Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  1/19

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  2/19

  Ca!itolul I

  Memoriu justificativ

  1.1 Importanţa şi oportunitatea investiţiei

  I"!ortan#a $i o!ortunitatea investi#iei% se reg&se te 'n fa!tul c& ra"ura agrono"iei $i anu"e (ootehniaș

  a luat avans 'n ulti"ii ani datorit& at)t tinerilor care se a*ea(& 'n ulti"ul ti"! !e studierea unor $tiin#e

  sigure $i de viitor% agricultur&% (ootehnie% horticultur& etc. c)t $i datorit& !ersoanelor doritoare deinvesti ii 'n aceast& ra"ur& i"!ortant&.ț

  Prin for ele !ro!rii i dorin a de a reali(e ceva 'n acest do"eniu% a" !ornit o afacere care la scurt ti"!ț ș ț

  de la deschidere a avut o a"!loare 'n (ona noastr& de !restare.

  Anali()nd diferite s!ecii crescute 'n (ona noastr& de desf& urare% a" ajuns la conclu(ia c& e*!loatareaș

   +ovinelor este una favora+il& at)t !entru noi c)t $i !entru !rocesatorii cu care lucr&".

  Prin no#iunea de e*!loatare a +ovinelor se su+'n#elege ansa"+lul "&surilor tehnicoorgani(atorice

  "enite s& conduc& i s& asigure e*teriori(area !oten#ialului de !roduc#ie al acestora% 'n condi#ii deș

  "a*i"& eficien & econo"ic&. ,n acest conte*t% re!re(int& $tiin#a de a '"+ina ar"onios totalitateaț

  activitilor de hr&nire i 'ntre#inere%care se constituie 'n tehnologii de e*!loatare diferen#iate !eș

  destina#ii de cre$tere i direc#ii de !roduc#ie.ș

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  3/19

  li"ite intre 047%5 9g 'n toate &rile cu econo"ia de(voltat& i 23%0 9g 'n cele 'n curs de de(voltare% fa &ț ș ț

  de un consu" anual considerat o!ti" de 011 9g.

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  4/19

  1.2 Amplasarea şi descrierea fermei

  e"a este a"!lasat& 'n localitatea ;&ne ti%

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  5/19

  1.3 Caracterizarea rasei

  Rasa Holstein!riz"

  Este o ras& caracteri(at& !entru !roduc ia ridicat& de la!te.ț  Sa for"at 'n nordvestul Euro!ei%'nce!)nd cu ri(& olande(&% $i !)n& la Iutlnda dane(&. Provine din vechile !o!ula#ii locale% +&l ate cuț

  negru% su!use din sec @VIII unei intense activiti de selec#ie% 'ndeose+i !entru !roduc#ia de la!te.

  ,n selec#ia reali(at& !entru for"area acestei rase sa ur"&rit at)t !roduc#ia ridicat& de la!te c)t iș

  ada!tarea rasei la "ulsul "ecanic.

  A"elioratorii au 'ncercat s& schi"+e c)t "ai !u#in 'n "ediu 'nconjur&tor !entru a fi c)t "ai a!ro!iat&de condi#iile naturale. >otdeauna sau folosit "ijloacele cele "ai si"!le $i ieftine.

  >oate acestea au dus la for"area unei rase care nu are nevoie de condi#ii s!eciale de 'ntre#inere i esteș

  u or ada!tativ& la condi#ile cli"atice.ș

  Se !oate 'ntre#ine foarte +ine 'n hale !ar#ial aco!erite% 'n siste" li+er% 'n gru!% re(ist)nd foarte +ine la

  te"!eraturile sc&(ute.

