseudorendzinic2205Ao-Bt-Cpr1%

pseudogleizat2209Ao-Btw-Bt-C6%

Brun luvictipic2401Ao-El-Bt-C41%

pseudogleizat2407Ao-Elw-Btw-C44%

cambisolBrun eumezobazictipic3101Ao-Bv-C2%

Tipurile generice de sol s-au stabilit dupa observatiile si analizele de laborator efectuate asupra celor 27(6) profile de sol iar descrierea lor sa facut in cadrul studiului general pe ocol . Descrierea tipurilor si subtipurilor de sol

a. Cod 2201 este format pe luturi pe versanti slab inclinati sau platouri ,foarte puternic acid la acid cu ph=4.7-7.5 , moderat humifer , humus pe 5-15 cm in proportie de 3.9-7.1% , oligomezobazic la eubazic cu V=47-88% , proportii normale de azot si textura luto-nisipoasa luto-argiloasa. Profonzimea ii ofera o bonitate mijlocie la superioara pt toate speciile prezente.b. Cod 2205 format pe marne , pe versanti cu expozitie predominant insorita si pante diverse slab acid pana la alcalin ph=5.5-8.0 , slab la moderat humifer(2.4-4.2%) pe o grosime de 15-18 cm , eubazic la mezobazic cu V=66-79% bine aprovizionat cu azot ,luto-nisipos ,edafic mare /mijlociu de bonitate superioara/mijlocie pentru fag ,gorun,tei si carpen .c. Cod 2209 format pe luturi , pe versanti slab inclinati , ph = 4.0-5.2 , moderat humifer(3.7% pe 18-20 cm) oligomezobazic cu V=54-79% , mijlociu aprovizionat cu azot , lutos la luto argilos , edafic mare, bonitate mare /mijlocie pentru gorun ,fag ,stejar,frasin ,tei .d. Cod 2401 se intalneste pe 41% din suprafata U.P.-ului ,este format din gresii silicioase alternante cu luturi si sisturi sericitoase , puternic acid cu un ph=4.5-4.7 , mezobazic cu V=65-73%, bine aprovizionat cu azot total , luto-nisipos la luto-argilos , volum edafic mijlociu ,bonitate mijlocie datorita si continutului moderat de humus.e. Cod 2407 se intalneste pe cea mai mare suprafata a U.P.-ului , circa 44% ,format pe luturi fine ,puternic la slab acid ph=4.9-6.5 , foarte humifer (4.7-8.7% pe 5-10 cm ) , edafic mijlociu , troficitate medie . bonitate mijlocie .

f. Cod 3101 format pe substrat bogat in minerale calcice si feromagnezice , moderat acid la alcalin ph=5.0-8.2 , foarte slab humifer , oligomezobazic la eubazi cu V=60-70% , bine aprovizionat cu azot , luto-nisipos , de bonitate superioara pentru gorun ,tei , fag ,carpen, bonitate ce se explica prin volumul edafic mare . Raspandirea teritoriala si evidentierea tipurilor de statiuni :-teritoriul unitatii se incadreaza in etajul de vegetatie FD3-etaj deluros de gorunete,fagete si goruneto-fageteCod T.S.Diagnoza tip statiunesuprafata%bonitate

superiormijlociuinferior

FD3 etajul deluros de gorunete,fagete,goruneto-fagete

5152Deluros de gorunete,Bm,brun mediupodzolit,edafic mijlociu332.012332.0

5153Deluros de gorunete,Bs,brun edafic marecu Asarum-Stellaria321.912321.9

5233Deluros de fagete,Bm,podzolit pseudogleizat,edafic mijlociu cu Carex pilosa1131.2421131.2

5243Deluros de fagete,Bs,brun edafic mare cu asperula-asarum892.334892.3

total2677.41001214.21463.2

In ceea ce priveste tipul natural de padure , in cadrul UP-ului au fost identificate 8 tipuri dintre care 45% sunt de productivitate ridicata si 55% de productivitate medie , arboretele natural fundamentale ocupa 73%din suprafata 16% sunt arboreta artificial, 11% sunt arboreta partial derivate si tinere nedefinite. In tabelul urmator sunt prezentate tipurile de padure ,suprafata ocupata si productivitatea lor:Tip statiuneTip paduresuprafataproductivitate

coddiagnozaha%Sup.Mij.Inf.

