Proiect Beton Armat

Embed Size (px)

Citation preview

TEMA PROIECT

Se va realiza structura de rezistenta a unei cladiri din beton armat conform datelor si schitei anexe. Se va face calculul static al placilor si al cadrului din beton armat. Structura sa ve realiza cu regim de inaltime P+1. Structura de rezistenta a cladirii este formata din: stalpi din beton armat grinzi din beton armat turnate monolit plansee din beton armat prefabricate Se vor calcula: plansee stalpi grinzi Piese desenate: o plan parter o plan general structura de rezistenta o plan de armare pentru: stalpi grinzi plansee

1). DATE INITIALE: A. Evaluarea incarcarilor pentru planseul terasa Nr. Denumirea incarcarii Incarcari Crt. normate 1 Planseu beton armat 325.0 0.13x2500 2 Sapa egalizatoare M100 42 0.02x2100x1.0x1.0 3 Strat difuzie impaslitura de sticla 29 4 Bariera contra vaporilor; impaslitura fibra de 23 sticla biturnata 5 Termoizolatie cenusa termocentrala in vrac 136 3 compactata (=850 daN/m ; d=16 cm) 0.16x850x1.0x1.0 6 Strat separator impaslitura fibra de sticla tip I A 21 900 7 Placi beton armat 7.5 cm (termoizolatie) 45 0.075x1.0x600 8 Sapa mortar M100 armata cu plasa =3/15 cm 52.5 0.025x2100x1.0 9 Hidroizolatie p biturnata (panza)+LCB 17.5 10 Protectie hidroizolatie de 4 cm grosime =3 72 0.004x1800x1.0 11 Incarcare din zapada zmac 120 TOTAL INCARCARE B. Evaluarea incarcarilor pentru planseul intermediar Nr. Denumirea incarcarii crt. 1 Planseu beton armat 0.13x2500 2 Mozaic turnat de 1 cm grosime pe sapa mortar M200 de 2.5 cm 0.025x2100 3 Incarcare utila Pereti despartitori 4 Pardoseala parchet TOTAL INCARCARE Tabelul 2 Incarcari Coeficient de Incarcare normate incarcare de calcul 325 1.1 357.5 52.5 150 150 6 1.3 1.4 1.2 1.3 68.25 210 180 7.8 824 Tabelul 1 Coeficient Incarcare de incarcare de calcul 1.1 357.5 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 54.6 37.7 29.9 163.2 27.3 54 68.3 22.8 93.6 168 1076.9

I. CALCULUL CADRULUI PRIN PROCEDEUL CROSS Schemele cadrelor sunt date in figura de mai jos.

Deoarece este structua simetrica figura se simplifica precum urmeaza.

Incarcarile pe cadru a) Incarcarea data de terasa pe ml: Nt =2 xQterasaxS L1 1 = 2 x10769 x13 ,6 = 50502 ,89 N/ml 5,80

b) Incarcarea data de planseu pe ml: Npl =2 xQplanseux L1 S1 = 2 x8240 x13 ,6 = 38642 ,75 N/ml 5,80

c) Incarcarea data de peretii despartitori pe ml: Np =1x0,2x2,73x1,3x25000=17745 N/ml d) Incarcarea data de greutatea grinzii pe ml:l Ng = 0,3 x0,4 x 25000 x1,1 = 3300 N / m

N1= Nt + Ng = 50502,89+3300=53802,89N/ml = 5380,289 daN/ml N2 = Npl + Ng + Np = 38642,75+3300+17745=59687,75 N/ml=5968,775 daN/ml PROCEDEUL CROSS 1. Se determina tipul de cadru. CNF sau CND. NGLE=2n-(b+r)=2x5-(4+6)=0=>CNF 2. Constructia sistemului de baza prin blocarea rotirilor nodurilor rigide.