  Din !unct de vedere nutri#ional necesit& condi#ii +une de 'ntre#inere datorit& genoti!ului care a fost

  orientat s!re o digestie activ& $i o !roduc#ie c)t "ai "are de la!te. Dac&% condi#ile nutri#ionale nu sunt

  asigurate% 'n !ri"ul r)nd '$i va !ierde condi#ia fi(ic&% ca!acitatea de re!roduc#ie $i 'n ulti"ul r)nd va

  sc&dea !roduc#ia de la!te. Indicele de re!roduc#ie se !oate a"eliora cu o furajare uscat& adecvat&

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  6/19

  Se 'ntre+uin#ea(& at)t ca $i ras& curat& c)t $i 'ncruci$at&% !entru a"eliorarea !roduc#iei de la!te.

  er"a noastr& a achi(i#ionat vacile din Olanda la un !re# accesi+il. A" ales aceast& ras& datorit&

   !roduc#iei ridicate de la!te% !entru c& se !retea(& +ine la "ulsul "ecanic% datorit& !recocitii ridicate.reutatea unei vaci este de 5119g cu o !roduc#ie de 02%7 9g B(i.

  Oferindule condi#iile necesare sau ada!tat i"ediat d)ndune o !roduc#ie de la!te destul de ridicat& $i

  anu"e -7119gBlacta#ie% co"!arativ cu cea a fer"ierilor din (on&.

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  7/19

  Capitolul II

  #r$anizarea procesului de reproducţie

  2.1 #r$anizarea reproducţiei

  Co"!orta"entul se*ual la vac& se "anifest& !rin a!ari#ia !eriodic& a c&ldurilor. Anoti"!ul

  influen#ea(& ciclul de c&lduri i anu"e: !ri"&vara ti"!uriu este inco"!let e*!ri"at i de scurt&ș ș

  durat& vara i toa"na sunt +ine e*!ri"ate% evidente i cu durat& nor"al& iarna c&ldurile se "anifest&ș ș

  "ai sla+ i neregulat. Durata ciclului se*ual la vac& este in "edie de 24 de (ile% cu varia#ii intre 4823ș

  (ile% la !ri"i!are ciclul se*ual este "ai sc&(ut% cu una dou& (ile co"!arativ cu vacile adulte% de o+icei

  de 21 de (ile. Aceste ele"ente au i"!ortan#& in desco!erirea corect& a vacilor in c&lduri. Cele !atru

  stadii ale ciclului se*ual la vac& sunt: !roestrul stadiul !re"erg&tor% estrul c&lduri !ro!riu(ise%

  "etestru stadiul de stingere a c&ldurilor% diestru" de lini$te total& a "anifest&rilor se*uale. In

  ti"!ul ciclului se*ual% vacile au un co"!orta"ent caracteristic nu"ai in !erioada de estru care nu este

  "anifestat ins& la toate vacile la fel. iecare fa(& are anu"ite caracteristici iar durata este ur"&toarea:

   !roestrul 23 (ile% estru 422 ore% "etestru 8 (ile i diestrul 8 (ile. In cursul unei !erioade de c&lduriș

  vaca acce!t& taurul de a!ro*i"ativ 7 ori. Du!& actul "ontei vaca are un co"!orta"ent caracteristic%

  devine lini$tit&% '$i consu"a ra#ia% iar co"!o(i#ia la!telui revine la cea nor"al&

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  8/19

   +eneficia de !aji$te natural& de +un& calitate% de ra(ele solare care sunt un factor +enefic 'n cre$terea

  lor% fiind +ogate 'n vita"ina D.

  Progra"area activitii de re!roduc#ie !resu!une: !roiectarea asigur&rii efectivului $i structuriio!ti"e !rogra"area se(onului de 'ns&")n#&ri $i f&t&ri $i a v)rstei !entru introducerea vi#elelor la

  re!roduc#ie. 6a !rogra"area '"!ros!&t&rii efectivului"atc& tre+uie s& se #in& sea"a de ur"&torii

  factori: !rocentul de natalitate% rata refor"ei $i a !ierderilor la diferite categorii de tineret% rata trecerii

  la tur"a de +a(&% rata refor"ei la vaci etc.

  e"elele din s!ecia taurine sunt !oliestrice% cu ovula#ie s!ontan&% dar cu o "anifestare "ai !uternic&

   !ri"&vara% iar "asculii !ot !roduce s!er"& cu ca!acitate fecundat& 'n tot cursul anului. Ca ur"are%

   +iologia re!roduc#iei s!eciei !er"ite !racticarea at)t a 'ns&")n#&rilor $i f&t&rilor gru!ate% c)t $i a celor 

  e$alonate.