5.1.5.2531.3Goruneto-sleau cu FA,product. mijlocie14.2114.2

531.4Sleau de deal cu GOsiFA,product.mijlocie317.812317.8

5.1.5.3531.1Goruneto-sleau cu FA ,product. superioara183.27183.2

531.2Sleau de deal cu GOsiFa, product. superioara138.75138.7

5.2.3.3422.1Faget cu Carex pilosa , product.mijlocie574.721547.7

432.1Fageto-carpinet cu Carex pilosa (m)556.521556.5

5.2.4.3421.1Faget de deal cu flora de mull (s)590.422590.4

431.1Fageto-carpinet cu flora de mull (s)301.911301.9

total2677.41001214.21463.2

2 .Fundamentarea solutiilor de impadurire2.1. Identificarea si caracterizarea U.C.F-urilorNr. crt.U.C.FSuprafata (ha)Categoria de teren de impaduritCategoria lucrarilor propuse

totalefectivaCategoria de terensimbol

110V0.10.1PoianaA1Impaduriri propriu-zise

286C0.10.1poianaA1Impaduriri propriu-zise

33C0.70.7Arb slab productiveB2Refaceri

44J0.20.2Arb slab productiveB2Refaceri

582E6.96.9Arb slab productiveB2Refaceri

65A39.811.9Arb.tanar/cons.redusaD1Completari

711A32.39.7Arb.tanar/cons.redusaD1Completari

838B0.50.25Arb.tanar/cons.redusaD1Completari

93D11.011.0Arb.derivateB1Substituiri

1012A25.610.2Arb.cons.redusaB3Ameliorari

2.2 Situatia actuala a terenurilor de impadurit / esalonarea lucrarilorNr crt.U.c.fSuprafata efectivaCategorie de teren(symbol)Esalonarea lucrarilor

201620172018

110V0.1A10.1

286C0.1A10.1

33C0.7B20.7

44J0.2B20.2

582E6.9B26.9

65A11.9D111.9

711A9.7D19.7

838B0.25D10.25

93D11.0B111.0

1012A10.2B310.2

3. Alegerea si asocierea speciilor pentru impadurit3.1 Principii privind alegerea speciilor

3.2 Stabilirea compozitiilor de impadurire

Determinarea si stabilirea grupei ecologice si a compozitiei tel este prezentata in tabelul de mai jos:Nr crt.UCFT.ST.PG.ECompozitie tel

110V51525314467Go2Fa1Te

286C52334221397Fa2Go1Mo

33C52334321397Fa2Pa,m1Mo

44J51525314466Go2Fa2Fr

582E52334221396Fa3Go1Br

65A52434211388Fa1Ca1Fr

711A51525314466Go2Fa2Pa

838B52334221398Fa2Ca

93D52334321396Fa3Pa,m1Mo

1012A51535311466Go2Fa2Ca

*extrase din normele tehnice nr.--3.3 . Determinarea compozitiei de impadurire

Nr crt.ucfComp.de regenerareComp.existenta utilizabilaComp.de impadurireSpecii principaleSpecii de ajutor

De bazaDe amestec

110V6Go2Fa2Te6Go2Fa2TeGoFa,Te

286C5Fa3Mo2Go5Fa3Mo2GoFaGo,Mo

33C6Fa2Mo2Pa,m6Fa2Mo2Pa,mFaMo,Pa.m

44J7Go2Fa1Fr7Go2Fa1FrGoFa,Fr

582E6Fa2Br2Go6Fa2Br2GoFaGo,Br

65A6Fa3Ca1Fr (actualizata)*6Fa3Ca1Dt5Ca4Fa1DtFaCa,Fr

711A7Go2Fa1Pa*6Fa2Go2Dt8Fa2GoFaGo,Pa

838B7Fa2Mo1Sac (actualizata)*8Fa1Mo1Sac6Fa3Mo1SacFaMo,Sac

93D5Fa3Mo2Pa,m5Fa3Mo2Pa,mFaMo,Pa.m

1012A6Go3Fa1Ca (actualizata) 4Go2Fa2Ca1Fr1Te*2Fr2Te2Fa2Ca2Go6Go2Fa2CaGoFa,Ca,Fr

3.4. Stabilirea schemelor de impadurire

Tehnologiile de impadurire si necesarul de puieti sunt prezentate tabelarucfSuprafata efectivaCompozitie impadurireTehnologie de impadurireAsociereaDispozitiv de impadurireDesimea culturiiNr de puietiNr.total puieti

