Proiect bovine

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  1/51

  UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICINVETERINAR "ION IONESCU DE LA BRAD" IAI

  FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

  PROIECT TEHNOLOGIC LADISCIPLINA CRE TEREABOVINELOR

  NDRUMTOR,Conf.!.n#. V$%&' MACIUC

  STUDENI, V$&'n(n GAVRIL

  ('f$n E)#'n COSTANDACHE

  IA I*+*

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  2/51

  T'-$ !o'/()&)0

  Elaborarea proiectului tehnologic pentru o ferm de vacide lapte, ntre inere liber, cu un efectiv de 150 capete, ras

  Holstein-Fri !

  2

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  3/51

  CUPRINS

  .M'-o!) 1)%(f/$(2.........................................................................................................................41.1. Importana i oportunitatea investiiei.........................................................................................4

  1.2. Amplasarea i descrierea fermei................................................................................................5

  1.3.Caracterizarea rasei......................................................................................................................7

  *.O!#$n3$!'$ !o/'%)&) ' !'!o)/4'...........................................................................................

  2.1 !r"anizarea reproduciei..............................................................................................................

  2.2 #tructura efectivelor...................................................................................................................11

  2.3. #tructura de v$rst% a animalelor tinere......................................................................................13

  2.4 &ro"ramarea montelor i f%t%rilor.............................................................................................14

  2.5 'i carea efectivelor ...................................................................................................................17

  2.(.&ro"ramarea produc iei de lapte ................................................................................................1

  5.A&-'n($4$ $n-$&'&o!...................................................................................................................23

  3.1 )e*nica *r%nirii i modul de administrare a fura+elor.................................................................23

  3.2 orme de *ran% pentru taurine...................................................................................................2-

  3.3.#tailirea necesarului de fura+e..................................................................................................42

  6.T'7no&o#$ ' 8n(!'4n'!' 9 ':&o$($!'.........................................................................................47

  4.1 #istemul de /ntreinere lier%.....................................................................................................47

  4.2 !r"anizarea mulsului.................................................................................................................50

  ;. O!#$n3$!'$ !o)/4'.................................................................................................................54

  5.1 &roducia de lapte......................................................................................................................54

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  4/51

  .M'-o!) 1)%(f/$(2

  .. I-o!($n4$ 9 oo!()n($('$ n2'%(4'

  &rin produsele lor, ovinele contriuie la asi"urarea unui procent/nsemnat din *rana populaiei. Creterea ovinelor ocup% i va ocupa locul

  prioritar /n economia produciei animale. Importana creterii lor este dat% devarietatea produselor pe care le furnizeaz% ca produse principale lapte, carne

  produse secundare piei, "unoi de "ra+d suproduse de aator un"*ii, coarne,s$n"e, p%r etc. for% de munc%.

  aptele este cel mai important produs, datorit% compoziiei c*imicecomplee, valorii iolo"ice ridicate i "radului /nalt de di"estiilitate. Coninepeste 100 de sustane necesare or"anismului uman, din care 20 de aminoacizi,10 acizi "rai, 25 vitamine i 45 elemente minerale. primat% /n calorii,valoare nutritiv% a unui litru de lapte este ec*ivalent% cu circa 400 " carne de

  porc, 750 " carne de viel, 76- ou%, 500 " pete, 2,( " varz%, 125 " p$ine etc.8ei producia de carne furnizat% de ovine reprezint% cca. 356409 din

  producia mondial% de carne, se estimeaz% o cretere a ponderii acesteia /nconsumul mondial. Creterea cerineelor pentru carne de ovine se eplic% prin

  valoarea nutritiv% i dietetic% a acesteia.:ovinele furnizeaz% de asemenea i produse secundare deoseit devaloroase, respectiv peste 09 din pieile folosite /n industrie i 759 din "unoiulde "ra+d produs de toate speciile. Creterea ovinelor prezint% importan% i princontriuia la creterea eficienei economice datorit% faptului c% folosete

  +udicios fura+ele firoase i suculente, precum i toate produsele secundare dinproducia ve"etal%.