  %istemul de monte şi f"t"ri eşalonate. C)nd e*ist& o +a(& furajer& +ine !us& la !unct% cel "ai indicat

  este siste"ul de !rogra"are al f&t&rilor e$alonate% 'nc)t s& !oat& asigura ra#ii echili+rate vacilor 

  gestante $i 'n lacta#ie !e tot ti"!ul anului $i ad&!osturi unifor" tot ti"!ul anului. Printre avantajele

  acestui siste"% "en#ion&": a!rovi(ionarea constant& a  !o!ula#iei cu la!te $i !roduse lactate !roas!ete

  reducerea investi#iilor !entru construc#ia de noi ad&!osturi necesare tineretului% cele e*istente fiind

  folosite unifor" tot ti"!ul anului.

  &ro$ramarea introducerii viţelelor la reproducţie. Progra"area "o"entului o!ti" de introducere a

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  9/19

  Caracterul fermei .  Progra"area introducerii la re!roduc#ie se face diferit 'n func#ie de caracterul

  fer"ei% de o+iectivul ur"&rit 'n a"eliorarea "asei cor!orale !entru fiecare ras&. Astfel% 'n fer"ele de

  elit& se reco"and& ca la introducerea la re!roduc#ie vi#elele s& ai+& "asa cor!oral& de 311321 9g.Organi(area $i dirijarea inse"in&rii 'ns&")n#&rii sau "ontei la vaci $i vi#ele necesit& solu#ionarea

  ur"&toarelor ac#iuni: sta+ilirea ter"enului o!ti" de inse"inare ur"&rirea $i de!istarea vacilor $i

  vi#elelor 'n c&lduri alegerea "o"entului o!ti" de inse"inare% a siste"ului de re!roduc#ie $i

  e*ecutarea inse"in&rii. Sta+ilirea "&ri"ii o!ti"e a re!ausului du!& gesta#ie Gservice !eriodG are o

  se"nifica#ie deose+it&% deoarece influen#ea(& ne"ijlocit ca!acitatea re!roductiv& fertilitatea

  taurinelor $i nivelul !roductiv !e !arcursul lacta#iei res!ective.

  De aceea% este necesar ca "&ri"ea re!ausului de gesta#ie s& nu se sta+ileasc& ar+itrar% ci lu)nd

  'n considerare o serie de factori: involu#ia uterin&% v)rsta% nivelul !roductiv% starea de 'ntre#inere $i

  s&n&tate% !articularitile re!roduc#iei u$urin#a fecund&rii $i f&t&rii% integritatea func#ional& a

  a!aratului de re!roduc#ie etc..

  *rm"rirea femelelor +n c"lduri. Pentru ur"&rirea vacilor $i vi#elelor 'n c&lduri se folosesc o serie de

  "ijloace: !lanul individual de 'ns&")n#&ri $i f&t&ri graficul de ur"&rire (ilnic& a ciclurilor de c&lduri

  calendarele de re!roduc#ie $i Gt&+li#a tehnologic&G.

  )epistarea vacilor şi viţelelor +n c"lduri. 6a sta+ilirea ti"!ului o!ti" de de!istare a c&ldurilor 

  tre+uie s& se !orneasc& de la fa!tul c& durata c&ldurilor este scurt& 'n "edie 48 ore% c& !este 4B0 din

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  10/19

  trico"ono(a% vi+rio(a% +rucelo(a etc. !er"ite sincroni(area c&ldurilor reduce cheltuielile

  oca(ionate de 'ntre#inerea taurilor. e"elele desco!erite 'n c&lduri tre+uie 'ns&")n#ate la "o"entul

  o!ti"% dar adesea nu se $tie 'nce!utul c&ldurilor. Ca ur"are !entru s!orirea $ansei de reu$it&% 'nfer"ele de !roduc#ie se reco"and& e*ecutarea a dou& 'ns&")n#&ri la intervale de 4142 ore. Materialul

  se"inal se controlea(& !eriodic 'n ti"!ul !&str&rii% !entru al eli"ina !e cel necores!un(&tor.