10V0.16Go2.1.1.1.1-2.0*1.02.0*1.02.0*1.05000

300500

2Fabuchete100

2Tebuchete100

86C0.15Fa2.1.2.1.1-2.0*1.05000250500

3MoBuchete150

2Gobuchete100

3C0.76Fa2.1.2.1.1-2.0*1.0500021003500

2Mobuchete700

2Pambuchete700

4J0.27Go2.1.1.1.1-2.0*1.050007001000

2Fabuchete200

1Frbuchete100

82E6.96Fa2.1.2.1.1-2.0*1.050002070034500

2BrBuchete6900

2Gobuchete6900

5A11.95Ca2.1.1.1.1-2.0*1.050002975059500

4FaBuchete23800

1Frbuchete5950

11A9.78Fa21111-2.0*1.050003880048500

2Gobuchete9700

38B0.256Fa2.1.2.1.1-2.0*1.050007501250

3Mobuchete375

1Sacbuchete125

3D11.05Fa2.1.2.1.1-2.0*1.050002750055000

3MoBuchete16500

2Pambuchete11000

12A10.26Go2.1.1.1.1-1.5*1.067004100075170

2Fagrupe13670

3Cagrupe20500

3.5. Pregatirea terenului si a soluluiucfNatura lucrarilor propuseSupaf. efectivaPregatirea terenuluiPregatirea solului

Cod lucrareSuprafata/haCod lucrareSuprafata/ha

10VImpaduriri propriu-zise0.130-0.0241.1.20.024

86CImpaduriri propriu-zise0.13+5.10-0.0241.1.20.024

3CRefaceri0.73+5.10-0.1681.1.20.168

4JRefaceri0.230-0.0481.1.20.048

82ERefaceri6.93+5.10-1.6561.1.21.656

5ACompletari11.930-1.4281.1.11.428

11ACompletari9.730-2.3281.1.22.328

38BCompletari0.253+5.10-0.061.1.20.06

3DSubstituiri11.03+5.10-2.641.1.22.64

12AAmeliorari10.230-3.6081.1.23.608

3= indepartarea rugilor,zmeurisului si a ierburilor inalte,pietresi alte obstacole.5.1 =eliminarea apei in exces /de pe suprafete mici

1.1.2 = pregatire partial a solului /in vetre / de 60*80cm

1.1.1= pregatire partial s solului/in vetre/de 40*60cm

*pentru pregatirea terenului se va merge in teren si se va inspecta starea suprafetei ce urmeaza a fi amenajate , se va consemna intr-un caiet de teren prezenta obstacolelor sau a altor impedimente in realizarea lucrarilor. Se vor propune lucrari de pregatire si suprafata pe care se vor executa.4.1 Urmarirea si controlul lucrarilor de ingrijireucfLucrari de intretinereNumarul lucrarilor de realizat in anul :Anul realizarii starii de masiv

IIIIIIIVVVIVII

10vRevizuiri111--VI-IX

Mobilizari34322

Descoplesiri-1---

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari-----

86cRevizuiri111----VII-VIII

Mobilizari-11----

Descoplesiri2222111

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari--11---

3cRevizuiri111----VII-VIII

Mobilizari-11----

Descoplesiri2222111

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari--11---

4JRevizuiri11---VII-VIII

Mobilizari33321

Descoplesiri---11

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari-----

82ERevizuiri111----VII-VIII

Mobilizari-11----

Descoplesiri2222111

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari--11---

5ARevizuiri111----VII-VIII

Mobilizari-11----

Descoplesiri2222111

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari--11---

11ARevizuiri11---VII-VIII

Mobilizari33321

Descoplesiri---11

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari-----

38BRevizuiri111----VII-VIII

Mobilizari-11----

Descoplesiri2222111

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari--11---

3DRevizuiri111----VII-VIII

Mobilizari-11----

Descoplesiri2222111

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari--11---

12ARevizuiri11---VII-VIII

Mobilizari33321

Descoplesiri---11

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari-----

Planificarea aplicarii lucrarilor de impadurire (antemasuratoare)

Nr. Crt.Tipul lucrarilorU.M.Ucf/volumul lucrarilor de executat in anii :

201620172018

1Pregatirea terenului *ha11A/2.36812A/3.60882E/1.656

3D/2.64010V/0.02486C/0.024

3C/0.168

4J/0.048

5A/1.428

38B/0.060

2Pregatirea soluluiha11A/2.36812A/3.60882E/1.656

3D/2.64010V/0.024

86C/0.024

3C/0.168

4J/0.048

5A/1.428

38B/0.060

3Transport puietiMii/buc11A/48500

12A/75170

82E/345003D/5500010V/50086C/500

3C/3500

4J/1000

5A/59500

38B/1250

4Plantare puietiMii/buc11A/48500

12A/75170

82E/34500

3D/5500010V/500

86C/500

3C/3500

4J/1000

5A/59500

38B/1250

5Revizuiriha11A/2.368

12A/3.60811A/2.36812A/3.608

82E/1.656

3D/2.64082E/1.656

3D/2.640

10V/0.024

86C/0.024

3C/0.168

4J/0.048

5A/1.428

38B/0.060

6mobilizariha11A/7.10412A/10.82411A/7.104

12A/10.82411A/7.104

12A/10.82482E/1.6563D/2.64010V/0.0724J/0.144

7descolesiriha-82E/3.3123D/5.28082E/3.312

3D/5.28086C/0.048

3C/0.336

5A/2.856

38B/0.120

8Rarituri,depresaje,alte lucrariha---

*pregatirea terenului se va face doar acolo unde este considerat necesar, de catre personalul calificat si nonform datelor din tab.3.5 , suprafata afisata mai sus fiind cea maxima pe care va efectua lucrarea.