  Creterea ovinelor este influenat% de un comple de factori naturali isocio6economici. #e apreciaz% c% pe "lo eist% aproape 1,3 miliarde ovine,cele mai mari concentr%ri de efective fiind /n ( mari centre importante Americade ord ;#.

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  5/51

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  6/51

  .5.C$!$/('!3$!'$ !$%'

  R$%$ Ho&%('n=F!3?

  Actualmente, rasa Briz% crescut% /n uropa ;cunoscut% /n trecut sudenumirea de Briz% sau :%lat% ne"ru cu al=, poart% denumirea de olstein6Briz% sau olstein6Briz% olandez%.?n !landa rasa olstein6Briz% reprezint% cca.709 din efectivul total de taurine.

  >asa olstein6Briz% se caracterizeaz% printr6o dezvoltare corporal%mi+locie spre mare, talia la vaci fiind de 135 cm, iar masa corporal% de (50

  ".Are o conformaie corporal% tipic% raselor de lapte.Capul este usc%iv,epresiv "$tul este relativ lun" cu masa muscular% mai puin dezvoltat%, cusala redus%. )runc*iul este lar", potrivit de lun" i destul de ad$nc. iniasuperioar% a trunc*iului este dreapt%, crupa este lun"% lar"% i orizontal%.

  )oracele este potrivit de ad$nc, profund, cu coastele lun"i, l%ite, olice ipuin arcuite, cu spaii intercostale mari, iar adomenul este ine dezvoltat.asa olstein6Briz% este o ras% cu aptitudini remarcaile pentruproducia de lapte i performane satisf%c%toare pentru producia de carne.?ncep$nd cu anul 170, /n vederea /mun%t%irii aptitudinilor pentru produciade lapte, /n !landa se practic% infuzia rasei Briz% cu rasa olstein. Dacile*iride oinute au realizat producii de lapte cu 1-6209 mai mari fa% de rasaBriz%, s6a redus coninutul /n "r%sime, iar /nsuirile u"erului pentru mulsulmecanic s6au /mun%t%it.

  ?n anul 15, producia medie /nre"istrat% la /ntre"ul efectiv de vacicuprinse /n controlul oficial al produciei de lapte a fost de 757( "laptelactaie, cu 4,449 "r%sime i 3,4(9 protein%. ?n ultimii 25 de ani, caurmare a procesului de selecie, producia medie a crescut cu cca. 3000 " lapte,

  6

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  7/51

  coninutul mediu /n "r%sime cu 0,419, iar cel de protein% cu 0,139. &roduciade carne la rasa olstein6Briz% este relativ un%. )ineretul taurin supus

  procesului de /n"r%are intensiv% realizeaz% sporuri medii zilnice de cca. 00 ".>andament la t%iere este de 526549. Carnea nu are /nsuiri or"anoleptice

  i culinare deoseite, motiv pentru care cerinele pieii pentru acest produs suntreduse. Acest aspect este valail pentru toate rasele de tip olstein6Briz%crescute /n uropa. ?n unele %ri europene ;!landa, Eermania, :el"ia, Brana=,

  pentru /mun%t%irea calit%ilor or"anoleptice i culinare ale c%rnii, se practic%/ncruci%ri /ntre unele vaci i viele de ras% olstein6Briz% olandez% cu tauri dinrasele de carne.

  &recocitatea rasei olstein6Briz% este foarte un%, maturitateamorfolo"ic% fiind /nre"istrat% la v$rsta de cca.4 ani. Dielele pot fi admise lareproducie la v$rsta de 1(617 luni. &roducia maim% de lapte se /nre"istreaz%

  la lactaia a ID6a, iar la lactaia I se realizeaz% peste 709 din nivelul productivmaim. on"evitatea productiv% este redus%, durata medie de eploatare fiindde 364 lactaii, /ns% nivelul productiv raportat la /ntrea"a via% productiv% esteridicat ;peste 32000 " lapte=. conomicitatea rasei este mult apreciat% decresc%tori, /nre"istr$nd un consum specific de 0,61