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  11/19

  2.3 %tructura efectivelor

  Sta+ilirea structurii efectivului se +a(ea(& !e necesitatea asigur&rii efectivelor din categorii

  inferioare de v)rst&% !entru 'nlocuirea ani"alelor care ies din categoria i"ediat su!erioar&.Sta+ilirea structurii efectivului se +a(ea(& !e ur"&toarele date:

  • direc#ia de s!eciali(are

  • efectivul de vaci e*istent la 'nce!utul unui an

  •  !rocentul de cre$tere a efectivului de vaci

  •  !rocentul anual de refor"& la vaci

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  12/19

     STABILIREA STRUCTURII EFECTIVULUI DE TAURINE 

  CA/0#RIA )/AIMA/

  )A/ )/CAC*

  !/CI'*R*A

  'I/A )/R*AR/

  /!/CI'*M/)I*

  &R#0RAMA

  %R4

  Vaci de la!teEvi H 447Ce H 5Evr  H45

  447 42B42H4 447 38 /

  ineret fe"el 4248luni

  D! H 42Dc H H 42 /

  0- 42BH2 21 8 /

  >ineret fe"el42 luni

  D! H 42Dc H H 42 /

  33 42BH2 22 - /

  >ineret fe"el1 luni

  Evi H 447Dc H 1 FH-1/KH71/

  72 42BH2 2 44 /

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  13/19

  2.5 %tructura de v(rst" a animalelor tinere

  Cate$oria de animale/fectivul6cap.7

  '(rsta +n lunaianuarie

  una c(nd vor trece +ncate$oria superioar" dev(rst"

  una +n care sepro$rameaz" la mont"

  ineret femel 689 luni7

  7 luni Ianuarie *7 7 luni e+ruarie *3 3 luni Martie *3 0 luni A!ril *3 2 luni Mai *3 4 lun& Iunie *

  ineret femel 6912luni7

  3 42 luni Ianuarie Se!te"+rie3 44 luni e+ruarie Octo"+rie0 41 luni Martie Foie"+rie2 - luni A!ril Dece"+rie

  2 8 luni Mai *4 5 luni Iunie *

  ineret femel 6121:luni7

  4 48 luni Ianuarie Martie4 45 luni e+ruarie A!ril4 4 luni Martie Mai4 47 luni A!ril Iunie4 43 luni Mai Iulie

  40 luni Iunie August

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  14/19

  2.< &ro$ramarea montelor şi f"t"rilor

  Pentru 'ntoc"irea !lanului de "ont& $i f&t&ri tre+uie s& se #in& cont de ur"&toarele date:

  efectivele de vaci% juninci $i vi#ele e*istente la sf)r$itul anului% structurat !e st&rifi(iologice

  efectivul de tineret fe"el la 'nce!utul anului $i v)rsta acestora !e luni% 'n vederea sta+ilirii

  "o"entului !rogra"&rii la "ont&

  v)rsta !rogra"at& la "ont& a tineretului H 48 luni

  indicele de 'ns&")n#are H 4%7

   !rocentul de fecunditate H -7/

   !rocentul de refor"& la vaci H 47/

   !rocentul de natalitate H -1/

  ra!ortul 'ntre se*e H4:4

  siste"ul de f&t&ri ado!tat H e$alonat.

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  15/19

    PRO

  GRA MUL

   DE 

   MONTĂ SI FĂTĂRI LA TAURINE 

  %pecificareuni calendaristiceI II III IV V VI VII VIII I@ @ @I @II >O>A6

     A   1

     &   R   /   C   /   )   /   1   .