3. Calculul momentelor de incastrare perfecta M14= pl 2 4563 ,601 x (6,38 ) 2 = = -15474,82 daN/ml 12 12 pl 2 3442 ,241 x(6,38 ) 2 = = -11669,78 daN/ml 12 12

M23=

MOMENTE DE INCASTRARE PERFECTA

3

4

5

4. Calculul rigiditatilor barelor la rotire de noduri4E x2I 4Ex 2I 4Ex 2I 4Ex 2I

K12= 2,8 K15= 2,8

=2,857EI =2,857EI =0,627EI =0,627EI

K14= 6,38

K23= 6,38

nod 1

K =2,857+0,626+2,857=6,341EI K =2,857+0,626=3,484EI

nod 2

5. Calculul factorilor de distributie

NOD 1K 12

d12=

= =0,451 nod 1 K 6,34 EI = =0,451 nod 1 K 6,34 EIK 152,857 E I

2,857 E I

d15=

d14=

nod 1 K

K 14

= 6,34 EI =0,099

0,627 E I

Verificare: d12+d15+d14=0,451+0,451+0,099=1

NOD 2K 21

d21=

= =0,820 nod 2 K 3,483 EI = =0,180 nod 2 K 3,483 EIK 230,627 E I

2,857 E I

d23=

Verificare: d21+d23=0,820+0,180=1

6. Calculul Momentelor maxime

( M )

4

= 0 v14 6,38 14310 ,343 + 16057 ,058

4562 ,1073 ( 6,38 ) =0 22

v14 6,38 +1746 ,715 92848 ,92 = 0 v14 =

91102 ,205 v14 = 14279 ,342 6,382

(M )

1

4562 ,1073 ( 6,38 ) = 0 v 41 6,38 + 16057 ,058 + 14310 ,343 = 0 294595 ,635 v14 = 14826 ,902 6,38

v 41 6,38 +1746 ,715 + 92848 ,92 = 0 v 41 =

Tx0 = 0 14279 ,342 4562 ,1073 x 0 = 0 x 0 =

14279 ,342 x 0 = 3,129 4562 ,10732

M max = 14279 ,342 3,129 14310 ,343

4562 ,1073 ( 3,129 ) = 30369 ,718 22332 ,977 = 8036 ,74 2

( M ) ( M )

3

= 0 v 23 6,38 10047 ,287 + 12481 ,031

v 23 + 2433 ,744 70018 ,69 = 0 v 23

3440 ,35 ( 6,38 ) =0 2 67584 ,946 = v 23 = 10593 ,25 6,382

2

= 0 v32 6,38 + 12481 ,031 10047 ,287 +

3440 ,35 ( 6,38 ) =0 22

v32 6,38 = 2433 ,744 + 70018 ,69 v32 =

72452 ,434 v32 = 11356 ,18 6,38

Tx0 = 0 10593 ,25 3440 ,35 x0 = 0 x 0 =

10593 ,25 x 0 = 3,079 3440 ,352

M max = 10593 ,25 3,079 10047 ,287 = 6261 ,65

3440 ,35 ( 3,079 ) = 32616 ,61 10047 ,287 16307 ,673 = 2

II .CALCULUL PLACILOR Se face conform STAS 10107/2 1992. Placa tip 1

ly=5.8

lx=4.15= ly lx

A. Terasa I. Momente in camp la centru Mx = 1 x qterasa x lx2 My = 2 x qterasa x ly2 II. Momente negative maxime pe reazeme M'x = -3 x qterasa x lx2 M'y = -4 x qterasa x ly2 III. Sageata la centru w= 0 x qterasa x lx4 E x h3

B. Planseu intermediar I. Momente in camp la centru Mx = 1 x qpl x lx2 My = 2 x qpl x ly2 II. Momente negative maxime pe reazeme M'x = -3 x qpl x lx2 M'y = -4 x qp lx ly2 III. Sageata la centru w= 0 x qpl x lx4 E x h3

Placa tip 2

ly=5.8

=

5.8 = 4.15

1.39

lx=4.15

A. Terasa I. Momente in camp la centru Mx = 1 x qterasa x lx2 My = 2 x qterasa x ly2

II. Momente negative maxime pe reazeme M'x = -3 x qterasa x lx2 M'y = -4 x qterasa x ly2 III. Sageata la centru w= 0 x qterasa x lx4 E x h3

B. Planseu intermediar I. Momente in camp la centru Mx = 1 x qpl x lx2 My = 2 x qpl x ly2 II. Momente negative maxime pe reazeme M'x = -3 x qpl x lx2 M'y = -4 x qp lx ly2 III. Sageata la centru w= 0 x qpl x lx4 E x h3

Valorile relatiilor de mai sus sunt centralizate in tabelul 3.