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  8/51

  C$(o&)& *

  *.O!#$n3$!'$ !o/'%)&) ' !'!o)/4'

  *. O!#$n3$!'$ !'!o)/4'

  Sistemul de monte i ftri sezoniere (grupate). ste indicat /n aceleunit%i care nu dispun de az% fura+er% corespunz%toare i nu au suficiente

  ad%posturi pentru viei. ?n acest caz se planific% /n aa fel montele ca f%t%rile s%ai% loc /n num%r mai mare /n sezonul II i III. Astfel, se planific% 409 dinf%t%ri /n sezonul II ;prim%vara=, 306359 /n sezonul III ;vara=, iar restul de 256309 /n celelalte sezoane. ?n acest caz vacile care au f%tat prim%vara i vara dau

  producii une, favorizate de masa verde, iar unit%ile nu au "reut%i cuad%postirea vieilor.

  Sistemul de monte i ftri ealonate. C$nd eist% o az% fura+er% inepus% la corespunz%toare pentru viei, cel mai indicat este sistemul de pro"ramareal f%t%rilor ealonate punct, /nc$t s% poat% asi"ura raii ec*ilirate vacilor

  "estante i /n lactaie pe tot timpul anului i ad%posturi uniform tot timpulanului. &rintre avanta+ele acestui sistem, menion%m aprovizionarea constant% apopulaiei cu lapte i produse lactate proaspete reducerea investiiilor pentruconstrucia de noi ad%posturi necesare tineretului, cele eistente fiind folositeuniform tot timpul anului.

  P!o#!$-$!'$ n(!o)/'! 24'&'&o! &$ !'!o)/4'

  &ro"ramarea momentului optim de introducere a vielelor la reproducie

  se azeaz% pe luarea /n considerare a urm%toarelor elemente v$rsta, dezvoltareacorporal%, armonia corporal% i starea "eneral% a animalului, precum icaracterul fermei, respectiv oiectivul amelior%rii privind masa corporal%.

  Vrsta.Introducerea vielelor la reproducie se realizeaz% dup% puertate,respectiv dup% ce "onadele sunt dezvoltate complet morfolo"ic i funcional.&uertatea apare, /n "eneral, la masculi /ntre 7612 luni i la femele /ntre 612luni, cu o variailitate foarte mare /n funcie de ceilali factori, /n special de ras%i de *r%nire.

  Dezvoltarea corporal.ste un element decizional de care treuie s% sein% seama la pro"ramarea introducerii vielelor la reproducie. Acestea treuie

  8

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  9/51

  s% realizeze, fa% de maturitatea corporal%, urm%toarele 706759 din "reutate,0659 din /n%lime, -5609 din lun"ime i ad$ncime, -06-59 din l%r"ime.

  Proporiile corporale i starea general a vielelor.Acestea treuie s% secaracterizeze printr6o un% armonie corporal%, s% ai% se"mentele i re"iunile

  proporionate, /n special indicele pelvin corespunz%tor, care poate influena /nmare m%sur% parturiia..Caracterul fermei.&ro"ramarea introducerii la reproducie se face diferit

  /n funcie de caracterul fermei, de oiectivul urm%rit /n ameliorarea maseicorporale pentru fiecare ras%. Astfel, /n fermele de elit% se recomand% ca laintroducerea la reproducie vielele s% ai% masa corporal% de 4006420 ".

  !r"anizarea i diri+area insemin%rii ;/ns%m$n%rii sau montei= la vaci iviele necesit% soluionarea urm%toarelor aciuni stailirea termenului optim deinseminare urm%rirea i depistarea vacilor i vielelor /n c%lduri ale"erea

  momentului optim de inseminmare, a sistemului de reproducie i eecutareainsemin%rii. #tailirea m%rimii optime a repausului dup% "estaie;FserviceperiodF= are o semnificaie deoseit%, deoarece influeneaz% nemi+locitcapacitatea reproductiv% ;fertilitatea= taurinelor i nivelul productiv pe parcursullactaiei respective.