  Vaci

  gestante 44 44 44 41 41 41 93"ontate 41 41 29f&tate 41 41 29!ro!use !t. refor"& 4 4 4 3negestante

  E

  Vaci

  "onta I - - 7 43 40 42 44 41 - 42 42 8 123"onta II 4 4 4 4 4 4 4 =>O>A6 - 41 43 43 42 42 44 - 40 40 8 138negestante la control 4 2 4 4 4 4 =refor"e din negestante 4 4 2

  Vi#ele

  "onta I 0 0 3 3 3 0 0 2 3 3 3 3 52"onta II 4 4 2>O>A6 0 0 3 3 7 0 0 2 7 3 3 3 55negestante la control 4 4 4 3refor"e din negestante

  &t&ri

  Vaci 44 44 44 41 41 41 41 41 8 - 7 111O>A6 43 43 40 42 42 44 40 40 8 44 42 - 152refor"e din f&t&ri 4 4 4 2 4 4 4 4 >

  Produ$i

  o+#inu#i

  Vi#ei 5 5 5 7 3 7 3 9>Vi#ele 5 5 5 5 3 7 =3>O>A6 40 40 42 42 44 44 42 42 5 44 42 8 135Pierderi 4 4 4 4 4 4 4 4 :

  Kefor"& vaci din f&t&ri 4 4 4 2 4 4 4 4 >>otal refor"e vaci din f&t&ri $i negestante 4 4 4 2 4 4 2 2 11

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  16/19

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  17/19

    2 .9 Mi carea efect ivelorș

   Fr.crt. Categoria

  /fectiv81. 81

  6UFI6E AFU6UI /fectiv 

  I II III IV V VI VII VIII I@ @ @I @II

  4 Vaci 11<   118+30

  120+3

  −1121

  +2

  −1122

  +2

  −1122

  +2

  −2125

  +3

  −2125

  +2

  −2128

  +3

  −0131

  +3

  −0135

  +4

  −0

  13<122

  +1

  −1124

  +3

  −1

  2  Juninci 1313

  +3

  −313

  +3

  −313

  +2

  −214

  +3

  −215

  +3

  −218

  +4

  −119

  +4

  −321

  +5

  −322

  +3

  −222

  +3

  −321

  +2

  −322

  +5

  −4

  22

  0 Vi ele montateț  :8

  +3

  −38

  +3

  −310

  +4

  −211

  +4

  −313

  +5

  −312

  +3

  −411

  +3

  −48

  +2

  −510

  +5

  −311

  +4

  −313

  +4

  −212

  +4

  −5

  12

  3Tineret femel 12-

  18 luni28

  20+4

  −420

  +4

  −420

  +4

  −421

  +4

  −321

  +3

  −322

  +3

  −221

  +3

  −420

  +3

  −421

  +5

  −422

  +5

  −424

  +5

  −326

  +5

  −3

  29

  7Tineret femel 6-12

  luni22

  21+3

  −420

  +3

  −421

  +5

  −422

  +5

  −424

  +5

  −326

  +5

  −330

  +7

  −334

  +7

  −335

  +6

  −536

  +6

  −537

  +6

  −538

  +6

  −5

  3:

  Tineret femel 0-6 

  luni29

  30+7

  −334

  +7

  −335

  +6

  −536

  +6

  −537

  +6

  −538

  +6

  −538

  +7

  −738

  +7

  −736

  +4

  −636

  +4

  −636

  +4

  −635

  +5

  −6

  3<

  5Tineret mascul 0-3

  luni13

  15+7

  −517

  +7

  −521

  +7

  −320

  +6

  −719

  +6

  −717

  +5

  −717

  +6

  −617

  +6

  −616

  +4

  −515

  +5

  −615

  +6

  −615

  +4

  −4

  1<

  8

  Taurine la

  îngră at ș

  (recondi ionatț 

  1=

  1700

  18+1

  019

  +1

  020

  +1

  021

  +2

  −121

  +1

  −121

  +1

  −121

  +2

  −222

  +2

  −121

  +0

  −119

  +0

  −217

  +0

  −2

  1=

  Total 235 252 2< 381 381

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  18/19

    2.= &ro$ramareaproduc iei de lapteț

  unile anului*I/ )/ ACA?I/

  otal vaci +nlactaţie

  /fectiv la +nceputullunii

  4 'aci +n lactaţie

  I II III I' ' 'I 'II 'III I@ @

  IAF 43 41 41 41 41 41 41 41 - 448 84.07

  E=K  43 43 41 41 414 41 41 41 411 421 80.00

  MAK> 40 43 43 41 41 4 - 41 41 412 424 83.0

  APKI6 42 40 43 43 41 414 7 - 41 410 422 83.32

  MAI 42 42 40 43 43 412 - 7 - 413 422 87.23

  IUF 44 42 42 40 43 43 4 8 - 7 413 422 87.23

  IU6 40 44 42 42 40 43 434 7 8 - 444 423 8-.72

  AU 40 40 44 42 42 40 432 40 7 8 443 427 -4.2

  SEP> 8 40 40 44 42 42 402 42 40 7 442 427 8-.

  OC> 44 8 40 40 44 42 421 44 42 40 44 428 -1.2

   FOV 42 44 8 40 40 44 421 42 44 42 447 404 85.58

  DEC - 43 44 8 40 40 441 42 42 44 442 407 82.-

 • 8/18/2019 Proiect Bovine Turcanu Doru. Diajansche Ionut.

  19/19

  &ro$ramarea producţieilunare de lapte dup" metodacurei de lactaţie 32.< B$laptezi*I/ A**I

  unile de lactaţie I II III I' ' 'I 'II 'III I@ @

  TOTAL

  6Dl74 din producţia medie 12,8 15,< 13,< 12,< 18,< 18,8 >,8 :,8 9,8 5,8

  &R#)*C?IA )/ A&/  itrivac" 1158 13==.< 12:3 11:: >>: >88.=3

  E=K EEC>IV ca! 43 43 41 41 41 41 41 41 188

  PKODUCLIA hl 47-. 4-2.87 5.-8 448.8 --.8 75 87.7 5 75 08 >91.EEC>IV ca! 40 43 43 41 41 - 41 41 182

  PKODUCLIA hl 438.2 4-2.87 45-.2 54.28 --.8 -7 74.0 8.3 75 08 1881.5<

  APKI6IEEEC>IV ca! 42 40 43 43 41 41 7 - 41 183

  PKODUCLIA hl 40.8 45-.18 45-.2 4.02 7-.88 -7 87.7 08 74.0 08 182>.<

  MAIEEC>IV ca! 42 42 40 43 43 41 - 7 - 185

  PKODUCLIA hl 40.8 47.0 4.5- 4.02 40-.52 75 87.7 8.3 28.7 03.2 185:.IV ca! 44 42 42 40 43 43 8 - 7 185

  PKODUCLIA hl 427.3 47.0 470.- 473.33 40-.52 400 74.0 1.8 74.0 4- 18IV ca! 40 44 42 42 40 43 43 7 8 - 111

  PKODUCLIA hl 438.2 474.70 470.- 432.7 42-.53 400 44-.5 08 37. 03.2 18>9.5>

  AUEEC>IV ca! 40 40 44 42 42 40 43 40 7 8 115

  PKODUCLIA hl 438.2 45-.18 434.40 432.7 44-.5 420.7 44-.5 -8.8 28.7 01.3 1131.93

  SEP>EEC>IV ca! 8 40 40 44 42 42 40 42 40 7 112

  PKODUCLIA hl -4.2 45-.18 4.5- 401.8 44-.5 443 444.47 -4.2 53.4 4- 18>9.>9

  OC>EEC>IV ca! 44 8 40 40 44 42 42 44 42 40 119

  PKODUCLIA hl 427.3 441.2 4.5- 473.33 41-.58 443 412. 80. 8.3 3-.3 18:5.91

   FOVEEC>IV ca! 42 44 8 40 40 44 42 42 44 42 11<

  PKODUCLIA hl 40.8 474.70 412.3 473.33 42-.53 413.7 412. -4.2 2.5 37. 18:1.=<

  DEC EEC>IV ca! - 42 44 8 40 40 44 42 42 44 112PKODUCLIA hl 412. 47.0 434.40 -7.13 42-.53 420.7 -3.17 -4.2 8.3 34.8 18