Tabel 3PLACA 1 Parametrul l [m] q [N/m] M [Nm] Sageata [m] Directia x 1 0.0263 6.0800 10769.0000 10469.7976 In camp Directia y 2 0.0209 6.3800 10769.0000 9161.4248 Directia y 3 0.0221 6.3800 10769.0000 9687.4396 Pe reazeme Directia x' Directia y' 4 5 0.0752 0.0657 6.0800 6.3800 10769.0000 10769.0000 29936.4554 28799.3114 6 0.0281

PLANSEU TERASA

0.0070 In camp Directia y 2 0.0189 6.3800 10769.0000 8284.7334 Pe reazeme Directia x' Directia y' 4 5 0.0649 0.0558 6.0800 6.3800 10769.0000 10769.0000 25836.1164 24459.6891

Parametrul PLACA 2 l [m] q [N/m] M [Nm] Sageata [m]

Directia x 1 0.0217 6.0800 10769.0000 8638.5782

6 0.0236

0.0059 In camp Directia y 2 0.0209 6.3800 8509.0000 7238.7932 Pe reazeme Directia x' Directia y' 4 5 0.0753 0.0657 6.0800 6.3800 8509.0000 8509.0000 23685.3964 22755.4407

PLACA 1

Parametrul l [m] q [N/m] M [Nm] Sageata [m]

PLANSEU INTERMEDIAR

Directia x 1 0.0263 6.0800 8509.0000 8272.5887

Directia y 3 0.0221 6.3800 8509.0000 7654.4176

6 0.0281

0.0055 In camp Directia y 2 0.0189 6.3800 8509.0000 6546.0857 Pe reazeme Directia x' Directia y' 4 5 0.0649 0.0558 6.0800 6.3800 8509.0000 8509.0000 20414.1066 19326.5387

Parametrul PLACA 2 l [m] q [N/m] M [Nm] Sageata [m]

Directia x 1 0.0217 6.0800 8509.0000 6825.6720

6 0.0236

0.0046

CALCULUL ARIEI DE ARMARE PE PLACI SI AL NUMARULUI DE BARE Parametrii geometrici ai placii sunt: Grosime hp = 13 cm Strat de acoperire a = 1.5 cm Latimea fasiei de calcul b = 100 cm h0 = hp - a = 11.5 cm Materiale folosite : Beton BC 20 cu Rc = 115 daN/cm2 Otel PC52 cu Ra = 3000 daN/cm2 Ariile de armare pe cele doua directii se determina cu relatiile: Mx m1 = 2 b h0 Rc1 = 1 1 2 m1

p1 = 1

Rc 100 Ra

A ax =

px b h0 100

Numarul de bare se calculeaza cu relatia:n= Aa 0.25 d 2

Rezultatele relatiilor de mai sus sunt centralizate in tabelele 4 si 5.

Tabelul 4Parametrul M [Nm] m p [%] Aa [mm2] Directia x 10469.7976 0.0688 0.0714 0.2737 314.7056 In camp Directia y 9161.4248 0.0602 0.0622 0.2383 274.0680 Directia y 9687.4396 0.0637 0.0659 0.2525 290.3576 Pe reazeme Directia x' Directia y' 29936.4554 28799.3114 0.1968 0.1894 0.2213 0.2118 0.8484 0.8119 975.6995 933.6278 PLACA 1

PLANSEU TERASA

Parametrul M m p Aa

Directia x 8638.5782 0.0568 0.0585 0.2243 257.9398

In camp Directia y 8284.7334 0.0545 0.0560 0.2148 247.0603

Pe reazeme Directia x' Directia y' 25836.1164 24459.6891 0.1699 0.1608 0.1874 0.1764 0.7185 0.6761 826.3172 777.5492

PLACA 2

PLANSEU INTERMEDIAR

Parametrul M m p Aa

Directia x 8272.5887 0.0544 0.0560 0.2145 246.6874

In camp Directia y 7238.7932 0.0476 0.0488 0.1870 215.0662

Directia y 7654.4176 0.0503 0.0517 0.1980 227.7504

Pe reazeme Directia x' Directia y' 23685.3964 22755.4407 0.1557 0.1496 0.1702 0.1629 0.6525 0.6244 750.4011 718.0592