  8e aceea, este necesar ca m%rimea repausului de "estaie s% nu sestaileasc% aritrar, ci lu$nd /n considerare o serie de factori involuia uterin%,v$rsta, nivelulproductiv, starea de /ntreinere i s%n%tate, particularit%ilereproduciei ;uurina fecund%rii i f%t%rii, inte"ritatea funcional% a aparatuluide reproducie etc.=.

  rmrirea femelelor !n clduri.&entru urm%rirea vacilor i vielelor /nc%lduri se folosesc o serie de mi+loace planul individual de /ns%m$n%ri i f%t%ri"raficul de urm%rire zinic% a ciclurilor de c%lduri calendarele de reproducie iFt%lia te*nolo"ic%F.

  Depistarea vacilor i vielelor !n clduri.a stailirea timpului optim dedepistare a c%ldurilor treuie s% se porneasc% de la faptul c% durata c%lduriloreste scurt% ;/n medie 1- ore=, c% peste 13 din vaci manifest% c%lduri mai scurtede 12 ore i c% manifestarea c%ldurilor se face mai ales /ntre orele 06( i searat$rziu. Incidena depist%rii diurne a c%ldurilor difer% astfel 5-9 dimineaa, 2-9

  la pr$nz i 49 dup% amiaz%. Incidena maim% a detect%rii c%ldurilor se oinec$nd se realizeaz% trei oservaii pe zi, a c$te 30 minute fiecare, dar rezultate

  une se /nre"istreaz% i la dou% oservaii pe zi, de c$te 30 minute, efectuatedimineaa devreme i seara t$rziu, /n afara perioadelor de *r%nire i de muls,care diminueaz% manifestarea lor.

  "elul# momentul i condiiile inseminrii" 'onta stimuleaz% /n mai marem%sur% secreia de ocitocin%, care favorizeaz% transportul spermei spre oviduct,dec$t /ns%m$narea artificial%. 'omentul /ns%m$n%rii, /n raport cu /nceputulestrului, condiioneaz% reuita insemin%rii. Cea mai mare fecunditate se

  realizeaz% atunci c$nd inseminarea are loc la mi+locul estrului ;-39=, diminu$ndapoi ;739 la sf$ritul estrului, (39 la ( ore dup% sf$ritul estrului, 1261-9 dup%9

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  10/51

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  11/51

  )ineretfemelH1- luni)ineret femel

  1261- luni

  )ineret femel(612 luni)ineret femel

  06( luni)ineret mascul

  063 luni)ineret la/n"r% at

  )otal

  *.5. S(!)/()!$ ' 2!%(? $ $n-$&'&o! (n'!'

  n%?-n $!'$ $!(f/$&? &$ *+ ' &)n

  C$('#o!$ '$n-$&'

  Ef'/(2)&/$.

  V!%($ 8n&)n$

  $n)$!'

  L)n$ /n 2o!(!'/' 8n

  /$('#o!$%)'!o$!? '

  2!%(?

  L)n$ 8n /$!' %'!o#!$-'$3? &$

  -on(?

  Tn'!'( f'-'&+=< &)n

  7 (luni Ianuarie

  ( 5luni Beruarie ( 4luni 'artie ( 3luni April ( 2luni 'ai ( 1 lun% Iunie

  Tn'!'( f'-'&

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  12/51

  ( 1luna 'artie

  12

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  13/51

  *.6 P!o#!$-$!'$ -on('&o! 9 f?(?!&o!

  'onta prezint% puine avanta+e ;se asi"ur% o fecunditate mai mare=, darmultiple nea+unsuri, fa% de /ns%m$n%rile artificiale. #e pot /nt$lni dou% metodede mont% lier% ;taurii stau /mpreun% cu vacile, mont$ndu6le pe cele /n c%lduri=i diri+at% ;monta se face su suprave"*erea omului, la standul de mont%=.?ntruc$t cele mai mari nea+unsuri le prezint% monta lier%, se recomand% caaceasta s% fie, pe c$t posiil, evitat% i s% se practice monta diri+at%.

  Bemelele /n c%lduri se eamineaz% clinic ;aspectul mucusului= pentrudepistarea cervicitelor i metritelor. Cele s%n%toase se diri+eaz% spre standul de

  mont%. )reuie s% se respecte normele de protecia muncii /n perioadapre"%titoare i /n timpul montei.8urata medie a "estaiei este de 2-3 zile,/nre"istr$nd variaii cuprinse /ntre 27-620 zile, determinate de o serie de factori;ras%, v$rst%, seul i num%rul produilor la f%tare, condiii de *r%nire i/ntreinere etc.=.

  B%tarea reprezint% un ansamlu de acte fiziolo"ice, care cad su incidenafactorilor neuro6*ormonali, metaolici, fizici i imunolo"ici, ce provoac%trecerea produsului de concepie din mediul intern /n cel etern i constituie

  unul din cele mai importante evenimente ale activit%ii de reproducie la vac%.&re"%tirea pentru f%tare /ncepe cu cel puin 10 zile /nainte de /mplinireatermenului. Apropierea f%t%rii este marcat% de unele semne caracteristiceadomenul se las% mult /n partea dreapt% i scoitura flancului se ad$nceteli"amentele sacro6iliace se relaeaz% i apar scoituri de o parte i de alta acozii sacrumul se /nfund% iar coada /si pierde ri"iditatea u"erul se tumefiaz%iar mameloanele se umplu cu colostru devenind adesea diver"ente. &arturiia

  poate avea loc /n ad%post sau /n maternitate i, incidental, la p%une.

  Capacitatea maternit%ii se coreleaz% cu efectivul6matc% i pro"ramareaf%t%rilor, necesit$nd eistena unui num%r de trei compartimente funcionaleseparate, care s% permit% aplicarea principiului Ftotul plin, totul "olF, respectivun loc pentru 10612 vaci.

  13

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  14/51

  &opularea i depopularea treuie s% se realizeze dup% "rafic, care se/ntocmete /n funcie de frecvena f%t%rilor i num%rul de locuri eistente;popularea 162 zile, staionarea /n maternitate 15 zile /nainte i 15 zile dup%f%tare, depopularea o zi, cur%enia mecanic% dou% zile, dezinfecia i repausul 36

  5 zile=. ?ntocmirea planului individual de mont% i f%t%ri are loc /n lunadecemrie a fiec%rui an, av$nd valailitate pentru anul care urmeaz%.

  &entru /ntocmirea planului de mont% i f%t%ri treuie s% se in% cont deurmatoarele date

  6 efectivele de vaci, +unici i viele eistente la sf$ritul anului,structurat pe st%ri fiziolo"ice

  6 efectivul de tineret femel la /nceputul anului i v$rsta acestora pe luni,

  /n vederea stailirii momentului pro"ram%rii la mont%6 v$rsta pro"ramat% la mont% a tineretului ;20luni=6 durata service6period6ului ;0 zile=6 procentul de fecunditate ;59=6 procentul de reform% la vaci 6 procentul de natalitate ;09=6 raportul /ntre see ;11=6 sistemul de f%t%ri adoptat ;ealonat=

  /lan de mont i ftri fectiv 150 capete

  acta ie6"esta ie -39 125 capete

  >epaus mamar 179 25 capete

  8iferite stadia de "esta ie 55 9 -3 capete

  B%tate J montate 45 9 (7 capete.

  14

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  15/51

  Programul de mont i ftri la taurine

  S'/f/$!'L)n /$&'n$!%(/'

  I II III ID D DI DII DIII IK K KI KII )!)A

  AN

  PRECEDENT

  Daci

  6"estante 15 14 14 13 13 14 -36montate 6 6 6 12 12 10 346f%tate 6 6 6 12 11 10 336propuse pt. reform% 6 6 6 1 6 1 26ne"estante 6 6 6 6 6 6 6

  Guninci "estante 4 2 4 3 3 1 17

  Diele 6montate 6 6 6 4 3 3 106nemontate 6 6 6 6 6 6 6

  ANCURENT

  '!)