PLACA 1

Parametrul M m p Aa

Directia x 6825.6720 0.0449 0.0459 0.1761 202.4964

In camp Directia y 6546.0857 0.0430 0.0440 0.1687 194.0108

Pe reazeme Directia x' Directia y' 20414.1066 19326.5387 0.1342 0.1271 0.1447 0.1364 0.5547 0.5228 637.8606 601.1824

PLACA 2

Tabelul 5Parametrul Momente [Nm] Aria armaturii [mm2] Nr. bare calculat [bare/m] 8 / 10 Nr. bare adoptat 10 [bare/m] Directia x 10469.7976 314.7056 6.2640 4.0090 4 In camp Directia y 9161.4248 274.0680 5.4552 3.4913 3 Directia y 9687.4396 290.3576 5.7794 3.6988 4 Pe reazeme Directia x' Directia y' 29936.4554 28799.3114 975.6995 933.6278 19.4208 18.5834 12.4293 11.8933 13 12

PLANSEU TERASA

PLACA 1

L b P s Parametrul Momente [Nm] Aria armaturii [mm2] Nr. bare calculat [bare/m] 8 / 10 Nr. bare adoptat 10 [bare/m] Directia x 8638.5782 257.9398 5.1342 3.2859 4 PLACA 2

In camp Directia y 8284.7334 247.0603 4.9176 3.1473 4

Pe reazeme Directia x' Directia y' 29936.4554 24459.6891 975.6995 777.5492 19.4208 15.4767 12.4293 9.9051 13 10

PLANSEU INTERMEDIAR

Parametrul Momente [Nm] Aria armaturii [mm2] Nr. bare calculat [bare/m] 8 / 10 Nr. bare adoptat 10 [bare/m]

Directia x 8272.5887 246.6874 4.9102 3.1425 4

In camp Directia y 7238.7932 215.0662 4.2808 2.7397 3

Directia y 7654.4176 227.7504 4.5332 2.9013 3

Pe reazeme Directia x' Directia y' 23685.3964 22755.4407 750.4011 718.0592 14.9363 14.2926 9.5592 9.1473 10 10

PLACA 1

Parametrul Momente [Nm] Aria armaturii [mm2] Nr. bare calculat [bare/m] 8 / 10 Nr. bare adoptat 10 [bare/m]

Directia x 6825.6720 202.4964 4.0306 2.5796 3

In camp Directia y 6546.0857 194.0108 3.8617 2.4715 3

Pe reazeme Directia x' Directia y' 23685.3964 19326.5387 750.4011 601.1824 14.9363 11.9662 9.5592 7.6584 10 8

III. CALCULUL INCARCARILOR PE GRINZI

PLACA 2

Structura este alcatuita numai din grinzi principale.

m1 =

Mx 2 b h0 Rc

1 = 1 1 2 m1

p1 = 1

Rc 100 Ra

A ax =

px b h0 100

Numarul de bare se calculeaza cu relatia:n= Aa 0.25 d 2

GRINZI ETAJ Greutatea proprie a grinzii pe ml este: G g = 0,3 0,4 2500 1,1 = 330 daN/ml S1 = 13,6 m2 S2 = 7,2 m2 Incarcarile pe grinzi se calculeaza dupa cum urmeaza: G Longitudinala1qGP1 = S 2 qterasa 6,8 1076 ,9 + Gg = + 330 = 1808 ,346 L 4,15

daN/ml

Aria de armare =4.8136 echivalent cu 4 bare 14

G Longitudinala 2qGP 2 =

2 S 2 qterasa 2 6,8 1076 ,9 + Gg = + 330 = 3286 ,69 L 4,15

daN/ml

Aria de armare =4.8136 echivalent cu 4 bare 14

G Transversala 3qGP 3 =

S1 qterasa 6,8 1076 ,9 + Gg = + 330 = 1961 ,91 L 5,8

daN/ml

Aria de armare =7.0854 echivalent cu 4 bare 16

G Transversala 4

qGP 4 =

2 S 2 qterasa 2 6,8 1076 ,9 + Gg = + 330 = 3593 ,82 L 5,8

daN/ml

Aria de armare =7.0854 echivalent cu 4 bare 16