  Daci

  6monta I 10 11 - 1( 1( 15 1( 14 12 15 14 13 1(06monta II 1 6 1 2 6 2 6 6 3 1 6 6 10)!)A 11 11 1- 1( 17 1( 14 15 1( 14 13 1706ne"estante la control 1 1 6 1 6 2 6 6 1 1 6 6 76reforme din ne"estante 1 6 6 1 6 1 6 6 6 6 6 6 3

  Diele

  6monta I 3 3 5 2 3 2 3 4 3 5 4 4 416monta II 1 6 6 2 1 2 1 6 2 6 1 1 11)!)A 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 526ne"estante la control 6 6 6 2 6 1 6 6 1 6 6 6 46reforme din ne"estante 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

  B%t%ri

  Daci 15 14 14 13 13 14 12 12 10 11 11 14-Guninci 4 2 4 3 3 1 4 3 3 4 3 5 3)!)A 1 1( 1- 1( 1( 15 1( 15 13 15 14 14 1-76reforme din f%t%ri 1 6 1 6 2 6 6 1 6 6 1 6 (

  &roduioinui

  Diei masculi - - 7 - 7 7 ( - 7 7 1Diele 10 - - 7 - 7 7 7 7 ()!)A 1 1( 1- 1( 1( 15 1( 15 13 15 14 14 1-7&ierderi 6 6 1 6 6 6 6 6 1 6 6 6 2

  >eform% vaci din f%t%ri 6 6 6 1 6 1 1 6 1 6 2 6 ()otal reforme vaci ;din f%t%ri i ne"estante= 6 6 6 1 6 1 2 6 1 1 2 1

  15

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  16/51

  *.; M /$!'$ 'f'/(2'&o!

  16

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  17/51

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  18/51

  *.

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  19/51

  M9/$!'$ 'f'/(2)&) ' 2$/ ' &)n ' &$/($4'

  L)n&'

  $n)&)

  LUNILE DE LACTAIETo($&

  2$/ 8n&$/($4'

  Ef'/(2&$

  8n/')()&&)n

  V$/

  8n&$/($4'I

  II III IV V VI VII VIII I

  IA 1 10 11 12 10 12 12 14 13 13 12( 154 -1,-

  B:> 1( 1 10 11 12 10 12 12 14 13 12 15( -2,7

  'A>) 1- 1( 1 10 11 12 10 12 12 14 134 1(0 -3,7

  A&>I 1( 1- 1( 1 10 11 12 10 12 12 13( 1(2 -3,

  'AI 1( 1( 1- 1( 1 10 11 12 10 12 140 1(5 -4,-

  I

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  20/51

  P!o#!$-$!'$ !o)/4' &)n$!' ' &$(' )? -'(o$ /)!@' ' &$/($4' *; J# &$('K3

  LUNILEANULUI

  L)n&' ' &$/($4' I II III IV V VI VII VIII I

  TOTAL7&

  n !o)/4$-''

  *,+ 6,; 5,; *,; +,; +,+ ,+ ,+ )BC)ID ;cap= 1- 1( 1 10 11 12 10 12 12 14 134

  &>!8IIBC)ID ;cap= 1( 1- 1( 1 10 11 12 10 12 12 13(

  &>!8

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  21/51

  I!8

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  22/51

  C$(o&)& 5

  5.A&-'n($4$ $n-$&'&o!

  5. T'7n/$ 7!?n! 9 -o)& ' $-n%(!$!' $ f)!$1'&o!

  5.* No!-' ' 7!$n? 'n(!) ($)!n'

  C$('#o!$

  G!')(

  /o!.J#

  UFLKUFC

  PDI#

  C$ # P # SU # UIDL

  Daci lapte

  Guninci J viele1-620 luni

  Diele 1261- luniDiele (612 luni

  Diele 36( luni

  22

 • 8/10/2019 Proiect bovine

  23/51

  aloarea nutritiv a nutreurilor folosite n calculul raiilor la taurine

  Belul nutreului

  Coninut"

  #